وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

تفاوت مذی و منی در زن

30

تفاوت مذی و منی در زن

 

1-در نوشتار قبل احكام تشخيص مني در مردان و زنان و تفاوت رطوبت هاي خارج شده، مطرح شد از اینجا کلیک کنید و مطالعه نمایید.

2- استبرا و روش آن را از اینجا می توانید کلیک کنید و مطالعه نمایید.

3- از اینجا کلیک کنید و تعریف مذی و منی را در رساله 10 مرجع بخوانید. ضمنا منی مردان و زنان نجس است. 

پرسش:

تفاوت مذی و منی در زن چیست؟ می خواهم بدانم ترشحاتی که از زن خارج می شود به چند دسته تقسیم می شوند و کدام نجس هستند و کدامها پاک هستند و کدامها به غسل جنابت نیاز دارند؟

پاسخ:

آبی که گاهی بعد از ملاعبه و بازی کردن از انسان خارج می شود و به آن «مَذی» می گویند پاک است.

و نیز آبی که گاهی بعد از منی بیرون می آید و به آن «وَذی» گفته می شود

و آبی که گاهی بعد از بول بیرون می آید و به آن «وَدی» می گویند، اگر بول به آن نرسیده باشد، پاک است. و چنانچه انسان بعد از بول استبراء کند و بعد آبی از او خارج شود و شک کند که بول است یا یکی از اینها، پاک می باشد.

همه ی این آبها در صورتی که مجرا، آلوده به بول و منی نباشد پاک است و وضو و غسل را هم باطل نمی کند[2]. در نتیجه، مایع خارج شده اگر بول نیست و مشخصات منی را ندارد ممکن است یکی از اقسام سه گانه (ودی، وذی و مذی) باشد. این رطوبت ها و ترشحات چه در زنان و چه در مردان پاک است و نیازی به شستن و غُسل ندارند؛ مگر اینکه یقین کند که بول یا منی است.

بدیهی است هر زمان که از انسان منی خارج شود، در خواب یا در بیداری؛ در اثر فکر و یا با انجام عمل خاصی مثل استمنا و یا نزدیکی، در تمام این موارد غسل جنابت بر انسان واجب می شود.

در نتیجه ترشحاتی که در اوج لذت از زن خارج می شود منی است ولی اگر شک کند که به این مرحله رسیده یا نه، حکم به منی نمی شود و سایر ترشحات که لذت را به همراه ندارد مذی و پاک می باشد.

در عروه الوثقی آمده است: ترشحات زنانه پاک است و غسل ندارد، مگر آن که یقین کند بول یا منی است.[3]

همه ی مراجع عظام (به جز آیات عظام تبریزی، بهجت و نوری):

خروج ترشحات زن، اگر همراه با شهوت (اوج لذت جنسی) باشد، حکم به جنابت آنان می شود و لازم نیست با جستن بیرون آید و بدن سست شود و اگر بدون شهوت باشد، حکم به منی نمی شود، مگر آن که از راه دیگری یقین کند منی است.[4]

آیت الله العظمی بهجت:

خروج ترشحات زن اگر همراه با شهوت (اوج لذت جنسی) باشد و با جستن بیرون آید، حکم به منی می شود و اگر هیچ یک از دو علامت و یا یکی از آنها را نداشت، حکم به منی نمی شود، مگر آن که از راه دیگری یقین کند منی است.[5]

آیات عظام تبریزی و نوری:

خروج ترشحات زن اگر همراه با شهوت خاصی(اوج لذت جنسی) باشد و بدن پس از آن سست شود، حکم به منی می شود و اگر هیچ یک از دو نشانه یا یکی از آنها را نداشت، حکم به منی نمی شود، مگر آن که از راه دیگری یقین کند که منی است.[6]

آیت الله خامنه ای در خصوص خروج منی از زن می فرماید:

بطور کلی اگر زن به اوج لذّت جنسی برسد و در آن حال مایعی از او خارج شود جنابت محقق شده و غسل بر او واجب است ولی اگر شک کند که به این مرحله رسیده یا نه و یا شک در خروج مایع داشته باشد، غسل واجب نیست و سایر ترشحات نیز پاک است.

و امروزه بعضی از متخصصین فن و دانشمندان فیزیولوژی عقیده دارند که منی زن خارج نمی شود و در نتیجه ترشحی به نام منی برای زن وجود ندارد.

