وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

ازدواج بعد از زنا و رابطه نامشروع

167

ازدواج بعد از زنا و رابطه نامشروع

فهرست این نوشتار:

ازدواج بعد از زنا و رابطه نامشروع

تذکر: العیاذ بالله زن شوهردار اگر زنا کند، بر مرد زنا کننده طبق نظر اکثر فقها حرام ابدی می شود، یعنی اگر آن زن بعدا طلاق بگیرد یا شوهرش فوت کند، نمی تواند با مرد زانی ازدواج نماید. اما اگر زن شوهر نداشته باشد احکامش در ادامه گفته می شود.

رابطه نامشروع

پرسش 73 . با يك دخترى (رشيده) رابطه نامشروع داشتم كه موجب بى عفتى ايشان گرديده!! آيا بدون اذن پدر ايشان مى توانم با او ازدواج كنم؟

همه مراجع (به جز بهجت و سيستانى): آرى، در اينجا اجازه لازم نيست.

آيات عظام بهجت و سيستانى: بايد با اجازه پدر يا جدّ پدرى باشد.

پرسش 74 . كسى كه با دخترى زنا كرده و بكارتش را از بين برده مى تواند با او ازدواج كند؟

آيات عظام امام، بهجت، خامنه اى، صافى، فاضل، مكارم و نورى: آرى، مى تواند با او ازدواج كند؛ ولى احتياط مستحب آن است كه اين ازدواج بعد از گذشت يك حيض باشد.[3]

آيات عظام تبريزى و وحيد: آرى، مى تواند با او ازدواج كند؛ ولى احتياط واجب آن است كه اين ازدواج، بعد از گذشت يك حيض باشد.[4]

آيه اللّه  سيستانى: اگر دختر توبه كند، مى تواند با او ازدواج كند؛ ولى احتياط مستحب آن است كه اين ازدواج بعد از گذشت يك حيض باشد.[5]

 • [1]. خامنه اى، استفتاء، س 84 ؛ مكارم، استفتائات ج 2، س 916 و تعليقات على العروة، اولياء العقد، م 2؛ وحيد، منهاج الصالحين، ج 3 م 1237؛ فاضل، جامع المسائل، ج 1، س 1440؛ تبريزى، استفتائات، س 1466؛ امام، تعليقات على العروة، اولياء العقد، م 24 ؛ نورى، توضيح المسائل، م 2372 و دفتر: صافى.
 • [2]. سيستانى، منهاج الصالحين، ج 2، النكاح، م 69 و 70؛ بهجت، توضيح المسائل، م 1891.
 • [3]. توضيح المسائل مراجع، م 2399 ؛ نورى، توضيح المسائل، م 2395 و خامنه اى، استفتا، س 744.
 • [4]. تبريزى، توضيح المسائل مراجع، م 2399 و وحيد، توضيح المسائل، م 2463.
 • [5]. سيستانى، توضيح المسائل مراجع، م 2399.(احكام ازدواج،پرسمان).

[ازدواج بعد از زنا با زن]

مسأله 2399 اگر با زن بی شوهری که در عدّه نیست زنا کند، بعداً می‌تواند آن زن را برای خود عقد نماید (1) ولی احتیاط مستحب ّ (2) آن است که صبر کند تا آن زن حیض ببیند بعد او را عقد نماید (3) بلکه احتیاط مزبور حتی الامکان نباید ترک شود و همچنین است اگر دیگری بخواهد آن زن را عقد کند.

(1) (بهجت): بنا بر أظهر مکروه است که بعداً آن زن را برای خود عقد نماید، بلکه احتیاط مستحب ّ آن است که با او ازدواج ننماید، مگر این که زن از کار خود توبه نموده باشد.

(2) (خوئی)، (تبریزی): احتیاط واجب..

(3) (مکارم): بقیّه مسأله ذکر نشده.

(اراکی)، (گلپایگانی)، (صافی)، (نوری): و همچنین است اگر دیگری بخواهد آن زن را عقد کند.

(خوئی)، (تبریزی): و اگر دیگری بخواهد آن زن را عقد کند این احتیاط، مستحب ّ است.

(سیستانی): مسأله اگر بازن بی شوهری که در عده نیست زنا کند بنا بر احتیاط واجب نمی‌تواند پیش از آن که او توبه کند با او ازدواج نماید، ولی شخص دیگری اگر بخواهد با آن زن پیش از توبه کردنش ازدواج کند اشکالی ندارد، مگر در صورتی که آن زن مشهور به زنا باشد که بنا بر احتیاط واجب ازدواج با او قبل از توبه‌اش جایز نیست و همچنین است ازدواج با مرد مشهور به زنا قبل از آن که توبه کند و احتیاط مستحب ّ آن است که اگر شخص بخواهد با زن زناکار ازدواج کند صبر نماید تا آن زن حیض ببیند بعد او را به عقد خود درآورد، خواه خود با او زنا کرده باشد یا دیگری.

(فاضل): مسأله اگر با زنی زنا کند، بعداً می‌تواند آن زن را برای خود عقد نماید، ولی احتیاط واجب آن است که صبر کند تا آن زن حیض ببیند، بعد او را عقد کند و همچنین است اگر دیگری بخواهد آن زن را عقد نماید.

 • توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت،فاضل،  اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

مطابق نظر آيت الله خامنه ای
مطابق نظر آيت الله خامنه ای

سوال: اگر مردی با زنی (العیاذبالله) زنا کندو حرمت ابدی حاصل شود، آیا پسر او میتواند با ان زن بعدا ازدواج کند؟

پاسخ: به احتیاط واجب ازدواج جایز نیست.

منبع: استفتاء سایت هدانا از دفتر استفتائات حضرت آیت الله العظمی خامنه ای

 


طبق نظر آيت الله مكارم شيرازيحضرت آیت الله مکارم شیرازی

حکم ازدواج با زن شوهر دار [احکام ارتباط با زن شوهر دار]

پرسش : ازدواج با زنى که شوهر دارد چه حکمى دارد؟

پاسخ :هرگاه زنی را که شوهر دارد برای خود عقد کند:

1-     اگر یکی از مرد یا زن، بداند زن شوهر دارد  و بداند عقد کردن زن شوهر دار حرام است آن زن بر او حرام ابدی می شود، خواه نزدیکی کرده باشد یا نه.

2-     اگر هیچ کدام نمی دانسته اند زن شوهر دارد ( مثلا زن فکر کرده اگر چند سال از شوهر جدا باشد مطلقه محسوب می شود )  چنانچه نزدیکی کرده اند زن بر او حرام می شود و اگر نکرده اند حرام نمی شود.

اگر عقد را فردی به وکالت از آن ها خوانده باشد نه خودشان، در هیچ یک از دو صورت، حرام ابدی حاصل نمی شود و پس از عده می توانند ازدواج کنند.

تکلیف شوهر نسبت به همسرش که زنا داده است [احکام ارتباط با زن شوهر دار]

پرسش :اگر زن شوهر دار زنا بدهد؛ وظیفه ی شوهر نسبت به او چیست؟

پاسخ :در فرض سوال اگر توبه نماید، مناسب است شوهر نیز او را ببخشد و به زندگی خود ادامه بدهند ولی  چنانچه توبه نکند و بر عمل خود باقى باشد بهتر است شوهر او را طلاق دهد، امّا مهرش را باید بدهد و اگر مشهور به زنا شود احتیاط واجب طلاق دادن اوست.

 

سؤال 311. در بین عشایر عرب مرسوم است که چنانچه مردى با دختر، یا زن شوهردارى، دوست شود و بعد از محل فرار کرده، و رابطه نامشروع برقرار نمایند، زمانى که به آنها دسترسى پیدا کنند، بعضاً آن زن یا دختر را به زانى مى دهند. این مسأله چه حکمى دارد؟

جواب: در مورد دختر هرگاه طرفین راضى باشند اشکالى ندارد. و در مورد زن شوهردار اگر با مرد بیگانه آمیزش جنسى کرده باشد، و بعد شوهرش او را طلاق دهد، ازدواج او با زانى پس از عده جایز است، هر چند احتیاط در ترک آن است.

سؤال 312. دخترى در ایام عقد با یک نفر زنا کرده است، شوهرش که فعلاً صورت عقدش معلوم نیست، او را طلاق داده و بعد از طلاق، زانى این دختر را عقد کرده است آیا این عقد شرعاً درست است؟

جواب: در صورتى که عقد قبلى با رضایت انجام شده و صحیح بوده و زنا با زن شوهردار واقع شده، آن دختر بر زانى حرام ابدى است (بنابر احتیاط واجب).

> احکام خانواده در پرتو فقه اسلامى > 7. ازدواج با زن شوهردار

ازدواج مرد با زنی که قبلا با او زنا محصنه کرده است

پرسش : لطفاً به سؤالات زیر پاسخ دهید:

1ـ اگر کسى با زن شوهردار زنا کند، ازدواج با آن زن بعد از طلاق یا فوت شوهرش چه صورت دارد؟

2ـ آیا فرقى بین دخول در قُبل و دُبر هست؟

3ـ آیا صورت علم به مسأله و جهل به آن تفاوتى دارد؟

4ـ اگر ازدواج صورت بگیرد و صاحب اولاد شوند، حکم چیست؟
پاسخ : جواب 1 تا 4: ما دلیلى بر حرمت نیافته ایم; لذا در صورتى که ازدواج کرده باشند ازدواج آنهارا بر هم نمى زنیم. ولى اگر ازدواج نکرده باشند، مى گوییم احتیاط کنند. و فرقى بین علم و جهل، و دخول از طرفین نیست.

زنا با زن شوهردار

پرسش : دخترى در ایّام عقد با یک نفر زنا کرده است، شوهرش که فعلا صورت عقدش معلوم نیست، او را طلاق داده و بعد از طلاق، زانى این دختر را عقد کرده است آیا این عقد شرعاً درست است؟

پاسخ : ما دلیلی بر حرمت نیافته ایم؛ لذا در صورتی که ازدواج کرده باشند ازدواج آنها را بر هم نمی زنیم. ولی اگر ازدواج نکرده باشند، می گوییم احتیاط کنند و ازدواج نکنند.

حکم ازدواج فرد با زنی که در زمان عده با او زنا کرده 

پرسش :آیا فرد می تواند با زنی که در زمان عدّه با او زنا کرده است، ازدواج نماید؟

پاسخ :اگر با زنى که در عدّه دیگرى است زنا کند بنابراحتیاط واجب آن زن بر او حرام مى ‏شود و نمی تواند با او ازدواج کند، خواه طلاق رجعى باشد یا غیر رجعى، ولی اگر حکم را نمی دانسته و ازدواج کرده، می تواند به زندگی خود ادامه دهد.

 

ازدواج فرزند با زنی که در عدّه با پدر او ازدواج کرده

پرسش :چنانچه مردى با زنى که در عدّه است ازدواج موقّت کند، حال پسر آن مرد مى تواند این زن را صیغه کند؟

پاسخ :احتیاط در ترک این ازدواج است.

 

عدم حرمت در صورت زنا در عدّه عقد موقّت [احکام ازدواج در عده]

پرسش :آیا زنا در عده عقد موقت زنا در عدّه عقد موقّت موجب حرمت ابدى مى شود؟

پاسخ :زنا در عدّه متعه مسلّماً حرام است و حکم ازدواج با زانی در عدّه، به صورت کلی بنابر احتیاط واجب جایز نیست ولی در این مورد خاص آن را مجاز دانسته ایم و موجب حرمت ابدی نمی شود، بعد از اتمام عدّه می توانند ازدواج نمایند،  فتواى امام خمینی (رحمه الله) در تحریرالوسیله و توضیح المسائل نیز همین است.

 

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله مکارم شیرازی.


مطابق نظر آيت الله سيستاني

مطابق نظر آيت الله سيستاني

مسئله396ـ در ازدواج دوشیزه بالغ و رشید اگر پدر و یا جد، او راازازدواج با همگن خود باز می دارندشرط مزبور،منتفی است و نیز اگر خود را به طور کلی از زندگانی آن دوشیزه کنار بکشد و یا دوشیزه دسترسی به ایشان نداشته و تحصیل اجازه آن میسر نگردد چنان شرطی ساقط است پس او می تواند با مردی همگن است بدون اجازه پدر و یا جد پدری ازدواج کند.
مسئله397ـ اجازه پدر و یا جد پدری در مورد ازدواج دختری که قبلاً ازدواج شرعی نموده شرط نمی باشد اما اگر آن دختر، بکارت خود را در اثر زنا یا به وسیله دیگر از دست داده باشد، اجازه پدر و یا جدپدری هم چنان شرط است.

پرسش: زنی شوهردار با مردی رابطه داشته شوهرش او را طلاق می دهد آیا اکنون می تواند به عقد آن مردی که با او رابطه داشته در آید؟

پاسخ: زن شوهردار اگر زنا کند، بر مرد زنا کننده – بنابر احتیاط واجب – حرام ابدی می شود، ولی بر شوهر خود حرام نمی شود، و چنانچه توبه نکند و بر عمل خود باقی باشد، بهتر است که شوهر او را طلاق دهد ولی باید مهرش را بدهد.

پرسش: آیا در زنا به عنف زانی ضامن مهر المثل می باشد ؟

پاسخ: بلی ضامن است .
 

پرسش: شخصی با خانمی ازدواج کرده است که قبلاً آن خانم مرتکب زنا شده مرد قبل از ازدواج از ارتکاب زنا توسط آن خانم مطلع بوده علی رغم آن با او ازدواج کرده زن بشدّت پشیمان است در این صورت تکلیف شوهر نسبت به مردی که با زنش مرتکب زنا شده است چیست ؟

پاسخ: تکلیفی بر ایشان نیست.

پرسش: دختری که از طریق زنا بکارت او زایل شده است آیا می تواند بدون اذن ولی ازدواج کند ؟

پاسخ: حکم دختر باکره را دارد و نیاز به اجازه ولی دارد.
 

