وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

محاسبه سن تکلیف و نشانه های بلوغ

34

محاسبه سن تکلیف و نشانه های بلوغ

فهرست این نوشتار:

براي محاسبه سن تكليف بصورت آنلاين   «اينجا» كليك كنيد.

سن تكليف دختر و پسر

1-سن تكليف دختر و پسر، بر مبناى سال شمسى چقدر است؟

سن بلوغ در پسر ۱۶۳ روز و ۶ ساعت از پانزده سال شمسى كمتر است و در دختر ۹۷ روز و ۲۲ ساعت و ۴۸ دقيقه از نه سال شمسى كمتر است.

تبصره. سال قمرى از اول محرم شروع و به آخر ذى حجه ختم مى‏ شود و هر ماه قمرى ۲۹ روز و دوازده ساعت و ۴۴ دقيقه است و يك سال قمرى ۳۵۴ يا ۳۵۵ شبانه روز است.      سال شمسى از اول فروردين شروع و به آخر اسفند ختم مى ‏شود و شش ماه اول سال، هر ماه ۳۱ روز و پنج ماه بعد هر ماه سى روز و ماه اسفند در سال‏هاى عادى ۲۹ روز و در سال كبيسه سى روز است. بر اساس اين محاسبه، هر سال شمسى يازده روز بيشتر از سال قمرى خواهد بود و چون ملاك عبادت و تكاليف شرعى از نظر قرآن و روايات، ماه‏هاى قمرى است؛ از اين روز بلوغ شرعى (اول تكليف)، به حساب قمرى تعيين شده است. 

2-نشانه بلوغ پسر را بيان كنيد؟

همه مراجع: نشانه بالغ شدن پسر يكى از سه چيز است:
۱٫ روييدن موى درشت و خشن زير شكم (اطراف آلت تناسلى)،
۲٫ بيرون آمدن منى،
۳٫ تمام شدن پانزده سال قمرى.

هر يك از اين سه نشانه، به تنهايى علامت بلوغ و رسيدن به حد تكليف شرعى محسوب مى‏ شود.

 • توضيح المسائل، مراجع م ۲۲۲۵؛ نورى، توضيح المسائل، م ۲۲۴۶؛ وحيد، توضيح المسائل، م ۲۳۰۴؛ خامنه‏اى، اجوبه، س ۱۸۸۹ و ۱۸۹۰٫ 

نشانه‏ هاي بلوغ پسران

آيا روييدن موى درشت در صورت و پشت لب، مى‏تواند نشانه بلوغ پسر باشد؟

همه مراجع (به جز بهجت و سيستانى): خير، نشانه بلوغ نيست.

 • توضيح المسائل، مراجع م، ۲۲۵۳؛ وحيد، توضيح المسائل، م ۲۳۰۵؛ نورى، توضيح المسائل، م ۲۲۴۷٫

آيات عظام بهجت و سيستانى: آرى نشانه بلوغ است.

تبصره. مسأله ياد شده در جايى است كه انسان از راه اين امور يقين به بلوغ خود پيدا نكند؛ و گر نه همه مراجع تقليد اتفاق نظر دارند كه در اين صورت (با حصول يقين)، شخص بالغ شده است.

-نشانه بلوغ دختر را بيان كنيد؟

همه مراجع (به جز سيستانى): نشانه بالغ شدن دختر يكى از سه چيز است:
۱٫ روييدن موى درشت و خشن زير شكم (اطراف آلت تناسلى)،
۲٫ بيرون آمدن منى،
۳٫ تمام شدن نه سال قمرى.
هر يك از اين سه نشانه به تنهايى، علامت بلوغ و رسيدن به حد تكليف شرعى محسوب مى‏شود.

آيت الله سيستانى: نشانه بلوغ در دختر، تنها به تمام شدن نه سال قمرى است.[2]

 • [1].توضيح المسائل، مراجع م ۲۲۲۵؛ نورى، توضيح المسائل، م ۲۲۴۶؛ وحيد، توضيح المسائل، م ۲۳۰۴؛ خامنه‏اى، اجوبه، س ۱۸۸۹ و ۱۸۹۰٫
 • [2].سيستانى، توضيح المسائل، مراجع م، ۲۲۵۲٫ (احكام بلوغ و تقليدحسینی).

سن تكليف دختر، بر مبناى سال شمسى چقدر است؟

همه مراجع: سن بلوغ در دختر نه سال شمسى، منهاى ۹۷ روز و ۲۲ ساعت و ۴۸ دقيقه مى‏باشد.

تبصره: . سال قمرى از اول محرم شروع و به آخر ذى حجه ختم مى‏شود و هر ماه قمرى ۲۹ روز و دوازده ساعت و ۴۴ دقيقه است و يك سال قمرى ۳۵۴ يا ۳۵۵ روز است. سال شمسى از اول فروردين شروع و به آخر اسفند ختم مى‏شود و شش ماه اول سال، هر ماه ۳۱ روز و پنج ماه بعد هر ماه سى روز و ماه اسفند در سال‏هاى عادى ۲۹ روز و در سال كبيسه سى روز است. بر اساس اين محاسبه، هر سال شمسى، يازده روز بيشتر از سال قمرى است و چون ملاك عبادت و تكاليف شرعى از نظر قرآن و روايات، ماه‏هاى قمرى است؛ از اين روز بلوغ شرعى (اول تكليف)، به حساب قمرى تعيين مى‏شود.[1]

 • [1]. (احكام ويژه بانوان).

