وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

حكم خونريزي طولاني مدت پس از زايمان

10

حكم خونريزي طولاني مدت پس از زايمان

فهرست این نوشتار:

در نوشتاري «حكم ديدن خون بعد از زايمان تا يك ماه يابيشتر» بررسي شد، در ادامه مطلب زير را مطالعه نماييد .

خونريزى متوالى در زايمان

پرسش 229 . خانمى كه عادت ماهانه (عدديه) دارد؛ اكنون به علت زايمان تا يك ماه يا بيشتر خون مى بيند، تكليف عباداتش چه مى شود؟

آيات عظام امام، بهجت، خامنه اى، سيستانى، فاضل و نورى: بايد به اندازه روزهاى عادتش نفاس قرار دهد و بعد از آن تا ده روز، به احكام استحاضه عمل كند (هر چند اين ده روز در ايام عادتش باشد) بعد از گذشتن ده روز اگر خونى كه مى بيند در ايام عادتش باشد، خون حيض است و در غير اين صورت استحاضه است (هر چند نشانه هاى حيض را نيز داشته باشد).

آيات عظام تبريزى و وحيد: بايد به اندازه روزهاى عادتش نفاس قرار دهد و بعد از آن تا ده روز به احكام استحاضه عمل كند (هر چند اين ده روز در ايام عادتش باشد) و بعد از گذشتن ده روز اگر خونى كه مى بيند در ايام عادتش باشد، يا نشانه هاى حيض را داشته باشد، خون حيض است و در غير اين صورت استحاضه است.

آيه اللّه  صافى: بايد به اندازه روزهاى عادتش نفاس قرار دهد و بعد از آن تا ده روز به احكام استحاضه عمل كند (هر چند اين ده روز در ايام  عادتش باشد) و بعد از گذشتن ده روز اگر خونى كه مى بيند در ايام عادتش باشد يا نشانه هاى حيض را داشته باشد، خون حيض است. در غير اين صورت تا هنگامى كه ممكن است آن خون حيض باشد، بنابر احتياط بايد آنچه را كه بر حائض حرام است، ترك كند و كارهاى مستحاضه را انجام دهد.[3]

آيه اللّه  مكارم: اگر عادت او در حيض كمتر از ده روز است، اگر بيشتر از روزهاى عادتش خون نفاس ببيند بايد به اندازه روزهاى عادت خود نفاس قرار دهد و بعد از آن، تا روز دهم بنا بر احتياط واجب ترك عبادت كند، اگر خون از ده روز گذشت، فقط به اندازه روزهاى عادتش نفاس است و بقيه استحاضه و عباداتى را كه در اين چند روز ترك كرده، بايد قضا كند.[4]

 تبصره 1 . به عنوان مثال زنى كه عادت ماهانه اش از بيستم هر ماه تا بيست و ششم است، اگر روز هشتم ماه زاييد و تا يك ماه يا بيشتر، به طور متوالى خون ديد تا روز چهاردهم نفاس است و بعد از آن تا روز بيست و چهارم استحاضه و بعد از آن طبق فتواى مرجع تقليدش عمل كند.

تبصره 2 . آيه اللّه  سيستانى در مسئله ياد شده فروعاتى دارند براى آگاهى از آن به آدرس پاورقى مراجعه شود.

 • [1]. توضيح المسائل مراجع، م 519 و بهجت، وسيلة النجاة، ج 1، م 313 و سيستانى، توضيح المسائل مراجع، م 519 و منهاج الصالحين، ج 1، م 257 و دفتر: خامنه اى.
 • [2]. توضيح المسائل مراجع، م 519 و وحيد، توضيح المسائل، م 525.
 • [3]. توضيح المسائل مراجع، م 519.
 • [4]. توضيح المسائل، م 493.احكام بانوان، پرسمان .

مطابق نظر آيت الله خامنه ای
مطابق نظر آيت الله خامنه ای

استفتاء اختصاصی سایت هدانا از دفتر مقام معظم رهبری

پرسش : چنانچه زنی بیشتر از روزهای عادتش خون نفاس ببیند، عبادات او چه حکمی دارد؟
الف)عادت مرتب دارد
ب) عادت مرتب ندارد

پاسخ:

الف)نفاس او تا روز عادت است و بعد از آن باید غسل نفاس کرده و تا ده روز به دستور استحاضه نماز بخواند.