پرسش: مردی با خانمی ازدواج کرده است که از شوهر قبلی خود دختری دارد بعد از مدتی شوهر دوم با دختر همسر خود زنا می کند آیا با این زنا به همسر خود که مادر این دختر هست حرام می شود یا خیر؟

پاسخ: حرام نمی شود.
منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله سیستانی.

لينك كوتاه مطلب: https://hadana.ir/?p=26850

حتما بخوانيد

*- ويژه نامه احکام ازدواج 

ویژه نامه احکام زن و شوهر

نحوه خواندن صیغه ازدواج دائم (متن+ترجمه)

نحوه خواندن صیغه ازدواج موقت(متن+ترجمه)

اجازه پدر در ازدواج موقت کلید: ازدواج بعد از زنا و رابطه نامشروع ازدواج بعد از زنا و رابطه نامشروع ازدواج بعد از زنا و رابطه نامشروع ازدواج بعد از زنا و رابطه نامشروع ازدواج بعد از زنا و رابطه نامشروع ازدواج بعد از زنا و رابطه نامشروع ازدواج بعد از زنا و رابطه نامشروع ازدواج بعد از زنا و رابطه نامشروع ازدواج بعد از زنا و رابطه نامشروع ازدواج بعد از زنا و رابطه نامشروع ازدواج بعد از زنا و رابطه نامشروع ازدواج بعد از زنا و رابطه نامشروع توبه ی زنا کاران و حکم ازدواج با آنها بعد از توبه ازدواج با زنا کار مردی که با زنی زنا کرده می تواند بعدا با او ازدواج کند ازدواج با زن زنا.. در چه صورت زن و مرد به یکدیگر حرام ابدی می‌شوند؟ حکم زنای دختر و پسر مجرد زنا با دختر باکره  زنا با دختر باکره و ازدواج با او ازدواج با زن شوهردار بعد از زنای با او عده زنای محصنه  – دختری که به علتی غیر از از

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

با توجه به حجم سوالات، به سوالات تکراری پاسخ داده نمی شود لطفا در سایت «سرچ» کنید.

167 نظرات
 1. آیناز می گوید

  سلام یک دختری وقتی که بچه بوده ****حکمش چی هست ایشون میتونن با هر کی که دوستشون داره ازدواج کنن؟

  1. حجت الاسلام دکتر مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   می تواند ازدواج کند، اگر متوجه بد بودن و گناه این کار بوده است، باید توبه کند.
   وفقکم الله لکل الخیر

 2. رها می گوید

  سلام سه سال پیش تو فضای مجازی با یکی آشنا شدم اولش که خوب وابستم کرد و عاشقش شدم ****
  خواهش میکنم راهکار بدید راه درستش اینه خواستم ازدواج کنم حقیقت بگم؟
  چه جوری بفهمم اون پسره فیلما رو پاک کرده یا نه زنگ نزنم؟

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   خیر بعدا لازم نیست به همسر اینده تا بگویید. ایجاد مفسده م یکند.
   ارتباط هم نگیرید.
   برای توضیحات بیشتر یک وقت مشاوره از سایت بگیرید تا بهتر راهنمایی کنیم.
   وفقکم الله لکل الخیر

 3. سید مصطفی می گوید

  عرض سلام خدمت حاجی آغا
  دختری ۲۵ ساله دور از فامیلش در کشوری تنها زندگی میکند و متاسفانه شهوتش را کنترل نمیتواند و به فعل حرام رجوع کرده است اگر بخواهد صیغه کند ایا با این دختر امکان صیغه بدون اجازه پدر امکان دارد یا خیر و اگر با این دختر صیغه بدون اجازه پدر ممکن نباشد خودش را کنترل کرده نمیتواند و مجبور میشود به فعل حرام دست بزند

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   اگر ضرورت به ازدواج دارد و به گناه می افتد، اذن پدر لازم نیست.
   وفقکم الله لکل الخیر

 4. zahra می گوید

  سلام من بایه پسر دوست بوده ام باهم رابطه داشتم بعداز شوهرم طلاق گرفتم بعداش بااوپسر ازدواج کردم زمان عده یه بار عادت ماهانه شدم بعداز یه وعده باهم دوباره رابطه داشتیم ایا این خرام ابدی است ولی بعدازازدواج هردو توبه کردیم تازه فهمیدم میگن حرامند الان دوتا بچه دارم می خوام طلاق بگیرم چون که میگن حرام است ایا دورست هست خواهشا جوابشو سریعتر بدیدممنون

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   پناه بر خدا، ابتدا حتما توبه کنید!
   ازدواج شما دچار اشکال است! چرا اینقدر لا ابالی و جسور هستیم و از خدا نمی ترسیم!!!!
   با دفتر مرجعتان تماس بگیرید و سوال کنید.
   اعاذنا الله من شرور انفسنا

 5. زلیخا می گوید

  *******وحکم ازدواج با این دختر چیه؟
  و اگه این دختر بکارتشو در اثر انگشت کردن توسط خودش از دست داده نه رابطه با نامحرم اگه پسر در عقدشرط باکرگی و دوشیزگی کنه،و این دختر قبول کنه،ازدواج باطله

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   با توبه انشاالله خداوند گناهان را خواهد بخشید.
   اگر شرط باکرگی کرده باشد و رابطه نداشته باشد، ازدواج صحیح است.
   وفقکم الله لکل الخیر

 6. F. H می گوید

  با سلام
  اگه یک دختر با یک پسر دوست باشن درسته گناه خیلی خیلی بدی هست ولی آخرش بهم برسن بازم گناه محسوب میشه؟

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   بله گناه است. ه تعبیر امام حسین علیه السلام کسی از گناه به مقصد نمی رسد. از راه گناه به دنبال خوشبختی نباشید، خداوند راه حلال را قرار داده است.
   گناه چوب غیبی دارد.
   وفقکم الله لکل الخیر

 7. MOHAMMAD می گوید

  سلام حاج آقا میخاستم ببینم حکم 3 سام چیه یعنی مرد میتونه 2 زن که باکره نیستند و مشکل شرعی ندارند صیغه ایی رابطه داشه باشه یا 2 زنی که عقد دائمش هستند همزمان رابطه داشته باشه ؟ اگر نه میتوانه 2 زن صیغه ایی داشه باشه و جدا رابطه داشته باشه؟ و تا چند زن در اسلام حلال است .

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   رابطه سه نفره حتی اگر همسر شرعی او باشند جلو هم شرعا جایز نیست.
   وفقکم الله لکل الخیر

 8. میم می گوید

  سلام حاج اقا دختری عاشق پسری است وقصذ دارن باهم ازدواج کنندو دربین دوستی اشون کارایی کردن که نباید انجام میشد ولی اتفاقی برای دختر پیش نیامده واسیب ندیدن و توبه کردع واب خداوند طلب ببخشش اما هروقت یاد اون گناه می افتد حالش بد میشود اون دختر وپسر رابطه اشون رو قطع نکردند و پسر دنبال کار وسربازی وخرج زندگی است تا بیاد خواستگاری دختر الان ازدواجشون درست است یانه لطفا کمکش کنید

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   باید توبه کرد، خودشان با هم صیغه محرمیت بخوانند و اینطور ادامه ندهند!.
   حیف که انسان از گناه بخواهد به خوشبختی برسد، توبه کنند به صورت جدی، انشاالله خدا هم نظر لطفش را خواهد داشت.
   وفقکم الله لکل الخیر

 9. میم می گوید

  سلام
  اگر دختری ،رابطه نداشتن شوهرش قبل از ازدواج براش اهمیت داشته باشه میتونه در عقد این مسئله رو مطرح کنه ودر صورت رابطه داشتن پسر ،عقد رو به هم بزنه؟

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   می تواند شرط کند، و اگر منکشف شد، از سمت شوهر وکیل در طلاق باشد.
   اما توصیه می کنیم این حرف ها مطرح نشود، اصل بر این است که اگر طرف ظاهر الصلاح است و دارای ایمان، چنین حرف هایی مطرح نشود، خودتان را کوچک نکنید. بنا را بر اعتماد بگذارید.
   وفقکم الله لکل الخیر

 10. mahdi می گوید

  با سلام آیا من که یک دختری را دوست دارم ولی می دانم دوستی (یک بار ) داشته می توانم ازدواج کنم ؟
  و هین طور آیا می توانم فرد مقابل را بعد ازدواج بفهمم دوستی داشته ببخشم یا نه

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   اگر توبه کرده می توانید ازدواج کنید.
   بخشش بستگی به روحیه شما دارد.
   توصیه دین این است که با زنانی ازدواج کنید که پاک باشند.
   وفقکم الله لکل الخیر

 11. Hoda می گوید

  سلم خسته نباشین
  من در ازدواج قبلیم قبل طلاق با همسر الانم رابطه داشتم بعد طلاق باهاشون ازدواج کردم اما اصلا خبرنداشتم ازاین احکام الان باید چه غلطی بکنم…توروخدا بگین چیکار کنم خواب و خوراک ندارم

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   ابتدا باید توبه کرد، پناه بر خدا.
   ثانیا با دفتر مرجعتان تماس حاصل فرمایید کامل راهنمایی خواهند کرد.
   وفقکم الله لکل الخیر

 12. ساناز می گوید

  سلام تو کامنت قبلی شما گفتید اگر مستقل باشید ازدواج من صحیح هست من دانشجو هستم وفعلا بیکارم .ایامستقل بودن همان شاغل بودن هست ممکنه توضیح بدین .

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   نه منظور ما از استقلال دانشجو بودن نیست. در هر حال طبق نظر استاد ما خانم بالاتر از ۳۰ سال رشیده است و اذن پدر لازم نیست مضافا اگر ترس از گناه باشد و ازدواج بکند باز نیاز به اذن نیست.
   وفقکم الله لکل الخیر

 13. ساناز می گوید

  سلام من ۳۳ساله باکره باپسری ۱۹ساله بدون اجازه پدر صیغه شدم وباهم رابطه جنسی داشته ومن بکارتموازدست دادم البته پدرومادرم سالها ازهم طلاق گرفته اند ایاازدواج ما باطل هست؟

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   اصل ازدواج با توجه به سن شما صحیح است اگر در امور زندگی مستقل هستید. از این به بعد هم در سایر ازدواج ها نیاز به اذن پدر ندارید.
   در هر حال توصیه ما این هست مشاوره داشته باشید.
   وفقکم الله لکل الخیر

 14. ناشناس می گوید

  سلام من ۵ساله با پسری هستم ****
  خانواده ها درحد خاستگاری درجریان هستن خانواده پسر مانع این ازدواج شد وگرنه مامرتکب زنا نمیشدیم…
  الان از گناهی کردم خیلی خیلی عذاب میکشم و اینکه بدون اجازه پدر و خانواده دست ب این کار زدم..
  خیلی دوست داشتم این رابطه ها تو محرمیت صورت بگیره

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   پناه بر خدا از شر شیطان. حیف هست که زندگی را با گناه آغاز بکنید، همین زمینه هست بعدا این مرد دچار گناهان دیگر شود و قبح گناه ریخته شود و شما زمینه ساز شده اید. در هر حال باب توبه باز هست!، از الان به بعد دیگر نیازی به اذن پدر ندارید و هر گاه زمینه گناه بود صیغه را که ساده هست از رساله بخوانید و هیچگاه مرتکب گناه نشوید.
   اعاذنا الله من شرور انفسنا

 15. Alii می گوید

  با زنی که یک سال است با شوهرش مشکل داشت یک بار رابطه داشتم …اما نمیدانستیم که برهم حرام میشویم
  و مامیخواهیم با هم ازدواج کنیم و دوتامون از کار خود پشمان هستیم
  امکان ازدواج وجود دارد

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   حرام ابد هستید و نمی توانید ازدواج کنید. باید از این گناه بزرگ توبه کرد!.
   چنین ازدواجی هم با فرض این خیانت، نمی تواند ازدواج موفقی باشد!.
   اعاذناالله من شرور انفسنا

 16. علیرضا می گوید

  سلام
  اگر مردی با زنی زنا کندو حرمت ابدی حاصل شود پسر او میتواند با ان زن بعدا ازدواج کند

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   مقلد کدامیک از مراجع عظام تقلید هستید؟.
   وفقکم الله لکل الخیر

   1. علیرضا می گوید

    اقای خامنه ای

    1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

     سلام علیکم
     فتوای ایشان متاسفانه در آرشیو سایت وجود ندارد و از دفتر ایشان استفتاء شده که پس از یک هفته در همین صفحه ان شاالله اضافه خواهد شد.
     اما مطابق قواعد فقهی احتیاط در ترک این ازدواج است و این ازدواج اشکال شرعی دارد.
     وفقکم الله لکل الخیر

 17. ناشناس می گوید

  سلام ببخشید دختری که بر اثر غفلت زنا کرده و بی عفت شده و توبه کرده میتونه با یک مرد پاکدامن ازدواج کنه؟

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   اگر از شرایط مرد در عقد، بکارت و دوشیزه بودن خانم هست، خانمی که از عقب یا جلو رابطه داشته است نمی تواند خلاف شرط خود را جلوه بدهد و با این شخص ازدواج بکند این فریب در ازدواج هست.
   وفقکم الله لکل الخیر

 18. ناشناس 1 می گوید

  سلام علیکم. بنده، یکی از مقلدین حضرت آیه ا.. العظمی وحید خراسانی هستم. آیا طبق نظر ایشان، ازدواج موقت ساعتی با زنان فاحشه در صورت خواندن صیغه عقد موقت با علم به این که عده نگه نمیدارند یا رعایت نمی کنند، حرام است یا بنابراحتیاط واجب حرام است یا حرام نیست ولی بهتر است از این عمل اجتناب کرد؟ با تشکر

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   با دفتر ایشان تماس حاصل فرمایید.
   ۳۷۷۴۲۴۴۵ ۰۲۵
   وفقکم الله لکل الخیر

