وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

اگر مرد طلاق ندهد تکلیف چیست

بى شك فشار آوردن به زن براى بخشيدن مهريه و يا بلاتكليف گذاشتن او به منظور راضى كردن همسر به دادن وجه در عوض طلاق و… امرى است غيرشرعى و غيراخلاقى كه در آيات و روايات متعدد از آن به شدّت نهى شده است.

181

اگر مرد طلاق ندهد تکلیف چیست

فهرست این نوشتار:

 

بى شك فشار آوردن به زن براى بخشيدن مهريه و يا بلاتكليف گذاشتن او به منظور راضى كردن همسر به دادن وجه در عوض طلاق و… امرى است غيرشرعى و غيراخلاقى كه در آيات و روايات متعدد از آن به شدّت نهى شده است.

آيه 19 سوره نسا در اين باره مى گويد:

«… وَ لا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَيْتُمُوهُنَّ…» «و آنان را تحت فشار قرار ندهيد كه قسمتى از آنچه را به آنها داده ايد (از مهر)، تملك كنيد»

و در آيه 129 همين سوره به مناسبتى به مردان امر مى كند كه همسران خود را بلاتكليف رها نكنيد كه نه مانند شوهردار باشند و نه بى شوهر.

در صورتى كه مردى بدون دليل و از طرق آزار و اذيت و يا عدم انجام تكاليف زناشويى، همسر خويش را تحت فشار قرار دهد، زن مى تواند با ارائه دادخواست به دادگاه خانواده الزام مرد به انجام وظايف زناشويى را درخواست و در صورت استنكاف مرد تقاضاى طلاق قضايى از سوى دادگاه بنمايد.

مواردى را كه زن مى تواند درخواست طلاق نمايد عبارت است از:

1 براساس ماده 1129 قانون مدنى: «در صورت استنكاف شوهر از دادن نفقه و عدم امكان اجراى حكم محكمه و الزام او به دادن نفقه، زن مى تواند براى طلاق به حاكم رجوع كند و حاكم، شوهر او را اجبار به طلاق مى نمايد. همچنين است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه».

2 براساس ماده 1130 قانون مدنى: «در صورتى كه دوام زوجيت موجب عسر و حرج زوجه باشد وى مى تواند به حاكم شرع مراجعه كرده و تقاضاى طلاق كند، چنانچه عسر و حرج مذكور در محكمه ثابت شود دادگاه مى تواند زوج را اجبار به طلاق نمايد و در صورتى كه اجبار ميسر نباشد زوجه به اذن حاكم شرع طلاق داده مى شود»(1).

(1) براى مطالعه بيشتر ر. ك: مباحثى از حقوق زن، حسين مهرپور، ص. 144 .پرسمان


طلاق دادگاهى

پرسش 240 . دخترى بعد از گذشت چند هفته از ازدواج، به جهت اختلاف فكرى و عقيدتى به هيچ وجه حاضر به زندگى با شوهر نيست و به منزل پدرش رفته است، شوهر نيز از روى عناد حاضر به طلاق نيست، آيا حاكم شرع مى تواند براى نجات زندگى دختر، صيغه طلاق را اجرا كند؟

آيات عظام امام، بهجت، تبريزى و سيستانى: اگر به فرض هم احراز شود كه ادامه زندگى با شوهر ياد شده، با عسر و حرج فراوان همراه است، باز براى حاكم شرع ولايت بر طلاق ايجاد نمى كند، بلكه اختيار طلاق با شوهر است.

آيات عظام خامنه اى، صافى، فاضل، مكارم، نورى و وحيد: اگر احراز شود كه ادامه زندگى با شوهر ياد شده، با عسر و حرج فراوان همراه است و او نيز از طلاق زن امتناع مى ورزد (هر چند با اجبار او به طلاق)، حاكم شرع يا نماينده اش مى تواند طلاق بدهد؛ ولى صرف عدم تمايل به زندگى و ناسازگارى با شوهر از موارد عسر و حرج نيست.

امتناع از طلاق

پرسش 241 . چنانچه شوهر همسر خود را اذيت كند و نفقه اش را ندهد و از دادن طلاق نيز امتناع ورزد، آيا دادگاه مى تواند طلاق دهد؟

همه مراجع (به جز امام): اگر احراز شود كه شوهر نفقه زن را نمى دهد، حاكم شرع يا نماينده اش او را بين پرداخت نفقه يا طلاق مخير مى كند. چنانچه از هر دو امتناع ورزد (و امكان پرداخت نفقه از مال او نباشد) مى تواند به تقاضاى زن وى را طلاق دهد.[3]

امام: اختيار طلاق با شوهر است ولى زن مى تواند با مراجعه به دادگاه او را وادار كند كه نفقه اش را بدهد.[4]

تنفر زن و طلاق

پرسش 243 . شوهرى به تمام وظايف و حقوق زناشويى عمل مى كند ولى زن از ادامه زندگى با او نفرت و كراهت دارد و مى خواهد با بذل مهريه تقاضاى طلاق كند؛ آيا با فرض امتناع مرد از طلاق، حاكم شرع مى تواند طلاق بدهد؟

همه مراجع: خير، در فرض ياد شده، حاكم شرع نمى تواند مرد را وادار به طلاق كند و اين طلاق صحيح نيست.[5]

 • [1]. تبريزى، استفتائات، س 1704 و صراط النجاه، ج 2، س 1215؛ امام، استفتائات، ج 3، احكام طلاق، س 23 و 43؛ سيستانى، سايت، طلاق و دفتر: بهجت.
 • [2]. فاضل، جامع المسائل، ج 1، س 1586 ؛ صافى، جامع الاحكام، ج 2، س 1449 و 1450؛ مكارم، استفتائات، ج 1، س 932 ؛ خامنه اى، استفتاء، س 888 ؛ نورى، استفتائات، ج 2، س 695.
 • [3]. تبريزى، استفتائات، س 1672؛ خامنه اى، استفتاء، س 933؛ وحيد، منهاج الصالحين، ج 3، م 1406؛ سيستانى، منهاج الصالحين، ج 3، م 356؛ فاضل، جامع المسائل، ج 1، س 1594 ؛ مكارم، استفتائات، ج 1، س 937 و 939؛ صافى، جامع الاحكام، ج 2، س 1344 ؛ دفتر:بهجت و نورى.
 • [4]. امام، استفتائات، ج 3،احكام طلاق، س 12 و 23.
 • [5]. خامنه اى، استفتاء، س 913؛ مكارم، استفتائات، ج 2، س 1145 و 1147 و دفتر: همه مراجع.(احكام ازدواج،پرسمان).

 

حضرت آیت الله مکارم شیرازی
حضرت آیت الله مکارم شیرازی

سؤال ۹۳۲ – هرگاه مردى زندگى را بر همسرش سخت بگيرد و حاضر به طلاق او هم نباشد قاضى در چه صورتى مى‌تواند اين زن را طلاق دهد؟

جواب: طلاق در صورتى براى قاضى جايز است كه عدم امكان سازش در حدى باشد كه منجر به عسر شديد و حرج اكيد گردد زوج شخصاً حاضر به طلاق نباشد و طلاق قاضى طلاق رجعى است، ولى اگر رجوع واقع شود و باز موضوع عدم سازش باقى باشد مجدّداً طلاق مى‌دهد تا سوّمين مرتبه كه طلاق بائن بشود.

سؤال ۹۳۴ – طلاق زنى كه همسرش ترياكى است و مدّتى است كه مفقود الاثر شده و محكوم به اعدام است، چگونه است‌؟

جواب: چنانچه فرار كرده و اميد به بازگشت او نيست و زن در عسر و حرج شديد مى‌باشد و زندگى كردن با چنين مردى براى او مقدور نيست حاكم شرع مى‌تواند او را طلاق دهد، ولى اگر مى‌تواند صبر كند و احتمال بازگشت و امكان زندگى با او وجود دارد، حكم او عدم طلاق است.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی.


