وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

استبرا

حکم استبرا چیست؟

استبرا

فهرست این نوشتار:

روش صحیح طهارت در دستشویی را از اینجا کلیک کنید و مطالعه نمایید.

رساله توضیح المسائل طهارتاستِبراء

[تعریف استبراء]

مسأله 72 «استبراء» عمل مستحبّی است که مردها بعد از بیرون آمدن بول انجام می‌دهند (1) و آن دارای اقسامی است و بهترین آنها این است (2) که بعد از قطع شدن بول، اگر مخرج غائط نجس شده، اول آن را تطهیر کنند، بعد سه دفعه با انگشت میانه دست چپ از مخرج غائط تا بیخ آلت بکشند و بعد شست را روی آلت و انگشت پهلوی شست را زیر آن بگذارند و سه مرتبه تا ختنه گاه بکشند و پس از آن سه مرتبه سر آلت را فشار دهند.

(1) (خوئی، گلپایگانی، تبریزی، صافی:) برای آن که یقین کنند بول در مجرا نمانده است..

(سیستانی:) برای آن که اطمینان کنند بول در مجرا نمانده است..

(زنجانی:) برای خارج کردن بقایای آن انجام می‌دهند و در آن شرط است که پس از قطع شدن بول با انگشت سه بار از مخرج غائط تا بیخ آلت کشیده و سه بار از بیخ آلت تا سر آلت کشیده و سه بار سر آلت را فشار دهد. و بهتر آن است که استبراء به این صورت انجام گیرد که پس از قطع شدن بول، سه بار با انگشت میانه دست چپ از مخرج غائط تا بیخ آلت بکشند و بعد انگشت شست را روی آلت و انگشت پهلوی شست را زیر آن بگذارند و سه مرتبه تا سر آلت بکشند و پس از آن سه مرتبه سر آلت را فشار دهند.

(مکارم:) به این ترتیب که چند مرتبه از بیخ آلت تا بالا دست می‌کشند و قسمت بالا را چند مرتبه فشار می‌دهند تا باقی مانده قطرات بول خارج شود، امّا استبراء از منی آن است که بعد از خروج منی، بول کنند تا ذرّات باقی مانده خارج شود. (2) (بهجت:) یک قسم آن که مطابق احتیاط است به این صورت می‌باشد..

(سیستانی:) آن به گونه‌هایی انجام می‌شود، یکی از آنها این است..

 [آبی که گاهی بعد از ملاعبه و بازی کردن از انسان خارج می‌شود]

مسأله 73 آبی که گاهی بعد از ملاعبه و بازی کردن (1) از انسان خارج می‌شود (2) (و به آن «مَذی» می گویند) پاک است (3) و نیز آبی که گاهی بعد از منی بیرون می‌آید (و به آن «وَذی» گفته می‌شود) (4) و آبی که گاهی بعد از بول بیرون می‌آید (و به آن «وَدی» می گویند) [اگر (5) بول به آن نرسیده باشد (6)]، پاک است. و چنانچه انسان بعد از بول استبراء کند و بعد (7) آبی از او خارج شود و شک کند که بول است یا یکی از اینها (8)، پاک می‌باشد.

(1) (خوئی، تبریزی، زنجانی:) با زن..

(2) (سیستانی:) آبی که گاهی با تحریک شهوت از مرد خارج می‌شود..

(3) – [عبارت «پاک است» در رساله آیات عظام: زنجانی و بهجت نیست]

(4) (گلپایگانی، صافی:) اگر ظاهر محل ّ تطهیر شده باشد پاک است.. (فاضل:) پاک است..

(5) (زنجانی، بهجت:) اگر بعد از خروج..

(6) [قسمت داخل کروشه در رساله آیت اللّه فاضل نیست]

(7) (صافی:) و بعد از تطهیر محل..

(8) (بهجت:) و یا مخلوط است.. [قسمت‌های داخل پرانتز در رساله آیت اللّه زنجانی نیست] (مکارم:) مسأله رطوبت‌هایی که از انسان خارج می‌شود غیر از بول و منی بر چند قسم است: اوّل: آبی که گاه بعد از بول بیرون می‌آید و کمی سفید و چسبنده است و به آن «وَدی» می گویند. دوّم: آبی که هنگام ملاعبه و بازی کردن با هم سر بیرون می‌آید و به آن «مَذی» می گویند. سوّم: آبی که گاه بعد از منی بیرون می‌آید و به آن «وذی» گویند، همه این آبها در صورتی که مجری آلوده به بول و منی نباشد، پاک است و وضو و غسل را هم باطل نمی‌کند. فائده استبراء از بول این است که مجری را از بول پاک می‌کند یعنی اگر آب مشکوکی بعد از آن خارج شود، پاک است و وضو را هم باطل نمی‌کند، امّا اگر استبراء نکرده باید وضو را اعاده کند و محل ّ را بشوید. فائده استبراء از منی این است که اگر رطوبت مشکوکی از او خارج شود و نداند منی است یا یکی از آبهای پاک، غسل ندارد، و اگر استبراء نکند و احتمال دهد ذرّات منی در مجری باقی بوده و همراه بول یا رطوبت دیگری خارج شده باید دوباره غسل کند.

