وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

مستحب و مکروه خوردن و آشامیدن و آداب آن

مستحب و مکروه خوردن و آشامیدن و آداب آن

مستحب و مکروه خوردن و آشامیدن و آداب آن

لگو رساله توضیح المسائل احکام خوراکیچیزهایی که موقع غذا خوردن مستحب ّ است

مسأله ۲۶۳۶ چند چیز در غذا خوردن مستحب ّ است: (۱)

اوّل هر دو دست را پیش از غذا بشوید.

دوم بعد از غذا دست خود را بشوید و با دستمال خشک کند.

سوم میزبان پیش از همه شروع به غذا خوردن کند و بعد از همه دست بکشد (۲) و پیش از غذا اوّل میزبان دست خود را بشوید، بعد کسی که طرف راست او نشسته و همین طور تا برسد به کسی که طرف چپ او نشسته و بعد از غذا اوّل کسی که طرف چپ میزبان نشسته دست خود را بشوید و همین طور تا به طرف راست میزبان برسد (۳)

چهارم در اول ِ غذا «بسم اللّه» بگوید ولی اگر سر یک سفره چند جور غذا باشد، در وقت ِ خوردن هر کدام ِ آنها گفتن «بسم اللّه» مستحب ّ است (۴)

پنجم با دست راست غذا بخورد (۵) ششم با سه انگشت یا بیشتر غذا بخورد و با دو انگشت نخورد.

هفتم اگر چند نفر سر یک سفره نشسته‌اند هر کسی از غذای جلوی خودش بخورد (۶)

هشتم لقمه را کوچک بردارد.

نهم سر سفره زیاد بنشیند و غذا خوردن را طول بدهد.

دهم غذا را خوب بجود.

یازدهم بعد از غذا خداوند عالم را حمد کند.

دوازدهم انگشتها را بلیسد.

سیزدهم بعد از غذا خلال نماید ولی با (چوب انار و) چوب ریحان (۷) و نی و برگ درخت خرما خلال نکند.

چهاردهم آنچه بیرون سفره می‌ریزد، جمع کند و بخورد، ولی اگر در بیابان غذا بخورد، مستحب ّ است آنچه می‌ریزد برای پرندگان و حیوانات بگذارد.

پانزدهم در اوّل روز و اوّل شب غذا بخورد و در بین روز و در بین شب غذا نخورد.

شانزدهم بعد از خوردن غذا به پشت بخوابد و پای راست را روی پای چپ بیندازد.

هفدهم در اوّل غذا و آخر آن نمک بخورد.

هیجدهم میوه را پیش از خوردن، با آب بشوید.

(۱) (خوئی)، (تبریزی)، (زنجانی): آداب غذا خوردن چند چیز است..

(سیستانی): چند چیز در غذا خوردن مستحب ّ شمرده شده است..

(مکارم): چند چیز است که انجام آن موقع غذا خوردن به امید ثواب مستحب ّ است..

(۲) (مکارم)، (فاضل): [fusion_builder_container hundred_percent=”yes” overflow=”visible”][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ background_position=”left top” background_color=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” spacing=”yes” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” padding=”” margin_top=”0px” margin_bottom=”0px” class=”” id=”” animation_type=”” animation_speed=”0.3″ animation_direction=”left” hide_on_mobile=”no” center_content=”no” min_height=”none”][پایان مورد سوم]

(۳) (گلپایگانی)، (صافی): و به میزبان ختم شود..

(خوئی)، (تبریزی)، (سیستانی)، (زنجانی): تا به میزبان برسد..

