وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

دعاى مجير

دعاى مجير

این دعا(۱) را مرحوم «کفعمى» در «بلدالامین» و «مصباح» آورده است(۲) و بسیار ارزشمند و گران قیمت است و جبرئیل آن را بر رسول خدا(صلى الله علیه وآله) – در حالى که آن حضرت در مقام ابراهیم مشغول نماز بود – نازل کرد و در پاداش آن آمده است: هر کس این دعا را در روزهاى سیزدهم، چهاردهم و پانزدهم (ایّام البیض) ماه رمضان بخواند، گناهان فراوانى از او آمرزیده شود; همچنین این دعا براى شفاى مریض، اداى قرض، به دست آوردن غنا و توانگرى، رفع اندوه و غم، مؤثّر است.(۳)
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ
به نام خداوند بخشنده مهربان
سُبْحانَکَ یا اَللهُ، تَعالَیْتَ یا رَحْمنُ، اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ،
منزهى تو اى خدا برترى تو اى بخشنده پناه ده ما را از آتش اى پناه ده
سُبْحانَکَ یا رَحیمُ، تَعالَیْتَ یا کَریمُ، اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ،
منزهى تو اى مهربان برترى تو اى کریم پناه ده ما را از آتش اى پناه ده
سُبْحانَکَ یا مَلِکُ، تَعالَیْتَ یا مالِکُ، اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ،
منزهى تو اى پادشاه برترى تو اى مالک پناه ده ما را از آتش اى پناه ده
سُبْحانَکَ یا قُدُّوسُ، تَعالَیْتَ یا سَلامُ، اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ،
منزهى تو اى مبرا از هر عیب برترى تو اى سلامت بخش پناه ده ما را از آتش اى پناه ده
سُبْحانَکَ یا مُؤْمِنُ، تَعالَیْتَ یا مُهَیْمِنُ، اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ،
منزهى تو اى امان بخش برتر آمدى اى نگهبان پناه ده ما را از آتش اى پناه ده
سُبْحانَکَ یا عَزیزُ، تَعالَیْتَ یا جَبّارُ، اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ،
منزهى تو اى نیرومند برتر آمدى اى با جبروت و عظمت پناه ده ما را از آتش اى پناه ده
سُبْحانَکَ یا مُتَکَبِّرُ، تَعالَیْتَ یا مُتَجَبِّرُ، اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ،
منزهى تو اى داراى بزرگى و کبریا برتر آمدى اى صاحب جلال و شوکت پناه ده ما را از آتش اى پناه ده
سُبْحانَکَ یا خالِقُ، تَعالَیْتَ یا بارِئُ، اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ،
منزهى تو اى آفریننده برتر آمدى اى پدید آرنده پناه ده ما را از آتش اى پناه ده
سُبْحانَکَ یا مُصَوِّرُ، تَعالَیْتَ یا مُقَدِّرُ، اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ،
منزهى تو اى صورت ده برتر آمدى اى اندازه گیر کارها پناه ده ما را از آتش اى پناه ده
سُبْحانَکَ یا هادى، تَعالَیْتَ یا باقى، اَجِرْنا مِنَ النّارِ یامُجیرُ،
منزهى تو اى راهنما برتر آمدى اى باقى پناه ده ما را از آتش اى پناه ده
سُبْحانَکَ یا وَهّابُ، تَعالَیْتَ یا تَوّابُ، اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ،
منزهى تو اى بخشنده برتر آمدى اى توبه پذیر پناه ده ما را از آتش اى پناه ده
سُبْحانَکَ یا فَتّاحُ، تَعالَیْتَ یا مُرْتاحُ، اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ،
منزهى تو اى گشاینده برتر آمدى اى آسایش بخش پناه ده ما را از آتش اى پناه ده
سُبْحانَکَ یا سَیِّدِى، تَعالَیْتَ یا مَوْلاىَ، اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ،
