وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

چگونه مي توان مرجع تقليد را تغيير داد

18

چگونه مي توان مرجع تقليد را تغيير داد

چگونه مي توان مرجع تقليد را تغيير داد

در نوشتار قبل «تبعيض در تقليد چيست و چه حكمي دارد» مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید.

تغيير مرجع تقليد

پرسش ۶۶ . ابتدا مجتهدى را براى تقليد انتخاب كردم و بعد بدون تحقيق، از ايشان عدول نمودم، آيا تقليد من درست است؟ به طور كلى آيا تغيير مرجع تقليد اشكال دارد؟

آيات عظام امام، بهجت، سيستانى و فاضل: اگر مجتهد دوم اعلم يا مساوى با ايشان باشد، تقليد شما صحيح است.

آيه اللّه  تبريزى: اگر مجتهد دوم اعلم باشد و يا احتمال اعلميت در او داده شود، تقليد شما صحيح است.[2]

آيات عظام خامنه اى، صافى، مكارم، نورى و وحيد: اگر مجتهد دوم اعلم باشد، تقليد شما صحيح است.[3]

تبصره. بر اساس نظر برخى از مراجع (بهجت و سيستانى)، رجوع به مساوى در غير موارد علم اجمالى به مخالفت قطعى جايز است.

پرسش ۶۷ . كسى كه ابتدا بدون تحقيق از يك مجتهد تقليد كرده، آيا اكنون مى تواند به مرجع ديگرى مراجعه كند؟

همه مراجع: اگر شرايط مرجعيت را نداشته، بايد به مجتهد داراى آن شرايط، رجوع كند.[4]

 • [1]. امام، تحريرالوسيله، ج ۱، م ۴؛ بهجت، توضيح المسائل، م ۶؛ فاضل، توضيح المسائل، م ۱۱؛ سيستانى، تعليقات على العروة، م ۱۱ و ۱۳٫
 • [2]. استفتائات، س ۶۱٫
 • [3]. خامنه اى، اجوبه الاستفتائات، س ۴۵؛ صافى، جامع الاحكام، ج ۱، س ۱۴؛ مكارم، استفتائات، ج ۲، س ۱۴؛ نورى، تعليقات على العروة، م ۱۱؛ وحيد، توضيح المسائل، م ۴٫
 • [4]. العروة الوثقى، ج ۱، م ۳۷٫-(احكام تقليدوبلوغ،ص۷۳)

 

مطابق نظر آيت الله خامنه اي
مطابق نظر آيت الله خامنه اي

پرسش: اگر شخصی علاقه به تغییر مرجعش داشته باشد ، آیا با پرسیدن از دو عالم عادل میتواند مرجعش را تغییر دهد ؟

پاسخ:  بطور کلی عدول از مجتهد زنده به مجتهد زنده دیگر بنابر احتیاط واجب جایز نیست مگر اینکه مجتهد دوم اعلم یا محتمل الاعلمیه باشد.

منبع: استفتاء سایت هدانا از دفتر مقام معظم رهبری.

عدول از مجتهدی به مجتهد دیگر

اجوبه الاستفتائات

س ۲۹: تا به حال در بقا بر تقلید از میّت، به اجازه مجتهد غیر اعلم عمل می‏کردیم. اگر اجازه مجتهد اعلم شرط بقا بر تقلید از میّت است، آیا عدول به اعلم و طلب اجازه او برای بقا بر میّت بر ما واجب است؟

ج: اگر فتواى غير اعلم موافق با فتواى اعلم در اين مسأله باشد، عمل به فتواى غير اعلم اشکال ندارد و نيازى به عدول به اعلم نيست.

