وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

غسل مستحب

غسل مستحب

آموزش غسل کردن را حتما از اینجا کلیک کنید و مطالعه نمایید.

رساله توضیح المسائل طهارت

غسلهای مستحب

مسأله 644 غسلهای مستحب در شرع مقدس اسلام بسیار است و از آن جمله است :

1 غسل جمعه ، و وقت آن از اذان صبح است تا ظهر و بهتر است نزدیک ظهر به جا آورده شود (1) و اگر تا ظهر انجام ندهد بهتر است که بدون نیّت ادا و قضا تا عصر (2) جمعه به جا آورد (3). و اگر در روز جمعه غسل نکند مستحب ّ است (4) از صبح شنبه تا غروب ، قضای آن را به جا آورد (5).

و کسی که می ترسد در روز جمعه آب پیدا نکند (6) می تواند روز پنجشنبه غسل را انجام دهد (7) (بلکه اگر در شب جمعه غسل را به امید آن که مطلوب خداوند عالم است به جا آورد، صحیح است (8)) و مستحب ّ است انسان در موقع غسل جمعه بگوید: «اشهَدُ ان لَا إِله َ إِلَّا اللّه ُ وَحدَه ُ لَا شَریک َ لَه ُ وَ ان َّ مُحَمَّداً عَبدُه ُ وَ رَسُولُه ُ اللّهُم َّ صَل ِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آل ِ مُحَمَّدٍ وَ اجعَلنِی مِن َ التَّوّابِین َ وَ اجعَلنِی مِن َ المُتَطَهِّرِین َ».

2 غسل شب اول ماه رمضان و تمام شبهای طاق مثل شب سوم و پنجم و هفتم ، ولی از شب بیست و یکم مستحب ّ است همه شب غسل کند (و برای غسل شب اول و پانزدهم و هفدهم و نوزدهم و بیست و یکم و بیست و سوم و بیست و پنجم و بیست و هفتم و بیست و نهم بیشتر سفارش شده است (9)).

و وقت غسل شبهای ماه رمضان ، تمام شب است (و بهتر است مقارن غروب آفتاب (10) به جا آورده شود (11)) ولی از شب بیست و یکم تا آخر ماه بهتر است غسل را بین نماز مغرب و عشا به جا آورد (12). و نیز مستحب ّ است در شب بیست و سوم غیر از غسل اول شب ، یک غسل هم در آخر شب انجام دهد.

3 غسل روز عید فطر و عید قربان و وقت آن از اذان صبح است تا غروب (13) و بهتر است آن را پیش از نماز عید به جا آورد (14) و اگر از ظهر تا غروب به جا آورد، احتیاط آن است که (15) به قصد رجاء انجام دهد. (16) 4 غسل شب عید فطر و وقت آن از اول مغرب است تا اذان صبح و بهتر است در اول شب به جا آورده شود.

5 غسل روز هشتم و نهم ذی حَجّه (17) و در روز نهم بهتر است آن را نزدیک ظهر به جا آورد.

6 غسل روز اول و پانزدهم و بیست و هفتم و آخر ماه رجب .

7 غسل روز عید غدیر (18) و بهتر است در وقت چاشت «صدر نهار» آن را انجام دهد (19).

8 غسل روز بیست و چهارم ذی حَجّه (20).

9 غسل روز عید نوروز و پانزدهم شعبان (21) و نهم و هفدهم ربیع الاول و روز بیست و پنجم ذی قعده (22) ولی غسل روز پانزدهم شعبان و غسلهای دیگری که تا آخر مسأله 23 ذکر شده رجاءً انجام دهد.

10 غسل دادن بچه ای که تازه به دنیا آمده (24).

11 غسل زنی که برای غیر شوهرش بوی خوش استعمال کرده است (25).

12 غسل کسی که در حال مستی خوابیده (26).