منزهى تو اى آقاى من برترى تو اى سرور من پناه ده ما را از آتش اى پناه ده
سُبْحانَکَ یا قَریبُ، تَعالَیْتَ یا رَقیبُ، اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ،
منزهى تو اى نزدیک برترى تو اى مراقب اعمال بندگان پناه ده ما را از آتش اى پناه ده
سُبْحانَکَ یا مُبْدِئُ، تَعالَیْتَ یا مُعیدُ، اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ،
منزهى تو اى آغاز کن آفرینش برتر آمدى اى بازگرداننده پناه ده ما را از آتش اى پناه ده
سُبْحانَکَ یا حَمیدُ، تَعالَیْتَ یا مَجیدُ، اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ،
منزهى تو اى پسندیده برتر آمدى اى ستوده پناه ده ما را از آتش اى پناه ده
سُبْحانَکَ یا قَدیمُ، تَعالَیْتَ یا عَظیمُ، اَجِرْنا مِنَ النّارِ یامُجیرُ،
منزهى تو اى دیرینه برترى تو اى با عظمت پناه ده ما را از آتش اى پناه ده
سُبْحانَکَ یا غَفُورُ، تَعالَیْتَ یا شَکُورُ، اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ،
منزهى تو اى آمرزنده برتر آمدى اى پاداش ده سپاسگزاران پناه ده ما را از آتش اى پناه ده
سُبْحانَکَ یا شاهِدُ، تَعالَیْتَ یا شَهیدُ، اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ،
منزهى تو اى شاهد برترى تو اى گواه پناه ده ما را از آتش اى پناه ده
سُبْحانَکَ یا حَنّانُ، تَعالَیْتَ یا مَنّانُ، اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ،
منزهى تو اى بسیار مهربان برترى تو اى نعمت بخش پناه ده ما را از آتش اى پناه ده
سُبْحانَکَ یا باعِثُ، تَعالَیْتَ یا وارِثُ، اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ،
منزهى تو اى برانگیزنده برترى تو اى ارث بر جهانیان پناه ده ما را از آتش اى پناه ده
سُبْحانَکَ یا مُحْیى، تَعالَیْتَ یامُمیتُ، اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ،
منزهى تو اى زنده کننده برترى تو اى میراننده پناه ده ما را از آتش اى پناه ده
سُبْحانَکَ یا شَفیقُ، تَعالَیْتَ یا رَفیقُ، اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ،
منزهى تو اى مهربان برترى تو اى رفیق پناه ده ما را از آتش اى پناه ده
سُبْحانَکَ یا اَنیسُ، تَعالَیْتَ یا مُونِسُ، اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ،
منزهى تو اى همدم برترى تو اى مونس پناه ده ما را از آتش اى پناه ده
سُبْحانَکَ یا جَلیلُ، تَعالَیْتَ یا جَمیلُ، اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ،
منزهى تو اى شوکتمند برترى تو اى داراى جمال و زیبایى پناه ده ما را از آتش اى پناه ده
سُبْحانَکَ یا خَبیرُ، تَعالَیْتَ یا بَصیرُ، اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ،
منزهى تو اى آگاه برترى تو اى بیناى به کارها پناه ده ما را از آتش اى پناه ده
سُبْحانَکَ یا حَفِىُّ، تَعالَیْتَ یا مَلِىُّ، اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ،
منزهى تو اى مهربان برترى تو اى بى نیاز مطلق پناه ده ما را از آتش اى پناه ده
سُبْحانَکَ یا مَعْبُودُ، تَعالَیْتَ یا مَوْجُودُ، اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ،
منزهى تو اى معبود حقیقى برتر آمدى اى موجود بالذات پناه ده ما را از آتش اى پناه ده
سُبْحانَکَ یا غَفّارُ، تَعالَیْتَ یا قَهّارُ، اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ،