آيا ديدن خون حيض در دخترى كه نمى ‏داند نه سال او تمام شده يا نه، مى‏ تواند نشانه بلوغ باشد؟

آيات عظام امام، تبريزى، سيستانى، مكارم، نورى و وحيد: اگر نشانه ‏هاى حيض را داشته باشد (و اطمينان به حيض بودنش پيدا كند)، نشانه بلوغ او محسوب مى ‏شود.[1].
آيات عظام صافى و فاضل: نمى ‏تواند نشانه بلوغ او محسوب شود.[2].
آيت الله بهجت: بنا بر احتياط واجب، نمى‏ تواند نشانه بلوغ او محسوب شود.[3].

آيت الله خامنه اي: خونى که دختر قبل از نُه سالگى ببيند علامت شرعى بلوغ دختر نيست و حکم حيض را ندارد هرچند صفات آن را داشته باشد. [4]

 • [1].توضيح المسائل، مراجع م ۴۳۸؛ وحيد، توضيح المسائل، م ۴۴۴؛ نورى، توضيح المسائل، م ۴۴۰٫
 • [2].صافى، هداية العباد، ج ۱، م ۲۱۷؛ فاضل، تعليقات على العروة، ح ۱، م ۷۰۱؛
 • [3].بهجت، وسيلة النجاة، ج ۱، م ۲۳۹٫ (احكام بلوغ و تقليد، سيد مجتبي حسيني، كد: ۹۰/۵۰۰۰۱۹)
 • [4].استفتائات مقام معظم رهبري.

اگر دختر پيش از بلوغ، خونى با نشانه‏ هاى حيض ببيند، آيا حيض محسوب مى‏شود؟

همه مراجع: خير، خون حيض محسوب نمى‏ شود؛ هر چند نشانه‏ هاى حيض را نيز داشته باشد.[1].

تبصره ۱ . حكم اين خون كه آيا مى‏ تواند استحاضه باشد، در بخش «استحاضه» بيان شده است.
تبصره ۲ . اگر هيچ يك از نشانه‏ هاى بلوغ در دختر پيدا نشود، خونى كه پيش از بلوغ مى ‏بيند، حيض نيست؛ ولى اگر يكى از نشانه‏ هاى بلوغ در او پديدار گردد، خون ياد شده چنانچه صفات حيض را داشته باشد، حيض محسوب مى‏شود.

 • [1]. العروة الوثقى، ج ۱، فصل فى الحيض. (احكام ويژه بانوان،)

خون پيش از بلوغ

اگر دختر پيش از بلوغ خون ببيند، حكم آن چيست؟

همه مراجع: اگر مربوط به زخم، جراحت و مانند آن نباشد، خون استحاضه محسوب مى‏شود و حيض نيست[1].

[1].وحيد، سيستانى و تبريزى، منهاج‏الصالحين، الاستحاضه، ۲۳۶ امام، تحريرالوسيله، ج ۱، غسل الحيض، مكارم، توضيح‏المسائل مراجع، م ۴۳۶ و صافى، هداية العباد، ج ۱، م ۲۱۵ و بهجت، وسيلة النجاة، ج ۱، م ۲۳۷ و دفتر: خامنه‏اى، فاضل و نورى. (احكام ويژه بانوان).

ندانستن زمان بلوغ شناسنامه اي

كسانى كه تاريخ تولد ثبت شده در شناسنامه، با تاريخ واقعى آنان مطابقت ندارد و اكنون نمى‏ دانند كه به حد بلوغ رسيده‏اند يا خير، تكليف‏شان چيست (البته تاريخ قمرى ولادت خود را نيز نمى‏دانند)؟

همه مراجع: تا يقين به بلوغ پيدا نشود، تكاليف شرعى بر آنان واجب نيست. شناسنامه نيز ميزان نيست، مگر آنكه با تاريخ واقعى مطابقت داشته باشد؛ در اين صورت بر اساس آن، تاريخ قمرى محاسبه مى‏شود. اگر پانزده سال (در پسر) و يا نه سال (در دختر) تمام شد، محكوم به بلوغ مى‏ گردند.[1].

[1].دفتر: همه.(احكام بلوغ و تقليد، سيد مجتبي حسيني).


۱- مطابق نظر آيت الله خامنه اي

مقام معظم رهبري

علائم بلوغ
۲۹۸٫ علائم بلوغ عبارتند از:
۱ـ روييدن موى خشن بر شرمگاه
۲ـ خروج منى
۳ـ كامل شدن ۱۵ سال قمرى در پسر (تقريباً معادل ۱۴ سال و ۶ ماه و ۱۷ روز شمسى)، و ۹ سال قمرى در دختر (تقريباً معادل ۸ سال و ۸ ماه و ۲۲ روز شمسى).

تکليف داشتن شخص عقب‌ مانده
۲۹۷٫ معيار توجه تکاليف شرعى به انسان اين است که او شرعاً بالغ و از نظر عرف عاقل باشد، ولى درجات درک و هوش معتبر نيست و دراين رابطه تأثيرى ندارد. استفتائات مقام معظم رهبري.

خون قبل از نُه سالگى دختر
۵۹٫ خونى که دختر قبل از نُه سالگى ببيند علامت شرعى بلوغ دختر نيست و حکم حيض را ندارد هرچند صفات آن را داشته باشد. استفتائات مقام معظم رهبري.