13 غسل کسی که جایی از بدنش را به بدن میّتی که غسل داده اند رسانده (27).

14 غسل کسی که در موقع گرفتن خورشید و ماه نماز آیات را عمداً نخوانده در صورتی که تمام ماه و خورشید گرفته باشد. (28)

15 غسل کسی که برای تماشای دار آویخته رفته و آن را دیده باشد (29) ولی اگر اتفاقاً یا از روی ناچاری نگاهش بیفتد یا مثلًا برای شهادت دادن رفته باشد، غسل مستحب ّ نیست .

(1) (مکارم:) 1 غسل جمعه ، که از مهمترین و مؤکّدترین غسلهای مستحب محسوب می شود و بهتر است که حتی الامکان آن را ترک نکنند و وقت آن ، از اذان صبح روز جمعه است تا ظهر .. (2) (گلپایگانی ، صافی:) تا غروب .. (3) (اراکی:) اگر تا ظهر انجام ندهد بعد از آن تا عصر جمعه اگر بخواهد غسل کند، احتیاط واجب آن است که بدون نیت ادا و قضا انجام دهد ..

(بهجت:) اگر تا ظهر انجام ندهد، بنا بر احوط بدون نیت ادا و قضا تا عصر جمعه به جا آورد ..

(مکارم:) اگر تا ظهر انجام نشود احتیاط آن است که بدون نیت ادا و قضا و به قصد ما فی الذّمه تا عصر جمعه به جا آورند .. (4) [عبارت «مستحب ّ است » در رساله آیت اللّه فاضل نیست ] (5) (فاضل:) و قضای آن در شب شنبه بنا بر احتیاط صحیح نیست .. (6) (نوری:) یا موفق نشود .. (7) (مکارم:) روز پنج شنبه غسل را به نیّت مقدم داشتن انجام دهد. [پایان مورد اوّل ] (8) (گلپایگانی ، صافی:) می تواند روز پنج شنبه غسل کند و یا در شب جمعه رجاءً غسل را انجام دهد .. [قسمت داخل پرانتز در رساله آیات عظام : بهجت و فاضل نیست ]

(9) [قسمت داخل پرانتز در رساله آیت اللّه مکارم نیست ] (10) (گلپایگانی ، صافی:) مقارن غروب ، یا کمی پیش از غروب ..(نوری:) نزدیک غروب آفتاب .. (11) [قسمت داخل پرانتز در رساله آیت اللّه اراکی نیست ] (12) (بهجت:) زمان مخصوصی برای این غسلها معیّن نیست ولی بهتر است که در اول شب ، آنها را به جا آورد ..

(مکارم:) وقت این غسلها تمام شب است ، هر چند بهتر است که همراه غروب آفتاب به جا آورند، ولی از شب بیست و یکم تا آخر ماه میان نماز مغرب و عشا انجام دهند و احتیاط آن است که تمام غسلهای ماه مبارک و غسلهایی را که در مسائل آینده می آید به قصد رجاء یعنی به امید مطلوبیت پروردگار به جا آورند. [پایان مورد دوّم ]

(13) (اراکی:) تا ظهر .. (14) (مکارم:) [پایان مورد سوم ] (15) (اراکی ، نوری:) احتیاط واجب آن است که .. [عبارت «احتیاط آن است که » در رساله آیت اللّه بهجت نیست ] (16) (گلپایگانی ، صافی:) 3 غسل روز عید فطر و عید قربان و وقت آن از اذان صبح است تا ظهر و چون احتمال می رود که وقت آن تا غروب باشد اگر بعد از ظهر آن را به جا آورد احتیاط آن است که به قصد رجاء باشد ..

(17) (مکارم:) که روز ترویه و روز عرفه نام دارد. [پایان مورد 5] (بهجت:) [پایان مورد 5]

(18) (مکارم ، بهجت:) [پایان مورد 7]

(19) (اراکی ، گلپایگانی ، صافی ، فاضل:) بهتر است پیش از ظهر آن را انجام دهد ..

