وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

حكم استفاده از طلا براي مردان

پرسش. زينت مردان با طلاى زرد چه حكمى دارد؟

4

حكم استفاده از طلا براي مردان

فهرست این نوشتار:

حكم استفاده از طلا براي مردان

طلای سفید به آلیاژی از طلا همراه با دست‌کم یک فلز سفیدرنگ گفته می‌شود. آلیاژ طلا برای ساخت طلای سفید معمولاًنیکل، منگنز، و پالادیم و در مواردی نقره، روی، پلاتین، و مس است. البته رنگ طلای سفید مرسوم در جواهرسازی رنگ واقعی این آلیاژ نیست، بلکه با روکش کردن طلا از فلز رودیم به دست می‌آید. از آن‌جا که طلا در حالت خالص بسیار نرم است، در جواهرسازی با افزودن فلز دیگری آن را مقاوم‌تر می‌سازند. برای ساخت طلای زرد معمولاً از مس استفاده می‌شود اما برای طلای سفید از فلزی سفید یا نقره‌ای رنگ استفاده می‌شود. استفاده از طلا چه زرد و چه سفید حرام است.

 در زبان عامیانه گاهی به پلاتین هم طلای سفید گفته می‌شود در حالی‌که پلاتین فلزی متفاوت است و در مقایسه با طلا مقاوم‌تر، کمیاب‌تر، و رنگ آن درخشان‌تر از طلای سفید است و از جهت شرعی مردان می توانند از پلاتین استفاده کنند.

طلاى مردان

پرسش 185. آيا استفاده از طلا براى مردان بدون قصد زينت به طورى كه ديگران نبينند، اشكال دارد؟

همه مراجع (به جز مكارم): پوشيدن طلا براى مرد حرام است؛ هر چند به قصد زينت نباشد و از نگاه ديگران پنهان بماند.

[آيه اللّه  مكارم: زینت طلا بر مرد حرام است . و خرید و فروش طلای مخصوص مردان اشکال دارد. ولی می توانید از پلاتین که فلز گرانبهایی است استفاده کنید؛ استفاده موقت از طلا هر گاه برای امتحان مثلاً جهت خرید برای همسرش باشد اشکالی ندارد.[2]].

طلاى زرد

پرسش 186. زينت مردان با طلاى زرد چه حكمى دارد؟

همه مراجع: پوشيدن طلا ـ مانند آويختن زنجير طلا به سينه و به دست كردن انگشتر و ساعت مچى طلا ـ براى مرد حرام است.[3]

طلاى سفيد

پرسش 187. طلاى سفيد براى مردان چه حكمى دارد؟

همه مراجع (به جز مكارم و فاضل): اگر از جنس طلا باشد، جايز نيست؛ هر چند به رنگ سفيد باشد.[4]

آيات عظام مكارم و فاضل: استفاده از طلاى سفيد، براى مردان جايز نيست.[5]

تبصره. هيچ گونه اختلافى بين فقيهان در مسأله ياد شده نيست و همگى معتقدند: اگر طلاى سفيد از جنس همان طلاى متعارف بين مردم باشد (ذهب) استفاده از آن جايز نيست؛ ولى برخى مانند آيات عظام مكارم و فاضل با بررسى موضوع و كسب آگاهى از اهل خبره به اين نتيجه دست يافته اند كه طلاى سفيد، همان طلاى متعارف است كه تنها رنگ آن را تغيير داده اند.

پلاتين

پرسش 188. آيا به دست كردن و استفاده از پلاتين براى مرد اشكال دارد؟

همه مراجع: استفاده از پلاتين اشكال ندارد.[6]

تبصره. پلاتين طلا نيست و فلز ديگرى است.

