وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

ازدواج با زن شوهردار

0

ازدواج با زن شوهردار

فهرست این نوشتار:

زنی که در عقد مردی باشد نمی تواند با مرد دیگری ازدواج (دائم و یا موقت) کند و این کار حرام است مگر پس از طلاق گرفتن یا مرگ شوهر و سپرى شدن عده. اگر زن شوهر دار العیاذبالله با شخصی زنا کند آن مرد برای با شرایطش حرام ابدی می شود. (اینجا کلیک کنید).

زن شوهردار

پرسش 215 . هرگاه با زنى به صورت دائم يا موقت ازدواج كند، آن گاه معلوم شود كه شوهر دارد، تكليف چيست؟

همه مراجع: عقد باطل است و بايد از او جدا شود و نياز به طلاق هم ندارد.

پرسش 216 . آيا زن شوهر كرده را مى توان صيغه كرد؟

همه مراجع: خير، ازدواج با زن شوهر دار حرام است، خواه ازدواج دائم باشد يا موقت.[2]

  • [1]. العروة الوثقى، ج 2 النكاح، فصل 11، السابعه و الثامنه.
  • [2]. توضيح المسائل مراجع، م 2402 ؛ نورى، توضيح المسائل، م 2398 و وحيد، توضيح المسائل، م 2464 و دفتر: خامنه اى.(احكام ازدواج،پرسمان).

[مسأله 2402]
اشاره

مسأله 2402 اگر انسان بداند زنی شوهر دارد (1) و با او ازدواج کند (2) باید از او جدا شود و بعداً هم نمی تواند او را برای خود عقد کند (3)

(1) (خوئی )، (تبریزی ): و ازدواج با او حرام است ..

(2) (فاضل ): این عقد باطل است و باید از او جدا شود و بعداً هم او را برای خود عقد نکند و اگر نداند که زن شوهر دارد و با او ازدواج کند، عقد باطل است و اگر با او همبستر نشده باشد، موجب حرمت ابدی نمی شود.

(3) (اراکی ): و اگر نداند چنین عقدی باطل است ، چنانچه با او نزدیکی کرده است احتیاط واجب آن است که دیگر با او ازدواج نکند.

(بهجت ): مگر این که نداند زن شوهر دارد و با او هم نزدیکی نکرده باشد، که در این صورت فقط عقد باطل است ، ولی بعد از طلاق او و تمام شدن ایام عده ، ازدواج با آن زن ، بنا بر أظهر مانعی ندارد.

(خوئی )، (تبریزی )، (سیستانی )، (نوری ): بعداً هم نباید او را برای خود عقد کند، و همچنین است ( (سیستانی ): بنا بر احتیاط واجب ) اگر نداند که آن زن شوهر دارد ولی بعد از ازدواج با

او نزدیکی کرده باشد.

(مکارم ): بعداً هم بنا بر احتیاط واجب نمی تواند با او ازدواج کند هر چند با او نزدیکی نکرده باشد.

(گلپایگانی )، (صافی ): مسأله اگر انسان بداند زنی شوهر دارد و با او ازدواج کند، چه با او نزدیکی کرده باشد یا نه ، واجب است فوراً از او جدا شود و بعداً هم او را برای خود عقد نکند و چنانچه نداند که شوهر دارد و با او ازدواج کند پس اگر دخول واقع شود آن زن بر او حرام ابدی می شود و اگر پیش از دخول متوجه شد واجب است از او جدا شود ولی بعداً می تواند او را برای خود عقد کند.

  • توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید / جلد 2 / احکام‌ نِکاح‌ ‌ یا ‌ ازدواج‌ و زناشویی‌ / عده‌ای‌ ‌از‌ زنها ‌که‌ ازدواج‌ با آنان‌ حرام‌ ‌است‌ / [مسأله‌ 2401].

