وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

اگر بیمار قبل از ظهر ماه رمضان خوب شود

پرسش : چنانچه بیماری قبل یا بعد از اذان ظهر بهبود یابد، وظیفه ی او چیست؟

0

اگر بیمار قبل از ظهر ماه رمضان خوب شود یا کافر مسلمان شود

فهرست این نوشتار:

رساله توضيح المسائل

[اگر مریض پیش از ظهر ماه رمضان خوب شود]

مسأله 1567 اگر مریض پیش از ظهر ماه رمضان خوب شود (1) و از اذان صبح تا آن وقت کاری که روزه را باطل می کند انجام نداده باشد، باید نیت روزه کند (2) و آن روز را روزه بگیرد و چنانچه بعد از ظهر خوب شود، روزه آن روز بر او واجب نیست (3).

(1) (گلپایگانی، صافی:) واجب نیست بر او که نیّت روزه کند اگر چه از اذان صبح تا آن وقت کاری که روزه را باطل می کند، انجام نداده باشد.

(بهجت:) و تا آن وقت کاری که روزه را باطل می کند انجام نداده باشد، واجب بودن روزه و صحیح بودنش خالی از وجه نیست.

(2) (مکارم:) و احتیاطاً قضا هم نماید ولی اگر بعد از ظهر خوب شود، روزه آن روز واجب نیست، فقط باید قضای آن را به جا آورد.

(سیستانی:) اگر در وسط روز ماه رمضان پیش از ظهر مریض خوب شود و تا آن وقت کاری که روزه را باطل می کند انجام نداده باشد بنا بر احتیاط واجب باید نیت روزه کند..

(3) (فاضل، سیستانی:) و باید بعداً آن را قضا کند.

(خوئی، تبریزی:) مسأله اگر در وسط روز ماه رمضان پیش از ظهر یا بعد از آن مریض خوب شود، روزه آن روز بر او واجب نیست هر چند تا آن وقت کاری که روزه را باطل می کند انجام نداده باشد.

(زنجانی:) مسأله اگر مریض در اثناء روزه ماه رمضان خوب شد، چنانچه اجتناب از مبطلات روزه در قسمتی از روز که مریض بوده برای او ضرر داشته، گرفتن روزه و اجتناب از مبطلات آن، در بقیه روز بر او واجب نیست و اگر اجتناب از مبطلات روزه در قسمت اول روز بر او ضرر نداشته معلوم می شود که واقعاً روزه آن روز بر او واجب بوده، پس باید در بقیه روز از مبطلات روزه اجتناب کند، پس اگر قبل از ظهر خوب شده و از اذان صبح تا آن وقت کاری که روزه را باطل می کند انجام نداده، بنا بر احتیاط واجب در بقیه روز نیت روزه کند و قضای آن را نیز به جا آورد، ولی اگر یکی از مبطلات روزه را به جا آورده یا بعد از ظهر خوب شده، لازم نیست نیت روزه کند، اگر چه واجب است از مبطلات روزه اجتناب نماید و این روزه را بعداً قضا کند.

  • توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت،فاضل،  اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

مطابق نظر آيت الله خامنه ای
مطابق نظر آيت الله خامنه ای

اگر مریض در اثنای روز ماه رمضان خوب شود، واجب نیست که نیت روزه کند و آن روز را روزه بگیرد، ولی اگر پیش از ظهر باشد و کاری که روزه را باطل می‌کند از او سر نزده باشد احتیاط مستحب آن است که نیت روزه کند و روزه بگیرد و پس از ماه رمضان باید آن روز را قضا کند. رساله آموزشی.


طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي               حضرت آیت الله مکارم شیرازی

وظیفه ی بیماری که قبل از اذان ظهر بهبود یابد [نیت روزه]

پرسش : چنانچه بیماری قبل یا بعد از اذان ظهر بهبود یابد، وظیفه ی او چیست؟

پاسخ :

اگر مریض پیش از ظهر خوب شود و کارى که روزه را باطل مى‏ کند انجام نداده باشد باید نیّت روزه کند و بنابراحتیاط واجب قضا هم نماید، ولى اگر بعد از ظهر خوب شود روزه آن روز واجب نیست فقط باید قضاى آن را به جا آورد.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی مکارم شیرازی.

حتما بخوانيد

ویژه نامه احکام روزه

کلید: اگر بیمار قبل از ظهر ماه رمضان خوب شود اگر بیمار قبل از ظهر ماه رمضان خوب شود اگر بیمار قبل از ظهر ماه رمضان خوب شود اگر بیمار قبل از ظهر ماه رمضان خوب شود اگر بیمار قبل از ظهر ماه رمضان خوب شود اگر بیمار قبل از ظهر ماه رمضان خوب شود اگر بیمار قبل از ظهر ماه رمضان خوب شود اگر بیمار قبل از ظهر ماه رمضان خوب شود اگر بیمار قبل از ظهر ماه رمضان خوب شوداگر بیمار قبل از ظهر ماه رمضان خوب شود اگر بیمار قبل از ظهر ماه رمضان خوب شود

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

با توجه به حجم سوالات، به سوالات تکراری پاسخ داده نمی شود لطفا در سایت «سرچ» کنید.