طلاى مشكوك

پرسش 189. اگر شك داشته باشيم طلاى سفيدى كه در بازار فروخته مى شود، از جنس طلاى متعارف (حرام) است يا خير، تكليف چيست؟

همه مراجع: اگر واقعا شك پيدا شد، استفاده از آن اشكال ندارد.[7]

طلاى مخلوط

پرسش 190. اگر از طلا و فلز ديگرى آلياژى درست كنيم كه نسبت طلا به آن فلز كم باشد، آيا استعمال چنين آلياژى به صورت انگشتر و يا ساعت براى مردان اشكال دارد؟

همه مراجع (به جز فاضل): اگر به آن صدق طلا نمى كند، اشكال ندارد.[8]

آيه اللّه  فاضل: استعمال آن، جايز نيست.[9]

دندان طلا

پرسش 191. آيا گرفتن روكش طلا براى دندان بر مرد جايز است؟

آيات عظام امام و خامنه اى: اگر براى اصلاح دندان باشد ـ نه براى زينت ـ اشكال ندارد.[10]

آيات عظام بهجت، تبريزى، سيستانى و نورى: آرى، جايز است.[11]

آيه اللّه  صافى: اگر براى اصلاح دندان باشد ـ نه براى زينت ـ اشكال ندارد و اگر براى دندان هاى جلو باشد، در هر حال بنابر احتياط واجب بايد از آن اجتناب كرد؛ هر چند به قصد زينت هم نباشد.[12]

حلقه طلا

پرسش 192. استفاده از طلا براى مردان به مدت كوتاه ـ مانند لحظه عقد ـ چه حكمى دارد؟

همه مراجع (به جز مكارم): پوشيدن طلا براى مرد حرام است و بين مدت كم و زياد تفاوتى نمى كند.[13]

آيه اللّه  مكارم: [زینت طلا بر مرد حرام است . و خرید و فروش طلای مخصوص مردان اشکال دارد. ولی می توانید از پلاتین که فلز گرانبهایی است استفاده کنید].[امتحان انگشتر طلا هر گاه برای امتحان مثلاً جهت خرید برای همسرش باشد اشکالی ندارد.] 14

مدال طلا

پرسش 193. مدال هاى طلا كه ورزشكاران دريافت مى كنند و به گردن شان، مى آويزند چه حكمى دارد؟

همه مراجع (به جز مكارم): دريافت مدال طلا اشكال ندارد؛ ولى به گردن انداختن آن براى مردان جايز نيست.[15]

آيه اللّه  مكارم: دريافت مدال طلا اشكال ندارد؛ ولى به گردن انداختن آن براى مردان جايز نيست، مگر در موارد ضرورت.[16]

تبصره. چنانچه مدال هاى ياد شده از آب طلا باشد، اشكال ندارد.

فروش طلاى مردانه

پرسش 194. ساخت و خريد و فروش جواهرات طلا كه مخصوص مردان است (مانند انگشتر طلا)، چه حكمى دارد؟

همه مراجع: ساخت و خريد و فروش انگشتر طلاى مخصوص مردان، جايز نيست.[17]