عدم آگاهى از علائم بلوغ

س: من قبل از سن ۱۴ سالگى محتلم مى‌شدم و نمى‌دانستم که احتلام نشانه بلوغ است لذا تا سن پانزده سالگى روزه نگرفته‌ام آيا تنها قضاى روزه کفايت مى‌کند يا کفّاره هم دارد؟
ج) قضاى روزه واجب است و اگر جاهل قاصر بوده، کفّاره ندارد. استفتائات جديد رهبري.

نگهدارى از شخص مکلّف فلج
س: نوجوانى ۱۵ ساله كه داراى عقل و شعور مى‌باشد و نفع و نقصان و خوبى و بدى را درك مى‌كند، از نظر جسمى صددرصد فلج است و هيچ‌گونه فعاليت جسمى را نمى‌تواند انجام دهد. از غذا خوردن گرفته تا رفتن به دستشويى و طهارت و… همه كارهايش را تا کنون مادرش انجام مى‌داده است. در حال حاضر او به حدّ بلوغ رسيده است. تكاليف شرعى او چگونه خواهد شد؟ نگاه مادر به اعضاى مخصوصه بدن او در حال نظافت چه حكمى دارد؟ در صورت مكلف بودن، او چگونه نماز، طهارت و وضو را انجام دهد؟
ج) در فرض سؤال بايد تكاليف شرعى همچون وضو و نماز را در حدّ توان ولو با كمك گرفتن از ديگران انجام دهد ولى براى تخلى با وجود فرد هم‌جنس (مانند پدر)، هم‌جنس بايد به او كمك كند و حتى‌الامكان  با استفاده از آينه و دستكش از نگاه مستقيم به عورت و لمس آن خوددارى نمايد. استفتائات رهبري.
حجر و نشانه‏هاى بلوغ‏

س ۱۸۸۶: پدرى يک دختر و يک پسر بالغ سفيه دارد که تحت سرپرستى او است، آيا بعد از مرگ پدر جايز است خواهر به عنوان ولايت بر برادر سفيه در اموالش تصرّف کند؟
ج: خواهر و برادر نسبت به برادر سفيه خود ولايتى ندارند، بلکه ولايت بر برادر سفيه و اموالش در صورتى که جد پدرى نداشته باشد و پدر هم به کسى براى ولايت بر او وصيّت نکرده باشد، با حاکم شرع است.

س ۱۸۸۷: آيا معيار در سن بلوغ پسران و دختران سال شمسى است يا قمرى؟
ج: معيار، سال قمرى است.

س ۱۸۸۸: براى تشخيص اينکه فردى به سن بلوغ رسيده يا نه، چگونه مى‏توان بر اساس سال قمرى، تاريخ ولادت او را از نظر سال و ماه بدست آورد؟
ج: در صورتى که تاريخ تولد بر اساس سال شمسى معلوم باشد، مى‏توان آن را از طريق محاسبه اختلاف بين سال قمرى و سال شمسى بدست آورد.

س ۱۸۸۹: آيا پسرى که قبل از پانزده سالگى محتلم شده، حکم به بلوغ او مى‏شود؟
ج: با احتلام، حکم به بلوغ او مى‏ شود زيرا احتلام شرعاً از نشانه‏ هاى بلوغ است.

س ۱۸۹۰: اگر به مقدار ده درصد احتمال بدهيم که دو علامت ديگر بلوغ (غير از سن تکليف) زودتر ظاهر شده‏اند، حکم چيست؟
ج: مجرّد احتمال اينکه آن دو نشانه زودتر ظاهر شده‏اند، براى حکم به بلوغ کافى نيست.

س ۱۸۹۱: آيا جماع از نشانه‏هاى بلوغ محسوب مى‏شود و با انجام آن، تکاليف شرعى واجب مى‏گردند؟ و اگر فردى از آن آگاهى نداشته باشد و چندين سال بگذرد، آيا غسل جنابت بر او واجب مى‏شود؟ و آيا اگر اعمال مشروط به طهارت مانند نماز و روزه را قبل از غسل جنابت انجام بدهد، آن اعمال باطل هستند و قضاى آنها واجب است؟
ج: مجرّد جماع بدون انزال و خروج منى از نشانه‏ هاى بلوغ نيست، ولى باعث جنابت مى‏شود و واجب است هنگام رسيدن به سن بلوغ غسل کند و تا زمانى که يکى از نشانه‏ هاى بلوغ در فردى تحقق پيدا نکرده، شرعاً حکم به بلوغ او نمى‏ شود و مکلف به احکام شرعى نيست و کسى که در کودکى بر اثر جماع جنب شده و سپس بعد از رسيدن به سن بلوغ، بدون انجام غسل جنابت نماز خوانده و روزه گرفته، واجب است نمازهاى خود را اعاده کند، ولى در صورتى که جهل به جنابت داشته، قضاى روزه‏ هايش واجب نيست.

س ۱۸۹۲: تعدادى از دانش‏آموزان دختر و پسر مؤسسه ما طبق تاريخ تولدشان به سن بلوغ رسيده‏اند و بر اثر مشاهده اختلال در حافظه و ضعف آن، مورد معاينات پزشکى قرار گرفتند تا هوش و حافظه آنان آزمايش شود، نتيجه آن بررسى‏ها اثبات عقب‏ماندگى ذهنى آنان از يک سال پيش يا بيشتر بود، ولى بعضى از آنان را نمى‏توان مجنون محسوب کرد زيرا در حدّى هستند که مسائل اجتماعى و دينى را درک مى‏کنند، آيا تشخيص اين مرکز مانند تشخيص پزشکان اعتبار دارد و براى آن دانش‏آموزان ملاک است؟
ج: معيار توجه تکاليف شرعى به انسان اين است که او شرعاً بالغ و از نظر عرف عاقل باشد، ولى درجات درک و هوش معتبر نيست و دراين رابطه تأثيرى ندارد.

