وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

روياى صادقه

0

روياى صادقه

حضرت آیت الله جوادی آملی
حضرت آیت الله جوادی آملی

 

روياى صادق

 

از كجا بفهميم كه برخى رؤياها صادق است و اضغاث احلام نيست؛ براى مثال وقتى كسى امامان معصوم را در خواب مى بيند، آيا ممكن است شيطان در آن تصرف داشته باشد؟

 

رؤياى صادق گاه تعبير نمى خواهد؛ مانند آنچه حضرت ابراهيم (علیه السلام) در مورد ذبح فرزندش مشاهده كرد: «إِنِّي أَرى فِي الْمَنامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ»[131]. چنين خوابى تعبير نمى خواهد.

گروه ديگرى از خواب هاى صادق به تعبير نياز دارد؛ يعنى قوه خيال حقيقتى را صورتگرى مى كند و معبّر بايد عبور كند و اين صورت خيالى را به معناى واقعى برساند. گاه خواب ها به اندازه اى پريشان است كه همان ساخته هاى نفسانى است و اضغاث احلام خوانده مى شود. بنابراين، اگر خوابى كه انسان مى بيند مستقيم باشد، مانند آنچه معصوم مى بيند، اين خواب حق و صحيح است؛ چون در آن فضا باطل وجود ندارد و شيطان امكان حضور نمى يابد.

صدق و كذب ساير رؤياهاى صادق با معيارهايى كه معبران ماهر دارند، قابل تشخيص است.

در مورد اين كه اگر كسى پيامبر اكرم (صلی الله علیه وآله)  يا ائمه (علیهم السلام)  را در خواب ببيند چگونه بفهمد آن ها خودشان هستند يا شيطان به صورت آن ها در آمده است، بايد ياد آورد شد روايتى داريم كه مى فرمايد: شيطان به صورت معصوم ظاهر نمى شود. اما مشكل اين جا است كه اغلب ما معصوم را نديده ايم. اگر صورتى نورانى در خواب ببينيم و صاحب صورت ادعا كند كه من فلان امام هستم، چگونه بفهميم شيطان نيست؟ چون شيطانى كه ادعاى ربوبيت كرده، از كجا معلوم كه ادعاى نبوت و امامت نكند؟!

پس اگر كسى در بيدارى يكى از ذوات مقدس معصوم را ببيند و بعد در خواب صورتى نورانى مشاهده كند و بشناسد كه چهره همان امام است، اين خواب صحيح است؛ اما اگر صورت ناشناسى را ديد و اين صورت ناشناس ادعاى امامت كرد، تشخيص آن مشكل است؛ چون امام را قبلاً نديده است و شيطان مى تواند ادعاى دروغين كند. البته او نمى تواند به شكل امام و معصوم در آيد؛ ولى همان گونه كه ادعاى ربوبيت كرد مى تواند ادعاى امامت كند.

 

[131]. سوره صافات37: آيه 102.

 

منبع: هدانا برگرفته از  «توصیه ها،پرسش ها و پاسخ ها حضرت آیت الله جوادی آملی»

 

 

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

با توجه به حجم سوالات، به سوالات تکراری پاسخ داده نمی شود لطفا در سایت «سرچ» کنید.