وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

فشار دادن لباس و فرش نجس

س آیا در شستن لباسهای نجس با آب کرّ و جاری، فشردن هم لازم است و یا این که بعد از زوال عین نجاست همین که آب آن را فرا گرفت، کفایت می‌کند؟

0

فشار دادن لباس و فرش نجس

فهرست این نوشتار:

رساله توضیح المسائل طهارت

[اگر چیز نجس را در آب کر یا جاری فرو برند]

مسأله 54 اگر چیز نجس را در آب کر یا جاری فرو برند (1)، و در چیزهایی که قابل فشار دادن است مانند فرش و لباس، طوری فشار، یا در داخل آب حرکت دهند که آب داخل آن خارج شود چنانچه از چیزهایی باشد که در دفعه اول پاک می‌شود، آبی که بعد از بیرون آوردن، از آن می‌ریزد پاک است و اگر از چیزهایی باشد که باید دو مرتبه آن را در آب فرو برند تا پاک شود، آبی که بعد از دفعه دوم از آن می‌ریزد، پاک می‌باشد.

این مسأله در رساله آیت اللّه مکارم نیست

(1) (اراکی:) آبی که بعد از بیرون آوردن از آن می‌ریزد پاک است. [پایان مسأله] (خوئی، سیستانی، تبریزی:) مسأله اگر چیز نجس را در کر یا جاری تطهیر نمایند (خوئی، سیستانی: در شستنی که با آن پاک می‌گردد) آبی که بعد از بیرون آوردن از آن می‌ریزد، پاک است.

(گلپایگانی، بهجت، صافی:) مسأله اگر چیز نجسی را در آب کر یا جاری آب بکشند، آبی که بعد از بیرون آوردن، از آن می‌ریزد پاک است (بهجت: پاک و پاک کننده است).

(فاضل:) مسأله اگر چیز نجس که نیاز به فشار دادن ندارد را در آب کُر یا جاری آب بکشند، آبی که بعد از بیرون آوردن از آن می‌ریزد پاک است، ولی چیزهایی که مثل لباس و فرش بنا بر احتیاط در آب کُر و یا جاری هم نیاز به خارج کردن غساله آن با فشار و مانند آن دارد، بنا بر احتیاط غساله آن نجس است.

(زنجانی:) مسأله اگر چیز نجسی را در آب قلیل آب بکشند، از آبی که بعد از بیرون آوردن، از آن می‌ریزد بنا بر احتیاط باید اجتناب کرد و اگر در غیر آب قلیل آب بکشند آبی که از آن می‌ریزد پاک است.

(نوری:) مسأله آبی که برای پاک کردنشی ء نجس شده استعمال می‌شود و آن را غُساله می‌نامند اگر تطهیر با آب قلیل باشد، نجس است؛ ولی اگر در آب کر یا جاری تطهیر نمایند، آبی که بعد از بیرون آوردن از آن می‌ریزد، پاک است.

 • توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت،فاضل،  اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

مطابق نظر آيت الله خامنه اي

مطابق نظر آيت الله خامنه اي

س 71: آیا در شستن لباسهای نجس با آب کرّ و جاری، فشردن هم لازم است و یا این که بعد از زوال عین نجاست همین که آب آن را فرا گرفت، کفایت می‌کند.

ج: باید بنا بر احتیاط آن را فشار یا تکان دهند.

س 72: آیا در تطهیر لباس متنجّس با آب کر و جاری، فشار دادن خارج آب لازم است یا با همان فشار داخل آب پاک می‌شود؟

ج: فشار یا تکان دادن داخل آب، کافی است.

س 73: آیا گلیم یا فرش نجسی را که با آب لوله کشی متصل به منبع آب شهری شستشو می‌دهیم، به مجرد رسیدن آب لوله کشی به محل نجس، پاک می شوندیا باید آب غساله از آن جدا شود؟

ج: در تطهیر با آب لوله کشی، جدا شدن آب غساله شرط نیست، بلکه به مجرد رسیدن آب به مکان نجس، بعد از زوال عین نجاست و حرکت غساله از جای خود به وسیله دست کشیدن بر فرش در هنگام اتصال آب، طهارت حاصل می‌شود.

اجوبه الاستفتائات


طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي

شاید این مطالب را هم بپسندید:

حضرت آیت الله مکارم شیرازی

مسأله 51ـ فرش و لباس و چیزهایى مانند آن، که آب را به خود مى گیرد و قابل فشار دادن است، چنانچه با آب قلیل تطهیر مى کنند، باید بعد از هر بار شستن، آن را فشار دهند تا آبهاى داخل آن بیرون آید و یا به گونه اى دیگر آبِ آن گرفته شود; ولى در آب کُر و جارى فشار دادن لازم نیست. به شرط این که آن را طورى در آب تکان دهند که آب از آن بگذرد.

مسأله 52ـ موکت چسبیده به زمین به وسیله آب لوله کشى پاک مى شود و لازم است مقدارى فشار داده شود و بهتر این است که آب موجود در آن را با چیزى جمع کنند.
> رساله احکام (پسران) 

فشار در لباس و مانند آن با آب قلیل

پرسش : آیا لازم است در وسایلی که آب در آن جذب می شود فشار داده شود تا غساله اش خارج شود؟
پاسخ : براى شستن لباس و فرش و مانند آن مثل موی سر و صورت با آب قلیل باید آن را مقدارى فشار دهند تا آب از آن خارج شود ولی چنانچه آب، خود به خود بیرون آید فشار لازم نیست.