س ۱۸۹۳: در بعضى از احکام در خصوص کودک مميّز آمده است: «کودکى که خوب را از بد تشخيص مى‏دهد» منظور از خوب و بد چيست؟ و سن تمييز چه سنى است؟
ج: منظور از خوب و بد چيزى است که عرف آن را خوب يا بد مى‏داند و بايد در اين رابطه، شرايط زندگى کودک و عادات و آداب و سنت‏هاى محلى هم ملاحظه شود و امّا سن تمييز، به تبع اختلاف اشخاص در استعداد و درک و هوش، مختلف است.

س ۱۸۹۴: آيا ديدن خونى که داراى صفات حيض است، توسط دختر قبل از اتمام نه‏ سالگى، علامت بلوغ اوست؟
ج: اين خون علامت شرعى بلوغ دختر نيست و حکم حيض را ندارد هرچند صفات آن را داشته باشد.

س ۱۸۹۵: اگر فردى که به علتى توسط مراجع قضايى از تصرّف در اموال خود ممنوع شده، مقدارى از اموال خود را قبل از وفات به عنوان تقدير و تشکر از خدمات پسر برادرش به او بدهد و برادرزاده‏اش هم اموال مزبور را بعد از وفات عمويش خرج تجهيزو برآورده کردن نيازهاى خاص او بکند، آيا جايز است مراجع قضايى، آن اموال را از او مطالبه کنند؟
ج: اگر اموالى که به برادرزاده ‏اش داده، مشمول حجر بوده و يا ملک ديگرى باشد، شرعاً حق ندارد آن را به او بدهد و برادرزاده‏اش هم نمى‏تواند در آن تصرّف کند وجايز است مراجع قضايى آن مال را از او مطالبه کنند و در غير اين صورت کسى حق ندارد آن مال را از او پس بگيرد.

س 527: من حدود شش ماه است که به سن تکلیف رسیده‏ام. چند هفته قبل از رسیدن به آن سن فکر می‏کردم تنها علامت بلوغ، تمام کردن پانزده سال هجری قمری است. ولی اکنون کتابی راجع به علامتهای بلوغ پسران خواندم که در آن علامتهای دیگری برای بلوغ ذکر شده که در من وجود دارند، ولی زمان پیدایش آنها را نمی‏دانم. آیا در حال حاضر قضای نماز و روزه بر عهده من هست یا خیر؟ با توجه به این که من گاهی نماز می‏خواندم و ماه رمضان سال گذشته را به‌طور کامل روزه گرفته ‏ام، وظیفه من در این‏باره چیست؟
ج: قضاى همه نمازها و روزه‏هايى که يقين به فوت آنها پس از رسيدن به سنّ بلوغ و تکليف شرعى داريد، واجب است.اجوبه الاستفتائات مقام معظم رهبري .


۲- مطابق نظر آيت الله سيستاني

آيت الله سيستاني

پرسش: آیا سن تکلیف در پسران فقط به رسیدن به پانزده سالگی است ؟

پاسخ: یکی از علائم بلوغ پسران این است که به سن پانزده سال قمری کامل برسند. ولی اگر علامت های دیگر بلوغ قبل از سن پانزده سال قمری محقق شوند مانند ـ بیرون آمدن منى ـ روئیدن موى درشت در زیر شکم بالاى عورت ـ روئیدن موى درشت در صورت و پشت لب ـ بالغ محسوب می شود.
 

۴پرسش: در مورد سن تکلیف دختران (شمسی)بیان بفرمائید ؟

پاسخ: نشانه بلوغ در دختر تمام شدن نُه سال قمرى است (تقریبا معادل هشت سال و هشت ماه و بیست روز شمسی) می باشد.
 

۵پرسش: شرایط سنی برای روزه داری چیست ؟

پاسخ: شرطش بلوغ است.
که نشانه بلوغ در دختر: تمام شدن نُه سال قمرى است .
و نشانه بلوغ در پسر:
با محقق شدن یکى از چهار چیز است :
اول: تمام شدن پانزده سال قمرى است.
دوم: بیرون آمدن منى .
سوم: روئیدن موى درشت در زیر شکم بالاى عورت .
چهارم: روئیدن موى درشت در صورت و پشت لب.
 
پرسش: ۱ـ آیا بر من که اکنون ۱۴ سال تمام دارم تکالیف شرعی واجب می باشد؟
۲ ـ آیا این موضوع که قبل از رسیدن به سن تکلیف گناه های انسان بخشیده می شود درست است؟
پاسخ:
۱ ـ اگر علامت های دیگر بلوغ قبل از سن پانزده سال قمری محقق شوند مانند ـ بیرون آمدن منى ـ روئیدن موى درشت در زیر شکم بالاى عورت ـ روئیدن موى درشت در صورت و پشت لب ـ بالغ محسوب می شوید.
۲ ـ صحیح است ولی بعض از گناه ها ضمان مالی دارد و آن ساقط نمی شود و بعضی از گناه ها آثار دیگری مانند حرمت ازدواج با بعضی افراد در پی دارد آنها هم ساقط نمی شود.
 

۷پرسش: آیا دختران در سن نُه سالگی به سن تکلیف میرسند یا بستگی به درک و توانایی جسمی آنها دارد؟

پاسخ:
بلوغ در دختران اتمام نُه سال قمری است.
 