منزهى تو اى آمرزش پیشه برترى تو اى داراى قهر و سطوت پناه ده ما را از آتش اى پناه ده
سُبْحانَکَ یا مَذْکُورُ، تَعالَیْتَ یا مَشْکُورُ، اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ،
منزهى تو اى یاد شونده برترى تو اى سپاس دارنده پناه ده ما را از آتش اى پناه ده
سُبْحانَکَ یا جَوادُ، تَعالَیْتَ یا مَعاذُ، اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ،
منزهى تو اى بخشنده برترى تو اى پناهگاه پناه ده ما را از آتش اى پناه ده
سُبْحانَکَ یا جَمالُ، تَعالَیْتَ یا جَلالُ، اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ،
منزهى تو اى (اصل هر) زیبایى برترى تو اى (بخشنده هر) بزرگوارى پناه ده ما را از آتش اى پناه ده
سُبْحانَکَ یا سابِقُ، تَعالَیْتَ یا رازِقُ، اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ،
منزهى تو اى سبقت گیرنده برترى تو اى روزى دهنده پناه ده ما را از آتش اى پناه ده
سُبْحانَکَ یا صادِقُ، تَعالَیْتَ یا فالِقُ، اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ،
منزهى تو اى راست گفتار برترى تو اى شکافنده پناه ده ما را از آتش اى پناه ده
سُبْحانَکَ یا سَمیعُ، تَعالَیْتَ یا سَریعُ، اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ،
منزهى تو اى شنوا برترى تو اى شتابنده (در اجابت) پناه ده ما را از آتش اى پناه ده
سُبْحانَکَ یا رَفیعُ، تَعالَیْتَ یا بدیعُ، اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ،
منزهى تو اى بلند مرتبه برترى تو اى آفریننده پناه ده ما را از آتش اى پناه ده
سُبْحانَکَ یا فَعّالُ، تَعالَیْتَ یا مُتَعالُ،اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ،
منزهى تو اى کننده (آنچه بخواهى) برترى تو اى والامرتبه پناه ده ما را از آتش اى پناه ده
سُبْحانَکَ یا قاضى، تَعالَیْتَ یا راضى، اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ،
منزهى تو اى داور برترى تو اى راضى پناه ده ما را از آتش اى پناه ده
سُبْحانَکَ یا قاهِرُ، تَعالَیْتَ یا ظاهِرُ، اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ،
منزهى تو اى چیره بر خلق برترى تو اى آشکار پناه ده ما را از آتش اى پناه ده
سُبْحانَکَ یا عالِمُ، تَعالَیْتَ یا حاکِمُ، اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ،
منزهى تو اى دانا برترى تو اى حکمران پناه ده ما را از آتش اى پناه ده
سُبْحانَکَ یا دآئِمُ، تَعالَیْتَ یا قآئِمُ، اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ،
منزهى تو اى جاویدان برترى تو اى قیام کننده به امور خلق پناه ده ما را از آتش اى پناه ده
سُبْحانَکَ یا عاصِمُ، تَعالَیْتَ یا قاسِمُ، اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ،
منزهى تو اى نگهدار برترى تو اى قسمت کننده روزى پناه ده ما را از آتش اى پناه ده
سُبْحانَکَ یا غَنِىُّ، تَعالَیْتَ یا مُغْنى، اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ،
منزهى تو اى بى نیاز برترى تو اى بى نیاز کننده پناه ده ما را از آتش اى پناه ده
سُبْحانَکَ یا وَفِىُّ، تَعالَیْتَ یا قَوِىُّ، اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ،
منزهى تو اى وفادار برترى تو اى نیرومند پناه ده ما را از آتش اى پناه ده
سُبْحانَکَ یا کافى، تَعالَیْتَ یا شافى، اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ،
