وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

پرسش و پاسخ درباره اقسام زن حائض

0

پرسش و پاسخ درباره اقسام زن حائض

طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي

حضرت آیت الله مکارم شیرازی

اقسام شش گانه زنان حائض [fusion_builder_container hundred_percent=”yes” overflow=”visible”][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ background_position=”left top” background_color=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” spacing=”yes” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” padding=”” margin_top=”0px” margin_bottom=”0px” class=”” id=”” animation_type=”” animation_speed=”0.3″ animation_direction=”left” hide_on_mobile=”no” center_content=”no” min_height=”none”][اقسام زنان حائض ]
پرسش : زنانی که خون حیض مشاهده می کنند بر چند گونه هستند؟
پاسخ : زنان حائض بر شش گونه هستند: 1- صاحب عادت وقتیه و عددیه 2- صاحب عادت وقتیه 3- صاحب عادت عددیه 4- مـضـــطربه 5- مبتدئه 6- ناسیه

منظور از زن مبتدئه در حیض [اقسام زنان حائض ]
پرسش : زن مبتدئه به چه کسی گفته می شود؟
پاسخ : مبتدئه به زنى گفته می شود که براى اوّلین بار حائض مى ‏شود.

وظیفه زن مبتدئه [اقسام زنان حائض ]
پرسش : زن یا دختری که برای اولین بار خون حیض مشاهده می کند، وظیفه ی او چیست؟
پاسخ : اگر ده روز یا کمتر خون ببیند همه ‏اش حیض است و اگر بیشتر از ده روز ببیند و همه‏ اش یک جور باشد باید عادت خویشان خود را حیض قرار دهد و بقیّه را استحاضه (اگر عادت همه یا اکثریّت قاطع آنها یکسان باشد). و هرگاه عادت آنها مختلف باشد، احتیاط واجب آن است که عادت خود را هفت روز قرار دهد.

وظیفه زن مبتدئه در صورتی که بيشتر از ده روز خون ببيند [اقسام زنان حائض ]
پرسش : اگر زن مبتدئه بیشتر از ده روز خون ببیند وظیفه او چیست؟
پاسخ : اگر مبتدئه بیشتر از ده روز خون ببیند که چند روز آن نشانه حیض دارد، چنانچه خونى که نشانه حیض دارد کمتر از سه روز و بیشتر از ده روز نباشد، آن خون حیض و بقیّه استحاضه است و اگر کمتر از سه روز باشد باید آنچه را نشانه حیض دارد بگیرد و باقیمانده را به عادت خویشاوندان خود مراجعه کند، همچنین اگر آنچه نشانه حیض دارد بیش از ده روز باشد به تعداد عادت خویشاوند خود حیض قرار مى‏دهد و بقیّه استحاضه است.

منظور از زن ناسیه در حیض [اقسام زنان حائض ]
پرسش : زن ناسیه به چه کسی گفته می شود؟
پاسخ : ناسیه به زنى گفته می شود که عادت خود را فراموش کرده است.

منظور از زن مضطربه در حیض [اقسام زنان حائض ]
پرسش : زن مضطربه به چه کسی گفته می شود؟
پاسخ : مضطربه زنى است که چند ماه حائض شده ولى عادت معیّن پیدا نکرده و یا اگر سابقاً عادت داشته، به هم خورده و عادت تازه‏ اى جانشین آن نشده است.

وظیفه زن مضطربه [اقسام زنان حائض ]
پرسش : زنی که چند ماه خون دیده، امّا عادت معینی پیدا نکرده است تکلیف او چیست؟
پاسخ : اگر ده روز یا کمتر خون ببیند همه‏ اش حیض است و اگر بیشتر از ده روز ببیند چنانچه بعضى نشانه حیض داشته باشد و از سه روز کمتر و از ده روز بیشتر نباشد، حیض محسوب مى‏شود و اگر همه ‏اش یک جور باشد مطابق عادت خویشاوندان خود عمل مى‏کند (اگر عادت همه یا اکثریّت قاطع آنها یکسان باشد) و هرگاه عادت آنها مختلف باشد، احتیاط واجب آن است که عادت خود را هفت روز قرار دهد.

حکم لکه بینی زن مضطربه [اقسام زنان حائض ]
پرسش : اگر زنی که عادت ماهیانه منظم ندارد، لکه هایی را مشاهده نماید وظیفه ی او چیست؟
پاسخ : در فرض سوال، باید رجوع به صفات و نشانه ها نمایند و خون هایی که نشانه و صفات حیض را دارد، حیض است(به شرطی که از سه روز کمتر و از ده روز بیشتر نباشد و فاصله دو حیض کمتر از ده روز نباشد) و در غیر این صورت، احکام استحاضه را دارد.