ب)نفاس او تا روز دهم است و بعد از آن باید غسل نفاس کرده و تا ده روز به دستور استحاضه نماز بخواند.
در هر دو فرض بعد از ده روز استحاضه (اگر خون حداقل سه روز مستمر ولو از باطن ببیند) زن دارای عادت وقتیه به شرط اینکه در روزهای عادت باشد هرچند نشانه حیض نداشته باشد و غیر وقتیه به شرط داشتن شرایط حیض، حیض محسوب میشود.

منبع: استفتاء سایت هدانا از دفتر استفتائات مقام معظم رهبری.


شاید این مطالب را هم بپسندید:

طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي

حضرت آیت الله مکارم شیرازی

وظیفه زنانى که در حيض عادت مرتب ندارند و پس از حمل يک ماه خون مى بينند [مدت خون نفاس ]

پرسش : چنانچه زنی که عادت ماهانه مرتب ندارد، بعد از زایمان یک ماه یا بیشتر خون ببیند وظیفه ی او چیست؟
پاسخ : در فرض سوال ده روز اوّل نفاس است و ده روز دوم استحاضه و بعد از آن اگر نشانه ‏هاى حیض را داشته باشد، حیض وگرنه آن هم استحاضه است.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی مکارم شیرازی.


مطابق نظر آيت الله سيستاني
مطابق نظر آيت الله سيستاني

مسأله ۵۰۴ ـ زنی که عادت عددیه ندارد اگر خون او از ده روز تجاوز نکند همه آن نفاس است، پس اگر قبل از ده روز پاک شد باید غسل کند و عبادت‌های خود را بجا آورد. و اگر بعد یک‌بار یا بیشتر خون ببیند، چنانچه روزهایی را که خون دیده با روزهایی که در وسط پاک بوده، روی هم ده روز یا کمتر از ده روز باشد، تمام خون‌هایی که دیده نفاس است، و در روزهایی که پاک بوده باید احتیاطاً عبادت‌های واجب را انجام دهد و کارهایی را که بر نفساء حرام است ترک نماید. بنابراین باید چنانچه روزه گرفته باشد قضا نماید، و اگر خونی که آخر دیده از ده روز تجاوز کرد باید مقداری از آن را که در ده روز دیده نفاس، و آنچه بعد از آن است استحاضه قرار دهد.

مسأله ۵۰۵ ـ زنی که عادت عددیه دارد اگر خون از عدد روزهای عادت او بیشتر شود هرچند از ده روز تجاوز نکند ـ بنا بر احتیاط واجب ـ در روزهای بعد از عدد عادت محرمات نفساء را ترک و واجبات مستحاضه را انجام دهد، و اگر بیش از یک‌بار خون ببیند و بین آنها پاکی باشد به عدد ایام عادت خون را نفاس قرار دهد و احتیاطاً در ایام پاکی وسط و ایام خون زائد بر عادت، محرمات نفساء را ترک و واجبات را انجام دهد.

مسأله ۵۰۶ ـ اگر زن از خون نفاس پاک شود و احتمال دهد که در باطن خون هست، یا باید احتیاطاً غسل کند و عبادت‌ها را انجام دهد یا باید استبراء کند، و جایز نیست عبادت‌ها را بدون استبراء ترک کند. و کیفیت استبراء در مسأله (۴۹۵) گذشت.

مسأله ۵۰۷ ـ اگر خون نفاس زن از ده روز بگذرد، چنانچه در حیض عادت عددیه دارد، به‌اندازه روزهای عادت او نفاس، و بقیه استحاضه است. و اگر عادت ندارد، تا ده روز نفاس، و بقیه استحاضه می‌باشد. و اگر عادت خود را فراموش کرده باید عادت را بالاترین عددی فرض کند که احتمال می‌دهد، و احتیاط مستحب آن است که کسی که عادت دارد از روز بعد از عادت، و کسی که عادت ندارد بعد از روز دهم تا روز هیجده‌ام زایمان، کارهای استحاضه را بجا آورد، و کارهایی را که بر نفساء حرام است ترک کند.

