وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

آداب دستشویی رفتن در اسلام

0

آداب دستشویی رفتن در اسلام

فهرست این نوشتار:

در نوشتار قبل نظر مراجع درباره رعایت قبله هنگام تخلی مطرح شد از اینجا کلیک کنید و مطالعه نمایید.

رساله توضیح المسائل طهارت

[ در چهار جا تخلی حرام است]

مسأله 64 در چهار جا تخلّی حرام است: اول: در کوچه‌های بن بست، در صورتی که صاحبانش اجازه نداده باشند (1).

 دوم: در ملک کسی که اجازه تخلّی نداده است.

 سوم: در جایی که برای عده مخصوصی وقف شده است مثل بعضی از مدرسه‌ها (2).

چهارم: روی قبر مؤمنین (3) در صورتی که بی احترامی به آنان باشد (4)

. (1) (سیستانی:) و هم چنین در کوچه‌ها و راههای عمومی در صورتی که موجب ضرر به عابرین باشد..

(زنجانی:) اول: در کوچه‌های بن بست، مگر همه صاحبانش اجازه دهند..

(2) (زنجانی:) مثل دستشویی بعضی مدرسه‌ها..

(3) (بهجت:) یا سایر مقامات مقدّسه دینی و مذهبی..

(4) (خوئی، تبریزی، سیستانی:) (سیستانی: بلکه حتی اگر نباشد، مگر این که زمین از مباحات اصلی باشد.) و هم چنین هر جایی که تخلّی موجب هتک حرمت یکی از مقدّسات دین یا مذهب شود.

(زنجانی:) و هم چنین در جایی که بی احترامی به مؤمنی گردد یا تخلی سبب هتک حرمت یکی از مقدسات شریعت باشد.

(مکارم:) مسأله در چند محل ّ تخلّی کردن حرام است (خواه بول یا غائط): اوّل: در کوچه‌ها و جاده‌هایی که مسیر مردم است. دوّم: در جایی که برای عدّه خاصّی وقف شده مانند مدرسه‌هایی که مخصوص طلّاب است یا مساجدی که آبریز آن فقط برای نمازگزاران می‌باشد. سوّم: روی قبر مؤمن، یا هر محل ّ دیگری که موجب بی احترامی نسبت به مؤمن یا یکی از مقدّسات شود.

مستحبّات و مکروهات تخلی

مسأله 78 مستحب ّ است در موقع تخلی جایی بنشیند که کسی او را نبیند، (1) و موقع وارد شدن به مکان تخلّی، اول پای چپ، و موقع بیرون آمدن، اول پای راست را بگذارد. و هم چنین مستحب ّ است در حال تخلّی سر را به پوشاند و سنگینی بدن را بر پای چپ بیندازد.

(1) (مکارم:) که کسی مطلقاً او را نبیند، هم چنین مستحب ّ است هنگام تخلّی سر را به پوشاند. [پایان مسأله]

[ مکروهات تخلی]

مسأله 79 نشستن روبروی خورشید و ماه در موقع تخلی، مکروه است ولی اگر عورت خود را به وسیله‌ای به پوشاند مکروه نیست. و نیز در موقع تخلّی، نشستن روبروی باد و در جادّه و خیابان و کوچه و درب خانه و زیر درختی که میوه می‌دهد و چیز خوردن و توقّف زیاد (1) و تطهیر کردن با دست راست، مکروه می‌باشد. و هم چنین است حرف زدن در حال تخلّی؛ ولی اگر ناچار باشد، یا ذکر خدا بگوید، اشکال ندارد. (2)

(1) (بهجت:) در مکان تخلّی..

(2) (گلپایگانی، صافی، زنجانی:) مکروه نیست. (بهجت:) کراهت ندارد.

(مکارم:) مسأله این کارها در موقع تخلّی مکروه است: 1 نشستن زیر درختان میوه 2 نشستن در جایی که محل ّ عبور و مرور مردم است، هر چند کسی او را نبیند. 3 نشستن اطراف خانه‌ها 4 نشستن مقابل خورشید و ماه، ولی اگر عورت خود را بپوشاند مکروه نیست. 5 توقف زیاد 6 سخن گفتن مگر به هنگام ضرورت، ولی ذکر خدا در همه حال خوب است. 7 ایستاده بول کردن 8 بول کردن در آب، مخصوصاً آبهای ایستاده 9 بول کردن در سوراخ جانوران 10 بول کردن در زمینهای سفت که از آن ترشّح می‌شود و در مقابل باد.

[ایستاده بول کردن]

مسأله 80 ایستاده بول کردن و بول کردن در زمین سخت و سوراخ جانوران و در آب، خصوصاً آب ایستاده، مکروه است

(مکارم:) رجوع کنید به ذیل مسأله 79.

[ خودداری کردن از بول و غائط]

مسأله 81 خودداری کردن از بول و غائط، مکروه است. و اگر ضرر برساند باید خودداری نکند. (1)

(1) (گلپایگانی، صافی:) اگر برای بدن ضرر داشته باشد، حرام است.

(خوئی، تبریزی، سیستانی:) اگر برای بدن ضرر کلّی داشته باشد حرام است.

(زنجانی:) اگر موجب فساد بدن شود و ضرر اساسی داشته باشد، حرام است.

(مکارم:) اگر ضرر داشته باشد اشکال دارد.

(بهجت:) اگر به حدّی ضرر برساند که در حکم ضرر زدن ِ حرام باشد، نباید خودداری کند.

[مستحب ّ است انسان پیش از نماز بول کند]

مسأله 82 مستحب ّ است انسان پیش از نماز و پیش از خواب (1) و پیش از جماع (2) و بعد از بیرون آمدن منی، بول کند. (1) [عبارت «پیش از خواب» در رساله آیت اللّه صافی نیست] (2) [عبارت «پیش از جماع» در رساله آیت اللّه مکارم نیست]

  • توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت،فاضل،  اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

لینک کوتاه مطلب: http://goo.gl/m9U0a7

*- ضمنا شما می توانید از اینجا مشترک  خبرنامه سایت شوید و جدید ترین مطالب را دریافت کنید.

حتما بخوانيدکلید: آداب دستشویی رفتن در اسلام آداب دستشویی رفتن در اسلام آداب دستشویی رفتن در اسلام آداب دستشویی رفتن در اسلام آداب دستشویی رفتن در اسلام آداب دستشویی رفتن در اسلام آداب دستشویی رفتن در اسلام آداب دستشویی رفتن در اسلام آداب دستشویی رفتن در اسلام آداب دستشویی رفتن در اسلام آداب دستشویی رفتن در اسلام آداب دستشویی رفتن در اسلام آداب دستشویی رفتن در اسلام آداب دستشویی رفتن در اسلام آداب دستشویی رفتن در اسلا

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

با توجه به حجم سوالات، به سوالات تکراری پاسخ داده نمی شود لطفا در سایت «سرچ» کنید.