س ۳۰: آیا در عدول از یکی از فتاوای امام خمینی(قدّس‏ سرّه) واجب است به فتوای مجتهدی که از او برای بقا بر تقلید میّت اجازه گرفته‏ام، رجوع کنم یا آنکه به فتوای سایر مجتهدین هم می‏شود عمل کرد؟

ج: احتياط در رجوع به فتاواى همان مجتهد است، مگر آنکه مجتهد زنده ديگر اعلم از آن مجتهد و فتواى او در مسأله مورد عدول مخالف فتواى مجتهد اول باشد، که احتياط واجب در اين صورت، رجوع به مجتهد اعلم است.

س ۳۱: آیا تغییر مرجع تقلید جایز است؟

ج) عدول از مجتهد زنده به مجتهد زنده دیگر بنا بر احتیاط واجب جایز نیست مگر این که اعلم یا محتمل الاعلمیه باشد.

س ۳۲: جوانی هستم ملتزم به احکام شرعی، در گذشته قبل از رسیدن به سن تکلیف مقلد حضرت امام (ره) بودم، ولی این تقلید مبتنی بر بیّنه شرعی نبود بلکه بر این اساس بود که تقلید از امام سبب برائت ذمّه می‏گردد. بعد از مدّتی به مرجع دیگری عدول کردم، در حالی که این عدول هم صحیح نبود و بعد از درگذشت آن مرجع، به جنابعالی عدول کردم. لطفاً حکم تقلیدم از آن مرجع و حکم اعمالم در آن مدت و تکلیف فعلی‏ام را بیان فرمایید.

ج: آن دسته از اعمال شما که بر اساس فتواى امام(قدّس‏ سرّه)، چه در حال حيات با برکت وى و چه بعد از رحلت ايشان، بنا بر بقا‏ بر تقليد از امام(قدّس سرّه) انجام گرفته، محکوم به صحّت‏ است. ولى اعمالى که به تقليد غير منطبق با موازين شرعى از مرجع ديگرى انجام يافته، اگر منطبق با فتواى کسى که هم اکنون بايد از او تقليد کنيد، باشد، محکوم به صحّت‏ و موجب برائت ذمّه است، والّا قضاى آنها بر شما واجب است. در حال حاضر شما بين بقا‏ بر تقليد از امام راحل طاب ثراه و بين عدول به کسى که بر اساس موازين شرعى او را شايسته تقليد مى‏دانيد، مخيّر هستيد.

عدول از مجتهدی به مجتهد دیگر

استفتائات جدید

س: مى‌‌خواستم بدانم كه اگر شخصى بخواهد مرجع تقليد خود را به خاطر برخى ملاحظات عوض كند، آيا بايد اجازه مرجع تقليد را داشته باشد يا نه؟

ج) هر شخصى كه از مرجعى تقليد مى‌‌كند، در تغيير مرجع خود و احكام آن نيز بايد از نظر همان مرجع تبعيت نمايد.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی خامنه ای.


مطابق نظر آيت الله سيستاني
مطابق نظر آيت الله سيستاني

پرسش: اگر بعد از انتخاب مرجع تصمیم به تغییر مرجع اعلم تر یا مساوی دیگری گرفته شود چه حکمی دارد ؟ آیا جایز است ؟

پاسخ: اگر اعلم باشد عدول واجب است و اگر مساوی باشند حتی در ورع مکلف مخیر است عمل خود را طبق فتوای یکی از آنها انجام دهد .

پرسش: آیا می توان مرجع را بعد از سن تکلیف عوض کرد؟ اگر امکان دارد در چه صورت؟

پاسخ: چنانچه حجت شرعی دارید که مرجع شما اعلم از دیگران است نمیتوان از تقلید او عدول کرد و به هر حال فرقی بین تقلید قبل از تکلیف و بعد از آن نیست.

پرسش: دختری در سن ۹ سالگی بدون تحقیق از مرجع پدر و مادرش تقلید می کرده است بعد از مدتی احساس می کند که مرجع دیگری اعلم هستند آیا می تواند به ایشان برگردد ؟

پاسخ: اگر از گفته پدر و مادر به اعلمیت مرجع خود وثوق پیدا کرده بود با فرض اینکه آنها از اهل خبره تحقیق کرده اند و به اعلمیت آن مرجع رسیده اند جایز نیست از تقلید خود عدول کنید تا اعلمیت مرجع دیگر ثابت شود و اگر این طور نبود لازم است از اعلم تفحص کنید و آن مرجع را تقلید کنید .

