وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

خون نفاس چيست

0

خون نفاس چيست

فهرست این نوشتار:

در نوشتار قبل حکم غسل چله بعد از زایمان  مطرح شد از اینجا کلیک کنید و حتما در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید.

نفاس

پرسش 218 . خون نفاس چيست؟

«نفاس» از ماده «نفس» گرفته شده است. «نفس» چندين معنا دارد كه يكى از اين معانى، خون است.

نفاس در اصطلاح به خونى گفته مى شود كه پس از زايمان، از زن خارج مى شود. زن را در اين هنگام «نفساء» مى گويند. آغاز خون نفاس از زمانى است كه اولين جزء بچه از شكم بيرون مى آيد. بنابر اين خونى كه پيش از آن ديده مى شود، خون نفاس محسوب نمى شود. حداقل آن يك لحظه و حداكثر ده روز است. زن پس از پاك شدن، بايد غسل نفاس به جا آورد.[2]

در بين برخى از عوام مشهور است كه مى گويند: زنى كه تازه زايمان كرده، بايد روز چهلم غسل (چله) انجام دهد؛ اين سخن هيچ ارزش و اعتبارى ندارد.

  • [1]. لسان العرب، ماده نفس.
  • [2]. توضيح المسائل مراجع، م 508 و العروة الوثقى، ج 1، النفاس.احكام بانوان، پرسمان .

رساله توضیح المسائل احکام زنان

نفاس

[آغاز خون نفاس]

مسأله 508 از وقتی که اولین جزء بچه از شکم مادر بیرون می‌آید هر خونی که زن می‌بیند، (اگر پیش از ده روز (1) یا سر ده روز (2) قطع شود (3)) خون نفاس است (4). و زن را در حال نفاس، «نفساء» می گویند.

(1) (تبریزی:) پیش از ده روز از تمام زاییدن.. (2) (گلپایگانی، صافی:) آخر ده روز.. (3) [قسمت داخل پرانتز در رساله آیت اللّه مکارم نیست] (4) (سیستانی:) هر خونی که زن در فاصله ده روز می‌بیند، خون نفاس است، به شرط آن که خون زایمان بر آن صدق کند..

[دیدن خون قبل از خروج بچه]

مسأله 509 خونی که زن پیش از بیرون آمدن اوّلین جزء بچّه می‌بیند نفاس نیست.

[خروج خون بسته یا جنین]

مسأله 510 لازم نیست که خلقت بچه تمام باشد (1)، بلکه اگر خون بسته‌ای هم از رحم زن خارج شود و خود زن بداند، یا چهار نفر قابله بگویند که اگر در رحم می‌ماند انسان می‌شد، خونی که تا ده روز ببیند خون نفاس است (2).

(1) (خوئی، تبریزی، زنجانی:) بلکه اگر ناتمام نیز باشد در صورتی که زاییدن صدق کند خونی که تا ده روز ببیند خون نفاس است. [پایان مسأله] (سیستانی:) بلکه اگر ناتمام نیز باشد در صورتی که از حالت عَلَقه که خون بسته است و مُضغه که قطعه گوشت است گذشته باشد و بیفتد، خونی که تا ده روز ببیند خون نفاس است.

(2) (بهجت:) بنا بر احوط. (فاضل:) خونی که تا ده روز همراه آن می‌بیند، خون نفاس است.

(مکارم:) مسأله در خون نفاس احتیاط واجب این است که خلقت بچه تمام باشد، بنا بر این اگر خون بسته‌ای از رحم خارج شود و بداند که اگر در رحم می‌ماند انسان می‌شد باید میان اعمال زنی که از خون پاک است و کارهایی که حائض ترک می‌کند جمع نماید.

[کمترین و بیشترین روز نفاس]

مسأله 511 ممکن است خون نفاس، یک آن، بیشتر نیاید، ولی بیشتر از ده روز نمی‌شود (1).

(1) (تبریزی:) و مبدأ حساب ده روز، از تمام زاییدن است.

(سیستانی:) بیشتر از ده روز نفاس به حساب نمی‌آید.

