وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

نیت روزه یوم الشک چیست

پرسش : چنانچه فرد بین روز آخر شعبان و اول ماه رمضان شک داشته باشد، وظیفه ی او چیست؟، در ادامه پاسخ مراجع عظام تقلید را بخوانید.

2

نیت روزه یوم الشک چیست

فهرست این نوشتار:

نیت روزه یوم الشک چیست

«یوم الشک» یعنی روزی که انسان شک دارد آخر ماه شعبان است یا اوّل ماه رمضان، روزه آن واجب نیست. و اگر بخواهد روزه بگیرد، باید نیّت ماه شعبان یا روزه مستحبی کند، یا اگر روزه قضا به ذمّه دارد نیّت قضا کند و چنانچه بعداً معلوم شود ماه رمضان بوده، از رمضان حساب می شود، ولی اگر در اثناء روز بفهمد، باید فوراً نیت خود را به روزه ماه رمضان برگرداند.

رساله توضيح المسائل

 [روزی را که انسان شک دارد آخر شعبان است یا اول رمضان]

مسأله 1568 روزی را که انسان شک دارد آخر شعبان است یا اول رمضان، واجب نیست روزه بگیرد و اگر بخواهد روزه بگیرد نمی تواند نیت روزه رمضان کند (1) ولی اگر نیت روزه قضا و مانند آن بنماید چنانچه بعد معلوم شود رمضان بوده، از رمضان حساب می شود.

(1) (گلپایگانی:) و می تواند نیّت کند که اگر رمضان است، روزه رمضان و اگر رمضان نیست، روزه قضا یا مانند آن باشد و بهتر آن است که نیّت روزه قضا و مانند آن بنماید و چنانچه بعد معلوم شود رمضان بوده، از رمضان حساب می شود.

(خوئی، تبریزی، بهجت:) (خوئی، تبریزی: یا نیّت کند که اگر رمضان است، روزه رمضان و اگر رمضان نیست روزه قضایا مانند آن باشد) بلکه باید نیّت روزه قضا و مانند آن بنماید و چنانچه بعد معلوم شود رمضان بوده، از رمضان حساب می شود. ولی در صورتی که قصد کند آن چه را که فعلًا خدا از او خواسته است انجام دهد و بعد معلوم شود رمضان بوده نیز کافی است.

(زنجانی:) بلکه باید به نیت روزه قضا یا روزه مستحبی و مانند آن روزه بگیرد یا قصد کند آن چه را که فعلًا خداوند متعال از او خواسته است انجام می دهد، بلکه می تواند چنین نیت کند که اگر ماه رمضان است روزه ماه رمضان و اگر ماه رمضان نیست روزه قضا یا روزه مستحبی و مانند آن باشد، هر چند نیت کردن به این شکل خلاف احتیاط استحبابی است و در این سه صورت، چنانچه بعد معلوم شود ماه رمضان بوده، از ماه رمضان حساب می شود.

(سیستانی:) ولی اگر نیّت کند که اگر رمضان است روزه رمضان و اگر رمضان نیست روزه قضا یا مانند آن باشد، صحّت روزه اش بعید نیست ولی بهتر آن است که نیّت روزه قضا و مانند آن بنماید و چنان چه بعد معلوم شود رمضان بوده، از رمضان حساب می شود و اگر قصد مطلق روزه را کند و بعد معلوم شود رمضان بوده نیز کافی است.

(صافی:) و بنا بر احتیاط، نیت قضا و مانند آن بنماید و چنانچه بعد معلوم شود رمضان بوده، از رمضان حساب می شود.

(مکارم:) مسأله «یوم الشّک» یعنی روزی که انسان شک دارد آخر ماه شعبان است یا اوّل ماه رمضان، روزه آن واجب نیست. و اگر بخواهد روزه بگیرد، باید نیّت ماه شعبان کند، یا اگر روزه قضا به ذمّه دارد نیّت قضا کند و چنانچه بعداً معلوم شود ماه رمضان بوده، از رمضان حساب می شود، ولی اگر در اثناء روز بفهمد، باید فوراً نیت خود را به روزه ماه رمضان برگرداند.

[ اگر روزی را که شک دارد آخر شعبان است یا اول رمضان]

مسأله 1569 اگر روزی را که شک دارد آخر شعبان است یا اول رمضان به نیت روزه قضا یا روزه مستحبی و مانند آن روزه بگیرد و در بین روز بفهمد که ماه رمضان است (1)، باید نیت روزه رمضان کند (2).

(1) (زنجانی:) نباید در بقیه روز نیت غیر ماه رمضان را داشته باشد.

(نوری:) و یا مردد شود که روزه خود را باطل کند یا نه، یا قصد کند که روزه را باطل کند مثلًا چیزی بخورد روزه اش باطل می شود اگر چه از قصدی که کرده برگردد و توبه نماید و کاری هم که روزه را باطل می کند انجام ندهد.