پرسش:لطفا شرائط بلوغ دختر را بفرمائید؟
پاسخ: بلوغ دختر این است که ۹ سال قمری وی کامل شود (تقریبا معادل هشت سال و هشت ماه و بیست روز شمسی) می باشد. استفتائات آيت الله سيستاني.

پرسش: شرایط سنی برای روزه داری چیست ؟

پاسخ: بلوغ است که در دخترها نشانه آن تمام شدن نه سال قمری است و در پسرها یکی از سه چیز اول : روئیدن موی درشت در زیر شکم بالای عورت و همچنین در صورت و پشت لب .دوم: بیرون امدن منی . سوم : تمام شدن پانزده سال قمری . استفتائات آيت الله سيستاني

۳-مطابق نظر آيت الله مكارم شيرازي

آيت الله مكارم شيرازي 1

نشانه های بلوغ(۱۹۰۹)
مسأله ۱۹۰۹ـ بچه نابالغ حق تصرف در مال خود را ندارد و نشانه بلوغ یکى از سه چیز است: «اول» پانزده سال قمرى تمام در مرد و نه سال قمرى تمام در زن «دوم» بیرون آمدن منى «سوم» روییدن موى درشت بالاى عورت.

لزوم یقین به بلوغ (۱۹۱۰)
مسأله ۱۹۱۰ـ درشت شدن صدا و روییدن موى درشت در صورت و پشت لب و مانند آن، دلیل بر بلوغ نیست، مگر این که از این راه یقین به بالغ شدن حاصل شود.

ملاک انجام عبادات و تکالیف شرعى از نظر قرآن و روایات رسیدن به «بلوغ شرعى» است. یکى از نشانه هاى بلوغ در پسران کامل شدن 15 سال قمرى و وارد شدن در 16 سالگى است؛ و در دختران کامل شدن 9 سال قمرى و وارد شدن در 10 سالگى است. هر سال شمسى 11 روز بیشتر از سال قمرى است بنابر این با محاسبه این تفاوت و احتساب سال کبیسه، زمان بلوغ در پسران به سال شمسى حدوداً 14 سال و 6 ماه و 20 روز و زمان بلوغ در دختران 8 سال و 8 ماه و 25 روز مى باشد. براى آگاهى از دیگر نشانه هاى بلوغ به بخش محجورین در صفحه 377 مراجعه شود.

رساله توضيح المسايل آيت الله مكارم شيرازي.

 انجام عبادات قبل از سنّ بلوغ [بلوغ]

پرسش : آیا قبل از بلوغ هیچ تکلیفى ندارد؟ یا برخى مسائل وجود دارد که سنّ بلوغ در آن معتبر نیست؟ اگر جواب مثبت است، موارد آن را بیان فرمائید.

پاسخ : هرگاه دختران و پسران نابالغ هوشیارى کافى براى درک خوبى و بدى بعضى از کارها داشته باشند (مثلا قُبح و زشتى قتل نفس، یا لزوم آگاه ساختن کسى که نابیناست، و بر لب پرتگاه است را درک کنند ) موظّف هستند که به حکم عقلشان عمل کنند.

دیدن خون حیض از نشانه هاى بلوغ [بلوغ]

پرسش : آیا دختران زمانی که خون حیض ببینند به سن بلوغ رسیده اند؟

پاسخ : دیدن خون حیض براى دختران، از نشانه هاى بلوغ شمرده مى شود.

عدم دلالت رشد جسمانى بر بلوغ در دختران [بلوغ]

پرسش : آیا رشد جسمانی بعضی از اعضای در ختران دلالت بر بلوغ آنها می کند؟

پاسخ : رشد جسمانى، مانند افزایش طول قد، بزرگ شدن پستانها، باسن ها و مانند آن، علامت بلوغ (دختران) محسوب نمى شود.

علت زود تر بودن بلوغ دختران از پسران [بلوغ]

پرسش : علت زود تر بودن بلوغ دختران از پسران چیست؟

پاسخ : رشد فکرى و جسمى دختران سریعتر از رشد پسران صورت مى گیرد به همین سبب سنّ بلوغِ دختران پایین تر از پسران است.

عدم وجوب تحقیق در شک به رسیدن به سن بلوغ در دختران [بلوغ]

پرسش : آیا زمانی که دختران شک به رسیدن سن بلوغ دارند تحقیق واجب می باشد؟

پاسخ : دخترى که شک دارد که به سنّ بلوغ رسیده یا نه، واجب نیست تحقیق کند، ولى اگر امکان تحقیق دارد، تحقیق کند.

دلالت نداشتن درشتی صدا و روییدن موی بر صورت بر بلوغ [بلوغ]

پرسش : آیا می توان درشتی صدا و یا روییدن موی درشت بر صورت و پشت لب را دلیل بر بلوغ دانست؟

پاسخ : درشت شدن صدا و روییدن موى درشت در صورت و پشت لب و مانند آن، دلیل بر بلوغ پسران نیست، مگر این که از این راه یقین به بالغ شدن حاصل شود.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی مکارم شیرازی

لينك كوتاه مطلب: https://hadana.ir/?p=14278

*- ضمنا شما  مي توانيد از اينجا مشترك خبرنامه سايت شويد و جديد ترين مطالب را دريافت كنيد.
حتما بخوانيد
نرم افزار حرفه ای محاسبه سن، سن تکلیف پسران و دختران و سن یائسگی بانوان.
 1. *- ويژه نامه احكام روزه
 2. *- ويژه نامه احكام تقليد
 3. معني و منظور الاعلم فالاعلم چيست