مسأله ۵۰۸ ـ زنی که در حیض عادت عددیه دارد، اگر بعد از زائیدن تا یک ماه یا بیشتر از یک ماه پی‌درپی خون ببیند، به‌اندازه روزهای عادت او نفاس است، و خونی که بعد از نفاس تا ده روز می‌بیند اگرچه عادت وقتیه هم داشته باشد و خون در روزهای عادت ماهانه‌اش باشد، استحاضه است، مثلاً زنی که عادت حیض او از بیستم هر ماه تا بیست و هفتم آن ماه است اگر روز دهم ماه زایید و تا یک ماه یا بیشتر پی‌درپی خون دید، تا روز هفدهم نفاس و از روز هفدهم تا ده روز حتّی خونی که در روزهای عادت خود که از بیستم تا بیست و هفتم است می‌بیند، استحاضه می‌باشد، و بعد از گذشتن ده روز اگر عادت وقتیه داشته باشد و خونی را که می‌بیند در روزهای عادتش نباشد باید منتظر روزهای عادتش شود هرچند که انتظارش یک ماه یا بیشتر طول بکشد، هرچند که خون در این مدت دارای نشانه‌های حیض باشد. و اگر صاحب عادت وقتیه نباشد باید حیض خود را چنانچه ممکن است با نشانه‌های آن تعیین کند ـ روش آن در مسأله (۴۷۹) گذشت ـ و اگر ممکن نیست مثل اینکه همه خونی را که ده روز بعد از نفاس می‌بیند یکسان باشد و یک ماه یا چند ماه به همین صفت ادامه پیدا کند، باید در هر ماه حیض بعضی از خویشان خود را برای خویش حیض قرار دهد، به تفصیلی که در مسأله (۴۷۹) گذشت. و اگر ممکن نیست عددی را که مناسب با خود می‌داند اختیار نماید، و توضیح آن در مسأله (۴۸۱) گذشت.

مسأله ۵۰۹ ـ زنی که در حیض عادت عددیه ندارد، اگر بعد از زایمان تا یک ماه یا بیشتر از یک ماه خون ببیند، ده روز اوّل آن نفاس، و ده روز دوّم آن استحاضه است. و اما خونی که بعد از آن می‌بیند ممکن است حیض باشد و ممکن است استحاضه باشد، و برای تعیین حیض باید به دستوری که در مسأله پیش گفته شد عمل نماید. رساله توضيح المسائل آيت الله سيستاني  .

لينك كوتاه مطلب: https://hadana.ir/?p=22985

*- ضمنا شما می توانید از اینجا مشترک  خبرنامه سایت شوید و جدید ترین مطالب را دریافت کنید. حتما بخوانيد

* ویژه نامه احکام بانوان   

* *-ويژه نامه احكام بارداري و نفاسكليد: حكم خونريزي طولاني مدت پس از زايمان حكم خونريزي طولاني مدت پس از زايمان حكم خونريزي طولاني مدت پس از زايمان حكم خونريزي طولاني مدت پس از زايمان حكم خونريزي طولاني مدت پس از زايمان حكم خونريزي طولاني مدت پس از زايمان كليد: حكم خونريزي طولاني مدت پس از زايمان حكم خونريزي طولاني مدت پس از زايمان حكم خونريزي طولاني مدت پس از زايمان حكم خونريزي طولاني مدت پس از زايمان حكم خونريزي طولاني مدت پس از زايمان حكم خونريزي طولاني مدت پس از زايمان كليد: حكم خونريزي طولاني مدت پس از زايمان حكم خونريزي طولاني مدت پس از زايمان حكم خونريزي طولاني مدت پس از زايمان حكم خونريزي طولاني مدت پس از زايمان حكم خونريزي طولاني مدت پس از زايمان حكم خونريزي طولاني مدت پس از زايمان كليد: حكم خونريزي طولاني مدت پس از زايمان حكم خونريزي طولاني مدت پس از زايمان حكم خونريزي طولاني مدت پس از زايمان حكم خونريزي طولاني مدت پس از زايمان حكم خونريزي طولاني مدت پس از زايمان حكم خونريزي طولاني مدت پس از زايما

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

با توجه به حجم سوالات، به سوالات تکراری پاسخ داده نمی شود لطفا در سایت «سرچ» کنید.

