وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

تطهير مخرج ادرار و مدفوع

28

تطهير مخرج ادرار و مدفوع

تطهير مخرج ادرار و مدفوع

در نوشتار قبل نحوه صحیح طهارت در دستشویی مطرح شد از اینجا کلیک کنید و مطالعه نمایید

 

مطابق نظر آيت الله خامنه اي
مطابق نظر آيت الله خامنه اي

س 90: حکم تطهير مخرج بول و غائط با آب قليل چيست؟
ج: براى طهارت مخرج بول با آب قليل دو بار شستن بنا بر احتياط لازم است، و براى طهارت مخرج غائط شستن تا مقدارى که عين نجاست و آثار آن از بين برود، لازم است.

س 98: در هنگام تخلّى، مخرج بول با چند مرتبه شستن پاک مى‏شود؟
ج: محل دفع بول بنا بر احتياط واجب با دو مرتبه شستن با آب قليل پاک مى‏ شود.

س 99: مخرج مدفوع را چگونه مى‏ توان تطهير کرد؟
ج: مخرج مدفوع را به دوگونه مى‏توان تطهير کرد: اول آنکه با آب بشويد تا نجاست زائل شود و پس از آن آب کشيدن لازم نيست. دوم آنکه با سه قطعه سنگ يا پارچه پاک و امثال آن، نجاست را پاک نمايد و اگر با سه قطعه، نجاست زائل نشد با قطعات ديگرى آن را کاملاً پاک کند، و به جاى سه قطعه مى ‏تواند از سه جاى يک قطعه سنگ يا پارچه استفاده کند.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات حضرت آیت الله العظمی خامنه ای.


 

مطابق نظر آيت الله سيستاني
مطابق نظر آيت الله سيستاني

کیفیت تطهیر مخرج ادرار و مدفوع

مسأله ۷۵. مخرج ادرار تنها با آب پاک می‌‌شود و یک بار شستن با آب كر یا آب لوله كشی شهری یا آب قلیل كافی است، هرچند احتیاط مستحب این است كه با آب قلیل دو بار شسته شود و بهتر آن است كه سه بار شسته شود.

مسأله ۷۶. در سه صورت مخرج مدفوع فقط با آب، پاک می‌‌شود:

اوّل: آنكه با مدفوع، نجاست دیگری مثل خون بیرون آمده باشد.

دوّم: آنكه نجاستی از بیرون به مخرج مدفوع رسیده باشد، به جز رسیدن ادرار به مخرج مدفوع در زنان.

سوّم: آنكه اطراف مخرج بیشتر از مقدار معمول آلوده شده باشد.

در غیر این سه صورت، می‌‌توان مخرج را با آب شست و یا به دستوری كه بعداً گفته می‌‌شود، با پارچه و سنگ و مانند اینها پاک كرد، هرچند شستن با آب بهتر است.

مسأله ۷۷. اگر مخرج مدفوع را با آب بشویند باید چیزی از مدفوع بر آن نماند ولی باقی ماندن رنگ و بوی آن اشکال ندارد و اگر در دفعه اوّل طوری شسته شود كه ذرّه‌‌ای از مدفوع بر آن نماند دوباره شستن آن لازم نیست.

مسأله ۷۸. می‌‌توان مخرج مدفوع را با سنگ یا كلوخ یا پارچه و مانند اینها – اگر خشک و پاک باشد – تطهیر كرد و چنانچه رطوبت كمی داشته باشد كه محل را تر نكند، اشكال ندارد.

مسأله ۷۹. اگر مخرج مدفوع با سنگ یا كلوخ یا پارچه یک مرتبه كاملاً پاكیزه شود کافی است ولی بهتر است كه این عمل، سه مرتبه انجام شود، بلكه با سه قطعه هم باشد و اگر با سه مرتبه پاكیزه نشود، باید به قدری تکرار شود تا مخرج كاملاً پاكیزه گردد ولی باقی ماندن اثری كه معمولاً بدون شستن از بین نمی‌‌رود اشكال ندارد.