 19. ناشناس ۵۰۵۰ می گوید

  اگر دختر و پسری که نامزد هستن اما عقد نکردن با یک دیگر رابطه جنسی داشته باشند بعد از عقد امکان بخشش گناهشان وجود دارد؟؟

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   باید توبه کنند، انشاالله خداوند غفار الذنوب هست.
   ضمنا، چون دختر دیگر باکره نیست نیازی به اذن پدر ندارد میتوانند اگر زمینه پیش آمد خودشان صیغه ازدواج موقت را بخوانند تا آلوده به گناه نشوند و حیف هست که انسان زندگی را به جای شروع با نگاه و عنایت اهل البیت بیت با شیطان شروع کند!.
   اعاذناالله من شرور انفسنا

 20. زهره می گوید

  با سلام
  اگر زن شوهر داری با مردی از دبر نزدیکی کنند و ندانند که باعث حرام شدن آنها میشود آیا بعد لز طلاق آن زن میتوانند با یکدیگر محرم شوند و ازدواج کنند؟

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   پناه بر خدا از شر شیطان و هوس های نفس!.
   حرام ابد هستند و هیچگاه نمی توانند با هم ازدواج کنند.
   الان باید به فکر توبه باشند، چنین ازدواج هایی با چنین افرادی عاقبت خوبی ندارد!.
   اعاذنا الله من شرور انفسنا

   1. زهره می گوید

    با سلام
    حاج اقا موردی ک ذکر کردیم
    در حال حاضر باهم صیغه موقت خواندن و زن اصرار دارد چون قبل از صیغه این نزدیکی صورت گرفته این ازدواج درست نیست ومیخواهد این عقد را بهم زند چون حرام است اما اقا کماکان اصرار دارد چون نمیدانستیم نزدیکی از دبر باعث خرام میشود مانعی نبود
    ایا این ازدواج باطل است؟

    1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

     سلام علیکم
     دانستن یا ندانستن مهم نیست. اگر خانم در عقد شخص دیگری بوده است همینکه نزدیکی داشته اند چه از عقب یا جلو، این دو حرام ابد هستند. و اگر بعد از طلاق زن با این آقا ازدواج کرده، الان این ازدواج باطل است. عقد از اول به هم خورده است. اصرار آقا هم به درد خودش می خورد مگر ایشان احکام و فقه را آشنا هستند!.
     در هر حال این دو نامحرم و به هم حرام ابد هستند هزار بار هم عقد بخوانند نامحرم هستند.
     وفقکم الله لکل الخیر

 21. حسین می گوید

  سلام
  من قبل بلوغ با دختری رابطه داشتم
  الان بعد از گذشت ۱۰ سال عاشق خواهر آن دختر شده ام
  آیا می‌شود ازدواج کنم یا مشکل دارد

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   شرعا مانعی برای ازدواج با خواهر او نیست. اما حتما توبه لازم هست.
   مراقب باشید این ازدواج زمینه گناه و ارتباط گذشته نشود و در کل بعدها زمینه افشای آنچه گذشته نباشد!.
   اعاذنا الله من شرور انفسنا

 22. مانی می گوید

  سلام
  پسری با دختری رابطه دوستی داشته و حرف ازدواج بوده. العیاذبالله با او زنا کرده و الان توبه نموده است. (رب انی ظلمت نفسی فاغفرلی). ولی الان بخاطر اینکه دختر را بی عفت نموده و دختر نیز وابسته ایشان شده تصمیم به ازدواج با او را دارد. آیا ازدواج با چنین دختری مصلحت میباشد؟

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   باید هر دو توبه کنند، با توبه ازدواج /انها اشکال ندارد.
   پسر نمی تواند بی تفاوت باشد مخصوصا با این خبطی که کرده است.
   اعاذنا الله من شرور انفسنا

 23. قریبه می گوید

  سلام اگر پسری با زنی دوست شود زن به دروغ بگوید شوهرم مرده.و زن ۲فرزند از شوهر خود داشته.پسر از زن صاحب فرزند شودوفرزند شناسنامه هم ندارد بعد از ۵سال مرد بفهمد هنوز شوهر زن زنده هست ولی زندان میباشد حبس ابد دارد.پسربعد از فهمیدن اقدام کند وزن درزندان طلاق بگیرد و بعد از عده باهم عقد دائم شوند قبل از این هم صیغه بودن. حکم فرزند با پسر وزن چیست؟ و آیا پسر با زن حرام ابدی میشوند وازدواج آنها باطل است وحکم مهریه چیست؟البته بعد از عقد صاحب فرزند دوم هم شدن. الان فرزند اول دختر ۱۳سال دارد وفرزند دوم که بعد از عقد بدنیا آمده ۸سال دارد. لطفا جواب فوری بدهید. باتشکر

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   در این مسئله چون دارای پیچیدگی است و نیازمند توضیحات بیشتر است حتما با دفتر مرجعتان تماس حاصل فرمایید.
   وفقکم الله لکل خیر

 24. ناشناس می گوید

  سلام وقتتون بخیر
  پسری مجردی که چند بار ( ۲ یا سه بار ) با زنی که رابطه جنسی داشته و برای این عمل به خانوم پول پرداخت کرده به عبارتی خانم تن فروش بوده است. چند سوال اینجا مطرح است. در صورت توبه واقعی این پسر آیا می تواند بعدا با دختری پاک ازدواج کند؟
  در آیه ۳ سوره نور بیان شده که مرد زانی تنها با زن زانیه یا مشرک میتواند ازدواج کند. ایا بعد از توبه گرچه کسی هم از این عمل به جز خدا و طرفین اگاه نشده باشد و طبیعتا حد هم اجرا نشده ، پسر زانی تلقی می شود؟
  و اینکه اگر جواب سوال بالا مثبت است باید در خواستگاری دختر خانم به این موضوع اشاره کند؟ همچنین در مورد دوستی های قبل از ازدواج که منجر به زنا نشده اند آیا ملزم به اقرار در خواستگاری هست؟ و به نظر شما بهتر است گفته شود یا خیر با توجه به اینکه واقعا پسر از همه این نوع ارتباطات توبه کرده باشد
  ممنون میشم زودتر پاسخ بدین. خدا خیرتون بده

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   همینکه توبه کند کافی است و می تواند با خانم مومن ازدواج کند.
   نباید عمل حرام خود را نزد شخص دیگری بازگو کند، اعتراف به گناه یا بیان گناه، جایز نیست.
   بهتر این هست که پس از توبه به فکر این باشد که زمینه های ارتباطات حرام و گناه را بشناسد و همه را قطع کند، تلاش خود را انجام دهد که فضایل اخلاقی بیشتری را بدست بیاورد، مسجد هیئت و مطالعات دینی و … داشته باشد تا انشاالله زمینه ها و ریشه های حب گناه نیز از قلب پاک شود.
   وفقکم الله لکل خیر

   1. ناشناس می گوید

    خیلی ممنون بابت پاسختون

    در مورد اون فعل حرام گفتین که جایز نیست گفته بشه. البته در دوستی ها هم گناه هایی ادم مرتکب میشه و همه این ها زشت و حرام هستن در این شکی نیست.
    اما اگر یک مورد فقط دوستی هم بوده و احتمال آن باشد که بعدا دختر خانم توسط اشنایان یا دوستانی که مطلع بودن از اون رابطه گرچه تمام شده و دیگر هم به آن گونه روابط روی نیاورده باشد به نظر شما بهتر نیست که در جلسه خواستگاری مطرح بشه و گفته بشه که از همه اینگونه روابط توبه کرده؟ و اینکه ایا حق دختر خانم نیست که این مورد را بداند؟ بنده به عنوان پسر چون برای خودم مهم است و از ایشان سوال خواهم کرد که ایا ارتباط قبلی با جنس مخالف داشته اند یا خیر و منطقا میتوان این حق را برای ایشان متصور بود
    ممنون میشم راهنمایی کنین
    اجرکم الله خیرا

    1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

     سلام علیکم
     در این مسئله از دفتر مرجعتان سوالکنید، این مسئله جنبه های مختلفی دارد که نیازمند نظر اجتهادی مرجع تان درباره موضوع شخصی هست که چه بوده و حکمش چیست.
     وفقکم الله لکل خیر

 25. مهدیه می گوید

  باسلام . زنی که در کنار شوهرش با کسی رابطه داشته باشد و بعد مدتی طلاق بگیرد و باکسی که رابطه داشته ازدواج کند ایا حرام است ؟؟؟؟

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   اگر با دیگری رابطه جنسی داشته حرام ابد هست و هیچ گاه نمی تواند با آن شخص خبیث ازدواج کند.
   باید از این خیانت و گناه بزرگ به خدا پناه برد و تا فرصت هست توبه کرد!.
   اعاذنا الله من شرور انفسنا

 26. satar می گوید

  سلام وقت بخیر
  دختری بعد از عقد به مدت سه سال شوهرش ولش میکنه میره و هیچ خبری از اون دختر نمیگیره و هیچ خرج و مخارجیم بهش نمیده شوهر اون دختر مشروب خور و خود زنا کار بوده و دختر درخواست طلاق میدهد در این بین با اقایی اشنا میشود و چون دختر باکره بوده است رابطه کامل نداشتن الان این دختر جدا شده هست قصد دارد با ان مردی ک باهاش دوست بوده ازدواج کنه اما یک بار رابطه از پشت داشتن دختر باکره ای ایا میتونن الان باهم ازدواج کنند چکار کنند ک بتوانن با هم ازدواج کنند ؟؟

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   خانم حق ندارد تا زمانی که در عقد دیگری هست با مرد دیگری دوست شود یا العیاذ بالله ارتباط جنسی داشته باشد!. رابطه کامل نداشته؟!، اگر رابطه از عقب هم بوده این دختر دیگر باکره نیست و اگر توبه نکند، و بر قاضی ثابت شود حکم چنین زنی اعدام هست!. پناه بر خدا از شر شیطان و اینکه چقدر گناه به این بزرگی را ساده جلوه می دهد که رابطه کامل که نبوده!!. پناه بر خدا.
   با این مرد دوم هم حرام ابد هستند و به هیچ عنوان نمی توانند با هم ازدواج کنند.
   تا فرصت هست الان توبه کنند، همسر قبل به تعبیر ایشان زناکار هستند این شخص دوم که بدتر و خبیث تر هست که با یک زن شوهر دار این چنین ارتباط دارد، چنین خانمی نشان می دهد ملاک های درستی برای انتخاب همسر ندارند!.
   اعاذنا الله من شرور انفسنا

 27. abed می گوید

  سلام
  اگر پسری با دختری دوستی عاشقانه داشته باشند و رابطه احساسی لمس و لذت را قبل از حلال شدن باهم داشتع باشند ایا بعد از عقد و حلال شدن با یکدیگر باید توبه یا کار خاصی برای گذشته انجام دهند یا همان حلال شدن کافی است ؟

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   گناه گناه است و باید از شر شیطان که معصیت را زیبا جلوه می دهد به خدا پناه برد، حتی بهانه اینکه بعدا ازدواج می کنند دلیل نمی شود که افراد مرتکب چنین کارهای حرامی بشوند و حتما باید توبه کرد.
   قطعا گناهان در زندگی پس از ازدواج هم تاثیر گزار هستند.
   کمترین اثر این دوستی های حرام و گناه (العیاذ بالله) از بین رفتن اعتماد بین زوجین است.
   وفقکم الله لکل خیر

 28. hadi می گوید

  سلام.من بادختریی ک همکلاسی بود دوست بودم و قصدازدواج داشتیم ک باهم ****الان برگشته سمت من.ایا بااو میشودازدواج کردیاخیر؟؟،؟

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   اگر توبه کند می توانید ازدواج کنید.
   وفقکم الله لکل خیر

 29. احمد می گوید

  سلام .. پسری ۱۷ ساله هستم که نیاز به رابطه ی جنسی دارم. دختری ۱۵ ساله از آشناهامون آیا میتوان بدون اجازه پدرش از هم لذت جنسی ببریم (بدون دخول).
  خود دختر در رابطه با مسائل جنسی میداند و از من درخواست لذت جنسی داشته . ایا صیغه برای چند ساعت بدون اذن پدرش مشکلی دارد یا خیر واگر بعد از صیغه از هم لذت جنسی ببریم(بدون دخول) چه حکمی دارد ؟! (خواهشا زودتر و کامل بگید )ممنون.