(نوری:) بهتر است بعد از طلوع آفتاب ، اول روز آن را انجام دهد ..

(20) – [مورد (8) در رساله آیت اللّه مکارم نیست ]

(21) (بهجت ، مکارم:) و هفدهم ربیع الأوّل [پایان مورد 9]

(22) (گلپایگانی ، صافی:) [پایان مورد 9] (فاضل:) 9 غسل روز عید نوروز و پانزدهم شعبان و نهم و هفدهم ربیع الأوّل و روز بیست و پنجم ذی القعده را رجاءً انجام دهد. [پایان مورد 9]

(23) (نوری:) تا آخر این بند .. (24) (گلپایگانی ، صافی:) و وقت آن بعد از تولد است تا دو سه روز که بگویند تازه به دنیا آمده و اگر تأخیر شد رجاءً غسل بدهند .. [مورد 10 در رساله آیت اللّه بهجت نیست ] (25) و (26) – [مورد 11 و 12 در رساله آیت اللّه بهجت نیست ]

(27) [مورد 13 در رساله آیات عظام : مکارم و بهجت نیست ] (28) (گلپایگانی ، صافی:) بلکه احتیاط، ترک نکردن این غسل است چنانکه احتیاط آن است که به قصد ما فی الذّمه به جا آورد از جهت تأخیر نماز یا از جهت به جا آوردن قضاء نماز ..

[مورد (14) در رساله آیت اللّه مکارم نیست ]

(29) (مکارم:) امّا اگر تصادفاً نگاهش بر او بیفتد، یا برای مطلب لازمی مانند شهادت دادن رفته باشد غسل ندارد، غسل توبه ، یعنی : هر گاه بعد از ارتکاب گناهی توبه کند غسل به جا می آورد.

(بهجت:) [و] غسل برای احرام ، طواف ، وقوف به عرفات و مشعر، برای قربانی کردن ، سر تراشیدن در منی ، برای توبه از معاصی اگر چه گناه صغیره باشد، برای طلب حاجت ، استخاره یعنی طلب خیر از خداوند.

(خوئی ، زنجانی ، سیستانی ، تبریزی:) مسأله در شرع مقدس اسلام غسلهایی مستحب است و از آن جمله است : 1 غسل جمعه ، و وقت آن بعد از اذان صبح است و بهتر آن است که نزدیک ظهر به جا آورده شود، و اگر تا ظهر انجام ندهد بهتر آن است که بدون نیت ادا و قضا تا غروب به جا آورد. و اگر در روز جمعه غسل نکند مستحب است از صبح شنبه تا غروب قضای آن را به جا آورد. و کسی که می داند در روز جمعه آب پیدا نخواهد کرد می تواند روز پنج شنبه غسل را رجاءً انجام دهد، و مستحب است انسان در موقع غسل جمعه بگوید: «اشهَدُ ان لا إِله َ الَّا اللّه ُ وَحدَه ُ لا شَرِیک َ لَه ُ وَ ان َّ مُحَمَّداً عَبدُه ُ وَ رَسُولُه ُ اللّهُم َّ صَل ِّ عَلی مُحَمَّدٍ وَ آل ِ مُحَمَّدٍ وَ اجعَلنِی مِن َ التَّوابِین َ وَ اجعَلنی مِن َ المُتَطهِّرین َ». 2 غسل شب اول و هفدهم و اول شب نوزدهم و بیست و یکم و بیست و سوّم و غسل در شب بیست و چهارم ماه رمضان . 3 غسل روز عید فطر و عید قربان و وقت آن از اذان صبح است تا ظهر و بعد از ظهر تا غروب به قصد رجاء بیاورند و بهتر آن است که آن را پیش از نماز عید به جا آورند. 4 غسل شب عید فطر و وقت آن از اول مغرب است تا اذان صبح و بهتر آن است که در اول شب به جا آورده شود. 5 غسل روز هشتم و نهم ذی حجه و در روز نهم بهتر آن است که آن را نزدیک ظهر به جا آورد. 6 غسل کسی که در موقع گرفتن خورشید و ماه نماز آیات را عمداً نخوانده در صورتی که تمام ماه و خورشید گرفته باشد. 7 غسل کسی که جائی از بدنش را به بدن میتی که غسل داده اند رسانده باشد 8 غسل احرام 9 غسل دخول حرم 10 غسل دخول مکه 11 غسل زیارت خانه کعبه 12 غسل دخول کعبه 13 غسل برای نحر و ذبح و حلق 14 غسل داخل شدن مدینه منوره 15 غسل داخل شدن حرم پیغمبر صلی اللّه علیه و آله و سلم 16 غسل وداع قبر مطهر پیغمبر صلی اللّه علیه و آله و سلم 17 غسل برای مباهله با خصم 18 غسل دادن بچه ای که تازه به دنیا آمده . 19 غسل برای استخاره 20 غسل برای استسقاء 21 غسل در وقت احتراق قرص آفتاب در کسوف 22 غسل زیارت سیّد الشّهداء علیه السلام هر چند از دور باشد.