مطابق نظر آيت الله سيستاني

مطابق نظر آيت الله سيستاني

  مسئله409ـ اگر شوهری بدون دلیل شرعی ، همسرش را اذیت و آزار کند او می تواند به حاکم شرع مراجعه کند تا شوهر، ملزم به حسن رفتار گرددو اگر سودمند واقع نشد به هر گونه که حاکم صلاح بداند او را تنبیه می نماید و اگر آن هم فایده نبخشید، زن می تواند درخواست طلاق کند و اگر شوهر، اورا طلاق نداد واجبار به حسن معاشرت، میسر نشد، حاکم شرع آن زن را طلاق می دهد.

مسئله423ـ چه زمانی ، زن می تواند از حاکم شرع، در خواست طلاق کند؟
آیا زنی که شوهرش دائم با او بدرفتاری می کند و یا نیاز جنسی اورا ارضاء نمی کند به طوری که بیم آن می رود که به او نگاه افتد، می تواند پیشنهاد طلاق دهد و آیا در چنین صورت، طلاق داده می شود؟

جواب: اگر شوهری از انجام حقوق همسرش خود داری کندو پس از اجبارحاکم شرع به رعایت یکی از دو امر (طلاق و یا حسن معاشرت)، نتیجه گرفته نشود زن می تواند از حاکم شرع در خواست طلاق کند و مواردی که زن می تواند از حاکم شرع در خواست طلاق کند به قرار ذیل است:

1ـ موقعی که شوهر،نفقه و هزینه زندگی همسرش را نپردازدو حاضر به طلاق دادن هم نشود و همچنین اگر شوهری قادر به پرداخت هزینه نباشد و ازدیگر سو،طلاق هم ندهد.

2ـاگر شوهری همسرش را بیازارد و برابر دستور خدا با وی رفتار نیکو کند.

3ـ هرگاه مردی همسرش را رها کرده و او بلا تکلیف گذاردطوری که گویا شوهر ندارد.
و اما درصورتی که مرد فقط نیاز جنسی همسرش را نمی تواند بطور کامل برآورده سازد و بیم آن رود که زن به گناه افتد هر چند که بنابر احتیاط واجب شوهر هر طور که شده از نظر مسائل جنسی همسرش را ارضاء کند و یا او را طلاق دهد با این وجود اگر چنین نکرد بهتر ان است که زن شیوه صبر و انتظار پیشه کند.

مسئله443ـ یک زن و شوهر در کشور غیر اسلامی برابر مقرارت آن کشور طلاق قانونی گرفته اند اما مرد،حق قانونی و شرعی همسرش را نمی دهد و حرف واسطه ها را نمی پذیرد تکلیف چنین زنی چیست با علم به این که صبر و شکیبایی بر این وضع برای او فوق العاده طاقت فرسا می باشد؟

جواب: آن زن به حاکم شرع و یا نماینده او مراجعه می کند و آنان شوهر را به رعایت یکی از دو کار الزام می کنند یا هزینه بپردازدو یا طلاق شرعی دهد هر چند با وکالت دادن به یک شخص ثالث. و هر گاه شوهر از هر دو کار خود درای کرد و پرداخت نفقه، از دارایی شوهر امکان نداشت حاکم شرع و یا نماینده او،وی را طلاق می دهند.

حتما بخوانيد

*- ويژه نامه احکام ازدواج 

ویژه نامه احکام زن و شوهر

نحوه خواندن صیغه ازدواج دائم (متن+ترجمه)

نحوه خواندن صیغه ازدواج موقت(متن+ترجمه)

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

با توجه به حجم سوالات، به سوالات تکراری پاسخ داده نمی شود لطفا در سایت «سرچ» کنید.

181 نظرات
 1. احمد می گوید

  سلام حاج آقا وقتتون بخیر
  بنده یک ساله با خانمم عقد کردم . به دلیل دخالت های مکرر خانواده ایشون الان مدتیه همسرم رفته خونه پدرش و اصلا با من حرف نمیزنه و یک کلام میگه طلاق . مهریشم اجرا گذاشته .
  حاج آقا بنده هیچ مشکلی ندارم . حتی حاضرم مهریه ایشون رو بپردازم و هر ماه هم مبلغی به عنوان نفقه به حساب ایشان واریز میکنم . کارمند هستم . هیچ اعتیادی هم ندارم هیچ مریضی هم ندارم . هیچ سابقه کیفری هم ندارم . تحصیل کرده هستم . مسکن هم تهیه کردم . همسرم مایل به زندگی نیست ولی بنده بی نهایت عاشق ایشونم و حاضر به طلاق نیستم .
  ایشون سر لجبازی و به خاطر پدر و مادرش نمیاد با من زندگی کنه .
  حالا سوال بنده اینه که تا زمانی که بنده راضی به طلاق دادن نباشم ایشون نمیتونن طلاق بگیرن؟ دادگاه تا زمانی که بنده راضی به طلاق نباشم رای به طلاق صادر نخواهد کرد ؟
  به خدا قصدم فقط برگردوندن همسرم به زندگی هست و به هیچ وجه قصد اذیت ایشون رو ندارم
  ممنون میشم پاسخ صریح و واضح بدید . خدا هم در دنیا و هم در آخرت خیرتون بده

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   توصیه می کنم از قسمت مشاوره یک وقت مشاوره تلفنی با بنده بگیرید تا انشاالله راهنمایی کنم و بتوان مشکل را حل کرد.
   وفقکم الله لکل الخیر

 2. F می گوید

  سلام حاج آقا یک ماه ونیم باردار هستم متوجه شدم شوهرم بایک زن شوهر دار از قبل از ازدواج شون دوست بودن هنوز در ارتباط هستند
  من نمی تونم بایک مرد بی بند وبار زندگی کنم چون خودم هیچ وقت حتی دوران مجردی باهیج پسری حتی فامیل کاری نداشتم دانشگاه می رفتم اصلا باپسرا صحبت نمی کردم
  حاج آقا نمی تونم به هیچ کس بگم شما راهنماییم کنید
  چه کار کنم
  نمی تونم با آدم بی بند وبار زندگی کنم

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   مسئله زوایای مختلفی دارد، طبیعتا در این این چند سطر نمی گنجد اما لازم هست حتما مشاوره داشته باشید، ریشه یابی باید کرد که چه کاستی در این رابطه بوده یا چه کمبود شخصیتی دارند که به دنبال این کار رفته اند.
   بحث خیانت پیچیده است و نیازمند صبر و دقت و مشاوره است. طبیعتا اگر درست حل نشود آسیب های چدی به طرفین خواهد زد.
   فعلا شما قبل از اینکه کاری بکنید اول صبر کنید به هیچ عنوان کسی را خبر دار نکنید، حتما با مشاور صحبت کنید تا در جریان کم و کیف کار و ارتباط باشند.
   می توانید از قسمت مشاوره سایت هدانا نیز اقدام نمایید.
   وفقکم الله لکل الخیر

 3. F می گوید

  حاج آقا کمک کنید نمی دونم چه کار کنم
  بیست روز ازدواج کردم گوشی شوهرم متوجه شدم شوهرم بایک خانم که قبلا دوست بودن ارتباط دارن
  وقتی از همسرم سوال پرسیدم گفت دوست بچگی بوده
  دختره بهش گفته باهاش ازدواج کنه اما شوهرم قبول نکرده
  هنوز شماره دختره داره؟
  خانم واتساپ وضعیت عاشقانه میگذاشتن وضعیت نوشته بود که کم کم از هم فاصله بگیرید
  شوهرم کنارم بود خودش گوشی دستم دادازش پرسیدم عشقت کیه گفت هیچکس
  دوستم برام وضعیت گذاشته
  بعدش شوهرم براش نوشت خانم سلام میرسونه
  دختره نوشته سلام از ماست
  به شوهرم شک دارم نمیتونم به هیچ کس بگم حاج اقا چه کارکنم
  قبل از ازدواج خواهرش گفته بود(زمان خواستگاری)
  دختره بهش پیام میده اون جـواب نمیده
  اما الان شماره دختره داره؟
  چه کار کنم؟