[شک در سقط]

مسأله 512 هر گاه شک کند که چیزی سقط شده یا نه، یا چیزی که سقط شده اگر می‌ماند انسان می‌شد یا نه (1) لازم نیست وارسی کند و خونی که از او خارج می‌شود شرعاً خون نفاس نیست. (2)

این مسأله، در رساله آیت اللّه بهجت نیست

(1) (خوئی، سیستانی، تبریزی:) هر گاه شک کند که چیزی سقط شده یا نه، یا چیزی که سقط شده بچه است یا نه..

(زنجانی:) هر گاه شک کند که چیزی سقط شده یا نه، یا بداند چیزی سقط شده و شک کند که زاییدن صدق می‌کند.. (2) (تبریزی:) بلکه اگر در ایّام عادت باشد یا اوصاف حیض را داشته باشد حائض و در غیر این صورت استحاضه است به تفصیلی که در حیض گذشت.

احکام نفاس:

تذکر: محرمات زن حائض را از اینجا کلیک کنید و در تکمیل این قسمت مطالعه نمایید.

[محرمات نفاس]

مسأله 513 توقّف در مسجد (1) و رساندن جایی از بدن به خط قرآن و کارهای دیگری که بر حائض حرام است، بر نفساء هم حرام است و آن چه بر حائض واجب و مستحب ّ و مکروه است، بر نفساء هم واجب و مستحب ّ و مکروه می‌باشد.

(1) (فاضل:) و رفتن به مسجد الحرام و مسجد پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم..

(زنجانی:) داخل شدن در مسجد الحرام و مسجد پیامبرصلی اللّه علیه و پیامبر صلی و سلم و نیز در سایر مساجد مگر در حال عبور..

(خوئی، تبریزی:) مسأله بنا بر احتیاط توقف در مسجد و کارهای دیگری که بر حائض حرام است، بر نفساء هم حرام است و آن چه بر حائض واجب است بر نفساء هم واجب می‌باشد.

(سیستانی:) مسأله آن چه بر حائض واجب است بر نفساء هم واجب می‌باشد و بنا بر احتیاط واجب توقف در مسجد و دخول آن بدون عبور و عبور از مسجدین (مسجد الحرام و مسجد پیغمبرصلی اللّه علیه و آله و سلم) و خواندن آیات سجده واجب و تماس با خط قرآن و نام خدا بر نفساء حرام است.

[طلاق دادن زنی که در حال نفاس می‌باشد]

مسأله 514 طلاق دادن زنی که در حال نفاس می‌باشد باطل است و نزدیکی کردن با او حرام می‌باشد و اگر شوهرش با او نزدیکی کند احتیاط واجب (1) آن است به دستوری که در احکام حیض (2) گفته شد کفاره بدهد.

(1) (گلپایگانی، اراکی، فاضل، مکارم، زنجانی، صافی، نوری:) احتیاط مستحب ّ..

(2) (بهجت:) مسأله [452]..

(خوئی، تبریزی، سیستانی:) مسأله طلاق دادن زنی که در حال نفاس است (تبریزی: باطل) و نزدیکی کردن با او، حرام می‌باشد و اگر شوهرش با او نزدیکی کند، (خوئی: بدون اشکال) کفاره ندارد.

(سیستانی:) ولی کفاره ندارد.

[ غسل نفاس و دیدن خون کمتر از ده روز]

مسأله 515 وقتی زن از خون نفاس پاک شد، باید غسل کند و عبادتهای خود را به جا آورد (1). و اگر (2) دوباره خون ببیند چنانچه روزهایی که خون دیده (با روزهایی که در وسط پاک بوده (3)) روی هم ده روز یا کمتر از ده روز باشد (4)، تمام آن نفاس است (5) و اگر روزهایی که پاک بوده روزه گرفته باشد باید (6) قضا نماید.

(1) (فاضل:) و این غسل کفایت از وضو می‌کند.. (2) (مکارم:) قبل از گذشتن ده روز از ولادت.. (3) [قسمت داخل پرانتز در رساله آیت اللّه مکارم نیست] (4) (فاضل:) چنانچه در فاصله کمتر از ده روز از هنگام زایمان خون دوّم قطع شود.. (5) (مکارم:) و روزهایی که در وسط پاک بوده عباداتش صحیح است.