(سیستانی:) در شرع مقدس اسلام غسلهای مستحب زیاد است ..

(سیستانی:) وقت آن بعد از اذان صبح است تا غروب آفتاب ..

(تبریزی:) وقت آن از اذان صبح است ..

(زنجانی:) اگر تا ظهر انجام ندهد مستحب است پس از ظهر تا غروب به جا آورد و بنا بر احتیاط در آن نیت ادا و قضا نکند ..

(سیستانی:) یا شب جمعه ..

(زنجانی ، سیستانی:) 2 غسل شب اول و هفدهم و نوزدهم و بیست و یکم و بیست و سوم و بیست و چهارم ماه رمضان (زنجانی: و در شب بیست و سوم غسل دیگری در آخر شب هم مستحب است ) ..

(سیستانی:) وقت آن از اذان صبح است تا غروب و بهتر آن است که آن را پیش از نماز عید به جا آورند ..

(زنجانی:) 3 غسل روز عید فطر و عید قربان ؛ و وقت آن پس از اذان صبح است و بهتر است بعد از ظهر تا غروب به قصد رجاء انجام دهند، و مستحب است آن را پیش از نماز عید به جا آورند ..

[مورد 4 در رساله آیت اللّه سیستانی نیست ] (سیستانی:) در وقت ظهر ..

(زنجانی:) هنگام زوال آفتاب ..

[مورد 6 در رساله آیات عظام : زنجانی و سیستانی نیست ] (زنجانی:) [و] 7 غسل برای نماز حاجت . 8 غسل احرام : احتیاط استحبابی مؤکّد در انجام غسل احرام است (تفصیل احکام آن در مناسک حج آمده است .) 9 غسل دخول حرم مکّه مکرمه ؛ چه قبل از دخول حرم انجام دهد، چه بعد از دخول حرم ، یا در مکه ، یا در منزل خود در مکه . 10 غسل دخول مکه مکرمه . 11 غسل زیارت خانه کعبه . 12 غسل طواف خانه خدا. 13 غسل دخول کعبه . 14 غسل برای نحر و ذبح و حلق . 15 غسل داخل شدن حرم مدینه منوره . 16 غسل داخل شدن شهر مدینه منوره . 17 پیامبر صلی داخل شدن مسجد پیامبرصلی اللّه علیه و آله . 18 غسل وداع قبر مطهر پیغمبر صلی اللّه علیه و آله . 19 غسل برای مباهله با خصم . 20 غسل دادن بچه ای که تازه به دنیا آمده . 21 غسل برای استخاره . 22 غسل برای استسقاء. 23 غسل توبه . 24 غسل زیارت سید الشهداء علیه السلام هر چند از دور باشد. 25 غسل وداع زیارت حضرت سید الشهداء علیه السلام .