(۴) (مکارم): (۴) در اوّل غذا «بسم اللّه» و آخر غذا «الحمد للّه» بگوید و اگر سر یک سفره چند جور غذا باشد موقع خوردن از هر کدام از آنها «بسم اللّه» بگوید. (۵) با دست راست غذا بخورد. (۶) اگر چند نفر سر یک سفره غذا می‌خورند هر کس از غذای جلوی خودش بخورد. (۷) لقمه را کوچک بردارد. (۸) با عجله غذا نخورد و غذا خوردن را طول دهد و غذا را خوب بجود. (۹) بعد از غذا خلال نماید و اجزاء غذا را از لای دندانها بیرون آورده و دهان را بشوید. (۱۰) از دور ریختن مواد غذایی خودداری کند، ولی اگر در بیابان غذا می‌خورد آنچه از سفره بیرون می‌ریزد برای پرندگان و حیوانات بگذارد. (۱۱) در شبانه روز دو بار غذا بخورد، اوّل روز واوّل شب. (۱۲) در اوّل و آخر غذا نمک بخورد. (۱۳) تمام میوه‌ها را پیش از خوردن با آب تمیز بشوید. (۱۴) تا بتواند بر سر سفره میهمانی داشته باشد.

(زنجانی): [و] پنجم: اگر چند نفر سر یک سفره نشسته‌اند هر کس از غذای جلوی خودش بخورد. ششم: لقمه را کوچک بردارد. هفتم: سر سفره زیاد بنشیند و غذا خوردن را طول بدهد. هشتم: غذا را خوب بجود. نهم: بعد از غذا خداوند عالم را حمد کند. دهم: انگشت‌ها را بلیسد. یازدهم: بعد از غذا خلال نماید ولی با چوب انار و چوب ریحان و نی و برگ درخت خرما خلال نکند. دوازدهم: آنچه بیرون سفره می‌ریزد جمع کند و بخورد، ولی اگر در بیابان غذا می‌خورد، مستحب ّ است آنچه می‌ریزد، برای پرندگان و حیوانات بگذارد. سیزدهم: در اوّل روز و اوّل شب غذا بخورد و در بین روز و بین شب غذا نخورد. چهاردهم: بعد از غذا به پشت بخوابد و پای راست را روی پای چپ بیندازد. پانزدهم: در اوّل غذا و آخر آن نمک بخورد. شانزدهم: میوه را پیش از خوردن، با آب بشوید.

(۵) (فاضل): [و] ششم: اگر چند نفر سر یک سفره نشسته‌اند هر کس از غذای جلوی خودش بخورد. هفتم: لقمه را کوچک بردارد. هشتم: با عجله غذا نخورد و غذا خوردن را طول بدهد. نهم: غذا را خوب بجود. دهم: بعد از غذا خداوند عالم را حمد کند. یازدهم: بعد از غذا خلال نماید و باقی مانده غذا را از لای دندانها بیرون آورده و دهان را بشوید و مسواک کند، دوازدهم: از دور ریختن مواد غذایی خودداری کند ولی اگر در بیابان غذا بخورد، مستحب ّ است آنچه می‌ریزد برای پرندگان و حیوانات بگذارد. سیزدهم: در اوّل روز و اوّل شب غذا بخورد و در بین روز و بین شب غذا نخورد. چهاردهم: بعد از خوردن غذا به پشت بخوابد و پای راست را روی پای چپ بیندازد. پانزدهم: در اوّل غذا و آخر آن نمک بخورد. شانزدهم: میوه‌ها و سبزیجات را پیش از خوردن با آب بشوید. هفدهم: تا بتواند بر سر سفره میهمانی داشته باشد. هیجدهم هنگام غذا خوردن بنشیند و غذا بخورد. (۶) (بهجت): [و] (۸) سر سفره زیاد بنشیند و غذا خوردن را طول بدهد. (۹) بعد از غذا خداوند عالم را حمد کند. (۱۰) آنچه بیرون سفره می‌ریزد جمع کند و بخورد ولی اگر در بیابان غذا می‌خورد، مستحب ّ است آنچه بیرون می‌ریزد، برای پرندگان و حیوانات بگذارد. (۱۱) بعد از خوردن غذا به پشت بخوابد و پای راست را روی پای چپ بیندازد. (۱۲) اوّل غذا و آخر آن نمک بخورد. (۱۳) مستحب ّ است یک سوم معده را برای غذا و یک سوم برای آب و یک سوم برای راحت تنفس کردن قرار دهد. (۷ (خوئی)، (تبریزی): ولی با چوب ریحان..