منظور از زنِ صاحب عادت وقتیّه و عددیّه [اقسام زنان حائض ]
پرسش : زنِ صاحب عادت وقتیّه و عددیّه به چه کسی گفته می شود؟
پاسخ : صاحب عادت وقتیّه و عددیّه به زنى گفته می شود که دو ماه پشت سر هم در وقت معیّن خون حیض ببیند و شماره روزهاى او در هر دو ماه یک اندازه باشد، مثل این‏که دو ماه پشت سر هم از اوّل ماه تا هفتم، خون‏ ببیند.

وظیفه زنِ صاحب عادت وقتیّه و عددیّه [اقسام زنان حائض ]
پرسش : زنی که دا رای عادت وقتیّه و عددیّه می باشد وظیفه او چیست؟
پاسخ : زنانى که عادت وقتیّه و عددیّه دارند همین که در ایّام عادت خون ببینند حائض مى‏ شوند و تا پایان ایّام عادت، احکام حائض را دارند؛ خواه نشانه‏ هاى خون حیض در آن بوده باشد یا نه.

وظيفه زن صاحب عادت وقتیّه و عددیّه که در تمام ماه پاک نمی شود [اقسام زنان حائض ]
پرسش : اگر زن صاحب عادت وقتیّه و عددیّه در تمام ماه خون ببیند و پاک نشود، وظیفه ی او چیست؟
پاسخ : هرگاه زنى در تمام ماه پاک نمى ‏شود ولى در دو ماه پشت سر هم، چند روز معیّن(مثلًا از اوّل تا هفتم ماه) خونى را که مى‏ بیند نشانه‏ هاى حیض را دارد، امّا بقیّه چنین نیست؛ او نیز باید همان ایّام را عادت قرار دهد.

وظیفه زن صاحب عادت وقتیّه و عددیّه در صورت تغییر وقت عادت [اقسام زنان حائض ]
پرسش : اگر زن صاحب عادت وقتیّه و عددیّه، چند روز زودتر از زمان عادت یا بعد از آن خون ببیند تکلیف او چیست؟
پاسخ : زنانى که «عادت وقتیّه و عددیّه» دارند، اگر یکى دو سه روز جلوتر از زمان عادت یا بعد از آن خون ببینند بطورى که بگویند عادت را جلو یا عقب انداخته، باید به احکام زن حائض عمل کنند، خواه آن خون نشانه‏ هاى حیض را داشته باشد یا نه.

وظیفه زن صاحب عادت مرتّب در لکه بینی قبل از حیض [اقسام زنان حائض ]
پرسش : خانمی که قبل از زمان عادت ماهانه، لکه یا خون مشاهده می کند وظیفه ی او چیست؟
پاسخ : چنانچه عادت ماهیانه مرتب دارد و خون یا لکه در ایام عادت و یا چند روز قبل از آن دیده شود و سه روز پشت سر هم باشد(هر چند فقط باطن آلوده باشد)، حیض است ولی اگر مجموع خون ولکه ها از ده روز بیشتر شود فقط خون هایی که در روزهای عادت دیده حیض است و بقیه استحاضه.

وظیفه زن صاحب عادت وقتیّه و عددیّه در لکه بینی بعد از حیض [اقسام زنان حائض ]
پرسش : اگر زنی که صاحب عادت وقتیّه و عددیّه می باشد، بیش از روزهای عادت خون ببیند وظیفه ی او چیست؟
پاسخ : چنانچه خون حیض (حتی اگر بصورت لکه کمرنگی باشد) از ده روز بگذرد به مقداری که در ماه های قبل خون می دیده عادت ماهانه قرار می دهد، و بقیه حکم استحاضه دارد. و اگر مجموع ( پاکی و خون) از ده روز تجاوز نکند همه آن حیض محسوب می شود.

وظیفه زن صاحب عادت وقتیّه و عددیّه که مجموع پاکی و مشاهده خون او ده روز می باشد [اقسام زنان حائض ]
پرسش : چنانچه خانمی که دارای عادت منظم می باشد؛ خونی با شرایط حیض مشاهده کند و پاک شود و بعد از مدتی دوباره خون ببیند و تمام روزهايى را كه خون ديده، بيش از ده روز نباشد وظیفه ای او چیست؟
پاسخ : زنى که عادت منظم دارد هرگاه سه روز یا بیشتر خون ببیند و پاک شود و دوباره خون ببیند و فاصله بین دو خون، کمتر از ده روز باشد و تمام روزهایى را که خون دیده، بیش از ده روز نباشد همه آن حیض است؛ البته ایّامى که در وسط پاک بوده، زنِ پاک محسوب مى ‏شود و باید اعمال خود را انجام بدهد.

