وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

حكم نگاه به فيلم و عکس زن بي حجاب

حكم نگاه به فيلم و عکس زن بي حجاب

حكم نگاه به فيلم و عکس زن بي حجاب

در نوشتار قبل «احکام جامع نگاه کردن مطابق نظر10 مرجع » مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید.

عكس و فيلم ناشناس

پرسش 42. نگاه مرد به عكس و فيلم بى حجاب زن ناشناس، چه حكمى دارد؟

همه مراجع: اگر بدون قصد لذت و ترس افتادن به گناه باشد و مفسده اى در بين نباشد، اشكال ندارد.

تبصره. هر چند تعبير «بدون قصد لذت و ترس افتادن به گناه» در برخى منابع ذكر نشده؛ ولى اين مسأله مورد اتفاق تمامى فقيهان است.

عكس بازيگران

پرسش 47. اخيرا از بازيگران زن پوسترهايى تهيه شده است. برخى از آنان موهاى خود را بيرون انداخته اند و بعضى ديگر لباس هاى تنگ و اندام نما پوشيده و عكس انداخته اند، در اين مورد حكم چگونه است؟

همه مراجع: اگر نشر و نگاه به آنان باعث مفسده گردد، جايز نيست.[2]

نگاه به عكس دختر

پرسش 48. نگاه كردن به عكس بدون حجاب دختر بچه هاى مميز، چگونه است؟

همه مراجع: اگر با قصد لذت نباشد و باعث مفسده نشود، اشكال ندارد.[3]

عكس دوران كودكى

پرسش 49. ديدن عكس دوران كودكى زنان نامحرم، در صورتى كه پوشش كافى نداشته باشند، چه حكمى دارد؟

همه مراجع (به جز سيستانى): اگر نگاه به آن باعث هتك آنان و تحريك شهوت نشود، اشكال ندارد.[4]

آيه اللّه  سيستانى: اگر عكس ياد شده از وضع كنونى زن حكايت كند و او را نيز بشناسد، بنابر احتياط واجب جايز نيست.[5]

مشاهده نامحرم در چت

پرسش 54. آيا در چت با نامحرم در اينترنت، مى توان به چهره بى حجاب او كه از دوربين كامپيوترى مشاهده مى شود، نگاه كرد؟ 

همه مراجع (به جز تبريزى و خامنه اى): اگر بدون قصد لذت و ترس افتادن به حرام باشد و باعث مفسده نشود، اشكال ندارد.

آيه اللّه  تبريزى: نگاه به آن [هر چند باعث مفسده نيز نشود] جايز نيست.

آيه اللّه  خامنه اى: بنابر احتياط واجب، نگاه به آن [هر چند باعث مفسده نيز نشود ]جايز نيست.

  • [1]. امام، استفتائات، ج3، نظر، س25؛ خامنه اى، اجوبه الاستفتائات، س1182؛ وحيد، توضيح المسائل، م2448؛ فاضل، جامع المسائل، ج1، س1732؛ نورى، استفتائات، ج1، س458؛ صافى، جامع الاحكام، ج2، س1719 و توضيح المسائل مراجع، م2439؛ تبريزى، استفتائات، س1588؛ مكارم، استفتائات، ج2، س1044؛ سيستانى، منهاج الصالحين، ج2، (النكاح)، م27؛ بهجت، توضيح المسائل، (متفرقه) م2.
  • [2]. دفتر: همه مراجع.
  • [3]. دفتر: همه مراجع.
  • [4]. تبريزى، صراط النجاة، ج1، س889؛ دفتر: همه مراجع.
  • [5]. دفتر: سيستانى.(احكام نگاه و پوشش، پرسمان).

 

مطابق نظر آيت الله خامنه اي
مطابق نظر آيت الله خامنه اي

نگاه به فيلم و عكس نامحرم

354. نگاه به فيلم و عكس نامحرم به قصد لذّت و ريبه حرام است و بدون قصد لذّت اگر ايشان را نشناسد و مستلزم مفسده‏اى نباشد اشكال ندارد.

ديدن تصوير برهنه

356. نگاه‌‏ کردن به فيلم‏‌ها و تصاوير، حکم نگاه‏‌ کردن به اجنبى را ندارد و در صورتى که از روى شهوت و ريبه نباشد و مفسده‏اى هم بر آن مترتب نشود، شرعاً اشکال ندارد، ولى با توجه به اينکه ديدن تصوير برهنه‏‌اى که شهوت برانگيز است، غالباً از روى شهوت بوده و به همين دليل مقدمه ارتکاب گناه مى‏‌باشد، حرام است.

نگاه به فيلم و تصوير اعضاى بدن

358. نگاه‌کردن به فيلم‏ و تصوير اعضاى بدن انسان فى‏ نفسه اشکال ندارد به شرط اينکه به قصد لذت نبوده و خوف ارتکاب حرام هم وجود نداشته باشد. ولى نگاه به فيلم يا عکس عورت ديگران خالى از اشکال نيست. استفتائات جديد.

