وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

وظیفه کسی که سال ها روزه نگرفته است

4

وظیفه کسی که سال ها روزه نگرفته است

فهرست این نوشتار:

روزه‌هاى اوایل تکلیف

سوال: شخصى اوایل بلوغ بدون عذر و از روى علم و عمد مثلاً به علت نادانى و بى‌اعتنایى یا بى‌توجهى و کوتاهى پدر و مادر روزه‌ها را نگرفته وظیفه او چیست؟

پاسخ: همه مراجع: هر مقدار از روزه‌ها را که نگرفته، باید قضا کند و براى هر روز نیز باید کفّاره بدهد؛ یعنى، براى هر روز دو ماه روزه بگیرد یا شصت فقیر را سیر کند و یا به هر کدام یک مدّ (تقریباً ۷۵۰ گرم) طعام (گندم یا جو و مانند آن) بدهد.

منبع: سایت هدانا، پرسمان، امام، استفتاآت، ج ۱، بخش روزه، س ۷۹ و۸۰؛ خامنه‌اى، استفتاآت جدید، س ۳۸۵؛ مکارم، استفتاآت، ج۱، س ۲۹۷ و ۲۹۸؛ صافى، ۲۴۰ سؤال پیرامون روزه، س ۲۸؛ بهجت، استفتاآت، س ۱۳۶۶.


مطابق نظر آيت الله خامنه اي
مطابق نظر آيت الله خامنه اي

قضاى نماز و روزه ترک شده و كفّاره آن

377. اينجانب متأسفانه به دليل كاهلى و… نتوانسته ام برخى از روزه و نمازهاى سال‌هاى قبل را قضا نمايم اكنون و در حال حاضر چگونه مى‌‌توانم قضاى روزه‌ها و نمازها را به جاى آورم؟

ج) روزه‌هايى كه از روى عذر خوردهايد قضاى آن واجب است و در فرض مذكور كه تا رمضان آينده قضا نكردهايد واجب است علاوه بر قضا براى هر روز يك مدّ طعام (هفتصد و پنجاه گرم گندم، جو، آرد و مانند آن را) به فقير بدهيد و روزه‌هايى كه عمداً نگرفتيد واجب است ضمن قضاى آنها براى هر روز يا شصت روز روزه بگيريد يا شصت مسكين را اطعام كنيد.

چنانچه در شهر خود دسترسى به شصت فقير نداريد واجب است كفاره را به شهر ديگرى ببريد و اگر آن هم ميسّر نيست واجب است منتظر بمانيد تا در آينده به شصت فقير در شهر خود دسترسى پيدا كنيد. و اگر كمتر از عددى كه مى‌خواهيد وجود داشت، مى‌توانيد بطور مكرر طعام را به آنان بدهيد تا عدد را تكميل كنيد و احتياط آن است كه تكرار را در ايام متعدد انجام دهيد.و اما نمازهايى كه به هر جهت فوت شده واجب است قضا شود و كفاره ندارد.

 

۳۵۴٫ شخصى به مدت ده سال بر اثر جهل نماز نخوانده و روزه نگرفته است، فعلاً توبه نموده و به سوى خدا بازگشته و تصميم بر جبران آن‌ها گرفته است، ولى توانايى قضاى همه روزه‌هاى فوت شده را ندارد و مالى هم ندارد که با آن کفّاره‌هايش را بپردازد، آيا صحيح است که فقط به استغفار اکتفا کند؟

ج) قضاى روزه‌هاى فوت شده در هيچ صورتى ساقط نمى‌‏شود، و نسبت به کفّاره افطاره عمدى روزه ماه رمضان، چنانچه قدرت بر روزه دو ماه و يا اطعام شصت مسکين براى هر روز نداشته باشد، بايد به هر تعداد فقير که قادر است غذا بدهد و احتياط آن است که استغفار نيز بکند و اگر به هيچ وجه قادر به دادن غذا به فقرا نيست فقط کافى است که استغفار کند يعنى با دل و زبان خود بگويد: «استغفرالله (از خداوند بخشايش مى‌‏طلبم)».

 

س 811: شخصی به مدت ده سال بر اثر جهل نماز نخوانده و روزه نگرفته است، فعلاً توبه نموده و به سوی خدا بازگشته و تصمیم بر جبران آنها گرفته است، ولی توانایی قضای همه روزه‏ های فوت شده را ندارد و مالی هم ندارد که با آن کفّاره‏هایش را بپردازد، آیا صحیح است که فقط به استغفار اکتفا کند؟

ج: قضاى روزه ‏هاى فوت شده در هيچ صورتى ساقط نمى ‏شود، ولى نسبت به کفّاره افطاره عمدى روزه ماه رمضان، چنانچه قدرت بر روزه دو ماه و يا اطعام شصت مسکين براى هر روز نداشته باشد، بايد به هر تعداد فقير که قادر است غذا بدهد و احتياط آن است که استغفار نيز بکند و اگر به هيچ وجه قادر به دادن غذا به فقرا نيست فقط کافى است که استغفار کند يعنى با دل و زبان خود بگويد: «استغفرالله (از خداوند بخشايش مى‏طلبم)».

