وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

احکام تخلى‏ (دستشويي)

2

احکام تخلى‏ (دستشويي)

فهرست این نوشتار:

در نوشتار قبل نظر مراجع درباره رعایت قبله هنگام تخلی مطرح شد از اینجا کلیک کنید و مطالعه نمایید.

رساله توضیح المسائل طهارت

[ در چهار جا تخلی حرام است]

مسأله 64 در چهار جا تخلّی حرام است: اول: در کوچه‌های بن بست، در صورتی که صاحبانش اجازه نداده باشند (1).

 دوم: در ملک کسی که اجازه تخلّی نداده است.

 سوم: در جایی که برای عده مخصوصی وقف شده است مثل بعضی از مدرسه‌ها (2).

چهارم: روی قبر مؤمنین (3) در صورتی که بی احترامی به آنان باشد (4)

. (1) (سیستانی:) و هم چنین در کوچه‌ها و راههای عمومی در صورتی که موجب ضرر به عابرین باشد..

(زنجانی:) اول: در کوچه‌های بن بست، مگر همه صاحبانش اجازه دهند..

(2) (زنجانی:) مثل دستشویی بعضی مدرسه‌ها..

(3) (بهجت:) یا سایر مقامات مقدّسه دینی و مذهبی..

(4) (خوئی، تبریزی، سیستانی:) (سیستانی: بلکه حتی اگر نباشد، مگر این که زمین از مباحات اصلی باشد.) و هم چنین هر جایی که تخلّی موجب هتک حرمت یکی از مقدّسات دین یا مذهب شود.

(زنجانی:) و هم چنین در جایی که بی احترامی به مؤمنی گردد یا تخلی سبب هتک حرمت یکی از مقدسات شریعت باشد.

(مکارم:) مسأله در چند محل ّ تخلّی کردن حرام است (خواه بول یا غائط): اوّل: در کوچه‌ها و جاده‌هایی که مسیر مردم است. دوّم: در جایی که برای عدّه خاصّی وقف شده مانند مدرسه‌هایی که مخصوص طلّاب است یا مساجدی که آبریز آن فقط برای نمازگزاران می‌باشد. سوّم: روی قبر مؤمن، یا هر محل ّ دیگری که موجب بی احترامی نسبت به مؤمن یا یکی از مقدّسات شود.

 • توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت،فاضل،  اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

مطابق نظر آيت الله خامنه اي
مطابق نظر آيت الله خامنه اي

اجوبه الاستفتائات
س 89: عشاير به‌خصوص در ايام کوچ کردن، آب کافى براى تطهير در اختيار ندارند، آيا چوب و سنگريزه براى تطهير مخرج بول کفايت مى‏ کند؟ آيا آنان مى ‏توانند با اين حال نماز بخوانند؟
ج: مخرج بول (ادرار) جز با آب پاک نمى‏ شود. ولى نماز کسى که توانايى تطهير بدن خود با آب را ندارد، صحيح است.

س 90: حکم تطهير مخرج بول و غائط با آب قليل چيست؟
ج: براى طهارت مخرج بول با آب قليل دو بار شستن بنا بر احتياط لازم است، و براى طهارت مخرج غائط شستن تا مقدارى که عين نجاست و آثار آن از بين برود، لازم است.

س 91: بر حسب عادت، نمازگزار بايد بعد از بول کردن استبراء نمايد. در عورت من زخمى وجود دارد که هنگام استبراء بر اثر فشار از آن خون جارى شده و با آبى که براى تطهير استفاده مى‏کنم مخلوط مى‏ شود و باعث نجاست بدن و لباسم مى ‏گردد. اگر استبراء نکنم احتمال دارد زخم زودتر بهبود يابد ولى با استبراء و فشارى که بر آن وارد مى‏ شود زخم باقى خواهد ماند و خوب شدن آن سه ماه طول خواهد کشيد. خواهش مى‏ کنم بيان فرماييد که عمل استبراء را انجام بدهم يا خير؟
ج: استبراء واجب نيست. و اگر موجب ضرر شود جايز هم نخواهد بود. البته اگر استبراء نشود و بعد از بول کردن رطوبت مشتبه خارج شود، حکم بول را دارد.

س 92: گاهى بدون اختيار از انسان بعد از بول و استبراء رطوبتى خارج مى‏ شود که شبيه بول است. آيا اين رطوبت نجس است يا پاک؟ اگر انسان بعد از مدتى به‌طور اتفاقى متوجه اين مسأله شود، نمازهاى گذشته‏ اش چه حکمى دارد؟ آيا از حالا به بعد بر او واجب است در مورد خروج اين رطوبت غير اختيارى بررسى نمايد؟
ج: اگر بعد از استبراء رطوبتى خارج شود که بول بودن آن مشکوک باشد، حکم بول را ندارد و محکوم به طهارت است، و بررسى و جستجو در اين‌باره لازم نيست.

س 93: لطف بفرماييد در صورت امکان راجع به اقسام رطوبتى که گاهى از انسان خارج مى‏شود، توضيح دهيد.
ج: رطوبتى که گاهى بعد از خروج منى از انسان خارج مى‏ شود، وذى نام دارد، و رطوبتى که بعضى از اوقات بعد از بول خارج مى‏شود، ودى ناميده مى‏شود، و رطوبتى که بعد از ملاعبه  زن و مرد با يکديگر خارج مى‏ شود، مذى نام دارد. همه اين رطوبتها پاک است و باعث نقض طهارت نمى ‏شود.

س 94: اگر کاسه توالتها در جهت مخالف سمتى که اعتقاد دارند قبله است، نصب شود و بعد از مدتى متوجه شويم که جهت کاسه با جهت قبله 20 تا 22 درجه تفاوت دارد. آيا تغيير جهت کاسه توالت واجب است يا خير؟
ج: انحراف از قبله به مقدارى که انحراف از سمت قبله بر آن صدق کند، کافى است و اشکال ندارد.