مسأله ۸۰. پاک كردن مخرج مدفوع با چیزهایی كه احترام آنها لازم است مانند كاغذی كه اسم خداوند متعال یا پیامبران(علیهم‌السلام) بر آن نوشته شده، حرام است و پاک كردن مخرج با استخوان و سرگین اشكال ندارد.

مسأله ۸۱. اگر شک كند كه مخرج را تطهیر كرده یا نه، لازم است آن را تطهیر نماید هرچند به طور معمول همیشه بعد از ادرار یا مدفوع فوراً تطهیر می‌‌كرده است.

مسأله ۸۲. اگر بعد از نماز شک كند كه قبل از نماز مخرج را تطهیر كرده یا نه، نمازی كه خوانده صحیح است ولی برای نمازهای بعدی باید تطهیر كند.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات حضرت آیت الله العظمی سيستاني.


طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي

حضرت آیت الله مکارم شیرازی

آبی که از محل دفع مدفوع خارج شود [کلیات نجاسات ]

پرسش : اگر آبى از محلّ دفع مدفوع انسان خارج شود، و بوى مدفوع هم ندهد، چه حکمى دارد؟ آیا وضو را باطل مى کند؟

پاسخ : در فرض مساله نجس نیست، و وضو را هم باطل نمى کند؛ به طور کلی در صورتی که همراه با نجاستی مانند مدفوع یا خون نباشد پاک است.

موادی که با غائط خارج می شود [کلیات نجاسات ]

پرسش : آیا خرده سبزی و یا حبوباتی که همراه مدفوع خارج می شود متنجس است یا حکم غایط را دارد و عین نجاست محسوب می شود؟

شاید این مطالب را هم بپسندید:

پاسخ : در صورتی که به صورت اصلی باشد متنجس است.

مجرای طبیعی و غیرطبیعی در تخلی [روش های تطهیر مخرج ]

پرسش : آیا اگر تخلی از غیر مجرای طبیعی باشد تطهیر چگونه است؟

پاسخ : در شستن مخرج بول و غائط فرق میان مجراى طبیعى و غیرطبیعى نیست، ولى در مخرج غیرطبیعى غیر آب کفایت نمى‏کند.

وجود ذرات کوچک در مخرج غائط [روش های تطهیر مخرج ]

پرسش : اگر با غیر آب، مخرج غائط تطهیر شود با وجود ذرات کوچک در محل، نماز صحیح است؟

پاسخ : هرگاه مخرج غائط را با سه قطعه سنگ، یا کاغذ و مانند آن پاک کنند و ذرات کوچکى که معمولًا جز با آب برطرف نمى‏شود باقى بماند، ضررى ندارد و مى‏تواند با آن نماز بخواند.

تعداد سنگ یا کاغذ در تطهیر مخرج غائط [روش های تطهیر مخرج ]

پرسش : آیا باید سه قطعه سنگ یا کاغذ باشد یا با سه طرف یک قطعه هم تطهیر می شود؟

پاسخ : هرگاه با سه طرف یک قطعه سنگ محل را پاک کند کافى است، همچنین با سه گوشه یک قطعه کاغذ و پارچه.

شک در تطهیر مخرج [روش های تطهیر مخرج ]

پرسش : اگر شک کند که خود را تطهیر کرده یا نه چه وظیفه ای دارد؟

پاسخ : اگر شک کند که مخرج را پاک کرده، باید خود را تطهیر کند، ولى اگر بعد از نماز شک کند، نمازش صحیح، امّا براى نمازهاى بعد باید خود را تطهیر کند.

تطهير مخرج بول با غير آب [روش های تطهیر مخرج ]

پرسش : آیا مخرج بول هم با غیر آب تطهیر می شود؟ چند مرتبه با آب باید شسته شود؟

پاسخ : مخرج بول با غیر آب پاک نمى‏شود و تطهیر با شیلنگ‏هاى متّصل به آب لوله کشى که در حکم جارى است و همچنین آب قلیل، یک مرتبه کافى‏است؛ هر چند بهتر است با آب قلیل دوبار باشد.