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   ازدواج با دختر باکره بدون اذن پدر اشکال دارد.
   ثانیا چنین ارتباطی هم برای شما آسیب زاست و هم برای آن دختر خانم، و چه بسا بعدا به دردسر بیفتید. از لحاظ روحی هم به شما در این سن این روابط و دوستی ها آسیب می زند. ارتباط تلفنی یا چت را هم باید قطع کنید.
   مواردی بوده که بعدا مشکلات حقوقی و مشکلات دیگری گریبانگیر طرفین شده است.
   وفقکم الله لکل خیر

 30. zeinab zarin می گوید

  سلام علیکم
  اگر زنی که در عده عقد متعه(موقت) کسی باشدو به فرض مثال یک پاکی گذشته باشد یعنی اگر دوهفته دیگر صبر میکرد عده اش تمام میشد و در همین حین با پسری آشنا شد و قصدشان ازدواج بود، با توجه به اینکه مرد با ندانستن موضوع که زن در عده کسی دیگر است، برای اینکه رابطه شان حلال باشد صیغه ای خوانده شد بصورت غیابی و حتی لفظ صیغه را زن نشنید(بر طبق نظر فقها این صیغه مشکل دارد وجایی خواندم که زنا در عده موقت موجب حرمت ابدی نمیشود)، فقط یکبار رابطه ای شکل گرفت،زن خیلی اظهار ندامت و پشیمانی میکند و واقعا توبه نصوح کرده، آیا میتوانند این دو بعد از گذشتن عده با یکدیگر ازدواج کنند؟ یا موجب حرمت ابدی است؟ مرجع تقلید: مقام معظم رهبری

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   اگر منظورتان این هست که خانم در زمان عده با شخص دیگری رابطه جنسی داشته و العیاذ بالله زنا کرده است، بله حرام ابد هستند. و بعد از پایان عده هم نمی توانند ازدواج دائم یا موقت با هم داشته باشند.
   ضمنا چه مرد صیغه خوانده باشد یا نخوانده باشد فرقی نمی کند از اساس چون در عده بوده ازدواج موقت هم باطل است.
   وفقکم الله لکل خیر

 31. Akbar می گوید

  اگر شناختی روی زنی که ازدواج موقت میکنی نداشته باشی و به عده نگه داشتن وفاحشه بودن ان شک کنی حکم چیست

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   اگر ظاهر صلاح است و نشان می دهد که مقید و متشرع هست ازدواج اشکالی ندارد، نیاز به وسواس و تحقیق زیاد هم نیست.
   وفقکم الله لکل خیر

 32. ناشناس می گوید

  سلام دختری هستم که با پسری به قصد ازدواج دوست شدم و ایشون به این بهانه که قصدش صد در صد ازدواجه و نیاز جنسیش را باید من برطرف کنم که نره با کسی دیگه چندین بار رابطه مقعدی بامن داشتن(البته از اون اصرار من قبول نمیکردم تا خیلی اصرار میکرد و من رو مجبور میکرد) الان ۴ ساله از این قضیه میگذره و چند وقتی هست که پسر دیگه قصد ازدواج با من را ندارد. اما من اونو خیلی دوست دارم و از اول هم قصدم صد در صد ازدواج بوده و واقعا نمیتونم این بار گناهو اگه باهاش ازدواج نکنم تحمل کنم… به نظر شما الان چیکار کنم؟ یا میتونم با شکایت اونو مجبور به ازدواج کنم؟
  رابطه ها در حدی بوده که اگه با کسی دیگه ازدواج کنم راحت متوجه رابطه از پشت من بشه و آبروم پیشش بره و زندگی آیندم خراب بشه از طرفی هم نمیتونم به کسی دیگه جز اون فکر کنم و همه خواستگارامو رد کردم تو رو خدا کمکم کنید که حالم خیلی بده

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم خواهر گرامی
   پیام شما را کامل خواندیم و متاثر شدیم، یکی از علتهایی که دین و روحانیت سفارش می کند که روابط در چهارچوب شرع باشد و با نظارت خانواده ها همین است تا چنین مشکلاتی مخصوصا مشکلات روحی و آبرویی گریبانگیر خانم ها نشود. تمام دستورات دینی برای حمایت از شماست. در هر حال این پسر ملزم هست که به شما متعهد باشد و مهر المثل را باید پرداخت کند اگر شما را فریب داده باشند. اما اگر رضایت داشته اید مهریه ای تعلق نمی گیرد.

   با شکایت؛ قاضی با مطالعه پرونده می تواند مرد را مجبور کند که معقول تر رفتار کند، اما بدیهی است که چنین زندگی نوعا دوام نخواهد داشت.
   می توانید از یک واسطه امین و فهیم درخواست کنید که با آقا صحبت کنند و او را راضی به این ازدواج کنند.
   توصیه می کنم حتما با یک مشاور خانم از نزدیک صحبت کنید تا در این مسئله بیشتر به شما کمک نمایند.
   وفقکم الله لکل خیر

   1. ناشناس می گوید

    سلام ممنون بابت پاسخگوییتون
    درادامه صحبت قبلتون عرض میکنم
    از اونجایی که رابطه ما مقعدی بوده و بکارت آسیب ندیده آیا بازم به بنده مهرالمثل تعلق میگیره؟ چه درصدیش؟ ممنون

    1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

     سلام علیکم
     اگر العیاذ بالله رضایت به این کار داشته اید هیچ چیزی تعلق نمی گیرد.
     وفقکم الله لکل خیر

 33. محمد می گوید

  باسلام وخسته نباشید.پسری با زن شوهرداری که فامیل هستندزنامیکندولی هردو آنها نمیدونستن که اینکارگناهه وباهم رابطه داشتند.حالاپسره ودختر زن زناکار که فامیل هم هستن عاشق هم شدن وهمدیگرو میخوان وفامیلاشون میگن که دختره واسه پسره است.بعداز مدتی پسروزن زناکارفهمیدن که اونکار اشتباه بوده وگناه کبیره است.حالاآیا پسر میتونه بادختر همون زن ازدواج کنه.شرایط ازدواج چیه؟آیا باتوبه هردوطرف یاباکفاره میتونن پسر ودخترازدواج کنن؟کدوم مراجع به این مسله اشاره دارد؟خواهش میکنم جواب ماروبدیدوراهنمایی کنید

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   پناه بر خدا از شر شیطان، حتما باید توبه کنند.
   این پسر به هیچ عنوان نمی تواند با دختر آن زن ازدواج کند، حرام ابد هستند و اساسا چنین ازدواجی هم خطر مجدد این عمل شیطانی است.
   لذا ازدواج با این زن و دختر او حرام ابد هست و هیچ راهی هم برای ازدواج نیست.
   اعاذناالله من شرور انفسنا

   1. سمانه می گوید

    سلام…دختری هستم که چند وقت باپسری دوست بودم و قراربود باهم ازدواج کنیم و به همین دلیل باهم رابطه داشتیم
    متاسفانه من سنم کم بود و تحت تاثیر احساسات متوجه نبودم چه کار اشتباهی انجام میدم
    ایشون هم هیچ تلاشی برای مهیاکردن شرایط ازدواج انجام ندادو با اینکه من تمام تلاشم رو کردم که بهم برسیم ولی نشد و ازهم جداشدیم
    من از اشتباهم پشیمونم و توبه کردم و مسیر درست زندگیم رو پیداکردم و دیگه سعی میکنم گناهی نکنم
    حالا من خواستگار دلخواهی داشتم که متاسفانه وقتی حقیقت رو بهشون گفتم منو ترک کردن
    سوال من اینه که چطور ازدواج کنم اصلا دلم نمیخواد دروغ بگم و باترمیم بکارت سر همسر ایندم کلاه بزارم
    ولی کسی با این آسیب کنار نمیاد
    واقعا حال بدی دارم
    لطفا راهی پیشنهاد بدید

    1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

     سلام علیکم خواهر گرامی
     بارها به نوجوانان و جوانان سفارش کرده ایم که مراقب دوستی های حرام باشید؛ نوعا این دختران هستند که آسیب های فراوانی می بینند. و نوعا هم همه بهانه ازدوج دارند. اگر کسی قصد ازدواج دارد باید زمینه های ازدواج را هم فراهم کند یعنی با خانواده به صورت رسمی خواستگاری کند. اگر پسر می گوید شرایطش را ندارم دختر هم بگوید من هم شرایطش را ندارم تا زمانی که تو به صورت رسمی خواستگاری نکنی. پس از آن می توان چند سال دختر و پسر به صورت شرعی نامزد باشند تا اینطور با یک خانم و احساسات و آینده اش بازی نشود.
     در هر حال اگر اسلام دوستی با نامحرم را حرام کرده بخاطر خود خانم هاست وگرنه برای دین و خدا چه سودی دارد.
     در هر حال شرایط شما خاص است، نباید نا امید باشید ان شاالله با توبه و توسلات زمینه ازدواج شما فراهم می شود. نیاز نیست حقیقت را بگویید، آنچه وظیفه شماست این است که دروغ نگویید. از اینجا کلیک کنیدو در این باره بیشتر بخوانید.
     وفقکم الله لکل خیر

 34. بهزاد می گوید

  باسلام و خسته نباشید
  حاج اقا من عاشق یه دختری شدم .که پدر ایشان با مادرش قبل ازدواج زنا کردن در دوران مجردی۳۰ سال پیش .بعد با هم ازدواج کردن و صاحب سه فرزند شده اند که بنده به یکی از دختران این شخص علاقمند هستم میتوانم با ان دختر ازدواج کنم .ممنون میشم جواب سوالمو بدین

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   می توانید ازدواج کنید شرعا اشکالی ندارد.
   از جهت مشاوره خوب تحقیق کنید، اگر در منطقه معروف به این جریان باشند بعدا برای شما آسیب زا نباشد.
   در هر حال بنای دین این است که نباید به شایعات مردم مخصوصا در این موضوعات اعتنا کند. اما در هر حال خوب تحقیق و مشاوره بگیرید.
   وفقکم الله لکل خیر

 35. ناشناس می گوید

  اگه خانم مجردی بصورت پنهانی با مردی رابطه داشته؛ آیا بعد از ازدواجشون هم بچه ای که در اون رابطه متولد شده، زنازاده است؟ می خواستم دید مردم جامعه نسبت به این قضیه رو بیشتر بدونم. ممنون میشم آیه مربوطه در قران کریم رو هم بگید.

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   بله فرزندی که از رابطه نامشروع متولد می شود حتی اگر آن زن و مرد بعدا هم ازدواج کنند آن فرزند زنا زاده هست و از پدر ارث نمی برود و احکام خاص به خود را دارد.
   این زن و مرد هم باید توبه کنند که مرتکب گناهی بسیار بزرگ شده اند، امید که خداوند با توبه ببخشد.
   اعاذناالله من شرور انفسنا

   1. ناشناس می گوید

    چه احکامی داره؟ تفسیر چه سوره ای از قرانه؟
    اگه بخوام اطلاعات بیشتری در این باره داشته باشم باید از چه منبعی استفاده کنم؟؟!!

 36. مهسا می گوید

  سلام وقت بخیر، من و همسرم قبل از ازدواج حدود****سوالی که ذهنم رو مشغول کرده این هست که ایا بعد از ازدواجمون، همچنان اون رابطه گناه حساب میشه؟ و یا اینکه بخشیده شده؟ ضمن اینکه ما از همون ابتدا قصد ازدواج داشتیم ولی به خاطر تحصیل و فراهم شدن شرایط ازدواج مجبور بودیم چند سال دوست بمونیم و واقعا عاشق هم هستیم

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   رابطه قبل از ازدواج بدیهی است که گناه کبیره بوده است!. باید توبه کرد، امید که پس از توبه خدای مهربان ببخشد.
   توبه هم فقط زبانی نیست، اینکه بفهمد چه اشتباهی کرده و اگر برگردد چنین کاری را نکند نه اینکه زیر لب لبخند بزند از آن کردار زشت.
   سبحه بر کف، توبه بر لب، دل پر از ذوق گناه
   معصیت را خنده می‌آید ز استغفار ما

   ما غافلیم چشم دل ما بسته است و گرنه گناه را که ذاتش پلید است انجام نمی دادیمو با شوق و ذوق تعریف نمی کردیم!، قیامت می فهمیم چه بر ما گذشته و از چه کمالاتی دور شده ایم!. در هر حال باب توبه باز است برای کسی که عشق واقعی را در رابطه با خدا ببیند.
   اعاذناالله من شرور انفسنا

 37. سارا می گوید

  ببخشید اینکه دختر بعد از رابطه از دبر باکره شرعی محسوب می شن یا خیر رو من از دفتر رهبری و ایت الله مکارم و ایت الله سیستانی پرسیدم گفتن باکره محسوب میشن. حالا با توجه به اینکه شما میگین باکره محسوب نمیشن یعنی اون صیغه ای که اومده تو ۱۵ سالگی خونده و مدت رو گفته تا آخر عمر بدون اذن پدر و اطلاع کسی یعنی صحیح تلقی میشه؟

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   دقت کنید خواهر گرامی شما نظر حضرت آیت الله سیستانی را خواسته بودید و ما مطابق نظر ایشان پاسخ دادیم.
   چنین دختری شرعا باکره نیست، اما برای ازدواج بعدی نیاز به اذن پدر دارد.
   نسبت به ازدواج گذشته که بدون اذن پدر بوده باطل است (مطابق نظر آیت الله سیستانی) و می توانند با اذن پدر ازدواج جدید داشته باشند.
   نظرات سایر مراجع را از اینجا کلیک کنید و مطالعه نمایید.
   وفقکم الله لکل الخیر

 38. سارا می گوید

  سلام من میخواستم دو تا سوال رو مطرح کنم
  ۱٫ دختری که رابطه از دبر داشته باشه باکره محسوب میشه یا خیر؟ در واقع رابطه نامشروع
  ۲٫ دختری ۱۰ یا ۱۱ سال پیش با پسری در دوران نوجوانی ۱۴ یا ۱۵ ساگی دوست میشه و متاسفانه از جایی عقد موقت رو میشنون و برای اینکه باهم بمونن تصمیم میگیرن باهم بدون اطلاع خانواده صیغه بخونن. حالا با شرایطی که گفته میشه میشه بگین عقد باطل هست یانه؟ آیا اون دختر میتونه بدون مشکل ازدواج کنه یا خیر؟ اولا دختر رشیده نبوده تو اون سن یعنی فقط از روی احساسات بچگانه اینکارو انجام داده و اطلاعی از نتیجه کارش نداشته کلا مصلحتش رو تشخیص نمیداده و فقط احساسی عمل کرده از اونجایی که تو دوران بلوغ بوده و باکره بوده و اینکه بدون اذن پدر صیغه رو خوندن و حتی یادش نیس احتمال داره مدت و مهریه رو بعد از خوندن صیغه تعیین کرده باشن چون اصلا بلد نبودن و مهریه رو هم درست تعیین نکردن گفتن ۱۰۰ تا گل رز اما قیمتش رو نگفتن و مدت رو هم تا اخر عمر گفتن ( ممکنه بعد از خوندن صیغه تعیین کرده باشن یا قبل) حالا با توجه به تمام این شرایط و اینکه الان ۱۰ ۱۱سال از اون قضیه میگذره وارتباطی با اون پسر نداره نمیتونه ازدواج کنه؟ اون صیغه باطل هست یا نه؟ خواهشا زودتر جواب بدین. البته از یک روحانی مسجد سوال شد و ایشون گفتن که باطله و فقط باید توبه کنه اما میتونه ازدواج کنه. اون زمان مرجعی نداشته حالا بعد اینکه این موضوع براش مهم شد ایت الله سیستانی رو انتخاب کرده. با توجه به این شرایط ممنون میشم کمک کنید . میخواد مطمئن بشه که مشکلی برای ازدواج در آینده نداشته باشه ( دیگه اون کار رو تکرار نکرده و واقعا پشیمونه اما نمیدونه بخاطر اون ندونم کاریش تو دوران بچگی الان مشکلی براش پیش میاد یا نه)

