وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

حکم شعبده بازی و تردستی چیست

حکم شعبده بازی و تردستی چیست [تردستی یا چشم‌بندی یا شعبده]

شعبده بازى

پرسش ۱۲۸ . حكم شعبده بازى و تردستى كه در مجالس عروسى و مانند آن رايج است، چيست؟

آيات عظام امام، فاضل و نورى: شعبده بازى و تردستى حرام است.[۱]

آيه اللّه  صافى: بنابر احتياط واجب، شعبده بازى و تردستى حرام است.[۲]

آيه اللّه  خامنه اى: شعبده بازى حرام است؛ ولى بازى هايى كه در آن سرعت حركت و تردستى وجود دارد (و به عنوان نمايش و سرگرمى انجام مى گيرد) و شعبده محسوب نمى شود، اشكال ندارد.[۳]

آيات عظام تبريزى، سيستانى و وحيد: شعبده بازى، اگر عنوان حرامى بر آن مترتب شود، مانند ضرر رساندن به مؤمن، حرام است.[۴]

آيه اللّه  مكارم: بازى هايى كه به عنوان نمايش و سرگرمى و تفريح انجام مى گيرد و هدفى جز تردستى و زرنگى شخص را به دنبال ندارد، جايز است؛ ولى اگر براى اغفال مردم باشد، نوعى از سحر محسوب مى شود و حرام است.[۵]

آيه اللّه  بهجت: تمام اقسام شعبده بازى حرام است؛ مگر آنكه نفس كار جايز و از لهو خارج و داراى غرض عقلايى و مشروع باشد.[۶]

تبصره. شعبده عبارت است از، واقعى جلوه دادن آنچه كه حقيقت ندارد بر اثر سرعت حركت و انجام كار غير عادى.

پرسش ۱۲۹ . آيا در آمدى كه از راه شعبده بازى به دست مى آيد، حلال است؟

همه مراجع (به جز تبريزى): درآمدى كه از راه شعبده بازى به دست مى آيد، حكم بازى آن را دارد.[۷]

آيه اللّه  تبريزى: خير، درآمدى كه از راه شعبده بازى به دست مى آيد، اكل مال به باطل محسوب مى شود (و حرام است).[۸]

تماشاى شعبده

پرسش ۱۳۰ . شركت در مجالس عروسى كه در ضمن آن عده اى شعبده بازى مى كنند، چيست؟ آيا مشاهده آن جايز است؟

آيات عظام امام، فاضل و نورى: شركت در اين گونه مجالس (كه داراى غرض عقلايى است) حرام نيست و اگر در وسط مجلس شعبده بازى انجام گيرد، اگر مشاهده آن باعث تأييد گناه كار شود، جايز نيست و بايد مجلس را ترك كند.[۹]

آيات عظام تبريزى، سيستانى و وحيد: اگر عنوان حرامى بر آن مترتب نشود، مانند ضرر رساندن به مؤمن، مشاهده آن اشكال ندارد.[۱۰]

آيات عظام بهجت، خامنه اى و مكارم: شركت در اين گونه مجالس حرام نيست و اگر در وسط مجلس شعبده بازى از نوع حرام آن انجام گيرد، اگر مشاهده آن باعث تأييد گناه كار شود، جايز نيست و بايد مجلس را ترك كند.[۱۱]

آيه اللّه  صافى: شركت در اين گونه مجالس حرام نيست و اگر در وسط مجلس شعبده بازى انجام گيرد، اگر مشاهده آن باعث تأييد گناه كار شود، جايز نيست و بايد مجلس را ترك كند.[۱۲]

 • [۱]. امام، تحرير الوسيله، ج ۱، مكاسب محرمه، م ۱۶؛ نورى، استفتائات، ج ۲، س ۵۶۵ و فاضل، جامع المسائل، ج ۱، س ۹۶۲.
 • [۲]. صافى، هداية العباد، ج ۱، م ۱۷۰۴.
 • [۳]. خامنه اى، اجوبه، س ۱۲۲۹.
 • [۴]. تبريزى، منهاج الصالحين، ج ۲، م ۲۲ و استفتائات، س ۱۰۳۰ و ۱۰۳۱ ؛وحيد، منهاج الصالحين، ج ۳، م ۲۲؛ سيستانى، منهاج الصالحين، ج ۲، م ۲۵.
 • [۵]. مكارم، استفتائات، ج ۱، س ۵۶۲.
 • [۶]. بهجت، وسيلة النجاة، ج ۱، م ۱۴۵۵.
 • [۷]. امام، تحرير الوسيله، ج ۱، مكاسب محرمه، م ۱۶؛ بهجت، وسيلة النجاة، ج ۱، م ۱۴۵۵؛ نورى، استفتائات، ج ۲، س ۵۶۵ و فاضل، جامع المسائل، ج ۱، س ۹۶۲؛ مكارم، استفتائات، ج ۱، س ۵۶۲؛ صافى، هداية العباد، ج ۱، م ۱۷۰۴؛ خامنه اى، اجوبه، س ۱۲۲۹ و دفتر: استفتاء و دفتر: وحيد و سيستانى.
 • [۸]. تبريزى، منهاج الصالحين، ج ۲، م ۲۲ و استفتائات، س ۱۰۳۰ و ۱۰۳۱.
 • [۹]. امام، تحرير الوسيله، ج ۱، مكاسب محرمه، م ۱۶؛ نورى، استفتائات، ج ۲، س ۵۶۵ و فاضل، جامع المسائل، ج ۱، س ۹۶۲.
 • [۱۰]. تبريزى، منهاج الصالحين، ج ۲، م ۲۲ و استفتائات، س ۱۰۳۰ و ۱۰۳۱ ؛وحيد، منهاج الصالحين، ج ۳، م ۲۲؛ سيستانى، منهاج الصالحين، ج ۲، م ۲۵.
 • [۱۱]. بهجت، وسيله النجاة، ج ۱، م ۱۴۵۵ ؛ خامنه اى، اجوبه، س ۱۲۲۹ ؛ مكارم، استفتائات، ج ۱، س۵۶۲ .
 • [۱۲]. صافى، هداية العباد، ج ۱، م ۱۷۰۴.(احكام ازدواج،پرسمان).

