وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

نزديكي در آخر پريودي

0

نزديكي در آخر پريودي

سوال : نزديكي در ايام آخر عادت چه حكمي دارد؟

پاسخ:

توجه داشته باشيد كه مقاربت و نزديكي جنسي در ايام عادت ماهانه بانوان حرام است. و زن شوهر نمي تواند جماع داشته باشند. تا خانم از حیض پاک نشده است، رابطه جنسی با شوهر بر هر دو حرام است. البته سوال دیگری شاید مطرح شود که اگر خانم از حیض پاک شد اما هنوز غسل حیض نکرده آیا نی تواند نزدیکی کند، اکثر مراجع فرموده اند می تواند هر چند بهتر است غسل کند. از اینجا کلیک کنید و نظر مراجع را ببینید.

ساير استمتاعات جايز است يعني زوجين مي توانند رابطه عاشقانه بدون دخول داشته باشند. و اگر مني خارج شود بايد احكام شخص جنب را رعايت نمايند و غسل جنابت كنند.  بنابراين ملاعبه اشكال ندارد. زوجين نبايد در اين ايام بكلي از هم فاصله بگيرند بلكه بايد نيازهاي جنسي و روحي هم را ارضاء كنند، و در صورت نياز طرفين مي توانند با نوازش عاشقانه هم را به حالت ارگاسم جنسي برسانند. رعايت اين امور جزو مستحبات آداب آميزش هست. فقط نبايد دخول جنسي داشته باشند.

*- ما در دو نوشتار 1- حكم نزدیکی در حال حیض    2- حكم نزديكي قبل از غسل حيض را مطرح كرده ايم .

امام خميني قدس سره
امام خميني قدس سره

چند چيز بر حائض حرام است: اول: عبادتهايى كه مانند نماز بايد با وضو يا غسل يا تيمم بجا آورده شود، ولى بجا آوردن عبادتهايى كه وضو و غسل و تيمم براى‏آنها لازم نيست، مانند نماز ميت، مانعى ندارد. دوم: تمام چيزهايى كه بر جنب حرام است و در احكام جنابت گفته شد. سوم: جماع كردن در فرج، كه هم براى مرد حرام است و هم براى زن، اگر چه به مقدار ختنه‏گاه داخل شود و منى هم بيرون نيايد، بلكه احتياط واجب آن است كه مقدار كمتر از ختنه‏گاه را هم داخل نكند. و در دبر زن حائض وطى كردن، كراهت‏شديده دارد.

٤٥١ جماع كردن در روزهايى هم كه حيض زن قطعى نيست ولى شرعا بايد براى خود حيض قرار دهد، حرام است. پس زنى كه بيشتر از ده روز خون مى‏بيند و بايد به دستورى كه بعدا گفته مى‏شود روزهاى عادت خويشان خود را حيض قرار دهد، شوهرش نمى‏تواند در آن روزها با او نزديكى كند. رساله توضيح المسائل امام.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مطابق نظر آيت الله سيستاني
مطابق نظر آيت الله سيستاني

مسأله ۴۴۸ ـ چند چیز بر حائض حرام است:
اوّل: عبادت‌هایی که مانند نماز باید با وضو یا غسل یا تیمم بجا آورده شود که اگر زن حائض این‌گونه اعمال را به قصد عمل صحیح انجام دهد، جایز نیست. ولی بجا آوردن عبادت‌هایی که وضو و غسل و تیمم برای آنها لازم نیست ـ مانند نماز میت ـ مانعی ندارد.
دوّم: تمام چیزهایی که بر جنب حرام است و در احکام جنابت گفته شد.
سوّم: جماع کردن در فرج، که هم برای مرد حرام است و هم برای زن، اگرچه به مقدار ختنه‌گاه داخل شود و منی هم بیرون نیاید، بلکه احتیاط واجب آن است که مقدار کمتر از ختنه‌گاه را هم داخل نکند، و این حکم شامل وطی در دبر نمی‏شود، ولی بنا بر احتیاط وطی زن در دبر اگر راضی نباشد چه حائض باشد چه نباشد، جایز نیست.

