وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور رده

روانشناسی

ویژگی های شخصیت سالم

ویژگی های شخصیت سالم ویژگى هاى فرد سالم  پرسش ۲ . ویژگى هاى یک فرد سالم و بهنجار چیست؟ سلامت روانى روى یک پیوستار (خط) قرار…

مهمترین علائم افسردگی

مهمترین علائم افسردگی افسردگی چیست؟ دلایل افسردگی افسردگی یک بیماری روانی‌ است که باعث احساس غم و ناراحتی مداوم و از دست‌دادن…

عوامل سلب آرامش و ایجاد اضطراب

 در نوشتار حاضر نویسنده با اشاره به وجود اجل حتمی و اجل معلق انسان و علل دچار شدن به مرگ زودرس، به برخی عوامل ابتلا به پریشانی و…

رابطه عزت نفس و كرامت

رابطه عزت نفس و كرامت كرامت به معناى دورى از پستى و فرومايگى است و روح بزرگوار و منّزه از هر پستى را كريم گويند. كرامت در مقابل…

درمان تیک عصبی

درمان تیک عصبی تيك ها انواع گوناگونى دارند. گاه تيك در اثر بازتاب دوره اى پرتنش از زندگى ايجاد مى شود. تيكى كه در اثر يك فشار…