 4. تعریف تقلید و مجتهد اعلم ، شرایط مرجع

 5. عدول از مجتهدى به مجتهد ديگر

 6. تقليد بدون ملاك شرعي
 7. منظور از اعلميت مرجع تقليد


كليد: بلوغ دختران و نشانه هاي آن  احكام تقليد و بلوغ احكام تقليد و بلوغ محاسبه سن تکلیف و نشانه های بلوغ محاسبه سن تکلیف و نشانه های بلوغ محاسبه سن تکلیف و نشانه های بلوغ محاسبه سن تکلیف و نشانه های بلوغ محاسبه سن تکلیف و نشانه های بلوغ محاسبه سن تکلیف و نشانه های بلوغ محاسبه سن تکلیف و نشانه های بلوغ محاسبه سن تکلیف  بلوغ دختران و نشانه هاي آن  احكام تقليد و بلوغ احكام تقليد و بلوغ محاسبه سن تکلیف و نشانه های بلوغ محاسبه سن تکلیف و نشانه های بلوغ محاسبه سن تکلیف و نشانه های بلوغ محاسبه سن تکلیف و نشانه های بلوغ محاسبه سن تکلیف و نشانه های بلوغ محاسبه سن تکلیف و نشانه های بلوغ محاسبه سن تکلیف و نشانه های بلوغ محاسبه سن تکلیف  و نشانه های بلوغ محاسبه سن تکلیف و نشانه های بلوغ محاسبه سن تکلیف و نشانه های بلوغ محاسبه سن تکلیف و نشانه های بلوغ محاسبه سن تکلیف و نشانه های بلوغ  محاسبه سن تکلیف و نشانه های بلوغ محاسبه سن تکلیف و نشانه های بلوغ محاسبه سن تکلیف و نشانه های بلوغ محاسبه سن تکلیف و نشانه های بلوغ محاسبه سن تکلیف و نشانه های بلوغ محاسبه سن تکلیف و نشانه های بلوغ  محاسبه سن تکلیف و نشانه های بلوغ محاسبه سن تکلیف و نشانه های بلوغ حيض و بلوغ سن تكليف دختران نشانه‏ هاي بلوغ پسران بلوغ دختران و نشانه هاي آن  احكام تقليد و بلوغ احكام تقليد و بلوغ محاسبه سن تکلیف و نشانه های بلوغ محاسبه سن تکلیف و نشانه های بلوغ محاسبه سن تکلیف و نشانه های بلوغ محاسبه سن تکلیف و نشانه های بلوغ محاسبه سن تکلیف و نشانه های بلوغ محاسبه سن تکلیف و نشانه های بلوغ محاسبه سن تکلیف و نشانه های بلوغ محاسبه سن تکلیف  بلوغ دختران و نشانه هاي آن  احكام تقليد و بلوغ احكام تقليد و بلوغ محاسبه سن تکلیف و نشانه های بلوغ محاسبه سن تکلیف و نشانه های بلوغ محاسبه سن تکلیف و نشانه های بلوغ محاسبه سن تکلیف و نشانه های بلوغ محاسبه سن تکلیف و نشانه های بلوغ محاسبه سن تکلیف و نشانه های بلوغ محاسبه سن تکلیف و نشانه های بلوغ محاسبه بلوغ جنسی  بلوغ دختران بلوغ دختران بلوغ دختران بلوغ دختران بلوغ دختران  بلوغ دختران بلوغ دختران بلوغ دختران بلوغ دختران  بلوغ دختران بلوغ دختران بلوغ دختران سن بلوغ سن بلوغ سن بلوغ بلوغ پسران بلوغ پسران بلوغ پسران بلوغ پسران دوران بلوغ دوران بلوغ دوران بلوغ دوران بلوغ  بلوغ دختر بلوغ دختر بلوغ دختر بلوغ دختر بلوغ دختر بلوغ در دختران بلوغ در دختران بلوغ در دختران بلوغ در دختران بلوغ در دختران بلوغ در دختران بلوغ در پسران بلوغ در پسران بلوغ در پسران بلوغ در پسران بلوغ زودرس بلوغ زودرس بلوغ زودرس  بلوغ زودرس بلوغ نوجوانی بلوغ جنسی بلوغ جنسی بلوغ جنسی بلوغ جنسی بلوغ جنسی بلوغ دختر بلوغ دختر بلوغ دختر بلوغ دختر بلوغ دختر جشن تكليف جشن تكليف جشن تكليف جشن تكليف سن تكليف سن تكليف سن تكليف نحوه محاسبه سن تکلیف دختران و پسران از تاریخ تولد شمسی نحوه محاسبه سن تکلیف پسرها نوجوانان بلوغ نوجوان حكم بلوغ محاسبه سن تکلیف دختران و پسران نظر مراجع تقلید در خصوص سن به تکلیف رسیدن دختران تعیین دقیق سن تکلیف سن تکلیف چیست پسران کی به بلوغ می رسند سن تكليف نماز و روزه سن تكليف روزه

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

با توجه به حجم سوالات، به سوالات تکراری پاسخ داده نمی شود لطفا در سایت «سرچ» کنید.

34 نظرات
 1. فاطمه زهرا می گوید

  سلام علیکم، خسته نباشید دخترم 12سالشه و از 9سالگی نماز نخوانده الان بهش گفتم شروع کرده، الان چند تا نماز قضا داره؟؟
  و به بلوغ نرسیده.