مسأله ۴۴۹ ـ جماع کردن در روزهایی هم که حیض زن قطعی نیست ولی شرعاً باید برای خود حیض قرار دهد، حرام است، پس زنی که بیشتر از ده روز خون می‏بیند و باید به دستوری که بعداً گفته می‌شود روزهای عادت خویشان خود را حیض قرار دهد، شوهرش نمی‌تواند در آن روزها با او نزدیکی نماید.

مسأله ۴۵۰ ـ اگر مرد با زن خود در حال حیض نزدیکی کند لازم است استغفار کند، و کفاره واجب نیست گر چه بهتر است، و کفاره آن در اوّل حیض یک مثقال طلای سکه‌دار، و در وسط آن نصف مثقال، و در آخر آن یک چهارم مثقال است. و مثقال شرعی (۱۸) نخود است.

مسأله ۴۵۱ ـ غیر از نزدیکی کردن با زن حائض، سایر استمتاعات مانند بوسیدن و ملاعبه نمودن مانعی ندارد.

مسأله ۴۵۷ ـ بعد از آنکه زن از خون حیض پاک شد، اگرچه غسل نکرده باشد، طلاق او صحیح است، و شوهرش هم می‌تواند با او جماع کند، ولی احتیاط لازم آن است که جماع پس از شستن فرج باشد، و احتیاط مستحب آن است که پیش از غسل، از جماع با او خودداری نماید. اما کارهای دیگری که در وقت حیض از جهت اشتراط طهارت بر او حرام بوده ـ مانند مسّ خط قرآن ـ تا غسل نکند بر او حلال نمی‏شود. و همچنین است ـ بنا بر احتیاط واجب ـ کارهایی که ثابت نشده که حرمت آنها از جهت اشتراط به طهارت باشد مثل توقف در مسجد. رساله توضيح المسائل آيت الله سيستاني .


 

طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي
طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي

حکم شخصی که با همسر در حال حیض نزدیکی کرده(439)
مسأله 439ـ هرگاه مرد در حال حیض با همسر خود نزدیکى کند مستحب است کفاره دهد و کفاره آن، در ثلث اول روزهاى حیض، یک مثقال طلاى سکه دار، یا قیمت آن است (مثقال شرعى 18 نخود مى باشد) و اگر در ثلث دوم باشد نیم مثقال و اگر در ثلث سوم باشد یک چهارم مثقال است، بنابر این اگر ایام عادت شش روز است دو روز اول یک مثقال، دو روز وسط نیم مثقال و دو روز آخر یک چهارم مثقال کفاره دارد.
کفاره جماع با حائض به قیمت روز باشد (440)
مسأله 440ـ هرگاه بخواهد قیمت طلا را بپردازد باید به قیمت روزى که مى پردازد حساب کند.
 استحباب تکرار کفاره با تکرار نزدیکی (442)
مسأله 442ـ هرگاه نزدیکى را تکرار کند مستحب است کفاره را نیز تکرار کند.
 اگر مرد در حال نزدیکى بفهمد زن حائض شده (443)
مسأله 443ـ اگر مرد در حال نزدیکى بفهمد زن حائض شده، باید فوراً از او جدا شود و اگر جدانشود، گناه کرده و بنابر احتیاط مستحب باید کفاره نیز بپردازد.
 زنا با زن حائض (444)
مسأله 444ـ اگر مرد با زن حائض زنا کند، یا با زن حائض بیگانه اى به گمان این که همسر خود اوست نزدیکى نماید، احتیاط آن است که کفاره دهد.
 وظیفه کسی که نمی تواند کفاره بدهد (445)
مسأله 445ـ کسى که نمى تواند کفاره بدهد بهتر آن است که صدقه اى بدهد و اگر نمى تواند، باید از گناه خود استغفار کند.
 بازى با همسر در حال حیض (441)
مسأله 441ـ بازى کردن با همسر در حال حیض، حرام نیست و کفاره هم ندارد.
 طلاق زن حائضى که تازه پاک شده (448)
مسأله 449ـ هنگامى که زن از خون حیض پاک شود، طلاق او صحیح است و همسرش نیز مى تواند با او نزدیکى کند، هر چند هنوز غسل نکرده باشد ولى احتیاط مستحب آن است که پیش از غسل از نزدیکى خود دارى کند، ولى کارهاى دیگرى که در وقت حیض بر او حرام بوده، مانند توقف در مسجد و مس خط قرآن، تا غسل نکند بر او حلال نمى شود، بنابر احتیاط واجب. رساله توضيح المسائل آيت الله مكارم شيرازي .


