وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

حکم شرعی اهدای تخمک

 استفاده از تخمک زن اجنبی با وجود تخمک ضعیف زوجه برای باروری چه حکمی دارد

0

حکم شرعی اهدای تخمک

فهرست این نوشتار:

1- حكم تلقیح مصنوعي در نوشتار قبل مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر بخوانید.

2-حکم استفاده از اسپرم اهدایی غیر همسر را از اینجا کلیک کنید و بخوانید

 

مطابق نظر آيت الله خامنه ايمطابق نظر آيت الله خامنه اي

 اگر مردى‌، همسرش قدرت تخمك‌گذارى ندارد، جايز است اسپرم خود را با تخمك زن اجنبى در خارج از رحم تلقيح مصنوعى كند و سپس نطفه لقاح يافته را به رحم همسر خود منتقل كند به شرط اينكه از مقدمات حرام اجتناب شود، و كودكى كه از اين راه متولد مى‌‌شود ملحق به صاحب اسپرم و تخمك مى‌‌باشد و الحاق آن به صاحب رحم مشکل مى‌‌باشد لذا بايد نسبت به احکام شرعى مربوط به نسب، احتياط رعايت شود. پرسشهاي متداول، سايت رهبري.

 روش های برداشت تخمک از زن

س۹۸. از آنجایی که در انجام لقاح آزمایشگاهی، جهت آبستنی مصنوعی، گرفتن اسپرم (نطفه) از شوهر و نیز برداشت تخمک از تخمدان زن ضرورت دارد، نظر مبارک حضرت عالی در موارد ذیل چیست؟
۱ـ برداشت تخمک از تخمدان با هدایت سونوگرافی(۱) از طریق مهبل (واژن) زن، که این کار توسط متخصص زنان و در اتاق عمل، تحت شرایط کاملاً استریل (بهداشتی) و با ضرورت نگاه به عورت زن انجام می پذیرد.
۲ـ برداشت تخمک با هدایت سونوگرافی، ولی از طریق لاپاراسکوپی(۲) که مستلزم نگاه به عورت زن نیست. شایان ذکر است در سال های اخیر به خاطر پرخطر و پرهزینه بودن، از این روش استفاده نمی شود.
ج. در تمامی موارد عمل مذکور فی نفسه اشکال ندارد، ولی واجب است از مقدمات حرام مانند لمس و نظر اجتناب شود.

  • ۱. دستگاه تصویربرداری با کمک امواج ماوراء صوت.
  • ۲. بازکردن شکاف کوچک در جدار شکم.

 استفاده از تخمک زن اجنبی با وجود تخمک ضعیف زوجه برای باروری

س۹۹. تخمک های زنی ضعیف می باشد و لذا فرزندان ناقص الخلقه ای به دنیا می آورد. آیا جایز است تخمک زن دومی را در آزمایشگاه با اسپرم شوهر زن اول لقاح دهند و سپس جنین را به رحم زن اول منتقل نمود؟
ج. فی نفسه منعی ندارد.

استفاده از تخمک اهدایی

سؤال۲: اگر زنی پس از ازدواج به علت عدم تخمک گذاری مشکل بچه دار شدن دارد، آیا جایز است که از تخمک گذاری زن دیگری برای انجام عمل لقاح با نطفه شوهر در خارج از رحم استفاده شود و سپس نطفه لقاح یافته به رحم آن زن منتقل گردد؟ اگر کودکی از این راه به دنیا بیاید، فرزند چه کسی محسوب می شود؟

جواب: اگر از مقدمات حرام، مانند نگاه و لمس حرام اجتناب شود، فی نفسه اشکال ندارد و در صورتی که با این روش کودکی به دنیا بیاید ملحق به صاحب نطفه و تخمک بوده و الحاق آن به زنی که صاحب رحم است مشکل می‌باشد، لذا باید نسبت به احکام شرعی مربوط به نَسَب، احتیاط رعایت شود، مگر آنکه صاحب رحم پس از تولد ــ با شرایط ــ به طفل شیر دهد، در این صورت احکام رضاع بین طفل و شوهر زن و بستگان زن، جاری می شود.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی خامنه ای.


طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي

حضرت آیت الله مکارم شیرازی

«استفتاء اختصاصی سایت هدانا از دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی»

سوال: حکم دادن تخمک توسط یک زن غریبه به همسر شخص چیست ؟

پاسخ: در مواردی که تخمک زن مشکل دارد، تنها راه، اين است که بين مرد و زن ديگري عقد موقت خوانده شود (هر چند اصلا همديگر را نبينند) سپس نطفه آن مرد را برداشته و در زمان عقد با تخمک زن ترکيب کنند. و پس از آن، نطفه ترکيب شده را در رحم زن اول بکارند. فرزندي که متولد مي شود بر آن مرد و زن محرم است، ولي تنها از صاحبان نطفه ارث مي برد.

منبع: استفتاء سایت هدانا ار دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی.

فروش تخمک به موسسه های درمان ناباروری

پرسش :آیا فروش تخمک زن به موسسه های درمان ناباروری برای استفاده افراد نیازمند، جایز است؟

پاسخ :چنین کاری جایز نیست.

