وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

خرید و فروش با پول و مال خمس داده نشده

0

خرید و فروش با پول و مال خمس داده نشده

خرید و فروش با پول و مال خمس داده نشده

لازم به ذکر است، نیازی نیست و ضرورتی هم ندارد که هنگام معامله با افراد مختلف از تعلق خمس به آن مال و یا اینکه تحقیق شود که آیا آن شخص اهل خمس دادن هست یا نه سوال و تحقیق و بررسی شود.

رساله توضیح المسائل خمس

[fusion_builder_container hundred_percent=”yes” overflow=”visible”][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ background_position=”left top” background_color=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” spacing=”yes” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” padding=”” margin_top=”0px” margin_bottom=”0px” class=”” id=”” animation_type=”” animation_speed=”0.3″ animation_direction=”left” hide_on_mobile=”no” center_content=”no” min_height=”none”][با پول خمس نداده چیزی را بخرد]

مسأله 1760 اگر با عین پول ِ خمس نداده جنسی را بخرد (1) یعنی به فروشنده بگوید این جنس را به این پول می‌خرم (یا در وقت خریدن قصدش این باشد که از پول خمس نداده عوض آن را بدهد (2) چنانچه حاکم شرع (3) معامله پنج یک آن را اجازه بدهد، معامله آن مقدار صحیح است. و انسان باید پنج یک جنسی را که خریده به حاکم شرع (4) بدهد و اگر اجازه ندهد، معامله آن مقدار باطل است. پس اگر پولی را که فروشنده گرفته از بین نرفته، حاکم شرع (5) خمس همان پول را می‌گیرد و اگر از بین رفته، عوض خمس را از فروشنده یا خریدار مطالبه می‌کند (6)

این مسأله، در رساله آیت اللّه (بهجت) نیست

(1) (مکارم): معامله نسبت به مقدار خمس باطل است، مگر این که حاکم شرع آن را اجازه دهد، در این صورت باید پنج یک جنسی را که خریده به حاکم شرع دهد.

(2) (اراکی): معامله صحیح است، ولی اگر فروشنده خمس را پرداخت، از خریدار طلب می‌نماید. [پایان مسأله] [قسمت داخل پرانتز در رساله آیات عظام: (گلپایگانی)، (صافی)، (نوری)، (زنجانی) و (فاضل) نیست]

(3) (4) و (5) (فاضل): مجتهد جامع الشرایط..

(6) (زنجانی): و در صورت بطلان معامله به مقدار یک پنجم، فروشنده که به این امر آگاه نبوده می‌تواند معامله را بطور کامل به هم بزند.

(خوئی): مسأله اگر با عین پول خمس نداده جنسی را بخرد [ (تبریزی): از مؤمنی جنسی بخرد..] یعنی به فروشنده بگوید این جنس را به این پول می‌خرم ظاهر این است که [(سیستانی): اگر با عین پول خمس نداده جنسی را بخرد، یعنی به فروشنده بگوید این جنس را به این پول می‌خرم چنانچه فروشنده مسلمان اثناعشری باشد..] معامله نسبت به جمیع مال صحیح است و به جنسی که با این پول خریده است، خمس تعلق می‌گیرد و احتیاجی به اجازه و امضاء حاکم شرع نیست. [ (تبریزی): در صحت معامله احتیاجی به اجازه و امضاء حاکم شرع نیست].

مسأله 1761 اگر جنسی را بخرد (1) و بعد از معامله قیمت آن را از پول خمس نداده بدهد (و در وقت خریدن هم قصدش این نباشد که از پول خمس نداده عوض را بدهد (2) معامله‌ای که کرده صحیح است (3) ولی چون از پولی که خمس در آن است به فروشنده داده (4) به مقدار پنج یک آن پول به او مدیون می‌باشد. و پولی را که به فروشنده داده اگر از بین نرفته، حاکم شرع پنج یک همان را می‌گیرد و اگر از بین رفته، عوض آن را از خریدار یا فروشنده مطالبه می‌کند.

این مسأله در رساله آیت اللّه (بهجت) نیست

(1) (مکارم): اگر جنسی را به ذمّه بخرد..

