وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

راه کنترل و کم کردن شهوت جنسی

7

راه کنترل و کم کردن شهوت جنسی

فهرست این نوشتار:

راههاي كنترل و مقابله با شهوت چيست؟

بيشتر گناهان يك جوان ناشي از بر افروختگي نيروي شهوت در او است. دين داري و معنويت تا حدود زيادي انسان را از آلودگي حفظ مي كند، ولي در هر صورت انسان داراي غرايزي است كه اگر به موقع و به صورت صحيح ارضا نشود، سلامتي بدني و رواني و حالت هاي معنوي انسان را نيز دچار چالش خواهد ساخت.

نيروي غريزه در انسان به قدري قوي است كه گاهي باعث شكسته شدن مقاومت افرادي مي شود كه به علم و عمل مشهور عام و خاص بوده اند. بايد سعي كنيد هر چه زودتر پاسخ منطقي و مناسبي براي تامين نيازهاي طبيعي و غرايز داشته باشيد و زمينه ازدواج خود را به هر صورت كه ممكن باشد، فراهم سازيد. بهترين و اساسي ترين راهكار كنترل شهوت و ترك گناه ازدواج است. اگر ازدواج به هيچ و جه مقدور نيست،

در اين صورت چاره اي جز استفاده از روش هاي كنترلي و پيشگيري هايي كه گفته مي شود نيست، اما بايد بدانيد كه اين روش ها نيز تا حدودي مي تواند اين نيروي بسيار قوي را كنترل و مهار كنند و راهكار اصلي همان است كه گفته شد.

راهكار كنترل شهوت:

بي‌ترديد يكي از نيرومندترين غرايز، نيروي شهوت و غريزة جنسي است. اين نيرو كه از ابتداي تولد به صورت نهفته در وجود آدمي به وديعه نهاده شده است، تا زمان بلوغ هم چنان دوران آرام و بي‌تحركي را پشت سر مي‌گذارد، اما به محض شروع دوران نوجواني آرام، آرام زمان بيداري و شكفتگي آن فرا مي‌رسد و رفته رفته تمامي وجود نوجوان را دربرمي‌گيرد و بر تمامي رفتار انسان اثر مي‌گذارد. به همين دليل غريزة جنسي و نيروي شهوت فرد را با مشكلاتي مواجه مي‌سازد.

براي تعديل و كنترل غريزة جنسي راه‌هاي متعددي وجود دارد كه به برخي از آن‌ها اشاره مي‌كنيم. اما قبل از آن بيان اين نكته لازم است كه كنترل غريزة جنسي به صورتي كه منطبق با فطرت انساني باشد، امري ممكن و در عين حال پيچيده و دشوار است. آن‌هايي كه از مباني اخلاقي و معنوي محكم و متيني برخوردارند و نيز از شرايط خانوادگي خوب و مطلوبي از حيث ارزش‌هاي اخلاقي بهره‌مند هستند و ارادة قوي دارند، به خوبي مي‌توانند از پيامدهاي منفي آن مصون باشند.

براي كنترل غريزة جنسي هم خود فرد و هم والدين و اطرافيان مسئوليت دارند. آن چه مربوط به خودشما مي‌شود و سؤال شما از اين زاويه است عبارتند از:

1- برنامه‌ريزي براي كار مداوم

جوانان و نوجوانان از نيروي سرشار و فوق‌العاده‌اي برخوردارند. اين نيرو اگر در زمينه‌هاي ديگر مورد اساتفاده قرار نگيرد و به صورت مطلوب از آن استفاده نشود، با توجه به شرايط سني آن‌ها در قالب امور جنسي و شهواني ظاهر خواهد شد. اگر جوانان و نوجوانان به كار مداوم عادت كنند و نيرو و توان خود رادر اين زمينه به مصرف برسانند تا حدودي از انحرافات اخلاقي و شهوت و غريزة جنسي در آنان پيشگيري مي‌شود.

كارهاي بدني موجب تعادل جسم و روان مي‌شود. اگر نيك بنگريم افرادي كه به كار مداوم مشغول هستند و نيرو و استعدادشان را در زمينه‌هاي مثبت و سالم به كار مي‌اندازند، كم‌تر دچار انحرافات اخلاقي و بحران‌هاي روحي مي‌شوند. كار موجب مي‌شود نيرو و انرژي جوان قبل از آن كه به چربي‌هاي اضافي تبديل گردد و اختلالاتي در ساز و كار اندام‌هاي بدن ايجاد گردد، از طريق سوخت و ساز مفيد و سالم به مصرف برسد.

2- تنظيم خواب

تحقيقات نشان مي‌دهد كه بيشتر انحرافات به خصوص در زمينه مسايل جنسي از فكرهاي ناسالم و خيال‌پردازي‌هايي كه جوانان قبل از خواب رفتن دارند، ناشي مي‌شود. اگر جوان قبل از آن كه به خواب برود، فكرش به خودش و يك سري مسايل و موضوعات مربوط به دورة جواني، معطوف گردد، كم كم به انحرافات كشيده خواهد شد. بنابراين، يكي از روش‌هاي پيشگيري از انحرافات اين است كه برنامة خواب به صورت دقيق تنظيم شود و تا زماني كه خواب بر شما غالب نشده به رختخواب نرويد. وقتي به رختخواب برويد كه كاملاً خسته و آمادة خواب هستيد. لازمة اين كا اين است كه در طول روز مشغول فعاليت‌هاي مهم بوده و به اندازة كافي كار كرده باشد.

طبيعي است اگر جوان با خستگي به رختخواب نرود، به ناچار مدت زماني را در بستر بيدار خواهد ماند تا به تدريج به خواب رود و چون افكار و انديشه‌هاي شهواني و تحريك‌آميز معمولاً در اين مواقع به سراغ جوان مي‌آيند، تنظيم ساعات خواب براي جوان، ضرورت خاصي مي‌يابد. يكي از روان شناسان در اين باره مي‌گويد: نيمة اول شب بيش از نيمة دوم آن به بدن نيرو مي‌دهد بنابراين بايد از آن به نحوي مفيد استفاده شود. و صبحگاهان به محض اينكه از خواب بيدار شديد. بي‌درنگ از بستر برخيزيد و توجه داشته باشيد كه بامدادان بيدار ماندن در بستر خواب، بسيار زيان‌بار است، جسم را سست و ناتوان مي‌سازد و وسوسه‌هاي شوم در دل فرد ايجاد مي‌شود.

3- دوري از محيط‌هاي آلوده و ناسالم

يكي از علل و عوامل انحرافات جنسي و به طور كل انحرافات اخلاقي، محيط آلوده و محرك‌هاي شهواني است. محيط از طريق وارد نمودن عناصر محرك در گرايش‌هاي انحرافي، منجر به طغيان غريزة جنسي در جوان مي‌شود. مسايلي از قبيل بدحجابي، روابط ناسالم و آزاد دختر و پسر، برخي از سريال‌هاي تلويزيوني و فيلم‌هاي خارجي و هم چنين استفادة نادرست از اينترنت در تحريك شهوت و غريزة جنسي جوان مؤثر است شايد براي برخي زا نوجوانان يادآوري و تذكر مسايل ديني و اخلاقي چيزي بيهوده و غير ضروري تلقي شود، زيرا آن‌ها نه در فكر سلامت خويش هستند و نه مسايل اخلاقي و ديني را مي‌پذيرند، اما براي شما كه روحية مذهبي قوي داريد و همين مسأله باعث شد تا نگران آينده‌تان باشيد، گفتن اين مسايل مهم و ضروري است. اگر واقعاً مي‌‌خواهيد از جواني‌تان به خوبي استفاده كنيد و در راه درست و سالم گام برداريد، سعي كنيد از محيط‌هاي آلوده و ديدن عوامل تحريك كننده، جداً پرهيز نماييد.