پرسش: نظر معظم له در مورد بقا بر میت چیست ؟ (تقلید کردن)

پاسخ: اگر میت اعلم باشد باید بر تقلید اوباقی باشد واگر حی أعلم باشد باید به اوعدول کند .

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی سیستانی.


مطابق نظر آيت الله مكارم شيرازي
مطابق نظر آيت الله مكارم شيرازي

رجوع به مرجع زنده دیگر

پرسش :نحوه تغییر مرجع از یک مرجع تقلید زنده به مرجع تقلید زنده دیگر چگونه است؟

پاسخ :در صورتی که اعلم بودن مرجع دوم ثابت شود باید مطابق فتوای او عمل کند.

حکم تغییر مرجع تقلید [تغییر مرجع ]

پرسش : تغییر تقلید از مجتهدی به مجتهد دیگر چه حکمی دارد؟

پاسخ : تغییر تقلید از مجتهدى به مجتهد دیگر ( یعنی: عدول)، جایز نیست بنابر احتیاط واجب، مگر آن‏که مجتهد دوم اعلم باشد و اگر بدون تحقیق عدول کرده باید بازگردد.

عدم کفایت احتمال اعلمیت در عدول [تغییر مرجع ]

پرسش : اگر مقلّد زيد باشيم، ولى احتمال اعلميّت بكر را بدهيم، آيا مى‌توانيم به بكر عدول كنيم؟

پاسخ : صرف احتمال اعلمیّت، مجوّز عدول نمى‌گردد.

وظیفه مکلف بعد از تغییر مرجع تقلید خود [تغییر مرجع ]

پرسش : اگر کسی مرجع تقلید خود را عوض کند در این صورت تکلیف مکلف نسبت به اعمال سابق چیست؟

پاسخ : اگر تقلید خود را از مجتهدى به مجتهد دیگر تغییر دهد، اعاده اعمال سابق لازم نیست ولی باید از این به بعد مطابق فتواى مجتهد جدیدی که انتخاب کرده عمل کند.

تغییر مرجع تقلید به جهت فتوایی که اعمال قبلی صحیح شود [تغییر مرجع ]

پرسش : اگر بر انسان طبق فتواى مرجع قبلى خود، احکامى از قبیل خمس و غیره واجب و یا بعضى از اعمالش باطل و یا مشکوک به نظر برسد، ولى طبق فتواى مرجع فعلى اعمالش صحیح و یا خمس و غیره واجب نباشد، لطفاً مرقوم فرمایید آیا مى تواند طبق فتواى مرجع بعدى خود عمل و در نتیجه اعمالش صحیح و خمس و امثال آن را پرداخت ننماید؟

پاسخ : تغییر مرجع تقلید به جهت فتوایی که اعمال قبلی صحیح شود خالى از اشکال نیست.

عدول به حیّ حتی در مواردی که خلاف نظر میت است [تغییر مرجع ]

پرسش : آیا آنچه که مشمول مسئله بقاء بر میت نیست و اگر خلاف نظر میت هم باشد باید از حیّ تقلید شود فقط اصل مسئله بقاء است یا مسائلی که نتیجتاً در بقاء یا عدم بقاء تاثیر دارد هم همین طور است؟ مثلا حیِّ و میت در جواز رجوع به فالاعلم در احتیاطات اعلم اختلاف دارند و میت قائل به جواز و اعلم است و حیّ قائل له عدم جواز و فالاعلم

پاسخ : در مسائلی که به فتوای میت عمل کرده باقی می ماند؛ در باقی مسائل هرچه باشد از حیّ تقلید می کند.

