وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

احکام متفرقه سر بریدن حیوان

0

احکام متفرقه سر بریدن حیوان

طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي

حضرت آیت الله مکارم شیرازی

حرمت گوشت بچه ای که از شکم حیوان زنده بیرون آمده [احکام ذبح]
پرسش :اگر از شکم حیوانی که زنده است بچه مرده ای بيرون آيد يا بيرون آورند، گوشت آن چه حکمی دارد؟
پاسخ :گوشت آن حرام است.
حکم عقیم کردن حیوان [احکام ذبح]
پرسش :کشیدن تخم حیوان چه حکمی دارد؟
پاسخ :اگر برای هدف صحیح باشد اشکالی ندارد.
رها کردن پرنده ای که زخمی شده [احکام ذبح]
پرسش :پرنده وحشی دارم که یکی از پاهایش به دست خودم سهوا قطع شد حال نمی دانم رهایش کنم یا سرش را ببرم تکلیف من چیست؟
پاسخ :آن را رها کنید.
حکم بچه حیوانی که نمی دانیم قبل از ذبح مادر، در شکم مرده یا بعد از آن [احکام ذبح]
پرسش :حکم بچه حیوانی که شک داشته باشیم قبل از ذبح در شکم مادرش مرده یا بر اثر ذبح مادرش مرده چیست؟
پاسخ :پاک وحلال است به شرط این که خلقت بچّه کامل شده و مو یا پشم در بدنش روییده باشد.
ذبح حیوان دو جنسه [احکام ذبح]
پرسش :آیا ذبح حیوان دو جنسه که نر بودن یا ماده بودنش مشخص نیست اشکال دارد؟
پاسخ :اشکالی ندارد .
عدم جواز ذبح کبوتر حرم [احکام ذبح]
پرسش :کسی کبوتر نذر حرم کند صحیح است و اگر کبوتر در حال مرگ باشد خادمین می توانند ذبح کنند و ذبح در صورتی که کبوتری جایگزین شود چه حکمی دارد و آیا فرقی بین کبوتر حرم و مسجد در این مساله وجود دارد؟
پاسخ :احتیاط آن است که به نذر عمل کنند واما ذبح کردن کبوترهای حرم جایز نیست ولی در صورتی که جایگزین کند مانعی ندارد و در این مساله فرقی بین کبوتر حرم و مسجد نیست.
آبگوشت حیوان غیر مذکی [احکام ذبح]
پرسش :با توجه به اینکه گوشت حیوان حلال گوشت حتی اگر به صورت غیر شرعی ذبح شود پاک است و نیز با توجه به اینکه باقیمانده خون در بدن ذبیحه پاک می باشد آیا برای افرادی که در بلاد کفر زندگی می کنند جایز است از آب خورشت (مثلا مرغ) سفارش دهند و در رستوران های آنها بدینصورت غذا بخورند؟
پاسخ :اگرچه اینگونه ذبیحه ها پاک است ولی خوردن آن به هر صورت حرام است.
وارد کردن ضربه به سر حیوان بعد از ذبح [احکام ذبح]
پرسش :اگر پس از ذبح شرعى، با تفنگ و یا کارد بر قلب و مغز حیوان ضربه وارد کنند، حکم چنین ذبیحه اى چیست؟
پاسخ :در صورتى که ذبح کامل انجام شده باشد، اشکالى ندارد.
اشیاء چرمی که از کشورهای خارجی خریداری می شود [احکام ذبح]
پرسش :استفاده از اشیاء چرمى که از کشورهاى خارجى خریدارى مى شود و ذبح اسلامى آن مورد شکّ و تردید است، چه صورتى دارد؟
پاسخ :اشیاء چرمى، خواه از ذبح اسلامى باشد یا ذبح غیر اسلامى، پاک و خرید و فروش آن جایز است؛ ولى گوشت و اجزاء خوردنى باید حتماً ذبح اسلامى شود.
حکم ذبح بلدرچین و کبک [احکام ذبح]
پرسش :آیا بلدرچین و کبک نیاز به ذبح شرعی دارند؟ و آیا می توان آنها را بدون ذبح شرعی از غیر مسلمان خرید؟
پاسخ :نیاز به ذبح شرعی دارد و فقط زنده آن را می توان از غیر مسلمان خرید.
حیوان ذبح شده ای که خونش به طور کامل بیرون نیامده [احکام ذبح]
پرسش :حکم ذبیحه اى که کاملا طبق موازین شرعیّه ذبح شده لکن پس از ذبح، آن را در آب خیلى داغ فرو مى برند به طورى که رگهایش بسته یا نیم بند شده و در نتیجه خون متعارف بیرون نیامده است از لحاظ گوشت و رگهاى خون دار داخل آن چیست؟
پاسخ :گوشت آن حلال است ولى احتیاط آن است که از خونهاى داخل آن اجتناب شود.
خروج روح بعد از ذبح [احکام ذبح]
پرسش :آیا خروج روح از بدن حیوان باید مستند به قطع رگها باشد؟ اگر گوسفندى در بلندى ذبح گردد و قبل از خروج روح از بلندى بیفتد و بمیرد، به گونه اى که خروج روح مستند به افتادن از بلندى باشد، آیا این ذبیحه حلال است؟
پاسخ :هرگاه ذبح بطور کامل انجام گرفته است، اشکالى ندارد.
حکم بچه زنده ای که در شکم گوسفند ذبح شده قرار دارد [احکام ذبح]