(سیستانی:) [و] غسل داخل شدن حرم مدینه منوّره ، غسل داخل شدن مدینه منوّره ، غسل داخل شدن مسجد پیغمبر صلی اللّه علیه و آله و سلم ، غسل وداع قبر مطهر پیغمبر صلی اللّه علیه و آله و سلم ، غسل برای مباهله با خصم ، غسل دادن بچه ای که تازه به دنیا آمده ، غسل برای استخاره ، غسل برای استسقاء.

(تبریزی:) 22 غسل شب نیمه شعبان . 23 غسل توبه .

[غسل برای زیارت ]

مسأله 645 پیش از داخل شدن در حرم مکه ، شهر مکه ، مسجد الحرام ، خانه کعبه ، حرم مدینه ، شهر مدینه و مسجد پیغمبر صلی اللّه علیه و آله و سلم مستحب ّ است انسان غسل کند و برای داخل شدن در حرم امامان علیهم السلام رجاءً غسل کند (1) و اگر در یک روز چند مرتبه مشرّف شود یک غسل کافی است و کسی که می خواهد در یک روز داخل حرم مکه و مسجد الحرام و خانه کعبه شود، اگر به نیّت همه یک غسل کند کافی است و نیز اگر در یک روز بخواهد داخل حرم مدینه و شهر مدینه و مسجدِ پیغمبر صلی اللّه علیه و آله و سلم شود، یک غسل برای همه کفایت می کند

و برای زیارت پیغمبر و امامان علیهم السلام از دور یا نزدیک و برای حاجت خواستن از خداوند عالم و هم چنین برای توبه و نشاط به جهت عبادت و برای سفر رفتن خصوصاً سفر زیارت حضرت سید الشهداء علیه السلام مستحب ّ است انسان غسل کند و اگر یکی از غسلهایی را که در این مسأله گفته شد به جا آورد و بعد کاری کند که وضو را باطل می نماید مثلًا بخوابد (غسل او باطل می شود و (2)) مستحب ّ است دوباره غسل را به جا آورد.

(1) (اراکی ، گلپایگانی ، فاضل ، صافی:) برای داخل شدن در حرم امامان علیهم السلام غسل مستحب ّ است ..

(2) [قسمت داخل پرانتز در رساله آیات عظام : گلپایگانی و صافی نیست ] (خوئی ، تبریزی ، زنجانی ، سیستانی:) مسأله فقهاء در بیان اغسال مستحبه اغسال زیادی نقل فرموده اند که از جمله آنها این چند غسل است : 1 غسل تمام شبهای طاق ماه رمضان و غسل تمام شبهای دهه آخر آن و غسل دیگری در آخر شب بیست و سوم آن 2 غسل روز بیست و چهارم ذی الحجه . 3 غسل روز عید نوروز و پانزدهم شعبان و نهم و هفدهم ربیع الأوّل و روز بیست و پنجم ذی القعده 4 غسل زنی که برای غیر شوهرش بوی خوش استعمال کرده است . 5 غسل کسی که در حال مستی خوابیده . 6 غسل کسی که برای تماشای دار آویخته رفته و آن را دیده باشد، ولی اگر اتفاقاً یا از روی ناچاری نگاهش بیفتد یا مثلًا برای شهادت دادن رفته باشد غسل مستحب ّ نیست . 7 غسل برای دخول مسجد پیغمبر صلی اللّه علیه و آله و سلم 8 غسل رای زیارت معصومین علیهم السلام از دور یا نزدیک ، ولی أحوط این است که این غسلها را به قصد رجاء به جا آورند.

(زنجانی:) و غسل شبهای پانزدهم و بیست و پنجم و بیست و هفتم و بیست و نهم آن . [پایان مورد اوّل ] (زنجانی:) و اول و وسط و آخر رجب و عید غدیر ..

