وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

حکم خرید و استفاده از ظرف طلا و نقره

0

حکم خرید و استفاده از ظرف طلا و نقره

فهرست این نوشتار:

در نوشتار قبل «حکم استفاده از ظرف طلا در زساله 10 مرجع » مطرح شد حتما در تکمیل نوشتار حاضر از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید.

ظرف طلا و نقره

پرسش 33 . آيا استفاده از ظرف هاى طلا و نقره جايز است؟

آيات عظام امام، بهجت و خامنه اى: نگه دارى و بكارگيرى آنها در زينت اطاق اشكال ندارد؛ ولى استفاده هاى ديگر مانند خوردن و آشاميدن از آنها حرام است.

آيات عظام تبريزى و سيستانى: خوردن و آشاميدن از ظرف هاى طلا و نقره حرام است و بنابر احتياط واجب، هرگونه استفاده ديگر نيز جايز نيست؛ ولى نگه دارى و يا بكارگيرى آنها در زينت اطاق و مانند آن اشكال ندارد.[2]

آيه اللّه  وحيد: خوردن و آشاميدن از ظرف هاى طلا و نقره حرام است و بنابر احتياط واجب، هرگونه استفاده ديگر، هر چند بكارگيرى آن در زينت اطاق نيز جايز نيست؛ ولى نگه دارى آنها اشكال ندارد.[3]

آيه اللّه  فاضل: نگه دارى آنها اشكال ندارد؛ ولى استفاده هاى ديگر مانند خوردن و آشاميدن و حتى بكارگيرى آنها در زينت اطاق حرام است.[4]

آيات عظام صافى و مكارم: خوردن و آشاميدن از ظرف هاى طلا و نقره حرام است و بنابر احتياط واجب، هرگونه استفاده ديگر، حتى نگه دارى آنها نيز جايز نيست.[5]

آيه اللّه  نورى: خوردن و آشاميدن از ظرف هاى طلا و نقره و هرگونه استفاده ديگر، حتى نگه دارى آنها نيز حرام است.[6]

پرسش 34 . آيا خريدن ظرف هاى طلا و نقره براى جهيزيه دختر جايز است؟

آيات عظام امام، بهجت، تبريزى، خامنه اى و سيستانى: اگر به منظور زينت كردن اطاق و يا نگه دارى آنها مى خرند، اشكال ندارد؛ ولى اگر براى خوردن و آشاميدن است، خريدن آنها به اين منظور جايز نيست.[7]

آيه اللّه  وحيد: اگر به منظور نگه دارى آنها مى خرند، اشكال ندارد؛ ولى اگر براى خوردن و آشاميدن و بنابر احتياط واجب، در زينت كردن اطاق است، خريدن آنها به اين منظور جايز نيست.[8]

آيه اللّه  فاضل: اگر به منظور نگه دارى آنها مى خرند، اشكال ندارد؛ ولى اگر براى خوردن و آشاميدن و يا زينت كردن اطاق است، خريدن آنها به اين منظور جايز نيست.[9]

آيه اللّه  مكارم: خريدن آنها بنابر احتياط واجب، جايز نيست.[10]

آيه اللّه  نورى: خريدن آنها حرام است.[11]

آيه اللّه  صافى: اگر به منظور خوردن و آشاميدن و استفاده هاى حرام مى خرند، جايز نيست.[12]

 • [1]. امام و بهجت، توضيح المسائل مراجع، م 226 و دفتر: خامنه اى.
 • [2]. تبريزى و سيستانى، منهاج الصالحين، ج 1، م 493
 • [3]. وحيد، توضيح المسائل، م 234.
 • [4]. فاضل، توضيح المسائل مراجع، م 226.
 • [5]. مكارم، توضيح المسائل مراجع، م 226 و صافى، هداية العباد، ج 1، م 623 و 624.
 • [6]. نورى، توضيح المسائل مراجع، م 226.
 • [7]. توضيح المسائل مراجع، م 226 و 228 و 2068 و دفتر: خامنه اى.
 • [8]. وحيد، توضيح المسائل، م 234 و 2096.
 • [9]. فاضل، توضيح المسائل مراجع، م 226 و 228 و 2068.
 • [10]. مكارم، توضيح المسائل مراجع، م 226 و 228 و 2068.
 • [11].نورى، توضيح المسائل مراجع، م 226 و 228 و 2068
 • [12]. صافى، توضيح المسائل مراجع، م 226 و 228 و 2068.(احكام ازدواج،پرسمان).

 

مطابق نظر آيت الله خامنه اي

مطابق نظر آيت الله خامنه اي

س 448: در بعضی از میهمانیها دیده می‏شود که شیرینی‏ها را در ظرفهای نقره‏ای می‏گذارند، آیا این ‏کار، خوردن غذا در ظرف نقره محسوب‏ می‏شود، و حکم‏ آن‏ چیست؟
ج: اگر برداشتن غذا و مانند آن از ظرف نقره به قصد خوردن، استعمال ظرف نقره در خوردن و آشاميدن محسوب شود، حرام است.