تطهیر مخرج بول با غیر آب در موارد ضرورت [روش های تطهیر مخرج ]

پرسش : فرد مریضى که بنا به عللى نتواند بعد از بول خود را با آب بشوید اگر با پارچه اى خود را تمیز نماید مى تواند نماز بخواند؟

پاسخ : در فرض مساله که محلّ ضرورت است اشکالى ندارد.

تطهیر مخرج بول با محلول آب و سرکه [روش های تطهیر مخرج ]

پرسش : چنانچه خانمی به توصیه پزشک جهت طهارت خود در دستشویی از محلول آب و کمی سرکه استفاده کند آیا محل شسته شده پاک است یا آن آب مضاف محسوب شده و پاک کننده نیست؟

پاسخ : در صورتی که آب بوی سرکه دهد مضاف شده و باعث تطهیر نیست می تواند قبلا خود را با آب معمولی تطهیر کند و بعد با آن محلول بشوید.

تطهیر مخرج غائط [روش های تطهیر مخرج ]

پرسش : آیا مخرج غائط فقط با آب تطهیر می شود؟

پاسخ : مخرج غائط را مى‏توان با آب شست، یا با سه قطعه کاغذ یا سنگ یا پارچه یا مانند آن تمیز کرد، مگر در صورتى که از حدّ معمول تجاوز کرده و اطراف مخرج را آلوده نموده باشد، یا نجاست دیگرى مانند خون با آن بیرون آید، یا از خارج نجاستى به آن برسد، که در این حال فقط با آب پاک مى‏شود.

اولویت تطهیر مخرج غائط با آب [روش های تطهیر مخرج ]

پرسش : کدام راه تطهیر مخرج غائط بهتر است؛ با آب یا با سه قطعه کاغذ یا سنگ یا پارچه؟

پاسخ : در مواردى که مى‏توان مخرج غائط را با غیر آب تمیز کرد، شستن با آب بهتر است.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی مکارم شیرازی.

 

حتما بخوانید

* ویژه نامه احکام طهارت 

 1. رعايت قبله در دستشويي قطار و هواپيما
 2. پوشاندن سر هنگام دستشویی
 3. حكم شرعي ايستاده ادرار كردن
 4. نگاه به عورت
 5. وضو گرفتن در دستشويي
 6. وسواس در ترشحات ادرار
 7. آیا ادرار پسر یا دختر شیرخوار نجس است
 8. ادرار و مدفوع حیوانات حلال گوشت
 9. آيا بخار ادرار نجس است
 10. آيا ترشحات دستشویی نجس است
 11. خروج ادرار و باد معده در هنگام غسل حيض
 12. استبراء زنان
نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

آدرس ایمیل شما به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.

28 نظرات
 1. حسینی می گوید

  سلام من وسواس دارم و مبتلا به یبوست هم هستم مجبورم از دستم برای خروج مدفوع کمک بگیرم با اینکه سعی میکنم ناخن هام کوتاه باشه وبارها ناخن هام رو به وسیله بردن زیر ناخن های دیگه و آب گرفتن میشورم ولی بعد که از دستشویی بیرون میام باز میبینم چیزی زیر ناخن م هست و مجبورم حوله و سایر وسایلی که بعد از اومدن بیرون از دسشویی بهش دست زدم رو آب بکشم. آیا اگر بی اعتنایی کنم و چیزی رو نشورم عیبی داره؟ چون واقعا خسته میشم از این شستشو های فراوان بارها و بارها ناخن هامو میشورم باز میام بیرون میبینم چیزی هست زیر ناخن.مرجع من آقای مکارم هستن اگر راهنماییم کنید ممنون میشم

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   اگر وسواس دارید اعتنا نکنید و توجه نکنید.
   وفقکم الله لکل الخیر