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   اگر رابطه از عقب یا جلو داشته اند، باکره نیستند.
   -بنابر احتیاط واجب اگر اذن پدر نبوده عقد باطل است.
   – اگر مدت صیغه قبل تمام شده و از عده هم گذشته است، بله می توانند ازدواج کنند و اشکالی ندارد.
   -اگر بدون اذن پدر بوده، و مدت را آنطور که نوشته اید گفته اند، بنابر احتیاط واجب عقد مطابق نظر آیت الله سیستانی باطل است و می توانند ازدواج کنند.
   وفقکم الله لکل الخیر

 39. مهشید می گوید

  سلام خسته نباشید .
  بنده ۲۰ سالمه ک دوست پسری دارم ۶ ساله با هم هستیم از دوران مجردیم تا ب الان که۳ ساله متاهلم رابطه باهاش از قبل مجردی داشتم ..مقید هستم به دینم و میدونم کار بدی کرده ام ولی این پسر رو خیلی خیلی عاشقشم واقعا پسر خوبیه اونم پشیمونه ولی هنوز دلمون باهم دیگه هستش طوری که تن به شوهرم ندادم و رابطه نداشتم الان ۲ مرتبه هست ازدواج کردم ازدواج قبلیم به خاطر اسرار خانواده بود ولی بدلیل نالایق بودن پسره طلاق گرفتم الان مجدد ۲ سال هست عقد کردم و هنوز رابطه ای نداریم با شوهرم در مدت همین دوسال با همون دوست پسرم فقط رابطه داشتم نمیدونستم حرام میشیم .. من فقط با همون پسره رابطه داشتم نمیتونم بهش خیانت کنم عاشقشم اونم پایبند بهم یقین دارم خودش خیلی اسرار میکرد رابطه نداشته باشیم بهتره در دوران عقدم ولی من مقصرم ..لطفا راهنمایی کنید دوست ندارم از دستش بدم هیچکس اون پسر برام نمیشه ..کامل میشناسمش مقصر من بودم ک زود جواب خواستگارم ..هزار بار توبه میکنم خدارو خیلی دوست دارم اینقدر دعاکردم خدا اونو بهم بده ولی نشد .لازم به ذکره فقط با همون پسر تن ب رابطه دادم حتی با شوهر اولی و دومیم هم نداشتم چون اونو میخاستم و میخام ..حالا موندم چه کنم ..ممنون خدا خیرتون بده نمیخامم گناهمو بگم چون خودش گناهه گفتن گناه ..کسی رو ندارم راهنماییم کنه

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   کمی از خدا بترسید!، بترسید که خداوند رسوا کند. چند سال است این دوستی حرام را دارید و از آن به عنوان عشق یاد می کنید!، این هوس شیطانی است.
   بدیهی است ذائقه شما عادت به حرام کرده و از حلال و شوهر لذت نمی برید!. چطور می خواهید در قیامت سر خود را دربرابر شوهرتان، در برابر اهل البیت، در برابر خدا بلند کنید و هنوز هم متوجه اشتباه خود نشده اید! پناه بر خدا.
   تا الان هم خدا خیلی شما را دوست داشته که در دنیا رسوا، و در آخرت ذلیل نکرده و فرصت داده است.
   تا فرصت دارید توبه کنید، راه تا باز هست عمر دارید توبه کنید، ارتباطتان را به هر قیمتی که شده قطع کنید. شما هم مثل خواهر ما هستید،شاید این گفتار ما الان برای شما گران آید، اما تا فردای قیامت نگویید کسی نبود به من بگوید امروز خطر این رابطه را گفتیم، شما رابطه را قطع کنید ببینید خداوند عشق واقعی را چطور به شما می دهد. اگر ادامه دادید و این نصایح را گوش نکردید اگر خداوند در همین دنیا بر شما خشم گرفت و دچار بلیه شدید کسی را سرزنش نکنید مگر خودتان را!. صبر خداوند متعال هم در برابر گناه و خیانت حدی دارد!.

   امام صادق عليه السلام : سه نفرند كه خداوند در روز قيامت با آنان سخن نمى گويد و پاكشان نمى سازد و برايشان عذابى دردآور است : پير مرد زناكار ، مرد بى غيرت ، و زنى كه به شوهرش خيانت كند و با دیگری زنا کند!.الكافي : ۵/۵۳۷/۷ .]

   شما اگر در زمان تاهل اگر رابطه جنسی با آن شخص داشته اید، حرام ابد هستید و هیچ راهی نیست که با او ازدواج کنید!. مراقب شیطان و شیطان صفتان باشید، خدا هم می بیند این چه شیطانی بوده و زمینه ازدواج شما را فراهم نکرده، چطور به خودش اجازه داده و از خدا نمی ترسد که سالها با احساسات یک زن متاهل اینگونه بازی کرده است و او را آلوده به گناه کبیره کرده است!.
   اعاذنا الله من شرور انفسنا

 40. Md می گوید

  خواهش میکنم جواب منو بدین .
  حدود پنج سال پیش یکی از خانم های همکلاسی بنده که دختر بسیار ساده و زودباوری بود ابراز علاقه شدیدی به من انجام میدادن رفتارهاشون واقعا رفتارهای یه آدم عاشق بود طوری که همه توو کلاس فهمیده بودن . بنده هم بخاطر اعتقاداتی که داشتم و اینکه به هیچ عنوان شرایط ازدواج نداشتم از ایشون اعراض کردم تا اینکه اواخر دوران دانشجویی تصمیم گرفتم چندباری با ایشون بیرون برم جهت آشنایی . بعد از اینکه ایشون رو شخص مناسبی برای ازدواج دیدم و بهم گفت حاضره چند سال تا مهیا شدن شرایط ازدواج من باهام عقد بمونه از پدرم خواهش کردم که بریم خواستگاری منتها هربار پدرم مخالفت کرد و من برای اینکه این خانم بلاتکلیف نباشن هرگونه رابطه ای با ایشون رو قطع کردم. دو سال از این قطع ارتباط میگذره که ایشون اخیرا مجددا به من پیام دادن و من که شرایط ازدواجم مهیا شده با خانواده مطرح کردم و اینبار موافقت کردن. من متاسفانه یا خوشبختانه گوشی این خانم رو هک کردم و فهمیدم توو اون دو سالی که ازش خبر نداشتم به دلیل قطع ارتباط و ناامیدی از ازدواج با من دچار افسردگی شدیدی میشه و یه آقایی با دونستن این قضیه و ابراز علاقه شدید به این دختر بیچاره و قول ازدواج فریبش میده و بکارتشو از بین میبره حالا این دختر توو منجلاب بدی گرفتار شده و با اینکه میگه پشیمونه و فریب خورده و توبه کرده الان تکلیف من چیه ؟ از طرفی از دلم نمیاد همینطوری رهاش کنم چون یه جورایی به من پناه آورده و از طرفی میگم وقتی راضی به زنا شده خودشو برا هر گناهی میتونه توجیه کنه . دختر خانواده داری هم هست نظر شما چیه حاج آقا چیکار باید بکنم

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   زنا گناه بزرگی است، اما با توبه واقعی انشاالله خداوند می بخشد.
   شما حق هک کردن گوشی دیگران را ندارید، این گناه و معصیت است .

   *- آنچه که باید دقت کنید دو مطلب است یک رابطه ایشان با خدا و توبه که مربوط به خود این خانم با خدای متعال است، دو) نسبت و ارتباط با شما الان شما از راز بزرگی اطلاع دارید که قطعا در آینده شما تاثیر گزار هست، اجازه بدهید عرض کنم برای دنیا و هم آخرت شما می تواند خطرناک و آسیب زا باشد، آخرت از این جهت که اگر ناخواسته برفرض در یک کدورت راز ایشان را افشا کنید!، خب گناه بزرگی برای شماست و زندگی ایشان را تباه می کنید!. از جهت دنیایی هم در زندگی مشترک این فکر که همسر شما یک بار آلوده به این گناه شده، فردا این افکار چه بسا برای شما آزار دهنده باشد! و غیرت مرد چنین مسئله ای را نپذیرد مخصوصا در سالهای بعد که سن شما بالاتر می رود و روحیات شما تغییر می کند، انگاه نتوانید با این مسئله کنار بیایید و طلاق بدهید و فرصت زندگی و ازدواج این خانم را با شخص دیگر از بین ببرید.

   نکته بعدی حس اعتماد هست، که از ارکان زندگی مشترک هست، مخصوصا پس از اینکه زیر یک سقف هستید این اعتماد است که حرف اول و آخر را می زند. طبیعتا در مسافرتهای طولانی یا در رابطه های عادی همسرتان، با توج به گذشته ایشان چه بسا با شک و تردید نگاه کنید.
   پس این مربوط به گذشته سوء ایشان و احتمال تاثیری که در زندگی آینده شما و خود ایشان دارد.

   ** – از این هم بگذریم مشکل بعد اصل رابطه شماست که بر اساس «ترحم» و یک نوع فداکاری کاذب می خواهد شکل بگیرد!.
   این خطرناک است، هیچ مشاوری چنین روابطی را توصیه نمی کند و نوعا هم منجر به طلاق و شکست زودهنگام می شود.

   چه کسی شما را مجبور کرده که با ایشان ازدواج کنید؟!،خوب فکر کنید… با این همه خطرات و احتمالاتی که عرض کردیم چنین ازدواجی از اساس برای خود خانم آسیب زاست. چه بسا با شخص دیگری که این موارد را نمی داند ازدواج کند، زندگی بسیار بهتری داشته باشند و با توبه ای که کرده اند فصل جدیدی در زندگی خود داشته باشند.
   در هر حال با توجه به توضیحاتی که نوشته اید، شما هیچ وظیفه ای نسبت به ایشان ندارید، باید به به فکر یک گزینه بهتر و معقول تر باشید که از جهت ایمانی مکمل شما باشند نه اینکه شما با ترحم زندگی خود را بنا بگذارید!. اگر هم قصد ازدواج ندارید تمام راه های ارتباطی را قطع کنید که زمینه گناه برای خود شما ایجاد نگردد.
   قرآن کریم می فرماید: وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ. زنان پاکیزه نیکو لا یق مردانی چنین و مردان پاکیزه نیکو لایق زنانی همین گونه‌اند. و در روایات هم داریم که توصیه به ازدواج با دختران باکره شده که اهل حیا و عفت و عقلانیت هستند و فریب شیاطین را به این راحتی نمی خورند و آلوده به گناه نمی شوند. از جنبه روانشناسی دینی چنین بانوان پاکدامن و باکره وابستگی بیشتری با همسران مومن خود دارند و از جهت نسل هم فرزندان کمالات معنوی بهتری را طی می کنند.

   در هر حال تجربه ما و موارد مختلفی که دیده ایم، و عقلانیت بر اساس واقع نگری نشان می دهد این ازدواج برای شما ازدواج ایده آل و موفقی نیست و پر خطر است، و برای هر دو طرف آسیب زاست. بهانه های واهی که خود را مسئول بدانید که فرشته نجات باشید، بیشتر پندار و چند روزه و گذرا است. توصیه های ما را با دقت، واقع نگری چند بار مرور کنید.
   وفقکم الله لکل الخیر

 41. reza می گوید

  سلام زن من زنا کرده بود که خودش اقرار میکرد من طلاق دادم حالا میتوانم دوباره بااو زنده گی کنم

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   بله به شرط توبه او می توانید پس از ازدواج مجدد (اگر طلاق داده اید) زندگی کنید!.
   وفقکم الله لکل الخیر

 42. jvd می گوید

  من نامزدی دارم که از اقوام هست هر دو میل جنسی شدید داریم و رابطه جنسی نا کامل و کنترل شده داشتیم در صورت ازدواج خکم چیست؟؟؟.
  و در ضمن بنده به علت نداشتن توان مالی مناسب قادر به برقراری مراسم ازدواج و شروع زندگی مشترک رو به زودی ندترم از طرفی آلودگی به گناه رو هم نمیخوام و نامزدم هم رضایت به عقد نمیده اسلام چه چاره ای برای من داره که یک عمر خودم و از زنا حفظ کردم داره من واقعا طاقت جنسیم داره تموم میشه بگین چه کار کنم. صبر زیاد کردم