 

آيت الله شبيري زنجاني
آيت الله شبيري زنجاني

مسأله 456- چند چيز بر حائض و كسى كه شرعاً محكوم به حائض بودن است، حرام است:

اول: عبادتهايى كه مانند نماز بايد با وضو يا غسل يا تيمم بجا آورده شود و در مدتى كه حائض مى‌باشد، يا در مدتى كه شرعاً محكوم به حائض بودن مى‌باشد، اگر چنين عبادتهايى را- ولو رجاءً- بجا آورد معصيت كرده است؛ ولى بجا آوردن عبادتهايى كه وضو و غسل و تيمم براى آنها لازم نيست؛ مانند نماز ميت، مانعى ندارد.

دوم: تمام چيزهايى كه بر جنب حرام است و در احكام جنابت گفته شد.

سوم: جماع كردن در فرج، كه هم براى مرد حرام است و هم براى زن، اگر چه به مقدار ختنه‌گاه داخل شود و منى هم بيرون نيايد، بلكه ظاهراً جايز نيست كه مقدار كمتر از ختنه‌گاه را داخل كند و وطى زن در دبر به طور كلى شديداً مكروه است و خلاف احتياط استحبابى است و در حال حيض احتياط استحبابى اكيد در ترك آن است.

مسأله 457- جماع كردن در روزهايى هم كه حيض زن قطعى نيست ولى شرعاً بايد براى خود حيض قرار دهد، جايز نيست؛ پس زنى كه بايد به دستورى كه بعداً گفته مى‌شود روزهاى عادت يكى از خويشان خود را حيض قرار دهد، شوهرش نمى‌تواند در آن روزها با او نزديكى كند، همچنين در روزهايى كه زن شرعاً مى‌تواند براى خود حيض قرار دهد (همچون روزهاى استظهار كه در مسأله 487 توضيح داده مى‌شود)، اگر زن آن روزها را حيض قرار دهد، شوهرش نمى‌تواند در آن روزها با او نزديكى كند و لازم نيست در حيض قرار دادن از شوهر خود اجازه بگيرد، اگر چه احتياط استحبابى در اجازه گرفتن است.

مسأله 458- اگر مرد با زن خود در حال حيض از قبل نزديكى كند لازم است استغفار كند و مستحب- بلكه مطابق احتياط مستحب- است كه در نزديكى با زن در حال حيض- چه از قبل باشد چه از دبر- كفاره بدهد و كفارۀ آن در مسأله 460 بيان مى‌شود.

مسأله 459- غير از نزديكى كردن با زن حائض ساير بهره‌گيريهاى جنسى؛ مانند بوسيدن و ملاعبه نمودن، مانعى ندارد، ولى بهره‌گيرى از ما بين ناف تا زانو مكروه و خلاف احتياط استحبابى است.

مسأله 460- كفاره نزديكى در حال حيض صدقه دادن به فقير است، به اين ترتيب كه: اگر شمارۀ روزهاى حيض زن به سه قسمت تقسيم شود، كفارۀ نزديكى در قسمت اول آن: يك دينار شرعى (حدود 22 نخود طلاى سكه‌دار‌) و در قسمت دوم: نيم دينار (حدود 11 نخود)، و در قسمت سوم: ربع دينار (حدود پنج نخود و نيم) است؛ مثلًا زنى كه شش روز خون حيض مى‌بيند، اگر شوهرش در شب يا روز اول و دوم با او جماع كند، يك دينار شرعى و در شب يا روز سوم و چهارم نيم دينار، و در شب يا روز پنجم و ششم ربع دينار بدهد. و بهتر آن است كه در قسمت سوم هم نيم دينار بدهد و از آن بهتر آن است كه در هر سه قسمت يك دينار بدهد و اگر نتواند كفاره بدهد، به يك مسكين صدقه بدهد.