مطابق نظر آيت الله خامنه ايمطابق نظر آيت الله خامنه اي

س. خانمی در عقد موقت، از دبر، همبستری داشته است و به خاطر جهل به عدّه، بلافاصله بعد از اتمام مدت متعه اول با دیگری متعه شده اما دخول بعد از مدتی بوده که عملاً عدّه متعه اول تمام شده بود، آیا حرمت ابدی با دومی حاصل شده است؟
ج. در مورد مذکور حرمت ابدی ثابت است.

س. حکم کسی که در عقد موقت کسی بوده و بدون بخشیدن مدت به عقد مرد دوم درآمده است؟
ج. در صورتی که مرد علم داشته باشد و یا دخول صورت گرفته باشد حرام می‌شوند، اما اگر علم به موضوع و حکم ندارند و دخول صورت نگرفته، عقد باطل است اما حرمت ابدی نیست.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی خامنه ای.


طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي

حضرت آیت الله مکارم شیرازی

حکم خواستگاری از زن در دوران عده و زن شوهر دار

پرسش : احتراما در صور ذیل حکم خواستگاری از زن، با اشاره (تعریض) و تصریح به ازدواج از طرف همسر و یا شخص دیگر نسبت به زن شوهر دار و یا زنی که در دوران عده به سر می برد، مرقوم فرمایید؟ 1- زن شوهردار به عقد دائم یا موقت 2- زنی که در عده طلاق رجعی به سر می برد؟ 3- زنی که در عده بائن (مانند خلع، وفات، فسخ و…) به سر می برد؟ 4- زنی که سه مرتبه طلاق داده شده است و در عده به سر می برد؟ 5- زنی که نه مرتبه طلاق داده شده و بر زوج حرام ابد شده و در دوران عده به سر می برد؟
پاسخ : 1- نه اشاره و نه تصریح به ازدواج جایز نیست.(ولو اشاره و یا تصریح را معلق بر زمان جدا شدن از شوهر کند.)

2- اشاره و تصریح به ازدواج فقط از طرف شوهر سابق جایز است ولی از شخص دیگر جایز نیست.

3- اشاره برای همسر سابق(غیر از عده وفات که همسر سابق وجود ندارد) و غیر او اشکال ندارد ولی تصریح به ازدواج فقط از طرف شوهر سابق جایز است .

4- اشاره از طرف همسر سابق و غیر او اشکال ندارد ولی تصریح به ازدواج از هیچکدام جایز نیست.

5- تصریح به ازدواج نه از همسر سابق و نه از غیر اوجایز نیست ولی اشاره از طرف غیر همسر سابق اشکال ندارد.

نکته: 1- مراد از اشاره این است که لفظی بگوید که تصریح در ازدواج نباشد و غیر از ازدواج معنای دیگری را برساند(مثل اینکه غصه نخور، خاطر خواه داری و مانند آن)و مراد از تصریح لفظی است که جز معنای ازدواج نرساند (مثل اینکه بگوید من آماده ام با تو ازدواج کنم.)

2- پاسخ دادن زن نیز تابع احکام پیشنهاد خواستگار است در مواردی که در بالا ذکر شد و حرام است باید از جواب دادن پرهیز کند.

سؤال 310. ازدواج با زنى که شوهر دارد چه حکمى دارد؟

جواب: هرگاه کسى بداند زنى شوهر دارد و او را براى خود عقد کند، باید از او جدا شود، بعداً هم بنابر احتیاط واجب نمى تواند با او ازدواج کند هر چند با او نزدیکى نکرده باشد.

سؤال 311. در بین عشایر عرب مرسوم است که چنانچه مردى با دختر، یا زن شوهردارى، دوست شود و بعد از محل فرار کرده، و رابطه نامشروع برقرار نمایند، زمانى که به آنها دسترسى پیدا کنند، بعضاً آن زن یا دختر را به زانى مى دهند. این مسأله چه حکمى دارد؟

جواب: در مورد دختر هرگاه طرفین راضى باشند اشکالى ندارد. و در مورد زن شوهردار اگر با مرد بیگانه آمیزش جنسى کرده باشد، و بعد شوهرش او را طلاق دهد، ازدواج او با زانى پس از عده جایز است، هر چند احتیاط در ترک آن است.