بازگشتن به تقلید از مرجع تقلید فوت شده بعد از عدول به زنده [تغییر مرجع ]

پرسش : شخصى پس از فوت مرجع تقلیدش از مجتهدى تقلید نموده، ولى قبل از عمل به فتواى آن مجتهد مجدداً از مرجع قبلى که فوت نموده تقلید کرده است، آیا عدول با توصیف فوق الذکر جایز مى باشد؟ با در نظر گرفتن این که در بعضى از مسائل از جمله در مسائل تقلید، مقلّد همین مجتهد زنده مى باشد.

پاسخ : چنانچه مجتهد زنده اعلم بوده، عدولش صحیح و بازگشت از آن جایز نیست و اگر میّت اعلم بوده، می تواند در مسائلی که عمل کرده باقی بماند و تقلیدش از مجتهد زنده در موارد علم اجمالى یا تفصیلى به اختلاف جایز نبوده است.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی مكارم شيرازي .

حتما بخوانید

* ویژه نامه احکام تقلید 

تقليد نوجوان نابالغ در زمان حيات مرجع

باقي ماندن بر تقليد و اعلميت مرجع

چرا زنان نمي توانند مرجع تقليد شوند

تقليد از مرجعي كه از دنيا رفته است

تقليد از مراجع ساير كشورهاكليد: چگونه مي توان مرجع تقليد را تغيير داد چگونه مي توان مرجع تقليد را تغيير داد چگونه مي توان مرجع تقليد را تغيير داد چگونه مي توان مرجع تقليد را تغيير داد چگونه مي توان مرجع تقليد را تغيير داد  چگونه مي توان مرجع تقليد را تغيير دادچگونه مي توان مرجع تقليد را تغيير داد  چگونه مي توان مرجع تقليد را تغيير داد چگونه مي توان مرجع تقليد را تغيير داد چگونه مي توان مرجع تقليد را تغيير داد چگونه مي توان مرجع تقليد را تغيير دادچگونه مي توان مرجع تقليد را تغيير داد چگونه مي توان مرجع تقليد را تغيير داد  چگونه مي توان مرجع تقليد را تغيير داد چگونه مي توان مرجع تقليد را تغيير داد چگونه مي توان مرجع تقليد را تغيير دادچگونه مي توان مرجع تقليد را تغيير داد اگر مرجع سخت بگيرد مي توان عوض كرد

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

آدرس ایمیل شما به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.

