وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

بلوغ در ميقات و قبل از مشعر

0

بلوغ در ميقات و قبل از مشعر
لگو احکام حج و عمره

بلوغ در ميقات و قبل از مشعر

 

21- اگر نابالغ، قبل از احرامْ در ميقات بالغ شود و مستطيع باشد، حجّ او حَجّةالاسلام است؛[1] و همچنين است اگر هنگام دركِ‏[2] مشعرالحرام بالغ شود.[3]

 

[1] ( 2). آية اللَّه فاضل و آية اللَّه مكارم: و كافى است كه از همان محل مستطيع باشد.

 

[2] ( 3). آية اللَّه بهجت: كفايت ادراكِ آنچه با آن حج ادراك مى‏شود، اگر چه اضطرارىِ مشعر باشد، با انجام واجب از اضطرارىِ عرفه خالى از وجه نيست( كتاب حج، ص 3).

[3] ( 4). آية اللَّه بهجت: با ساير شروط و با اداى واجبات لاحقه، بدون نياز به تجديد نيت حَجّةالاسلام يا تجديد نيت احرام يا نيت وجوب به مجرّد كمال، و معتبر است از زمان كمال نه قبل از آن، استطاعت او به قدر فراغ از واجبات حج بنابر اظهر، و در صورت ادراك حج به ‏نحو صحيح در إجزاء عمره سابقه بر كمال از متمتع تأمل است، و احوط اعاده عمره است به‏قصد وظيفه بعد از اتمام حج اگر در اشهُر حج باشد و اگر نباشد در سال آينده به قصد وظيفه انجام ‏دهد عمره را با حج ‏تمتع بنابر احوط( كتاب حج، ص 3).

آية اللَّه تبريزى: كفايت از حَجّةالاسلام نمى‏كند. بلكه اگر متمكن بود طبق مسأله 169 مناسك، براى عمره تمتع احرام ببندد و اعمال عمره و حج را اتيان كند، كفايت مى‏كند. و در غير اين صورت بايد آن حج را تمام كند و در سال‏هاى آينده، چنانچه مستطيع بود، حَجّةالاسلام را بجا آورد و اگر مجنون قبل از فوت زمان عمره تمتع عاقل شود بر فرض استطاعت محرم شده و اعمال را انجام مى‏دهد و در غير اين فرض اتمام حج بر او واجب نيست.

آية اللَّه خويى: كفايت از حَجّةالاسلام نمى‏كند.( و تفصيلى دارند به مناسك، مسأله 4 مراجعه شود).

آية اللَّه صافى، آية اللَّه گلپايگانى: احوط بلكه اقوى عدم كفايت از حَجّةالاسلام است و همچنين نسبت به مجنون.

آيةاللَّه فاضل: هرچند احتياط مستحب آن است كه در صورت استطاعت، حج را درسال‏هاى بعد اعاده كند.( مناسك، ص 10).

آية اللَّه مكارم: احتياط واجب در هر دو، اعاده بعد از آن است، در صورتى كه مستطيع شوند.

منبع: سایت هدانا برگرفته از مناسك حج با حواشى و مطابق با فتاوای دوازده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: خامنه ای، سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، وحید خراسانی، بهجت،فاضل ، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

حتما بخوانيد

ویژه نامه احکام حج و عمره

ویژه نامه احکام جامع سایت هدانا

     

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

با توجه به حجم سوالات، به سوالات تکراری پاسخ داده نمی شود لطفا در سایت «سرچ» کنید.