[ اگر انسان شک کند استبراء کرده یا نه]

مسأله 74 اگر انسان شک کند استبراء کرده یا نه، (1) و رطوبتی از او بیرون آید که نداند پاک است یا نه، نجس می‌باشد. و چنانچه وضو گرفته باشد باطل می‌شود، ولی اگر شک کند استبرائی که کرده درست بوده یا نه، و رطوبتی از او بیرون آید که نداند پاک است یا نه، پاک می‌باشد؛ وضو را هم باطل نمی‌کند.

(1) (مکارم:) باید از رطوبتهای مشکوک اجتناب کند امّا اگر استبراء کرده ولی نمی‌داند درست بوده یا نه، اعتناء به شک نمی‌کند. [پایان مسأله] (زنجانی:) مسأله اگر رطوبتی از انسان بیرون بیاید که نداند پاک است یا نه، چنانچه استبراء نکرده باشد یا شک کند که استبراء کرده یا نه، آن رطوبت نجس می‌باشد، و چنانچه وضو گرفته باشد باطل می‌شود، ولی اگر شک کند که استبرائی که کرده درست بوده یا نه، در صورتی که مسأله را می‌دانسته و احتمال می‌دهد که در هنگام استبراء به شرائط صحّت آن توجه داشته، رطوبت خارج شده پاک می‌باشد و وضو را هم باطل نمی‌کند و در غیر این صورت، نجس بوده و وضو را هم باطل می‌کند.

[کسی که استبراء نکرده است]

مسأله 75 کسی که استبراء نکرده اگر به واسطه آن که مدتی از بول کردن او گذشته، یقین کند (1) بول در مجری نمانده است (2) و رطوبتی ببیند و شک کند پاک است یا نه، آن رطوبت پاک می‌باشد، وضو را هم باطل نمی‌کند.

این مسأله در رساله آیت اللّه مکارم نیست

(1) (گلپایگانی، صافی:) یا اطمینان حاصل کند.. (سیستانی:) اطمینان کند..

(2) (زنجانی:) کسی که استبراء نکرده یا شک کند که استبراء کرده یا نه، اگر به جهتی، مانند آن که مدتی از بول کردن او گذشته، یقین کند از آن بول، در مجری نمانده است..

[ اگر انسان بعد از بول استبراء کند]

مسأله 76 اگر انسان بعد از بول استبراء کند و وضو بگیرد، چنانچه بعد از وضو رطوبتی ببیند که بداند یا بول است یا منی (1)، واجب است احتیاطاً غسل کند، وضو هم بگیرد (2). ولی اگر وضو نگرفته باشد فقط گرفتن وضو کافی است.

(1) (زنجانی:) نداند بول است یا منی..

(2) (تبریزی:) لازم است وضو بگیرد و بنا بر احتیاط مستحب ّ غسل کند..

[برای زن استبراء از بول نیست]

مسأله 77 برای زن استبراء از بول نیست و اگر رطوبتی ببیند و شک کند پاک است یا نه، (1) پاک می‌باشد، وضو و غسل او را هم باطل نمی‌کند.

(1) (خوئی، تبریزی، سیستانی:) شک کند بول است یا نه..

 • توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت،فاضل،  اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

حتما بخوانيد

12 نظرات
 1. .... می گوید

  سلام بنده استبرا میکنم
  اگر از ان مدتی زیاد بگذرد ترشحی ک خارج میشود
  محل اشکال هست یا ن؟
  بنده نمیدانم بول در مجرا باقی مانده یا ن

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   اگر در ترشح یاد شده شک دارید بنا را بر پاک بودن بگذارید.
   وفقکم الله لکل الخیر

 2. Hosein پور می گوید

  سلام من استبرا میکنم و بعد از شستن محل وقتی زور می زنم ادرار از من می آید نمی دانم این بول ها در مجرا هست یا ن؟از کجا بفهمم بول باقی مانده یا ن ؟من بعد از اتمام دستشویی احساس میکنم بازم بول دارم ولی یقین ندارم ک بول در مجرا هست حکم من چیست؟

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   بعد از استبرا اگر شک داشتید بنا را بر پاکی بگذارید و اعتنا نکنید.
   وفقکم الله لکل الخیر

 3. Amirhashem می گوید

  سلام‌ باید از کجا فهمید ک بول در مجرا باقی میماند یا نه؟

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   این امر شخصی است و معمولا پس از اتمام و استبرا این یقین حاصل می شود.
   وفقکم الله لکل الخیر

 4. Amir می گوید

  من بعد از استبرا تقریبا یقین میکنم که باز هم مقداری بول در مجرا باقی مانده است اما در آن کمی شک دارم
  باید چکار کنم؟؟؟

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   به این شک اعتنا نکنید و وارسی هم نمی خواهد.
   وفقکم الله لکل الخیر

 5. محمد می گوید

  ببخشید من خیلی وسواسی هستم میتونم بعد از اینکه ستبرا هر آبی خارج شد اهمیت ندم و پاک بدونم خیلی این موضوع اذیتم میکنه

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   به وسواس اعتنا نکنید.
   بله بعد استبرا، هر آبی خارج شود بنا را بر پاک بودن آن بگذارید.
   وفقکم الله لکل خیر

 6. امیرحسین می گوید

  استبرا از چند سالگی واجب است

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   استبرا واجب نیست و مستحب می باشد.
   وفقکم الله لکل خیر

نظرات بسته شده است.