 • [1]. خامنه اى، اجوبه الاستفتائات، س444؛ تبريزى، التعليقه على منهاج الصالحين، ج1، الخامس و م31؛ امام، نورى، فاضل، تعليقات على العروة، لباس المصلى، م24؛ بهجت، وسيله النجاة، ج1، م639؛ صافى، هدايه العباد، ج1، م678.
 • [2].[ سایت آیت الله مکلرم].
 • [3]. توضيح المسائل مراجع، م832؛ نورى، توضيح المسائل، م833؛ خامنه اى، اجوبه الاستفتائات، س444؛ وحيد، توضيح المسائل، م838.
 • [4]. تبريزى، استفتائات، س2194؛ نورى، استفتائات، ج2، س517؛ امام، استفتائات، ج1، لباس نمازگزار، س52؛ سيستانى، sistani.org، زينت، س2؛ صافى، جامع الاحكام، ج2، س1737؛ خامنه اى، اجوبه الاستفتائات، س443؛ دفتر: بهجت، وحيد.
 • [5]. مكارم، استفتائات، ج1، س811؛ فاضل، جامع المسائل، ج1، س969.
 • [6]. مكارم، استفتائات، ج1، س811؛ تبريزى، استفتائات، س2193؛ امام، استفتائات، ج1، لباس نمازگزار، س50؛ سيستانى، sistani.org، زينت، س33؛ فاضل، جامع المسائل، ج1، س969؛ خامنه اى، اجوبه الاستفتائات، س443؛ صافى، جامع الاحكام، ج2، س1739؛ دفتر: وحيد، بهجت، نورى.
 • [7]. العروه الوثقى، ج1، لباس المصلى، م21.
 • [8]. امام، استفتائات، ج1، لباس نمازگزار، س53؛ خامنه اى، اجوبه الاستفتائات، س443؛ صافى، جامع الاحكام، ج2، س1738؛ مكارم، نورى و سيستانى، تعليقات على العروة، (لباس المصلى)، الخامس؛ دفتر: بهجت، وحيد، صافى و تبريزى.
 • [9]. فاضل، تعليقات على العروة، ج2، لباس المصلى، الخامس.
 • [10]. امام، استفتائات، ج 1، لباس نمازگزار، س 56؛ مكارم، استفتائات، ج 2، س 163؛ خامنه اى، اجوبه الاستفتائات، س 449.
 • [11]. بهجت، وسيلة النجاة، ج 1، م 639؛ نورى، تعليقات على العروه، لباس المصلى، م 20؛ تبريزى، استفتائات، س 2195؛ سيستانى، سايت، زينت.
 • [12]. صافى، هداية العباد، ج 1، م 678.
 • [13]. امام، استفتائات، ج3، سؤالات متفرقه، س174؛ خامنه اى، اجوبه الاستفتائات، س445؛ دفتر: سيستانى، بهجت، وحيد، نورى، فاضل، تبريزى و صافى.
 • [14]. سايت آيت الله مكارم.
 • [15]. خامنه اى، اجوبه الاستفتائات، س446؛ توضيح المسائل مراجع، م832؛ نورى، توضيح المسائل، م833؛ وحيد، توضيح المسائل، م838.
 • [16]. مكارم، استفتائات، ج1، س136.
 • [17]. فاضل، جامع المسائل، ج1، س970 و 97؛ نورى، استفتائات، ج2، س532؛ خامنه اى، اجوبه الاستفتائات، س447؛ امام، استفتائات، ج2، كسب هاى حرام، س14 و 13؛ صافى، هدايه العباد، ج1، 1689؛ تبريزى، التعليقه على منهاج الصالحين، (المكاسب المحرمه)، م8؛ بهجت، وسيلة النجاة، ج1، م1441 و 1442؛ مكارم، استفتائات، ج 1، س 628 و دفتر: سيستانى و وحيد.
 • [18]. توضيح المسائل مراجع، م845؛ نورى، توضيح المسائل، م846؛ بهجت، توضيح المسائل، م711؛ خامنه اى، اجوبة الاستفتائات، س1361؛ وحيد، توضيح المسائل، م851.
 • [19]. دفتر: سيستانى.
 • [20]. مكارم، توضيح المسائل مراجع، م845.
 • [21]. مكارم، استفتائات، ج1، س825؛ امام، فاضل، مكارم، نورى، تعليقات على العروة النكاح، م27؛ صافى، هداية العباد، ج2، (النكاح) م27؛ سيستانى، منهاج الصالحين ج2، (النكاح) م12.
 • [22]. توضيح المسائل مراجع، م 2435، 2433؛ نورى، توضيح المسائل، م2431؛ العروة الوثقى، ج2، النكاح م35؛ وحيد، توضيح المسائل، م 2444 و خامنه اى، سايت، نگاه. (احكام نگاه و پوشش، پرسمان).

مطابق نظر آيت الله خامنه اي
مطابق نظر آيت الله خامنه اي

پوشیدن طلا و نقره و به کار بردن آن‏

س 442: به دست کردن انگشتر طلا توسط مردان به‌خصوص در نماز چه حکمی دارد؟

ج: به دست کردن انگشتر طلا براى مردان در هيچ حالى جايز نيست و نماز با آن هم بنا بر احتياط واجب، باطل است.