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   بر اساس سن ایشان محاسبه کنید!
   وفقکم الله لکل الخیر

 2. ‌ghanbari می گوید

  سلام علیکم
  من ۱۲ سالمه و تقریبا یک ماهی هستش که موهای نازکی زیر شکم دارم ، و شک دارم به این که آیا این مو ها آنقدر زبر و خشن هستن که به سن تکلیف رسیده باشم یا نه ؟
  اگر رسیده باشم ، باید قضای روزه های ماه رمضان امسال را بگیرم ؟؟
  ممنون

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   موی نازک ملاک بلوغ نیست.
   وفقکم الله لکل الخیر

 3. مهدی می گوید

  سلام من یکی از این 3 نشانه بلوغ در پسران را دارم ولی درست یادم نمیاد کی بود و چون نمیدونستم نماز ها رو نخوندم و حساب نماز های غذا شده را ندارم الان تکلیف من چیست؟

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   با دفتر مرجعتان تماس بگیرید تا کامل راهنمایی کنند.
   وفقکم الله لکل الخیر

 4. حجت رسولی می گوید

  سلام حاجاقا خسته نباشی
  من ۱۶ سالمه و از ۱۵ و نیم سالگی شروع کردم به نماز خوندن الان یاد نماز های قضا افتادم و میخام بخونم .
  اما هیچی ننوشتم ک نماز قضا چن تا دارم
  تاریخ تولد منم ۲۶ / ۱ / 1384 هست . دست بالا نماز هارو گرفتم شد 250 تا نماز برای هر وعده
  فقط یک سوال مثلا میخام قضای ظهر رو بخونم باید ۴ رکعت بخونم یا دو رکعت برای قضا؟؟؟

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   همانطور که قضا شده باید بخوانید اگر نماز ظهر بوده باید 4 رکعتی باید قضا کنید.
   وفقکم الله لکل الخیر

 5. کاظمی می گوید

  با سلام
  سوالی در باره پسرم دارم که ۱۳ سال و شش ماه دارد.
  در شرایط بلوغ گفته میشود. ”موی زبر و خشن اطراف یا بالای عورت”
  یعنی اگر مویی بالای عورت باشد اما زبر و. خشن نباشد، از علامتهای بلوغ شرعی نیست؟

  لطفا ما را از شک و تردید. بیرون آورید
  ممنون

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلامم علیکم
   اگر یکی از سه علائم را داشته باشد به بلوغ رسیده اند.
   موی غیر خشن جزو علائم بلوغ شرعی نیست.
   وفقکم الله لکل الخیر

 6. مجتبی حسینی می گوید

  سلام ، ببخشید من وقتی که ۱۲ سالم بود موهای نازکی در عورت داشتم و مدتی بعد آنها را اصلاح کردم ،بعد از آن موهای عورت ضخیم شدن آیا آن وقت به سن تکلیف رسیدم؟

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   بله یکی از علائم بلوغ روييدن موى درشت و خشن زير شكم (اطراف آلت تناسلى) است.
   وفقکم الله لکل خیر

 7. کارن می گوید

  سلام من کمی مو در بالای الت تناسلی روییده و سن پانزده سال قمری هم نرسیده ام ایا بلووغ شده ام

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   روييدن موى درشت و خشن زير شكم (اطراف آلت تناسلى)،
   ۲٫ بيرون آمدن منى،
   ۳٫ تمام شدن پانزده سال قمرى.
   هر يك از اين سه نشانه، به تنهايى علامت بلوغ و رسيدن به حد تكليف شرعى محسوب مى‏ شود.
   وفقکم الله لکل الخیر

 8. حامد می گوید

  همه مراجع تقلید اگر قبل از ۱۵ سال قمری یکی از علاءم را داشته باشیم، و بر اثر ندانستن حکم واجبات را تا سن شرعی انجام ندادیم، حکم بر قضا گرفتن همه نماز ها و روزه ها می کنند یا مرجعی هست که حکمش با دیگران تفاوت داشته باشد؟ من حدود سه سال قبل از سن ۱۵ قمری دو تا از نشانه ها را داشتم ولی از مکلف بودن خودم اطلاع نداشتم و به محض کامل شدن ۱۵، همه واجبات رو انجام میدم و برام مقدور نیست که سه سال نماز و روزه قضایی بگیرم. ممنون

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   مطابق نظر مراجع اگر علائم هست به تکلیف رسیده باید آنچه قضا شده را از نماز و روزه و کفارات بجای آورد.
   به راحتی می توانید با قضا کردن یک یا دو نماز در هر روز نمازهای سابق را قضا کنید بسیار ساده است!.
   وفقکم الله لکل الخیر

 9. علی می گوید

  سلام من هنوز ۱۳ سالم نشده ولی مقدار بسیار کمی منی از من خارج میشود که هنوز حتی ظاهر منی هم ندارد آیا من به بلوغ رسیدم هیچ نشانه دیگری هم ندارم

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   اگر منی نیست، شما به سن تکلیف نرسیده اید.
   وفقکم الله لکل الخیر

 10. دانیال می گوید

  سلام ببخشید من مقداری مو اطراف آلت تناسلی دارم اما شک دارم که به حدی هست که مکلف شده باشم یا نه. و حدود ۳ ماه هست که این شک رو دارم. اون دو تا نشانه دیگر بلوغ را هم ندارم. همش با خودم کلنجار میرم که نکنه نماز بر من واجب شده بوده به خاطر مو و من نماز نخوندم! حالا باید چیکار کنم؟ در ضمن اگر من مکلف شدم و با اینکه از قبل شک داشتم ولی باز نماز نخوندم علاوه بر قضا کفاره هم دارد؟

