وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

حكم آرايش كردن زنان

0

حكم آرايش كردن زنان

فهرست این نوشتار:

حكم آرايش كردن زنان

در نوشتار قبل «حکم آرایش ملایم» مطرح شد.

آرايش با كرم

پرسش 159. استفاده از كرم هاى چرب كننده و ضد آفتاب، بر روى دست و صورت چه حكمى دارد؟

آيات عظام امام، تبريزى، خامنه اى، فاضل و وحيد: اگر آرايش و زينت محسوب نشود و بوى خوش آن باعث تحريك نامحرم نگردد، اشكال ندارد.[fusion_builder_container hundred_percent=”yes” overflow=”visible”][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ background_position=”left top” background_color=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” spacing=”yes” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” padding=”” margin_top=”0px” margin_bottom=”0px” class=”” id=”” animation_type=”” animation_speed=”0.3″ animation_direction=”left” hide_on_mobile=”no” center_content=”no” min_height=”none”][1]

آيات عظام بهجت و صافى: اگر آرايش و زينت محسوب نشود و بوى خوش آن باعث تحريك نامحرم نگردد، اشكال ندارد؛ ولى بنابر احتياط واجب بايد صورت را از نامحرم بپوشاند.[2]

آيات عظام سيستانى، مكارم و نورى: اگر به مقدار كم ومتعارف باشد، اشكال ندارد.[3]

آرايش چهره

پرسش 160. آيا زن بايد چهره آرايش كرده خود را از نامحرم بپوشاند؟

همه مراجع (به جز مكارم): آرى، بايد از نامحرم بپوشاند.[4]

آيه اللّه  مكارم: بنابر احتياط واجب، بايد از نامحرم بپوشاند.[5]

آرايش دختران

پرسش 161. آرايش براى دختران چه حكمى دارد؟

همه مراجع: اين كار فى نفسه براى آنان اشكال ندارد (هر چند زيبنده نيست)؛ ولى بايد صورت را از نامحرم بپوشانند.[6]

پرسش 162. آرايش كردن براى محارم، چه حكمى دارد؟

همه مراجع: اگر باعث مفسده نشود، اشكال ندارد.[7]

برداشتن ابرو

پرسش 163. اگر برداشتن ابروها زينت به حساب آيد، بايد تمام صورت را پوشاند؟

آيات عظام امام، سيستانى، مكارم و نورى: به اين مقدار اشكال ندارد و پوشاندن آن از نامحرم واجب نيست.[8]

آيات عظام بهجت و صافى: زينت محسوب مى شود و بايد آن را از نامحرم بپوشاند.[9]

آيه اللّه  تبريزى: اگر به گونه اى است كه نزد زنان كهنسال و يا نزديك به آنان متعارف است، پوشاندن آن واجب نيست.[10]

آيات عظام خامنه اى، فاضل و وحيد: اگر زينت محسوب مى شود، بايد آن را از نامحرم پوشاند.[11]

تبصره. اگر اصلاح ابرو و صورت توجه مرد نامحرم را جلب مى كند و باعث مفسده مى شود، پوشاندن آن واجب است.

رنگ ابرو

پرسش 164. آيا رنگ كردن ابرو زينت بوده و پوشاندن آن از نامحرم واجب است؟

آيات عظام امام، خامنه اى، فاضل و وحيد: اگر زينت محسوب شود، پوشاندن آن از نامحرم واجب است.[12]

آيات عظام بهجت، تبريزى، صافى: پوشاندن آن از نامحرم واجب است.[13]

آيات عظام سيستانى، مكارم، نورى: جزء زينت ممنوع محسوب نمى شود و پوشاندن آن از نامحرم واجب نيست.[14]

سرمه چشم

پرسش 165. آيا سرمه چشم از زينت هايى است كه بايد پوشيده شود؟

آيات عظام امام، خامنه اى، فاضل و وحيد: اگر عرفا زينت محسوب شود، پوشاندن آن واجب است.[15]

آيات عظام بهجت و صافى: زينت محسوب مى شود و بايد پوشانده شود.[16]

