وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور رده

شبهات و تحریف قرآن

آیا تحدی قرآن لفظی است یا معنایی

آیا تحدی قرآن لفظی است یا معنایی آيا تحدى كه در قرآن آمده است لفظى است يا معنايى يا امر ديگرى است. اساسا مقصود و هدف قرآن كريم كه كتاب فطرت است و متعلق به همه اعصار و دورانها و شرايط زمانى و مكانى مختلف از تحدى چه مى تواند باشد؟ اساسا مسأله…

ارتباط تحدى در معجزات با عجز مردم/ آيا اين استقراء ناقص دليل بر ناتوانى همه مردم در همه زمانهاست؟

ارتباط تحدى در معجزات با عجز مردم/ آيا اين استقراء ناقص دليل بر ناتوانى همه مردم در همه زمانهاست؟ آيا تحدى در معجزات دليل بر صدق انبياء مى شود؟ و اگر تحدى عجز مردم را ثابت مى كند آيا عجز مردم دليل بر صدق ادعاى مدعيان نبوت است؟ با توجه به اينكه…

تعارض بین آیات زندگی سخت افراد کافر و ثروت کافران در قرآن!

تعارض بین آیات زندگی سخت افراد کافر و ثروت کافران در قرآن! آيا بين 2 آيه «و من أعرض عن ذكرى فإن له معيشه ضنكا»(طه/124) و آيه «لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضه»(زخرف/33) و آيه 131 طه تعارض نيست. چون يك جا مى گويد معرض از ذكر داراى…

آیا آیات توبه و آیات آثار گناه با هم تضاد دارند

آیا آیات توبه و آیات آثار گناه با هم تضاد دارند آيا بخشش گناهان توسط خداوند كه در برخى آيات وارد شده با آياتى كه نتائج اعمال انسان را به خود او باز مى‏گرداند, در تضاد نمى‏باشد؟ آياتى كه از بخشش گناه و تكفير سيئات سخن مى‏گويند، در واقع توضيح…

کلام خدا قدیم است یا حادث؟!

کلام خدا قدیم است یا حادث؟! پرسش: براي اثبات كلام خدا(علت العلل) بودن قرآن، استدلال قوي بيان بفرماييد؟ پاسخ: 1ـ قبل از ورود در اصل بحث متذکر می شویم که کسی از مسلمین کلام خدا (قرآن کریم ) را علّت العلل نمی داند ؛ تا ما بخواهیم برای آن…

جایگاه دموکراسی در اسلام

جایگاه دموکراسی در اسلام فلسفه مذمّت و مدح دموکراسی در آیات و روایات پرسش : چرا آیات قرآن و روایات اسلامی نسبت به دموکراسى و نظر اکثریّت دارای تعارض می باشند؟ پاسخ اجمالی در ظاهر بین آیات و روایات، در مورد «اکثریت» تعارض است اما وقتی به…

شبهه: مراحل رشد جنین در قرآن

شبهه: مراحل رشد جنین در قرآن تناقض در «مراحل شناسی جنینی» قرآن و علم جدید! پرسش : در جنین شناسی جدید مشاهده نگردیده است که جنین از مرحله علقه(خون بسته) عبور کند؛ آیا علم جدید در اینجا صدق گزاره های علمی قرآن را نقض نکرده است؟! منظور از مرحله…

خداوند زمین را در شش روز آفرید

خداوند زمین را در شش روز آفرید آفرینش جهان در شش روز یا هشت روز؟! پرسش : قرآن به صراحت، خبراز خلق شش روزه جهان می دهد؛ امّا در سوره فصّلت، مجموع روزهایی که زمین و آسمانها در آن خلق شده است، هشت روز می شود! آیا قرآن در این خبرها دچار تناقض شده…

تناقض تحریف تورات و انجیل از دیدگاه قرآن با هدایت و نور خواندن آن؟!

تناقض تحریف تورات و انجیل از دیدگاه قرآن با هدایت و نور خواندن آن؟! تناقضات «قرآن» درباره «تورات و انجیل» پرسش : قرآن در آیات 44 و 46 سوره مائده «تورات و انجیل» را «هدایت و نور» معرفی می کند، و از طرفی دیگر در آیات دیگری مثل آیات 78 و 79 سوره…

چرا وعده حورالعین فقط برای مردان است؟

«حورالعین» وعده ای مردانه نیست؛ «حور» جمع‏ «حوراء» و «احور» به کسى گفته مى‏ شود که سیاهى چشمش کاملًا مشکى، و سفیدى آن کاملًا شفاف باشد، و یا به طور کلى کنایه از جمال و زیبایى کامل است؛ چرا که زیبایى بیش از هر چیز در چشم انسان تجلى مى‏ کند، و به…

شبهه: چرا خدا به مترفین شهر دستور فسق یا فحشاء را می دهد؟! آیا این تناقض در قرآن نیست؟!

شبهه: چرا خدا به مترفین شهر دستور فسق یا فحشاء را می دهد؟! آیا این تناقض در قرآن نیست؟! پرسش : آیه16سوره اسراء می گوید: «و هنگامی که بخواهیم شهر و دیاری را هلاک کنیم، به ثروتمندان آنجا امر می کنیم، پس آنها در آن دیار فسق می کنند، هنگامی که…

شبهه: ماه هیچ جایی توقف نمی کند؛ حال منظور قرآن از منزلگاه های متعدد ماه در آیه۳۹ سوره یس چیست؟!

شبهه: ماه هیچ جایی توقف نمی کند؛ حال منظور قرآن از منزلگاه های متعدد ماه در آیه39 سوره یس چیست؟! پرسش : علم ثابت کرده است که ماه همواره در مسیر مشخصی در حال حرکت است و هیچ جایی توقف نمی کند؛ حال منظور قرآن از منزلگاههای متعدد ماه در آیه39 سوره…

فرشته نازل کننده قران که بود

با توجه به این مفهوم عام از روح القدس و بر اساس تعبیرات قرآن مجید و هم چنین روایات مختلف اسلامى، چنین استفاده مى شود که روح القدس معانى متعددى دارد و در هر جا ممکن است معنى خاص خود را داشته باشد؛

قرآن و بارش تگرگ از کوههای یخ آسمانی!

قرآن و بارش تگرگ از کوههای یخ آسمانی! پرسش : قرآن در آیه43 سوره نور می گوید: «خداوند از آسمان - از کوههایی که در آنست - سرما نازل می کند»؛ آیا در آسمان هم کوه وجود دارد؟! چرا دانشمندان فضایی آن را ندیده اند؟! پاسخ اجمالی کوههای یخ تعبیری…