غساله لباس نجس داخل طشت

پرسش : برای تطهیر لباس آن را داخل طشت می گذارم و شیر را باز می کنم، وقتی ارتفاع آب از لباس بالاتر آمد لباس را بیرون می آورم و سپس شیر را می بندم، آیا آب داخل طشت نجس است؟
پاسخ : آب داخل طشت در فرض سئوال نجس نیست ولی مراقب باشید قبل از بیرون آوردن لباس مقداری آن را فشار دهید.

نحوه طهارت شیئی که با بول نوزاد نجس شده

پرسش : اگر چیزی با بول نوزادی نجس شود آیا در فرایند تطهیر، فشار لازم است؟
پاسخ : هرگاه چیزى با بول پسر یا دختر شیرخوارى که غذا خور نشده نجس گردد، چنانچه یک مرتبه آب (قلیل) روى آن بریزند پاک مى ‏شود و در لباس و فرش و مانند آن فشار لازم نیست، ولى احتیاط مستحبآن است که دومرتبه بریزند. استفتائات آیت الله مکارم شیرازی


مطابق نظر آيت الله سيستاني

مطابق نظر آيت الله سيستاني

مسأله ۱۵۳ ـ اگر چیز نجس را یک مرتبه در آب کر یا جاری فرو برند که آب به تمام جاهای نجس آن برسد، پاک می‌شود. و در فرش و لباس و مانند اینها فشار یا مانند آن از مالیدن یا لگد کردن لازم نیست. و در صورتی که بدن یا لباس متنجّس به بول باشد، بنا بر احتیاط واجب در کر و مانند آن نیز دو مرتبه شستن لازم است، ولی در آب جاری با یک‌بار شستن پاک می‌شود.

مسأله ۱۵۴ ـ اگر بخواهند چیزی را که به بول نجس شده با آب قلیل آب بکشند، چنانچه یک مرتبه آب روی آن بریزند و از آن جدا شود، در صورتی که بول در آن چیز نمانده پاک می‌شود، مگر در لباس و بدن که باید دو مرتبه روی آنها آب بریزند تا پاک شوند، و در هر حال در شستن لباس و فرش و مانند اینها با آب قلیل باید فشار دهند تا غساله آن بیرون آید. (و غساله آبی است که معمولاً در وقت شستن و بعد از آن چیزی که شسته می‌شود، خود به خود یا به‌وسیله فشار می‏ریزد).

مسأله ۱۵۵ ـ اگر چیزی به بول پسر یا دختر شیرخواری که غذا خور نشده، نجس شود، چنانچه یک مرتبه آب ـ هرچند کم باشد ـ روی آن بریزند که به تمام جاهای نجس آن برسد پاک می‌شود، ولی احتیاط مستحب آن است که یک مرتبه دیگر هم آب روی آن بریزند. و در لباس و فرش و مانند اینها فشار لازم نیست.

مسأله ۱۵۶ ـ اگر چیزی به غیر بول نجس شود، چنانچه با برطرف کردن نجاست یک مرتبه آب قلیل روی آن بریزند و از آن جدا شود، پاک می‌گردد، ولی لباس و مانند آن را باید فشار دهند تا غساله آن بیرون آید.

رساله آیت الله سیستانی


آيت الله شبيري زنجانيآيت الله شبيري زنجاني

سوال
148 – در پاك شدن لباس و فرش از نجاست، فقط شستن آنها با آب كفايت مي كند؟

پاسخ
بعد از برطرف شدن عین نجاست، در متنجس به غیر بول، يك مرتبه شستن كفايت مي كند ولي اگر باآب قليل شسته مي شود، بنا بر احتياط باید فشار داده شود تا غساله آن خارج شود.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی شبیری زنجانی.

حتما بخوانيد

 1. شستن لباس نجس با ماشین لباسشويی
 2. لباس کوچک نمازگزار و وسایل همراه نجس
 3. نماز با لباس غصبی چه حکمی دارد
 4. حکم پوشیدن لباس جنس مخالف
 5. آب دهان و موی گربه روی لباس نمازگزار
 6. حكم پوشيدن لباس ابريشم چيست
 7. حکم لباس نجس مادر و پرستار بچه
 8. خون حیض و استحاضه در لباس نمازگزار
 9. بعد از نماز بفهمد لباس نجس است
 10. آيا لباس ها ي ايام عادت بايد شسته شود
  کلید: فشار دادن لباس و فرش نجس فشار دادن لباس و فرش نجس فشار دادن لباس و فرش نجس فشار دادن لباس و فرش نجس فشار دادن لباس و فرش نجس فشار دادن لباس و فرش نجس فشار دادن لباس و فرش نجس فشار دادن لباس و فرش نجس فشار دادن لباس و فرش نجس فشار دادن لباس و فرش نجس فشار دادن لباس و فرش نجس فشار دادن لباس و فرش نجس فشار دادن لباس و فرش نجس فشار دادن لباس و فرش نجس فشار دادن لباس و فرش نجس فشار دادن لباس و فرش نج
نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

با توجه به حجم سوالات، به سوالات تکراری پاسخ داده نمی شود لطفا در سایت «سرچ» کنید.