وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور رده

احكام اعتكاف

واجبات نماز

واجبات نماز              حضرت آیت الله مکارم شیرازی واجبات در نماز پرسش : واجبات نماز کدامند؟ پاسخ : واجبات نماز یازده…

نذر اعتکاف

نذر اعتکاف حضرت آیت الله مکارم شیرازی حکم اعتکاف نذری پرسش : آيا مي توان اعتکاف را نذر کرد؟ پاسخ : چون اعتکاف یک عبادت…

عدول و تغییر نیت اعتکاف

عدول و تغییر نیت اعتکاف حضرت آیت الله مکارم شیرازی حکم عدول از اعتکاف واجب معیّن پرسش : آیا می توان از اعتکاف واجب معین…

قطع اعتکاف در روز سوم

قطع اعتکاف در روز سوم حضرت آیت الله مکارم شیرازی حکم قطع اعتکاف مستحبی پرسش : آیا معتکف می تواند اعتکاف مستحبی خود را قطع…

چه کارهایی اعتکاف را باطل می کند

چه کارهایی اعتکاف را باطل می کند در نوشتار قبل «چه کارهایی در اعتکاف حرام است» مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر…