وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

وظیفه استحاضه در اعمال مشروط به طهارت

0

وظیفه استحاضه در اعمال مشروط به طهارت

فهرست این نوشتار:

در نوشتار قبل «نشانه و انواع استحاضه از رساله 10 مرجع » مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید.

رساله توضیح المسائل احکام زنان

[مستحاضه قلیله]

مسأله 427 مستحاضه قلیله (1) اگر بخواهد غیر از نماز کاری انجام دهد، که شرط آن وضو داشتن است، مثلًا بخواهد جایی از بدن خود را به خطّ قرآن برساند باید (2) وضو بگیرد و وضویی که برای نماز گرفته کافی نیست (3)، بنا بر احتیاط واجب.

این مسأله، در رساله آیات عظام: بهجت و مکارم نیست

(1) (سیستانی:) یا متوسطه..

(2) (فاضل:) بنا بر احتیاط واجب باید..

(سیستانی:) چنانچه بعد از تمام شدن نماز باشد، بنا بر احتیاط واجب باید..

(3) (سیستانی، فاضل:) بقیه مسأله ذکر نشده.

(گلپایگانی، صافی:) مسأله احتیاط آن است که مستحاضه غیر از نماز، هر کاری را که شرط آن طهارت است مثل دست کشیدن به خط قرآن ترک کند مگر در صورتی که بر او واجب باشد.

(خوئی، تبریزی:) مسأله مستحاضه ای که برای نماز وضو گرفته یا غسل کرده بنا بر احتیاط نمی‌تواند در حال اختیار جایی از بدن خود را به خط قرآن برساند، و در حال اضطرار جایز است ولی بنا بر احتیاط باید وضو بگیرد.

(زنجانی:) بنا بر احتیاط باید وظیفه غسل یا وضویی که برای نماز دارد، برای رساندن بدن به خط قرآن انجام دهد.

[ رفتن در مسجد و نزدیکی با شوهر در ایام استحاضه]

مسأله 428 رفتن در مسجد مکه و مدینه و توقف در سایر مساجد و خواندن سوره‌ای که سجده واجب دارد (1) برای زن مستحاضه اشکال ندارد ولی نزدیکی شوهر با او بنا بر احتیاط واجب (2) در صورتی حلال می‌شود که غسل کند اگر چه کارهای دیگری را که برای نماز واجب است، مثل وضو و عوض کردن پنبه و دستمال انجام نداده باشد (3).

این مسأله، در رساله آیت اللّه بهجت نیست

(1) (فاضل:) و نزدیکی با شوهر برای زن مستحاضه اشکال ندارد هر چند احتیاط مستحب در این است که برای این کارها غسلهای واجب خود را انجام داده باشد.

(2) [عبارت «بنا بر احتیاط واجب» در رساله آیت اللّه نوری نیست]

(3) (نوری:) و بنا بر احتیاط واجب زن مستحاضه متوسطه و کثیره تا هنگامی که بکلی پاک نشده‌اند؛ خط قرآن را مسح نکنند.

(اراکی:) مسأله اگر مستحاضه غسل‌های واجب خود را به جا آورد، چنانچه بین غسل و نماز فاصله نینداخته باشد رفتن به مسجد و توقف در آن و خواندن سوره‌ای که سجده واجب دارد و نزدیکی شوهر با او، حلال می‌شود ولی اگر بین غسل و نماز فاصله انداخته باشد، احتیاط واجب آن است که برای هر یک از این اعمال غسل جداگانه‌ای انجام دهد، و اگر غسلهای واجب خود را انجام ندهد، بنا بر احتیاط واجب نمی‌تواند اعمال ذکر شده را انجام دهد.

(گلپایگانی، صافی:) مسأله اگر مستحاضه غسل‌های واجب خود را به جا آورد، رفتن در مسجد و توقف در آن و خواندن سوره‌ای که سجده واجب دارد و نزدیکی شوهر با او حلال می‌شود؛ اگر چه کارهای دیگری را که برای نماز واجب است، مثل عوض کردن پنبه و دستمال انجام نداده باشد.