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم خواهر گرامی
   توصیه می کنم یک وقت مشاوره بگیرید من با ایشون و شما صحبت کنم، طبیعتا باید نسبت به این زندگی متعهد و مسئول باشند معنا نمی دهد که حتی در این سطح هم ارتباط داشته باشند.
   طرف مقابل هم نباید به این راحتی پیام بدهند، زمانی که ایشون جدی نیستند طرف هم به خودش این اجازه را می دهد که در یک قدمی زندگی شما دام خودش پهن کند، و شما و همسر محترم فقط نگاه بکنید.
   طبیعتا همسر شما متعهدانه باید جدی این اجازه را ندهند، چونکه متعهد و مسئول این زندگی هستند.
   مدتی هم نماز جعفر طیار بخوانید به خوبی این قضیه از ریشه شرش کنده شود. خوب است این پیام را همسر شما نیز بخوانند.
   وفقکم الله لکل الخیر

   1. F می گوید

    سلام
    ممنونم از اینکه جواب دادید
    نه میتونم مشاوره برم نه می تونم به هیچ کس بگم حالم بده

 4. F می گوید

  سلام بیست روز ازدواج کردم گوشی شوهرم متوجه شدم شوهرم شماره خانم که قبلا دوست بودن هنوز دارن وضعیت واتساپ مبینن اون خانم وضعیت واتساپ عاشقانه میزارن
  چه طوری بهش بگم شماره اون خانم پاک کن
  نمی دونم چه کار کنم؟

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   مستقیم با ایشون گفت گو کنید که این شماره رو مسدود کنند، طبیعتا زوجین باید به هم متعهد و در قبال رابطه ای که دارند باید مسئولانه برخورد کنند.
   وفقکم الله لکل الخیر

 5. محمد می گوید

  سلام و عرض ادب خدمت شما. من ۵ ساله ازدواج کردم ۴ ساله زیر سقف بودیم اول از همه بگم که پدر زنم زندگیمونو از اول دچار چالش کرد و من ساده و متین در مقابل اینها بودم و احترام داشتم اما زنم هیچوقت پشتم نبود و همیشه در مقابل اینها پشتمو خالی کرد و من احساس غربت میکردم هیچ بدی در حقش نکردم تنها جرمم سادگیو متانتم بود حتی بعدا مشکلو زیر زبون کشیدم فهمیدم دوستم نداره اما بهونش رابطه زناشویی بود که خودش مشکل داشت منو بارها تو رابطه از اومدن بچه منو میترسوند که اگه بشه فلان میکنم اینکارو میکنم خلاصه نهایتا مهرو گذاشتن اجرا دست گذاشتن رو خونه ماشینی که با سختی بدست اوردم منم گفتم تو اگه نمیخوای مهرتو ببخش منم خلاف میلم طلاق میدم وگرنه من دیگه ادم سابق نیستم اگه مهر بخوای باید سر زندگیت باشی تابع و طابق اونم مثلا خواست بذل کنه رفتیم مشاور غربالگری اما هنوز دست از توقیفی مال ما برنداشته منم گفتم برای ادامه کار باید توقیفی رو برداری اما اینها اینکارو نمیکنن و معلومه نقشه دارن هم طلاق بگیرن هم مهریه منم راضی نیستم … تکلیف چیه چکار با این آدمای کلاّش بکنیم؟

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم برادر عزیز
   دعا می کنیم که انشاالله مشکلات شما به زودی حل شود. اما توجه کنید،هرچقدر هم شما متین و خوب باشید این انتخاب ما بوده و اینگونه نیست که ما در انتخاب هایمان بی تاثیر باشیم. برای همین بارها تاکید کرده ایم که مشاوره پیش از ازدواج و تحقیق و بررسی ملاک های اصلی مثل دین داری و دین مداری در اولویت است.
   توصیه جدی الان بنده این هست الان مشاوره بروید، با یک مشاور آگاه و متدین. تا بهتر مسائل را بررسی و راهنمایی کنند.
   وفقکم الله لکل الخیر

 6. اسما می گوید

  سلام
  ۷ساله ازدواج کردم .یه پسر دارم ۶سالشه.ایشون ***هستن واصلا کار نمیکردن همش تو خونه میخوابیدن وجایی نمیرفتن خودم کار میکردم خیاطی ومعلم قران بودم وخانواده ی پدرم منو ساپورت میکردن .شوهرم تو این ۷سال همش بد دهن بود راحت هر فحشی رو میداد حتی به پدر ومادرم وخواهرم.با دوستای صمیمیه من پیامک غیر اخلاقی میدادن که دوستام بهم میگفتن حتی بعضیاشون شوهر دار بودن.خودارضایی شدید داشتن.وبه فیلم پورن شدیدا اعتیاد داشتن.اصلا میل جنسی به من نداشتن شاید در یکسال یک بار اونم با اکراه وناتوانیه جنسی شدید داشتن.ومیگفتن من براشون مث سنگ وچوب هستم.الان من آلمان زندگی میکنم وایشون ایران وطلاق نمیدن وتقریبا ۴ساله از هم جداییم نمیتونم کاری کنم با این همه مشکلات.باید چیکار کنم؟
  به دلایلی نمیتونم قانونی کاری انجام بدم
  شما میتونین کمکم کنین ؟؟؟؟
  خواهش میکنم کمک کنین

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   با دفتر مرجع خود تماس بگیرید و شرایط را بگویید و اینکه در عسر و حرج هستید، راهنمایی می کنند.
   وفقکم الله لکل الخیر

 7. فاطمه می گوید

  سلام
  میشه شماره واتساپ بهم بدین من مشکلم رو خصوصی عرَض کنم خدمتتون …
  لطفا لطفا لطفا

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   به راحتی از اینجا کلیک کنید و در بخش مشاوره نوبت رزرو کنید و شماره تلفن نیز از همین طریق در اختیار شما قرار داده خواهد شد.
   نظرات سایر مخاطبان عزیز را می توانید در قسمت مشاوره مطالعه کنید و در وقت اختصاصی که می گیرید تمام مسائل و دغدغه های خود را مطرح نمایید.
   وفقکم الله لکل الخیر

 8. سمیرا می گوید

  اگر با بخشیدن مهریه نمیشه طلاق گرفت، پس طلاق خلع چیه؟ ****

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   طلاق خلع هم می شود گرفت. مهم این است که شما درست انتخاب کنید!.
   وفقکم الله لکل الخیر

 9. . می گوید

  سلام وقت بخیر
  ۱۹ ساله ازدواج کردم و یه پسر ۱۸ ساله دارم. شوهرم عصبی و بددهن هست و همیشه فحش خواهر و مادر زشتی میده پشت خانوادم ناسزا زیاد میگه. از بچگی دهن ول بار اومده. ناسازگاری زیادی با هم داریم .دو بار ازش شکایت کردم و تعهد اخلاقی ازش گرفتم ولی درست بشو نیست. سالهاست زیر یه سقفیم ولی جدا ازش میخوابم ازش متنفرم اخلاق و رفتار بدی داره. فرهنگ پایین و فقط ادعا. نه وضع مالی خوبی داشته نه سواد خوب. خیلی توی زندگی رنج کشیدم. چند سال پیش که پسرم کوچیک بود ازش خواستم توافقی طلاق بگیریم ولی طلاق نداد و تا الانم نمیده. زندگی خوبی باهاش نداشتم و ندارم . مشکلات ریز و درشت زیادی داره. دعواها و ناسازگاریهای ما روی پسرم هم خیلی تاثیر گذاشته و عصبی و بدخلق شده. دلم به حال آینده پسرم میسوزه که مثل باباش داره عصبی و بدخلق میشه و اونم یکیو در آینده با این اخلاقش بدبخت میکنه. خودمم که به خاطر دعواها و ناسازگاریهامون افسرده و عصبی شدم و هیچ دلخوشی ازش ندارم. حال حوصله برام نمونده که هی برم دادگاه و شوهرم طلاق نده. از خدامه یه روزه شرش از سرم کنده بشه. چی کار کنم؟
  خواهشا جوابو توی ایمیلم بفرستید و عمومی نگذارید. ممنون