18 نظرات
 1. مهدی قا می گوید

  سلام بر حاج آقا یوسف وند، ببخشید من در کلاس هفتم بی ملاک، برااینکه آقای مکارم سایت آنلاین داشت منم هی سوال میکردم وسواس داشتم او رو انتخاب کردم و ازش تقلید کردم، چند سال تقلید کردم و در این چند سال به شدت اذیت شدم و وسواس داشتم یعنی زندگیم از این رو به اون رو شد، تحصیلم ضربه خورد و گرفتار وسواس های بیشتر روی مساعل خاص شدم که کسی روشون دچار وسواس نمیشه معمولا، بعد کلاس نهم خیلی اذیت شدم رفتم از چند دوست طلبه ام پرسیدم و چند تا حاج آقا شاید اون موقع تحقیق کافی نبوده، ولی همه گفتن رهبر و بعضی گفتن سیستانی و رهبر، وسواس در این حده الان حواسم نبود خاستم بنویسم مکارم بجای رهبر و دچار وسواس شدم که نکنه فلان و…. خلاصه یک سال از رهبر تقلید کردم، تا اینکه برای مسعله ای دیگه که بازم دچار وسواس شدم زنگ زدم دفتر رهبر ی پاسخگو گفت که از رهبر تقلید کن ولی گفت گوشی رو بدم استادمون داد و ایشون گفت چون قبلا تقلید کردی از مکارم تقلید درسته و مرگ اینکه اعلمیت رهبر برات ثابت بشه حالا من از اون روز ب همه میگم از رهبر و مکارم با هم تقلید میکنم، و بلاتکلیفم و از اون روز اامام جمعه شهرستانمون دهلران پرسیدم، از امام جمعه سابق شهرستان کنارمون هم پرسیدم گفت بقیه هم اعلم هستن و لی اعملت رهبر بیشتره، چند تا مطلب خوندم و دیدم که چ بزرگانی رهبر رو تایید کردن ولی تو سایت ویکی پدیا مطالبی در مورد آقای منتظری واذری قمی دیدم که با رهبر مخالفت کزدن، البته نویسندش ن و کسی ک طرفداری می‌کرد ازشون بی بی سی و محسن کدیور بود و معلوم شد دیگه چ خبره، حالا ی مستند قاعم مقام هم دیدم، با این تحقیق هایی ک کردم و حرف های خود شما تو سایت آیا میتونم ب رهبر عدول کنم و مساعل آینده رو از رهبر تقلید کنم؟ اینم بگم دوبار ب جامع مدرسین گفتم گفت تقلید درست بودهمکارم مگر اینکه اعلم تر پیدا کنی، حالا با این وسواس دیگه خودتون کل ماجرا رو بفهمید، تکلیفم چیه، همش حس میکنم پولم حرامه به خاطر گذشته و خطاهایی ک کردم و آینده وسواس رو تقلبی های گذشته و…. دارم و خلییلیی اذیت میشم حس می‌کن نباید زندگی کنم، حکم آقای مکارم هم خیلی ناواضح طوری گیجم کرده…. خیلی بمن ضربه زده آقای مکارم خیلی فشار های روانی و دکتر و مشاور و روانشناس رفتن و دستگاه تی دی سی اس و نوروفيدبک و…. تو این سن نوجوانی بدبخت شدم و هیچچچ امیدی ب زندگی ندارم منی که خیلی دریم خوب بود حالا افت کردم من ک امید داشتم ب کنکور ک حتما چیز خوبی قبول میشم حالا تو فکر اینم چطور زودتر بمیرم ک این همه سختی رو تحمل نکنم

  1. حجت الاسلام مهدی یوسف وند می گوید

   سلام علیکم
   برادر عزیزم، بنده سالهاست از محضر آیت الله مکارم شیرازی استفاده می کنم و شاگرد ایشان هستم، با مبانی فقهی رهبری و سایر مراجع هم آشنا هستم. شما چه از رهبر چه از آقای مکارم تقلید کنید فرقی نمی کند.
   نکته دوم شما از هر کدام از مراجع فعلی تقلید کنید همه می گویند یقین آدم وسواسی بی ارزش و بی اعتبار است و باید بنا را بر عدم نجاست بگذارید. اینکه می گویید فلان مرجع مرا بدبخت کرد، خیر! اجازه بدهید عرض بکنم شما خودتان هستید که دارید اعصاب خودتان را خراب می کنید. وسواس یک بیماری است تمام مراجع هم می گویند بنا را هر کجا دیدید شک در نجاست دارید بر پاکی بگذارید حکم از این روشن تر چه می خواهید، مطمئن هستم مجدد سوال می کنید یعنی بنا را بر پاکی بگذارم؟؟!!!!، هزار بار هم سوال کنید عرض می کنم که بنا را بر پاکی بگذارید و تمام. تمام حکم در زمینه وسواس همین هست. بقیه مشکل شما در دین نیست. هیچ حکمی ناواضح نیست این شما هستید که در چرخه معیوب وسواس افتاده اید و همه چیز را نا مشخص می بینید.

   دقت کنید وسواس یک بیماری است بجای اینکه اینهمه به این ور و آن ور بروید و به دنبال اعلم بگردید جلسات روانشناسی و روانپزشکی را در درمان وسواس ادامه بدهید ترک نکنید. بنده با OCD یا همان وسواس آشنا هستم، عمر خودتان و روحانیون محترم را در سوال کردن از این روحانی یا آن روحانی درزمینه وسواس نگیرید. حکم وسواس روشن روشن هست، اگر پیامبر ص و تمام امامان هم الان باشند به شما می گویند یقین شما در زمینه وسواس بی اعتبار هست و اعتنا نکنید. به همین راحتی.