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   ما در مقاله ای به پیامدهای طولانی شدن عقد پرداخته ایم و در هر چقدر طولانی بشود آسیب هایی متوجه شما و همسرتان و زندگی آینده شما خواهد شد.
   خودتان به خوبی متوجه مشکل هستید، باید توجه کنید حل این مشکل یک راه کوتاه مدت و یک راه بلند مدت دارد؛ راه کوتاه مدت آن این هست که در یک فضای دوستانه و منطقی با نامزد خود و اجازه خانواده ها صحبت کنید و ایشان را راضی کنید کنید که صیغه موقت و محرمیت بخوانید، حداقل بخشی از نیازهای روحی و تفریحات حلال شما و ایشان بر طرف می شود، و دوران عقد و نامزدی شرعی را لذت بخش تر می کند و اگر هم طولانی شد نوعا ارتباطات حلال که دارید مشکلات این دوران را کم می کند.
   راه بلند مدت همان ازدواج دائم هست، باید تمام تلاش خود را انجام بدهید که زندگی مشترک را با توکل به خدای بزرگ شروع کنید، شما و همسرتان باید این تفاهم و همفکری را داشته باشید که بتوانید از همین ابتدای زندگی مشکلات را با هم به گفتگو بگذارید و راه حل را پیدا کنید، راه حل هم باید به گونه ای باشد که شما را به خدا برساند، فداکاری هم باید داشت، پس همسر شما باید درک درستی از شرایط شما داشته باشد، و شما نیز درک واقعی از او داشته باشید، باید به این فهم برسید که ما در زندگی مشترک به هم متعهد میشویم، و برای اینکه پای این تعهد بمانیم باید بدانیم که افرادی که به تعهدات خود به خدا پایبند نیستند، قطعا باور پایبندی آنها به مسائل مهم دیگر دشوار هست.
   شما تا زمانی که رابطه های لذت بخش بدون صیغه محرمیت داشته باشید، یعنی که عهد خود به خدا را نقض می کنید، گناه یعنی اینکه خدایا من به تو متعهد نیستم!، و هر چقدر این رابطه ها طولانی شود شما با دستان خود همسرتان را هم از اینکه متعهد به خدا و شما باشد، دور می کنید و آرام آرام پایه های زندگی خود را خراب می کنید و همین می شود که طلاق ها در جامعه با افزایش گناه هان زیاد شده است.
   پس توبه کنید، ازدواج شما بعدا اشکال ندارد، اما گناه یعنی باز کردن دروازه های ظلمت و شیاطین به زندگی، هیچ کسی از گناه به مقصد و هدف نرسید.
   همین سوال و جواب را با همسرتان بنشینید و بخوانید، روی پاسخ فکر کنید و گفت گو کنید و تمام تلاش خود را انجام بدهید که صیغه محرمیت را بخوانید و زندگی را زیر چتر خدا، و عنایات امام زمان علیه السلام شروع کنید.
   وفقکم الله لکل الخیر

 43. ناشناس می گوید

  امتیاز بینندگان:1 ستاره

 44. مصطفی می گوید

  سلام.
  اگر مرد با زنی که شوهر دارد اما چند سالیست که او را رها کرده و خرج او را هم نمیدهد هر چند که هنوز شوهر او محسوب میشود, اگر مردی با این زن بدون اطلاع از حکم حرام ابدی رابطه برقرار کند , آیا میتواند با او ازدواج کند؟و اگر توبه کنند چطور است؟

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   پناه بر خدا از این کارهای شیطانی.
   بارها این مسئله را در دیدگاه ها توضیح داده ایم، حرام ابد هستند و توبه هم بکنند در این حکم تاثیری ندارد.
   در هر حال بدیهی است و هر عاقلی هم می داند کسی که حیا از خدا ندارد و مرتکب چنین معاصی کبیره و عظیمه ای می شود!؛ ارزش آن را ندارد که به عنوان همسر انتخاب شود.
   اعاذنا الله من شرور انفسنا

 45. mahan می گوید

  با سلام
  یک. اگر مادر فردی با مردی زنا کرده باشد و با آزمایش ژنتیک مشخص شود که این فرد از لحاظ ژنتیکی فرزند آن مرد است نه کسی که به عنوان پدر بزرگش کرده آیا می تواند با دختر آن مرد ازدواج کند؟ در این دو فرض رابطه ی بین این دو فرد چگونه است و آیا دو فرد با هم خواهر و برادر محسوب می شوند و نمی توانند با هم ازدواج کنند یا نه؟ اول در صورتی که این زنا زمانی که هر دویشان مجرد بودند صورت گرفته باشد یا دوم در حالتی که هر دو نفر متاهل بوده باشند زنا کرده باشند… از لحاظ شرعی پسر این شخص کیست زنا کار یا آنکسی که بزرگش کرده؟

  دو. تکلیف دختری که با دختری دیگر یا پسری که با پسری دیگر رابطه جنسی داشته و حالا بعد از توبه و پشیمانی و سالها پاک ماندن تصمیم به ازدواج کردن گرفته در جلسه ی خواستگاری چیست؟ وقتی از او سوال می شود باکره است یا نه چه باید بگوید؟ تکلیفش چیست؟ اگر خواستگار دختر یا پسری با چنین گذشته ای در این مورد و داشتن هر گونه رابطه ی جنسی پرسید تکلیفش چیست باید چه کند؟ وظیفه ی دینی و شرعیش چیست؟

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   آزمایش ژنتیک در این موارد از جهت شرعی ثابت کننده زنا نیست.
   اگر مادر اعتراف کرده که پسر فرزند مرد دیگر هست، شرعا پسر نمی تواند با دختر آن مرد ازدواج کند.
   اگر زنا ثابت شود فرزند پدری که بزرگ کرده نیست و از این مرد ارث هم نمی برد.
   اگر رابطه و دخول داشته است، باکره نیست، ضرورتی ندارد که راستش را بگوید اما حق ندارد که دروغ بگوید، یعنی اگر خواستگار شرط بکارت کرده چنین دختری که با پسر دیگر رابطه داشته به عنوان باکره با چنین مردی ازدواج کند.
   برای توضیحات بیشتر توصیه می کنیم با دفتر مرجع تقلیدتان هم تماس حاصل فرمایید.
   وفقکم الله لکل الخیر

 46. Vahid می گوید

  سلام اگر با [*****] حکم بچه چیست ؟؟

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   پناه بر خدا!!!!!!!!
   ۱- “کسی که با زن شوهرداری زنا کند، ازدواج با آن زن بعد از مرگ شوهرش، یا جدایی پس از طلاق بر این مرد حرام ابد است”.
   ۲-اگر خانم همسر ندارد، و زنا کنند العیاذ بالله ؛ فرزند متولد شده زنا زاده هست و احکام زنا زاده بر این فرزند بار می شود. حتی اگر بعدا این مرد و زن با هم ازدواج کنند.

   در هر حال باید از ای گناه توبه کنند، توبه؛ و بفهمند چه گناه کثیف و بزرگی را انجام داده اند و مدتی مشغول تضرع به درگاه خداوند باشند، باشد که خداوند به رحمتش از گناه آنان درگذرد و گرنه عقاب دنیایی و آخرتی عجیبی دارد!.
   اعاذنا الله من شرور انفسنا

   1. علیرضا می گوید

    سلام حاج آقا در مورد پاراگراف اولتون سوال داشتم امکانش هست تو تلگرام از شما بپرسم؟؟
    ***** ای دی تلگرام بنده

 47. سحر می گوید

  سلام ایا میشود پسر با دوس دختر پدرش ازدواج کند ؟ ایا ازدواج باطل نیست درحالیکه ان دختر رابطه جنسی کامل با ان مرد برقرار کرده است ؟

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   پناه بر خدا از این گناهان و دوستی ها که شیطان در زمان ما چقدر این گناهان را به اسم دوستی و اینها ساده جلوه می دهد! پناه بر خدا از این رابطه های شیطانی!.
   چنین ازدواجی مطابق با نظر آیت الله مکارم شیرازی: خلاف احتیاط است؛ ولى حرام نیست.
   هر چند توصیه می کنیم از چنین ازدواجی دوری کنند چون زمینه رابطه حرام بیشتر فراهم است. و چنین شخصی که این گناه را انجام داده به درگاه الهی توبه جدی با انابه داشته باشد، امید که خدا ببخشد و این گناهان نکبت و عدم خوشبختی (در غیر توبه ) برای انسان به همراه دارد.
   اعاذنا الله من شرور انفسنا

 48. حمید دانش می گوید

  سلام العلیکم
  زن و مردی که ازدواج موقت کرده اند و در دفترخانه به ثبت رسانده و محضری کرده و دارای عقدنامه میباشند.
  در صورت بخشیدن ادامه مدت صیغه توسط مرد بصورت شفاهی و لفظی، خانوم میتواند به دفترخانه مراجعه و عقدنامه را باطل کند؟
  آیا حضور شوهر در دفترخانه برای ابطال عقدنامه ضروری است؟
  اصلا چون ازدواج موقت بوده و در ازدواج موقت نیازی به خواندن صیغه طلاق نیست، نیازی به مراجعه به دفترخانه هست؟
  آیا مدت صیغه فرقی در این قضیه دارد؟
  و سوال آخر آیا خانوم میتواند مجددا ازدواج کند؟
  با تشکر از شما

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   اگر مدت را مرد بخشیده، صیغه تمام است و نیازی هم به حضور در دفتر خانه برای ابطال نیست.
   شرعا این زن و مرد دیگر همسر نیستند و خانم اگر نزدیکی داشته است واجب است عده را شروع کند. و پس از پایان عده خانم می تواند با شخص دیگری ازدواج کند
   وفقکم الله لکل الخیر

 49. حامد می گوید

  با سلام،
  دختر مجردی با اجازه پدر و در دفترخانه رسمی ۵ سال پیش به ازدواج موقت ۹۹ ساله فردی درآمده است،
  آیا به‌ ۲ دلیل زیر این خانوم میتواند به عقد موقت شخص دومی درآید:
  ۱_بر طبق نظر برخی مراجع همچون آیت ا… سیستانی و آیت ا… مکارم و… ازدواج موقت ۹۹ ساله باطل است.

  ۲_خانوم از شوهر اول بشدت ناراضی است و این آقا یکسالی هست که در زندان به سر میبرد و حاظر به طلاق خانوم هم نمی باشد.

  لازم به ذکر است که شوهر اول مقلد مکارم، شوهر دوم مقلد سیستانی و خود خانوم مقلد سیستانی هستند. و دفترخانه بدون اینکه مرجع تقلیدشان را سوال کنند و بدون مطرح کردن باطل بودن ازدواج موقت ۹۹ ساله اقدام به عقد نموده اند.

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   مسئله به این راحتی که نوشته اید نیست. این خانم باید احتیاط کنند و توصیه می کنیم از طریق دادگاه اقدام کنند و شوهر را راضی به بخشیدن و اتمام صیغه کنند این بهترین و مطمئن ترین راه که مطابق نظر تمام مراجع و فقها هست می باشد.
   وگرنه اگر راضی نشد با دفتر مرجع خانم صحبت کنند و شرایط شوهر را بگویند تا راهنمایی و اجازات لازم را داشته باشند.
   وفقکم الله لکل الخیر

 50. اامیر می گوید

  سلام.وقت بخیر در مورد صیغه موقت زن مطلقه ک چند ماه از شوهر خود رسما جدا شده و دارای فرزند است و بعد از مدت عده با شخصی دیگر رابطه نامشروع داشته و زنا کرده اند ایا ازدواج موقت با این شخص جایز است یا خیر؟ با علم این ک زنا کرده است؟

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   اگر توبه کرده است، ازدواج موقت اشکال ندارد.
   وفقکم الله لکل الخیر

 51. مجید می گوید

  سلام
  اگه پسری با زنی که شوهر دارد رابطه جنسی داشته باشد.و بعد از طلاق زن از شوهرش میتوند با ان زن ازدواج کند.
  اگر نمیشود باید چیکار کرد که ان زن حلال بشود.

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   العیاذ بالله گناه بزرگی مرتکب شده اند و باید توبه کنند.
   حرام ابد هستند و هیچ راهی برای ازدواج ندارند.
   از همه اینها گذشته کدام مرد عاقلی با چنین زن خیانتکارو از خدا بیخبری حاضر است ازدواج کند، بدیهی است که پایه های زندگی که باید بر اساس اعتماد و وفاداری باشد سست و ویران است.
   زندگی که بر اساس مخالفت با فرمان خدا آن هم اینطور بخواهد شکل بگیرد سرانجامی بجز پوچی و نابودی به همراه نخواهد داشت.
   اعاذنا الله من شرور انفسنا

 52. نازنین می گوید

  سلام وعرض قبولی طاعات
  سوال من دررابط باشرایط احصان برای زن ومرداست.
  طبق شرایط احصان اگرمردزن داری ک همسرش دردسترس نبوده و یاحائض بوده ونمیتونسته بازن خودنزدیکی کند(محصن محسوب نمیشود) بازن شوهرداری که مکره بوده و اجبارشده ،زناکند اولا درچنین حالتی آیا بازهم حرمت ابدی شامل میشود؟
  ثانیابفرض حرمت این حکم احتیاط واجب است درچه صورت میشود ب مرجع دیگرعدول کرد و حرمت این ازدواج ازبین رود؟

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   با تجاوز و زنا با زن شوهر دار (العیاذبالله) حرمت ابدی حاصل می شود و ارتباطی هم به شرایط احصان ندارد.
   وفقکم الله لکل الخیر

 53. Raha می گوید

  سلام زن شوهرداری که مرتکب به عمل زنا با مرد زن دار شده ایا پس از توبه و ترک گناه میتواند باشوهر خودش بچه دار شود بعداز چه مدتی ؟؟

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   حتما باید توبه کرد.
   زمان خاصی ندارد، اما خوب است مدتی مثلا چهل روز بگذرد و حال معنوی با توبه و استغفار زیاد، مثلا روزی ۱۰۰۰ مرتبه پس از نماز صبح در چهل روز و بیشتر گفته شود تا آثار روحی گناه به فرزند منتقل نشود، یا کمتر منتقل شود!.
   اعاذنا الله من شرور انفسنا.