مسأله 461- اگر طلاى سكه‌دار ممكن نباشد، پولى به قيمت آن داده شود و اگر قيمت طلا در وقتى كه جماع كرده با وقتى كه مى‌خواهد به فقير بدهد فرق كرده باشد، قيمت وقتى را كه مى‌خواهد به فقير بدهد حساب كند.

مسأله 462- اگر كسى هم در قسمت اول و هم در قسمت دوم و هم در قسمت سوم حيض جماع كند، هر سه كفاره را كه يك دينار و سه چهارم (حدود سى و هشت نخود و نيم) مى‌شود بدهد.

مسأله 463- اگر با زن حائض در يك حيض چند مرتبه جماع كند، بهتر آن است كه براى هر جماع يك كفاره بدهد.

مسأله 464- اگر مرد در حال جماع بفهمد زن حائض شده، بايد فوراً از او جدا شود، و اگر جدا نشود نيز احتياط مستحب آن است كه كفاره بدهد.

مسأله 465- اگر مرد- العياذ باللّٰه- با زن حائض نامحرم به گمان اين كه عيال خودش است جماع كند، احتياط مستحب اين است كه كفاره بدهد.

مسأله 466- كسى كه از روى نادانى يا فراموشى با زن در حال حيض نزديكى كند، كفاره ندارد.

مسأله 473- بعد از آن كه زن از خون حيض پاك شد؛ اگر چه غسل نكرده باشد، طلاق او صحيح است و شوهرش هم مى‌تواند با او جماع كند و بهتر اين است كه جماع پس از شستن فرج باشد، ولى جماع پيش از غسل كراهت شديد دارد، اما كارهاى ديگرى كه در وقت حيض بر او حرام بوده، مانند: ورود در مسجد الحرام و مسجد پيامبر صلى الله عليه و آله و نيز در ساير مساجد در غير صورت عبور، و مس خط قرآن؛ تا غسل نكند بر او حلال نمى‌شود. رساله توضيح المسائل آيت الله شبيري زنجاني .

لينك كوتاه مطلب:https://hadana.ir/?p=18352

*- ضمنا شما می توانید از اینجا مشترک  خبرنامه سایت شوید و جدید ترین مطالب را دریافت کنید.

حتما بخوانيد

حكم نزدیکی در حال حیض

حكم نزديكي قبل از غسل حيض

وضو در عادت ماهانه

آیا کاشت ناخن مانع غسل و وضو است

حكم مانيکور ناخن‌ براي وضو و غسل

روزه دختر و پسر تازه به سن تكليف رسيده

احكام روزه و عادت ماهيانه بانوان

احكام تشخيص مني در مردان و زنانكليد: نزديكي در آخر پريودي نزديكي در آخر پريودي نزديكي در آخر پريودي نزديكي در آخر پريودي نزديكي در آخر پريودي نزديكي در آخر پريودي نزديكي در آخر پريودي نزديكي در آخر پريودي نزديكي در آخر پريودي نزديكي در آخر پريودي نزديكي در آخر پريودي نزديكي در آخر پريودي نزديكي در آخر پريودي نزديكي در آخر پريودي نزديكي در آخر پريودي  نزديكي در آخر پريودي نزديكي در آخر پريودي نزديكي در آخر پريودي نزديكي در آخر پريودي نزديكي در آخر پريودي نزديكي در آخر پريود

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

با توجه به حجم سوالات، به سوالات تکراری پاسخ داده نمی شود لطفا در سایت «سرچ» کنید.