وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

نجس شدن اعضاي وضو

0

نجس شدن اعضاي وضو

فهرست این نوشتار:

رساله توضیح المسائل طهارت

[مسأله 278 اگر یکی از اعضای وضو نجس باشد]

مسأله 278 اگر یکی از اعضای وضو نجس باشد و بعد از وضو شک کند که پیش از وضو آنجا را آب کشیده یا نه (1)، چنانچه (2) در موقع وضو ملتفت پاک بودن و نجس بودن آن جا نبوده ، وضو باطل است . (3) و اگر می داند ملتفت بوده (4) یا شک دارد که ملتفت بوده یا نه ، وضو صحیح است (5). و در هر صورت جایی را که نجس بوده باید آب بکشد.

(1) (سیستانی:) وضو صحیح است ولی جایی را که نجس بوده باید آب بکشد. [پایان مسأله ]

(مکارم:) وضوی او صحیح است ، ولی باید برای نماز آن را آب بکشد و اگر چیزی با آن ملاقات کرده تطهیر کند. [پایان مسأله ]

(2) (اراکی ، زنجانی:) چنانچه بداند ..

(3) (تبریزی:) بنا بر احتیاط وضو باطل است ..

(بهجت:) وضو باطل است بنا بر أحوط، در صورتی که با وضو گرفتن و یا غیر آن به طور اتّفاقی پاک نشده باشد؛ و اگر ملتفت بوده ، یا شک ّ دارد که ملتفت بوده یا نه ، وضو صحیح است و در هر صورت باید بنا بر احوط برای نماز و مانند آن ، جایی را که نجس بوده آب بکشد.

(4) (زنجانی:) یا اصلًا مسأله را نمی دانسته وضو باطل است و اگر مسأله را می دانسته و می داند که ملتفت رعایت آن بوده یا شک کند که ملتفت بوده یا نه و مسأله را نیز می دانسته وضویش صحیح است و در هر صورت جایی را که نجس بوده بنا بر احتیاط باید آب بکشد.

(5) (صافی:) مگر آن که بداند در صورتی که پیش از وضو آن را آب نکشیده باشد، با شستن وضویی آب کشیده شده است .

توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت،فاضل، اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.


طهارت اعضا

پرسش 34 . در وضو اگر كف پاى انسان نجس باشد (ولى جاى مسح نجس نباشد) و مسح كند؛ آيا وضو صحيح است؟

همه مراجع: آرى، وضو صحيح است و نجاست كف پا ارتباطى با روى پا كه جاى مسح است، ندارد.

تبصره. نماز با لباس و يا بدن نجس صحيح نيست، لذا بايد قبل از نماز هر جايى از لباس و بدن را كه نجس است، تطهير كرد.

 

پرسش 35 . اگر عضوى از اعضاى وضو بعد از شستن آن و پيش از تمام شدن وضو نجس شود، تكليف چيست؟

همه مراجع: اگر پيش از تمام شدن وضو، جايى را كه شسته و يا مسح كرده، نجس شود، وضويش صحيح است؛ ولى تطهير آن به جهت نماز واجب است.[49]

 

[48]. العروة الوثقى، ج 1، شرائط الوضو، مسئله 2.

 • [49]. توضيح المسائل مراجع، م 276؛ وحيد، توضيح المسائل، م 282؛ خامنه اى، اجوبه، س 132.
 • .(احكام وضو، غسل و تيمم-پرسمان).

مطابق نظر آيت الله خامنه اي
مطابق نظر آيت الله خامنه اي

س 132: اگر عضوی از اعضای وضو بعد از شستن آن و قبل از اتمام وضو، نجس شود، چه حکمی دارد؟

ج: نجس شدن آن عضو، به صحّت‏ وضو ضرر نمى‏ رساند، ولى تطهير آن عضو براى پاک شدن از نجاست به خاطر نماز واجب است. اجوبه الاستفتائات مقام معظم رهبري .


طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي

 حضرت آیت الله مکارم شیرازی

پاک بودن اعضای وضو [پاک بودن اعضا ]

پرسش : آیا در وضو باید اعضای بدن پاک باشد؟

پاسخ : اعضاى وضو موقع شستن یا مسح کردن باید پاک باشد، امّا اگر بعد از تمام شدن وضوى یک عضو، همان عضو نجس شود وضو صحیح است.

نجس بودن غیر اعضای وضو [پاک بودن اعضا ]

پرسش : آیا نجس بودن غیر اعضای وضو در هنگام وضو گرفتن ضرری به صحت وضو می زند؟

پاسخ : اگر غیر از اعضاى وضو جایى از بدن نجس باشد مانعى براى وضو ندارد، ولى در مخرج بول و غائط احتیاط مستحب آن است که اوّل آن را تطهیر کرده، بعد وضو بگیرد.

شک در تطهیر کردن عضو نجس بعد از وضو [پاک بودن اعضا ]

پرسش : اگر بعد از وضو شک کند عضوی که قبلا نجس بوده را تطهیر کرده یا نه تکلیف چیست؟

پاسخ : هرگاه یکى از اعضاى وضو قبلًا نجس بوده و بعد از وضو شک کند که آن را پیش از وضو آب کشیده یا نه، وضوى او صحیح است، ولى باید براى نماز آن را آب بکشد و اگر چیزى با آن ملاقات کرده تطهیر کند.