(زنجانی:) 7 غسل کسی که وزغی کشته است . 8 غسل به جهت نماز برای رفع اندوه . 9 غسل برای زیارت معصومین علیهم السلام از دور یا نزدیک . استحباب این غسلها ثابت نیست و آنها را به قصد رجاء می توان انجام داد.

[مورد (7) در رساله آیت اللّه سیستانی نیست ] (سیستانی:) استحباب این غسلها ثابت نیست و کسی که می خواهد انجام دهد باید به قصد رجاء باشد.

(بهجت:) مسأله پیش از داخل شدن در حرم مکّه ، شهر مکّه ، مسجد الحرام ، خانه کعبه ، حرم مدینه ، شهر مدینه ، مسجد پیغمبر صلی اللّه علیه و آله و سلم و حرم امامان علیهم السلام مستحب است انسان غسل کند و اگر در یک روز چند مرتبه مشرف شود، یک غسل کافی است ، بلکه اگر در روز غسل کند، می تواند این اعمال را در شبی که متصل به آن است نیز انجام دهد و هم چنین به عکس ؛ و برای زیارت پیغمبرصلی اللّه علیه و آله و سلم و امامان علیهم السلام از دور یا نزدیک ، مستحب است انسان غسل کند.

اگر یکی از غسلهایی را که در این مسأله گفته شد به جا آورد و بعد کاری کند که وضو را باطل می نماید، مثلًا بخوابد، غسل او باطل نمی شود ولی مستحب است دوباره غسل را به جا آورد.

تذکر داده می شود که هیچ یک از غسلهای مستحب ، کفایت از وضو نمی کند.

(مکارم:) مسأله غسل کردن برای وارد شدن در مکانهای مقدس به امید ثواب پروردگار مستحب ّ است ، از جمله برای داخل شدن در مکه و مدینه یا برای داخل شدن در مسجد الحرام و مسجد پیغمبر اکرم صلی اللّه علیه و آله و سلم و هم چنین حرم امامان علیهم السلام و اگر در یک روز چند مرتبه مشرّف شود یک غسل کافی است و اگر کسی می خواهد در یک روز داخل مکه شود و به مسجد الحرام رود، یا داخل شهر مدینه شود و به مسجد پیغمبر صلی اللّه علیه و آله و سلم برود یک غسل به نیّت همه کفایت می کند. هم چنین مستحب ّ است غسل برای زیارت پیغمبر اکرم صلی اللّه علیه و آله و سلم یا امامان علیهم السلام از دور یا نزدیک و برای نشاط عبادت و رفتن به سفر به قصد رجاء.

[نماز با غسل مستحبی بدون وضو ]

مسأله 646 انسان نمی تواند با غسل مستحبی کاری که مانند نماز وضو لازم دارد انجام دهد.

(بهجت:) رجوع کنید به ذیل مسأله 645.

(خوئی:) مسأله انسان با غسلهای مستحبّی که برای خود انجام داده و در مسأله [644] ذکر شد، می تواند کاری که مانند نماز، وضو لازم دارد انجام دهد و اما غسلهایی که رجاءً به جا آورده می شود از وضو کفایت نمی کند.

(تبریزی ، نوری:) مسأله انسان می تواند با غسلهای مستحبی که در مسأله [644] ذکر شد (نوری : یعنی غسل هایی که استحباب آنها به خصوص ثابت است ) کاری که مانند نماز، وضو لازم دارد، انجام دهد.

(زنجانی:) مسأله انسان با غسلهای مستحبی که برای خود انجام داده (نه مثلًا غسل میّت ) و استحبابش ثابت باشد که در مسأله [644] گفته شد، می تواند کاری که مانند نماز، وضو لازم دارد انجام دهد، و امّا غسلهایی که استحباب آن ثابت نیست و رجاءً به جا آورده می شود، از وضو کفایت نمی کند.

