وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور رده

نبوت شناسی

دین پدر حضرت محمد

دین پدر حضرت محمد در مورد اينكه پدر و اجداد پيامبر چه دينى داشته اند ميان شيعه و بعضى از اهل سنت اختلاف است شيعيان بالاجماع مى…

پیامبر جنیان کیست

پیامبر جنیان کیست آيا در بين اجنه نيز پيامبرى يافت مى شود؟ اگر آنان مكلف به فروع هستند مرجع تقليد آنان چه كسى خواهد بود؟ در…