س 443: استفاده مردان از انگشتری که از جنس طلای سفید است، چه حکمی دارد؟

ج: اگر چيزى که طلاى سفيد ناميده مى‏شود همان طلاى زرد است که بر اثر مخلوط کردن ماده‏اى رنگ آن سفيد شده، حرام است ولى اگر عنصر طلا در آن به قدرى کم است که عرفاً به آن طلا نمى ‏گويند مانع ندارد و پلاتين نيز اشکال ندارد.

س 444: آیا استفاده از طلا بدون قصد زینت به‌طوری که دیگران نبینند، اشکال شرعی دارد؟

ج: پوشيدن طلا، خواه حلقه انگشترى باشد يا غير آن، براى مردان مطلقاً حرام است هرچند به قصد زينت نباشد و از ديد ديگران مخفى باشد.

س 445: استفاده از طلا برای مردان به مدت کوتاه چه حکمی دارد؟ ما اشخاص بسیاری را مشاهده می‏کنیم که می‏گویند استفاده از آن برای مدت کوتاه، مثل لحظه عقد، اشکال ندارد.

ج: پوشيدن طلا براى مرد حرام است و فرقى بين مدت کم يا زياد نيست.

س 446: با توجه به احکام لباس نمازگزار و حرام بودن زینت کردن با طلا بر مردان، خواهشمندیم به دو سؤال زیر پاسخ فرمایید: الف: آیا مقصود از زینت با طلا، مطلق استفاده از آن توسط مردان است هرچند برای جراحی استخوان و دندانسازی باشد؟ ب: با توجه به این که در شهر ما به دست کردن انگشتر طلای زرد توسط جوانانی که تازه ازدواج می‏کنند، مرسوم است و این امر از نظر عموم مردم برای مرد زینت محسوب نمی‏شود، بلکه علامت آغاز زندگی زناشویی فرد است، نظر حضرتعالی در این‌باره چیست؟

ج: الف: ملاک حرمت استفاده از طلا براى پوشيدن يا به گردن آويختن توسط مردان، صدق زينت نيست، بلکه استفاده از آن به هر صورت و به هر قصدى حرام است هرچند انگشتر، حلقه، گردنبند و مانند آن باشد. ولى استفاده از آن توسط مردان براى جرّاحى استخوان و دندان‌سازى اشکال ندارد. ب: استفاده از انگشترى طلاى زرد توسط مردان در هر حال حرام است.

س 447: ساخت و فروش جواهرات طلا که مخصوص مردان است و زنان از آنها استفاده نمی‏کنند، چه حکمی دارد؟

ج: ساخت جواهرات طلا اگر به منظور استفاده مردان باشد، حرام است و خريد و فروش آن به اين قصد جايز نيست.

س 448: در بعضی از میهمانیها دیده می‏شود که شیرینی‏ها را در ظرفهای نقره‏ای می‏گذارند، آیا این ‏کار، خوردن غذا در ظرف نقره محسوب‏ می‏شود، و حکم‏ آن‏ چیست؟

ج: اگر برداشتن غذا و مانند آن از ظرف نقره به قصد خوردن، استعمال ظرف نقره در خوردن و آشاميدن محسوب شود، حرام است.

س 449: آیا گذاشتن روکش طلا روی دندان اشکال دارد؟ روکش پلاتین چطور؟

ج: گذاشتن روکش طلا يا پلاتين روى دندان اشکال ندارد، ولى پوشاندن دندان‏هاى جلو با طلاى زرد، اگر به قصد زينت باشد، خالى از اشکال نيست.اجوبه الاستفتائات

 

