وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

حكم احرام خدمه كاروان‏ که زیاد از مکه خارج می شوند

0

حكم احرام خدمه كاروان‏ که زیاد از مکه خارج می شوند

لگو احکام حج و عمره

حكم رفت و بازگشت خدمه كاروان‏

 

200- خدمه كاروان و مانند ايشان اگر عمره مفرده بجا آورده باشند، هر دفعه كه از مكه خارج‏ مى‏ شوند و به جده مى‏روند و برمى‏ گردند، لازم نيست محرم شوند[1] ولى اگر عمره تمتع بجا آورده ‏اند، بنابر احتياط[2] نبايد از مكه خارج شوند مگر در صورت حاجت در حالى كه به احرام حج محرمند.[3]

 

[1] ( 1)- آيات عظام خويى، سيستانى، فاضل: مگر اينكه در ماه هلالى ديگر وارد مكه شوند كه بايد دو مرتبه‏محرم بشوند.

آية اللَّه سيستانى: اگر عمره مفرده را به نيابت از ديگران بجا آورده‏اند، بنابر احتياط واجب براى دخول در مكه يا حرم دو مرتبه محرم شوند.
[2] ( 2)- آية اللَّه بهجت: در صورتى كه اعمال حج تفويت نشود، خروج از مكه مانعى ندارد.
[3] ( 3)- آية اللَّه خامنه‏اى: جايز است براى كسى كه اطمينان دارد با خارج شدن از مكّه حجّ او فوت نمى‏شود بعد از انجام عمره تمتّع و قبل از احرام حج از مكّه بيرون رود اگر چه احتياط مستحب آن است كه فقط در مورد ضرورت و نياز خارج شود.

آية اللَّه سيستانى: اگر مكلّف اعمال عمره تمتّع را بجاآورد، بنابر احتياط واجب نبايد از مكّه بيرون برود مگر براى حج، مگر آنكه بيرون رفتنش جهت انجام كارى باشد، اگر چه آن كار غير ضرورى باشد و ترس از اينكه اعمال حجّش فوت گردد نداشته باشد، كه در اين صورت اگر بداند كه مى‏تواند به مكّه برگردد و از آنجا احرام حج ببندد، اظهر جواز بيرون رفتنش از مكّه بدون احرام است.( مناسك، مسأله 151).

آية اللَّه فاضل: اگر يقين يا اطمينان دارد كه خروج از مكه لطمه به حج او وارد نمى‏كند، مانعى ندارد كه حتى بدون احرام هم از مكه خارج بشود و براى احرام از مكه و مناسك به مكه برگردد لكن احتياط استحبابى بر خلاف آن است. بله اگر از مكه خارج شد و در ماه بعد به مكّه بازگشت بايد مجدّداً عمره تمتع انجام دهد و عمره تمتّعى كه در ماه قبل انجام داده لغو وباطل است و بايد براى حج تمتع از يكى از مواقيت معروفه محرم شوند.

آية اللَّه مكارم: حرام است خارج شوند مگر اينكه مطمئن باشند كه به موقع برمى‏گردند و حج خود را انجام مى‏ دهند و همچنين در صورت حاجت.

منبع: سایت هدانا برگرفته از مناسك حج با حواشى و مطابق با فتاوای دوازده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: خامنه ای، سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، وحید خراسانی، بهجت،فاضل ، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

لگو احکام حج و عمره

201- خدمه كاروانى كه مى‏خواهند به مكه بروند و بعد از آن بايد از مكه خارج شوند، بنابر احتياط نبايد عمره تمتع انجام دهند؛[1] بلكه براى ورود به مكه، بايد از يكى از مواقيت معروفه، براى‏ عمره مفرده محرم شوند؛ و ادنى‏ الحِلّ، ميقات اين اشخاص نيست.[1] افراد مذكور بعد از انجام عمره مفرده، در صورت خارج شدن ازمكه، اگر فقط به جده بيايند، براى ورود به مكه در مرتبه دوم و بعد از آن، احرام، واجب نيست؛[2] ولى اگر به مدينه بروند، براى بازگشت به مكه، بايد[3] در مسجد شجره، براى عمره مفرده ديگر محرم شوند، و چون بين اين عمره‏ مفرده و عمره مفرده اول، يك ماه فاصله نشده، عمره دوم را رجاءً[1] به ‏جا آورند.

اين اشخاص آخرين مرتبه‏ اى كه به مكه مى ‏روند، بايد به يكى از مواقيت معروفه- مثل مسجد شجره يا جُحفه- بروند و از آنجا براى عمره تمتع محرم شوند.

