وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

مهریه صیغه موقت

تکلیف مهریه در صورتی که مرد مدّت صیغه را ببخشد را در ادامه از نظر مراجع عظام تقلید بخوانید.

0

مهریه صیغه موقت

فهرست این نوشتار:

مهریه صیغه موقت

نکته: در عقد موقّت لازم است مدّت و مهریّه هر دو معلوم باشد، امّا در عقد دائم قرار ندادن مهریّه ضررى نمى‌زند، و عقد صحیح است. ولى چنانچه بعدا با زن نزدیکى کندبایدمهر او را مطابق معمول زنهایى که مثل او هستند، بدهد.

[مهریه در عقد موقت]

مسأله 2431 اگر مرد مدّت صیغه را ببخشد، چنانچه با او نزدیکی کرده، باید تمام چیزی را که قرار گذاشته به او بدهد و اگر نزدیکی نکرده باید نصف آن را بدهد (1) .

این مسأله، در رساله آیت اللّه (بهجت) نیست.

(1) (خوئی)، (تبریزی): واجب است نصف مهر را بدهد و احتیاط مستحب ّ آن است که تمام مهر را بدهد.

(مکارم): مسأله 2077-رساله مرد مى ‏تواند مدّت ازدواج موقّت را ببخشد و به آن پايان دهد، و در این صورت باید تمام مهر را بدهد؛ خواه دخول شده باشد یا نه. (جدید)

(سیستانی): مسأله اگر مرد مدّت ازدواج زن را ببخشد، چنانچه با او نزدیکی کرده، باید تمام مهری را که قرار گذاشته است به او بدهد، و اگر نزدیکی نکرده واجب است نصف مهر را بدهد.

(زنجانی): مسأله اگر مرد مدّت صیغه زن را ببخشد چنانچه با او نزدیکی کرده باید تمام مَهری را که قرار گذاشته‌اند به او بدهد، بلکه بنا بر احتیاط اگر نزدیکی هم نکرده تمام آن را بدهد.

  • توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت،فاضل،  اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

مهر و عقد موقت

پرسش 192 . آيا زن مى تواند پيش از خواندن عقد موقّت، مهريه خويش را ببخشد و خطبه عقد را بدون ذكر مهريه بخوانند؟

همه مراجع: خير، عقد موقّت بدون ذكر مهر باطل است؛ ولى مى تواند بعد از عقد آن را ببخشد.[1]

پرسش 193 . اگر زن در عقد موقّت تمكين نكند، آيا مى تواند مهريه خود را از شوهر مطالبه كند؟

همه مراجع: به هر مقدارى كه در اين مدت تعيين شده، تمكين نكند؛ به نسبت از مهريه او كاسته خواهد شد.[2]

 

بخشش مدت عقد

پرسش 202 . اگر در عقد موقّت، شوهر مدّت را ببخشد، آيا مهرى بر عهده او است؟

همه مراجع: اگر با او نزديكى كرده است، بايد تمام مهر را بدهد و اگر نزديكى نكرده، نصف آن را بايد بپردازد.[3]

[نکته: البته شوهر می تواند شرط کند که باقی مانده را به شرطی می بخشد که زن نیز مهریه اش را ببخشد].

  • [1]. نورى، استفتائات، ج 2، س 634 ؛ تبريزى، منهاج الصالحين، ج 2، عقد المتعه ؛ وحيد، منهاج الصالحين، ج 3، عقد المتعه ؛ امام، تحرير الوسيلة، ج 2، النكاح المنقطع، م 5 ؛ صافى، هداية العباد، ج 2، النكاح المنقطع، م 5 ؛ سيستانى، منهاج الصالحين، ج 3، م 233 و دفتر: بهجت، خامنه اى، مكارم و فاضل.
  • [2]. وحيد، منهاج الصالحين، ج 3، 1305؛ تبريزى، منهاج الصالحين، ج 2، م 1305؛ سيستانى، منهاج الصالحين، ج3، م 237؛ امام، تحرير الوسيله، ج2، النكاح المنقطع، م 6؛ صافى، هداية العباد، ج 2، النكاح المنقطع، م 6 و دفتر: فاضل، نورى، خامنه اى، بهجت و مكارم.
  • [3]. توضيح المسائل مراجع، م 2431 ؛ نورى، توضيح المسائل، م 2427 ؛ وحيد، توضيح المسائل، م 2495 و دفتر: خامنه اى.(احكام ازدواج،پرسمان).

طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي

حضرت آیت الله مکارم شیرازی

[در رابطه با این مسئله به استفتاء زیر هم توجه فرمایید]سؤال 600. مرد حق دارد به ازدواج موقّت پایان دهد ؟ در این صورت آیا باید مهریه را بپردازد؟

جواب: مرد مى تواند مدّت ازدواج موقّت را ببخشد و به آن پایان دهد، در این صورت اگر با آن زن نزدیکى کرده باید تمام مهر و اگر نزدیکى نکرده باید نصف آن را بدهد.  احکام خانواده در پرتو فقه اسلامى > 3 احکام عقد موقّت، آيت الله مكارم شيرازي.