آيه اللّه  تبريزى: اگر نزد زنان كهنسال و يا نزديك به آنان متعارف است، پوشاندن آن واجب نيست و در غير اين صورت بايد پوشانده شود.[17]

آيات عظام سيستانى، مكارم و نورى: پوشاندن آن واجب نيست.[18]

گريم

پرسش 166. آيا گريم زن جزء آرايش محسوب مى شود و بايد از نامحرم پوشاند؟

همه مراجع (به جز مكارم، بهجت و صافى): اگر گريم به عنوان آرايش، يا آرايش و تغيير چهره براى خانم ها باشد، بايد از نامحرم پوشانده شود و اگر تنها به عنوان تغيير چهره باشد، پوشاندن آن واجب نيست.[19]

آيات عظام بهجت و صافى: اگر گريم به عنوان آرايش، يا آرايش و تغيير چهره براى خانم ها باشد، بايد از نامحرم پوشانده شود و اگر تنها به عنوان تغيير چهره باشد، احتياط واجب پوشاندن آن است.[20]

آيه اللّه  مكارم: اگر گريم به عنوان آرايش و تغيير چهره براى خانم ها باشد، بنابر احتياط واجب بايد از نامحرم پوشانده شود و اگر تنها به عنوان تغيير چهره باشد، پوشاندن آن واجب نيست.[21]

تبصره. بايد توجه داشت كه گريم كردن زن به وسيله نامحرم جايز نيست.

پرسش 167. آيا گريم زن توسط نامحرم جهت فيلم سازى و بازيگرى جايز است؟

همه مراجع: خير، گريم زن توسط نامحرم جايز نيست؛ هر چند براى فيلم سازى و بازيگرى باشد[22]

 • [1]. فاضل، جامع المسائل، ج1، س1707 و ج2، س1328؛ خامنه اى، استفتاء، س 662؛ تبريزى، صراط النجاة، ج5، س1253؛ دفتر: امام، وحيد.
 • [2]. دفتر: بهجت و صافى.
 • [3]. مكارم، استفتائات، ج2، س151 و 1034؛ نورى، استفتائات، ج1، س491 و سيستانى، سايت، زينت.
 • [4]. نورى، استفتائات، ج1، س490؛ فاضل، جامع المسائل، ج2، س1328؛ صافى، جامع الاحكام، ج2، س1682؛ خامنه اى، اجوبه الاستفتائات، س1220؛ تبريزى، استفتائات، س1590 و 1586؛ سيستانى، sistani.org، زينت، س28؛ امام، استفتائات، ج2، (احكام حجاب)، س32؛ دفتر: بهجت.
 • [5]. استفتائات، ج1، س801.
 • [6]. با استفاده از منابعى كه در عنوان «آرايش چهره» آمده است.
 • [7]. العروة الوثقى، ج1، الستر.
 • [7]. سيستانى، sistani.org، زينت، س17؛ مكارم، استفتائات، ج2، س1034 و 151؛ نورى، استفتائات، ج1، س491 و 542 و 500؛ امام، استفتائات، ج3، (احكام حجاب)، س34؛ دفتر: وحيد.
 • [8]. صافى، جامع الاحكام، ج2، س1683 و دفتر: بهجت.
 • [9]. تبريزى، صراط النجاة، ج5، س1238.
 • [10]. خامنه اى، سايت، نگاه؛ فاضل، جامع المسائل، ج1، س1707 و دفتر: وحيد.
 • [11]. خامنه اى، سايت، نگاه؛ فاضل، جامع المسائل، ج1، س1707؛ دفتر: امام.
 • [12]. صافى، جامع الاحكام، ج2، س1683؛ دفتر: بهجت و تبريزى.
 • [13]. سيستانى، sistani.org، زينت، س1 و 17 و 18؛ مكارم، استفتائات، ج1، س802؛ نورى، استفتائات، ج1، س542 و 491.
 • [14]. خامنه اى، استفتاء، س 562؛ فاضل، جامع المسائل، ج1، س1707 و دفتر: امام و وحيد.
 • [15]. دفتر: بهجت و صافى.
 • [16]. تبريزى، صراط النجاة، ج1، س882 و 883.
 • [17]. نورى، استفتائات، ج1، س542 و 500؛ مكارم، استفتائات، ج1، س802؛ سيستانى، sistani.org، زينت، س18.
 • [18]. دفتر: همه مراجع.
 • [19]. دفتر: بهجت و صافى.
 • [20]. دفتر: مكارم.
 • [21]. دفتر: همه مراجع.(احكام نگاه و پوشش، پرسمان).