پوشیدن طلا و نقره و به کار بردن آن‏

استفتائات جدید

س: بنده در هنگام عقد ازدواج به تصور آنکه منظور از طلاى سفيد همان پلاتين است که محل اشکال نيست، به جاى طلاى زرد، حلقه طلاى سفيد به دست کردم و مدت يک سال واندى در هنگام نماز در دست من بوده است. اکنون بر اثر تذکر يکى از دوستان و مراجعه به طلا فروشى متوجه گشتم طلاى سفيد با پلاتين فرق دارد و با مراجعه به سايت حضرتعالى فهميدم استعمال طلاى سفيد نيز براى مرد حرام است. حال با توجه به خطاى تصورى بنده در مورد يکى دانستن طلاى سفيد با پلاتين آيا بايد نمازهاى اين يک سال خود را از نو اعاده نمايم؟

ج) در فرض سؤال اعاده لازم نيست.‏

استفاده از نقرۀ آمیخته به طلا برای مرد

سؤال۴: بنده انگشترهایی به مشتریان خود می‌فروشم که از ترکیب طلا و نقره ساخته شده است. با توجه به حرمت استفاده از انگشتر طلا برای آقایان، برای آنکه حرمت آن برطرف شود، حداکثر چند درصد انگشتر طلا باشد، استفادۀ از آن برای آقایان اشکال ندارد؟
جواب: اگر طلای موجود در آن به قدری کم باشد که عرفا به آن انگشتر طلا نمی گویند، استفادۀ از آن برای مرد اشکال ندارد.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی خامنه ای


طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي
طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي

سؤال 592 ـ بسیارى از خانواده ها براساس یک سنّت غلط به داماد خود انگشترى یا ساعت یا گردنبند یا حلقه طلا هدیه مى دهند و آنها نیز از آن استفاده مى کنند و در نتیجه زشتى این کار از بین مى رود. مستدعى است نظر مبارک را در مورد استفاده مردها از انگشتر و دیگر زیور آلات و همچنین هدیه دادن آن به دامادها و جوانان و همچنین ساختن و خرید و فروش آن که مقدّمه و زمینه ساز این منکر است صریحاً مرقوم فرمایید تا جوانان و دیگر طبقات جامعه وظیفه شرعى خود را بدانند.

جواب: زینت طلا براى مردان مطلقاً حرام است و مسلمانان و پیروان مکتب اهل بیت(علیهم السلام) باید به پیروى از دستورات آن بزرگواران از این امر اجتناب ورزند و فرقى در میان هدیه و غیر هدیه و داماد و غیر داماد نیست. ساختن و خرید و فروش آنها نیز اگر استفاده اش مخصوص مردان باشد اشکال دارد و اگر زینت طلا به صورت صلیب باشد پوشیدن و ساختن و خرید و فروش آن گناه مضاعف دارد. > استفتائات جلد 1 > خرید و فروش طلا و نقره

خرید حلقه طلا برای آقایان [زینت آقایان]

پرسش :همسر من می خواهد که حلقه طلا برای ازدواج بخرد ایشان می گویند که من فقط شب عروسی حلقه را دست می کنم اگر می شود در این مورد مرا راهنمایی کنید

پاسخ :زینت طلا بر مرد حرام است . و خرید و فروش طلای مخصوص مردان اشکال دارد. ولی می توانید از پلاتین که فلز گرانبهایی است استفاده کنید.

استفاده از ساعتی که در آن طلا به کار رفته [زینت آقایان]

پرسش :حکم استفاده از ساعتی که در ساخت آن طلا به کار رفته باشد برای مردان چیست؟

پاسخ :در صورتیکه درصد طلا به قدری باشد که به آن ساعت طلا نگویند و یا مشکوک باشد، اشکالی ندارد.

استفاده از شال گردن ابریشم برای مردان [زینت آقایان]

پرسش :حکم استفاده مرد از شال گردن ابریشم ( یک طرف ابریشم ، یک طرف پشم ) چیست؟

پاسخ :جایز نیست.

خرید و فروش زیور آلات مخصوص آقایان [زینت آقایان]

پرسش :خرید و فروش زینت آلات طلا ـ اعم از انگشتر، گردن بند و دستبند ـ مخصوص آقایان چه حکمى دارد؟

پاسخ :اگر این گونه زینت آلات معمولا در غیر مورد مردان به کار نرود جایز نیست.