منزهى تو اى کفایت کننده برترى تواى شفا دهنده پناه ده ما را از آتش اى پناه ده
سُبْحانَکَ یا مُقَدِّمُ، تَعالَیْتَ یا مُؤَخِّرُ، اَجِرْنا مِنَ النّارِ یامُجیرُ،
منزهى تو اى مقدّم دارنده برترى تو اى عقب انداز پناه ده ما را از آتش اى پناه ده
سُبْحانَکَ یا اَوَّلُ، تَعالَیْتَ یا آخِرُ، اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ،
منزهى تو اى اوّل برترى تو اى آخر پناه ده ما را از آتش اى پناه ده
سُبْحانَکَ یا ظاهِرُ، تَعالَیْتَ یا باطِنُ، اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ،
منزهى تو اى پیدا برترى تو اى ناپیدا پناه ده ما را از آتش اى پناه ده
سُبْحانَکَ یا رَجآءُ، تَعالَیْتَ یا مُرْتَجى، اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ،
منزهى تو اى امید برترى تو اى مایه امیدوارى پناه ده ما را از آتش اى پناه ده
سُبْحانَکَ یا ذَا الْمَنِّ، تَعالَیْتَ یا ذَا الطَّوْلِ، اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ،
منزهى تو اى صاحب نعمت برترى تو اى صاحب احسان پناه ده ما را از آتش اى پناه ده
سُبْحانَکَ یا حَىُّ، تَعالَیْتَ یا قَیُّومُ، اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ،
منزهى تو اى زنده برترى تو اى پاینده پناه ده ما را از آتش اى پناه ده
سُبْحانَکَ یا واحِدُ، تَعالَیْتَ یا اَحَدُ، اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ،
منزهى تو اى یگانه برترى تو اى یکتا پناه ده ما را از آتش اى پناه ده
سُبْحانَکَ یا سَیِّدُ، تَعالَیْتَ یا صَمَدُ، اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ،
منزهى تو اى آقا برترى تو اى بى نیاز پناه ده ما را از آتش اى پناه ده
سُبْحانَکَ یا قَدیرُ، تَعالَیْتَ یا کَبیرُ، اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ،
منزهى تو اى توانا برترى تو اى بزرگ پناه ده ما را از آتش اى پناه ده
سُبْحانَکَ یا والى، تَعالَیْتَ یا عالى، اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ،
منزهى تو اى حکمران برترى تو اى والامقام پناه ده ما را از آتش اى پناه ده
سُبْحانَکَ یا عَلِىُّ، تَعالَیْتَ یا اَعْلى،اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ،
منزهى تو اى والا برترى تو اى والاتر از همه پناه ده ما را از آتش اى پناه ده
سُبْحانَکَ یا وَلِىُّ، تَعالَیْتَ یا مَوْلى، اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ،
منزهى تو اى صاحب اختیار برترى تو اى سرور پناه ده ما را از آتش اى پناه ده
سُبْحانَکَ یا ذارِئُ، تَعالَیْتَ یا بارِئُ، اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ،
منزهى تو اى آفریننده برترى تو اى پدیدآرنده پناه ده ما را از آتش اى پناه ده
سُبْحانَکَ یا خافِضُ، تَعالَیْتَ یا رافِعُ، اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ،
منزهى تو اى پایین آرنده برترى تو اى بالا برنده پناه ده ما را از آتش اى پناه ده
سُبْحانَکَ یا مُقْسِطُ، تَعالَیْتَ یا جامِعُ، اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ،
منزهى تو اى به انصاف رفتار کننده برترى تو اى گردآورنده پناه ده ما را از آتش اى پناه ده
سُبْحانَکَ یا مُعِزُّ، تَعالَیْتَ یا مُذِلُّ، اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ،
منزهى تو اى عزت بخش برترى تو اى ذلت بخش پناه ده ما را از آتش اى پناه ده