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   باید ریشه یابی کنید، پشت خشم و عصبانیت عدم ارضا نیازهای روحی و یا ضعف روحی هست. حتما بایدبا یک مشاور از نزدیک گفت و گو کنید، چه بسا علاوه بر اصلاح رفتار نیاز به دارو هم باشد.
   توصیه می کنیم با یک مشاور صحبت کنید.
   می توانید از اینجا کلیک کنید و این تست تشخیصی روانشناسی را از اینجا کلیک کنید هم شما و هم همسر محترمتان بزنند و یک وقت مشاور از اینجا با بنده داشته باشید.
   وفقکم الله لکل الخیر

 10. مهدی از آلمان می گوید

  با سلام حدود ۷ سال پیش با خانمی در ایران ازدواج کردم۰ زنم از طریق اقامت من با ویزای پیوستن به خانواده به آلمان اومدن . موقع آشنایی و عقد که ایران بودم بی احترامی و بی ادبی ازجانب ایشون ندیدم. بعد از مدت کمی که اومدن آلمان رفتارهاش عوض شد. نمیتونستم منطقی وآرام با زنم وقتی مشکلی در زندگی مشترکمون هست صحبت کنم. سرمن داد میزد، فحاشی میکرد، و هر چی جلوش بود پرت میکرد. بعد ازاینکه عصبانیتش فروکش میکرد آروم میشد وتا حدی احساس پشیمانی میکرد. به مرور زمان به محیط کمی انس گرفت و دوستانی در کلاس زبان پیدا کرد و بعد هم چون حوصلش تو خونه سرمیرفت یک کاره نیمه وقت پیدا کرد. الان چندین ساله رابطه و زندگی مون کاملا سرد شده. قبلا ها میرفت خونه دوستهاش برای جشن تولد اگر دیر وقت میشد میگفت شب پیش اونا میمونه منم اینجا کاری نمی تونستم بکنم. اگه مخالفت میکردم شدیدا داد میزد و حرفهای رکیک به من میگفت.
  این رویه شب پیشه دوستاش موندن همینطور بیشتر شده. چند روزه پیش ۳ شب موقع عید خونه نیومد، بعد از ۳ روز که اومد اصلا نمیشد باهاش آروم حرف زد. فقط پرخاشگری میکنه، فحاشی میکنه و بلند بلند داد میزنه و حرفهای رکیک میزنه. با خانوادش و برادرش که تهران هستن تلفنی صحبت کردم. اونها هم اون طوری که خودشون میگن به حرفه خانواده هم گوش نمیکنه و میگه زندگی خودمه هر کاری دوست داشته باشم انجام میدم و هر جا دوست داشته باشم میرم و شب میمونم. من خرج زندگی رو میدم و اعتیاد ندارم ومشکلی ندارم. به زنم میگم حرفه آخرت چیه، میگه دیگه نمیخواد با من زندگی بکنه و جدایی میخاد و میخواد با دوستاش باشه. من گفتم اگ میخواد جدا بشه بره قانونی اقدام کنه.الان ۴ روزه از خونه رفته اصلا نمیدونم کجاست. اینجا هامبورگ با بخش ثبت طلاق سفارت تماس گرفتم، به من گفتن باید حکم طلاق دادگاه آلمان روببریم تو یک مرکز اسلامی در آلمان تا صیغه طلاق جاری بشه، بعدش ببریم سفارت تا طلاق ثبت بشه. زن من میگه میخاد جدا بشه ولی هیچ کاری نمیکنه اصلا گذاشته از خونه رفته. به سفارت و مراکز اسلامی هامبورگ گفتم ما مسلمونیم زنم ازخونه بدونه اجازه من رفته و شب نمیاد خونه، گفتن اینجا خارج از کشوره کاری نمیشه کرد.خواهشم از شما اینه که راهنماییم کنید چه کار کنم که هر چه زودتر طلاق ثبت بشه با توجه به اینکه زنم سوء اخلاق و سوء معاشرت داره وعدم مسوولیتی که در قبال تعهدی که در ایران در موقع عقد دایم داده و این بی بند و باری. نمیدونم به چه صورت میشه در خارج از کشور دادخواست برای تمکین داد؟

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   ابتدا توصیه ما به مشاوره خانواده هست اما اگر راهی ندارد و چاره ای بجز طلاق نیست.
   می توانید با وجود دو شاهد عادل خودتان صیغه طلاق را بخوانید و شرعا طلاق بدهید و دیگر زن شما نیستند. اما مهریه واجب است که پرداخت شود مگر اینکه توافق کنید و راضی باشند که مهریه را ببخشند می توانید یک وکالتنامه رسمی بگیرید.
   برای ثبت طلاق به کسی در ایران وکالت بدهید که بجای شما به صورت رسمی در ایران طلاق را ثبت کنند تا بعدا مشکل حقوقی برای ازدواج بعدی نداشته باشید. در این قسمت ی توانید با یک وکیل هم مشورت نمایید.
   وفقکم الله لکل الخیر

 11. احمد می گوید

  سلام؛۶ ماه است که عقد کرده ام که در یک شب با خانمم حرفم شد و جریان این بود که اون میگفت موهام یکم بیرون باشن اشکالی نداره؛ولی من گفتم باید حجاب کامل داشته باشی (در زمان خواستگاری بم گفته بود ولی من گفته بودم مهم اینه که دلت پاک باشه )؛خلاصه بعد از این جریان بم گفت که تو اینو ازم مخفی کردی و گفت که من دروغ گو ؛بی ثبات در نظر هستم.بعد از اون هر چی گفتم که ببخش بابا منظوری نداشتم ولی قبول نکرد و میگه فقط طلاق.اگه من راضی نشم به طلاق اون میتونه بگه چون به این شرط عقد کرده و شوهرم نظرش عوض شده پس طلاق میخام؛آیا دادگاه حق رو بش میده؟

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   خیر دادگاه تا شوهر رضایت به طلاق ندهد در این مسئله حق ورود ندارد، ثانیا حجاب حق الهی است و ربطی به اجازه بنده به عنوان روحانی؛ یا شما به عنوان همسر ندارد. واجب الهی را همه باید رعایت کنند دادگاه هم ملزم هست افراد را به رعایت شرع ملزم کند. شرط ایشان از اول باطل بوده و بدون اعتبار است.
   توصیه می کنیم جلسه مشاوره داشته باشید، و بر فرض هم که قولی داده اید، الان یک امتیاز بدهید که به خاطر شما مسائل حجاب را رعایت کنند.
   وفقکم الله لکل الخیر

 12. سحر می گوید

  باسلام
  حدودا دو سال هست با فرزند ۳ساله به خانه پدرم امدم
  پارسال همسرم دادخواست تمکین داد و قراررشد به خانه امان برگردیم
  اما همسرم بهانه کرد که باید مهر را ببخشی و برگردی
  ومن قبول نکردم
  خلاصه اینکه بخاطر اینکه در داگاه تمکین محکوم نشه بر خلاف تقاضاهای من با مامور ب درب منزل اومد و من ازش خواستم بزرگتر بیاره.
  اون ادم بعد از اینکه رای تمکین رو برد درخواست ازدواج مجدد داد و من برای اینکه زندگیم بیشترراز این نپاشه و بچه م تک سرپررست نباشه خودم به تنهایی و با مامور به خانه همسرم رفتم. اما اون شخص بعد از رفتن مامور من رو مورد ضرب وجرح والفاظ رکیک قرار داد و به همراه خانوادش از ورود منو بچه م جلوگیری کردند.. الانم بخاطر دوتا چنگی که رو دستشه از من شکایت ضرب و جرح کرده و تلاش میکنه با دروغ و مکر همه چیزو به نفع خودش تمام کنه و البته تا حدی توانسته.. سوال من اینه الان تو این جامعه تکلیف زنی ک دوسال دور از همسرش هست و همسر فقط بخاطر بخشیدن مهریه زن رو مورد اذیت قرا میده که مجبور کنه مهرو ببخشه چی هست؟! ایا اسلام و قوانین جمهوری اسلامی میگه زن بااید مهرو بخشه و بدون هیچ پشتوانه مالی و اینده مبهم در این مملکت زندگی کنه؟! یا اینکه ناچارا به گناه کشیده بشه و سر زندگی های آوار بشه و مرد دیگری رو اقفال کنه و زندگی و اینده خانواده دیگری رو خراب کنه؟!
  میشه خواهش کنم بگید تکلیف زنی با شرایط من چی میتونه باشه؟