ساعت مچی که از طلا در آن استفاده شده است [زینت آقایان]

پرسش :آیا استفاده از ساعت مچی که در ساخت آن از طلا استفاده شده باشد، برای مثال قاب دور آن و یا عقربه ها و شماره های آن از جنس طلا باشد ولی ساعت تماماً از جنس طلا نباشد برای مرد اشکال دارد؟

پاسخ :آری، جایز نیست مگر اینکه آب طلا باشد.

استفاده مردان از دستبند و گردنبند غیر طلا [زینت آقایان]

پرسش :آیا مردان مجاز به استفاده از “گردنبند” و “دستبند” از جنس غیر از طلا هستند؟

پاسخ :چنانچه طلا نباشد و علامت و نشانه ای از گروه های منحرف محسوب نشود اشکالی ندارد.

زینت مردان به طلا [زینت آقایان]

پرسش :بسیارى از خانواده ها براساس یک سنّت غلط به داماد خود انگشترى یا ساعت یا گردنبند یا حلقه طلا هدیه مى دهند و آنها نیز از آن استفاده مى کنند و در نتیجه زشتى این کار از بین مى رود. مستدعى است نظر مبارک را در مورد استفاده مردها از انگشتر و دیگر زیور آلات و همچنین هدیه دادن آن به دامادها و جوانان و همچنین ساختن و خرید و فروش آن که مقدّمه و زمینه ساز این منکر است صریحاً مرقوم فرمایید تا جوانان و دیگر طبقات جامعه وظیفه شرعى خود را بدانند.

پاسخ :زینت طلا براى مردان مطلقاً حرام است و مسلمانان و پیروان مکتب اهل بیت(علیهم السلام) باید به پیروى از دستورات آن بزرگواران از این امر اجتناب ورزند و فرقى در میان هدیه و غیر هدیه و داماد و غیر داماد نیست. ساختن و خرید و فروش آنها نیز اگر استفاده اش مخصوص مردان باشد اشكال داردو اگر زینت طلا به صورت صلیب باشد پوشیدن و ساختن و خرید و فروش آن گناه مضاعف دارد.

استفاده از عینک طلا [زینت آقایان]

پرسش :استفاده از عینکى که دسته آن مخلوط به طلا، یا طلاى آن ظاهر است، براى مردان چه حکمى دارد؟ نماز خواندن با آن چه صورت دارد؟

پاسخ :اگر مخلوط به طلا باشد، اشکالى ندارد; امّا اگر قسمت طلا به صورت روکش باشد، جایز نیست.

حکم استفاده از حلقه طلای سفید و پلاتین برای مردان [زینت آقایان]

پرسش :اینجانب تازه عقد نموده ام و در خرید حلقه, (حلقه طلای سفید ) خریدند به گفته طلا فروشان فرق این طلا با طلای زرد این است که با طلای سفید میشود نماز خواند ولی با طلای زرد نمی شود.
در رساله آقا آمده است که اگر پلاتین باشد حلقه برای مردان مشکلی ندارد و به گفته عده ای این طلای سفید همان پلاتین است . و بعضی ها میگویند همان طلاست .
و آیا استفاده از طللای سفید (حلقه) برای مردان حرام است یا خیر؟

پاسخ :زینت به هر طلایی (زرد – سرخ – سفید ) برای مردان جایز نیست ولی پلاتین که فلز دیگری است مانعی ندارد.

ملاک در صدق ریش [زینت آقایان]

پرسش :ملاک باقی ماندن یک چهارم ریش در صدق ریش چیست؟

پاسخ :ملاک آن است که چانه را بپوشاند.

صورتی که مرد مجاز به استفاده از طلا می باشد [زینت آقایان]

پرسش :اینکه استفاده از طلا برای مردان به طور موقت اشکالی ندارد منظور چه مدت است؟لطفا توضیح دهید.

پاسخ :هر گاه برای امتحان مثلاً جهت خرید برای همسرش باشد اشکالی ندارد.