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   هر يك از اين سه نشانه، به تنهايى علامت بلوغ و رسيدن به حد تكليف شرعى محسوب مى‏ شود.
   همینکه موی خشن هست همین علامت هست و باید اعمال عبادی را انجام بدهید. اما اگر شک دارید یا چنین نشانه ای نیست فعلا تکلیفی ندارید.
   وفقکم الله لکل الخیر

 11. M.hossein می گوید

  سلام من پسری چهارده ساله هستم همهی نشانه های بلوغ رودارم ولی پامزده سالم کامل نشده نماز و روزه برمن واحب است؟

  1. حجت الاسلام دکتر مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   اگر سایر علائم را دارید، شما به تکلیف رسیده اید و باید اعمال واجب دینی را انجام بدهید.
   وفقکم الله لکل الخیر

 12. علی می گوید

  اگر فقط موی زیر ناف درآمده باشد یعنی به سن بلوغ رسیده ام؟ وباید نماز بخوانم وبقییه واجبات را باید انجام دهم؟ سن من ۱۳ سال است باتشکر

  1. مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   نشانه بالغ شدن پسر يكى از سه چيز است:
   ۱٫ روييدن موى درشت و خشن زير شكم (اطراف آلت تناسلى)،
   ۲٫ بيرون آمدن منى،
   ۳٫ تمام شدن پانزده سال قمرى.

   هر يك از اين سه نشانه، به تنهايى علامت بلوغ و رسيدن به حد تكليف شرعى محسوب مى‏ شود.
   وفقکم الله لکل الخیر

 13. عرفان می گوید

  سلام و عرض خسته نباشید خدمت شما
  من امروز با نرم افزار شما سن تکلیفم را مشخص کردم و دیدم که ۳ روز از سن تکلیف من گذشته و من از ان خبر نداشته ام در ضمن من تقریبا یک و نیم سال پیش چند تا از ویژگی های بلوغ رو داشتم مانند خروج منی و روییدن مو در زیر ناف من از شما می خواهم بگویید که ایا بر من واجب است که قضای نماز هایی که در مدت این یک ونیم سال نخانده بودم الان باید بخوانم و در سال پیش هم چند روز را به هوای اینکه هنوز به سن تکلیف نرسیده ام روزه نگرفتم باید قضای انها را هم بگیرم یا نه

  1. مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   اگر سایر علامات بلوغ قبل از سن آشکار شود واجب است عبادات را از آن زمان شروع کند!.
   قضای نمازهای گذشته را بجا بیاورید.
   وفقکم الله لکل الخیر

 14. محمد می گوید

  سلام
  خدا خیرتون بده در کل سایت خوبی دارید.
  ان شا الله رونق روز افزون حاصل بشه

 15. Amirali می گوید

  سلام من چهارده سال دارم و فقط آب منی خارج میشه آیا من تا الان هرچه گناه کردم قبل از ۱۵ سالگی بخشیده میشود ؟

  1. مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   خروج منی از نشانه های بلوغ هست و باید واجبات را انجام و محرمات را ترک کنید.
   نیاز هست اعمالی را که می دانسته اید حرام هست و انجام داده اید توبه کنید و اگر حق الناسی حتی قبل از سن تکلیف بر عهده دارید پرداخت کنید.
   وفقکم الله لکل الخیر

 16. مهدی طاها می گوید

  سلام علیکم خواهر گرامی
  از اینکه نرم افزار محاسبه سن مورد توجه و استفاده شما واقع شده است خداوند را شاکریم.
  لازم به ذکر است، ماههای قمری تطابق کامل با ماه های شمسی را ندارند، گاهی استهلال ماه قمری نیز مثلا در ماه رمضان متفاوت است. البته طراحان این نرم افزار تا جایی که امکان داشته است دقت را بالا برده اند. انشاالله در نسخه جدید اگر شد استهلال را به صورت دستی نیز اضافه می کنیم.
  اما برای محاسبه روز تولد قمری شما هم با نرم افزار سایت و هم می توانید از نرم افزار های متداول تبدیل قمری به شمسی استفاده کنید. در این ماه که یکروز نرم افزار اختلاف دارد، ظاهرا ۷ ذی الحجه هست.
  البته ما برای محاسبه سن شرعی اشاره کرده ایم که چند روز احتیاط حتما داشته باشید.
  وفقکم الله لکل الخیر

 17. سبحان می گوید

  شما سایتتون سن تکلیف رو به قمری حساب میکنه؟

  1. مهدی طاها می گوید

   سلام عليكم
   پس از درج سن به شمسي از سوي شما، نرم افزار بر اساس سن شرعي قمري، سال شمسي معادل آن را به شما ارائه مي دهد.
   وفقكم الله لكل الخير.

 18. یاسین می گوید

  ایا کسی که به سن بلوغ رسیده و ۱۳ سال دارد و فقط یکی از علامت ها را دارد به سن تکلیف رسیده است یعنی نماز بر او واجب است یا خیر

  1. مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم برادر عزیز
   اگریکی از علامت های بلوغ قبل از سن پانزده سال قمری محقق شود مانند ـ بیرون آمدن منى ـ روئیدن موى درشت در زیر شکم بالاى عورت بالغ محسوب می شوید. و باید تکالیف شرعی مانند نماز و روزه و … خود را بصورت کامل انجام دهید.
   انشاالله همواره تحت عنایت امام عصر علیه السلام باشید.

   وفقکم الله لکل الخیر