(زنجانی:) چنانچه روزهایی که خون دیده بر روی هم ده روز یا کمتر از ده روز باشد تمام آن نفاس است و در روزهایی که در وسط پاک بوده، طاهر و عبادتهایی که انجام داده صحیح است.

(گلپایگانی، صافی:) بنا بر احتیاط واجب روزهایی را که خون دیده نفاس قرار دهد و در روزهایی که در بین پاک بوده آن چه را بر نفساء حرام است ترک کند و عبادتهای خود را به جا آورد. (6) (خوئی، تبریزی:) لازم است..

(سیستانی:) مسأله زنی که عادت عددیّه ندارد، اگر خون او از ده روز تجاوز نکند، همه آن نفاس است؛ پس اگر قبل از ده روز پاک شد، باید غسل کند و عبادتهای خود را به جا آورد. و اگر بعد، یک بار یا بیشتر خون ببیند، چنانچه روزهایی را که خون دیده با روزهایی که در وسط پاک بوده، روی هم ده روز یا کمتر از ده روز باشد، تمام خونهایی که دیده نفاس است و در روزهایی که پاک بوده، باید احتیاطاً عبادتهای واجب را انجام دهد و کارهایی را که بر نفساء حرام است ترک نماید؛ بنا بر این باید چنانچه روزه گرفته باشد، قضا نماید و اگر خونی که آخر دیده، از ده روز تجاوز کرد باید مقداری از آن را که در ده روز دیده، نفاس و آن چه بعد از آن است، استحاضه قرار دهد.

[وارسی در خون نفاس]

مسأله 516 اگر زن از خون نفاس پاک شود و احتمال دهد که در باطن خون هست (1) باید (2) مقداری پنبه داخل فرج نماید و کمی صبر کند (3) که اگر پاک است (4)، برای عبادتهای خود غسل کند.

(1) (زنجانی:) مانند زن حائض..

(سیستانی:) یا باید احتیاطاً غسل کند و عبادتها را انجام دهد، یا باید استبراء کند و جایز نیست عبادتها را بدون استبراء ترک کند و کیفیّت استبراء در مسأله [506] گذشت. (2) (تبریزی:) بنا بر احتیاط لازم باید.. (3) [عبارت «و کمی صبر کند» در رساله آیت اللّه بهجت نیست] (4) (فاضل:) کمی صبر کند اگر خون در مجرا نبود..

[ اگر خون نفاس زن از ده روز بگذرد]

مسأله 517 اگر خون نفاس زن از ده روز بگذرد، چنانچه در حیض عادت دارد (1) به اندازه روزهای عادت او نفاس (2) و بقیه استحاضه است و اگر عادت ندارد، تا ده روز نفاس و بقیه استحاضه می‌باشد (3) و احتیاط مستحب ّ آن است کسی که عادت دارد از روز بعد از عادت و کسی که عادت ندارد بعد از روز دهم تا روز هیجدهم زایمان، کارهای استحاضه را به جا آورد و کارهایی را که بر نفساء حرام است ترک کند.

این مسأله در رساله آیت اللّه زنجانی نیست

(1) (مکارم، سیستانی:) عادت عددیّه دارد..

(2) (فاضل:) و احتیاط واجب آن است که از روز بعد از عادت تا روز دهم زایمان عبادتهای خود را طبق احکام استحاضه به جا آورد و کارهایی را که بر نفساء حرام است ترک کند؛..

(3) (مکارم:) بقیه مسأله ذکر نشده.

(فاضل:) و احتیاط مستحب در هر دو صورت آن است که بعد از روز دهم تا روز هیجدهم زایمان، عبادت‌های خود را طبق احکام استحاضه به جا آورد و کارهایی را که بر نفساء حرام است ترک کند.

(سیستانی:) و اگر عادت خود را فراموش کرده باید عادت را با بالاترین عددی قرار دهد که احتمال می‌دهد..