س 1183: نگاه‌کردن به تصویر زن نامحرم و بدون پوشش چه حکمی دارد؟ نگاه‌کردن به‌صورت زن در تلویزیون چه حکمی دارد؟ آیا بین زن مسلمان و غیرمسلمان و بین پخش آن به‌طور مستقیم و یا غیر مستقیم تفاوتی وجود دارد؟

ج: نگاه‌کردن به تصوير زن نامحرم، حکم نگاه‌کردن به خود زن نامحرم را ندارد، بنا بر اين اگر نگاه از روى لذّت نبوده و خوف افتادن به گناه نباشد و تصوير هم متعلّق به زن مسلمانى که بيننده آن را مى ‏شناسد نباشد، اشکال ندارد و بنا بر احتياط واجب نبايد به تصوير زن نامحرم که به‌طور مستقيم از تلويزيون پخش مى‏شود، نگاه کرد ولى در پخش غيرمستقيم تلويزيونى اگر ريبه و خوف افتادن به گناه نباشد، نگاه‌کردن اشکال ندارد.

س 1187: آیا بوسیدن تصاویر امام(قدّس‏سرّه) و شهدا برای ما زنان از این جهت که به ما نامحرم هستند، اشکال دارد؟

ج: به‌طور کلى تصوير شخص حکم خود او را ندارد. لذا بوسيدن تصوير به عنوان احترام و تبرک جستن و اظهار محبت در صورتى که قصد ريبه و خوف افتادن به گناه نباشد، اشکال ندارد.

س 1188: آیا دیدن تصاویر زنان برهنه و نیمه برهنه در فیلمهای سینمایی و غیر آن، در صورتی که آنان را نشناسیم، جایز است؟

ج: نگاه‏ کردن به فيلم‏ها و تصاوير، حکم نگاه‏ کردن به اجنبى را ندارد و در صورتى که از روى شهوت و ريبه نباشد و مفسده ‏اى هم بر آن مترتب نشود، شرعاً اشکال ندارد ولى با توجه به اينکه ديدن تصوير برهنه‏ اى که شهوت برانگيز است، غالباً از روى شهوت بوده و به همين دليل مقدمه ارتکاب گناه مى‏باشد، بنا بر اين ديدن آنها حرام است.

س 1209: خرید و فروش و نگهداری مجلاّت لباس‏های زنانه که عکس زنان اجنبی در آنها وجود دارد و برای انتخاب لباس بکار می‏روند، چه حکمی دارد؟

ج: مجرّد وجود عکس‏هاى زنان اجنبى در اين مجلاّت مانع جواز خريد و فروش و بهره‏بردارى از آنها براى انتخاب لباس نيست مگر آن که عکس‏ها، به گونه‏اى باشد که موجب مفسده شود. اجوبه الاستفتائات.


طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي
طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي

مسأله ـ در صورتى که زن مقیّد به حجاب شرعى باشد، نگاه کردن به عکس بدون حجاب اواشکال دارد؛مگراین که اورا نشناسد و مفسده دیگرى از نگاه کردن حاصل نشود.
سؤال ـ دیدن عکس زنان بدون حجاب غیرمسلمان، بدون قصد لذّت چه حکمى دارد؟
جواب : چنانچه بدون قصد لذّت باشد و منشأ مفاسدى نگردد، اشکال ندارد.
سؤال ـ آیا جایز است عکسى که بدون حجاب اسلامى گرفته شده را براى ظاهر کردن به عکّاس نامحرم داد؟
جواب : در صورتى که عکّاس صاحب آن عکس را نشناسد، و منشأ مفاسد خاصّى نگردد، مانعى ندارد.
سؤال ـ زن و شوهرى با هم عکس گرفته‌اند، ولى حجاب کامل و کافى نداشته، سپس از هم جدا شده‌اند، یا یکى از آنها فوت کرده است، آیا بعد از طلاق یا فوت یکى از آنها، دیگرى مى‌تواند به آن عکسها نگاه کند؟
جواب : در صورت وفات اشکال ندارد ؛ ولى در صورت جدائى نگاه نکنند.
سؤال ـ آیا خواهران مذهبى مى‌توانند در عروسى‌ها و عقدها، که نوعآ بدحجاب و آرایش کرده هستند، جلو دوربین قرار گیرند تا توسّط خواهران عکّاس، عکس آنها گرفته شود، و مردان نامحرم آن را ظاهر کنند؟
جواب : عکس گرفتن از زنان به وسیله زنان اشکال ندارد، مگر این که به دست مردان بیگانه بیفتد، و آنها را بشناسند و یا منشأ فساد شود.احکام بانوان (جدید) >  احکام نگاه و نظر، آيت الله مكارم شيرازي.