حکم محرمیت در صورت پیوند زدن تخمک یک زن به زن دیگر
پرسش :اگر از نظر طبّى این امکان فراهم گردد که همانند سایر اعضا بتوان تخمدان یک زن را به زن دیگر پیوند نمود، در این صورت اگر زن دوّم (دریافت کننده پیوند) در اثر ازدواج صاحب فرزند شود، با توجّه به این که نطفه، حاصلِ لقاح سلولهاى زایاى مرد (اسپرم) با سلولهاى زایاى موجود در تخمدان (تخمک) زن اوّل است و طبیعتاً از نظر وراثت و خصوصیّات فردى و ژنتیکى، پنجاه درصد متعلّق به زن اوّل است. حال از نظر شرعى، مسأله محارم شوهر و زن اوّل و دوّم و محارم فرزند چگونه است؟ آیا رابطه محارم در مورد وابستگان به زن اوّل برقرار است، یا زن دوّم، یا هردو؟ لطفاً نظر شرعى خود را بیان فرمایید.
پاسخ :در صورتى که تخمدان زنى را به دیگرى پیوند بزنند و جزء بدن او شود، یعنى پیوند کاملاً بگیرد، در این صورت هرچه از آن متولّد شود متعلّق به زن دوّم است، و رابطه اى با زن اوّل ندارد.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات حضرت آيت الله العظمی مکارم شیرازی.


حضرت آیت الله العظمی سیستانی
حضرت آیت الله العظمی سیستانی

مسئله528ـ آیا خرید و فروش تخمک زن، جایز است؟
جواب: جایز است.

مسئله448ـ گاهی طی عمل جراحی تخمک یک زن را به زن دیگر تلقیح می کنندآیا چنان عملی جایز است و اگر آن زن،بار دار شد طفل از آن کدامیک است؟
جواب: با اجتناب از لمس و نگاه حرام، چنان عملی مانع ندارد اما این که مادر جنین کدام است؟(صاحب تخمک و یا رحم) در احتمال وجود دارد و بنابر احتیاط واجب هر دو جانب احتیاط را رعایت کنند.

 

مسئله368ـ آيا کشت نطفه جايز است بدين معنی که تخمک زن و نطفه مرد را منتقل می کنند و تخمک را دز بيرون رحم تلحيق کرده و آنگاه در داخل بدن قرارمی دهند ؟!
جواب: اين کار در حد ذات خود جايز است.
مسئله369ـ برخی بيماری های ارثی هستند که از پدران به فرزندان انتقال می يابد و زندگانی آنها را به مخاطره می اندازد.علم جديد راه نجات برخی از مرضها را يافته است بدين ترتيب که تخمک زن را در لوله خارجی کشت می کنند و جنين های به وجود آمده را کنترل می کنند و سالم را از بين آنها انتخاب و در رحم مادر کشت می کنند،بقيه را از ميان می برند آيا چنين عملی شرعاً جايز است؟
جواب: مانعی ندارد
مسئله370ـ در عمل تلقيح تخمک در داخل دستگاه مصنوعی ، گاهی چندين جنين شکل می يابد و چه بسا کشت همه آنها در رحم مادر برای او مرگ آور و يا خطر ناک است آيا می توان يک جنين را برگزيد و بقيه را تلف کرد؟
جواب: کشت تخمک پرورده شده که در دستگاه آزمايش،به عمل می آيد واجب نيست پس در فرض سؤال می توان يکی را برگزيد و بقيه را تلف کرد و از بين برد.

مسئله437ـ در برخی کشورهای غربی چنان رايج شده که تخمک زن را از نطفه مرد می گيرند و آن را در يک رحم مصنوعی می کارند و سپس جنين بارور شده را به رحم مادر صاحب تخمک منتقل می سازند و آن گاه جنين در رحم مادر بزرگ، پرورش يافته و وضع حمل پيش می آيد.
اولاً:آيا کشت جنين در رحم مادر بزرگ جايز است؟
و ثانياً مادر شرعی اين طفل کيست؟
جواب: جواز اين کار مشکل است قطع نظر از اين که چنان عملی احياناً به دست زدن و نگاه نا محرم موقوف می شود و اگر تلقيح مصنوعی ، عملی شد در اين که مادر نسبی آن طفل کيست؟ دو احتمال وجود دارد و نسبت به هر دو، زن صاحب تخمک و مادراو، احتياط ترک نشود.

مسئله448ـ گاهی طی عمل جراحی تخمک يک زن را به زن ديگر تلقيح می کنندآيا چنان عملی جايز است و اگر آن زن،بار دار شد طفل از آن کداميک است؟
جواب: با اجتناب از لمس و نگاه حرام، چنان عملی مانع ندارد اما اين که مادر جنين کدام است؟(صاحب تخمک و يا رحم) در احتمال وجود دارد و بنابر احتياط واجب هر دو جانب احتياط را رعايت کنند.

پرسش: برخی اوقات، زن و شوهر به تلقیح مصنوعی که پزشکی آن را اجراء می کند نیاز پیدا می کنند و آن عمل، مستلزم دیدن آلت تناسلی آنان توسط پزشک است آیا چنین عملی جایز است؟

پاسخ: دیدن آلت تناسلی و مشاهده آن توسط فرد نامحرم، تنها به سبب یاد شده در سؤال، جایز نمی باشد و اما اگر نیاز به فرزند، ضروری باشد و آن، به دیدن آلت تناسلی موقوف باشد در آن صورت جایز می شود و از موارد ضرورت آن است که پدر و مادر آنچنان برای فرزند داشتن بی صبری می کنند که تحمل آن وضع برایشان فوق العاده دشوار و طاقت فرساست.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات حضرت آيت الله العظمی سیستانی

حتما بخوانيد

ویژه نامه احکام پزشکان و بیماران

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

با توجه به حجم سوالات، به سوالات تکراری پاسخ داده نمی شود لطفا در سایت «سرچ» کنید.