 

س 812: من به علّت عدم قدرت مالی و بدنی نتوانستم برای انجام کفّاره‌هایی که بر من واجب شده بود روزه بگیرم و یا به مساکین اطعام نمایم و در نتیجه، استغفار نمودم لکن به لطف الهی اکنون توان روزه گرفتن یا اطعام نمودن دارم، وظیفه‏ام چیست؟

ج: در فرض مرقوم، انجام کفّاره لازم نيست گر چه احتياط مستحب آن است که انجام داده شود.

 

س 818: کسی که در اوائل سن تکلیف بر اثر ضعف و عدم توانایی، نتوانسته روزه بگیرد، آیا فقط قضا بر او واجب است یا قضا و کفّاره با هم بر او واجب است؟

ج: اگر گرفتن روزه براى او حرجى نبوده و عمداً افطار کرده، علاوه بر قضا، کفّاره نيز بر او واجب است و اگر خوف داشته باشد که اگر روزه بگيرد مريض شود، فقط قضاى روزه ‏ها بر عهده او مى‏ باشد

اجوبه الاستفتائات آيت الله خامنه اي .


 

مطابق نظر آيت الله مكارم شيرازي
مطابق نظر آيت الله مكارم شيرازي

– وظیفه کسی که سالها نماز و روزه اش ترک شده است[احکام کفاره]

1-یکی از آشنایان ما حدود 30 سال نماز و روزه او ترک شده است و اخیراً متنبه شده و در صدد تدارک گذشته میباشد و مدت 3 سال است که نماز و روزه را مرتبا انجام میدهد. از حضرتعالی خواهشمند است ساده ترین روش را برای جبران مافات مخصوصا کفاره روزه های فوت شده بیان
فرمایید.
2-آیا با توجه به ندامت از گذشته و مشکلات ادای کفاره برای این سالهای طولانی حضرتعالی تخفیفی در کفارات صلاح میدانید ؟
1- نماز ها و روزه ها را تدریجاً قضا کند و نسبت به کفاره روزه ها مطابق مسأله 1401 و 1402 توضیح المسائل ما عمل کند؛ و هر چه توانائی ندارد از او ساقط است.
2- از جواب سؤال 1 معلوم می شود.

وظیفه شخص در صورت تعداد زیاد روزه ی قضا [احکام روزه قضا]

پرسش : افرادی که روزه ی قضای زیاد دارند، تکلیف آن ها چیست؟

پاسخ : در روزه قضا باید روزه ها را قضا کند و نسبت به کفّاره آنها مطابق مساله (کفاره عمدی باطل کردن روزه-1401) و (ناتوانی در پرداخت کفاره عمد 1402 ) توضیح المسائل ما عمل کند و اگر تا پایان عمر توان داشته باشد ولی انجام ندهد باید وصیت کند و اگر ناتوان شده قضا ندارد و کافی است کفاره دهد.

استفتائات آيت الله مكارم شيرازي .

کفاره روزه سه چیز است(1401)

مساله 1401ـ کفّاره روزه یکى از سه چیز است: آزاد کردن یک بنده، یا دو ماه روزه گرفتن، یا شصت فقیر را سیر کردن (و اگر به هر کدام یک «مُد» که تقریباً 750 گرم است گندم یا جو یا مانند آنها بدهد کافى است). و در زمان ما که بنده آزاد کردن موضوع ندارد در میان دو چیز دیگر مخیّر است و به جاى گندم مى تواند مقدار نانى بدهد که گندم آن به اندازه یک «مُد» است.

وظیفه کسى که قادر بر هیچ یک از سه کار براى کفاره نباشد (1402)

مسأله 1402ـ هرگاه هیچ یک از این سه کار ممکن نشود هر چند «مد» که مى تواند به فقرا اطعام کند و اگر نتواند باید 18 روز روزه بگیرد و اگر نتواند هر چند روز که مى تواند به جا آورد و اگر نتواند استغفار کند و همین اندازه که در قلب بگوید: «استغفرالله» کافى است و واجب نیست بعداً که قدرت پیدا کرد کفاره رابدهد.
رساله توضیح المسائل.

مطابق نظر آيت الله سيستاني
مطابق نظر آيت الله سيستاني

مسأله ۲۰۵۳. کفّاره افطار عمدی در ماه مبارک، اختصاص به فردی دارد که عمداً روزه خود را با ارتکاب یکی از مواردی که در مسأله (2044) ذکر شد، باطل نموده است.