س.
الف: ساخت، خرید و فروش ظروف طلا و نقره که بعنوان ظرف خوردن و آشامیدن مورد استفاده قرار می‌گیرد، چه حکمی دارد؟
ب: حکم ظرف‌هایی که آب طلا یا نقره به آن داده شده، و یا از فلزی ساخته که قدری طلا یا نقره مخلوط دارد، چیست؟
ج.
الف. خوردن و آشامیدن از ظرف طلا و نقره حرام است. ولی استفاده های دیگر غیر از خوردن و آشامیدن حرام نیست. و اگر به قصد استفاده برای خوردن و آشامیدن ساخته یا خرید و فروش شود، جایز نیست.
ب. اگر به‌طوری است که به آن ظرف طلا یا نقره نمی‌گویند، حکم ظروف طلا و نقره را ندارد.

س. ساخت، خرید و فروش ظروف طلا برای استفاده در دکوراسیون منزل و کارهای تزئینی دیگر چه حکمی دارد؟
ج. اشکال ندارد.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی خامنه ای.


طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي

حضرت آیت الله مکارم شیرازی

نگهداری ظروف طلا و نقره به عنوان تزیین

پرسش : حکم نگهداری ظروف و گلدان های طلا یا نقره به عنوان تزیین چیست؟
پاسخ : چنانچه مصداق ظرف نباشند مانعی ندارد، مثلا اگر در دارد، آن را جوش دهند یا ورق طلا و نقره ای در دهانه آن جوش دهند تا از ظرف بودن خارج شود والّا ظرف طلا یا نقره هر چند دکور باشند نگهداری آن جایز نیست حتی برای موزه ها و امثال آن و می توانند آن ظرف را به عنوان طلا یا نقره بفروشند و خریدار از طلا و نقره آن استفاده کند.

انتقال غذا از ظرف طلا يا نقره به ظرف ديگري

پرسش : اگر غذایى را که در ظرف طلا یا نقره است به منظور پرهیز از حرام در ظرف دیگرى بریزند، آیا همین مقدار هم اشکال دارد؟
پاسخ : این استعمال جایز است، ولى اگر به این منظور نباشد حرام است، امّا به هر حال خوردن آن غذا از ظرف دوم که طلا و نقره نیست، اشکال ندارد.

حکم استفاده از سینی نقره [استفاده از ظروف طلا و نقره]

پرسش : آیا استفاده از سینی نقره به عنوان سینی چایی اشکال دارد؟
پاسخ : احتیاط ترک استفاده از آن است.

خوردن و نوشیدن از ظرف «طلا» و «نقره» 

پرسش : استفاده از ظرفهاى ساخته شده از طلا ونقره جهت خوردن و نوشیدن چه حکمی دارد؟
پاسخ : خوردن و نوشیدن از ظرف «طلا» و «نقره» و استعمال آنها حرام است، بلکه استفاده از آنها براى زینت اتاق و یا هر منظور دیگر نیز جایز نیست (بنابراحتیاط واجب).

خرید و فروش ظروف طلا و نقره [استفاده از ظروف طلا و نقره]

پرسش : خريد و فروش، ساخت و اخذ اجرت جهت ظروف طلا و نقره، چه حکمی دارد؟
پاسخ : از ساختن ظروف طلا و نقره و مزدى که در مقابل آن مى گیرند بنابر احتیاط واجب باید اجتناب کرد، همچنین از خرید و فروش آنها و پولى که در مقابل آن گرفته مى شود نیز اشکال دارد.

اشيائي که حکم ظرف را ندارند [استفاده از ظروف طلا و نقره]

پرسش : اگر اشیائی مانند گیره استکان و بادگیر قلیان و غلاف شمشیر و امثال اینها، از طلا یا نقره باشد، اشکال دارد؟
پاسخ : آنچه را ظرف نمى گویند مانند گیره استکان و بادگیر قلیان و غلاف شمشیر و امثال اینها، اگر از طلا یا نقره باشد اشکال ندارد، ولى بنابراحتیاط واجب از عطردان و سرمه دان و مثل آنها باید اجتناب کرد.

ظرف هايى که روي آن آب طلا داده اند [استفاده از ظروف طلا و نقره]

پرسش : استفاده از ظرفى که روى آن را «آب طلا» یا «آب نقره» داده اند، جایز است؟
پاسخ : اشکال ندارد.

ظرف هاى ساخته شده از مخلوط طلا و نقره با فلز دیگر

پرسش : هرگاه فلزّ دیگرى را با طلا یا نقره مخلوط کنند و ظرف بسازند، استفاده از آن چه حکمی دارد؟
پاسخ : چنانچه به آن ظرف طلا یا نقره نگویند، استعمال آن مانعى ندارد، ولى اگر فقط طلا و نقره را با هم مخلوط کنند حرام است.

استفاده از ظروف طلا و نقره در صورت اضطرار [استفاده از ظروف طلا و نقره]

پرسش : استفاده از ظرف طلا یا نقره در حال ناچارى چه حکمی دارد؟
پاسخ : در فرض سوال جایز است و براى وضو و غسل نیز در حال تقیّه مانعى ندارد.