   وسواس ربطی به دین ندارد در تمام دنیا هستند افرادی که دچار وسواس هستند. شما از هر کدام از آقایانی که جامعه مدرسین گفته تقلید کنید کفایت می کند. وقت خودتان را روی انتخاب مرجع تا این حد نگیرید. حکم وسواس را هم من گفتم، نباید به یقین خود عمل کنید ملاک را اطرافیان خود مثل پدر و مادر اگر وسواس ندارند قرار بدهید اگر گفتند نجس نیست شما بنا را بر عدم نجاست بگذارید و به دفتر مرجع تان هم تماس نیاز نیست بگیرید از این واضح تر و روشن تر و محکم تر دیگر چه می خواهید. همین چند خط کلام بنده را درباره حکم وسواس بنویسید و در اتاق خود نصب کنید. ضمنا این پیام بنده را به پدر و مادر محترم نشان بدهید.
   وفقکم الله لکل الخیر

   1. مهدی قا می گوید

    بله پیام را نشان میدهم به پدر مادر ولی مسعله من در مورد نجاسات نیست خیلی شدید تره همه زندگیم رو سیاه و حرام میبینم و حس میکنم پول اساس زندگیم حرام میشه منی ک از بچگی ب فکر پول حلاله بودم چرا دوستاییم ک هر روز تقلبی میکنن باید پولشون حلال باشه من پولم حرام، یبار ب یکی گفتم گفت پولت حرامه و یا طوری با شک گفتن یا… حالا من تحقیق کردم واقعا زیاد گفتن رهبر اعلمه من خودم میخام از رهبر تقلید کنم ولی اتفاقا این وسواس نمیزاره و میگه چون تو این مسعله برات پیش اومده نمیشه عدول کنی در صورتی ک قبل این مسعله هم رهبر تقلید میکردم و به خاطر وسوسام برگشتم ب مکارم و الان بلا تکلیفم معلوم نیست چی ب چیه، حالا میتونم از رهبر تقلید بکنم؟

    1. حجت الاسلام مهدی یوسف وند می گوید

     سلام علیکم
     اصلا بحث بنده روی نجاست و طهارت نیست، تمام مسائل که برای شما وسواس آورد را به پدر و مادر مراجعه کنید (اگر وسواس ندارند) ملاک حرف آنهاست. پول شما حلال حلال هست، اگر شک آمد بنا را بر حلال بودن بگذارید. در مسئله اعلمیت نیاز به تغییر مرجع نیست چه اصراری به تغییر مرجع دارید. اتفاقا برای اینکه بتوانید با وسواس مقابله کنید خوب هست روی همان تقلید از آقای مکارم بمانید و این برای شما بهتر هست. نگذارید وسواس شما را بازی بگیرد. مقابله کنید. اگر هر مسئله که وسواس آمد خواستید به وسواس گوش کنید شدید تر می شود. همین شده که بلا تکلیف هستید. تکلیف شما شرعا همین هست که روی همین مرجع تقلید که هستید بمانید، اگر خواستید عوض کنید بگذارید کامل درمان بشوید بعد بیاید تا بنده به شما بگویم چه کاری بکنید. وظیفه دوم شما رجوع به روانپزشک است. حتما باید بیش از ۱۰ جلسه مشاوره بروید. تا این اینجا وظیفه شما تمام هست و تکلیف شرعی شما روشن هست دوباره نگردید یا نروید از فلان روحانی سوال کنید که چه کنم، حال خودتان را بدتر می کنید بنده در زمینه وسواس کار کردم از مبانی شرع هم اطلاع دارم بالا بروید در آسمان هفتم، پایین بیایید تمام شرع و تمام اسلام حکمش در وسواس این است که اعتنا نکن و هرچه وسواس آمد بی ارزش است حتی یقین هم کردی بیندازید دور، فوقش خیلی اذیت کرد بجای اینکه وقت خودتان و دفاتر مراجع و دوستان طلبه تان را بگیرید بروید حرف پدر یا مادر را ملاک قرار بدهید.
     وفقکم الله لکل الخیر