وظیفه زن صاحب عادت وقتیّه و عددیّه که مجموع پاکی و مشاهده خون او بیش از ده روز می باشد [اقسام زنان حائض ]
پرسش : چنانچه خانمی که دارای عادت منظم می باشد؛ خونی با شرایط حیض مشاهده کند و پاک شود و بعد از مدتی دوباره خون ببیند و تمام روزهايى را كه خون ديده، بيش از ده روز باشد وظیفه ای او چیست؟
پاسخ : در فرض سوال، خونى که در عادت بوده است حیض و دیگرى که نبوده، استحاضه است و اگر هیچ کدام در عادت نبوده، آن خونى که داراى صفات حیض است حیض و دیگرى استحاضه است و اگر هر دو صفات حیض دارد، تا ده روز حیض محسوب مى‏ شود و بعد از آن استحاضه

وظیفه زنِ صاحب عادت وقتیّه و عددیّه که در ایّام عادت خون نبیند [اقسام زنان حائض ]
پرسش : چنانچه خانمی که دارای عادت ماهانه ی وقتیه و عددیه است در ایام عادت خون نبیند و در ایام دیگر خون ببیند، وظیفه ی او چیست؟
پاسخ : با توجه به آنچه نوشته اید اگر در وقت عادت، خون نبیند و در غیر آن ایّام به شماره روزهاى حیضش خون ببیند باید همان را حیض قرار دهد، چه پیش از وقت عادت باشد، یا بعد از آن، به شرط این‏که نشانه هاى حیض را داشته باشد.

وظیفه زن صاحب عادت در صورت مشاهده خون به علّـت عارضی [اقسام زنان حائض ]
پرسش : چنانچه زن صاحب عادتی که در زمان خاص پاک می شد، به خاطر زمین خوردن دوباره خون ببیند تکلیف او چیست؟
پاسخ : در صورتی که قبل از ده روز خون قطع شود همه جزء عادت محسوب می شود مگر اینکه بداند خون مزبور در اثر جراحتی است .

وظیفه زنِ دارای عادت مرتب در صورت مشاهده خون تا عادت بعدی [اقسام زنان حائض ]
پرسش : زنی که دارای عادت ماهانه مرتب می باشد، اگر بعد از 15 روز از حیض،خونی با وصف حیض ببیند و از 10 روز بگذرد بطوری که با وقت حیض همیشگی برخورد کند وظیفه اش چیست؟
پاسخ : در فرض سوال استحاضه است تا زمانی که خون همیشگی از نظر زمان و عدد را ببیند که آن حیض است.

وظیفه زن در صورت تغییر عادت به سبب استفاده از دستگاه [اقسام زنان حائض ]
پرسش : زنی که دارای عادت ماهانه مرتب بوده است؛ چنانچه به خاطر استفاده از دستگاه برای جلوگیری از انعقاد نطفه، عادت او کم یا زیاد شده است تکلیف او چیست؟
پاسخ : اگر چند مرتبه در مواقع مختلف یا ایّام مختلف بر خلاف عادت اوّل خون ببیند جزء مضطربه است و در این حال اگر 10 روز یا کمتر خون ببیند همه اش حیض است، اگر بیش از ده روز خون ببیند آن مقدار از آن که نشانه حیض را داشته باشد و از سه روز کمتر و از ده روز بیشتر نباشد حیض محسوب مى شود و اگر همه اش یک جور باشد مطابق عادت خویشاوندان خود عمل مى کند.

منظور از زنِ صاحب عادت وقتیّه [اقسام زنان حائض ]
پرسش : زن صاحب عادت وقتیّه به چه کسی گفته می شود؟
پاسخ : صاحب عادت وقتیّه به زنى گفته می شود که دو ماه پشت سر هم در وقت معیّن خون حیض ببیند، ولى شماره روزهاى او به یک اندازه نباشد، مثلًا یک ماه، پنج روز و یک‏ ماه، هفت روز ببیند.