مطابق نظر آيت الله خامنه اي

مطابق نظر آيت الله خامنه اي

مصداق آرایش چیست؟
مصداق آرایش را باید عرف تعیین کند؛ یعنی عموم مردم -افرادی که در محل زندگی شخص هستند- اگر کاری را آرایش بدانند و خانم آن آرایش را داشته باشد باید از نگاه نامحرم بپوشاند. مثلاً کرم ساده و معمولی را کسی آرایش نمی­‌گوید.

۲۶. منظور از عرف در بحث آرایش و زینت، عرف متشرعین است یا عرف کوچه و خیابان؟
سؤال کردند این عرف چه کسانی هستند؟ متدین­‌ها هستند یا مردم عادی؟ جواب این است که همه‌ی مردم هستند، آنهایی که آرایش را تشخیص می­‌دهند -ولو متشرع هم نباشند ولی آرایش را می‌شناسند- اگر بگویند این کار آرایش است، آرایش محسوب شده و در غیر این صورت آرایش نیست.

۲۷. آرایش کردن زنان و ظاهر شدن در مقابل نامحرم چه حکمی دارد؟
اگر خانمی آرایش داشته باشد، باید آرایشش را از نگاه نامحرم بپوشاند. اگر او آرایش کند به قصد اینکه نامحرم ببیند، این کار حرام است؛ اگر عمداً در نگاه نامحرم چهره‌ی آرایش‌شده‌اش را نپوشاند آن نیز حرام است؛ مواردی هم که در بحث پوشش خانم‌ها استثنا شده (گردی صورت و دست­‌ها تا مچ) در صورتی است که آرایش و زینتی نداشته باشند.

منبع: پاسخ حجت الاسلام فلاح زاده، سایت رسمی khamenei.ir.

 

لينك كوتاه مطلب: https://hadana.ir/?p=25167

*- ضمنا شما می توانید از اینجا مشترک  خبرنامه سایت شوید و جدید ترین مطالب را دریافت کنید. حتما بخوانيد

*- ويژه نامه احكام نگاه و ارتباط با نامحرم 

عطر زدن زن بيرون از منزل

رجوع زن به دكتر مرد متخصص

دست دادن با نامحرم

تماس با نامحرم در تاکسی یا بازار

ابراز علاقه و عشق پسر و دختر چه حكمي داردكليد: حكم آرايش كردن زنان حكم آرايش كردن زنان حكم آرايش كردن زنان حكم آرايش كردن زنان حكم آرايش كردن زنان حكم آرايش كردن زنان حكم آرايش كردن زنان حكم آرايش كردن زنان حكم آرايش كردن زنان حكم آرايش كردن زنان حكم آرايش كردن زنان حكم آرايش كردن زنان حكم آرايش كردن زنان حكم آرايش كردن زنان حكم آرايش كردن زنان حكم آرايش كردن زنان حكم آرايش كردن زنان حكم آرايش كردن زنان حكم آرايش كردن زنان حكم آرايش كردن زنان حكم آرايش كردن زنان حكم آرايش كردن زنان حكم آرايش كردن زنان حكم آرايش كردن زنان حكم آرايش كردن زنان حكم آرايش كردن زنان  حكم آرايش كردن زنانحكم آرايش كردن زنان حكم آرايش كردن زنان حكم آرايش كردن زنان[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

با توجه به حجم سوالات، به سوالات تکراری پاسخ داده نمی شود لطفا در سایت «سرچ» کنید.