(خوئی، تبریزی:) اگر عادت ندارد، به مقدار عادت خویشان خود نفاس قرار داده و تا ده روز احتیاط کند..

(بهجت:) اگر عادت ندارد، تا ده روز بنا بر اظهر نفاس و بقیه استحاضه می‌باشد..

مسائل اختصاصی

(زنجانی:) مسأله 523 چنانچه زن نفساء در حیض عادت وقتیه عددیه دارد، باید به اندازه عدد روزهای عادت خود را نفاس قرار داده و بعد از آن مستحب است تا ده روز استظهار کند (یعنی احتیاطاً خود را نفساء به شمار آورد چنانچه نظیر آن در مسأله [اختصاصی (487)، صفحه (273)] گذشت) و بعد از ایامی که خون را نفاس قرار داده اگر خون ادامه داشت تا ده روز استحاضه و پس از آن اگر خون نشانه حیض را داشته یا در ایام عادت یا یکی دو روز قبل باشد، حیض و گر نه، آن هم استحاضه است.

(زنجانی:) مسأله 524 چنانچه زن نفساء در حیض عادت عددیه داشته باشد، باید به اندازه عدد عادت خود را نفاس قرار داده و بعد از آن مستحب است تا ده روز استظهار کند، و پس از ایامی که نفاس قرار داده اگر خون ادامه داشت تا ده روز استحاضه، و پس از آن اگر خون نشانه حیض را داشته، حیض و گر نه، آن هم استحاضه است.

(زنجانی:) مسأله 525 چنانچه زن نفساء در حیض عادت وقتیه داشته باشد، خونی را که تا ده روز می‌بیند خون نفاس و پس از آن در دهه دوم استحاضه، و پس از آن، چنانچه خون نشانه حیض را داشته باشد یا در ایام عادت یا یکی دو روز جلوتر باشد، حیض و گر نه، آن هم استحاضه است.

[زنی که عادت حیضش کمتر از ده روز است]

مسأله 518 زنی که عادت حیضش کمتر از ده روز است، اگر (1) بیشتر از روزهای عادتش خون نفاس ببیند (2)، باید به اندازه روزهای عادت خود نفاس قرار دهد (3) و بعد از آن تا روز دهم می‌تواند عبادت را ترک نماید (4) (یا کارهای مستحاضه را انجام دهد، ولی ترک عبادت، یک روز یا دو روز خیلی خوب است (5)) پس اگر از ده روز بگذرد روزهای عادتش حیض است (6) و بقیه استحاضه است و اگر عبادت را ترک کرده باید قضا کند.

این مسأله در رساله آیات عظام: زنجانی و سیستانی نیست

(1) (گلپایگانی، صافی:) اگر بعد از زایمان..

(2) (گلپایگانی، خوئی، تبریزی، صافی:) خون ببیند،..

(3) (خوئی، تبریزی:) و بعد از آن واجب است یک روز عبادت را ترک نماید و بعد جایز است احکام مستحاضه را جاری یا این که عبادت را تا ده روز ترک نماید و اگر خون از ده روز بگذرد، باید روزهای بعد از عادت تا روز دهم را هم استحاضه قرار دهد و عبادتهایی را که در آن روزها به جا نیاورده قضا نماید. مثلًا زنی که عادت او شش روز بوده اگر بیشتر از شش روز خون ببیند باید شش روز را نفاس قرار دهد و روز هفتم نیز عبادت را ترک کند و در روز هشتم و نهم و دهم مخیّر است بین این که عبادت را ترک کند یا کارهای استحاضه را به جا آورد و اگر بیشتر از ده روز خون دید، از روز بعد از عادت او استحاضه می‌باشد.

