وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

گفتگو خواندنی منافقان با مومنان در آخرت

گفتگو خواندنی منافقان با مومنان در آخرت

در قيامت نيكوكاران و تبهكاران از يكديگر جدا مى شوند ((۱)) و مومنان روسفيد و شاد و خندان به سوى بهشت، ((۲)) و كافران و منافقان روسياه و اندوهگين و با ذلت و خوارى به سوى دوزخ، روانه مى گردند ((۳)) و همگى از دوزخ عبور مى كنند، ((۴)) در حالى كه از چهره مومنان نور مى تابد و راهشان را روشن مى سازد ((۵)) و كافران و منافقان درتاريكى به سر مى برند.

منافقانى كه در دنيا با مومنان، اختلاط داشتند آنها راصدا مى زنند كه رو به سوى ما كنيد كه از نور شما استفاده كنيم و پاسخ مى شنوند كه بايد براى اكتساب نور به عقب (به دنيا) برگرديد باز مى گويند: مگر ما دردنيا با شما نبوديم؟ و پاسخ مى شنوند: چرا در ظاهر با ما بوديد، ولى خودتان را گرفتار كرديد، و دلهايتان دچار شك و ترديد و قساوت شد و امروز كارتان يكسره شده و از شما و از كافران عوض پذيرفته نمى شود و سرانجام، كافران و منافقان دركام دوزخ فرو مى روند. ((۶)) هنگامى كه مومنان به بهشت نزديك مى شوند، درهاى آن گشوده مى شود و فرشتگان رحمت به استقبال آنان مى آيند، و باسلام و احترام مژده سعادت ابدى به ايشان مى دهند ((۷)) و از سوى ديگر هنگامى كه كافران و منافقان به دوزخ مى رسند، درهاى آنجا باز مى شود و فرشتگان عذاب، با خشونت آنان را مورد سرزنش قرار داده، به ايشان وعده عذاب ابدى مى دهند. ((۸))

محمد تقى مصباح يزدى/ آموزش عقايد، مصباح يزدى- محمد تقى

(۱) شورى/ ۷
۰۰۰ (۲) آل عمران/ ۱۰۷
۰۰۰ (۳) زمر/ ۶۰
۰۰۰ (۴) مريم/ ۷۲ و ۷۱
۰۰۰ (۵) حديد/ ۱۲
۰۰۰ (۶) حديد/ ۱۳- ۱۵
۰۰۰ (۷) زمر/ ۷۳
۰۰۰ (۸) زمر/ ۷۱- ۷۲

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

آدرس ایمیل شما به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.