(خوئی:) مسأله مستحاضه ای که غسلهای واجب خود را به جا آورده رفتن او در مسجد و توقف در آن و خواندن آیه‌ای که سجده واجب دارد و نزدیکی شوهر با او حلال است، اگر چه کارهای دیگری را که برای نماز انجام می‌داد مثل عوض کردن پنبه و دستمال، انجام نداده باشد و بعید نیست که این کارها بدون غسل نیز جایز باشد اگر چه احتیاط در ترک است.

(سیستانی:) بلکه این کارها بدون غسل نیز جایز است بجز نزدیکی که بنا بر احتیاط واجب جایز نیست.

(تبریزی:) احتیاط مستحب..

(زنجانی:) مسأله بر مستحاضه قلیله و متوسطه رفتن در مساجد و خواندن آیه و سوره سجده و نزدیکی شوهر با وی جایز است و مستحاضه کثیره اگر غسلهای واجب خود را به جا آورد، رفتن در مسجد هر چند برای عبور نباشد و خواندن آیه یا سوره‌ای که سجده واجب دارد، و نزدیکی شوهر با او، حلال است؛ اگر چه کارهای دیگری را که برای نماز واجب است مثل: عوض کردن دستمال یا آب کشیدن آن، انجام نداده باشد.

(مکارم:) مسأله مستحاضه کثیره، هر گاه غسلهای روزانه خود را انجام دهد برای اعمال دیگر مانند طواف و نماز قضا و نماز آیات و نماز شب، غسل دیگری بر او واجب نیست تنها باید وضو بگیرد.

[دست زدن به خط قرآن در ایام استحاضه]

مسأله 429 اگر زن در استحاضه کثیره یا متوسطه بخواهد پیش از وقت نماز جایی از بدن خود را به خط قرآن برساند، باید غسل کند و وضو هم بگیرد (1).

این مسأله، در رساله آیات عظام: بهجت و مکارم نیست

(1) (نوری:) باید در متوسطه غسل کند و وضو هم بگیرد و در کثیره تنها غسل کافی است.

(خوئی، تبریزی، سیستانی:) مسأله اگر زن در استحاضه کثیره یا متوسطه بخواهد پیش از وقت نماز آیه‌ای را که سجده واجب دارد بخواند یا مسجد برود بنا بر احتیاط مستحب باید غسل نماید و هم چنین است اگر شوهرش بخواهد با او نزدیکی نماید.

(زنجانی:) اگر زن در استحاضه کثیره..

(گلپایگانی، صافی، زنجانی:) سوره‌ای را..

(گلپایگانی، صافی:) بنا بر احتیاط واجب..

(زنجانی:) بنا بر احتیاط..

(فاضل:) مسأله اگر زن در استحاضه کثیره بخواهد پیش از وقت نماز، جایی از بدن خود را به خط قرآن برساند، باید غسل کند و در استحاضه متوسطه چنانچه در آن روز غسل کرده، وضو کافی است.

 • توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت،فاضل،  اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

 

حتما بخوانيد

 1. استحاضه
 2. تغيير استحاضه قليله به متوسطه یا کثیره
 3. غسل استحاضه (متوسطه/کثیره) پيش از وقت اذان
 4. وضو مستحاضه برای نماز واجب و مستحب 
 5. پاک شدن و اعمال استحاضه برای اولین نماز
 6. وارسی و تشخیص استحاضه چیست
 7. فاصله و تاخیر بین اعمال استحاضه و نماز
 8. جلوگیری از خروج خون استحاضه برای نماز
 9. استحاضه و روزه
 10. تغییر استحاضه قبل و بعد از نماز
 11. اگر در استحاضه وضو و غسل را انجام ندهد
نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

با توجه به حجم سوالات، به سوالات تکراری پاسخ داده نمی شود لطفا در سایت «سرچ» کنید.