استفاده از گردنبند نقره برای مردان [زینت آقایان]

پرسش :آیا می توان با گردنبند نقره آیة الکرسی نماز خواند و به گردن انداختن آن در حالات عادی برای مردان چه حکمی دارد؟

پاسخ :مانعی ندارد.

جوش طلا در انگشتر پلاتین [زینت آقایان]

پرسش :من برای حلقه عروسیمان حلقه پلاتین سفارش دادم، چون حلقه کوچک بود اندکی آن را بزرگ کردند، الان که به نقطه جوش که به اندازه 2 میلیمتر است نگاه می کنم می بینم که به رنگ زرد است، اگر برای جوش دادن پلاتین از طلا استفاده کرده باشند حکم استفاده از این حلقه چیست؟

پاسخ :اگر جوش به مقدار کمی باشد و در قسمت داخل و غیر آشکار باشد اشکالی ندارد

انگشتر نقره ای که روی آن آب طلا شده [زینت آقایان]

پرسش :می خواستم از حضرت عالی بپرسم برای مرد استفاده از انگشتر نقره که روی آن آب طلا داده شده است چه حکمی دارد؟

پاسخ :اشکالی ندارد.

نصب دندان طلا برای مردان [زینت آقایان]

پرسش :آیا دندان پزشک مجاز به نصب دندان طلا براى مردان مى باشد؟

پاسخ :چنانچه این کار ضرورت نداشته باشد و یا در جایی از دهان باشد که هنگام سخن گفتن نمایان می شود، مجاز نیست.

جوش طلا در انگشتر پلاتین 

پرسش :من برای حلقه عروسیمان حلقه پلاتین سفارش دادم، چون حلقه کوچک بود اندکی آن را بزرگ کردند، الان که به نقطه جوش که به اندازه 2 میلیمتر است نگاه می کنم می بینم که به رنگ زرد است، اگر برای جوش دادن پلاتین از طلا استفاده کرده باشند حکم استفاده از این حلقه چیست؟

پاسخ :اگر جوش به مقدار کمی باشد و در قسمت داخل و غیر آشکار باشد اشکالی ندارد

نگهداری ظروف طلا و نقره به عنوان تزیین 

پرسش :حکم نگهداری ظروف و گلدان های طلا یا نقره به عنوان تزیین چیست؟

پاسخ :چنانچه مصداق ظرف نباشند مانعی ندارد، مثلا اگر در دارد، آن را جوش دهند یا ورق طلا و نقره ای در دهانه آن جوش دهند تا از ظرف بودن خارج شود والّا ظرف طلا یا نقره هر چند دکور باشند نگهداری آن جایز نیست حتی برای موزه ها و امثال آن و می توانند آن ظرف را به عنوان طلا یا نقره بفروشند و خریدار از طلا و نقره آن استفاده کند.

منبع: استفتائات حضرت آيت الله العظمی مكارم شيرازي.


مطابق نظر آيت الله سيستاني
مطابق نظر آيت الله سيستاني

پرسش: آیا میتوانم در مورد استفاده از حلقه ازدواج از جنس طلای سفید به مرجع دیگری رجوع نمایم؟

پاسخ: ایشان در این مساله فتوی دارند و مقلدین ایشان نمیتوانند به غیر مراجعه بکنند.

پرسش: آیا با حلقه ای که از جنس طلای سفید است می شود نماز خواند؟ در حالت عادی همراه مرد باشد چه حکمی دارد؟

پاسخ: اگر از جنس طلا باشد پوشیدن آن حرام و نماز خواندن هنگام پوشیدن آن باطل است ولی اگر آلیاژ دیگر مانند پلاتین باشد مانعی ندارد.

پرسش: آیا استفاده از طلای سفید برای مردان اشکال دارد؟

پاسخ: حرام است. و اگر مقصود پلاتین یا آلیاژ دیگری باشد اشکال ندارد.

