وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور رده

احكام زنان

حکم حائض در وارسی خود نسبت به نماز و روزه

حکم حائض در وارسی خود نسبت به نماز و روزه وظایف حائض در وارسی خود نسبت به نماز و روزه پرسش :آیا زن حائض باید حداقل روزی سه بار خود را وارسی کند؟در مورد روزه نیز باید قبل از اذان صبح، وارسی کند؟چنانچه لازم است، لطف نمایید…

آيا زن حائض مي تواند نماز ميت بخواند

آيا زن حائض مي تواند نماز ميت بخواند  هر عبادتى كه كه نياز به وضو يا غسل يا تيمم دارد، انجام آن جايز نيست؛ مانند نماز، روزه، طواف، اعتكاف و نماز احتياط؛ بنابراين خواندن نماز ميت براى زن حائض اشكال ندارد؛ چون نياز به وضو ندارد. از جهت فقهي…