 2. حامد می گوید

  با سلام.میخواستم بدونم اگر مرجع تقلیدی فوت کند ایا میتوان به تقلید از ایشان ادامه داد یا باید مرجع زنده دیگری انتخاب کرد. وایا فتاوای مرجعی با فوتش ساقط میشود.با تشکر

  1. حجت الاسلام مهدی یوسف وند می گوید

   سلام علیکم
   باید بقاء بر تقلید میّت به فتوای مجتهد زنده باشد و کسی که در بعضی از مسائل به فتوای مجتهدی عمل کرده، (۱) بعد از مردن آن مجتهد می‌تواند در همه مسائل از او تقلید کند.
   اینجا کلیک کنید و به صورت کامل بخوانید.
   وفقکم الله لکل خیر

 3. Amir می گوید

  من بدون تحقیق ایت الله مکارم شیرازی بعنوان مرجع انتخاب کردم و از ایشان پیروی کردم
  (کسی بمن گفته که چون بدون تحقیق بوده انگار مرجع تقلید نداشتی.ایا درسته؟)
  الان ایت الله مکارم مرجع تقلید بنده هستن یا چون بدون تحقیق بوده نه؟
  من میخوام از ایشون پیروی کنم نیازی به تحقیق بیشتر هست؟

  1. حجت الاسلام مهدی یوسف وند می گوید

   سلام علیکم
   چون حضرت آیت الله مکارم از مراجع مشهور است و بسیاری از مومنین مقلد ایشان هستند، همین اندازه که به این جهت توجه داشته اید کافی است و تقلید شما صحیح است.
   وفقکم الله لکل خیر

 4. Amir می گوید

  سلام وقت بخیر
  میخوام مرجع تقلیدمو عوض کنم
  مکارم به سیستانی
  بنظرتون مساوی هستند یا سیستانی اعلم تر است یا مکارم اعلم تر است؟

  1. حجت الاسلام مهدی یوسف وند می گوید

   سلام علیکم
   حقیر آشنایی بیشتری با حضرت استادمان آیت الله العظمی مکارم شیرازی دامت برکاته دارم، تسلط ایشان بر فقه بی مانند و بی نظیر هست و در این چند سالی که محضر ایشان بوده ایم فقاهت و اعلمیت ایشان برای ما محرز است.
   وفقکم الله لکل خیر

 5. Mj می گوید

  سلام خسته نباشید ، تشخیص مرجع اعلم یا مساوی رو چجور باید پیدا کرد ؟
  منظورم دقیقا اینه که “رتبه بندی مکتوب ” ای وجود داره ؟ بین اینهمه مراجع چجور باید تشخیص بدیم کدام مجتهد با کدام یکی مساوی ( یا اعلم) است ؟
  برای تک تک مجتهد ها که نمیشه دو نفر عاقل حوزوی پیدا کرد و مقایسه ای سوال پرسید ازشون :/

  1. حجت الاسلام مهدی یوسف وند می گوید

   سلام علیکم
   نیازی نیست که تک تک مجتهدین را بررسی کنیدف همینکه مراجع مشهور را تحقیق کنید و دو نفر عالم عادل تقلید از یک مرجع را مجزی بدانند همین کافی است.
   بنابر توصیه ما؛ می توانید از حضرت آیت الله العظمی خامنه ای تقلید کنید.
   وفقکم الله لکل خیر

 6. Leili می گوید

  سلام.ببخشید در سن نه سالگی بدون اطلاع وبخاطر اینکه خاهروبرادرم ازشخصی تقلید میکردند،من هم اون شخص رو بعنوان مرجع انتخاب کردم..الان دوست دارم مرجع تقلیدم رو تغییربدم چراک ایشان مسائل را بسیار سخت میگیرند…ایااشکال دارد ک ب این دلیل تغییربدهم؟