10 نظرات
 1. فاطمه می گوید

  سلام خسته نباشید. من یازده روز است زایمان کردم. دیروز غسل نفاس انجام دادم و نماز ظهر را خواندم. یکساعت بعد خون زیادی از من خارج شد و دفعات بعد کم بود. و دوباره امروز یعنی روز یازدهم دوباره خون زیاد و بعد کم دیدم. من نمازهام رو چکار کنم؟

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   در سوالات شرعی باید نام مرجع تقلید و نوع عادت گذشته را مشخص کنید.
   اگر عادت شما عددیه بوده، به تعداد آن حیض و پس از آن بقیه روزها را استحاضه قرار می دهید و نمازها را می خوانید. اما دقت کنید ابتدا نوع استحاضه (قلیله، متوسطه، کثیره) را باید وارسی کنید و اعمال آن را انجام بدهید در سایت کامل توضیح داده شده است سرچ کنید.
   اگر مسئله برای شما دارای ابهام هست توصیه می کنیم تلفنی با دفتر مرجع تان تماس بگیرید تا بهتر شما را راهنمایی کنند.
   وفقکم الله لکل الخیر

 2. زهرا می گوید

  سلام خسته نباشید
  این مسئله که گفته شده اگر خونریزی در روز های عادتش باشد.
  یعنی روزهای عادت چطور حساب میشود؟مثلا زنی که آخرین بار۲۰بهمن عادت شده و بعداز آن ۹ماه حامله بوده چطورحساب کند که روز عادتش چه روزی است؟

  1. مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   مقصود این است همان تاریخی که قبل از بارداری عادت می شده را ملاک قرار دهد؛ اگر خروج خون در همان تاریخ و روزها باشد، حکم حیض را دارد.
   مطابق نظر آیت الله مکارم شیرازی
   وفقکم الله لکل الخیر

   1. رهرو می گوید

    زنی که عادت ماهیانه اش ۷ روز طول میکشیده ولی زمان این ۷ روز در هر ماه ۲ روز به عقب میرفته (۲۸روزه) حالا بعد از زایمان کدام ۷ روز از ماه را ملاک عادت قرار دهد؟

    1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

     سلام علیکم
     باید مرجع ما مشخص باشد، حتما با دفتر مرجع تماس حاصل فرمایید.
     وفقکم الله لکل الخیر

 3. شاکری می گوید

  با سلام بنده ۵۲ روز زایمان کردو ولی به علت ماندن قسمتی از جفت هنوز خونریزی دارم وتازه متوجه شدم وعادت معین ندارم ۱۰روز اول نفاس و۱۰روز دوم استحاضه و۱۰ روز سوم چون علایم حیض داشتم حیض قراردادم وبقیه رو استحاضه چون علایم حیض نداشتم الان تکلیف من به خاطر باقی موندن جفت چیست

  1. مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   ملاک برای آغاز نفاس همان خروج بچه هست نه جفت!.
   اگر تا ۱۰ روز خون ببینید، نفاس هست، اما اگر بیشتر شد مطابق نظر آیت الله خامنه ای : بايد به اندازه روزهاى عادتش نفاس قرار دهد و بعد از آن تا ده روز، به احكام استحاضه عمل كند (هر چند اين ده روز در ايام عادتش باشد) بعد از گذشتن ده روز اگر خونى كه مى بيند در ايام عادتش باشد، خون حيض است و در غير اين صورت استحاضه است (هر چند نشانه هاى حيض را نيز داشته باشد).
   وفقکم الله لکل الخیر

 4. زهرا می گوید

  با سلام یه سوالی دارم.
  من خانمی هستم که ۳۹روزه که زایمان کردم۲ روز پیش خون ریزیم شبیه به حیض بود اما الان هیچ خونی ندیدم .با این حال بر اعمال حیض بزارم یا نه من هنوز استحاضه ام.مرجع تقلیدم آیت الله خامنه ای است.
  لطفا مرا راهنماییم کنید.
  با تشکر

  1. مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   اگر خونریزی در باطن تا سه روز ادامه و استمرار داشته باشد، حیض هست و باید عادت قرار بدهید، اگر در داخل ادامه ندارد، و فقط لکه هست، استحاضه هست.
   وفقکم الله لکل الخیر