بند نیامدن خون در اعضای وضو [پاک بودن اعضا ]

پرسش : در صورتی که در یکی از اعضای وضو خون بند نیاید برای وضو گرفتن چه باید کرد؟

پاسخ : هرگاه در صورت یا دستها بریدگى است که خون آن بند نمى‏آید و آب براى آن ضرر ندارد، باید در آب کریا جارى فرو برد، یا زیر شیر آب بگیرد و قدرى فشار دهد که خون بند بیاید و وضوى ارتماسى بگیرد، امّا اگر آب ضرر دارد باید به دستور وضوى جبیره، عمل کند.

حکم وضو گرفتن با اعضای متنجس [پاک بودن اعضا ]

پرسش : اگر در اعضای وضو مانند صورت، خون بوده ولی قبلا عین نجاست را برطرف کرده امّا آب نکشیده است، وضو گرفتن با آب قلیل و جاری چه حکمی دارد؟

پاسخ : نسبت به آب قلیل اگر چند بار آب می ریزد چون آب جاری می شود آب اولی که عبور می کند محل را می شوید و وضو در واقع با بدن پاک انجام می شود و صحیح است هر چند ترشح اول نجس است ( البته در ترشحات غساله چون نمی داند یا شک دارد به کجاها رسیده است جستجو نکند) و با آب جاری و لوله کشی (در حالتی که دست یا صورت را زیر شیر می گیرد) کلا وضو صحیح و ترشح پاک است.

وضو با وجود خون خشک شده در پوست [پاک بودن اعضا ]

پرسش : اگر خونی روی زخم خشک شود و کندن آن موجب خونریزی مجدد شود یا احتمال دهیم در صورت کندن آن خون ریزی می کند حکم آن خون چیست و وضو با آن چگونه است؟

پاسخ : در صورتیکه امکان پاک کردن آن نیست، روی آن را با چسب ببندید و غسل و وضوی جبیره ای بگیرید.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی مکارم شیرازی


مطابق نظر آيت الله سيستاني
مطابق نظر آيت الله سيستاني

شرط چهارم: آنکه اعضای وضو موقع شستن و مسح کردن پاک باشد، هرچند در حال وضو آن را قبل از شستن یا مسح کردن تطهیر کند، و اگر وضو گرفتن با آب کر و مانند آن باشد تطهیر قبل از شستن لازم نیست.

مسأله ۲۷۵ ـ اگر پیش از تمام شدن وضو، جایی را که شسته یا مسح کرده نجس شود، وضو صحیح است.

مسأله ۲۷۶ ـ اگر غیر از اعضای وضو جایی از بدن نجس باشد، وضو صحیح است. ولی اگر مخرج را از بول یا غائط تطهیر نکرده باشد، احتیاط مستحب آن است که اوّل آن را تطهیر کند و بعد وضو بگیرد.

مسأله ۲۷۷ ـ اگر یکی از اعضای وضو نجس باشد، و بعد از وضو شک کند که پیش از وضو آنجا را آب کشیده یا نه، وضو صحیح است، ولی جایی را که نجس بوده باید آب بکشد.

مسأله ۲۷۸ ـ اگر در صورت یا دست‌ها بریدگی یا زخمی است که خـون آن بند نمی‏آید و آب برای آن ضرر ندارد، باید بعد از شستن اجزاء صحیحه آن عضو با رعایت ترتیب، موضع زخم یا بریدگی را در آب کر یا جاری فرو برد، و قدری فشار دهد که خون بند بیاید، و انگشت خود را روی زخم یا بریدگی در زیر آب از بالا به پائین بکشد تا آب بر آن جاری شود و سپس مواضع پائین تر از آن را بشوید وضو صحیح است. رساله توضيح المسائل آيت الله سيستاني .

لينك كوتاه مطلب:  https://hadana.ir/?p=18080

*- ضمنا شما می توانید از اینجا مشترک  خبرنامه سایت شوید و جدید ترین مطالب را دریافت کنید.

حتما بخوانيد

 1. آموزش تصویری وضو گرفتن
 2. شستن صورت در وضو
 3. شستن صورت در وضو با دست چپ
 4. چند بار شستن دست و صورت در وضو
 5. نحوه شستن دستها در وضو
 6.  محل مسح سر و مقدار مسح در وضو
 7. مسح پا چگونه است
 8. وضوی ارتماسی 
 9. استبرا
 10. چگونگي استبراء از بول و مني
 11. دعای وضو
 12. وضو با آب نجس و مضاف
 13. آب وضو مباح باشد
 14. وضو گرفتن با آب غصبی
 15. شرایط ظرف آب وضو
 16. پاک بودن اعضای وضو
 17. تنگ بودن وقت برای وضو
نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

با توجه به حجم سوالات، به سوالات تکراری پاسخ داده نمی شود لطفا در سایت «سرچ» کنید.