(2) (فاضل:) و لو این که بعد از ظهر ملتفت شود و اگر به نیّت رمضان روزه بگیرد باطل است، و لو این که در واقع رمضان باشد. (مکارم:) رجوع کنید به ذیل مسأله 1568.

 [اگر یقین کند که روز اول ماه رمضان است]

مسأله 1676 اگر یقین کند که روز اول ماه رمضان است و عمداً روزه خود را باطل کند بعد معلوم شود که آخر شعبان بوده کفّاره بر او واجب نیست (1).

(1) (صافی:) بنا بر احتیاط.

[اگر انسان شک کند که آخر رمضان است یا اول شوّال]

مسأله 1677 اگر انسان شک کند که آخر رمضان است یا اول شوّال (1) و عمداً روزه خود را باطل کند، بعد معلوم شود اول شوّال بوده کفاره بر او واجب نیست.

(1) (زنجانی:) یا یقین کند که آخر ماه رمضان است..

 • توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت،فاضل،  اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

مطابق نظر آيت الله خامنه اي

مطابق نظر آيت الله خامنه اي

نیت در یوم‌الشک

روزی که انسان شک دارد که آخر شعبان است یا اول ماه رمضان (یوم الشک) واجب نیست روزه بگیرد، و اگر بخواهد روزه بگیرد نمی‌تواند نیت روزه‌ی رمضان کند، بلکه می‌تواند قصد روزه‌ی مستحبی آخر شعبان یا روزه‌ی قضا و مانند آن کند و اگر بعداً معلوم شود که رمضان بوده از رمضان حساب می‌شود و قضای آن روز لازم نیست، و اگر در اثنای روز بفهمد که ماه رمضان است باید از همان لحظه نیت روزه‌ی رمضان کند. رساله آموزشی رهبری.


طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي

حضرت آیت الله مکارم شیرازی

تعریف یوم الشک و وظیفه مکلّف در آن روز [نیت روزه]

پرسش : چنانچه فرد بین روز آخر شعبان و اول ماه رمضان شک داشته باشد، وظیفه ی او چیست؟
پاسخ : یوم الشک یعنى روزى که انسان شک دارد آخر ماه شعبان است یا اوّل ماه رمضان، روزه آن واجب نیست و اگر بخواهد روزه بگیرد باید نیّت ماه شعبان‏ کند، یا اگر روزه قضا به ذمه دارد نیّت قضا کند و چنانچه بعداً معلوم شود ماه رمضان بوده از رمضان حساب مى‏شود، ولى اگر در اثناء روز بفهمد باید فوراً نیّت خود را به روزه ماه رمضان برگرداند.

روزه در یوم الشک

پرسش : لطفا برایم بگویید که یوم الشک به چه روزی می گویند و تکلیف ما چیست؟
پاسخ : روزى که انسان شک دارد که آخر ماه شعبان است یا اوّل ماه رمضان، اگر مى خواهد روزه بگیرد باید به قصد آخر شعبان باشد و اگر به نیّت اوّل ماه رمضان روزه بگیرد حرام و باطل است.

استفتائات آیت الله مکارم شیرازی.

حتما بخوانيد

ویژه نامه احکام روزهکلید: نیت روزه یوم الشک چیست نیت روزه یوم الشک چیست نیت روزه یوم الشک چیست نیت روزه یوم الشک چیست نیت روزه یوم الشک چیست نیت روزه یوم الشک چیست نیت روزه یوم الشک چیست نیت روزه یوم الشک چیست نیت روزه یوم الشک چیست نیت روزه یوم الشک چیست نیت روزه یوم الشک چیست نیت روزه یوم الشک چیست نیت روزه یوم الشک چیست نیت حکم روزه یوم الشک چیست نیت روزه یوم الشک چیست حکم روزه یوم الشک

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

با توجه به حجم سوالات، به سوالات تکراری پاسخ داده نمی شود لطفا در سایت «سرچ» کنید.

2 نظرات
 1. هانیه می گوید

  آیا در صورت نگرفتن روزه در روز یوم الشک قضای آن واجب است؟ در صورتی که کشورهای اطراف ماه رمضان ۳۰ روزه داشته اند و محل سکونت ما با توجه به رویت ماه ۲۹ روز روزه گرفته اند دلیل بر اثبات اول رمضان بودن روز یوم الشک میباشد؟ با تشکر فراوان

  1. مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   دلیل بر اثبات نیست، نیازی نیست که در یوم الشک روزه بگیرید.
   فقط اگر یقین کنید که یوم الشک گذشته جزو ماه رمضان بوده، در این صورت باید قضا کنید.
   وفقکم الله لکل الخیر