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم خواهر گرامی
   متن نوشته شما را خواندم و متاثر شدم، تکلیف شما اول این هست که در انتخابب همسر اولویت های دینی را اصل و ملاک قرار بدهید، نشان می دهد که انتخاب درستی نداشته اید!. چنین شخصی که این رفتارها را می کند نشان می دهد که بویی از اخلاق ندارد و گرنه کرامت زن سفارش پیامبر و اسلام هست. حضرت در آخرین لحظات عمر خویش وصیت به زنان کردند.
   پس قبل هر چیز ما باید به انتخاب ها و ملاک های خود توجه کنیم. توصیه من به شما این هست یک وکیل قوی بگیرید، بازگشت شما باید با نظر وکیل باشد، تا اگر هررفتاری از همسر شما سر زد بتوانید قانونی عمل کنید. من در ظاهر شما این نکته را می بینم که مشاور حقوقی ندارید و همین باعث شده نتوانید حق و حقوق خود را بگیرید.
   مهریه را همین فردا هم دادخاوست بدهید دادگاه به شما می دهد ربطی به تمکین ندارد. نفقه هست که با تمکین ارتباط دارد.
   پس توصیه می کنیم وکیل بگیرید چون پرونده شما جزئیات بیشتری باید روشن شود، مهریه خود را بگیرید و اگر همسر شما آن معیارها را ندارد بخش های جزئی را ببخشید تا بتوانید زندگی بهتری را تشکیل بدهید.
   ما هم برای موفقیت شما دعا می کنیم.
   وفقکم الله لکل الخیر

 13. امید می گوید

  باسلام.حاج آقا دخالت خانواده ایشان حتی هرشب ساعت ۱۱زنگ میزنم که چکار می‌کنی!کجایی!چرا این کار را انجام ندادی خودم شنیدم که ازش خواستند که باید امشب بچه دار بشی خوشبختانه بنده نذاشتم.ولی هرچقدر با ایشان صحبت میکردم ایشان فقط مادرش مهم بود خانواده ایشان ۴خواهر و۲برادرن.که فقط منه بدبخت باید کار های این خانواده را انجام می‌دادم وظیفه ام می‌دانستن که بعدأ شنیدم که مادرش بهش میگفتن که شوهرت باید عادت کنه و ایشان هم انجام میداد هرچی مادر ایشان امر میکردن خانه ما انجام میشد.حاج آقا من اگه نخوام تا چند سال بچه دار بشم به خاله ایشان که چندین بار جلوی همه فامیل به بنده گیر میدن که باید بچه دار بشین کی میخاین بچه دار بشین چه ربطی داره.که وقتی به خانمم میگفتم می‌گفت که خانوادم حق دارن بهت گیر بدن نمیدانم چرا؟حاج آقا به روح مادرم قسم که تازه عمرشون رو داده به شما اینقدر که احترام خانواده ایشان را گرفتم و الان هم میگیرم که زبان زد شده بودم.حتی خرید خانه خرید شهرستان باید من میرفتم .در مورد شغل ایشان لیسانس صنایع غذایی داره و الان ۳۰ساله هستن چند سال قبل از ازدواج با بنده در یکی از کارخانه های این شهر مشغول به کار بوده که اخراج میشه وقتی با بنده ازدواج کردن بیکار و خانه دار بودن.و مشاوره قبول نمیکنه.بنده ۲۶سالمه و راننده آژانس هستم و توی یکی از ادارات راننده آژانس هستم.الان رئیس قوه قضاییه که به جوانا خیلی کمک کرده خدایی حاج آقا دیگه نمی‌کشم از خدا فقط مرگ خواستم مادرم که فوت کرد نیامدن گذاشتن برای شب هفت آمدن که با یک آرایش زننده و لباس کاملآ نا مناسب که فقط خواستن به همه نشان بدن که با خانواده ما مشکل دارن.سنگ دل بودن تا چه حد من بدبخت مادرش ساعت ۲شب حالش بد میشد از این سر شهر به اون سر شهر می‌کوبیدم که فقط ایشان رو ببرم دکتر که خانه پسرش فقط چند کوچه فاصله دارش.یه شب راحت نداشتم بخدا غذا توی خانه خودش بلد نبود که من باید غذا حاضری یا پیتزا می‌خریدم که خانه پدرش برنج درست میکرد ۱۰سانت قد میکشید.چرا آخه آیا از احترام بیش از حد من بوده.یا نادان خیال بد کرده.مشاوره که نمیاد هیچ باور کنین ۴عدد معلم و اساتید محترم داره که شیطان هم درس میدم چه برسه به یک دکتر روانشناس بیچاره.حاج آقا حکم قسم دروغ و جعل عنوان چیه؟

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   برای اینکه بتوان راهکارهای بهتری را ارائه داد باید نظرات همسر محترم شما را هم طبیعتا شنید اما بر اساس همین توضیحات شما دخالت مادر ایشان ناپسند و نادرست هست. البته این به این معنا نیست که زندگی فرزندان برای والدین بی اهمیت باشد ولی باید برای زوجین ارتباط با خانواده ها علاوه بر ادب و احترام همراه با مرزهای مشخص باشد که همسر محترم شما به این نکته کمتر توجه کرده اند. مشکل اصلی الان مادر همسر شما نیست بلکه رفتار همسر شماست که چرا اینقدر حق دخالت را به خانواده خود می دهند و اساسا چقدر برای زندگی با شما علاقه و اشتیاق دارند؟. لذا لازم هست ریشه ها بررسی شود، با چه ملاک هایی ازدواج کرده اید، چرا از لحاظ سنی بین شما و ایشان این اختلاف سنی وجود دارد؟، و تحصیلات شما و جایگاه خانوادگی و اجتماعی شما؛… گاهی زمینه اختلافات همین جا ست که خانم خود را بالاتر می بیند و به دنبال اعمال نظر هست، زمانی که کفو بودن به هم بخورد نشانه های اختلاف و تعارض نوعا پیدا می شود.
   در هر حال دقت کنید این سوال پابرجاست با این همه زحمت و دلسوزی که داشته اید به نحوی که نوشته اید، چرا همسر شما قدر دان نبوده اند، مشکل شما مادر خانم نیست بلکه مشکل اصلی را باید در رابطه با خود و همسرتان پیدا کنید. چرا نتوانسته اید در این سالها همسر را جذب و متقاعد کنید که به رابطه و زندگی خود بیشتر علاقه مند باشد، این سوالات نشان می دهد که خود شما هم لازم هست به مشاور رجوع کنید. احترام زیاد بد نیست بلکه چطور احترام بگذارید و به چه شخصی احترام داشته باشید مهم است و گرنه احترام به انسان فهمیده و مومن زمینه صمیمیت و احترام متقابل است.
   لازم هست همین جا رحلت مادر محترمتان را هم تسلیت عرض کنم و از خداوند رحمت و مغفرت را برای ایشان و تمام مومنین و مومنات را خواهنم.
   دقت کنید، قسم و دروغ بیجا قطعا حرام و گناه بزرگ هست، اما مشکل شما الان دانستن یا ندانستن این نیست، به اولویت ها دقت کنید. در مسیر دادگاه حتما به یک وکیل توانا نیاز دارید، آمدن و وسایل منزل شما را بردن قطعا بدون اجازه شما جرم هست هم ورود و هم بردن. اما در کنار روند قضایی که می توانید از دادگاه بخواهید اجبار کنند که جلساتی را به مشاوره بیایند. باز توصیه بنده مشاوره و مدارا هست به دنبال ریشه یابی مشکلات باشید. مشاور حاذق بسیار می تواند به شما و همسرتان کمک کند. گاهی چند جلسه همفکری می تواند دیدگاه شخص به زندگی را تغییر بدهد.
   وفقکم الله لکل الخیر

 14. امید می گوید

  باسلام سه ساله که ازدواج کردیم از همون روز اول عقد خانواده ایشان شروع به دخالت کردن که مشکلات ما شروع شد.با تمام شرایط من حاظر به ازدواج شد.اول جواب رد داد بعد خودش و مادرش گفتن که به خواستگاری بیاین.حالا بعد از ۳سال زندگی خونه در بهترین مکان کرمانشاه گرفتم.یک دعوای ساختگی در خانه پدر ایشان دیگه به سر زندگی برنگشت که مادر و خواهر ایشان نداشتم بیاد.بعد از هفت روز اومدن وسایل شخصی رو بردن با همکاری پدرش.و من اخطار نامه فرستادم.و بعد از کلی بیا برو با پدرش ایشان.پدر ایشان حق طلاق و تعهد اخلاقی از من خواستند که بنده فقط خندم گرفته بود.و بعد از گذشت ۳۰روز دوباره اومدن خانه رو جارو کردن بردن حتی یه دونه استکان هم برای من نزاشتن.هر دوبار بدون مجوز قانونی از دادگاه و حکم دادگاه و مأمور قانون و بنده.که دوباره اخطار نامه فرستادم.دوباره با پدرش صحبت کردم خیلیارو فرستادم خودم رفتم فقط میگفتن که حق طلاق می‌خوایم.خلاصه من هر دو اخطار نامه را به دادگاه خانواده ارجاع نمودم و دادگاه ایشان رو به تمکین از من محکوم کرد.و زمانی که باهم ازدواج کردیم ایشان بیکار بودم و داخل عقد نامه شغل خودشون رو زدن کارمند که نفقه بیشتری نسیبشون بشه.و یک قسم نامه دروغین برای دادگاه تجدید نظر دادن که من ایشان رو از خانه بیرون کردم قفل در رو عوض کردم و ایشان رو کتک زدن.که جناب قاضی هیچ گونه اشاره به قسم نامه نکردن.و محکوم کردن که تمکین کنه.حالا چند روز پیش رفته مهریه رو گذاشته اجرا.وبنده می‌خوام که اقدام کنم برای سرقت و جعل عنوان و قسم دروغ

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم برادر عزیز
   پیام شما را با دقت خواندم، نگات مبهمی در رابطه با شما و همسرتان وجود دارد. دخالت کردن یعنی چطور؟ این سوالات و سوالات دیگر ضروری می نماید که با همسرتان صحبت کنید و به یک مشاور خانواده رجوع کنید.
   در زمینه شاغل بودن خب باید مدارک شغلی ارائه کنند، کجا شاغل بودند؟ چند سال؟ چقدر حقوق، از کدام حساب حقوق می گرفتند؟ یک وکیل حاذق می تواند در این زمینه به شما خیلی کمک کند.
   در هر حال فرهنگ استان شما به بزرگان فامیل و ریش سفید ها تا جایی که بنده اطلاع دارم بسیار احترام می گذارند، بخواهید که پادرمیانی کنند تا ان شاالله مشکلات کاسته و حل شود. در هر حال حتما لازم هست به مشاوره بروید، جلساتی را داشته باشید. هنر برخورد با اقوام همسر را یاد بگیرید، نباید مستقیم اگر دخالت می کنند به جنگ و ستیز با آنها بروید بلکه باید روشمند برخورد می کردید که کار اینطور گره نخورد.
   از دعا برای حل مشکل غافل نشوید، مدتی نماز جعفر طیار بخوانید آثار فراوانی دارد، ما هم برای شما به نوبه خود دعا می کنیم.

   وفقکم الله لکل الخیر

 15. فرهاد می گوید

  با عرض سلام خسته نباشین
  من یه مشکل داشتم دیگه تحمل ندارم نمیدونم چیکار کنم۲۷ سالمه سه سال هم هست ازدواج کردیم ما دوتا عاشقم هم بودیم پنج سال هم قبل ازدواج دوست بودیم الان که ازدواج کردیم سه سال میشه خانوم با من و خانواده من بد رفتاری میکنه به حرف من گوش نمیده به هرکاری خودش دوست داره میکنه من کارمند شهرداری هستم صبح میرم عصر میام خانوم هم کل هفته رو میره خونه مادر خودش کار های اونو میکنه به دکتر میبره به اون که اینقدر میرسه به من اهمیت نمیده یه مدت در مورد رفتنش به خونه مادرش بحثم شد که تو هرروز میری خونه مادرت کم برو سر کم رفتن یه دعوایی انداخت دیدم نمیشه دیگه با باش حرف زدم که هفته ای یه بار بیاد خونه مادرش یه ماهی رفت اونجور بعدا اینکه دیگه زمان گذشت به کار خودش ادامه داد هروز میره دیگه ولش کردم نتونستم باهاش مقابله کنم دیدم دعوا میشه حاج اقا ایشون اصلان به من ارزش نمیده ما تو خونه دعوا میکنیم در حالت عصبانت ادم فوش میده عقلش که سر جاش نیست هر چیزی میشه میره به خانوادش میگه اونارو با من درگیر میکنه یدونم عادت بد که داره یه چیزی میشه از خونه میره و زنگ مزنه فوش میده میگه دنبال من دیگه نیا گوشیشم خاموشه میکنه دیگه جونم به لب رسیده تو خدا بیگین من چیکار کنم دارم افسرده میشم الان ده روزه که از خونه بدون هیچ دلیلی از خونه رفته میخواد افسار به دست خودشه بگیره منظورشو نمیدونم چند بار از خونه قهر کرده با پدر مادرم فامیل ریش سفید رفتیم خونشون اوردیم مقصر هم اون بود بازم رفتیم الان نمیدونم دیگه چیکار کنم ۱۰ روزه نه زنگ زدم نه خبر دارم کجاست . اخرین بحثی که شده هز خونه رفته یکی از فامیل های نزدیک ما فوت کرده بود نه به وادی رحمت اومد نه به مسجد نه به شام که دعوت کرده بودن بعداز چند روز مادرم زنگ میزنه میگه بعد از ظهر مراسم واسه خانوما گرفتن تو هم بیا اولش گفت میام بعداش زنگ زده به مادرم گفته نمی تونم بیام مادرم بهم زنگ زد گفت چرا خانومت هیچ جا نمیاد بده اخه منم گفتم بزار بپرسم منم اون وقت اداره بود زنگ زدم بهش گفتم تو کی بهت خبر داده اون مادرت به اون ربطی نداره من خودم دوست داشته باشم میرم هرجایی دوست نداشته باشم نمیرم سر ا نم برداشته به پدر مادرم زنگ زده به اونا گقته تو چرا دخالت میکنه بد بیاره گفته بعداش به من زنگ زد گفت تا دهن مادرتو نگیری من نمیام خونه الان از خونه رفته بار اولش هم نیست راهنماییم کنین

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم برادر عزیز
   سه سال زمان زیادی است برای اختلافات؛ لازم هست که کمی پیش تر به دنبال حل اختلافات می بودید.دوست بودن قبل از ازدواج هم زمینه نامناسبی برای آینده ازدواج هست و دارای اشکال شرعی است گاهی آثار وضعی یک گناه در زندگی تاثیر می گذارد که باید توبه کرد. اما مشکل کنونی شما؛ بنده با دقت حرف های شما را خواندم؛ متاسفانه به صورت کلی بود و باید همین ماجرا را از زاویه دید همسر محترمتان هم دید؛ گاهی در مشاوره ها شاهدیم که در یک موضوع ساده زوجین دو نگاه متفاوت به قضیه دارند، چقدر توانسته اید روی موضوعات با همسرتان صحبت کنید؟ و از دیدگاه ایشان اطلاع یابید.
   اینکه همسر شما به مادرش در امر درمان کمک می کند زمینه خوبی است که شما هم در این مسئله همسرتان را کمک کنید اما همسر شما هم باید دقت کنند که این کارهایشان با هماهنگی با شما باشد اینطور در کنار هم زندگی شیرین می شود؛ اگر برادر و خواهر دیگری دارند همه موظف هستند به یک اندازه به مادر بیمار رسیدگی کنند. اینکه همسر شما هنوز به لوازم ازدواج که هماهنگی با همسر هست توجه نداشته باشند نشان از عدم تمایز یافتگی شخصیتی است.
   همه ما نسبت به پدر و مادر مسئول هستیم همان اندازه هم باید به خانواده پایبند باشیم. اینکه می فرمایید فحش می دهند باید بررسی کرد که به خاطر نوع تربیت و سبک زندگی قبلی ایشان هست یا دچار بیماری روحی بخاطر مشکلات شده اند؟!.
   شما در گام اول با ایشان صحبت کنید که به یک مشاور بروید، اگر در خانواده ایشان شخص فهمیده ای هست با او صحبت کند که به زندگی برگردند؛ و در یک زندگی گاهی مشکلاتی پیش می آید قرار نیست با هر مشکل کوچکی اطرافیان خبر دار شوند بلکه زن و شوهر باید با هم در داخل خانواده مشکل را حل نمایند. بگویید که با هم به مشاوره بیایند چون برای شما این زندگی و شخص او مهم هست، اگر در رفتار اشکالاتی هست با حضور یک مشاور من اصلاح می کنم و تو هم اصلاح کن. اساس یک زندگی را همین تفاهم و اصلاح تشکیل می دهد نه زورگویی یا زیاده خواهی و سرو صدا کردن.
   درباب اینکه می گویند هر جا دوست داشته باشم میرم و میام !؛ اینکه درست نیست؛ زمانی که ما متاهل شدیم و وارد زندگی شدیم دیگر علاقه های فردی اینطور نیست که حرف اول را بزند بلکه زوجین با تفاهم به یک جواب برای مسائل مختلف می رسند. انتظار مادر شما درست است و این حرف دخالت نیست بلکه بخاطر آبروی خود ایشان و شماست همانطور اگر این مشکل برای خانواده ایشان پیش می آمد انتظار هست که شما در مراسم ختم آنها شرکت کنید و دعوا و مشکلات بین زوجین باقی بماند و فامیل خبر دار نشوند. نشانه بلوغ و فهم زوجین همین هست که احترام محفوظ باشد و آبرو در فامیل حفظ شود و اگر مشکلی هم چیش آمد یا خودشان حل کنند یا از یک مشاور خانواده بخواهند که در حل مشکل راهنمایی داشته باشد.
   در هر حال مسیر مشاوره خانواده را باید پی بگیرید. و اگر واقعا اصرار بر این دارند که پایبند به اخلاق و روابط متعهدانه در زندگی نباشند؛ تمام این تلاشهای شما مدرک است و می تواند در مسیر حقوقی و قضایی به شما کمک کند. توصیه ما مدارا و گفتگو است. از دعا هم غافل نشوید، ان شاالله دعا می کنیم مشکل حل بشود.
   وفقکم الله لکل الخیر

   1. فرهاد می گوید

    ممنون از شما خدا شما را از سایش کم نکند

 16. فرزاد می گوید

  سلام خسته نباشید من یه مرد ۲۸ساله هستم زنم هر چیزی میشه قهر میکنه میره خونه ی پدرش نه جواب میده نه چیز دیگری میگه پدر مادرت دخالت میکنن در ضمن سنش از من بزگتره ۴سال چندین بار اینکار رو کرده رفته خونه پدرش من رفتم خودمو کوچیک کردم اوردم یه دفعه هم روی من شکایت کرده از دادگاه تو کلانتری حلش کردم الان بهش عادت شده چیزی میشه قهر میکنه میره خونه پدرش من چیکار کنم واقعان دیگه خسته شدم

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   توصیه می کنیم حتما با یک مشاور از نزدیک صحبت کنید. لازم هست بیش از این توضیحاتی را مطرح کنید، مثل اینکه چند سال است ازدواج کرده اید، علت اختلافات چه چیز بوده و ایشان به دنبال چه چیزی هستند، کیفیت گفتگو و روابط شما چطور هست و سوالات زیاد دیگری که مشاور با دانستن آن می تواند ریشه یابی کند و در این زمینه بیشتر به شما کمک کند.
   به همسرتان پیشنهاد بدهید که با هم به مشاور بروید، بگویید برای اینکه رابطه تان را بهتر و قوی تر کنید و این زندگی را دوست دارید به مشاور برویم اگر اشکالاتی متوجه من شد من تمام تلاشم را می کنم که اصلاح کنم و اگر اشکالی متوجه رفتار تو بود، تو هم سعی کن که اصلاح کنی. معمولا اگر طرفین منطقی باشند حضور یک مشاور را می پذیرند.
   گام دیگر هم این هست که درباره موضوعات با هم صحبت کنید، بپرسید که رفتار شما را چطور می بینند، چه احساسی پیدا می کنند و چه راه حلی دارند؛ همینطور شما رفتار ایشان را بگویید که چطور می بینید و چه احساسی پیدا می کنید. معمولا زوجین درک و تلقی درستی از رفتارهای هم ندارند با گفتگو مشخص می گردد که گاهی یک رفتار ساده در ذهن همسر موجب چه سوء برداشتهایی شده است، پس از آن از احساسات بپرسید و نشان بدهید که احساسات او برای شما مهم است.
   از دعا هم غافل نشوید، نماز جعفر طیار آثار فراوانی دارد، برای حل مشکلات مدتی مداومت کنید.
   وفقکم الله لکل الخیر

 17. فاطمه می گوید

  سلام
  خواستم بدونم تا چه حد رابطه با زن شوهر دار جرم محسوب میشود؟
  پاینده باشید .

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   رابطه دوستی حرام است. و هر گونه رابطه غیر شرعی جرم می باشد.
   وفقکم الله لکل خیر

 18. مینا می گوید

  سلام .من 3 سال عقد بودم و دوشیزه هستم و منتظر ماندم که شوهرم خانه و وسایل منزل محیا کنه تا عروسی کنیم و سر زندگیمون بریم ولی نتونست ، منم مجبور شدم برم مهریه و نفقه 3سال رو از دادگاه درخواست کنم .الان 4سال از عقدمون میگذره و قسط مهریه و نفقه رو میده ولی طلاق نمیده و منو بلاتکلیف گذاشته و عمر جوانیم داره ب هدر میره ، نه منو میبر ه سر زندگی نه طلاق میده …الان سوالم اینه بهترین راه و درخواست برای طلاق حتمی چیه؟ یه راهی که صد در صد دادگاه طلاقم بده و خلاص شم از این وضع

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   اگر واقعا فقط مشکل این هست که سر زندگی نمی برند، نشان می دهد که ایشان را دوست دارید؛ توصیه ما این هست که اگر واقعا به اندازه مهریه و نفقه قدرت پرداخت دارند،کمی ساده تر زندگی را شروع کنید، وحی منزل نیست که حتما مراسم سنگین و پرخرج باشد بلکه با علاقه و مختصر هزینه ای زندگی را شروع کنید.
   و اگر از جهت شخصیتی ایشان دارای مشکل هست، سریعترین راه طلاق توافقی است یعنی مهریه را ببخشید و ایشان هم طلاق بدهند. سایر مسیر های طلاق را باید از وکیل خودتان سوال کنید.
   در هر حال توصیه ما طلاق نیست بلکه مشاوره و گفتگو و حل مسئله است.
   وفقکم الله لکل خیر

