وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

جای ایستادن امام جماعت نسبت به ماموم

0

جای ایستادن امام جماعت نسبت به ماموم

رساله توضيح المسائل نماز

[جای ایستادن امام باید از جای مأموم بلندتر نباشد]

مسأله 1415 جای ایستادن امام باید از جای مأموم بلندتر نباشد ولی اگر مکان امام مقدار خیلی کمی بلندتر باشد (1) اشکال ندارد (2) و نیز اگر زمین سراشیب باشد و امام در طرفی که بلندتر است بایستد، در صورتی که سراشیبی آن زیاد نباشد (و طوری باشد که به آن زمین مسطح بگویند (3))، مانعی ندارد.

(1) (اراکی:) یعنی اگر کمتر از یک وجب باشد.. (بهجت:) مثلًا کمتر از یک وجب..

(سیستانی:) اگر به مقدار ناچیز بلندتر باشد..

(2) (خوئی، تبریزی:) جای ایستادن امام باید از جای مأموم به اندازه یک وجب متعارف بلندتر نباشد و اگر کمتر از یک وجب باشد اشکال ندارد..

(مکارم:) شرط دوّم بلندتر نبودن جای ایستادن امام از مأموم. جای ایستادن امام از جای مأموم بلندتر نباشد مگر به مقدار بسیار کم..

(3) [قسمت داخل پرانتز در رساله آیت اللّه سیستانی نیست]

[اگر جای مأموم بلندتر از جای امام باشد]

مسأله 1416 اگر جای مأموم بلندتر از جای امام باشد در صورتی که بلندی به مقدار متعارف زمان قدیم باشد مثل آن که امام در صحن مسجد و مأموم در پشت بام بایستد اشکال ندارد ولی اگر مثل ساختمانهای چند طبقه این زمان باشد، جماعت اشکال دارد.

(اراکی:) مسأله اگر جای مأموم بلندتر از جای امام باشد اشکال ندارد.

(گلپایگانی، صافی، زنجانی:) ولی اگر به قدری بلند باشد که نگویند اجتماع کرده اند، نماز جماعت صحیح نیست.

(خوئی، تبریزی، سیستانی:) ولی اگر به قدری بلندتر باشد که نگویند اجتماع کرده اند، جماعت صحیح نیست.

(بهجت:) مسأله اگر مکان مأموم بلندتر از مکان امام باشد و سایر لوازم و شرایط اقتدا، رعایت شود، اشکال ندارد.

(فاضل:) مسأله در صحّت اقتدا، وحدت اجتماع و اتصال صفوف معتبر است بنا بر این در ساختمان چند طبقه اگر طبقات فوقانی زیاد مرتفع نباشد و اتصال صفوف و وحدت عرفی جماعت صدق کند اقتدا صحیح است و الا صحیح نیست.

(مکارم:) مسأله بلندتر بودن جای مأموم از جای امام اشکال ندارد، ولی اگر امام در صحن مسجد بایستد و عدّه ای از مأمومین در بالکن و پشت بام و طوری باشد که به آن جماعت نگویند صحیح نیست. مثل این که امام در طبقه اوّل بایستد و مأمومین در بعضی از طبقات بالا که از جماعت دور است.

  • توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت،فاضل،  اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

لینک کوتاه مطلب:  http://goo.gl/1Oovkc

*- ضمنا شما می توانید از اینجا مشترک  خبرنامه سایت شوید و جدید ترین مطالب را دریافت کنید.

حتما بخوانيدکلید: جای ایستادن امام جماعت نسبت به ماموم جای ایستادن امام جماعت نسبت به ماموم جای ایستادن امام جماعت نسبت به ماموم جای ایستادن امام جماعت نسبت به ماموم جای ایستادن امام جماعت نسبت به ماموم جای ایستادن امام جماعت نسبت به ماموم جای ایستادن امام جماعت نسبت به ماموم جای ایستادن امام جماعت نسبت به ماموم جای ایستادن امام جماعت نسبت به ماموم جای ایستادن امام جماعت نسبت به ماموم جای ایستادن امام جماعت نسبت به مامو

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

با توجه به حجم سوالات، به سوالات تکراری پاسخ داده نمی شود لطفا در سایت «سرچ» کنید.