(2) [قسمت داخل پرانتز در رساله آیات عظام: (خوئی)، (گلپایگانی)، (فاضل)، (مکارم)، (نوری)، (تبریزی)، (سیستانی)، (زنجانی) و (صافی) نیست]

(3) (اراکی): ولی باید خمس آن را بپردازد. [پایان مسأله] (خوئی)، (تبریزی)، (سیستانی): و خمس پولی را که به فروشنده داده به صاحبان خمس مدیون می‌باشد. [پایان مسأله] (مکارم): و تصرفاتش در آن جنس جایز است..

(4) (فاضل): باید خمس آن را بدهد و به همان مقدار از خریدار طلبکار است و پولی را که به فروشنده داده اگر از بین نرفته مجتهد جامع الشرایط پنج یک آن را می‌گیرد و اگر از بین رفته عوض آن را از خریدار یا فروشنده مطالبه می‌کند و چنانچه جنس را بخرد و هنگام معامله قصدش این باشد با پولی که خمس آن را نداده قیمت آن را بدهد بنا بر احتیاط واجب یک پنجم معامله نیاز به اجازه حاکم شرع دارد و چنانچه اجازه داد بنا بر احتیاط یک پنجم آن جنس را به حاکم شرع به عنوان خمس بدهد.

[مسأله 1762]

مسأله 1762 اگر مالی را (1) که خمس آن داده نشده بخرد (2) چنانچه حاکم شرع (3) معامله پنج یک آن را اجازه ندهد معامله آن مقدار باطل است و حاکم شرع (4) می‌تواند پنج یک آن مال را بگیرد (5) و اگر اجازه بدهد معامله صحیح است و خریدار باید مقدار پنج یک پول آن را به حاکم شرع (6) بدهد، و اگر به فروشنده داده می‌تواند از او پس بگیرد.

(1) (سیستانی): اگر مسلمان اثناعشری مالی را..

این مسأله، در رساله آیت اللّه (بهجت) نیست

(2) (اراکی): معامله صحیح است و اگر خمس آن را بپردازد می‌تواند از فروشنده بگیرد. [پایان مسأله] (خوئی)، (تبریزی)، (سیستانی): خمسش به عهده فروشنده است و بر خریدار چیزی نیست. [پایان مسأله

] (مکارم): معامله او نسبت به خمس باطل است، مگر آن که حاکم شرع اجازه دهد که در این صورت خمس پول معامله را باید به او داد و اگر به فروشنده داده باشد باید از او بگیرد و به حاکم شرع دهد.

(3) و (4) (فاضل): مجتهد جامع الشرایط..

(5) (زنجانی): و اگر خریدار به این امر آگاه نباشد می‌تواند بقیه معامله را هم، به هم بزند و پول خود را از فروشنده بگیرد و اگر حاکم شرع معامله یک پنجم را اجازه دهد معامله صحیح است و خریدار باید مقدار یک پنجم پول آن را به حاکم شرع بدهد و اگر به فروشنده داده می‌تواند از او پس بگیرد.

(6 (فاضل): مجتهد جامع الشرایط..

[ هدیه و بخشش مال و پول غیر مخمس ]

مسأله 1763 اگر چیزی را که خمس آن داده نشده به کسی ببخشند (1) پنج یک آن چیز مال او نمی‌شود (2)

این مسأله، در رساله آیت اللّه (بهجت) نیست

(1) (سیستانی): به مسلمان اثناعشری ببخشد..

(2) (فاضل): و باید خمس آن را بدهد.

(اراکی): آن شخص همه آن را مالک می‌شود، گرچه خمس آن به عهده بخشنده باقی است.

(خوئی)، (تبریزی)، (سیستانی): پنج یک آن به عهده خود بخشنده است و چیزی بر این شخص نیست.

 [مال کسی که اعتقادی به خمس ندارد یا خمس نمی دهد]

مسأله 1764 اگر از کافر یا کسی که به دادن خمس عقیده ندارد (1)، مالی به دست انسان آید، واجب نیست خمس آن را بدهد

(2) این مسأله، در رساله آیت اللّه (بهجت) نیست

(1) (تبریزی): و یا از روی عصیان خمس نداده.. (سیستانی): یا خمس نمی‌دهد..