شک در جنس ظرف [استفاده از ظروف طلا و نقره]

پرسش : هرگاه شک کند ظرفى از طلا یا نقره است یا جنس دیگر، آیا استفاده از آن جایز است؟
پاسخ : استفاده از آن اشکال ندارد، ضمن اینکه تفحّص و جستجو نیز لازم نیست.

حکم استفاده از ظروف با طلای سفید [استفاده از ظروف طلا و نقره]

پرسش : آیا استفاده از طلای سفید هم اشکال دارد؟
پاسخ : آنچه را طلاى سفید مى گویند نیز در حکم طلاى سرخ و زرد است، ولی پلاتین که فلزّ دیگری است اشکال ندارد.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی مکارم شیرازی.


 

مطابق نظر آيت الله سيستاني

مسأله ۲۴۹. خوردن و آشامیدن از ظروف طلا و نقره، بلکه بنابر احتیاط واجب، هر استفاده‌ معمول و متعارفی از آنها، مانند استعمال آنها برای وضو و غسل یا تطهیر اشیاء نجس، جایز نیست؛ ولی زینت نمودن اتاق و مانند آن و نگه‌داشتن آنها مانعی ندارد، هرچند احتیاط مستحب، در ترک آن است و همچنین ساختن ظروف طلا و نقره و دریافت اجرت در برابر ساخت آنها و خرید و فروش آنها به خودی خود جایز است ولی احتیاط مستحب است که ترک گردد.

مسأله ۲۵۰. استعمال و استفاده از ظرفی که روی آن را آب طلا یا آب نقره داده‌‌اند، اشکال ندارد.

مسأله ۲۵۱. اگر فلزی را با طلا یا نقره مخلوط کنند و ظرف بسازند، چنانچه مقدار آن فلز به قدری باشد که ظرف طلا یا نقره به آن ظرف نگویند، استفاده از آن اشکالی ندارد.

مسأله ۲۵۲. اگر انسان غذایی را که در ظرف طلا یا نقره است در ظرف دیگری بریزد، چنانچه ظرف دوم، به حسب معمول، واسطه خوردن از ظرف اوّل نباشد، اشکال ندارد.

مسأله ۲۵۳. گیره استکان که از طلا یا نقره می‌‌سازند، اگر ظرف به آن گفته شود، حکم استکان طلا و نقره را دارد و اگر ظرف به آن گفته نشود، استفاده از آن اشکال ندارد.

مسأله ۲۵۴. استعمال غلاف شمشیر و کارد و قاب قرآن یا قلمدان و امثال اینها كه به آن ظرف گفته نمی‌‌شود، اگر از طلا یا از نقره باشد، اشکال ندارد و احتیاط مستحب آن است که از عطردان و سرمه‌‌دان طلا و نقره استفاده نکنند.

مسأله ۲۵۵. خوردن یا آشامیدن از ظرف طلا یا نقره در حال ناچاری به مقداری که ضرورت از بین برود، اشکال ندارد ولی بیشتر از این مقدار جایز نیست.

مسأله ۲۵۶. استعمال ظرفی که معلوم نیست از طلا یا نقره است، یا از چیز دیگر، اشکال ندارد. منبع:

سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی سیستانی.

لينك كوتاه مطلب: https://hadana.ir/?p=26693

*- ضمنا شما می توانید از اینجا مشترک  خبرنامه سایت شوید و جدید ترین مطالب را دریافت کنید.

حتما بخوانيد

*- ويژه نامه احکام ازدواج 

ویژه نامه احکام زن و شوهرکلید: حکم استفاده از ظرف هاى طلا و نقره  ظرف طلا و نقره سینی نقره سینی طلا آیا اشکال دارد حکم خرید و استفاده از ظرف طلا و نقره حکم خرید و استفاده از ظرف طلا و نقره حکم خرید و استفاده از ظرف طلا و نقره حکم خرید و استفاده از ظرف طلا و نقره  حکم خرید و استفاده از ظرف طلا و نقره حکم خرید و استفاده از ظرف طلا و نقرهحکم خرید و استفاده از ظرف طلا و نقره حکم خرید و استفاده از ظرف طلا و نقره  حکم خرید و استفاده از ظرف طلا و نقره  حکم خرید و استفاده از ظرف طلا و نقره کلید: حکم استفاده از ظرف هاى طلا و نقره ظرف طلا و نقره سینی نقره سینی طلا آیا اشکال دارد حکم خرید و استفاده از ظرف طلا و نقره حکم خرید و استفاده از ظرف طلا و نقره حکم خرید و استفاده از ظرف طلا و نقره حکم خرید و استفاده از ظرف طلا و نقره حکم خرید و استفاده از ظرف طلا و نقره حکم خرید و استفاده از ظرف طلا و نقرهحکم خرید و استفاده از ظرف طلا و نقره حکم خرید و استفاده از ظرف طلا و نقره حکم خرید و استفاده از ظرف طلا و نقره حکم خرید و استفاده از ظرف طلا و نقره حکم استفاده از ظرف هاى طلا و نقره  حکم ظرف طلا

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

با توجه به حجم سوالات، به سوالات تکراری پاسخ داده نمی شود لطفا در سایت «سرچ» کنید.