  1. حجت الاسلام مهدی یوسف وند می گوید

   سلام علیکم
   صرف سخت یا آسان بودن دلیلی برای تغییر مرجع نیست، بلکه انتخاب مرجع باید بر اساس ملاک های علمی و تقوا باشد.
   برای انتخاب مرجع شرایطی هست مثل اعلمیت که درسایت هم مطرح شده است، پس اگر مرجعی که در سن کم انتخاب کرده اید، شرایط را دارد و اعلم هست، شرعا باید از همین شخص تقلید کنید و نمی توانید مرجع را تغییر بدهید.
   وفقکم الله لکل الخیر

 7. علی می گوید

  با عرض سلام خدمت شما
  دراول تقلید نکردم حدود دو سال میشد و حالا چند ماهی میشود تقلید میکنم و مشکلی در تقلیدم به وجود آمده.قبل از تقلید همه اعمال من صحیح بوده و یا طبق احتیاط بوده و غسل را هم قبلا درست انجام میدادم اما قصدم تقلید از کسی نبود و هر وقت کسی از من میپرسید از که تقلید میکنید نام مرجع اول خود را میگفتم و حتی توضیح المسایل آن مرجع را نخوانده بودم و احکام را نمیدانستم اما خورد که بودم رساله آن مرجع را خواندم البته کمی و نمیدانستم چیست مثلا بخش احکام شکار را خواندم که تا هنوز یادم هست اما من که شکار نکردم تقلید هم نکردم و بعد که متوجه واجب شدن تقلید شدم از همان مرجع تقلید کردم و فقط یک نفر نام مراجع را گفته بود و آن مرجع هم بود و بعد استبرا را فقط تقلید کردم که آنرا هم غلط انجام میدادم و بعد به اعلمیت مرجع خود شک کردم و مرجع خود را تغیر دادم و باز استبرا را تقلید کردم و اینبار درست استبرا کردم چون خوب خواندم و یاد گرفتم و چون از نظر من مسایل مرجع دوم زیاد مطابق احتیاط نبود خواستم باز مرجع خود را تغیر دهم و وقتی رساله را دیدم تغیر مرجع اعلم به اعلم بنا بر احتیاط واجب بود و از مرجع دیگر تقلید کرده به مرجع اول خود رجوع کردم چون اعمال در رساله مرجع اول من نزدیک تر به احتیاط بود.
  بگویید که حالا وظیفه ام تقلید از کدام مرجع است و حالا دانستم اگر اعمال من مطابق رساله مرجع باشد حتی اگر اشتباه هم باشد درست است و ماندم که از که تقلید کنم.

  1. حجت الاسلام مهدی یوسف وند می گوید

   سلام علیکم
   نباید وسواس داشته باشید، وظیفه شما به عنوان شیعه این هست که تحقیق کنید و یک مرجع اعلم را انتخاب کنید و از همان تقلید نمایید. نیازی هم به این اندازه شک و شبهه هم نیست.
   وفقکم الله لکل الخیر

   1. Bigarar می گوید

    سلام خسته نباشید ببخشید یک دختری بدون اجازه پدر با یک آقا پسری عقد موقت خوندن به عربی ولی مدت و مهریه رو معلوم نکردن..مرجعشون رهبر بوده..ولی پسر گفته میتونیم از اقای فاضل تبعیت کنیم که گفته اجازه پدر نمیخواد…حالا این عقد موقت باطله یا صحیحه…اگر رابطه غیرمتعارف (ازپشت) داشته باشند چی؟ بعد از گذشت ۵ یا ۶ ماه از اخرین رابطه دخترخانم میخواد باکسی دیگه ازدواج کنه تکلیف چیه

    1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

     سلام علیکم
     حتما با دفتر مرجعش تماس بگیرد!!
     وفقکم الله لکل الخیر