(گلپایگانی، صافی:) و بعد از آن بنا بر احتیاط واجب تا دو روز عبادت را ترک نماید و بعد از دو روز تا روز دهم، کارهای استحاضه را به جا آورد و کارهایی را که بر نفساء حرام است ترک نماید و اگر از ده روز بگذرد استحاضه است و باید روزهای بعد از عادت تا روز دهم را هم استحاضه قرار دهد و عبادتهایی را که در آن روزها به جا نیاورده قضا نماید مثلًا زنی که عادت او شش روز بوده اگر بیشتر از شش روز خون ببیند، باید شش روز را نفاس قرار دهد و بنا بر احتیاط واجب در روز هفتم و هشتم عبادت را ترک کند و در روز نهم و دهم کارهای استحاضه را به جا آورد و کارهایی را که بر نفساء حرام است ترک نماید و اگر بیشتر از ده روز خون دید، از روز بعد از عادت او استحاضه می‌باشد.

(بهجت:) در صورتی که از ده روز بیشتر نشود بنا بر اظهر تمام آن مدت را نفاس قرار می‌دهد. [پایان مسأله] (4) (مکارم:) تا روز دهم بنا بر احتیاط واجب ترک عبادت کند.. (5) (اراکی:) ترک عبادت یک روز واجب، و دو روز تا ده روز خوب است..

[قسمت داخل پرانتز در رساله آیت اللّه مکارم نیست.] (6) (نوری:) به مقدار روزهای عادتش نفاس است..

(مکارم:) فقط به اندازه روزهای عادتش نفاس است.. (فاضل:) رجوع کنید به ذیل مسأله (517).

[دیدن خون نفاس تا یک ماه و بیشتر در زنی که عادت دارد]

مسأله 519 زنی که در حیض عادت دارد، اگر بعد از زاییدن تا یک ماه یا بیشتر از یک ماه پی در پی خون ببیند به اندازه روزهای عادت او نفاس است و ده روز از خونی که بعد از نفاس می‌بیند (1) اگر چه در روزهای عادت ماهانه‌اش باشد، استحاضه است، مثلًا زنی که عادت حیض او از بیستم هر ماه تا بیست و هفتم آن است، اگر روز دهم ماه زایید و تا یک ماه یا بیشتر پی در پی خون دید، تا روز هفدهم نفاس و از روز هفدهم تا ده روز حتّی خونی که در روزهای عادت خود که از بیستم تا بیست و هفتم است می‌بیند، استحاضه می‌باشد و بعد از گذشتن ده روز، اگر خونی را که می‌بیند در روزهای عادتش باشد، حیض است چه نشانه‌های حیض را داشته باشد یا نداشته باشد (2) و اگر در روزهای عادتش نباشد اگر چه نشانه‌های حیض را داشته باشد، باید آن را استحاضه قرار دهد (3).

این مسأله، در رساله آیات عظام: زنجانی و بهجت نیست (1) (خوئی، تبریزی:) به اندازه روزهای عادت او نفاس است و خونی که بعد از نفاس تا ده روز می‌بیند.. (2) (گلپایگانی، صافی:) و هم چنین است اگر در روزهای عادتش نباشد ولی نشانه حیض داشته باشد و اگر بعد از گذشتن ده روز از نفاس، در روزهایی که عادت حیض او نباشد، خونی ببیند که نشانه حیض نداشته باشد، باید احتیاطاً تا وقتی که ممکن است آن خون حیض باشد، آن چه را بر حائض حرام است ترک کند و کارهای مستحاضه را به جا آورد.

(خوئی، تبریزی:) و هم چنین است اگر در روزهای عادتش نباشد ولی نشانه‌های حیض را داشته باشد اما اگر خونی که بعد از گذشتن ده روز از نفاس می‌بیند در روزهای عادت حیض او نباشد و نشانه‌های حیض را هم نداشته باشد استحاضه است. (3) (اراکی:) اگر نشانه‌های حیض را داشته باشد حیض و گر نه استحاضه قرار دهد.

(فاضل:) رجوع کنید به مسأله اختصاصی (514)، صفحه (305).

(مکارم:) مسأله بسیاری از زنان بعد از وضع حمل یک ماه یا بیشتر خون می‌بینند، چنین زنانی اگر در حیض عادت دارند باید به تعداد روزهای عادتشان «نفاس» قرار دهند و بعد از آن تا ده روز حکم استحاضه دارد بعد از گذشتن ده روز اگر هم زمان با ایّام عادت حیضش باشد، باید مطابق احکام حائض عمل کند (خواه نشانه‌های خون حیض را داشته باشد یا نه) و اگر همزمان با ایّام عادتش نباشد حکم استحاضه دارد، مگر این که خون دارای نشانه‌های حیض باشد.