پی نوشت:

 • [1] توضیح المسائل محشی، امام خمینی)، ج‏1، ص 63، مسأله 73. [2] توضیح المسائل مراجع، ج۱، ص۶۳. [3] العروة الوثقی، ج ۱، مستحبات غسل الجنابة، مسأله.[4] توضیح المسائل مراجع، مسأله ۳۴۶؛ وحید، توضیح المسائل، م ۳۵۲، سیستانی، تعلیقات علی العروة، ج ۱، غسل الجنابة، الاول، خامنه ای، اجوبة الاستفتاءات، س ۱۷۱٫ صافی، هدایة العباد، ج ۱، مسأله ۱۷۵.[5] توضیح المسائل مراجع، مسأله ۳۴۶. [6] تبریزی، استفتائات، سوال ۲۴۸.منبع: پایگاه حوزه

مطابق نظر آيت الله خامنه ايمطابق نظر آيت الله خامنه اي

۳. منی
۱. منی انسان نجس است.
۲. کسی که پس از بول استبرا کند و همراه آن مایعی خارج شود که نداند منی است یا نه، چنانچه به منی بودن آن یقین پیدا نکند و خروج آن همراه با علامتهای شرعی خروج منی نباشد، حکم منی ندارد و پاک است.
توجه:
علایم منی
الف) در مردها
۱. شهوت (حالت خوشایند جنسی که در هنگام ارضای کامل غریزه به وجود می‌آید).
۲. دفق (فشار، جَستن).
۳. فتور (سست شدن بدن).
ب) در زنها: تنها شهوت. رساله آموزشی.


مطابق نظر آيت الله سيستاني

مطابق نظر آيت الله سيستاني

مسأله ۳۴۴ ـ به دو چیز انسان جنب می‌شود:
اوّل: جماع.
دوّم: بیرون آمدن منی، در خواب باشد یا بیداری، کم باشد یا زیاد، با شهوت باشد یا بی شهوت، با اختیار باشد یا بی‌اختیار.

مسأله ۳۴۵ ـ اگر رطوبتی از مرد خارج شود و نداند منی است یا بول یا غیر اینها، چنانچه با شهوت و جستن بیرون آمده و بعد از بیرون آمدن آن بدن سست شده، آن رطوبت حکم منی را دارد، و اگر هیچ یک از این سه نشانه یا بعضی از اینها را نداشته باشد، حکم منی را ندارد. ولی در مریض لازم نیست آن رطوبت با جستن بیرون آمده باشد، و در موقع بیرون آمدن بدن سست شود، بلکه اگر با شهوت بیرون آید در حکم منی است.
و رطوبتی که زنان در موقع ملاعبه یا تصوّرات شهوت انگیز در خود موضع احساس می‌کنند و آن رطوبت به اندازه‌ای زیاد نیست که جاهای دیگر را آلوده کند، پاک است و غسل ندارد و وضو را نیز باطل نمی‌کند و امّا اگر زیاد باشد به حدّی که صدق (انزال) کند و لباس را آلوده نماید؛ در صورتی که همراه با رسیدن زن به اوج لذّت جنسی و ارضای کامل (ارگاسم) باشد، نجس و موجب جنابت است، بلکه اگر همراه با آن هم نباشد ـ بنا بر احتیاط لازم ـ نجس و موجب جنابت می‌باشد، و در مواردی که زن شک داشته باشد رطوبت به این حد از زیادی رسیده یا نه و یا شک در اصل خروج رطوبت داشته باشد، غسل واجب نیست و وضو و غسل هم باطل نمی‌شود.

مسأله ۳۴۶ ـ اگر از مردی که مریض نیست آبی بیرون آید که یکی از سه نشانه‌ای که در مسأله پیش گفته شد داشته باشد و نداند نشانه‌های دیگر را داشته یا نه، چنانچه پیش از بیرون آمدن آن آب وضو داشته می‌تواند به همان وضو اکتفا کند، و اگر وضو نداشته کافی است فقط وضو بگیرد و غسل بر او لازم نیست.

مسأله ۳۴۷ ـ مستحب است انسان بعد از بیرون آمدن منی بول کند، و اگر بول نکند و بعد از غسل رطوبتی از او بیرون آید که نداند منی است یا رطوبت دیگر، حکم منی را دارد.

مسأله ۳۴۸ ـ اگر انسان با زنی جماع کند و به‌اندازه ختنه‌گاه یا بیشتر داخل شود، در قبل باشد یا در دبر، بالغ باشند یا نابالغ، اگرچه منی بیرون نیاید هر دو جنب می‏شوند.

مسأله ۳۴۹ ـ اگر شک کند که به مقدار ختنه‌گاه داخل شده یا نه، غسل بر او واجب نیست.