مسأله ۲۰۵۴. در كفّاره افطار عمدی روزه ماه رمضان، فرد باید یک بنده آزاد كند، یا به دستوری كه در مسائل بعد گفته می‌شود دو ماه روزه بگیرد، یا شصت فقیر را سیر كند یا به هر كدام یک مُدّ كه تقریباً «750 گرم» است، طعام یعنی گندم یا جو یا نان و مانند اینها بدهد و چنانچه برایش ممكن نباشد، باید به هر تعداد فقیری که می‌تواند، یک مد طعام بپردازد و اگر آن هم ممكن نیست، استغفار نماید و احتیاط واجب آن است كه در این دو صورت (صدقه و استغفار)، هر وقت در آینده برایش توانایی حاصل گردید، كفّاره را بپردازد یا آن را كامل نماید.

مسأله ۲۰۵۵. كسی كه می‌خواهد دو ماه كفّاره ماه رمضان را بگیرد، باید یک ماه و یک روز (یک ماه تمام و یک روز آن از ماه دیگر) را پی در پی روزه بگیرد و اگر بقیّه آن را به سبب عذر عرفی پی در پی انجام ندهد، اشكال ندارد؛ ولی اگر عذر عرفی نداشته باشد، احتیاط واجب آن است كه هر دو ماه پشت سر هم باشد. رساله توضيح المسائل جامع آيت الله سيستاني .

۱۵پرسش: کسانی که از روی نادانی و جهل در ابتدای تکلیف روزه ماه رمضان را ترک کرده اند چه حکمی دارند قضا یا کفاره؟

پاسخ: اگر احتمال می دهد که معنای تکلیف را نمی دانسته یا به هر دلیل اطمینان داشته که می توانید روزه بخورد تنها قضا کافی است.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی سیستانی.


طبق نظر آيت الله صافي گلپايگاني
طبق نظر آيت الله صافي گلپايگاني
س28. تكليف‌ شخصي‌ كه‌ چندين‌ كفّاره‌ جمع‌ بر گردن‌ دارد، ليكن‌ فعلاً نه‌ وسع‌ مالي‌ دارد كه‌اطعام‌ فقرا بدهد و نه‌ توان‌ جسمي‌ دارد كه‌ چندين‌ ماه‌ روزه‌ بگيرد، در حال‌ حاضر چيست‌؟ (در اين‌مورد نيز ميزان‌ دقيق‌ در دست‌ نيست‌) آيا چنين‌ فردي‌ از گرفتن‌ روزه‌ مستحبي‌ محروم‌ است‌؟
ج‌ ـ به‌ مسأله‌ شماره‌ 1669 توضيح‌ المسائل‌ مراجعه‌ نماييد و اگر چنين‌ شخصي‌ قدرت‌ بر روزه‌ گرفتن‌ ندارد،قهراً قدرت‌ بر روزه‌ مستحبي‌ هم‌ ندارد مگر اينكه‌ مثلاً قدرت‌ بر دو و سه‌ روز، روزه‌ گرفتن‌ دارد ولي‌ چون‌ روزه‌كفّاره‌ بايد سي‌ و يك‌ روز آن‌ پشت‌ سر هم‌ باشد، قدرت‌ بر آن‌ نداشته‌ باشد، كه‌ در اين‌ صورت‌ اگر روزه‌ قضا نداشته‌ باشد روزه‌ مستحبي‌ اشكال‌ ندارد. واللّه‌ العالم‌.
س41. بنده‌ شش‌ سال‌ است‌ كه‌ به‌ سن‌ تكليف‌ رسيده‌ام‌ يعني‌ 6 ماه‌ رمضان‌ بر من‌ گذشته‌ كه‌ مي‌بايست‌ روزه‌ مي‌گرفتم‌، چهار سال‌ اخير را روزه‌ گرفته‌ام‌ تماماً، 2 سال‌ ابتدائي‌ را نمي‌دانستم‌ كه‌ به‌تكليف‌ رسيده‌ام‌، بعدها فهميدم‌ كه‌ قبل‌ از 15 سالگي‌ مكلف‌ بوده‌ام‌ از اين رو بعضي‌ از روزهاي‌ اين‌ دو ماه‌ مبارك‌ رمضان‌ را روزه‌ گرفته‌ و بعضي‌ ديگر را كه‌ حدوداً از هر دو ماه‌ مبارك‌ 30 روز مي‌شود روزه‌ نگرفته‌ام‌ تكليف‌ بنده‌ در برابر قضاي‌ اين‌ روزه‌ها چيست‌؟
ج‌ ـ در فرض‌ سؤال‌ روزه‌هاي‌ فوت‌ شده‌ را قضا نمائيد، و براي‌ هر كدام‌ يك‌ مدّ طعام‌ كفاره‌ بدهيد و اگرالتفات‌ به وجوب‌ صوم‌ نداشته‌ايد و غافل‌ از سؤال‌ كردن‌ بوده‌ايد كفاره‌ عمد واجب‌ نيست‌.
س42. شخصي‌ 42 ساله‌ تاكنون‌ روزه‌ نگرفته‌ و گفته‌ داراي‌ 15 عائله‌ بوده‌ و براي‌ تلاش‌ و اداره‌ خانواده‌ام‌ در گرما و سرما كار مي‌كردم‌ طاقت‌ نداشتم‌ روزه‌ بگيرم‌. عذر شرعي‌ هم‌ نداشته‌ خواهشمند است‌ نظر مبارك‌ را بيان‌ فرمائيد.
ج‌ ـ در مورد سؤال‌ چنانچه‌ شخص‌ مذكور، بدون‌ عذر شرعي‌ روزه‌ نگرفته‌، بايد كفّاره‌ بدهد و نيز قضاي ‌روزه‌هائي‌ كه‌ نگرفته‌ انجام‌ دهد و اگر با عذر شرعي‌ روزه‌ نگرفته‌ كفاره‌ عمد ندارد و اما نسبت‌ به قضاي‌ موردي‌ كه‌ با عذر افطار كرده‌ موارد مختلف‌ است‌ مورد محل‌ّ ابتلاء را بنويسيد تا جواب‌ داده‌ شود.
استفتائات آيت الله صافي گلپايگاني .