 2. babak می گوید

  سلام در این لینک که در ادامه هست توی سایت گفتید که غساله آب کر اگر نجاست باشد نجس است که نظر آیت الله مکارم است. وقتی آدم محل خروج ادرار را فشار می دهد اطرافش نجس می شود. وقتی آب می گیرد غساله آب نجس است اگر در آن نجاست باشد. الان آبی که وقت شست و شو از جاهای دیگر عبور می کند یا غساله است و به جاهای دیگه می خوره نجسه؟ باید هر جا آب خورد رو آب گرفت؟ این لینک که توی سایت بود: https://hadana.ir/%D8%A2%D8%A8-%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%BA%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%B4%D9%8A%D8%A1-%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%AC%D8%B3/
  من گیج شدم.

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   دقت کنید نوشته اگر عین نجاست در آن باشد نجس است، اگر نباشد پاک است. محل خروج ادرار را اگر کسی آب بگیرد معمولا اثری از عین آن نمی ماند!. مراقب باشید دچار وسواس نشوید.
   وفقکم الله لکل الخیر

   1. babak می گوید

    ببینید، فکر کنم خیلی بد پرسیدم. من سوالم اینه، اگر محل خروج ادرار را آب بگیرم خب توش ادرار هست و از سایر اعضای بدن عبور می کند و غساله اش به بدن می خورد. آیا آنجا ها را هم باید آب گرفت؟

    1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

     سلام علیکم
     ! سوال شما خیلی وسواس گونه است!. اعتنا نکنید. ترشحات آب کر در برخورد با نجاست پاک است.
     در غیر این صورت با دفتر مرجعتان تماس حاصل فرمایید.
     وفقکم الله لکل الخیر

 3. علی می گوید

  به نام خدا سلام.
  من یک مشکلی برام پیش اومده که هرکاری می کنم درست نمی شه. ببینید وقتی محل خروج مدفوع رو آب می گیرم و با دست می شورم همیشه یکم می مونه چون دستمال کاغذی می زنم می بینم. بعد که بیشتر می شورم با دست و آب، محلش زخمی می شه و خون می آد. کلافه شدم. می شه کمکم کنید؟ من یک حدیث خوندم که امام صادق گفته نباید جست و جو کرد ولی من که مطمئنم خون اومده. تکلیف من چیه؟

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   شرعا موظف هستید که اعتنا نکنید.
   مشکل شما حکم شرعی نیست، حتما باید به یک مشاور مراجعه کنید و درمان وسواس را داشته باشید. می توانید از طریق سایت نوبت بگیرید تا بیشتر راهنمایی کنیم.
   وفقکم الله لکل الخیر

 4. مسعود می گوید

  سلام آیت الله سیستانی میگویند مخرج ادرار یک بار شستن کافیست و غساله اش در صورتی که ادرار بیش از حد نچسبیده باشد نجس نیست من دفتر ایشون هم زنگ زدم که منظور از این بیش از حد چیه اما درست متوجه نشدم و در این مورد به مشکل بر خوردم میشه توضیح بدید
  مثلا ما اگر بخواهیم آلت رو دو قسمت کنیم یکی کلاهک یا همون سر آلت و یکی بقیه آلت یا همون قسمت پایینی آلت
  مثلا ایشون میگه نباید ادرار از کلاهک به قسمت پایینی بره؟

  1. حجت الاسلام مهدی یوسف وند می گوید

   سلام علیکم
   شما کدام مسئله را می گویید؟؟؟.
   در رساله ایشان آمده است:
   مسأله ۷۵. مخرج ادرار تنها با آب پاک می‌‌شود و یک بار شستن با آب كر یا آب لوله كشی شهری یا آب قلیل كافی است، هرچند احتیاط مستحب این است كه با آب قلیل دو بار شسته شود و بهتر آن است كه سه بار شسته شود.
   وفقکم الله لکل الخیر