مسأله ۳۵۰ ـ اگر ـ نعوذ بالله ـ با حیوانی نزدیکی نماید و منی از او بیرون آید، غسل تنها کافی است، و اگر منی بیرون نیاید، چنانچه پیش از وطی وضو داشته باز هم غسل تنها کافی است، و اگر وضو نداشته احتیاط واجب آن است که غسل کند و وضو هم بگیرد. و همچنین است حکم در نزدیکی نمودن با مرد یا پسر.

مسأله ۳۵۱ ـ اگر منی از جای خود حرکت کند و بیرون نیاید، یا انسان شک کند که منی از او بیرون آمده یا نه، غسل بر او واجب نیست.

مسأله ۳۵۲ ـ کسی که نمی‌تواند غسل کند ولی تیمم برایش ممکن است، بعد از داخل شدن وقت نماز هم می‌تواند با عیال خود نزدیکی کند.

مسأله ۳۵۳ ـ اگر در لباس خود منی ببیند و بداند که از خود اوست و برای آن غسل نکرده باید غسل کند، و نمازهایی را که یقین دارد بعد از بیرون آمدن منی خوانده قضا کند، ولی نمازهایی را که احتمال می‏دهد پیش از بیرون آمدن آن منی خوانده، لازم نیست قضا نماید. رساله آیت الله سیستانی.

لينك كوتاه مطلب: https://hadana.ir/?p=11853

*- ضمنا شما می توانید از اینجا مشترک  خبرنامه سایت شوید و جدید ترین مطالب را دریافت کنید.

حتما بخوانيد

*- احكام بانوان

 1. چه كارهايي بر جنب حرام است
 2. احكام تشخيص مني در مردان و زنان (مهم)
 3. راه جنب شدن 
 4. جنابت مرد
 5. جنابت زن 
 6. انواع ترشحات ( مذى، وذى و ودى)
 7. شك در خروج مني هنگام خواب 
 8. کارهایی که بر جنب مکروه است
 9. حكم نماز و روزه در حال جنابت
 10. وضو گرفتن بعد از غسل جنابت
 11. غسل جنابت در زمان حيض
 12. چگونگي استبراء از بول و مني
 13. احکام غسل جنابت
نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

آدرس ایمیل شما به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.

30 نظرات
 1. Nahid می گوید

  سلام
  بعد از غسل جنابت، در سرویس بهداشتی متوجه شدم اندکی ترشح باقی مانده است. از کجا باید تشخیص داد که این ترشح منی نیست؟ ممکن است مذی یا ودی باقی مانده باشد؟؟؟ اکثر مواقع بعد از غسل جنابت هنوز ترشح باقی میماند و گمان می‌کنم نجس است کلافه و دچار اضطراب شدم…خواهش میکنم راهنمایی کنید

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   اگر یقین به منی ندارید، بنا را بر پاک بودن بگذارید.
   وفقکم الله لکل الخیر

 2. ن می گوید

  باسلام.آیارنگ(هرجور رنگی را که در نظر بگیرید)…کلا رنگ مانع وضووغسل وتیمم(تیمم بدل از وضو تیمم بدل از غسل) میباشد؟؟مرجع تقلید آیت الله خامنه ای.

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   اگر جرم داشته باشد و مانع رسیدن آب شود باید برطرف شود، تشخیص موضوع با خود شماست.
   وفقکم الله لکل الخیر

 3. ** می گوید

  با سلام.آیالذت بردن از تخلی کردن مثل تخلی کردن ادرار،تخلی کردن مدفوع ومانند اینها…منجر به واجب شدن غسل میشود؟؟مرجع تقلید آیت الله خامنه ای.

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   خیر اگر منی خارج نشود غسل لازم نیست.
   وفقکم الله لکل الخیر

 4. ناشناس می گوید

  با سلام. ببخشید با توجه به اینکه برای زن استبرا از بول وادرار نیست…اگر زن بول وادرار بکند وبعد از بول وادرار کردن از او بول وادرارخارج شودحکمش چیست؟؟مرجع تقلید خامنه ای.

  1. حجت الاسلام مهدی یوسف وند می گوید

   سلام علیکم
   براى زن استبراء نيست و هرگاه رطوبت مشكوكى از او خارج شود، پاك است وضو وغسل هم ندارد.
   اگر یقین کنید که ادرار است نجس است.
   وفقکم الله لکل الخیر

   1. ناشناس می گوید

    باسلام.ببخشید منظور از اینکه میفرمایید:وضو وغسل هم نداردچیست؟؟مرجع تقلیدآیت الله خامنه ای با تشکر.