وظیفه زنِ صاحب عادت وقتیّه [اقسام زنان حائض ]
پرسش : زنی که صاحب عادت وقتیّه است وظیفه ی او چیست؟
پاسخ : زنانى که فقط «عادت وقتیّه» دارند یعنى دو ماه پشت سر هم در وقت معیّن خون حیض ببینند سپس پاک شوند، ولى شماره روزهاى آن یک اندازه نباشد، باید تمام آن را حیض قرار دهند به شرط آن که از سه روز کمتر و از ده روز بیشتر نباشد.

وظيفه زن صاحب عادت وقتیّه که در تمام ماه پاک نمی شود [اقسام زنان حائض ]
پرسش : اگر زن صاحب عادت وقتیّه در تمام ماه خون ببیند و پاک نشود، وظیفه ی او چیست؟
پاسخ : هرگاه زنى در تمام ماه پاک نمى شود، ولى دو ماه پشت سر هم در وقت معیّن خون او نشانه‏ هاى حیض را دارد، امّا شماره روزهاى خونى که نشانه حیض را دارد یک اندازه نیست، چنین زنى نیز باید تمام آنچه را نشانه‏ حیض دارد حیض قرار دهد.

وظیفه زن صاحب عادت وقتیّه که مجموع پاکی و مشاهده خون او ده روز می باشد [اقسام زنان حائض ]
پرسش : چنانچه خانمی که دارای عادت وقتیّه می باشد؛ خونی با شرایط حیض مشاهده کند و پاک شود و بعد از مدتی دوباره خون ببیند و تمام روزهايى را كه خون ديده، بيش از ده روز نباشد وظیفه ای او چیست؟
پاسخ : زنى که دو ماه پشت سر هم در وقت معیّن، سه روز یا بیشتر خون حیض ببیند و بعد پاک شود، دو مرتبه سه روز یا بیشتر خون ببیند و مجموع روزهایى که خون دیده یا در بین آن پاک بوده، از ده روز بیشتر نشود (ولى ماه دوم کمتر یا بیشتر از ماه اوّل باشد) چنین زنى نیز باید تمام آنچه را دیده حیض قرار دهد، ولى در روزهاى وسط که پاک است حکم طاهر را دارد.

وظیفه زن صاحب عادت وقتیّه در صورت تغییر وقت عادت [اقسام زنان حائض ]
پرسش : اگر زن صاحب عادت وقتیّه، چند روز زودتر از زمان عادت یا بعد از آن خون ببیند تکلیف او چیست؟
پاسخ : زنى که «عادت وقتیّه» دارد اگر در وقت عادت خود، یا دو سه روز قبل یا بعد از عادت خون ببیند بطورى که بگویند حیض را جلو یا عقب انداخته، باید به حکم زنهاى حائض عمل کند، خواه آن خون نشانه‏ هاى حیض را داشه باشد یا نه.

وظیفه زن صاحب عادت وقتیّه در صورت مشاهده خون بیشتر از ده روز [اقسام زنان حائض ]
پرسش : زنی که دارای عادت وقتیّه است؛ چنانچه بیشتر از ده روز خون ببیند و نتواند تشخیص بدهد که کدام یک نشانه ی حیض را دارد، تکلیف او چیست؟
پاسخ : زنى که «عادت وقتیّه» دارد اگر بیشتر از ده روز خون ببیند و نتواند تعداد روزهاى حیض را به واسطه نشانه‏هاى آن تشخیص دهد، باید مطابق تعداد روزهاى عادت زنان خویشاوند خود حیض قرار دهد (اعم از خویشاوندان پدرى یا مادرى، زنده یا مرده و این در صورتى است که همه یا اکثریّت قریب به اتفاق آنها یکسان باشند، امّا اگر در میان آنها اختلاف است، مثلًا بعضى پنج روز و بعضى هشت روز عادت مى‏بینند، احتیاط واجب آن است که در هر ماه هفت روز را ایّام عادت خود قرار دهد.

منظور از زن صاحب عادت عددیّه [اقسام زنان حائض ]
پرسش : زن صاحب عادت عددیّه به چه کسی گفته می شود؟
پاسخ : صاحب عادت عددیّه به زنى گفته می شود که شماره روزهاى عادت او در دو ماه پشت سر هم یک اندازه است (مثلًا هفت روز)، ولى وقت دیدن آن مختلف است، مثلًا یک بار از اوّل ماه و بار دیگر از دهم ماه شروع مى ‏شود.

