وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

بلوغ در ميقات و قبل از مشعر

0

بلوغ در ميقات و قبل از مشعر
لگو احکام حج و عمره

بلوغ در ميقات و قبل از مشعر

 

21- اگر نابالغ، قبل از احرامْ در ميقات بالغ شود و مستطيع باشد، حجّ او حَجّةالاسلام است؛[1] و همچنين است اگر هنگام دركِ‏[2] مشعرالحرام بالغ شود.[3]

 

[1] ( 2). آية اللَّه فاضل و آية اللَّه مكارم: و كافى است كه از همان محل مستطيع باشد.

 

[2] ( 3). آية اللَّه بهجت: كفايت ادراكِ آنچه با آن حج ادراك مى‏شود، اگر چه اضطرارىِ مشعر باشد، با انجام واجب از اضطرارىِ عرفه خالى از وجه نيست( كتاب حج، ص 3).

[3] ( 4). آية اللَّه بهجت: با ساير شروط و با اداى واجبات لاحقه، بدون نياز به تجديد نيت حَجّةالاسلام يا تجديد نيت احرام يا نيت وجوب به مجرّد كمال، و معتبر است از زمان كمال نه قبل از آن، استطاعت او به قدر فراغ از واجبات حج بنابر اظهر، و در صورت ادراك حج به ‏نحو صحيح در إجزاء عمره سابقه بر كمال از متمتع تأمل است، و احوط اعاده عمره است به‏قصد وظيفه بعد از اتمام حج اگر در اشهُر حج باشد و اگر نباشد در سال آينده به قصد وظيفه انجام ‏دهد عمره را با حج ‏تمتع بنابر احوط( كتاب حج، ص 3).

آية اللَّه تبريزى: كفايت از حَجّةالاسلام نمى‏كند. بلكه اگر متمكن بود طبق مسأله 169 مناسك، براى عمره تمتع احرام ببندد و اعمال عمره و حج را اتيان كند، كفايت مى‏كند. و در غير اين صورت بايد آن حج را تمام كند و در سال‏هاى آينده، چنانچه مستطيع بود، حَجّةالاسلام را بجا آورد و اگر مجنون قبل از فوت زمان عمره تمتع عاقل شود بر فرض استطاعت محرم شده و اعمال را انجام مى‏دهد و در غير اين فرض اتمام حج بر او واجب نيست.

آية اللَّه خويى: كفايت از حَجّةالاسلام نمى‏كند.( و تفصيلى دارند به مناسك، مسأله 4 مراجعه شود).

آية اللَّه صافى، آية اللَّه گلپايگانى: احوط بلكه اقوى عدم كفايت از حَجّةالاسلام است و همچنين نسبت به مجنون.

آيةاللَّه فاضل: هرچند احتياط مستحب آن است كه در صورت استطاعت، حج را درسال‏هاى بعد اعاده كند.( مناسك، ص 10).

آية اللَّه مكارم: احتياط واجب در هر دو، اعاده بعد از آن است، در صورتى كه مستطيع شوند.

منبع: سایت هدانا برگرفته از مناسك حج با حواشى و مطابق با فتاوای دوازده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: خامنه ای، سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، وحید خراسانی، بهجت،فاضل ، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

حتما بخوانيد

ویژه نامه احکام حج و عمره

ویژه نامه احکام جامع سایت هدانا

     

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

آدرس ایمیل شما به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.