مطابق نظر آيت الله خامنه اي

مطابق نظر آيت الله خامنه اي

سحر و شعبده و احضار ارواح و جن

س ۱۲۳۰: یادگرفتن و یاددادن و دیدن شعبده و اقدام به بازیهایی که همراه با تردستی هستند، چه حکمی دارد؟
ج: یاددادن و یادگرفتن شعبده‌ای که از انواع سحر باشد، حرام است، ولی بازیهایی که همراه با سرعت حرکت و تردستی هستند و از انواع سحر محسوب نمی ‏شوند، اشکال ندارد.

س ۱۲۳۲: آیا یاد گرفتن سحر و عمل به آن جایز است؟ و آیا احضار ارواح و ملائکه و جن جایز است؟

ج: علم سحر و يادگرفتن آن حرام است مگر آنکه به منظور غرض عقلايى و مشروع باشد وامّا احضار ارواح و ملائکه و جن، برحسب اختلاف موارد و وسائل و اغراض، احکام مختلفى دارد.

اجوبه الاستفتائات.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی خامنه ای.


طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي

حضرت آیت الله مکارم شیرازی

سؤال ۵۶۲ ـ شعبده بازى را به عنوان کسب قرار دادن چه حکمى دارد؟ آیا شرکت در مجلس یا محفلى که در آن جا شعبده بازى مى شود اشکال دارد؟

جواب: بازیهایى که به عنوان نمایش و سرگرمى و تفریح در بعضى مجالس مشاهده مى شود که تردستى و زرنگى شخص را نشان مى دهد و غرضى جز آن در کار نیست اشکالى ندارد. امّا اگر براى اغفال مردم باشد نوعى از سحر است که کسب آن حرام و حضور در آن مجلس هم حرام است.

تعلیم و تعلّم و خرید و فروش ابزار شعبده

پرسش : آیا شعبده بازی به شکل فعلی آن که همگان از بازی بودن آن آگاهند و شعبده باز ادعای خارق العاده بودن ندارد هنوز حرام است؟ یاد دادن و یاد گرفتن و خرید و فروش لوازم آن چه حکمی دارد؟
پاسخ : در فرض سوال اشکالی ندارد.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی مکارم شیرازی.


 

مطابق نظر آيت الله سيستاني

مطابق نظر آيت الله سيستاني

پرسش: آیا جادو وجود دارد وکسی که عنوان می کند با جادو وجادوگری می تواند حال یکی را پریشان کند واقعیت دارد؟
پاسخ: سحر وجادو چنانکه از قرآن کریم بدست می آید اثر دارد (فیتعلمون منهما مایفرقون بین المرء وزوجه) والبته دعاهائی هم برای ابطال جادو و سحر هم هست و لی اکثر کسانی که ادعای سحر و جادو دارند دروغ می گویند و با ترفندهائی مردم را فریب می دهند و گاهی در اثر تلقین شخصی را مریض و بیمار می کنند و او گمان می کند جادو شده است.
۲پرسش: آیا شعبده بازی برای تفریح و سرگرمی ایراد دارد ؟
پاسخ: اگر مستلزم ضرر رساندن به مؤمن و مانند او باشد حرام است.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی سیستانی.


حضرت آیت الله فاضل لنکرانی

حضرت آیت الله فاضل لنکرانی

شعبده بازى

سؤال ۹۶۲ :آيا شعبده بازى و تردستى در صورتى كه انجام دهنده اعلام كند: اين امور حقيقت ندارد، جايز است؟ ديدن آنها چه حكمى دارد؟
جواب: امور مذكوره خالى از اشكال نيست حتى در فرض مزبور، و مؤمنين بايد از آنها اجتناب كنند.

جامع المسائل.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی فاضل لنکرانی.

حتما بخوانيد

*- ويژه نامه احکام ازدواج 

*- ويژه نامه احكام موسيقي

رقص چه حكمي دارد 

ویژه نامه احکام زن و شوهر

نحوه خواندن صیغه ازدواج دائم (متن+ترجمه)

نحوه خواندن صیغه ازدواج موقت(متن+ترجمه)

نظر شما درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

آدرس ایمیل شما به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.