دیدن تصویر زنان بی بند و بار زمان طاغوت 

پرسش :دیدن تصویر زنان بی بند و بار طاغوت که معروف هم هستند و حالا زنده اند در صورتی که حجاب ندارند مانند فرح دیبا در کتاب و یا فیلم چه حکمی دارد؟

پاسخ :اگر ایجاد مفسده نکند و بدون قصد لذت نگاه کند اشکال ندارد. استفتائات آيت الله مكارم شيرازي.

سؤال 30. در صورتى که زنى مقید به حفظ حجاب شرعى است نگاه کردن به عکس بدون حجاب او اشکال دارد؟

جواب: اشکال دارد; مگر این که او را نشناسد و مفسده دیگرى از نگاه کردن حاصل نشود.احکام خانواده در پرتو فقه اسلامى.

نگاه به عکس و فیلم زن نامحرم بدون قصد ریبه [نگاه]

پرسش :نگاه کردن به عکس و فیلم (اگرپخش مستقیم و زنده باشد) زنان نامحرم (بدون رعایت حجاب کامل) بدون قصد ریبه چه حکمی دارد
پاسخ :در صورتی که بدون قصد لذت باشد و خوف وقوع در گناه نرود اشکالی ندارد. 

نگاه کردن به عکسهای مبتذل [نگاه]

پرسش :آیا دیدن عکسهای مبتذل برای ما گناهی دارد یا نه و آیا کبیره است یا صغیره و من در این باره توبه کرده ام و می خواهم کمی به من دلداری دهید.
پاسخ :دیدن عکس های مبتذل جایز نیست. حال که موفق به توبه شده اید سعی کنید که با اعمال نیک آینده گذشته را جبران کنید تا ان شاء الله خداوند شما را مشمول عفو خود قرار دهد.استفتائات آيت الله مكارم شيرازي. 

مطابق نظر آيت الله سيستاني
مطابق نظر آيت الله سيستاني

پرسش: آیا نگاه به تصویر تلویزیونی و غیر تلویزیونی زنان غیر مسلمانی که پوشش ندارد و برهنه و یا شبه برهنه هستند جایز است؟ آن هم به قصد کنجکاوی و امثال آن، با این که اطمینان نداریم لذّت جنسی حاصل شود. و در خیابان ها نگاه به زنان نه به آن قصد که گذشت بلکه به نیّت تحریک شدن مرد نسبت به همسر خود، چطور است؟

پاسخ: نگاه کردن به صحنه های برهنه، به طور مستقیم و یا در صفحه تلویزیون و امثال آن جایز نیست بلکه احتیاط واجب آن است به طور مطلق به آن مناظر نگاه نکند. استفتائات آيت الله سيستاني.

مسئله 458ـ بنابر احتیاط واجب، نگاه به عکس های قبیح و فیلم های باز اگر چه با لذّت جنسی و یا ریبه هم نباشد، حرام است. فقه براي غرب نشينان.

لينك كوتاه مطلب: http://hadana.ir/?p=24344

 حتما بخوانيد

*- ويژه نامه احكام نگاه و ارتباط با نامحرم كليد: حكم نگاه به فيلم و عکس زن بي حجاب حكم نگاه به فيلم و عکس زن بي حجاب حكم نگاه به فيلم و عکس زن بي حجاب حكم نگاه به فيلم و عکس زن بي حجاب حكم نگاه به فيلم و عکس زن بي حجاب  حكم نگاه به فيلم و عکس زن بي حجاب حكم نگاه به فيلم و عکس زن بي حجاب حكم نگاه به فيلم و عکس زن بي حجاب حكم نگاه به فيلم و عکس زن بي حجاب حكم نگاه به فيلم و عکس زن بي حجاب حكم نگاه به فيلم و عکس زن بي حجاب حكم نگاه به فيلم و عکس زن بي حجاب حكم نگاه به فيلم و عکس زن بي حجاب حكم نگاه به فيلم و عکس زن بي حجاب حكم نگاه به فيلم و عکس زن بي حجاب حكم نگاه به فيلم و عکس زن بي حجابحكم نگاه به فيلم و عکس زن بي حجاب حكم نگاه به فيلم و عکس زن بي حجاب حكم نگاه به فيلم و عکس زن بي حجاب حكم نگاه به فيلم و عکس زن بي حجاب حكم نگاه به فيلم و عکس زن بي حجاب حكم نگاه به فيلم و عکس زن بي حجابآیا نگاه کردن به عکس زن نامحرم از نظر شرعی اشکال دارد؟ نگاه کردن به عکس زنان نامحرم جایز است؟آیا نگاه کردن به عکس نامحرم گناه است؟حکم نگاه كردن مرد به عكس نامحرم و بالعکساحکام فيلم و عكس نامحرم نگاه به عکس و فیلمنگاه مرد به‌عکس زنان نامحرم، فیلم، عکس، مرد به‌عکس زنان نامحرم،

 

نظر شما درباره این مطلب:

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.