(سیستانی:) مسأله زنی که در حیض عادت عددیه دارد، اگر بعد از زاییدن تا یک ماه یا بیشتر از یک ماه پی در پی خون ببیند، به اندازه روزهای عادت او نفاس است و خونی که بعد از نفاس تا ده روز می‌بیند اگر چه عادت وقتیه هم داشته باشد و خون در روزهای عادت ماهانه‌اش باشد، استحاضه است، مثلًا زنی که عادت حیض او از بیستم هر ماه تا بیست و هفتم آن ماه است اگر روز دهم ماه زایید و تا یک ماه یا بیشتر پی در پی خون دید، تا روز هفدهم نفاس و از روز هفدهم تا ده روز حتی خونی که در روزهای عادت خود که از بیستم تا بیست و هفتم است می‌بیند، استحاضه می‌باشد، و بعد از گذشتن ده روز اگر عادت وقتیه داشته باشد و خونی را که می‌بیند در روزهای عادتش نباشد. باید منتظر روزهای عادتش شود هر چند که انتظارش یک ماه یا بیشتر طول بکشد هر چند که خون در این مدت دارای نشانه‌های حیض باشد و اگر صاحب عادت وقتیه نباشد باید حیض خود را چنانچه ممکن است با نشانه‌های آن تعیین کند روش آن در مسأله [489] گذشت و اگر ممکن نیست مثل این که همه خونی را که ده روز بعد از نفاس می‌بیند یکسان باشد و یک ماه یا چند ماه به همین صفت ادامه پیدا کند باید در هر ماه، حیض بعضی از خویشان خود را برای خویش حیض قرار دهد به تفصیلی که در مسأله [489] گذشت و اگر ممکن نیست، عددی را که مناسب با خود می‌داند اختیار نماید و توضیح آن در مسأله [اختصاصی (481)، صفحه (285)] گذشت.

[دیدن خون نفاس تا یک ماه و بیشتر در زنی که عادت ندارد ]

مسأله 520 زنی که در حیض عادت ندارد، (1) اگر بعد از زایمان تا یک ماه یا بیشتر از یک ماه خون ببیند، ده روز اول آن نفاس (2) و ده روز دوم آن استحاضه است (3) و خونی که بعد از آن می‌بیند، اگر نشانه حیض را داشته باشد (4) حیض و گر نه آن هم استحاضه می‌باشد.

این مسأله، در رساله آیت اللّه بهجت نیست

(1) (خوئی، تبریزی، سیستانی:) زنی که در حیض عادت عددیّه ندارد.. (2) (خوئی، تبریزی:) حکم ده روز اوّل آن در مسأله [517] گذشت.. (3) (سیستانی:) و امّا خونی که بعد از آن می‌بیند ممکن است حیض باشد و ممکن است استحاضه باشد و برای تعیین حیض باید به دستوری که در مسأله پیش گفته شد رفتار نماید. (4) (خوئی، تبریزی:) یا در وقت عادتش باشد..

(فاضل:) رجوع کنید به مسأله اختصاصی (514)، بعد از همین مسأله.

(زنجانی:) مسأله زنی که در حیض عادت ندارد، یا عادت خود را فراموش کرده است، خونی را که تا ده روز بعد از زایمان می‌بیند خون نفاس، و پس از آن تا ده روز استحاضه و پس از آن اگر خون نشانه حیض را داشته باشد، حیض و گر نه استحاضه است.

مسأله اختصاصی

(فاضل:) مسأله 514 بین نفاس و حیض که زن بعد از آن می‌بیند باید ده روز فاصله باشد پس خونی که زن قبل از گذشت ده روز از گذشت ایام نفاس می‌بیند استحاضه است هر چند در ایام عادت باشد و در مورد لزوم فاصله شدن ده روز پاکی بین حیض سابق و نفاس اشکال است و احتیاط ترک نشود.

  • توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت،فاضل،  اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

حضرت آیت الله مکارم شیرازی
حضرت آیت الله مکارم شیرازی

مسأله 484ـ از موقعى که نخستین جزء بچّه از شکم مادر بیرون مى آید، هر خونى که زن مى بیند خون «نفاس» است و زن را در این حال «نفساء» مى گویند، بنابر این خونى که قبل از خارج شدن طفل مى بیند نفاس نیست.

مسأله 485ـ ممکن است خون نفاس یک آن بیشتر نیاید، ولى بیشتر از ده روز نمى شود.

مسأله 486ـ در خون نفاس احتیاط واجب این است که خلقت بچّه تمام باشد، بنابر این اگر خون بسته اى از رحم خارج شود و بداند که اگر در رحم مى ماند انسان مى شد باید میان اعمال زنى که از خون پاک است و کارهایى را که حائض ترک مى کند جمع نماید.

مسأله 487ـ هرگاه شک کند چیزى از او ساقط شده یا نه، یا چیزى که ساقط شده اگر مى ماند انسان مى شد یا نه، خونى که از او خارج مى شود خون نفاس نیست، و لازم نیست جستجو کند.

مسأله 488ـ تمام کارهایى که بر حائض حرام است بر «نفساء» نیز حرام است و آنچه بر حائض واجب، یا مستحب، یا مکروه مى باشد، براى او نیز همین حکم را دارد.

مسأله 489ـ نزدیکى کردن با زن در حال «نفاس» حرام است و اگر شوهر با او نزدیکى کند، احتیاط مستحب آن است مطابق دستورى که در حائض گفته شد کفّاره دهد، طلاق او نیز در این حال باطل است.

مسأله 490ـ هنگامى که زن از خون نفاس پاک شد باید غسل کند و عبادتهاى خود را انجام دهد و هرگاه قبل از گذشتن ده روز از ولادت، دوباره خون ببیند چنانچه روزهایى که خون دیده یا در بین آن پاک بوده، روى هم رفته ده روز یا کمتر از ده روز است، تمام آن نفاس مى باشد؛ ولی روزهایی که در وسط پاک بوده، عباداتش صحیح است.

مسأله 491ـ هرگاه زن ظاهراً از خون نفاس پاک شود و احتمال دهد که در باطن خون وجود دارد، باید با کمى پنبه خود را امتحان کند و اگر پاک بود غسل کند و عبادتهاى خود را انجام دهد.

مسأله 492ـ هرگاه خون نفاس از ده روز بگذرد چنانچه در حیض، عادت عددیّه دارد به اندازه آن نفاس، و بقیّه استحاضه است و اگر عادت ندارد تا ده روز نفاس، و بقیّه استحاضه است.

مسأله 493ـ زنى که عادت او در حیض کمتر از ده روز است، اگر بیشتر از روزهاى عادتش خون نفاس ببیند باید به اندازه روزهاى عادت خود نفاس قرار دهد و بعد از آن، تا روز دهم بنابر احتیاط واجب ترک عبادت کند، اگر خون از ده روز گذشت فقط به اندازه روزهاى عادتش نفاس است و بقیّه استحاضه و عباداتى را که در این چند روز ترک کرده، باید قضا کند.

مسأله 494ـ بسیارى از زنان بعد از وضع حمل یک ماه یا بیشتر خون مى بینند، چنین زنانى اگر درحیض عادت دارند باید به تعداد روزهاى عادتشان نفاس قرار دهند بعد از آن تا ده روز حکم استحاضه دارد، بعد از گذشتن ده روز اگر همزمان با ایّام عادت حیضش باشد باید مطابق احکام حائض عمل کند (خواه نشانه هاى خون حیض را داشته باشد یا نه) و اگر همزمان با ایّام عادتش نباشد حکم استحاضه دارد، مگر این که خون داراى نشانه هاى حیض باشد.