پرسش: من مرد هستم ، دندانهای اینجانب روکش طلا دارند . برای نماز اشکال دارد یا خیر ؟

پاسخ: نماز صحیح است ولی دندانهای طلا اگر دیده شوند اشکال دارد.

پرسش: اگر مردی طلایی مثل انگشتر یا گردنبند طلا در جیب خود داشته باشد در هنگام نماز خواندن نماز او باطل است؟ و اگر گردنبند طلا به گردن داشته باشد ولی آن پیدا نباشد چطور؟

پاسخ: نماز در صورت اول صحیح است و در صورت دوم باطل است .

پرسش: حلقه برای مردان باید از چه جنسی باشد که از نظر شرعی اشکال نداشته باشد ؟

پاسخ: هر جنسی جایز است مگر حلقه طلا.
 

پرسش: آیا استفاده از حلقه برای زن در اماکن عمومی مثل محل کار زینت محسوب شده و استفاده از آن جایز است ؟

پاسخ: جایز است.

پرسش: انگشتر ساده ای که به عنوان حلقه نامزدی و ازدواج بر دست زن است برای وی چه حکمی دارد؟ و نگاه به آن از طرف نامحرم چگونه است؟ و آیا زینت حرام حساب میشود؟ حتی اگر تنها یک انگشتر ساده ای باشد که به آن صورت جلب توجه نکند؟

پاسخ: مانعی ندارد و جزء زینت ظاهره است.

پرسش: آیا نوشتن با خودنویس طلا برای مرد ایراد دارد؟

پاسخ: اشکال ندارد.
منبع: استفتائات حضرت آيت الله العظمی سيستاني.حتما بخوانيد

*- ويژه نامه احكام نگاه و ارتباط با نامحرم 

كليد: حكم استفاده از طلا براي مردان حكم استفاده از طلا براي مردان حكم استفاده از طلا براي مردان حكم استفاده از طلا براي مردان حكم استفاده از طلا براي مردان  حكم استفاده از طلا براي مردان حكم استفاده از طلا براي مردان حكم استفاده از طلا براي مردان حكم استفاده از طلا براي مردان حكم استفاده از طلا براي مردان حكم استفاده از طلا براي مردان حكم استفاده از طلا براي مردان حكم استفاده از طلا براي مردان حكم استفاده از طلا براي مردان  حكم استفاده از طلا براي مردان حكم استفاده از طلا براي مردان حكم استفاده از طلا براي مردان حكم استفاده از طلا براي مردان حكم استفاده از طلا براي مردان حكم استفاده از طلا براي مردان  حكم استفاده از طلا براي مردان حكم استفاده از طلا براي مردان حكم استفاده از طلا براي مردان حكم استفاده از طلا براي مردان حكم استفاده از طلا براي مردان حكم استفاده از طلا براي مردان  حكم استفاده از طلا براي مردان حکم طلا برای مردان طلا برای مرد حرام است یا مکروهنقره برای مردان قیمت پلاتین و طلا نقره برای مردان پلاتین برای مردان طلا سفید برای مرد علت حرام بودن طلا برای مردان 

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

با توجه به حجم سوالات، به سوالات تکراری پاسخ داده نمی شود لطفا در سایت «سرچ» کنید.

4 نظرات
 1. امیرحسین می گوید

  سلام خدمت دوستان جان و عزیزان دل
  می‌خواستم بپرسم که موبایل ورتو که دکمه هاش و قسمت کمی از موبایل از طلا هست برای مرد استفاده از آن حلال است؟

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   زينت به طلا براى مردان حرام است و معیار چیزی است که در عرف، زینت محسوب شود.
   زینت گوشی به طلا برای مرد اگر اسراف محسوب نشود مانعی ندارد.
   وفقکم الله لکل الخیر

 2. اسماعیلی می گوید

  استفاده از ورق طلا در انگشتر مردان چطور؟ چه حکمی دارد.

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   اگر عنصر طلا در آن به قدرى کم است که عرفاً به آن طلا نمى ‏گويند مانع ندارد و گرنه اگر طلا باشد حرام است.
   وفقکم الله لکل الخیر