وظیفه زن صاحب عادت عددیّه [اقسام زنان حائض ]
پرسش : زنی که دارای عادت عددیّه است وظیفه ی او چیست؟
پاسخ : زنانى که «عادت عددیّه» دارند یعنى شماره روزهاى حیض آنها در دو ماه پشت سر هم یک اندازه است، ولى وقت آن تغییر مى‏کند، آنها باید در همان چند روز به احکام حائض عمل کنند.

وظیفه زن صاحب عادت عددیّه [اقسام زنان حائض ]
پرسش : زنی که دارای عادت عددیّه است وظیفه ی او چیست؟
پاسخ : زنانى که «عادت عددیّه» دارند یعنى شماره روزهاى حیض آنها در دو ماه پشت سر هم یک اندازه است، ولى وقت آن تغییر مى‏کند، آنها باید در همان چند روز به احکام حائض عمل کنند.

وظيفه زن صاحب عادت عددیّه که در تمام ماه پاک نمی شود [اقسام زنان حائض ]
پرسش : اگر زن صاحب عادت عددیّه در تمام ماه خون ببیند و پاک نشود، وظیفه ی او چیست؟
پاسخ : هرگاه زنى در تمام ماه پاک نمى شود، ولى دو ماه پشت سر هم چند روز از خونى را که مى‏ بینند نشانه حیض و بقیّه نشانه ‏هاى استحاضه دارد و شماره روزهایى که نشانه حیض دارد در هر دو ماه یک اندازه است، امّا وقت آن یکى نیست، باید آن چند روزى که نشانه حیض را دارد حیض قرار دهند.

وظیفه زن صاحب عادت عددیّه در صورت مشاهده خون بیشتر از ده روز [اقسام زنان حائض ]
پرسش : زنی که دارای عادت عددیّه است؛ چنانچه بیشتر از ده روز خون ببیند تکلیف او چیست؟
پاسخ : زنى که «عادت عددیّه» دارد اگر بیشتر از شماره عادت خود، خون ببیند و از ده روز بیشتر شود چنانچه همه خون هایى که دیده یک جور باشد باید از موقع دیدن خون به شماره روزهاى عادتش حیض و بقیّه را استحاضه قرار دهد و اگر چند روز آن نشانه حیض دارد باید همان را حیض قرار دهد و اگر بیشتر از ایّام عادت او باشد از آخر آن کم مى‏کند و اگر کمتر از ایّام عادت او ست، باید آن روزها را با چند روز بعد از آن که روى هم‏رفته به اندازه عادتش شود، حیض قرار دهد و بقیّه را استحاضه.

وظیفه زن مبتدئه، مضطربه، ناسیه و عادت عددیّه در صورت مشاهده خون در حین عبادات [اقسام زنان حائض ]
پرسش : زنانی که مبتدئه یا مضطربه یا ناسیه یا صاحب عادت عددیّه هستند در صورت مشاهده خون در حین عبادات، چه وظیفه ای دارند؟
پاسخ : در فرض سوال، اگر خونى ببینند که نشانه‏ هاى حیض داشته باشد، باید فوراً عبادت را ترک کنند و چنانچه بعد بفهمند حیض نبوده، باید عبادتهایى را که به جا نیاورده اند قضا کنند، ولى اگر نشانه‏ هاى حیض را نداشته باشد بر طبق حکم مستحاضه عمل مى‏ کنند تا ثابت شود که خون حیض است.

وظیفه زن صاحب عادت «وقتیّه» یا «وقتیّه و عددیّه» در صورت مشاهده خون در حین عبادات [اقسام زنان حائض ]
پرسش : زنانی که صاحب عادت «وقتیّه» یا «وقتیّه و عددیّه» هستند در صورت مشاهده خون در حین عبادات، چه وظیفه ای دارند؟
پاسخ : در فرض سوال به محض دیدن خون در ایّام عادت، عبادت را ترک مى‏ کنند.

وظیفه زن ناسیه [اقسام زنان حائض ]
پرسش : اگر زنی عادت خود را فراموش کرده است، تکلیف او چیست؟
پاسخ : اگر ده روز یا کمتر خون ببیند همه‏ اش حیض است و اگر بیشتر از ده روز ببیند، باید روزهایى که خون‏ او نشانه حیض دارد حیض قرار دهد (به شرط این‏که کمتر از سه روز و بیشتر از ده روز نباشد) و اگر بیشتر باشد، یا همه روزها را یک جور دیده، احتیاط واجب آن است که هفت روز اوّل را حیض قرار دهد و بقیّه را استحاضه.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی مکارم شیرازی

حتما بخوانيدویژه نامه احکام زنان

[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

آدرس ایمیل شما به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.