س 95: بر اثر بيمارى در مجارى ادرار، بعد از بول و استبراء، ادرارم قطع نمى‏ شود و رطوبت مى‏ بينم. براى معالجه به پزشک مراجعه نموده و به دستورات او عمل کردم ولى بيمارى‏ ام معالجه نشد. وظيفه شرعى من چيست؟
ج: بعد از استبراء، به شک در خروج بول اعتنا نمى‏ شود، و اگر يقين داريد که بول به‌صورت قطره قطره از شما خارج مى‏شود، بايد به وظيفه مسلوس که در رساله عمليه امام خمينى(قدّس ‏سرّه) ذکر شده، عمل نماييد و تکليفى زائد بر آن نداريد.

س 96: کيفيت استبراء قبل از تطهير مخرج غايط چگونه است؟
ج: تفاوتى بين استبراء قبل از تطهير مخرج غائط و بعد از تطهير آن، از نظر کيفيت وجود ندارد.

س 97: استخدام در بعضى از شرکت‏ها و مؤسسات مستلزم معاينات پزشکى است که گاهى مشتمل بر کشف عورت است. آيا اين عمل در صورت نياز جايز است؟
ج: کشف عورت در برابر شخص ديگر، هرچند لازمه استخدام باشد، جايز نيست، مگر در صورتى که ترک کار براى او مشقت آور بوده و مضطرّ به آن باشد.

س 98: در هنگام تخلّى، مخرج بول با چند مرتبه شستن پاک مى‏شود؟
ج: محل دفع بول بنا بر احتياط واجب با دو مرتبه شستن با آب قليل پاک مى‏ شود.

س 99: مخرج مدفوع را چگونه مى‏ توان تطهير کرد؟
ج: مخرج مدفوع را به دوگونه مى‏توان تطهير کرد: اول آنکه با آب بشويد تا نجاست زائل شود و پس از آن آب کشيدن لازم نيست. دوم آنکه با سه قطعه سنگ يا پارچه پاک و امثال آن، نجاست را پاک نمايد و اگر با سه قطعه، نجاست زائل نشد با قطعات ديگرى آن را کاملاً پاک کند، و به جاى سه قطعه مى ‏تواند از سه جاى يک قطعه سنگ يا پارچه استفاده کند.

 


طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي

حضرت آیت الله مکارم شیرازی

عدم حرمت بردن قرآن و ذکر خداوند در مکان تخلی [متفرقه تخلی]

پرسش : فردى قطع نخاع هستم كه به دليل عدم توانايى روى تخت خواب قضاى حاجت نموده، و در كيسه مخصوص بول و غائط مىكنم. آيا تخت براى من حكم مكان تخلّى را دارد كه بردن قرآن و اسم خداوند در آن حرام است؟

پاسخ : براى هیچ کسى حرام نیست، و براى امثال شما کراهت هم ندارد.

محکوم به طهارت بودن بچه ممیز بعد از طهارت صحیح [متفرقه تخلی]

پرسش : بچه مميّز (بچّهاى كه خوب و بد را مىفهمد) و احياناً هم تكليفش نزديك است، آيا بعد از تخلّى،كه خود را تطهير مىكند، محكوم به طهارت است و مىتواند نماز بخواند؟

پاسخ : چنانچه روش تطهیر را بلد باشد و بىمبالات نباشد محکوم به طهارت است.

حکم یکی بودن چاه آشپزخانه و توالت [متفرقه تخلی]

پرسش : يكى بودن چاه آشپزخانه و توالت، چه صورت دارد؟

پاسخ : اشکال ندارد؛ ولى اگر جدا باشد بهتر است

افتادن گوشی موبایل حاوی صوت قرآن در توالت [متفرقه تخلی]

پرسش : اگر گوشى موبايل كه در حافظه آن يك دوره كامل قرآن ضبط شده، در توالت بيفتد، آيا در آوردن آن واجب است؟ و در صورت عدم امكان آيا استفاده از آن دستشويى جايز است؟

پاسخ : البته اگر بتوانید در بیاورید بهتر است. و در هر حال استفاده از آن دستشویى اشکال ندارد به خصوص این که احتمال باقیماندن آن به گونه اى که قابل استفاده باشد بعید است.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی مکارم شیرازی

حتما بخوانید

* ویژه نامه احکام طهارت 

 1. اگر سنگ توالت روبه قبله باشد وظيفه چيست
 2. آيا ترشحات دستشویی نجس است
 3. وضو گرفتن در دستشويي
 4. وسواس در ترشحات ادرار
 5. احكام واجب و حرام دستشويي
 6. رعايت قبله در دستشويي قطار و هواپيما
 7. حكم شرعي ايستاده ادرار كردن
 8. نزديكي رو به قبله زن و شوهر
 9. اگر قبله مشخص نباشد تکلیف چیست
نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

با توجه به حجم سوالات، به سوالات تکراری پاسخ داده نمی شود لطفا در سایت «سرچ» کنید.

2 نظرات
 1. فاطمه می گوید

  سلام .. کسی که در شستشو با اب کر در دستشویی زیاد وسواس دارد وبا قطرات آب که در حین شستن پخش می شود و به اطراف می رسد حتی محیط دستشویی و شیلنگ را نجس می داند چکار کند .. آیا نجس است

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   ترشحات آب کر در دستشویی اگر عین نجاست در آن نباشد پاک است و خانم نباید به وسوس اعتنا کند.
   به یک روانشناس رجوع کند و تکنیک های مقابله با وسواس را یاد بگیرد.
   وفقکم الله لکل الخیر