وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

نماز کسی که فقط لباس نجس دارد

نماز کسی که فقط لباس نجس دارد

نماز کسی که فقط لباس نجس دارد

طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي

حضرت آیت الله مکارم شیرازی

مسأله ۷۶۸ـ اگر غیر از لباس نجس و ابریشمى و طلا بافت یا لباسى که از مردار یا حیوان حرام گوشت تهیّه شده لباس دیگرى ندارد باید با همان نماز بخواند، ولى اگر لباس او منحصر به غصبى است و مى تواند برهنه نماز بخواند باید به دستورى که براى برهنگان گفته شد عمل کند.

کسی که غير از لباس نجس لباسى نداشته باشد

پرسش : تکلیف کسی که تنها یک لباس دارد و نجس است و تا آخر وقت، لباس پاک پیدا نمی کند چیست؟
پاسخ : هرگاه کسى غیر از لباس نجس لباس دیگرى در اختیار ندارد واحتمال نمى‏دهد تا آخر وقت لباس پاک پیدا کند باید با همان لباس نماز بخواند.

نجس شدن بدن و لباس کسي که آب به مقدار شستن هر دو ندارد

پرسش : وظیفه کسی که بدن و لباس او نجس شده و یک لباس بیشتر ندارد و آب برای تطهیر یکی از آن دو در اختیار چیست؟
پاسخ : کسى که یک لباس بیشتر ندارد هرگاه بدن و لباس او هر دو نجس شود و به اندازه آب کشیدن یکى از آن دو بیشتر آب ندارد احتیاط واجب آن است که بدن را آب بکشد و نماز را با همان لباس نجس بخواند.

سرایت نجاست به بدن یا لباس در حین نماز خواندن

پرسش : اگر بدن یا لباس شخص در حین نماز خواندن نجس گردد، چه وظیفه ای دارد؟
پاسخ : هرگاه شخصی مشغول نماز است و در وسط نماز لباس یا بدن او نجس شود، یا بفهمد لباس یا بدن او نجس شده است امّا نداند همان موقع نجس شده یا از قبل نجس بوده، چنانچه آب در دسترس اوست و آب کشیدن بدن یا لباس یا عوض کردن آن نماز را به هم نمى‏ زند باید همان موقع آن را آب بکشد، یا عوض کند، سپس نماز را ادامه دهد و اگر ممکن نیست باید نماز را بشکند و با بدن و لباس پاک نماز بخواند و این در صورتى است که وقت تنگ نباشد و الّا با همان حال نماز بخواند و نماز او صحیح است.

فراموشی نجاست بدن و لباس نمازگزار

پرسش : اگر نمازگزار به علت فراموشی با بدن یا لباس نجس نماز بخواند چه وظیفه ای دارد؟
پاسخ : اگر نمازگزار پیش از نماز، از نجاست بدن یا لباس با خبر بوده و بخاطر فراموشی با آن نماز خوانده است باید نماز را اعاده کند، خواه در وسط نماز به خاطر او بیاید، یا بعد از نماز؛ و اگر وقت نماز گذشته است باید نماز را قضا کند.

نماز خواندن با بدن ولباس نجس

پرسش : نماز خواندن با بدن و لباس نجس چه حکمی دارد؟
پاسخ : اگر کسى عمداً با لباس یا بدن نجس نماز بخواند نمازش باطل است، حتّى اگر به خاطر یاد نگرفتن مساله باشد. اما اگر امکان دسترسی به حکم را نداشته (جاهل قاصر بوده است) نماز او صحیح است.

نماز با بدن و لباس نجس بخاطر ضرورت

پرسش : آیا نماز خواندن با بدن و لباس نجس در جایی که ناچار است صحیح می باشد؟
پاسخ : در جایى که ناچار است با بدن یا لباس نجس نماز بخواند. مثلا در جایى گرفتار شده که لباس او نجس است و قابل تبدیل نیست یا وقت براى تطهیر آن تنگ است در اینجا از باب ضرورت نماز در لباس نجس صحیح است.

اقتدا به امامی که با لباس نجس نماز می خواند

پرسش : اقتدا کردن به امام جماعتی که به خاطر معذوریت با بدن یا لباس نجس نماز می خواند چه حکمی دارد؟
پاسخ : اگر به واسطه عذرى با بدن یا لباس نجس از روى ناچارى نماز مى‏خواند بنابر احتیاط مستحبنباید به او اقتدا کرد.

استفتائات رهبری.

لینک کوتاه مطلب: https://goo.gl/h9fCf5

حتما بخوانيد

نجس بودن لباس نمازگزار

نماز با لباس غصبی چه حکمی دارد

نماز خواندن با لباس خونی چه حکمی دارد

لباس نمازگزار 

لباس نجس

بعد از نماز بفهمد لباس نجس استکلید:

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

آدرس ایمیل شما به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.