(2) (گلپایگانی)، (صافی): ولی زمینی را که از کافر ذمّی بخرد که او از مسلمان خریده و خمسش را نداده باشد باید خمسش را به شرحی که گفته می‌شود بدهد.

(فاضل): مسأله اگر کافر یا کسی که به خمس اعتقادی ندارد چیزی را به انسان هدیه بدهد انسان مالک آن می‌شود و لازم نیست خمس آن را بدهد. بلی اگر آنچه را که گرفته در طول سال صرف مؤونه او نشود و از درآمد سال او زیاد بیاید باید خمس آن را بپردازد.

(مکارم): مسأله هرگاه مالی به دست انسان از شخص کافر، یا کسی که عقیده به خمس ندارد، از طریق تجارت یا غیر آن بیاید، دادن ِ خمس آن واجب نیست، امّا اگر عقیده به خمس دارد ولی خمس آن را نداده، دادن خمس آن واجب است.

(زنجانی): مسأله اگر به شیعه دوازده امامی، مالی از پیروان دیگر فرقه‌های اسلامی یا از کافران برسد، واجب نیست خمس آن را بدهد.

مسأله اختصاصی

(مکارم): مسأله 1485 اگر اجمالًا می دانیم کسی عقیده به خمس دارد و خمس نمی‌دهد ولی نمی‌دانیم خصوص مالی را که به ما داده خمس به آن تعلق گرفته یا نه، مثل این که احتمالًا اموالی از طریق ارث به او رسیده، یا وام گرفته و احتمال می‌دهیم این مال از آنها باشد، تصرّف در چنین مالی اشکال ندارد و خمس آن لازم نیست، همچنین قبول دعوت این گونه اشخاص و یا نماز خواندن در خانه آنها جایز است، مگر این که بدانیم غذایی را که تهیّه کرده و یا خانه او از پولهایی است که خمس آن را نداده.

 • توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت،فاضل،  اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

 


مطابق نظر آيت الله سيستانيمطابق نظر آيت الله سيستاني

۴۹پرسش: اگر جنسی را بخرد که به آن خمس یا زکات تعلق گرفته باشد در این صورت باید به مقداری بخرد که بمقدار آن حقوق نزد بایع بماند یا اگر تمام را خرید با احتمال اینکه او حقوق را می دهد کفایت می کند یا اگر تمام را خرید و احتمال دادن آن بعد از بیع بدهد کافی است و یا اگر تمام را خرید و علم داشت اورا پرداخته نکرده و نمی کند ، حکم او در این صورت چیست ؟

پاسخ:

در همه صور بیع صحیح است و بر مالک است که خمس و زکات آن را از مال دیگر خود بپردازد .

ولی در مورد زکات اگر مشتری یقین داشته باشد که بایع زکات را نمی پردازد باید خود زکات سال را بپردازد ، و اگر از طرف بایع فریب خورده باشد می تواند از او مطالبه کند .

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی سیستانی.

 

 

حتما بخوانيد

 1. پدر یا همسر خمس نمی دهد
 2. وضو گرفتن در خانه كسي كه خمس نمي دهد
 3. مهمانی رفتن به خانه کسی که خمس نمی دهد
 4. نماز در خانه کسی که خمس نمی دهد
 5. نماز در جایی که خمس آن داده نشده
 6. خمس مال مخلوط به حرام
 7. بخشش اموال به قصد فرار از خمس
 8. خمس اموال میت
 9. ر فطريه همسر و فرزندان را ندهد
 10. خمس پولی که فرزند از پدر و مادر می گیرد
 11. آیا ارث خمس دارد


کلید: خرید و فروش با پول و مال خمس داده نشده خرید و فروش با پول و مال خمس داده نشده خرید و فروش با پول و مال خمس داده نشده خرید و فروش با پول و مال خمس داده نشده خرید و فروش با پول و مال خمس داده نشده خرید و فروش با پول و مال خمس داده نشده خرید و فروش با پول و مال خمس داده نشده خرید و فروش با پول و مال خمس داده نشده خرید و فروش با پول و مال خمس داده نشده خرید و فروش با پول و مال خمس داده نشده خرید و فروش با پول و مال خمس داده نشده خرید و فروش با پول و مال خمس داده نشده[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

آدرس ایمیل شما به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.