 54. دانشجو می گوید

  سلام علیکم
  آیا حکم حرمت ابدی با دخول تنها برای زنی است که شوهر دارد یا در مورد زن غیر شوهردار که بدون رعایت مدت عده با دو نفر زنا کرده است نیز جاری می‌شود؟

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   زنی که در عده هست، تا عده تمام نشده در حکم زن شوهر دار محسوب می شود.
   اگر خانم در ایام عده با مردی العیاذ بالله زنا کند، با آن مرد حرام ابد می شود و نمی تواند بعدا با آن مرد ازدواج کند.
   وفقکم الله لکل الخیر

 55. م می گوید

  با سلام من دو سال پیش بازنی زنا کردیم و بعد توبه کردیم و دیگر زنا نکردیم و بعد ازمدتی فهمیدیم که ما حرام ابدی محسوب میشویم و بسیار پشیمان هستیم آیا ما که نمیدانستیم حرام میشویم بعد از طلاق آن زن میشود. ازدواج کرد

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   گناه بزرگی هست، پناه بر خدا!!.
   حرام ابد هستید،و نمی توانید هیچگاه با این شخص ازدواج کنید.
   اعاذناالله من شرور انفسنا

 56. Elnaz می گوید

  سلام دختری هستم ۲۰ ساله در ۱۵ سالگی چندین بار گناه زنا از پشت انجام دادم نمیدونم چیشد ک ب این گناه الوده شدم ولی خیلی پشیمانم درحالی ک بکارتم سالم هست ولی از مقعد خیلی رابطه داشتم توبه کردم اما الان میخام ازدواج کنم خواهش میکنم راهنمایم کنین آیا من بخشیده میشم ایا باید کارهای گذشتمو ب خاستگارم بگم؟؟؟

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   با توبه گناه شما بخشیده می شود انشاالله. نباید درباره رابطه های گذشته نزد همسر اعتراف کنید و آنها را بازگو نمایید، بین شما و خدای شماست.
   چون قبلا رابطه داشته اید دیگر باکره شرعی محسوب نمی شوید و اگر مجدد زمینه گناه پیش آمد نیازی به اذن پدر چون ندارید بجای گناه به این بزرگی، صیغه موقت بخوانید تا مرتکب رابطه حرام نشوید.
   وفقکم الله لکل الخیر

 57. مریم می گوید

  سلام..من بایه پسر مدتی دوست شدم و به اصرار های زیاد اون زنا انجام دادیم و حالا اومدن خواستگاری من مراحل کامل طی شد خانواده ها راضین اما خانواده پسراصرار برچندماه نامزدی دارند و خانواده ی من مخالف ازدواج موقت..و من واقعا نمیتونم مقاومت کنم مقابل اصرار های نامزدم برای اینکه رابطه ای نداشته باشیم همش میگه خدا راضیه ماکه باکسی دیگه این کارو که نمیکنیم ?هرروز پشیمونم و هرباربازهم نمیتونم مقاومت کنم در مقابل خواسته ی اون..
  راستش نامزدم بخاطر جوی که بین جوونها پیش اومده و توخانوادش هس میگه من کاری به حرف آخوندها ندارم..اما درکل پسر وخانواده ی بدی ندارن..واین رو پدرم هم تایید کردن..اما من واقعا تو این موضوعات نمیدونم باید چیکار کنم..

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم خواهر گرامی
   زنا از گناهان کبیره است!، کار بسیار اشتباهی را انجام داده اید که آغاز زندگی را با گناه شروع کرده اید!، بدتر از این گناه این هست که آن را توجیه کنید و بگویید خدا راضی هست! ،چنین حرفی بدعت و گناهش بدتر از زناست!. چطور به خودشان اجازه می دهند که اینگونه یک گناه را عادی کنند!. پيامبر خدا صلى الله عليه و آله فرمودند: به خُردى گناه منگريد بلكه بنگريد كه بر چه كسى گستاخى كرده ايد!بحارالأنوار : ۷۷/۱۶۸/۶٫

   باید عرض کنم چنین شخصی با این افکار آینده خوبی ندارند چون امام رضا عليه السلام فرمودند: گناهان كوچك راه هايى به سوى گناهان بزرگند وكسى كه ازخداوند دراندك ترس نداشته باشد، در زياد نيز از اونمى ترسد. بحار الأنوار : ۷۳/۳۵۳/۵۵ . زنا از گناهان بسیار بزرگ است که اگر کسی از آن نترسد و توبه نکند شیطان او را به سمت گناهان بسیار بزرگتر مثل شرک می برد!.

   چند توصیه:
   ۱- شما چون باکره نیستید از نظر فقهی دیگر نیازی به اذن پدر ندارید اگر درشرایط اجبار به این رابطه قرار گرفتید خودتان با ایشان بین خودتان ازدواج موقت داشته باشید، حداقل به این راحتی گناه نکنید!. ادامه روند تکرار این گناهان زمینه آسیب های روحی به شما و ایشان و تسلط شیطان بر زندگی شماست، بترسید از اینکه خدا نظر رحمتش را از شما بردارد، آنگاه چه خواهید کرد؟!.

   ۲-اصرار برای وجود دوران نامزدی در این دوره زمانه از جهت مشاوره امری درست است، شما باید شناخت بیشتری از خانواده ایشان داشته باشید.

   ۳-همسر شما باید شرایط شما را درک کند، حتی توصیه می کنیم در دوران عقد و صیغه به فکر رابطه جنسی نباشند!، اجازه بدهند با هم از این دوران برای شناخت بیشتر و تفریحات حلال استفاده کنید، رابطه مستقیم را برای دوران ازدواج قرار بدهند که هم این دوران و هم دوران ازدواج برای شما و ایشان یک دوران خاطره انگیز باشد،

   اگر شما از همین ابتدا اینطور با ایشان حتی از راه حلال ارتباط داشته باشید برای دوران پس از ازدواج کمی سخت خواهد شد، توصیه می کنیم دوران نامزدی داشته باشید همراه با عقد شرعی در این دوران نیازهای جنسی و معاشقه (بدون رابطه جنسی مستقیم) خاطره انگیز است. رابطه اصلی را با هم تعهد کنید که برای پس از ازدواج باشد که شما هم از جهت روانی آماده باشید و تحقیر روحی نشده باشید.

   ۴-اینکه میگویند کاری با روحانیت ندارم، خب حرف درستی نیست اجازه بدهید بگویم حرف خطرناکی است و نشان دهنده غرور و خود خواهی بیش از حد ایشان است، روحانیت اصیل و روحانیتی که معارف اهل البیت علیهم السلام را ترویج می کنند در روایات ما جایگاه بسیار رفیعی دارند. اینکه بگوید من قبول ندارم یعنی بی دین هستم!، یا اگر دین را قبول دارم هرگاه دین خدا چیزی گفت و من چیز دیگری خواستم خواسته من اولویت هست، نوعی غرور و فرعونیت!.

   عرض می کنم که این روحیه خطرناک است اگر کسی حرف خدا را قبول نداشته باشد فردا در زندگی چطور می خواهد حرف شما را قبول کند، هر طور دلش خواست زندگی می کند، رابطه می گیرد و اگر شما هم اعتراض کنید بدیهی است که حرف شما را هم به راحتی قبول نکند!، کسی که از خدا نترسد از شما هم نخواهد ترسید، پس اگر درآینده چنین رفتارهایی را از ایشان در زندگی شخصی دیدید کسی را ملامت نکنید جز خودتان و نگویید که مشاوری نبود مرا راهنمایی کند!.

   ۵- اینکه روحانیت اصیل را می خواهند قبول کنند یا نکنند خودتان قضاوت کنید به قولی گنجشکی کوچک روی درخت نشست، ساعتی بعد به درخت تنومند گفت مراقب خودت باش که می خواهم بلند شوم!، درخت گفت من نفهمیدم کی آمدی و کی می خواهی بروی!.

   ما به عنوان روحانی برای خداوند انشاالله محکم و قوی دین را ترویج می کنیم و دلسوز مردم و خیرخواه آنان هستیم و خداوند هم به روحانیت عزت داده و بیشتر از این هم خواهد داد. به جرات ادعا می کنم و تاریخ هم ثابت کرده زیر این آسمان کسی به اندازه روحانیت اصیل دلسوز این مردم و هدایت آنها و این مرز و بوم نبوده است و نخواهد بود.

   ۶- شما جای خواهر بنده هستید ایشان هم جای برادر بنده، سلام بنده را برسانید متن بالا را هم نشان بدهید بگویید کسی خوشبختی را در گناه نیافته است، قطعا شما روحیه مذهبی خوبی دارید و عاشق خدا و اهل البیت هستید وگرنه هیچگاه در یک سایت دینی سوال خودتان را مطرح نمی کردید، ببینید همه ما امام حسین علیه السلام را عاشقانه دوست داریم این موعظه حضرت را سر لوحه زندگی کنید که کسی از راه گناه به هیچ کجا نمی رسد.

   امام صادق عليه السلام فرمودند : مردى به حسين ـ كه درودهاى خداوند بر او باد ـ نوشت: مرا دو كلمه موعظه كن. در پاسخ او نوشت: «هر كس چيزى را از طريق نافرمانى كردن خدا بجويد، آنچه را بدان اميد دارد ، بيشتر از دست مى دهد و آنچه از آن مى گريزد ، زودتر به سرش مى آيد» .

   پس اگر به دنبال خوشبختی هستید توبه کنید، به این رابطه ها و افکار پایان بدهید، خداوند با بنده متکبر محکم برخورد می کند، اگر خداوند مسیری را معین کرد و کسی در راه گناه رفت، قطعا خداوند هم وارد میدان می شود.

   ۷-از همین الان که جوان هستید هر دو #توبه کنید، عقد شرعی داشته باشید به یکی از زیارتگاه ها و امام زاده ها بروید عهد کنید که در مسیر اهل البیت و خدا باشید، زندگی را اینگونه پایه ریزی کنید نه بر اساس افکار و منیت ها و خواسته های نفسانی و فراموش نکنید روحانیت همیشه خیر خواه مردم بوده و هست، انشاالله.

   ?به نوبه خودم برای شما از خداوند بهترین ها را خواهانم.
   وفقکم الله لکل الخیر

 58. زهرا می گوید

  زنی شوهر دار که مدت ۶ ماه با همسر خود زندگی نمیکرده و رابطه ای نداشته، با پسری مجرد رابطه جنسی برقرار کرده اند.پس از انجام طلاق و دوره عده با همون پسر نامزد کرده، بدون اطلاع از اینکه این کار تا چه حد گناهه و حرام ابدی میشن.الان حکم چیه؟ باید جدا شن؟؟

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   خیانت بزرگی هست و باید توبه کرد.
   حرام ابد هستند و نمی توانند با هم ازدواج کنند.
   اعاذناالله من شرور انفسنا

 59. فقط خدا می گوید

  با سلام
  میخواستم بدونم اگه زن شوهرداری که مدت سه سال هست خونه ی شوهرشو ترک کرده و در شرف طلاق هست اگه با مردی معاشقه ی بدون رابطه جنسی و دخول داشته باشه و به درگاه خدا توبه کنه تا بدون ازدواج دیگه از این روابط نداشته باشه میتونه بعد از طلاق و گذشت عده با اون مرد ازدواج کنه؟
  با تشکر

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   گناه بزرگی هست، پناه بر خدا.
   باید توبه کند و اگر نزدیکی جنسی نداشته (از عقب و جلو) پس از طلاق و رعایت عده طلاق، میی تواند با این شخص ازدواج کند هرچند ازدواج با چنین مردی ازدواج موفقی نیست اگر تغییر رویه ندهند!.
   وفقکم الله لکل الخیر

 60. مهلقا می گوید

  با سلام دختری که با مردی زن دار ارتباط داشته قبلا میتواند بعدا با پسر این مرد ازدواج کند؟؟؟؟

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   نمی تواند ازدواج کند با پسر شوهر، حالا چه عقد دائم داشته یا صیغه موقت.
   دقت کنید پس از اینکه صیغه خوانده شود و بین شما و مردی رابطه جنسی برقرار شود از جهت شرعی پدر شوهر و جدّ او هر چه بالا روند و پسر و نوه پسرى و دخترى شوهر، هرچه پایین آیند به شما محرم هستند، چه قبل از عقد متولد شده باشند یا بعد از عقد.
   وفقکم الله لکل الخیر

 61. فاطمه می گوید

  سلام اگر دختر و پسری قبل از ازدواج رابطه ی جنسی بدون دخول داشته اند آیا بعد از ازدواج به هم محرم میشوند و بچه ی آن ها حلال زاده به دنیا می آید؟یا دختر اول باید صیغه ی شخص دیگری شود تا به آن پسر محرم شود؟

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   رابطه و دوستی با نامحرم حرام و از گناهان کبیره است.
   اگر توبه کنند و بعد با هم ازدواج کنند و فرزندی پس از ازدواج شرعی از این رابطه حلال به دنیا بیاید حلال زاده است و نیازی به صیغه دیگری شدن قبل از ازدواج نیست۱٫
   وفقکم الله لکل الخیر

 62. یگانه می گوید

  با سلام
  دختری که یک سال از عقدشون میگذره وهنوز خونه پدرشه و باکره هست و با شوهر خود نزدیکی نداشته ولی با دوست پسر خود نزدیکی کرده است آیا به اون پسر میتواند ازدواج کند.
  باتشکر.

  1. حجت الاسلام دکتر مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   ازدواج کرده و دوست پسر دارند این خانم؟!، حداقل از خدا نمی ترسند از همسرشون خجالت بکشند. آیا میدانند چه جرم و گناه بزرگی است و مجازات آن چیست!.
   توبه کنند، تا فرصت هست توبه کنند، چنین مردی هم که این زن رو به این گناه کشانده نشان می دهد اصلا لایق نیست.
   با آن پسر حرام ابد می شوند و تا عمر دارند نمی توانند با او ازدواج کنند.
   اعاذناالله من شرور انفسنا

 63. یگانه می گوید

  با سلام
  دختر و پسری که از زمان مجردیشون باهم بودن و رابطه داشتن حال چند سال میگذره و خیلی بهم وابسته هستن طوری دختر یکبار ازدواج ناموفق داشته تا اینکه مجددا عروس میشه و در دوران عقد با همان پسری که بهش نرسیده و دوستش داشته نزدیکی میکنه
  حال میتواند برگرده و با همان پسر ازدواج کند یا حرام ابدی شدن بهم
  ناگفته نماند دختر عقد بوده و از ازدواجش ناراضیه
  با سپاس

  1. حجت الاسلام دکتر مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   داشتن رابطه با دیگری حرام است و زنا است و باید تا خداوند فرصت داده توبه کرد!.
   زنا در زمان عقد گناه و خیانت بسیار بزرگی است، نارضایتی از شوهر دلیل بر تن دادن به گناه و زنا نیست!، اگر ناراضی بودند، طلاق می گرفتند و پس از عده، مجدد ازدواج می کردند.
   چنین مردی هم که این زن را به این گناه کشانده است شخص ایده آل و مناسبی نیست، کسی که از خدا حیا نکند و به همسر دیگران تعدی کند نباید انتظار داشت که شخصیت قابل اعتمادی باشد! تا این زن را خوشبخت کند.