 5. Sahar می گوید

  با سلام
  خیلی ببخشید این سوال رو میپرسم ولی جوابشو جایی پیدا نکردم
  من گاهی به علت یبوست مجبور میشوم انتهای مدفوع را به کمک انگشت خارج کنم و این موضوع اصلاااا به قصد لذا نبوده و اطلاعی هم از این موضوع نداشتم. آیا این کار غسل جنابت را واجب می‌کند؟ اگر بله من این مدت را چه کنم؟
  مرجع آیت الله خامنه ای
  با تشکر

  1. حجت الاسلام مهدی یوسف وند می گوید

   سلام علیکم
   غسل جنابت در این فرض واجب نمی شود.
   وفقکم الله لکل الخیر

 6. علی می گوید

  سلام ببخشید من ی حالتی برام پیش میاد مثلا میرم دستشویی میبینم لباس زیرم کمی ولی خیلی خیلی کم رنگش مایل به زرد شده و احتمال قوی میدم مخرج بول کامل نشسته بودم یا این که وقتی باد معده اومده خیلی کم مدفوع هم اومده. و اینکه این قسمت بوی خاصی هم داره. آیا همینکه ممکنه عرق باشه کفایت میکنه که پاکه؟

  1. حجت الاسلام مهدی یوسف وند می گوید

   سلام علیکم
   این حالتی که می فرمایید ظاهرا وسواس هست، به وسواس اعتنا نکنید.
   وفقکم الله لکل الخیر

 7. M می گوید

  سلام من در شستن محل مدفوع وسواس دارم زائده ی **** طهارت بگیرم یا خیر پاسخ شما میتونه کمک بزرگی بهم کنه چون میتدسم نهایتا دچار بیماری بشم

  1. حجت الاسلام مهدی یوسف وند می گوید

   سلام علیکم
   اصلا نیاز به این طور شستن نیست، کاملا مشخص از است که وسواس هست!، حتما به یک مشاور روانشناس رجوع کنید وراه های مقابله با وسواس را یاد بگیرید.
   وفقکم الله لکل الخیر

 8. ناشناس می گوید

  سلام
  اگر قسمتی از بدن به بول نجس شود مثلا (مچ پا) با آب لوله کشی چند بار روی آن باید آب ریخت؟

  1. حجت الاسلام مهدی یوسف وند می گوید

   سلام علیکم
   یک بار.
   وفقکم الله لکل خیر

 9. ممنون میشوم که هرچه سریع تر پاسخ دهید ممنون می گوید

  سلام.ببخشید مزاحم شدم بنده سوالی دارم که نتوانستم در سایت ها جوابش را پیدا کنم بنده پسر نوجوانی۱۷ساله هستم که بعد از هربار به مدفوع معمولا همراه با مدفوع یا بعدش ابی چسبناک خارج می شود(توجه ادرار نمیگم) می خواستم بدونم ایا این اب نجس است؟اگر خودش نجس نیست ولی چون به مدفوع که نجس هست تماس پیدا می کند و نجس می شود ایا فقط اب بگیرم پاک میشود یا اینکه حتما باید از روی دست پاک شود(چون بعضی مواقع حتی اب هم میگیرم ولی باز به دستم میچشبد؟ شرمنده که مزاحم شدم

  1. حجت الاسلام مهدی یوسف وند می گوید

   سلام علیکم
   اگر آبى از محلّ دفع مدفوع انسان خارج شود،در صورتی که همراه با نجاستی مانند مدفوع یا خون نباشد پاک است.
   و اگر همراه با مدفوع باشد یک بار آب کر بگیرید پاک است و نیازی به دست کشیدن هم نیست.
   وفقکم الله لکل خیر

 10. وسواسی می گوید

  با سلام.و تشکر بابت سایت بسیار مفیدتان. بنده بعد از تخلی بول استبراء هم میکنم همیشه.ولی بعضی اوقات مخصوصا تو گرمای الان بوی بدی از لباس زیرم حس میکنم. نمیدونم این بوی بد از تعریقه یا باقیمانده بول در مجرای من .وظیفه ام چیست؟ البته وسواس هم دارم و تحت درمان مشاور هستم .نمیدانم ایا این هم ناشی از وسواسم هست و نباید اعتنا کنم یا…؟باتشکر مرجع تقلیدم ایت الله مکارم