4- استفاده درست و مطلوب از اوقات فراغت

يكي از زمينه‌هاي پيدايش انحرافات در جوانان و نوجوانان، استفادة نادرست آن‌ها از اوقات فراغت است. اوقات فراغت طولاني و بي‌برنامه نوجوانان را عاصي و سرگردان مي‌كند. آن‌ها به تدريج سرخورده و مأيوس مي‌شوند و در نتيجه به دنياي درون خويش پناه مي‌برند و در كنج خلومت و انزوا راهي براي مشغوليت خود مي‌جويند.

5- بر خورداري از روابط سالم انساني

جوانان و نوجواناني كه روابط نامطلوب و ناسالم دارند و با افراد منحرف و بي‌بند و بار دوست و رفيق هستند، كم كم به انحرافات كشيده مي‌شوند و تحت تأثير امور شهواني قرار مي‌گيرند. نفوذپذيري جوانان از دوستان و همسالان بيش از ساير گروه‌ها است. در سنين بلوغ صحبت‌هاي آهسته و در گوشي بين نوجوانان بيش‌تر مي‌شود و محور اين گفتگوها، غالباً مسايل جنسي و امور شهواني است كه به صورت مخفيانه و به دور از انظار بزرگ‌ترها طرح مي‌شود. براي پيشگيري از انحرافات اخلاقي سعي كنيد از دوستي‌هاي آلوده و مشكوك جداً پرهيز نموده و با افراد سالم و مذهبي ارتباط برقرار نماييد.

6- پرورش تقوا و معنويت در وجود خويش

همة آنچه بيان شد، به نحوي مي‌توانند در پيشگيري از انحرافات اخلاقي و طغيان شهوت و غريزة جنسي نقش داشته باشند، اما آن چه بيش از همه ضروري است و به صورت زيربنايي در شخصيت و رفتار جوان مؤثر است. پرورش معنويت و تقويت ايمان و تقواي الهي است. ما در عصري زندگي مي‌كنيم كه جهان به شدت در ماديات فرو رفته و يك سره غرق در جاذبه‌هاي نفساني و امور شهواني گرديده است. در شرايط كنوني، خلأ عظيم و هولناكي از اخلاق و معنويت پديد آمده و تمامي مشكلات انسان‌ها نيز از همين جا ناشي شده است.

اگر با تقويت ايمان و نيروي اراده، باورها و اعتقادات نوجوانان تقويت گردند، بدون شك بخشي از مشلكات آنان به ويژه در زمينة مسايل اخلاقي و شهوت و غريزة جنسي درمان مي‌شود.
اگر نوجوان از ته دل باور نمود كه تمام اعمال و رفتار او را خدا مي‌بيند و بر اساس عملكرد افراد به آن‌ها پاداش مي‌دهد و اساساً سعادت و خوشبختي انسان به دست خودش مي‌باشد، در اين صورت احتمال اينكه مرتكب گناه نشود بسيار زياد است.‌

يقين داشته باشيد، تا زماني كه نيروي ايمان و تقوا در وجود انسان بارور و تقويت نگردد، هيچ ضمانتي از شهوت و انحرافات اخلاقي وجود ندارد. به خصوص در وضعيت كنوني كه عوامل تحريك كنندة بسيار زياد است. بنابراين قبل از هر چيزي سعي كنيد نيروي ايمان و تقوا را در وجود خويش بارور كنيد. اگر فكر و ذهن شما متوجه خدا باشد و هميشه نماز خود را اول وقت انجام دهيد، خداوند شما را ياري مي‌كند تا از هر گناهي مصون بمانيد و تحت تأثير شهوت و غريزة جنسي قرار نگيريد. خداوند متعال در قرآن كريم مي‌فرمايد: «ان الصلوة تنهي عن الفحشاء و المنكر» به درستي كه نماز انسان را از هر گونه آلودگي و عمل زشت و گناه دور نگه مي‌دارد. نماز واقعي نه تنها والاترين عامل كنترك شهوت و دفاع در برابر هجوم انحرافات اخلاقي تلقي مي‌شود، بلكه عامل تهاجمي عليه انحرافات و شهوت‌ها نيز محسوب مي‌گردد.