   در هر حال، اگر مرد با زن دیگرى که در عقد مرد دیگری است(العیاذ بالله) زنا کند بنابراحتیاط واجب آن زن و مرد بر هم حرام ابد مى‏شوند و نمی تواند پس از طلاق هم با هم ازدواج کند.

   وفقکم الله لکل الخیر

 64. ناشناسس می گوید

  زنی در حال طلاق گرفتن است در دوره ی عقد رابطه داشته و باکره نیست و باهمسر خود زندگی نکرده است و دیگر هیچ ارتباطی باهمسرش ندارد با کس دیگری زنا کرده و قصد ازدواج بعد از طلاق زتن رادارند و اطلاع نداشتند که بر هم حرام میشوند به تازگی متوجه این موضوع شدند و بسیار پشیمان هستند چون به هم علاقه شدیدی دارند آیا میتوان توبه کرد و بعد از طلاق با این آقا ازدواج کرد

  1. حجت الاسلام دکتر مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   داشتن رابطه با دیگری حرام است و زنا است و باید تا خداوند فرصت داده توبه کرد!.

   حتی اگر ماه ها قبل از طلاق با همسرش رابطه نداشته باشد. خیانت و گناه بسیار بزرگی است که با دیگری رابطه جنسی داشته باشد!.
   چنین مردی هم که این زن را به این گناه کشانده است شخص ایده آل و مناسبی نیست، کسی که از خدا حیا نکند و به همسر دیگران تعدی کند نباید انتظار داشت که شخصیت قابل اعتمادی باشد!.

   در هر حال، اگر مرد با زن دیگرى که در عقد مرد دیگری است(العیاذ بالله) زنا کند بنابراحتیاط واجب آن زن و مرد بر هم حرام ابد مى‏شوند و نمی تواند پس از طلاق هم با هم ازدواج کند.

   وفقکم الله لکل الخیر

 65. مریم می گوید

  سلام دختری هستم من و پسر عمویم عاشق هم هستیم و مرتکب زنا شده ایم(به اجبار پسرعمو تن به خواستش دادم و بعد با میلیم همراهیش کردم)از نوع مقعدی و بکارت آسیبی ندیده و خانواده هاهم در جریان س.ک.س نیستن الان مراحل خواستگاری رو رد کرده اینم میخواستم بدونم من الان باکره حساب میشم یا نه و سوال بعد اینکه نوع صیغه محرمیت خوندن برای من فرق داره و عاقد باید درجریان باشه لطفا جواب بدید بچم حرام زاده درنیاد

  1. مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   زنا حرام و گناه بزرگی است، حتما توبه کنید، انشاالله خداوند هم مهربان و توبه پذیر هست!.

   نیازی نیست که عاقد چیزی را بداند، به صورت عادی عقد را می خواند، و پس از ازدواج اگر بچه ای به دنیا بیاید حلال زاده است.
   نوع صیغه محرمید برای افراد باکره و افرادی که العیاذ بالله زناداده اند فرقی نمی کند..

   از جهت فقهی مطابق نظر برخی از مراجع حتی با نزدیکی از عقب خانم دیگر باکره نیست و احکام باکره را ندارد!
   وفقکم الله لکل الخیر

 66. نفس می گوید

  اگر زن‌ مطلقه ای که حدود یک سال ونیم قبل از طلاق با شوهرش جدا زندگی می‌کرده و در این مدت نزدیکی نداشته یک ماه بعد از طلاق و در زمان عده با مرد دیگری رابطه داشته و قصد ازدواج دارن آیا این زن و مرد به هم حرام میشوند. (آیت الله مکارم)در صورت حرام شدن میتونن مرجع تقلیدشون رو عوض کنن

  1. مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   داشتن رابطه در عده با دیگری حرام است و زنا است و باید توبه کرد!. حتی اگر ماه ها قبل از طلاق با همسرش رابطه نداشته باشد.

   اگر مرد با زنى که در عدّه دیگرى است زنا کند بنابراحتیاط واجب آن زن بر او حرام مى‏شود و نمی تواند با او ازدواج کند، خواه طلاق رجعى باشد یا غیر رجعى.
   وفقکم الله لکل الخیر

 67. قدیس می گوید

  ببخشید زنی بدون ایجاد رابطه با همسرش ۳فرزند دارد لطفا بگویید قاضی در صورتی که زن زناکار باشد و ۴شاهد هم اقامه شهادت کنند چه حکمی صادر میکند و به استناد چه ماده ای حکم میکند

  1. مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   سوال شما واضح نیست، لطفا با توضیحات بیشتر در قسمت ارسال سوال سایت سوال خودتان را مطرح کنید.
   وفقکم الله لکل الخیر

 68. عسل می گوید

  سلام اگر زن مطلقه ای که یک سال و خرده ای جداشده و عده ندارد.و با پسر مجرد زنا کرده ولی رعدا پشیمون شده چرا صیغه محرمیت نخوندن و زن توبه کنه و میتونه با همون پسر صیغه موقت بخونن خودشون ک دیگ گناه نشه.اخه فقط به اون پسر اعتماد داره که ادیتش نمیکنه و دوسش داره .در ضمن زن زناکار همیشه نیس فقط دوبار اونم فکر میکرد چون شوهر نداره گناه نیس ولی اطلاعاتشو برد بالا..و بعدا توبه کرد الان میتونه باهمون پسر صیعه بشه

  1. مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم خواهر گرامی
   اگر طلاق گرفته، و عده را رعایت کرده و پس از تمام شدن عده، العیاذ بالله مرتکب چنین گناه بزرگی شده است و الان هم توبه کرده است. می تواند با همان شخص ازدواج کند، مانعی نیست.

   (اما توجه کنید اگر خانم می دانست شخصی که او را به این گناه کشانده، چه ظلمی را در حق او روا داشته هیچگاه به فکر ازدواج با چنین شخصی نمی افتاد، ارزش و لیاقت ندارد!).
   اعاذناالله من شرور انفسنا

 69. محمد می گوید

  سلام ..
  یه پسر و دختری به هم علاقه مندن .. ولی خانواده دختر بشدت مخالفت میکنن ..
  میخواستم بدونم چه قانونی هس که بشه بدون اجازه پدر دختر رو عقد کرد ..
  آخه شنیدم یه قانون هس که طی یه شرایطی پسر و دختر با دستور دادگاه مجبور به اذدواج میشن حتی بدون اجازه ..
  اگ میشه یه راهکار بهمون نشون بدید … سنگ اندازی های خانواده ها چه کارایی که با جوونایی ک میخوان از راه درست اذدواج کنن نمیکنه ..
  یعنی حتی حاضرن هر عمل خلاف شرع و عرفی رو انجام بدن تا بهم برسن . با سپاس

  1. مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   قطعا سنگ اندازی جلو ازدواج دو جوان درست نیست.
   اما فراموش نکنید چه بسا مخالفت پدر دختر منطقی باشد!. آیا اگر خواهر خود شما بخواهد باید جوان ازدواج کند، یا دختر شما، آنگاه باز اینطور می گفتید که حاضر هستند هر عمل خلاف شرعی را انجام بدهند!!!.

   کمی صبر داشته باشید، از دعا غافل نشوید، از یکی از بزرگتر های خانواده دختر بخواهید وساطت بکند، به فکر دهتر هم باشید، مشاور بروید.چه بسا چنین ازدواجی به صلاح شما یا دختر نباشد.
   در هر حال ازدواج بدون اذن پدر باطل هست. اما اگر پدر دختر بهانه های واهی داشت می توانید با خواست دختر از طریق دادگاه اقدام کنید اما چنین کاری پسندیده نیست. تا می توانید سعی کنید خانواده دختر را راضی نمایید، بحث یک عمر زندگی هست، بحث زندگی دختر هست، چه بسا با رفتارهای خودسرانه پسر آینده دختر نابود شود، یا دختر آسیب های روحی جدی ببینید، پس با مشاوره منطقی و از راهش وارد شوید. خودتان را جای پدر دختر بگذارید!.
   وفقکم الله لکل الخیر

 70. م می گوید

  سلام
  زنا با دختری و ازدواج با خاهرش چه حکمی دارد

  1. مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   این ازدواج از جهت فقهی مانعی ندارد، اما چنین ازدواجی اصلا مناسب نیست و زمینه مجدد گناه و برگشت به دام شیطان هست!.
   اعاذناالله من شرور انفسنا

 71. Nazanin zahra می گوید

  سلام خسته نباشید…یک خانم ک در دوران دوستی با یک پسر زنا کرده و با همان پسر ازدواج کرده …حکمش چیست؟

  1. مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   اگر در زمان مجردی چنین کاری کرده ، گناه بزرگی کرده اند و باید توبه کنند!.
   ازدواج بعدی آنها اشکالی ندارد اما باید توبه کنند!.
   وفقکم الله لکل الخیر

 72. محمد11 می گوید

  با سلام پسری که با زن شوهر دار زنا کرده است و به شدت پشیمانند و توبه کردند اند به در گاه حق میتوانند بعد از طلاق زن با هم ازدواج کنند؟

  1. مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   گناه بزرگی مرتکب شده، خیانت بزرگی هست هم به خدای متعال و هم به شوهر آن زن! و خیانت به خودش.
   حتما باید توبه کرد، توبه هم فقط زبانی نیست!.
   این دو نفر به هم حرام ابد هستند، حتی بعد از طلاق هم نمی توانند ازدواج کنند.

   بهتر است به فکر توبه باشد تا ادامه این ارتباطات که هم دنیا را نابود می کند و آخرت او را!!.
   اعاذنا الله من شرور انفسنا

 73. بنده خدا می گوید

  سلام
  اگر زن شوهرداری عاشق مردی مجرد بشه میتونه محرم او بشه؟به هر حال قطع این ارتباط کشنده است و از طرفی جدایی از همسر غیر ممکن

  1. مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   امکان محرم شدن هست، اما اصل چنین علاقه ای شیطانی است و عاقبت خوشی هم ندارد. بهتر آنست که فراموش کند.
   اگر قطع ارتباط کند آرام آرام این علاقه هم از بین می رود.

   اعاذنا الله من شرور انفسنا

   1. احسان می گوید

    با سلام . فرمودید که امکان محرم شدن وجود دارد. سلسه مراتب این محرمیت را میتوانید توضیح دهید..
    باتشکر فراوان و توفیقات روز افزون از خداوند مننان برای شما و همکاران محترمتان.

    1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

     سلام علیکم
     ار خانم دختر داشته باشد، می توانند صیغه محرمیت بخوانند با اذن پدر.
     اما چنین راهی متعارف نیست و ضرورتی هم ندارد و نزدیک شدن برای این نوع عشق های بدون عقلانیت حتی از راه محرمیت، اصلا توصیه نمی شود چون زمینه حضور شیطان است.
     وفقکم الله لکل الخیر

 74. محمد می گوید

  ایا بعد از اینکه با زنی زنا کردی که ان زن شوهر دارد میشود با دختر او ازدواج کرد

  1. مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   اگر با زنی غیر از عمه و خاله خود زنا کند، احتیاط واجب آن است که با دختر او ازدواج نکند.
   وفقکم الله لکل الخیر

 75. حسين می گوید

  سلام
  آيا امكان ازدواج مرد مجرد پس از زنا با زن شوهر داري كه در هنگام زنا از شرايط احصان خارج ( حبس بودن شوهر) بوده است و به دلائل مشكلات شوهر بيش از يك سال از آخرين ارتباط زناشويي گذشته باشد وجود دارد؟

  1. مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   مطابق نظر اکثر مراجع حرام ابد هستند، حتی اگر امکان دسترسی به شوهر برای خانم نبوده باشد!.
   ثانیا این ازدواج اصلا موفق نیست، مرد بهتر است به خیانتی که کرده فکر کند! و از خداوند توبه بخواهد!، همسری که اهل زناست اصلا گزینه خوبی برای زندگی نیست!.

 76. فرهان می گوید

  وقتی که یک زن و یک مرد ازدواج کردن بعد از آن میشود زنا کرد یا خیر

  1. مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   اگر مرد و زنی ازدواج کردند، همین مرد و زن می توانند رابطه جنسی باهم داشته باشند، و نتنها حرام نیست بلکه ازدواج از سفارشات دین اسلام هست.[رابطه زن و شوهر را زنا نمی گویند!!!]
   اما رابطه جنسی با غیر از همسر زنا هست، و حرام می باشد، و کیفر سخت دنیایی و آخرتی دارد!.
   وفقکم الله لکل الخیر

 77. ناشناس می گوید

  ایا بازن شوهر دار زنا انجام شودواز کار پیشامد هر دو پشیمان هستن وبسیار توبه کردن
  ودر حال حاضر دیکر چیزی بینشان نیست بعد ان مرد متواند با دخترآن زن ازدواج کند

  1. مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم!
   زنا از بزرگترین گناهان نزد خدای متعال هست!، حتما باید توبه کنند و هر نوع ارتباطی را پایان بدهند و از خداوند بخشش بخواهند، امید که توبه آنها پذیرفته شود.
   از جهت فقهی نمی تواند دختر او را به همسری بگیرد!.
   توجه کنید، با این سابقه گناه و شکستن حریم الهی هر چقدر شما به هر عنوان دیگری به این زن شوهر دار نزدیک شوید، زمینه گناه و حضور شیطان بیشتر خواهد بود!!!، تا می توانید دور شوید، و فراموش کنید! توبه فقط به زبان نیست، اگر کمی به خیانتی که در حق شوهر آن زن کرده اید فکر کنید، هیچگاه از خجالت روی دیدن او را نخواهید داشت، چه رسد به اینکه بروید سر سفره او و داماد او شوید!!.

   اعاذناالله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا