منظور از «سقف محفوظ» در قرآن چیست

منظور از «سقف محفوظ» در قرآن چیستپرسش : قرآن در مورد اثرات مهمّ جوّ زمین چه مى گوید؟ پاسخ اجمالی: مفسران پیشین به خاطر عدم قدرت شان از شناخت دقیق آسمان، در تفسیر معنای «محفوظ» اتفاق نظر نداشتند، اما پیشرفت های علمی ثابت کرد که لایه…

منظور از معجزات علمى قرآن چیست

منظور از معجزات علمى قرآن چیست منظور از معجزات علمى پرسش : منظور از معجزات علمى قرآن چیست؟ پاسخ اجمالی: قرآن یک کتاب علوم طبیعى نیست؛ بلکه کتاب هدایت و انسان سازى است. با این حال گاه براى رسیدن به این هدف، اشاراتى به…

از نظر قران زمین چه شکلی است

از نظر قران زمین چه شکلی است گواهی قرآن و روایات اسلامی بر کروی بودن زمین پرسش : آیا در آیات و روایات اسلامی، شواهدی بر کروی بودن زمین داریم؟ پاسخ اجمالی: موضوع کروی بودن زمین، یکی از اسراری است که در آیات و روایات به…

آیه قرآن در مورد کوهها

آیه قرآن در مورد کوههاپرسش : خداوند در قرآن از چه حقائقی درباره آفرینش کوهها پرده برداشته است؟ پاسخ اجمالی:  قرآن مجید درباره آفرینش کوه ها، تعبیرات پرمعنایی دارد. امروزه مطالعات دانشمندان نشان می دهد، کوه ها در نتیجه چین خوردگی های…

انبساط و گسترش جهان در قرآن

قرآن در سوره «ذاریات»، یکی دیگر از معجزات علمی را بیان کرده، می فرماید: «ما پیوسته آسمان را گسترش می دهیم». ... جان آلدر می گوید: از ستارگان امواجی پخش می شود که نشان می دهد، ستارگان به سرعت از مرکز جهان دور می شوند و این مفهوم گسترش پیوسته…

حركت منظومه شمسى از منظر قرآن

حركت منظومه شمسى از منظر قرآنپرسش : دیدگاه قرآن در مورد حرکت منظومه شمسى چیست؟ پاسخ اجمالی: نظریه «بطلمیوس» قرن ها پیش از نزول قرآن بر محافل علمی حاکم بود. این نظریه، زمین را ثابت و ستارگان و خورشید را در دل فلک های بلورین میخکوب می…

حركت زمين از منظر قرآن

حركت زمين از منظر قرآنپرسش : دیدگاه قرآن در مورد حرکت زمین چیست؟ پاسخ اجمالی: در عصر نزول قرآن، عقیده به ثابت بودن زمین و حرکت کرات به دور آن که از هیات بطلمیوسی نشأت می گرفت، باور رایج محافل علمی جهان بود. گالیله و کپرنیک، نخستین…

قانون جاذبه در قران

قانون جاذبه در قرانقانون جاذبه عمومى از منظر قرآن پرسش : قرآن قانون جاذبه عمومى را چگونه بیان مى کند؟ پاسخ اجمالی: در هنگام نزول قرآن، فرضیه بطلمیوس بر افکار دانشمندان حاکم بود. اما با نزول قرآن، این نظریه کنار رفت.…

عظمت مخلوقات خدا در قرآن

عظمت مخلوقات خدا در قرآنعظمت علمی قرآن در بیان عظمت آفرينش آسمان و زمين پرسش : عظمت آفرینش آسمان ها و زمین در قرآن چگونه بیان شده؟ پاسخ اجمالی:  قرآن مجید در سوره مؤمن در بیان عظمت مساله خلقت آسمانها و زمین، بیشتر مردم را بی اطلاع از آن…

آیا ما حق داریم مسائل مختلف علوم را با آیات قرآنى منطبق سازیم

 آیا ما حق داریم مسائل مختلف علوم را با آیات قرآنى منطبق سازیم تطبيق مسائل علمى با آيات قرآنپرسش : آیا ما حق داریم مسائل مختلف علوم را با آیات قرآنى منطبق سازیم؟ پاسخ اجمالی: در تطبیق مسائل علوم با قرآن سه نظریه وجود دارد: برخی راه…

راز سر انگشتان در قرآن

راز سر انگشتان در قرآنپرسش : در کدام آیه از قرآن به بهترین راه «تشخیص هویت» انسان اشاره شده است؟ پاسخ اجمالی: قرآن مجید در سوره قیامت تعبیر بسیار ظریفی درباره قدرت خداوند مبنی بر بازآفرینی سرانگشتان انسان در قیامت دارد و بدیهی است که…

عظمت علمى قرآن در بيان آثار «رعد و برق»

عظمت علمى قرآن در بيان آثار «رعد و برق»پرسش : رعد و برق و آثار آن در قرآن چگونه بیان شده است؟ پاسخ اجمالی:  رعد و برق به عنوان پدیده ای حاصل از تخلیه الکتریکی ابرها، فواید زیادی دارد. از جمله: ترکیب قطرات آب با اکسیژن بیشتر بر اثر حرارت…

اعجاز علمى قرآن در مورد ابرها و نزول باران

اعجاز علمى قرآن در مورد ابرها و نزول بارانپرسش : قرآن کریم حرکت ابرها و نزول رحمت الهی را چگونه ترسیم می کند؟ پاسخ اجمالی:  در سوره نور آمده: «خداوند از كوه هايى كه در آسمان است دانه هاى تگرگ نازل مى كند». اگرچه تفسیر این تعبیر برای…

اعجاز علمی قرآن درباره کمبود اکسیژن در لایه های فوقانی جو زمين

اعجاز علمی قرآن درباره کمبود اکسیژن در لایه های فوقانی جو زمينپرسش : آیا در قرآندر مورد کمبود اکسیژن در لایه های فوقانی جوّ زمین آیاتی وجود دارد؟ پاسخ اجمالی: اکتشافات علمی بشر در قرنهای جدید ثابت کرده است که هر قدر از سطح…

جنین شناسی در قرآن

جنین شناسی در قرآنپرسش : قرآن مراحل رشد «جنین» را چگونه بیان مى کند؟ پاسخ اجمالی: قرآن یک بار در سوره انسان و بار دیگر در سوره مومنون حقایقی را درباره چگونگی خلقت انسان و مراحل رشد جنین بیان می دارد که با مقایسه آن با وضعیت…