دستور العمل مهار شهوت و گناه:

1- ترك زمينه گناه: اين خود زيرمجموعه‏اى دارد كه مهمترين آن عبارت از است:
* كنترل چشم: دقيقا بايد مواظب چشم خود بود كه مبادا به نامحرم و كلاً هر آنچه كه شهوت‏انگيز است، نگاه شود. عن الصادق(ع): «النظر سهم من سهام ابليس مسموم و كم من نظرة اورثت حسرة طويله؛ نظر دوختن تيرى مسموم از تيرهاى ابليس است و چه بسا نگاهى كه حسرت درازمدتى را (در دل) به ارث بگذارد»، (سفينة‏البحار، شيخ عباسى قمى، ماده نظر).
تا حد امكان انسان از حضور در مجالس مختلط يا برخورد با نامحرم پرهيز نمايد.
* كنترل گوش: بايد از شنيدنى‏هايى كه ممكن است به حرام منجر شوند و زمينه‏ساز حرام هستند پرهيز شود. مانند نوار موسيقى، صداى شهوت‏انگيز نامحرم و…
* ترك مصاحبت با دوستان ناباب: دوستانى كه باعث مى‏شوند انسان مزه گناه را مزمزه كند، در واقع دشمن هستند و بايد از آنها پرهيز كرد.
از امام سجاد(ع) نقل شده: «النهى عن مصاحبة خمسة و محادثتهم و مرافقتهم فى طريق و هم الكذاب والفاسق والبخيل والاحمق والقاطع لرحمه؛ حضرت از همراهى و سخن گفتن و رفيق بودن با پنج كس را نهى فرموده: كذاب، گناهكار، بخيل، احمق و كسى كه قطع رحم كرده است»، (همان، ماده صحب).
البته اينها از مهمترين زمينه‏هاى گناه هستند كه بايد ترك شوند ولى كلاً هر چيزى كه زمينه گناه را فراهم مى‏كندبايد ترك شود.

2- ترك فكر گناه: ترك زمينه گناه سهم به سزايى در ترك فكر گناه دارد ازاين‏رو هر چه بيشتر و دقيقتر زمينه گناه ترك شود فكر گناه كمتر به سراغ انسان مى‏آيد. اين فكر گناه است كه شوق در انسان ايجاد مى‏نمايد و بعد از شوق اراده‏ى عمل سپس خود گناه محقق مى‏شود، مسلما تا اراده و شوق و ميل نسبت به كارى نباشد انسان مرتكب آن كار نمى‏گردد.

3- اشتغال به برنامه شبانه‏روزى: حتما بايد شبانه‏روز خود را با برنامه‏ريزى صحيح و متناسب وضع روحى و جسمى خود پر كنيد و هيچ ساعت بيكارى نداشته باشيد تا نفس شما را مشغول كند. در اوقات بيكارى وسوسه‏هاى نفس و شيطان به سراغ انسان مى‏آيد و او را به فكر گناه و سپس به خود گناه مى‏كشاند قال اميرالمؤمنين على(ع): «ان هذه النفس لامارة بالسوء، فمن اهملها، جمحت به الى المآثم؛ براستى و حقيقت كه اين نفس (انسانى) پيوسته و مرتب به بدى امر مى‏كند در نتيجه هر كس آن را به خود واگذارد (و به كارى نگمارد) نفس او را به سمت گناهان مى‏كشاند»، (الغرر والدرر، باب النفس به نقل از سرالاسراء، استاد على سعادت‏پرور، ج 1، ص 544، ح 4).

4- روزه گرفتن: روزه گرفتن قواى حيوانى و شهوانى انسان را تضعيف مى‏كند اگر قواى شهوانى ضعيف گشت قهرا فكر گناه هم كم‏رنگ مى‏شود. عن ابى جعفر(ع) قال: «اذا شبع البطن طغى؛ هرگاه شكم پر شود طغيان مى‏كند، (المحجة‏البيضاء، ملا محسن فيض كاشانى، ج 5، ص 150). مفهومش اين است اگر شكم بر نشود طغيان نمى‏كند و بهترين قسم جوع و گرسنگى همان روزه گرفتن است.
تذكر اين نكته بسيار ضرورى است كه اولاً: روزه نبايد براى بدن ضررى داشته باشد وگرنه شرعا حرام است. ثانيا: براى كارهاى روزمره مخل نباشد. ثالثا: اگر نه مضر بود ونه مخل فقط روزهاى دوشنبه و پنج‏شنبه باشد نه بيشتر ولى در هر صورت اگر براى روزه گرفتن عذرى است مورد بعدى يعنى ورزش دو برابر شود.