    1. حجت الاسلام مهدی یوسف وند می گوید

     سلام علیکم
     یعنی نیازی نیست که بعد از این رطوبت مشکوک وضو و غسل انجام بدهد. این رطوبت پاک است.
     وفقکم الله لکل الخیر

 5. ناشناس می گوید

  با سلام.اگر بعداز بول وادرار استبرا بکنیم وبعد از استبرا کردن بول وادرار خارج شود حکمش چیست؟؟مرجع تقلید خامنه ای.

  1. حجت الاسلام مهدی یوسف وند می گوید

   سلام علیکم
   مجدد باید استبرا کرد و اگر می داند که ادرار است به جایی برخورد کند نجس می کند.
   وفقکم الله لکل الخیر

 6. ناهید می گوید

  با سلام. ببخشید این حکم که گفته شده اگر مقدار مذی زیاد باشد نجس است فقط مربوط به آیت الله سیستانی است؟ یعنی برای آیت الله مکارم ملاک فقط رسیدن به ارگاسم است؟

  1. حجت الاسلام مهدی یوسف وند می گوید

   سلام علیکم
   بل از نظر آیت الله مکارم شیرازی ملاک همان ارگاسم است.
   وفقکم الله لکل الخیر

 7. ناشناس می گوید

  باسلام.ببخشید آیت الله خامنه ای میفرمایند:اگر مایع یا رطوبتی که از انسان خارج میشودعلامت های شرعی خروج منی را نداشته باشدیا دروجودآن علائم شرعی شک باشدآن مایع یا رطوبت حکم منی را نداردواینکه میفرمایند اگرشخص یقین پیدا کند که آن مایع یا رطوبت منی هست جنب میشوداگر یقین پیدانکند جنب نمیشودسوال من اینکه اگه این مایع یا رطوبتی که علامت های شرعی خروج منی رو نداشته باشه یا در وجود اون علائم شرعی شک باشدمنی نیست واون رطوبت پاک هست واینکه اگه شخص یقین پیدانکند که اون مایع یا رطوبت منی هست جنب نمیشود واون رطوبت پاک است …در چنین شرایطی که آیت الله خامنه ای میفرمایندرطوبت خارج شده از انسان پاک هست اگه به این رطوبت بول برسد چه باید کرد؟آیاشستن کافی هست؟یابغیرشستن بایدغسل هم انجام داد؟؟مرجع تقلیدآیت الله خامنه ای.باتشکر

  1. حجت الاسلام مهدی یوسف وند می گوید

   سلام علیکم
   نیازی به غسل نیست.
   اگر بول برسد نجس است و فقط باید محل نجس تطهیر شود. غسل لازم نیست.
   وفقکم الله لکل الخیر

 8. ناشناس می گوید

  با سلام وخسته نباشید.مرجع تقلید من آیت الله خامنه ای میباشد ایشان میفرمایند:برای زن استبرا از بول نیست واگر رطوبتی ببیندوشک کند پاک است یانه پاک میباشدوضو وغسل اوراهم باطل نمیکند. 1-در متن منظور از اینکه میفرمایند:اگر رطوبتی ببیند وشک کند پاک است یانه پاک میباشد…منظور از رطوبت چه رطوبتی میباشد؟؟باتشکر

  1. حجت الاسلام مهدی یوسف وند می گوید

   سلام علیکم
   منظور هر رطوبتی است، طبیعتا خانم ها در هنگام معاشقه با همسر احساس می کنند که در ناحیه رحم رطوبت ایجاد می شود و این رطوبت پاک است.
   وفقکم الله لکل الخیر

   1. ناشناس می گوید

    باسلام.ببخشیدباتوجه به اینکه برای خانم هااستبرا از بول نیست ممکنه ازخانم ها بعد از بول آب یارطوبتی خارج شود که بول باشدیا احساس کنند بول هست؟ اونموقع چه بایدکردآیا بایدشست؟؟مرجع تقلید آیت الله خامنه ای .باتشکر.