پرسش :اگر گوسفند ماده ای را ذبح کنند و در شکم آن بچه ی زنده ای باشد و سر آن را نیز ببرند آیا گوشت بچه قابل خوردن (حلال)است و قصاب که آن را می فروشد چه حکمی دارد؟
پاسخ :اگر ذبح شرعی شود اشکالی ندارد.
علم به ذبح غیر شرعی یکی از حیوانات [احکام ذبح]
پرسش :بعد ذبح 10 مرغ و قاطي كردن آنها، متوجه مي شويم يكي از مرغها درست ذبح نشده ، لطفا حكمش را بيان کنید؟
پاسخ :باید قرعه بزنند به این ترتیب که 10 مرغ را دو قسمت می کنند و قرعه می زنند و دوباره دو قسمت می کنند و قرعه به هرکدام افتاد آن را کنار می گذارند تا اینکه آخرین بماند .
علم به حرمت یکی از گوسفندان ذبح شده [احکام ذبح]
پرسش :کسی 5 گوسفند قربانی کرده و می داند یکی از آنها حرام شده اما نمی داند کدامیک، آیا باید از همه اجتناب کند؟
پاسخ :می تواند قرعه بکشد و آن یکی که قرعه به نامش می افتد را به غیرمسلمانان بفروشد و بقیه را مصرف کند.
استفاده از گوشت غیر ذبح اسلامی در حال اضطرار [احکام ذبح]
پرسش :یکى از دانشجویان ایرانى، که در مسکو به تحصیل اشتغال دارد، مى گوید: در قصّابى هاى تاجیک، که گوشت ذبح اسلامى مى فروشند، از نظر بهداشتى در سطح بسیار پایینى قرار دارند. گوشت آنها داراى انگل و میکروب است، و هر لحظه امکان ابتلا به بیمارى هاى مربوطه (عفونى و انگلى) مى رود. از طرفى، گوشتهایى که با ذبح غیر اسلامى عرضه مى گردد، از تمام جهات تمییز و بسته بندى شده، و امکان هیچ گونه آلودگى ندارد. حال در خرید گوشت کدام یک را انتخاب کنیم؟
پاسخ :در صورتى که واقعاً گوشتهاى ذبح اسلامى خطرناک باشد، و استفاده از گوشتهاى غیر ذبح اسلامى جنبه اضطرارداشته باشد، به مقدار لازم مانعى ندارد.
خوردن گوشت حیوان حلال گوشت بعد از ذبح [احکام ذبح]
پرسش :خوردن گوشت حیوان در چه صورتی حلال است؟
پاسخ :اگر حیوان حلال گوشتى را با رعایت شرایط شرعی، سر ببرند خوردن گوشت آن حلال است، خواه اهلى باشد یا وحشى، مگر حیوانى که انسانى با آن وطى و نزدیکى کرده که گوشت آن و حتّى گوشت بچه آن حرام است و همچنین حیوانى که نجاستخوار شده، مگر این که با دستورى که در شرع معیّن گردیده، آن را غذاى پاک بدهند و پاک کنند.
ذبیحه اهل تسنن با علم به عدم رعایت برخی شرایط [احکام ذبح]
پرسش :اگر یقین کنیم که اهل سنّت علاوه بر شرط استقبال قبله بعضى شرایط دیگر را نیز رعایت نمى کنند، ذبیحه آنها چه حکمى دارد؟
پاسخ :ذبیحه آنها براى ما حلال است.
عدم حلیت حیوان حرام گوشت با ذبح [احکام ذبح]
پرسش :آیا اگر حیوان حرام گوشتی را ذبح نماییم گوشت آن حلال می شود؟
پاسخ :حیوان حرام گوشتى که خون جهنده ندارد مانند مار با سر بریدن حلال نمى شود ولى مرده آن پاک است.
عدم حلیت و پاکی سگ و خوک با ذبح و شکار [احکام ذبح]
پرسش :اگر سگ و خوک و یا حیوان حرام گوشتی را شکار نماییم آیا گوشت آنها حلال و بدنشان پاک است؟
پاسخ :سگ و خوک به واسطه سر بریدن و شکار کردن پاک نمى شود و گوشت آنها نیز حرام است و حیوان حرام گوشتى که درنده و گوشتخوار است مانند گرگ و پلنگ اگر با دستور شرعی ذبح، سرببرند یا با اسلحه شکار کنند پاک است، ولى گوشت آن حلال نمى شود، همچنین اگر با سگ شکارى آن را شکار کنند.
پاک بودن حیواناتی که خون جهنده دارند در صورت ذبح [احکام ذبح]
پرسش :اگر حیواناتی از قبیل خرس و فیل را سر ببرند آیا پاک هستند؟ در صورت مرگ طبیعی چطور؟
پاسخ :فیل و خرس و بوزینه و موش و حیواناتى که مانند مار و سوسمار در داخل زمین زندگى مى کند، هر کدام خون جهنده دارد اگر به خودى خود بمیرد نجس است، ولى اگر سر آنها را ببرند یا آنها را شکار کنند پاک است.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی مکارم شیرازی

حتما بخوانيد

 

ویژه نامه و بخش احکام جامع سایت هدانا

ویژه نامه احکام متفرقه

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

با توجه به حجم سوالات، به سوالات تکراری پاسخ داده نمی شود لطفا در سایت «سرچ» کنید.