5- ورزش: هر روز ورزش لازم است البته آن ورزش‏هايى باشد كه براى بدن ضررى ندارد مثل نرم دويدن و نرم طناب زدن و انجام حركت‏هاى كششى و اگر براى روزه گرفتن عذرى هست زمان ورزشى دوبرابر شود مثلاً از بيست دقيقه به چهل دقيقه افزايش يابد.

6- فكر مرگ: اين يكى ديگر از چيزهاى بسيار مفيد است كه فكر گناه را يا از بين مى‏برد و يا كم مى‏كند كه اين به شدت و ضعف فرو رفتن در فكر مرگ بستگى دارد اگر انسان با اين واقعيت انس بگيرد و مردن را باور دل سازد نقشى سازنده و بالا برنده دارد. قال اميرالمؤمنين على(ع): «اذكروا هادم اللذات و منغص الشهوات و داعى الشتات؛ ياد كنيد (مرگ را) درهم كوبنده لذات را و تيره و تلخ كننده شهوات را و دعوت كننده جدايى‏ها را»، (الغرر والدرر، باب الموت، به نقل از سرالاسراء، استاد على سعادت‏پرور، ج 2، ص 159).
ياد مرگ دل را از تعلق به شهوات جدا مى‏سازد و انسان را از گناه و فكر گناه باز مى‏دارد آنچه كه بسيار مهم است اين است كه اولاً اين فكر هر روز و مستدام باشد اگر شبانه‏روزى نيم‏ساعت باشد كافى است ثانيا در مكان خلوتى باشد مخصوصا اگر آن مكان خلوت خود محيط قبرستان باشد به هر گونه كه اين فكر در مرگ با جان عجين شود و باور دل گردد بسيار مطلوب است مثلاً يكى از كيفيت‏هاى فكر در مرگ را يكى از بزرگان چنين مى‏فرمود: تمام خاطرات تلخ و شيرين گذشته را در حد امكان مثل يك فيلم از ذهن بگذراند و به خود بباوراند كه همه اينها گذشت و چند روز باقى مانده عمر هم مى‏گذرد لحظات جان دادن، وقتى كه خويشان و نزديكان را رها مى‏سازد و از تمام تلخ و شيرينى‏ها وداع مى‏كند و… همه و همه را به خوبى تأمل كند تا دل بلرزند و چشم بگريد.
سخن آخر اين است كه اين دستورات وقتى نتيجه مى‏بخشد كه هر چه دقيق‏تر به آن عمل شود زمان نتيجه آن بستگى به شرايط و خصوصيات افراد دارد، ازاين‏رو پى‏گير زمان نتيجه نبايد بود فقط هم و غمّ صرف عمل به دستورات شود.
اميد است با رعايت اين نكات و به خصوص توجه به تقوا و نماز بتوانيد غريزة جنسي و حس شهوت را در خويش كنترل و مهار نماييد و زماني كه فرصت مناسب براي ازدواج فراهم گرديد، به ازدواج اقدام كنيد.
البته توجه داريد كه ازدواج كردن غير از فرزند آوري است اگرمي گوييم در اين سن ازدواج كنيد منظور رسيدن به تمام كار كردهاي ازدواج نيست.
در پايان علاوه بر راهكارهاي ارائه شده كه رعايت آن‌ها مي‌تواند به شكل زيربنايي اين مشكل را برطرف كند يك سري توصيه‌هاي كاربردي‌تر به اختصار ارائه مي‌شود:
1- مراقب نگاه‌تان باشيد.
2- از خلوت با نامحرم، سخن گفتن و شوخي كردن با آن‌ها جداً خودداري كنيد.
3- از فكر كردن، تصور و تخيل جنس مخالف و مسايل جنسي خودداري كنيد.
4- از نگاه كردن به تصاوير و فيلم‌هاي تحريك كنند جداً خودداري كنيد.
5- از شوخي‌هاي جنسي و محرك پرهيز كنيد.
6- در صورت شدت شهوت، خوردن غذاهاي محرك و داراي كالري زياد مانند خرما، پياز، فلفل و… را به حداقل برسانيد.
7- براي تعديل نيروي جنسي خود حتماً ورزش و تحرك جسماني و كار فيزيكي و بدني را در زندگي روزمره خود لحاظ كنيد.
8- دعا و توسل براي نگهداري ايمان و رفع مشكلات مي‌تواند مفيد باشد.
9- روزه گرفتن موجب كاهش نيروي جنسي مي‌شود.
10- سعي كنيد در طول روز با وضو باشيد و از نورانيت آن استفاده كنيد.
در پايان توجه شما و همة جوانان عزيز را به اين روايت جلب مي‌كنم:
امام علي(ع) مي‌فرمايند: «اكره نفسك علي الفضائل فان الرذائل انت مطبوع عليها» با سعي و مجاهدت فضايل اخلاقي را به نفس سركش خود تحميل كن، زيرا خواهش طبيعي بشر بر شهوات و رذايل اخلاقي است.
كتب زير سفارش مى‏شود:
1- نردبان آسمان (دروس اخلاق حضرت آيت الله بهاءالدينى)، تدوين و ويرايش: اكبر اسدى
2- سلوك معنوى، تدوين و ويرايش: آقاى اكبر اسدى
3- خودشناسى براى خودسازى، محمد تقى مصباح يزدى