مسأله ۱۶۶۹. كسي كه كفاره روزه رمضان بر او واجب است، بايد يك بنده آزاد كند، يا به دستوري كه در مسأله بعد گفته مي‎شود دو ماه روزه بگيرد، يا شصت فقير را سير كند يا به هر كدام يك مد كه تقريباً ده سير است طعام، يعني گندم يا جو و مانند اين‌ها بدهد، و چنان‌‌چه اين‌ها برايش ممكن نباشد هر مقدار مي‎تواند صدقه به فقرا بدهد و استغفار كند، و اگر از دادن صدقه هم عاجز باشد اكتفا به استغفار نمايد اگر چه مثلاً يك مرتبه بگويد «اَسْتَغْفِرُ الله»، و احتياط واجب آن است كه هر وقت بتواند كفاره را بدهد.

مسأله ۱۶۷۰. كسي كه مي‎خواهد دو ماه كفاره روزه رمضان را بگيرد، بايد سي و يك روز آن را پي‎درپي بگيرد، و اگر بقيه آن پي‎درپي نباشد، اشكال ندارد.

رساله توضيح المسائل آيت الله صافي گلپايگاني .

 


كليد: وظیفه کسی که سال ها روزه نگرفته است وظیفه کسی که سال ها روزه نگرفته است وظیفه کسی که سال ها روزه نگرفته است  وظیفه کسی که سال ها روزه نگرفته است وظیفه کسی که سال ها روزه نگرفته است وظیفه کسی که سال ها روزه نگرفته است وظیفه کسی که سال ها روزه نگرفته است وظیفه کسی که سال ها روزه نگرفته است وظیفه کسی که سال ها روزه نگرفته است چند سال روزه ام را خوردم چندين سال روزه را شكسته چندن سال تكليف كسي كي تا الان روزه نمي گرفته تكليف شخصى كه روزه هاى زيادى را افطار كرده است چيست؟ تكليف كسي كه تا الان روزه نمي گرفته حكم روزه٬ روزه دار٬ روزه قضا٬ روزه نگرفته٬ سال٬ كفارات٬كفاره٬ چند سال٬ چندين سال وظیفه کسی که سال ها روزه نگرفته است وظیفه 

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

با توجه به حجم سوالات، به سوالات تکراری پاسخ داده نمی شود لطفا در سایت «سرچ» کنید.

4 نظرات
 1. اشکان می گوید

  سلام بنده به مدت سه سال از سن تکلیف(۱۵) تا الان به علت جاهلی روزه نگرفتم، برای جبران باید چه کنم؟

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   باید روزه ها را قضا و به خاطر روزه هایی که نگرفته اید کفاره بدهید.
   در سایت سرچ کنید.
   وفقکم الله لکل الخیر

 2. ؟ می گوید

  کسی نمیداند چندروزه قضا دارد وچندروز به علت عذرشروعی وچندروز عمدی روزه نگرفته باید چکارکند؟واینکه اصلا نیت روزه نداشته که بخواهد افطارکند

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   تمام روزه ها را باید قضا کند.
   اگر از رمضان سال قبل روزه داشته و تا رمضان سال بعد هم نگرفته و کوتاهی کرده، بخاطر هر روز روزه ماه رمضان که برعهده دارد، ۷۵۰ گرم مد طعام به فقیر از باب کفاره تاخیر هم می دهد.
   وفقکم الله لکل الخیر