چیزهایی که در غذا خوردن مکروه است

مسأله ۲۶۳۷ چند چیز در غذا خوردن مکروه است: (۱)

اوّل در حال سیری غذا خوردن.

دوم پر خوردن و در خبر است (۲) که خداوند عالم بیشتر از هر چیز، از شکم پر بدش می‌آید (۳)

سوم نگاه کردن به صورت دیگران در موقع غذا خوردن.

چهارم خوردن غذای داغ (۴)

پنجم فوت کردن چیزی که می‌خورد یا می‌آشامد.

ششم بعد از گذاشتن نان در سفره، منتظر چیز دیگر شدن.

هفتم پاره کردن نان با کارد (۵)

هشتم گذاشتن نان زیر ظرف غذا (۶)

نهم پاک کردن گوشتی که به استخوان چسبیده، به طوری که چیزی در آن نماند (۷)

دهم پوست کندن میوه (۸)

یازدهم (۹) دور انداختن میوه پیش از آن که کاملًا آن را بخورد.

(۱) (خوئی)، (تبریزی)، (زنجانی): چند چیز در خوردن غذا مذموم است..

(سیستانی): چند چیز در خوردن غذا مذموم شمرده شده است..

(مکارم): کارهای زیر را در موقع غذا خوردن از مکروهات شمرده‌اند:..

(۲) (زنجانی): در حدیثی وارد شده..

(۳) (سیستانی): از شکم پر متنفر است..

(۴) (خوئی)، (تبریزی): خوردن غذای گرم..

(۵) (زنجانی): هفتم: خوردن با دست چپ مگر در مورد انگور و انار که با دست چپ خوردن آنها مذموم نیست. هشتم: غذا خوردن با دو انگشت. نهم: پاره کردن نان با کارد. دهم: گذاشتن نان زیر ظرف غذا. یازدهم: پاک کردن گوشتی که به استخوان چسبیده به طوری که چیزی در آن نماند. دوازدهم: بی پوست خوردن میوه. سیزدهم: دور انداختن میوه پیش از آن که کاملًا آن را بخورد، البتّه اگر مقدار قابل توجهی از میوه باقی مانده باشد، اسراف است و حرام.

(۶) (مکارم)، (فاضل): و هر گونه بی احترامی به آن..

(۷) [مورد نهم در رساله آیت اللّه (مکارم) نیست]

(۸) (مکارم)، (سیستانی): پوست کندن میوه (میوه‌هایی که با پوست خورده می‌شود)..

[مورد دهم در رساله آیت اللّه (فاضل) نیست] (۹) (فاضل)، (مکارم): دهم:..

(بهجت): مسأله غذا خوردن در حال راه رفتن و همچنین به اندازه سیر شدن مکروه است.

  • توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت،فاضل،  اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

لینک کوتاه مطلب: https://goo.gl/0TD03o

حتما بخوانيد

ویژه نامه احکام خوردن و آشامیدنکلید: مستحب و مکروه خوردن و آشامیدن و آداب آن مستحب و مکروه خوردن و آشامیدن و آداب آن مستحب و مکروه خوردن و آشامیدن و آداب آن مستحب و مکروه خوردن و آشامیدن و آداب آن مستحب و مکروه خوردن و آشامیدن و آداب آن مستحب و مکروه خوردن و آشامیدن و آداب آن مستحب و مکروه خوردن و آشامیدن و آداب آن مستحب و مکروه خوردن و آشامیدن و آداب آن مستحب و مکروه خوردن و آشامیدن و آداب آن مستحب و مکروه خوردن و آشامیدن و آداب آن مستحب و مکروه خوردن و آشامیدن و آداب آن مستحب و مکروه خوردن و آشامیدن و آداب آن مستحب و مکروه خوردن و آشامیدن و آداب آن[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

آدرس ایمیل شما به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.