سُبْحانَکَ یا حافِظُ، تَعالَیْتَ یا حَفیظُ، اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ،
منزهى تو اى نگهبان برترى تو اى نگهدار پناه ده ما را از آتش اى پناه ده
سُبْحانَکَ یا قادِرُ، تَعالَیْتَ یا مُقْتَدِرُ، اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ،
منزهى تو اى توانا برترى تو اى با اقتدار پناه ده ما را از آتش اى پناه ده
سُبْحانَکَ یا عَلیمُ، تَعالَیْتَ یا حَلیمُ، اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ،
منزهى تو اى دانا برترى تو اى بردبار پناه ده ما را از آتش اى پناه ده
سُبْحانَکَ یا حَکَمُ، تَعالَیْتَ یا حَکیمُ، اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ،
منزهى تو اى داور برترى تو اى فرزانه پناه ده ما را از آتش اى پناه ده
سُبْحانَکَ یا مُعْطى، تَعالَیْتَ یا مانِعُ، اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ،
منزهى تو اى عطا ده برترى تو اى مانع از عطا پناه ده ما را از آتش اى پناه ده
سُبْحانَکَ یا ضآرُّ، تَعالَیْتَ یا نافِعُ، اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ،
منزهى تو اى زیان رسان برترى تو اى سودرسان پناه ده ما را از آتش اى پناه ده
سُبْحانَکَ یا مُجیبُ، تَعالَیْتَ یا حَسیبُ، اَجِرْنا مِنَ النّارِ یامُجیرُ،
منزهى تو اى اجابت کننده برترى تو اى حسابگر پناه ده ما را از آتش اى پناه ده
سُبْحانَکَ یا عادِلُ، تَعالَیْتَ یا فاضِلُ، اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ،
منزهى تو اى دادگر برترى تو اى با فضیلت پناه ده ما را از آتش اى پناه ده
سُبْحانَکَ یا لَطیفُ، تَعالَیْتَ یا شَریفُ، اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ،
منزهى تو اى مهربان برترى تو اى شریف پناه ده ما را از آتش اى پناه ده
سُبْحانَکَ یا رَبُّ، تَعالَیْتَ یا حَقُّ، اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ،
منزهى تو اى پروردگار برترى تو اى ثابت پناه ده ما را از آتش اى پناه ده
سُبْحانَکَ یا ماجِدُ، تَعالَیْتَ یا واحِدُ، اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ،
منزهى تو اى گرامى برترى تو اى یگانه پناه ده ما را از آتش اى پناه ده
سُبْحانَکَ یا عَفُوُّ، تَعالَیْتَ یا مُنْتَقِمُ، اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ،
منزهى تو اى با گذشت برترى تو اى انتقام کش پناه ده ما را از آتش اى پناه ده
سُبْحانَکَ یا واسِعُ، تَعالَیْتَ یا مُوسِّعُ، اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ،
منزهى تو اى وسیع رحمت برترى تو اى گشایش بخش پناه ده ما را از آتش اى پناه ده
سُبْحانَکَ یا رَءُوفُ، تَعالَیْتَ یا عَطُوفُ، اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ،
منزهى تو اى مهرورز برترى تو اى با عطوفت پناه ده ما را از آتش اى پناه ده
سُبْحانَکَ یا فَرْدُ، تَعالَیْتَ یا وِتْرُ، اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ،
منزهى تو اى یگانه برترى تو اى تک و تنها پناه ده ما را از آتش اى پناه ده
سُبْحانَکَ یا مُقیتُ، تَعالَیْتَ یا مُحیطُ، اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ،
منزهى تو اى حافظ و نگهبان برترى تو اى محیط بر هر چیز پناه ده ما را از آتش اى پناه ده
سُبْحانَکَ یا وَکیلُ، تَعالَیْتَ یا عَدْلُ، اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ،