  1. حجت الاسلام مهدی یوسف وند می گوید

   سلام علیکم
   بوی بد؟!.
   کجای رساله این را نوشته است. همان چیزی که در رساله آمده است را انجام بدهید.
   بدیهی است که پاک است و به وسواس اعتنا نکنید.
   وفقکم الله لکل خیر

 11. B.r می گوید

  سلام
  من برای تطهیر مخرج غائط با شلنگ اب کمی اب وارد مقعدم میکردم
  ایا اشکال داره حرامه روزهام باطله
  اخه نمیشه اینکارو نکرد
  اگه اینکارو نکنم یه مقدار خیلی کم غایط میمونه تو قسمت داخلیه مقعد حسش میکنم منم بدم میاد میرم میشورم
  الانم کلا عادتم شده برای تطهیر مخرج غائط اینکارو حتما انجام میدم
  مرجع تقلیدم اقای خامنه ای

  1. حجت الاسلام مهدی یوسف وند می گوید

   سلام علیکم
   ظاهرا دچار وسواس هستید، حسی که می کنید نباید به آن توجه کنید، همینکه در ظاهر آثاری از نجاست نباشد پاک است و نیازی به این کارها نیست.
   اگر آب وارد می شود روزه شما محل اشکال است، لازم است با دفتر مرجعتان تماس حاصل کنید.
   در سایت هدانا حکم اماله در حال روزه را نیز بخوانید.
   وفقکم الله لکل خیر

 12. سجاد می گوید

  دستتون بابت مطالب درد نکنه و انشاا… خدا بهتون خیر بده ولی لطفا پاسخ این سوال هم بگذارید گاهی اوقا بعد از مدفوع کردن موقع شستشو یه غده ای انگار میزنه بیرون همون جایی که مدفوع ازش میاد بیرون(مخرج)، حالا اگر یه بار که داشتیم می شستیم اوننیاد بیرون و بعد اینکه بیرون اومدین برای مثال کج بشینیم و اون غده بیرون بیاو به سطح شلوار بخوره آیا باعث نجس شدن شلوار میشه؟برای این میگم که در موقع شستشو بیرون نزده بود تا شسته شود.لطفا پاسخ بدهید.

  1. حجت الاسلام مهدی یوسف وند می گوید

   سلام علیکم
   مراقب باشید دچار وسواس نشوید.
   پاک است اگر آلوده به مدفوع نیست.
   وفقکم الله لکل الخیر

 13. N می گوید

  سلام وقتتون بخیر … می خواستم موضوعی رو در میون بزارم که شخصا کمی در مطرح کردنش اکراه دارم می بخشید من در سن ۱۵ سالگی به علت تنبلی کردم برای اجابت مزاج در کمال ناباوری دچار ناخودداری شدم با وجود این که خیلی سال از اون موضوع میگذره یادآوریش موجب پریشان خاطری و همچنین وسواس الکی به وسایل آن دوره شده خودمو خیلی سرزنش میکنم که چرا این اتفاق افتاد مثلا این دیدگاه دارم که هیچ شخص سالم بزرگسالی این اتفاق برایش نمیوفته …. کمک کنید از این حس منزجر کنده راحت شم ( با تشکر )

  1. حجت الاسلام مهدی یوسف وند می گوید

   سلام علیکم
   درباره وسواس مطالب مختلفی در سایت منتشر شده است سرچ کنید و بخوانید.
   اگر این وسواس طولانی شده است حتما با یک مشاور روانشناس مشورت کنید و راهکارهای درمان وسواس را یاد بگیرد.
   در باره ناخوداری علاوه بر روانشناس لازم است با متخصص مجاری ادرار صحبت کنید، و آزمایشات لازم را انجام بدهید.
   وفقکم الله لکل الخیر