عده زنی که حیض نمی بیندReviewed by مهدي يوسف وند on Apr 9Rating: 2.0

عده زنی که حیض نمی بیند

رساله توضيح المسائل زن و شوهر
[مسأله 2512]

مسأله 2512 زنی که حیض نمی بیند اگر در سن زن هایی باشد که حیض می بینند (1) چنانچه شوهرش بعد از نزدیکی کردن او را طلاق دهد (2) باید بعد از طلاق تا سه ماه (3) عدّه نگه دارد (4)

(1) (سیستانی ): یا حیض می بیند ولی فاصله بین دو حیض او سه ماه یا بیشتر است ..

(2) (اراکی )، (گلپایگانی )، (صافی ): چنانچه شوهرش او را طلاق دهد ..

(3) (اراکی )، (سیستانی ): سه ماه قمری ..

(4) (مکارم ): و منظور از سه ماه آن است که اگر اوّل ماه است ، سه ماه تمام هلالی و اگر روز دیگری از ماه است مانند پنجم یا دهم ، هنگامی که پنجم یا دهم ماه چهارم شود عده او تمام است ، مثلًا اگر پنجم ماه رجب او را طلاق گفته ، پنجم ماه شوّال عده او تمام است .

(زنجانی ): مسأله زنی که در سن زنهایی است که حیض می بینند اگر حیض نمی بیند یا حیض می بیند ولی فاصله دو حیض او سه ماه یا بیشتر است ، چنانچه شوهرش بعد از نزدیکی کردن ، او را طلاق دهد، باید بعد از طلاق تا سه ماه قمری عدّه نگه دارد.

[مسأله 2513]

مسأله 2513 زنی که عدّه او سه ماه است ، اگر اوّل ماه طلاقش بدهند باید سه ماه هلالی ، یعنی از موقعی که ماه دیده می شود تا سه ماه عدّه نگه دارد (1) و اگر در بین ماه طلاقش بدهند، باید باقی ماه را با دو ماه بعد از آن و نیز کسری ماه اوّل را از ماه چهارم عدّه نگه دارد تا سه ماه تمام شود، مثلًا اگر غروب روز بیستم ماه طلاقش بدهند (2) و آن ماه بیست و نُه روز باشد باید نه روز باقی ماه را با دو ماه بعد از آن و بیست روز از ماه چهارم عدّه نگه دارد، و احتیاط مستحب ّ (3) آن است که از ماه چهارم ، بیست و یک روز عدّه نگه دارد تا با مقداری که از ماه اوّل عدّه نگه داشته ، سی روز شود.

(1) (سیستانی ): زنی که عدّه او سه ماه است ، اگر اوّل ماه قمری طلاقش بدهند باید سه ماه تمام عدّه نگهدارد ..

(2) (سیستانی ): و آن ماه سی روز باشد، پایان عده او غروب روز بیستم از ماه چهارم است ؛ و اگر ماه اوّل بیست و نُه روز باشد احتیاط واجب آن است که از ماه چهارم بیست و یک روز عده نگهدارد، تا با مقداری که از ماه اوّل عدّه نگه داشته ، سی روز شود.

(3) (اراکی ): احتیاط واجب .. (مکارم ): رجوع کنید به ذیل مسأله 2512 (زنجانی ): مسأله زنی را که عدّه او سه ماه است هر روز از ماه طلاق دهند، در همان روز از ماه چهارم عدّه او تمام می شود، و احتیاط مستحب ّ آن است که زن قبل از گذشتن 90 روز از زمان طلاق ازدواج نکند و از کارهایی که در عدّه حرام است همچون زینت کردن خودداری کند.

توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید.

حتما بخوانيد

*- ويژه نامه احکام ازدواج 

ویژه نامه احکام زن و شوهر

  1. ازدواج در زمان عده
  2. زنانی که عده ندارند
  3. مدت عده طلاق چقدر است
  4. عده ازدواج موقت چقدر است
  5. عده زن حامله چقدر است
  6. آیا زنی که حامله نمی شود عده دارد
  7. عده وفات شوهر چقدر است
  8. ترک زینت در ایام عده وفات

نحوه خواندن صیغه ازدواج دائم (متن+ترجمه)

نحوه خواندن صیغه ازدواج موقت(متن+ترجمه)

اجازه پدر در ازدواج موقت کلید: عده زنی که حیض نمی بیند عده زنی که حیض نمی بیند عده زنی که حیض نمی بیند عده زنی که حیض نمی بیند عده زنی که حیض نمی بیند عده زنی که حیض نمی بیند عده زنی که حیض نمی بیند عده زنی که حیض نمی بیند عده زنی که حیض نمی بیند عده زنی که حیض نمی بیند عده زنی که حیض نمی بیند عده زنی که حیض نمی بیند عده زنی که حیض نمی بیند عده زنی که حیض نمی بیند عده زنی که حیض نمی بیند عده زنی که حیض نمی بیند