پرسمان/.

حتما بخوانيد

ویژه نامه مشاوره و زندگی دینی

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

با توجه به حجم سوالات، به سوالات تکراری پاسخ داده نمی شود لطفا در سایت «سرچ» کنید.

7 نظرات
 1. یه افسرده گناهکار می گوید

  به نام خدا سلام خسته نباشید من یه پسر جوون موندم خونه بیکار و تو گناه هایی که انجام داده ام مونده ام نمیدونم دیگه چکار کنم یه کارم نیست برم پول در بیارم برای خانوادم الان خانوادم برویم نمیاورند وگرنه با نگاه هاشون از خودم شرمنده میشوم آب میشوم میروم زیر زمین که من چیزی بلد نشدم تو زندگی اقلا به خانوادم کمک کنم از اون طرفم گناهام انقدر زیادن که دیگه نمیدونم چگونه رضایت خدا رو بدست بیارم از زندگی کردن موندم از فقیری و بی استعدادی و بی پولی چیزی بلد نیستم دیگه خیلی افسرده شدم انقدر که دیگه تو زندگی کردنم موندم منتظر یه جرقه و معجزه تو زندگیمم از طرف خدا تا دوباره به خانوادم کمک کنم و از گناهانم در بیام ان شاء الله به آرزوی موفقیت هه خدا نگهدارتون ما که افسرده شدیم و از همه چیز عقب موندیم خدا نگهدار

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   بدتر از همه گناهان ناامیدی است، شما مرد باشید توبه کنید دستتان را به سمت خدا دراز کند خدا کمک می کند.
   با یک مشاور و روحانی محل از نزدیک صحبت کنید و راهنمایی بگیرید. ورزش کنید، توقعتان ر ا هم کم و مناسب کنید. برای الگو کمی زندگی شهدا را بخوانید تا اراده شما محکم شود. دوره های مختلف کاری اینترنتی هست، آرام آرام شروع کنید کار هم پیدا می شود. نشتن گوشه ای و به دنبال معجزه بودن فریب شیطان است. از شما حرکت و از خدا برکت.
   وفقکم الله لکل خیر

   1. صمد می گوید

    سلام من واقعا دیگه نمیتونم چه کنم ۱۷ سالمه ورزش و کار هم میکنم ولی باز میاد سراغم تحملش خیلی سخته خیلی