    1. حجت الاسلام مهدی یوسف وند می گوید

     سلام علیکم
     براى زن استبراء نيست و هرگاه رطوبت مشكوكى از او خارج شود، پاك است وضو وغسل هم ندارد.
     وفقکم الله لکل الخیر

     1. ناشناس می گوید

      باسلام.ببخشید در آخر جمله اشاره فرمودیدکه وضو وغسل هم ندارد…منظورتون از وضوچی هست؟مرجع تقلیدآیت الله خامنه ای

     2. حجت الاسلام مهدی یوسف وند می گوید

      سلام علیکم
      نیازی به وضو گرفتن نیست یعنی وضو را باطل نمی کند.
      وفقکم الله لکل الخیر

 9. ناشناس می گوید

  باسلام.سوالی داشتم راجع به اقسام رطوبتی که گاهی از انسان خارج میشودمن مقلد آیت الله خامنه ای هستم ایشان میفرمایند:آبی که گاهی بعداز ملاعبه وبازی کردن با همسر از انسان خارج میشودوبه آن مذی میگویندپاک است.نیز آبی که گاهی بعداز منی بیرون میایدوبه آن وذی گفته میشودوآبی که گاهی بعداز بول بیرون میایدوبه آن ودی میگوینداگر بول به آن نرسیده باشدپاک است وچنانچه بعد از بول استبراکندوبعد آبی ازاو خارج شودشک کند که بول است یا یکی از اینهاپاک میباشد.سوال من این میباشدکه:1-در متن منظور ازاینکه اگربول به آن نرسیده باشدپاک است چیست؟یعنی اینکه منظور از اینکه بول به مذی وذی وودی نرسد پاک است چیست واگر بول برسد چه باید کرد؟2-واینکه میفرمایند بعداز بول استبرا کندوبعد آبی ازاو خارج شود شک کندکه بول است یا یکی از اینها…منظور از یکی از اینهاچیست؟مرجع تقلید آیت الله خامنه ای

  1. حجت الاسلام مهدی یوسف وند می گوید

   سلام علیکم
   منظور اینست که بفهمد همراه رطوبت، ادرار هست، این رطوبت نجس است.
   وفقکم الله لکل الخیر

   1. ناشناس می گوید

    باسلام وخسته نباشید.ببخشید برای برطرف کردن این رطوبت نجس چه باید کردآیاشستن کافی هست یا بغیر شستن باید غسل هم انجام داد؟وسوال دیگر هم این بودآیت الله خامنه ای میفرمایند بعداز بول استبرا کندوبعد آبی از او خارج شود شک کندبول است یا یکی از اینهاپاک میباشد…منظور از یکی از اینها چیست؟ینی منظور ایشان بغیر ازبول چه میباشد؟ینی منظورشان بغیر از بول چه رطوبتی میباشد؟باتشکر.

    1. حجت الاسلام مهدی یوسف وند می گوید

     سلام علیکم
     برای تطهیر بول یکبار با آب کر بشویید پاک می شود و سایر رطوبت ها مثل مذی پاک است و نیاز به شستن هم ندارد.
     منظور این است مثلا شک کند بول است یا مذی، بنا را بر پاک بودن می گذارد.
     وفقکم الله لکل الخیر

 10. ناشناس می گوید

  باسلام وخسته نباشید.معنی بول وغائط وغایط چیست؟مرجع تقلید آیت الله خامنه ای.باتشکر

  1. حجت الاسلام مهدی یوسف وند می گوید

   سلام علیکم
   بول یعنی ادرار
   غائط یعنی مدفوع
   وفقکم الله لکل الخیر

 11. M می گوید

  سلام درمورد حکم مذی ایت الله سیستانی که میگن به حدی رسیده باشه جاهای دیکر رو الوده کنند خواستم بگم من در همون اوایلش هم که اکه تحریک بشم ولی انزال نشم مایع زیادی خارج میشه که کم نیست و درتماس با لباسم اون رو الوده میکنه ایا برای اینام غسل لازم هست یا زیادی که منظورشون هست چیز دیگری است اکثر بانوان در هنگام ارگاسم مایع زیادی ازشون خارج میشه و لباس هم الوده میشه نه تمام لباس ولی هر کحای لباس که واژن روی لن قرار دارد خیس میشه خالا در حد چند قطره یا در حد خیلی بیشتر هست از طرفی هم ارگاسمی وجود ندارد و شاید چند ثاتیه باشد و بعد قطع شود و گاهی هم تحریک در حد چند ثانیه هست و دیگر نییت ولی مقدار اب زیادهست این مقداری که ایشان میگویند چقدر هست؟؟ اینگونه برای هر تحریک غسل لازم میشویم و خیلی سخت هست لطفا توضیح دهبد و مرا از سردرگمی دربیاوری

  1. حجت الاسلام مهدی یوسف وند می گوید

   سلام علیکم
   در این مسئله حضرت آیت الله العظمی سیستانی احتیاط واجب داده اند، می توانید با رعایت اعلم فالاعلم از نظر مرجع دیگر مثل آیت الله العظمی خامنه ای رجوع کنید و تا زمانی که به ارگاسم نرسیده اید پاک بدانید.
   وفقکم الله لکل الخیر