وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور رده

پیامبر اعظم

بررسی قضا شدن نماز صبح پیامبر ص!

بررسی قضا شدن نماز صبح نماز صبح پیامبر ص آيا در تاريخ ذكر شده نماز صبح حضرت رسول(صلى الله عليه و آله) قضا شده باشد و اگر جواب…

تعداد فرزندان حضرت محمد ص

تعداد فرزندان حضرت محمد ص در ميان همسران پيامبر (ص) فقط دو نفر از آنان بچه‏ دار شدند و غير از اين دو هيچ كدام صاحب بچه نشدند. اين…

إنّ الرجل لیهجر از کیست

إنّ الرجل لیهجر از کیست پرسش: ان الرجل ليهجر را شرح دهيد و آيا اين عبارت با عصمت پيامبر(ص) مطابقت دارد؟ پاسخ را بر اساس جمع كردن…

بخشش پیامبر ص و مرد یهودی

بخشش پیامبر ص و مرد یهودی حضرت همسایه اى یهودى داشت که وى را بسیار اذیّت مى کرد، هر روز از پشت بام خاکستر همراه آتش بر روى سر آن…

گذشت پبامبر نسبت به مکی ها

گذشت پبامبر نسبت به مکی ها مکّه کانون تمام دشمنان اسلام بود. هر دسیسه و توطئه و جنگى که بر ضدّ اسلام رخ مى داد از مکّه نشأت مى …

دفن پیامبر در خانه عایشه

دفن پیامبر در خانه عایشه آيا رسول خدا (ص) در اتاق عائشه دفن شده است ؟ پاسخ اجمالي : 1 .در خصوص محل دفن…