وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

تکلیف حج کسانی که تکرر ادرار دارند

0

تکلیف حج کسانی که تکرر ادرار دارند

لگو احکام حج و عمره

مسلوس و مبطون‏

صحت حج افراد مسلوس و مبطون‏

 

604- افرادى كه مبتلا به خروج مدفوع و يا بول هستند، با رعايت وظيفه‏ اى كه براى وضو و نماز دارند، حجشان صحيح است.[1]

 

[1] ( 1)- به مسأله بعد مراجعه شود.

آية اللَّه بهجت: بايد براى طواف نايب بگيرد( مناسك، مسأله 299).

آية اللَّه تبريزى، آية اللَّه خويى: مبطون، احوط اين است كه در صورت ممكن، هم خود طواف نموده و هم نايب بگيرد.( مناسك، مسأله 299).

605- كسى كه پى در پى از او ريح خارج مى‏شود، حكم مبطون را دارد؛[1] و چنانچه نتواند در اثناى طواف وضو بگيرد يا حرجى باشد، اكتفا به يك وضو براى طواف كافى است؛ ولى اگر بتواند- ولو با حمل آب در اثناى طواف- وضو بگيرد، واجب است تجديد وضو كند و همچنين است حكم، در نماز طواف.[2]

 

[1] ( 2)- آية اللَّه بهجت: مانند مسلوس است و همان وظيفه را دارد.( پرسشهاى جديد حج، س 66).
[2] ( 3)- آية اللَّه فاضل: بنابر احتياط واجب مثل مبطون بايد نايب هم بگيرد.

آية اللَّه تبريزى: بنابر احتياط حكم مبطون را دارد.

آية اللَّه خويى: بلكه حكم مسلوس را دارد.( مستفاد از مناسك، مسأله 299).

آية اللَّه سيستانى: در فرض مذكور يك وضو براى طواف و نماز كافى است مگر اين‏كه حدثى غير از آنچه مستند به بيمارى اوست از او سر بزند.

آية اللَّه صافى، آية اللَّه گلپايگانى: و مبطون براى طواف نايب بگيرد و احتياطاً خودش هم طواف كند.( مجمع المسائل، ج 1، ص 469 مسأله 13).

آية اللَّه مكارم: اين احتياط در مورد مسلوس و مبتلا به خروج ريح واجب نيست. 

 

خروج بول از غيرمجرى‏

 

606- كسى كه بول او پى‏درپى خارج مى‏شود- ولو از مجراى بول نباشد- حكم مسلوس را دارد.[1]

 

[1] ( 1)- آية اللَّه خويى: اگر از محلّ غير معتاد ولو بالعارض خارج شود، آن هم بنابر احتياط واجب، همان حكم را دارد.( منهاج، آخر ص 41).

وظيفه مسلوس‏

 

607- مسلوس اگر در وقت خاصى بتواند طواف و نماز را با وضو انجام دهد، بايد آن وقت را انتخاب كند و طواف و نماز را با وضو و بدن پاك بجا آورد؛ و اگر چنين وقتى ندارد، در صورتى كه مشقت نداشته باشد، براى هر بار كه حدث از او صادر شود يك وضو بگيرد؛ و اگر مشقت دارد، براى طواف، يك وضو و براى نماز هم، يك وضو بگيرد.[1]

 

[1] ( 2)- آية اللَّه فاضل: و در هر صورت بنابر احتياط واجب نايب هم بگيرد.

آية اللَّه بهجت: به همان دستورى كه براى نماز خود طهارت مى‏گيرد، براى طواف نيز همان نحو عمل مى‏كند( مناسك شيخ، ص 36 ووسيله، ص 76 و 39).

آية اللَّه تبريزى: بعيد نيست كه يك وضو كفايت كند؛ مادامى كه حدث متعارف از او صادر نشود؛ گرچه احتياط، اعاده وضو است.

آية اللَّه خويى، آية اللَّه سيستانى: به همان دستورى كه براى نماز خود طهارت مى‏گيرد، براى طواف نيز همان طهارت كافى است.

آية اللَّه گلپايگانى: و اگر اين را هم نمى‏تواند( حكمى كه در متن هست)، براى طواف يك وضو بگيرد و چهار شوط آن را بجا آورد و بعد تجديد وضو نموده و سه شوط ديگر آن را انجام دهد.( مجمع المسائل، ج 1، ص 477 مسأله 40).
 

منبع: سایت هدانا برگرفته از مناسك حج با حواشى و مطابق با فتاوای دوازده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: خامنه ای، سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، وحید خراسانی، بهجت،فاضل ، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

حتما بخوانيد

ویژه نامه احکام حج و عمره

ویژه نامه احکام جامع سایت هدانا

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

آدرس ایمیل شما به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.