وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

داروهای گیاهی ضد اسهال

داروهای گیاهی ضد اسهال

داروهای ضد اسهال                    ِDrugs Used to treat Diarrhea
  نسخه هاي مركب                      نسخه هاي تك دارويي
  نسخه هاي مركبنسخه شماره ۱-دارو جهت رفع اسهال ( قابض )

تخم مورد                                          ۳۲۰ گرم

ریشه انجبار                                       ۲۰۰ گرم

برگ توت فرنگی وحشی                      ۲۰۰ گرم

گل بابونه                                           ۷۰ گرم

برگ مریم گلی                                   ۷۰ گرم

برگ نعناع                                          ۷۰ گرم

ریشه شیرین بیان                              ۷۰ گرم

طرز تهیه و مقدر مصرف :

 مقدر یک قاشق غذا خوری  از مخلوط فوق را که قبلا کوبیده و نرم شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته و به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان بعد از غذا میل کنید .

 

نسخه شماره ۲-دارو جهت رفع اسهال معمولی

به دانه                                           ۱۵ گرم

برگ نعناع                                       ۱۰ گرم

برگ فرنجمشک                               ۱۰ گرم

ریشه هفت بند                                ۳۰ گرم

طرز تهیه و مقدر مصرف :

دو قاشق غذا خوری از داروی فوق را که قبلا کوبیده و نرم شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی دو بار هر بار یک فنجان بعد از غذا میل کنید .

 

نسخه شماره ۳- دارو جهت رفع اسهال

میوه سنجد                               یک قسمت

زیره سبز                                   یک قسمت

طرز تهیه و مقدر مصرف :

یک قاشق غذا خوری از مخلوط فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی ۲ مرتبه هر دفعه یک فنجان میل کنید .

 

نسخه شماره ۴- دارو جهت رفع اسهال

تخم ختمی                               ۱۵ گرم

تخم خبازی                               ۱۵ گرم

نشاسته                                 ۵ گرم

صمغ عربی                              ۵ گرم

طرز تهیه و مقدر مصرف :

دارو ها را کوبیده و اندکی بو می دهند و هر نوبت ۱۰ گرم با شربت ساده میل بکنید .
  نسخه هاي تك دارويينسخه شماره ۱- دارو جهت اسهال مزمن ( اسهال خونی )

                       دارو : پوست گیاه شاه بلوط هندی ( Quercus petraea  )

مقدر مصرف : ۰/۵ تا ۲ گرم

طرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی  سه  بار هر بار یک فنجان میل کنید.

نسخه شماره ۲-

                       دارو :  گل انار ( Punica grantum )

مقدر مصرف : ۲تا ۴ گرم

طرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی  سه  بار هر بار یک فنجان میل کنید.

نسخه شماره ۳-

                       دارو : تمام گیاه علف هفت بند ( Polygonum aviculare )

مقدر مصرف : ۲تا ۴ گرم

طرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی  سه  بار هر بار یک فنجان میل کنید.

نسخه شماره ۴-

                       دارو : پوست میوه انار ( Punica grantaum)

مقدر مصرف : ۲تا ۴ گرم

طرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی  سه  بار هر بار یک فنجان میل کنید.

نسخه شماره ۵-

                       دارو : دانه اسفرزه ( Plantago psylium )

مقدر مصرف : ۵تا ۱۰  گرم

طرز تهیه : مقدر فوق را در یک فنجان آب گرم ریخته مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا خیس خورده شود سپس آنرا با کمی شکر میل کنید .

نسخه شماره ۶-  داروی ضد اسهال ( مخصوص بچه ها )

                       دارو : میوه هویج ( Daucus carota )

مقدر مصرف : ۵۰ تا ۱۰۰  گرم

طرز تهیه : مقدر فوق را با کمی آب پخته سپس آنرا صاف كرده کم کم به بچه داده شود .

نسخه شماره ۷- 

                       دارو : برگ مورد ( Myrtus communis )

مقدر مصرف : ۲ تا ۴ گرم

طرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی  سه  بار هر بار یک فنجان میل کنید.

سخه شماره ۸- داروی ضد اسهال ( اسهال خونی )

                       دارو : برنج پاک كرده ( Oriza sativa )

مقدر مصرف : ۱۰ تا ۲۰ گرم

طرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی  دو بار هر بار یک فنجان میل کنید.

نسخه شماره ۹-

                       دارو : ریشه ختمی ( Althaca officinalis )

مقدر مصرف : ۳ تا ۶ گرم

طرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی  سه بار هر بار یک فنجان میل کنید.

نسخه شماره ۱۰- داروی ضد اسهال ( مخصوص بچه ها )

                       دارو : سیب درختی ( Pirus malus )

مقدر مصرف : ۱ تا ۲ عدد

طرز تهیه :  مقدر فوق را رنده كرده و با مقدری آب بصورت حریره درآورده و با کمی شکر به بچه بخورانید .

نسخه شماره ۱۱-

                       دارو : میوه و دانه به ( Cydonia vulgaris )

مقدر مصرف : ۴۰ تا ۵۰ گرم

طرز تهیه :  میوه را رنده كرده و با مقدری آب بصورت حریره درآورده با کمی شکر میل کنید . دانه را در یک فنجان آب گرم ریخته و به مدت ۲۰ دقیقه باقی بگذارید تا خوب خیسانده شود و سپس با مقدر کمی شکر میل کنید .

نسخه شماره ۱۲-

                       دارو : پوست گیاه  نارون ( Ulmus comperstris )

مقدر مصرف : ۴۰ تا ۵۰ گرم

طرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی  سه  بار هر بار یک فنجان میل کنید.

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

آدرس ایمیل شما به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.