مسأله 495ـ زنانى که تا یک ماه یا بیشتر بعد از وضع حمل خون مى بینند، اگر عادت ماهیانه ندارند ده روز اوّل نفاس است و ده روز دوم استحاضه و بعد از آن اگر نشانه هاى حیض را داشته باشد، حیض وگرنه آن هم استحاضه است.

 

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات حصرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی.


مطابق نظر آيت الله سيستاني
مطابق نظر آيت الله سيستاني

نفاس

مسأله ۴۹۷ ـ از وقتی که اولین جزء بچه از شکم مادر بیرون می‏آید، خونی که زن در فاصله ده روز می‌بیند خون نفاس است، به‌شرط آنها خون زایمان بر آن صدق کند. و زن را در حال نفاس «نفساء» می‌گویند.

مسأله ۴۹۸ ـ خونی که زن پیش از بیرون آمدن اولین جزء بچه می‌بیند نفاس نیست.

مسأله ۴۹۹ ـ لازم نیست که خلقت بچه تمام باشد، بلکه اگر ناتمام نیز باشد در صورتی که از حالت علقه که خون بسته است، و مضغه که قطعه گوشت است گذشته باشد و بیفتد، خونی که تا ده روز ببیند خون نفاس است.

مسأله ۵۰۰ ـ ممکن است خون نفاس یک آن بیشتر نیاید، ولی بیشتر از ده روز. نفاس به حساب نمی‏آید. رساله توضيح المسائل آيت الله سيستاني .

۳پرسش: احکام نفاس زنی که زایمان کرده به طور مفصل چیست?

پاسخ:

خونى که زن پس از بیرون آمدن اولین جزء بچّه از شکم در فاصله ده روز مى بیند به شرط اینکه خون زایمان بر آن صدق کند ، خون نفاس است. و خون ما قبل آن نفاس نیست.

و کمترین مقدار خون یک لحظه و حد اکثر آن ده روز است و بیشتر از آن نفاس نیست. و اگر خون نفاس از ده روز بگذرد ، چنانچه زن در حیض عادت عددیه داشته باشد ، به اندازه روزهاى عادت او نفاس ، و بقیه استحاضه است .

و اگر عادت ندارد ، تا ده روز نفاس ، و بقیه استحاضه مى باشد. و اگر عادت خود را فراموش کرده باید عادت را بالاترین عددى فرض کند که احتمال مى دهد. و آنچه بر حائض واجب است بر نفساء هم واجب مى باشد.
و بنابر احتیاط واجب توقف در مسجد و دخول آن بدون عبور ، و عبور از مسجدین (مسجد الحرام و مسجد پیغمبر صلى ‏الله‏ علیه ‏و ‏آله‏ وسلم) و خواندن آیات سجده واجب ، و تماس با خط قرآن و نام خدا ، بر زن نفساء حرام است.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی سیستانی.

حتما بخوانيد

* *-ويژه نامه احكام بارداري و نفاس



كليد: خون نفاس چيست خون نفاس چيست خون نفاس چيست خون نفاس چيست خون نفاس چيست  احکام نفاسX خون نفاسX غسل نفاسX نفاسX نفاس چیستX ایام نفاس چیستX دوره نفاس چیستX حیض و نفاس خون نفاس چيستخون نفاس چيستخون نفاس چيستخون نفاس چيست خون نفاس چيست خون نفاس چيست خون نفاس چيست خون نفاس چيست خون نفاس چيست خون نفاس چيست خون نفاس چيست خون نفاس چيست خون نفاس چيست  چیستX احكام نفاس طبق نظر آيت الله خامنه اي مكارم شيرازي وحيد خراساني خون نفاس چيست خون نفاس چيست خون نفاس چيست خون نفاس چيست خون نفاس چيست خون نفاس چيست خون نفاس چيست خون نفاس چيست خون نفاس چيست خون نفاس چيست خون نفاس چيستخون نفاس چيست خون نفاس چيست خون نفاس چيست خون نفاس چيست خون نفاس چيست خون نفاس چيست خون نفاس چيست خون نفاس چيست

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

با توجه به حجم سوالات، به سوالات تکراری پاسخ داده نمی شود لطفا در سایت «سرچ» کنید.