منزهى تو اى وکیل برترى تو اى سراسر عدل و داد پناه ده ما را از آتش اى پناه ده
سُبْحانَکَ یا مُبینُ، تَعالَیْتَ یا مَتینُ، اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ،
منزهى تو اى آشکار کننده برترى تو اى ثابت سستى ناپذیر پناه ده ما را از آتش اى پناه ده
سُبْحانَکَ یا بَرُّ، تَعالَیْتَ یا وَدُودُ، اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ،
منزهى تو اى نیکوکار برترى تو اى بسیار مهربان پناه ده ما را از آتش اى پناه ده
سُبْحانَکَ یا رَشیدُ، تَعالَیْتَ یا مُرْشِدُ، اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ،
منزهى تو اى ارشاد کننده برترى تو اى رهنمون پناه ده ما را از آتش اى پناه ده
سُبْحانَکَ یا نُورُ، تَعالَیْتَ یا مُنَوِّرُ، اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ،
منزهى تو اى نور برترى تو اى روشنى بخش پناه ده ما را از آتش اى پناه ده
سُبْحانَکَ یا نَصیرُ، تَعالَیْتَ یا ناصِرُ، اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ،
منزهى تو اى یاور برترى تو اى یارى ده پناه ده ما را از آتش اى پناه ده
سُبْحانَکَ یا صَبُورُ، تَعالَیْتَ یا صابِرُ، اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ،
منزهى تو اى بردبار برترى تو اى شکیبا پناه ده ما را از آتش اى پناه ده
سُبْحانَکَ یا مُحْصى،تَعالَیْتَ یا مُنْشِئُ،اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ،
منزهى تو اى شمارنده برترى تو اى ایجاد کننده پناه ده ما را از آتش اى پناه ده
سُبْحانَکَ یا سُبْحانُ، تَعالَیْتَ یا دَیّانُ، اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ،
منزهى تو اى منزه برترى تو اى کیفر ده پناه ده ما را از آتش اى پناه ده
سُبْحانَکَ یا مُغیثُ، تَعالَیْتَ یا غِیاثُ، اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ،
منزهى تو اى فریادرس برترى تو اى دادرس پناه ده ما را از آتش اى پناه ده
سُبْحانَکَ یا فاطِرُ، تَعالَیْتَ یا حاضِرُ،اَجِرْنا مِنَ النّارِ یا مُجیرُ،
منزهى تو اى آفریننده برترى تو اى حاضر پناه ده ما را از آتش اى پناه ده
سُبْحانَکَ یا ذَا الْعِزِّ والْجَمالِ، تَبارَکْتَ یا ذَاالْجَبَرُوتِ وَالْجَلالِ،
منزهى تو اى صاحب عزّت و زیبایى بزرگى تو اى صاحب جبروت و جلال
سُبْحانَکَ لا اِلـهِ اِلاَّ اَنْتَ، سُبْحانَکَ اِنّى کُنْتُ مِنَ الظّالِمینَ،
منزهى تو معبودى جز تو نیست «منزهى تو و همانا من از ستمگرانم
فَاسْتَجَبْنا لَهُ وَنَجَّیْناهُ مِنَ الْغَمِّ، وَکَذلِکَ نُنْجىِ الْمُؤْمِنینَ،
پس مستجاب کردیم دعاى او (یعنى یونس) را و او را از اندوه نجاتش دادیم و این چنین مؤمنین را نجات بخشیم»
وَصَلَّى اللهُ عَلى مُحَمَّد وَآلِهِ اَجْمَعینَ، وَالْحَمْدُللهِِ رَبِّ الْعالَمینَ،
و درود خدا بر محمّد و آلش همگى و ستایش خاص پروردگار جهانیان است
وَحَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَکیلُ، وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ اِلاَّ بِاللهِ الْعَلىِّ العَظیمِ.
و خدا ما را بس است و او نیکو وکیلى است و جنبش و نیرویى نیست جز به خداى والاى بزرگ.

 

حتما بخوانيد

فهرست کامل مفاتیح الجنان

 

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

آدرس ایمیل شما به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.