    1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

     سلام علیکم
     تغذیه را مناسب کنید، افکار رو مدیریت کنید، ورزش رو به صورت جدی ادامه بدهید. در سایت سرچ کنید مقالاتی برای کنترل شهوت منتشر شده بخوانید.
     وفقکم الله لکل الخیر

 2. جعفری می گوید

  سلام لطفا منبع این مطلب بالا رو می فرمایید ممنون

 3. فرگل می گوید

  سلام
  به نظرتون دختر ۲۹ ساله ای که تا الان بخاطر ححاب و پاکدامنیش جنگیده(واقعا جنگدیم) شب عید از شغلش بخاطر حفظ عفت و حیاش گذشته،شرایط ازدواج نداره،شرایط ادامه تحصیل برای مقاطع بالاتر رو هم نداره،کسی هم از لحاظ مالی ازش حمایت نمیکنه تا حداقل بعد از ۱۰ سال ورزش کردن بتونه فقط روزی دوساعت بره باشگاه،ماه هاست که جز عبادت و مبارزه با ابلیس تفریح دیگه نداره—-اگه همچین دختری به ورطه ی گناه بی افته مسئولیتش به پای کیه؟
  من هرشب به درگاه خدا پناه میبرم و باعث و بانی مفسدینی رو که بخاطرشون از کارم استعفا دادن حواله میدم به مولا ابالفضل،اما من مولا مون علی نیستم که سالها خونه نشین شد ولی تسلیم نشد،من فقط یه دختر معمولی هستم،بخاطر چادرم در محل کارم سیلی هم خوردم،اما تقدیرم ازین به بعدش چی میشه؟ الله اعلم،مهار کردن نفس اماره روز به روز سخت تر میشه
  خداوند مارو از حلالش به حرامش بی نیاز کنه
  خداوند نامردایی که میخوان از فقر دخترانی مثل من برای برطرف کردن هوس شون استفاده کنن رو نابود کنه

  امیدوارم دستای بریده مولا اباالفضل به داد من و بقیه جوان ها برسه و دست ابلیس از ما کوتاه باشه

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم خواهر گرامی
   از جهتی پیام شما واقعا متاثر کننده بود؛ و از جهتی جای خوشحالی.
   متاثر شدم که چنین رفتارهایی را با شما انجام داده اند، قطعا خداوند مدافع اهل ایمان هست، و آنها را ادب خواهد کرد، همانطور که گردنکشان و ظالمان را ادب میکند. مطمئن باشید، این وعده خداوند است. در هر حال جای خوشحالی هست که شما دین خود را و عفت خود را حفظ کرده اید وامام علی علیه السلام می فرماید:
   مـَا الُْمجَاهِدُ الشَّهيدُ فِى سَبِيلِ اللّهِ بِاءَعْظَمَ اءَجْراً مِمَّنْ قَدَرَ فَعَفَّ؛ لَكَادَ الْعَفيفُ اءَن يَكُونَ مَلَكاً مِنَ الْمَلاَئِكَةِ؛
   اجـر مـجاهد شهيد در راه خدا بيشتر از كسى نيست كه قدرت بر گناه دارد اما خويشتندارى مى كند. گويى كه انسان پاكدامن، فرشته اى است از فرشتگان!
   نهج البلاغه: ح ۴۶۶، ص ۱۳۰۳

   پس قدر خود را بدانید که بالاترین ثروت یعنی معنویت و عقلانیت و حب اهل البیت را داریدو خدا را شکر کنید که آلوده به گناه نشده اید. خداوند به بهترین وجه جبران می کند. این آیه را که وعده خداست بسیار توجه کنید: «إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا»

   برای حل مشکلات مدتی نماز جعفر طیار بخوانید.
   صلوات و استغفار فراوان راهگشاست .

   دعا می کنیم انشاالله خداوند اسباب دینداری، ازدواج و اشتغال تمام جوانان را فراهم و تسهیل کند.
   وفقکم الله لکل الخیر