«استفتاء اختصاصی سایت هدانا از حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی »

سوال: دو استفتاء زیر از آیت الله مکارم روی سایت رسمی ایشان منتشر شده، در یکی مهریه را کامل و در دیگری نصف مهریه را فتوا داده اند، آیا تعارض دارند، یا فتوای معظم له تغییر کرده است؟
سؤال 600. مرد حق دارد به ازدواج موقّت پایان دهد ؟ در این صورت آیا باید مهریه را بپردازد؟ جواب: مرد مى تواند مدّت ازدواج موقّت را ببخشد و به آن پایان دهد، در این صورت اگر با آن زن نزدیکى کرده باید تمام مهر و اگر نزدیکى نکرده باید نصف آن را بدهد. احکام خانواده در پرتو فقه اسلامى > 3 احکام عقد موقّت،
حکم مهریه در صورت بخشیدن مدت توسط مرد پرسش : اگر مرد باقیمانده ی مدّت را ببخشد آیا لازم است مهریه را پرداخت نماید؟ پاسخ : در فرض سوال باید تمام مهر را بدهد؛ خواه دخول شده باشد یا نه.
پاسخ حجت الاسلام مهدی طاها:
با توجه به اهمیت موضوع، به صورت شخصی و شفاهی خدمت حضرت استاد آیت الله العظمی مکارم شیرازی (دامت برکاته) مشرف شدیم و همین سوال را پرسیدیم، ایشان فرمودند:
 «باید مهریه را کامل بدهد. آنچه درباره نصف مهریه گفته شده فتوای قدیم است که تغییر کرده است».

 بر همین اساس آنچه در کتاب احکام خانواده آمده باید تغییر کند، طبق مسأله 2077-رساله مرد مى ‏تواند مدّت ازدواج موقّت را ببخشد و به آن پايان دهد، و در این صورت باید تمام مهر را بدهد؛ خواه دخول شده باشد یا نه. 

منبع: استفتاء سایت هدانا توسط حجت الاسلام مهدی طاها از محضر آیت الله العظمی مکارم شیرازی.

صورت تعلق مهر المثل در عقد موقت [مهریه]

پرسش : اگر در عقد موقت شرط شود که این عقد جهت محرمیت می باشد و به قصد ازدواج و زناشویی نمی باشد و مهریه یک عدد سکه تمام بهار آزادی تعیین شده باشد و پس از آن دختر و پسر با رضایت و تراضی نزدیکی نمایند پس از اتمام مدت صیغه نامه زوجه مایل به عقد دائم نباشد آیا دختر می تواند به دلیل ازاله بکارت درخواست مهرالمثل نماید؟
پاسخ : هر گاه رضایت دختر مشروط به این بوده که بعدا او را عقد دایم کند و مرد تخلف کند باید مهر المثل را بدهد و اگر مشروط به این شرط نبوده مهر المثل تعلق نمی گیرد.

عندالمطالبه بودن مهریه در عقد موقت [احکام عقد موقت]

پرسش : مهریه در عقد موقت عندالمطالبه است یا نه حتما باید مرد بپردازد ؟
پاسخ : اگر مطالبه کند باید بپردازد ولی اگر مطالبه نکند به صورت دینی بر عهده شوهر می باشد.

مهریه غیر متعارف در عقد موقت [احکام عقد موقت]

پرسش : بین دختر و پسر به قصد ازدواج و با اطلاع خانواده صیغه محرمیت خوانده می شود به مدت ۱۴ روز که پس از ۱۴ روز عقد دائم انجام گیرد البته مهریه صیغه موقت را همان تعداد مهریه ای که برای عقد دائم تعیین کردند می گذارند۱۰۰۰ سکه اما بنا به دلایلی پس از ۱۴ روز عقد دائم صورت نمی گیرد و قضیه کاملا منتفی می شو د آیا مهریه تعیین شده بر گردن پسر هست و باید پرداخت کند ؟
پاسخ : پرداختن این مهریه واجب نیست تنها به اندازه مهرالمثل اینگونه موارد مدیون است.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی مکارم شیرازی.

حتما بخوانيد

*- ويژه نامه احکام ازدواج 

ویژه نامه احکام زن و شوهر

نحوه خواندن صیغه ازدواج دائم (متن+ترجمه)

نحوه خواندن صیغه ازدواج موقت(متن+ترجمه)

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

با توجه به حجم سوالات، به سوالات تکراری پاسخ داده نمی شود لطفا در سایت «سرچ» کنید.