وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور رده

شبهات و تحریف قرآن

خداوند زمین را در شش روز آفرید

خداوند زمین را در شش روز آفرید آفرینش جهان در شش روز یا هشت روز؟! پرسش : قرآن به صراحت، خبراز خلق شش روزه جهان می دهد؛ امّا در سوره فصّلت، مجموع روزهایی که زمین و آسمانها در آن خلق شده است، هشت روز می شود! آیا قرآن در این خبرها دچار تناقض شده…

تناقض تحریف تورات و انجیل از دیدگاه قرآن با هدایت و نور خواندن آن؟!

تناقض تحریف تورات و انجیل از دیدگاه قرآن با هدایت و نور خواندن آن؟! تناقضات «قرآن» درباره «تورات و انجیل» پرسش : قرآن در آیات 44 و 46 سوره مائده «تورات و انجیل» را «هدایت و نور» معرفی می کند، و از طرفی دیگر در آیات دیگری مثل آیات 78 و 79 سوره…

چرا وعده حورالعین فقط برای مردان است؟

«حورالعین» وعده ای مردانه نیست؛ «حور» جمع‏ «حوراء» و «احور» به کسى گفته مى‏ شود که سیاهى چشمش کاملًا مشکى، و سفیدى آن کاملًا شفاف باشد، و یا به طور کلى کنایه از جمال و زیبایى کامل است؛ چرا که زیبایى بیش از هر چیز در چشم انسان تجلى مى‏ کند، و به…

شبهه: چرا خدا به مترفین شهر دستور فسق یا فحشاء را می دهد؟! آیا این تناقض در قرآن نیست؟!

شبهه: چرا خدا به مترفین شهر دستور فسق یا فحشاء را می دهد؟! آیا این تناقض در قرآن نیست؟! پرسش : آیه16سوره اسراء می گوید: «و هنگامی که بخواهیم شهر و دیاری را هلاک کنیم، به ثروتمندان آنجا امر می کنیم، پس آنها در آن دیار فسق می کنند، هنگامی که…

شبهه: ماه هیچ جایی توقف نمی کند؛ حال منظور قرآن از منزلگاه های متعدد ماه در آیه39 سوره یس چیست؟!

شبهه: ماه هیچ جایی توقف نمی کند؛ حال منظور قرآن از منزلگاه های متعدد ماه در آیه39 سوره یس چیست؟! پرسش : علم ثابت کرده است که ماه همواره در مسیر مشخصی در حال حرکت است و هیچ جایی توقف نمی کند؛ حال منظور قرآن از منزلگاههای متعدد ماه در آیه39 سوره…

قرآن و بارش تگرگ از کوههای یخ آسمانی!

قرآن و بارش تگرگ از کوههای یخ آسمانی! پرسش : قرآن در آیه43 سوره نور می گوید: «خداوند از آسمان - از کوههایی که در آنست - سرما نازل می کند»؛ آیا در آسمان هم کوه وجود دارد؟! چرا دانشمندان فضایی آن را ندیده اند؟!پاسخ اجمالی کوههای یخ تعبیری…

راه های رسیدن به خدابه تعداد بندگان است!

جمع بين سُبُل الهی و صراط مستقيم؟! پرسش : چگونه عقیده به راههای متعدد شناخت و نیل به خداوند، با عقیده صراط واحد مستقیم سازگار است؟!پاسخ اجمالی خداوند در آيات 15 و 16 سوره مائده، صراط و سُبُل (راه ها) را در کنار يکديگر به کار مي برد. اين…

پاسخ به شبهه تناقض در قرآن با نسخ در آیات

پاسخ به شبهه تناقض در قرآن با نسخ در آیات تناقض گويي قرآن در تغيير ناپذيري کلام الهي! پرسش : قرآن در آیه64 سوره یونس می گوید: «برای کلمات خداوند تبدیل وجود ندارد»، امّا در آیه101 سوره نحل می گوید: «و هنگامی که آیهای را به جای آیه ای دیگر…

آیا قرآن فقط برای عرب هاست

آيات مختلف قرآن گواه این است كه اسلام يك دین «جهان شمول» است و اختصاص به قوم و گروه خاصی ندارد. شبهه «اختصاص اسلام به اعراب» مبتنی بر «ترجمه و تفسیری دروغین و تحمیلی» است و آیاتی که در این شبهه به آنها تمسّک شده با ترجمه و تفسیر صحیح قابل پاسخ…

اعتقاد مسلمانان به تحریف «تورات و انجیل»، با وجود تعبیر قرآن به «هدایت و نور» از آنها!

اعتقاد مسلمانان به تحریف «تورات و انجیل»، با وجود تعبیر قرآن به «هدایت و نور» از آنها! پرسش : قرآن در آیات 44 و 46 سوره مائده «تورات و انجیل» را «هدایت و نور» معرفی می کند، حال چگونه مسلمانان می گویند که این کتابها تحریف شده اند و پیروان این…

چرا داشتن فرزند برای خدا محال است

چرا داشتن فرزند برای خدا محال است پرسش : آیا بیانات قرآن، راجع به امکان فرزندن داشتن خدامتناقض نیست؟! قرآن گاهی امکان فرزند داشتن خدارا منوط به اراده الهی دانسته است(آیه 4 سوره زمر)؛ گاهی با این استدلال که خداوند همسری ندارد، امکان عملی فرزند…

چرا قرآن که یک کتاب تربیتى و انسان ساز است این همه داستان دارد

علت وجود داستان در قرآن پرسش : چرا قرآن که یک کتاب تربیتى و انسان ساز است این همه داستان دارد؟ پاسخ اجمالی تاریخ آزمایشگاه زندگى امروز بشر است، و آنچه را انسان در ذهن خود با دلائل عقلى ترسیم مى کند در صفحات تاریخ به صورت عینى باز مى یابد.…