[1] ( 4). آية اللَّه بهجت: براى كسى ‏كه اگر خارج شود حج در آن سال از او فوت مى‏شود، خروج از مكّه بعد از عمره‏تمتّع جايز نيست و اظهر عدم اعتبار فاصله بين دو عمره است، اگرچه احوط و افضل است، و اگر بعد از عمره خارج از مكه و حرم و ميقات شد و برگشت در غير ماه احرام اوّلى، پس محتاج به احرام عمره است كه آن را عمره تمتّع قرار مى‏دهد و براى عمره سابق انجام طواف نساء موافق احتياط است.( مناسك شيخ، ص 89 و 90).

آية اللَّه خامنه ‏اى: اگر بعد از انجام عمره تمتع از شهر مكه بدون احرام خارج شود، پس اگر در همان ماهى كه عمره انجام داده به مكه برگردد، نياز به تجديد احرام براى ورود به شهر مكه ندارد، ولى اگر در ماه بعد از ماه انجام عمره به مكه برگردد، مثل اينكه عمره را در ذى ‏القعده انجام دهد و خارج شود، و در ماه ذى‏ الحجه به مكه برگردد، واجب است با احرام جديد براى عمره جهت دخول مكه محرم شود، و عمره تمتع وى كه متصل به حج مى‏ شود همين عمره تمتع دوم خواهد بود.

آية اللَّه خويى: بيان احتياط و عدم آن در مناسك ايشان نيامده است.

آية اللَّه سيستانى: اگر بين اين عمره و حج، عمره ديگرى فاصله نشود مى‏توانند عمره تمتّع انجام دهند و پس از آن اگر خوف فوت اعمال حج نداشته باشند مى‏توانند براى كارى هرچند غير ضرورى خارج شوند. پس اگر در همان ماه قمرى برگردند احرام مجدّد لازم نيست و اگر ماه بعد باشد و نخواهند دوباره خارج شوند و در ماه بعد وارد شوند بايد با احرام عمره تمتّع وارد شوند و اگر باز هم بخواهند در ماه بعد وارد شوند بايد اكنون با احرام عمره مفرده وارد شوند.

آية اللَّه صافى، آية اللَّه گلپايگانى: اگر حج تمتّع بر آن‏ها واجب باشد بايد به قصد عمره تمتّع محرم شوند و انجام عمره مفرده قبل از حج براى كسى كه حج بر او واجب است يا نايب در حج بلدى است اشكال دارد.

آية اللَّه فاضل: اگر بخواهند در ماهى كه عمره انجام داده خارج شوند و در همان ماه برگردند، مى‏توانند عمره تمتّع انجام دهند، در اين صورت فرقى نمى‏كند كه بخواهند به مدينه بروند يا جدّه. و در اين فرض بايد بدون احرام مجدّد به مكّه وارد شوند. امّا اگر بخواهند در ماه بعد برگردند نبايد عمره تمتّع انجام دهند، بلكه عمره مفرده انجام دهند و براى آخرين بار كه به مكّه رجوع مى‏كنند عمره تمتّع انجام دهند.

آية اللَّه مكارم، آية اللَّه نورى: خدمه كاروان‏ها مى‏توانند عمره تمتّع را به‏جا آورند و از احرام خارج شوند و بعد براى انجام كارهاى ضرورى به جده يا مدينه و مانند آن بروند بشرطى كه مطمئن باشند كه به موقع به حج برسند

[1] ( 1). آيات عظام فاضل، مكارم: همانطور كه گذشت، براى عمره مفرده اگر از ادنى الحلّ محرم شود عمره‏اش صحيح است.
[2] ( 2). آية اللَّه مكارم: اگر در همان ماه قمرى كه محرم شده وارد شود تجديد احرام لازم نيست.

آية اللَّه تبريزى: در ماهى كه محرم شده‏ اند تجديد احرام لازم نيست ولو به مدينه بروند و از آنجا بخواهند به مكه بروند.
[3] ( 3). آية اللَّه خامنه‏اى: چنانچه بخواهد در كمتر از يك‏ماه به مكه مراجعه نمايد، نياز به احرام مجدّد ندارد.

آيات عظام خويى، سيستانى، صافى، گلپايگانى: حكم جده و مدينه يكى است و تا ماه هلالى كه عمره مفرده را در آن انجام داده تمام نشود، مى‏تواند بى‏احرام وارد مكه شود.

آية اللَّه مكارم: نياز به محرم شدن از هيچ ميقاتى نيست.

[1] ( 1). تفصيل نظر آيات عظام ذيل مسأله 185 و 184 گذشت.

منبع: سایت هدانا برگرفته از مناسك حج با حواشى و مطابق با فتاوای دوازده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: خامنه ای، سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، وحید خراسانی، بهجت،فاضل ، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

حتما بخوانيد

ویژه نامه احکام حج و عمره

ویژه نامه احکام جامع سایت هدانا

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

آدرس ایمیل شما به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.