وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور رده

احكام اعتكاف

واجبات نماز

واجبات نماز              حضرت آیت الله مکارم شیرازی واجبات در نماز پرسش : واجبات نماز کدامند؟ پاسخ : واجبات نماز یازده…

نذر اعتکاف

نذر اعتکاف حضرت آیت الله مکارم شیرازی حکم اعتکاف نذری پرسش : آيا مي توان اعتکاف را نذر کرد؟ پاسخ : چون اعتکاف یک عبادت…