سؤال 312. دخترى در ایام عقد با یک نفر زنا کرده است، شوهرش که فعلاً صورت عقدش معلوم نیست، او را طلاق داده و بعد از طلاق، زانى این دختر را عقد کرده است آیا این عقد شرعاً درست است؟

جواب: در صورتى که عقد قبلى با رضایت انجام شده و صحیح بوده و زنا با زن شوهردار واقع شده، آن دختر بر زانى حرام ابدى است (بنابر احتیاط واجب).

زنا با زن شوهردار

پرسش : دخترى در ایّام عقد با یک نفر زنا کرده است، شوهرش که فعلا صورت عقدش معلوم نیست، او را طلاق داده و بعد از طلاق، زانى این دختر را عقد کرده است آیا این عقد شرعاً درست است؟
پاسخ : ما دلیلی بر حرمت نیافته ایم؛ لذا در صورتی که ازدواج کرده باشند ازدواج آنها را بر هم نمی زنیم. ولی اگر ازدواج نکرده باشند، می گوییم احتیاط کنند و ازدواج نکنند.

ازدواج موقت با زن شوهر دار

پرسش : آیا ازدواج موقت کردن با زنی که می دانیم شوهر دارد ولی خودش بگوید ندارم جایز است؟
پاسخ : خیر، چنانچه علم به شوهردار بودن زن دارد هرگونه ارتباط با او جایز نیست.

ازدواج زن شوهر دار در غیاب شوهر

پرسش : زمانی که شوهر زن جوانی به مسافرت طولانی مدت رفته در واقع زن شوهری کنار خود ندارد و نمی تواند نیازهای جنسی خود را ارضا کند و وقتی اطمینان دارد شوهرش تا مثلاً یک سال دیگر باز نمی گردد ممکن است که به گناه بیافتد، پس چرا نمی توانند همانند مردی که از زن خود جداست از عقد موقت استفاده کند؟ چرا اسلام به نیازهای جنسی مرد توجه می کند اما به زن بی توجه است؟
پاسخ : مرد حق ندارد زن دایمی خود را طوری ترک کند که نه مانند زن شوهردار باشد نه بی شوهر و مرد نمى تواند بیش از چهار ماه، نزدیکى با همسر دایمى خود را ترک کند، بلکه اگر زن جوان باشد و در این مدّت بیم آن مى رود که به گناه بیفتد احتیاط واجب آن است که طورى رفتار کند که او به گناه نیفتد. استفتائات آیت الله مکارم شیرازی.

لينك كوتاه مطلب: https://hadana.ir/?p=27460

*- ضمنا شما می توانید از اینجا مشترک  خبرنامه سایت شوید و جدید ترین مطالب را دریافت کنید.

حتما بخوانيد

*- ويژه نامه احکام ازدواج 

ویژه نامه احکام زن و شوهر

نحوه خواندن صیغه ازدواج دائم (متن+ترجمه)

نحوه خواندن صیغه ازدواج موقت(متن+ترجمه)کلید: ازدواج با زن شوهردار ازدواج با زن شوهردارازدواج با زن شوهردار ازدواج با زن شوهردار ازدواج با زن شوهردار ازدواج با زن شوهردار ازدواج با زن شوهردار ازدواج با زن شوهردار ازدواج با زن شوهردار آیا زنان متأهل هم می توانند ازدواج موقت كنند زنا با زن شوهردار ممنوعيت ازدواج با زن شوهردار و در عده   ازدواج موقت با زن شوهردار ازدواج با زن شوهردار در قرآن آیا مرد متاهل میتواند صیغه کند صیغه زن شوهردار حکم رابطه با زن بیوه؟  حکم زنای با خواهر زن  ازدواج های حرام ازدواج با زن شوهردار ازدواج با زن شوهردار ازدواج با زن شوهردار ازدواج با زن شوهردار ازدواج با زن شوهردار ازدواج با زن شوهردار ازدواج با زن شوهردارازدواج با زن شوهردار

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

با توجه به حجم سوالات، به سوالات تکراری پاسخ داده نمی شود لطفا در سایت «سرچ» کنید.