(مکارم:) مسأله انسان نمی تواند با غسلی که به امید مطلوب بودن به جا آورده نماز بخواند بلکه باید احتیاطاً وضو نیز بگیرد، ولی با غسلهایی که مستحب ّ بودن آن قطعی است مانند غسل جمعه می توان نماز خواند.

(سیستانی:) مسأله انسان می تواند با غسلهایی که استحباب شرعی آنها ثابت شده مانند آن چه در مسأله [644] ذکر شد، کاری که مانند نماز وضو لازم دارد انجام دهد و اما غسلهائی که رجاءً به جا آورده می شود مانند آن چه در مسأله [645] گذشت از وضو کفایت نمی کند.

[ اگر چند غسل بر کسی مستحب ّ باشد]

مسأله 647 اگر چند غسل بر کسی مستحب ّ باشد و به نیّت همه یک غسل به جا آورد کافی است (1).

این مسأله ، در رساله آیت اللّه بهجت نیست

(1) (سیستانی:) مگر در غسلهایی که به سبب کاری که مکلّف انجام داده بر او مستحب شده مثل غسل کسی که جایی از بدنش را به بدن میتی که غسل داده شده رسانده باشد؛ در این گونه غسلها اکتفاء به یک غسل برای چند سبب مختلف ، محل اشکال است .

(فاضل:) و هم چنین اگر چند غسل واجب بر عهده یک نفر باشد یا چند واجب و چند مستحب ، می تواند به نیت همه آنها یک غسل انجام دهد و در جایی که چند غسل واجب بر عهده اوست اگر فراموش کند و نیت یکی از آن غسلها را بکند کفایت از سایر غسلها می کند و تمام غسلهای واجب کفایت از وضو می کند مگر غسل استحاضه متوسطه .

(مکارم:) مسأله هر گاه چند غسل مستحبّی ، یا چند غسل که بعضی مستحب ّ است و بعضی واجب و یا چند غسل واجب بر کسی باشد می تواند یک غسل به نیّت همه آنها به جا آورد.

  • توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت،فاضل،  اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

 


مطابق نظر آيت الله سيستاني

مطابق نظر آيت الله سيستاني

۲پرسش: آیا با غسل های مستحبی می توان نماز خواند؟
و چه غسلهایی هستند که استحباب آنها ثابت شده است؟
پاسخ: غسلهای مستحب که کفایت از وضو میکنندعبارت‌اند از :
غسل جمعه
غسل شب ۱ و ۱۷ و ۱۹ و ۲۱ و ۲۳ و ۲۴ ماه رمضان
غسل روز عید فطر و عید قربان
غسل روز ۸ و ۹ ذی حجه
غسل مس میتی که غسلش داده اند
غسل احرام
غسل دخول حرم مکه و دخول مکه
غسل زیارت خانه کعبه و دخول کعبه
غسل برای نحر و ذبح
غسل برای حلق
غسل داخل شدن حرم مدینه منوره و داخل شدن مدینه منوره
غسل وداع قبر مطهّر پیغمبر صلی ‏الله علیه ‏و ‏آله
غسل برای مباهله با خصم
غسل برای استخاره
غسل برای استسقاء

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی سیستانی.

حتما بخوانيدکلید: غسل مستحب غسل مستحب غسل مستحب غسل مستحب غسل مستحب غسل مستحب غسل مستحب غسل مستحب غسل مستحب غسل مستحب غسل مستحب غسل مستحب غسل مستحب غسل مستحب غسل مستحب غسل مستحب غسل مستحب غسل مستحب غسل مستحب غسل مستحب غسل مستحب غسل مستحب غسل مستحب غسل مستحب غسل مستحب غسل مستحب غسل مستحب غسل مستحب غسل مستحب

[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

آدرس ایمیل شما به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.