  2. زینب می گوید

   من ازدواج کردم و یک دختر شیش ماهه دارم خونه اجاره ای بنام من هست تو بارداری از شوهرم خیانت دیدم متاسفانه مدرک ندارم میخوام جدا بشم و دخترمو بگیرم شنیدم دختر تا هفت سالگی میتونه پیش مادر بمونه خواستم بپرسم اگه شوهرم رو داخل خونه راه ندم و دخترمو بردارم و به خونه پدرم برم درخواست حق حقوق میتونم بکنم مثل مهریه نفقه ونفقه دخترم؟و اینکه اگه شوهرم شرط طلاقو بزاره ک دخترمو بهش بدم دادگاه بدون گرفت طلاق بچرو بمن میده یا اول باید جدا بشیم بعد دخترمو بهم بده؟

   1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

    سلام علیکم
    برای مسائل حقوقی باید به وکیل رجوع کنید و ما پاسخگو نیستیم.
    دقت کنید کار و زندگی را به سمت لجبازی نبرید، بله اگر شما ایشان را از خانه بیرون انداختید، ایشان هم ابزاری دارند که تلافی کنند و این می شود یک جنگ بی پایان که هیچ برنده ای ندارد. چه بسا ایشان هم فردا شما را ازدیدار فرزندتان محروم کند!.
    پس توصیه ما به عنوان یک برادر، مشاور این هست هست که مشکل را حل کنید. بر فرض اگر خیانت دیده اید (که ظاهرا نمی توانید اثبات کنید)، اشتباه ایشان هست، بگردید ببینید چرا این مشکل پیش آمده است، مشکل را حل کنید. یک اشتباه کرده اند، فرصت بدهید تا جبران بکنند، طلاق هم برای شما آسیب زاست و هم برای آینده فرزندتان!. چند جلسه با یک مشاور شما و همسرتان مراجعه کنید، ریشه های مشکل را پیدا کنید، شاید بخشی از مشکل امروز شما بخاطر عملکرد خود شما باشد، پس یاد بگیرید ببخشید و اصلاح کنید. هیچگاه پل های پشت سر را با لجبازی خراب نکنید.
    مدتی برای اصلاح همسر نماز جعفر طیار را بخوانید و به خدا توکل کنید. ما هم برای حل مشکل شما دعا می کنیم.
    وفقکم الله لکل خیر

 19. رهاm می گوید

  سلام خیلی ممنون بابت پاسخ گویتون.من یه سالو نیم به خاطر این بهشون فرصت دادم که کارمو به اینجا نخوره ودرست بشه.یعنی با وجود این که همسرم حاظر نمی شن طلاقم بدن و من هم شاهد دارم دادگاه میتونه حکم طلاق به من بده؟ و این که این پرونده من حدودا چند وقت طول میکیشه؟چون من هم مهریه اجرا گذاشتم هم درخواست نفقه و اجرت المثل هم کردم و میخوام تحت فشار قرار بگیره که منو طلاق بده

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   روند دادگاه کمی طولانی هست و بستگی به دادگاه شهر شما هم دارد. جزئیات را باید از طریق وکیل پیگیر باشید که پرونده شما را کامل بررسی کند و نظر بدهند. حتما با وکیل قوی مشورت کنید تا به شما کمک کنند تا برای هر پیش آمدی آماده باشید، اگر وکیل نداشته باشید کار نوعا دشوار هست.
   وفقکم الله لکل خیر

 20. رها m می گوید

  سلام من من دوسالو شش ماهه ازدواج کردم بعداز هشت ماه فهمیدم همسرم به من خیانت میکنن اونم فقط اینترنتی تو این مدت این جریانو به کسی نگفتم فقط پدر ومادرش فهمیدن خیلی تلاش کردم دیگه سراغ اون کارها نره اما فایده نداشت الا سه ماهه خونه پدرم هستم ودرخواست طلاق دادم ایشون هم میگن که دیگه نمیرن سراغ اون کارا اما من باور نمی کنم و به هیچ عنوان راضی نمی شم دیگه بااون آغا زندگی کنم پیش چند نفر خودشون اقرار کردن که به من خیانت کردن اونا هم برای شهادت دادگاه میان اما همسرم به هیچ عنوان حاضر نمی شن منو طلاق بدن وکیل هم نگرفتم باید چیکار کنم ایا با داشتن او شاهد ها میتونم کاری برای روند پروندم بکنم ؟؟؟

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   حتما لازم هست که وکیل داشته باشید، بله با توجه به آنچه نوشته اید اگر شاهد داشته باشید و وکیل قوی هم بگیرید پرونده حقوقی به نفع شماست.
   در هر حال توصیه می کنیم قبل از روند طلاق با یک مشاور خانواده هم صحبت کنید، اگر واقعا امکان اصلاح هست توصیه می کنیم تعهد بگیرید و حق طلاق را به شما بدهند که اگر مجدد تکرار شد شما بتوانید به راحتی طلاق بگیرید.
   در کل باید جزئیات بیشتری از وضعیت شما برای مشاور و وکیل روشن شود تا بتوان راهنمایی بهتری را داشت.
   وفقکم الله لکل خیر

 21. ملکی می گوید

  با سلام
  من به تازگی وکیل گرفتم برای طلاق توافقی
  خواستم بدونم اقدامات وکیل چه مراحلی داره و چقد زمان میبره تا احضاریه ارسال بشه
  اگه نامزدم نیان چی میشه؟ یا اگه بیان چه سخنانی مطرح میشه؟ من به وکیلم گفتم که به هیچ عنوان نمیخوام ادامه بدم .

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   معمولا روند اولیه تا شکواییه به همسر شما برسد حدود 20 روز طول می کشد. اگر نامزد شما نیاید قاضی ادله شما را بررسی می کند و اگر محکمه پسند باشد طلاق غیابی صادر می کند. در کل روندی طولانی است که باید از وکیل سوال کنید.
   توصیه می کنیم قبل از روند قضایی یک مشاور خانواده مشورت کنید، سطحی از تعارض در زندگی مشترک طبیعی است و باید مهارت حل مسئله را یاد بگیرید. گاهی مشاوره می تواند بسیاری از دیدگاه های غلط زوجین را نسبت به ازدواج و زندگی مشترک تغییر بدهد.
   وفقکم الله لکل خیر

 22. حسینی می گوید

  باسلام
  من ۴ ساله که باهمسرم ازدواج کردم و توی این ۴ سال دائم در حال خیانت کردن بود و هربار قول میداد اینکار رو تکرار نکنه ولی تکرار میکرد و ب خاطر این مساله همیشه مرا کتک میزد و حتی زمانی ک حامله بودم کارم ب بیمارستان کشید وزمانیکه این مساله را باخانواده ام در میان گذاشتم اوضاع بین ما بد تر شد و گفت چون ابروی منو بردی و همه فهمیدن تا آخر عمرم با تو خوب نمیشم.و همیشه ب محض اینکه از سر کار برمیگشت شروع میکرد ب توهین ب منو خانوادم و داد و بیداد کردن وهرروز میگفت من دیگه نمیخوامت و طلاقت میدم برو خونه بابات و منو تهدید میکرد ک بچه رو ازت میگیرم.بخاطر بچم خیلی ساکت شدم ولی دیگه خستم شد و بارها شده چمدون منو از خونه پرت میکرد میگفت برو تا اینکه ب خانوادم زنگ زدم اومدن دنبالم یزد چون خانواده ی من خوزستان هستند.وقتی من خونه رو ترک کردم دادخواست الزام به تمکین داد که نفقه ب من تعلق نگیره و دادگاه رای ب نفعش صادر کرد و حکم ازدواج مجدد صادر کرد براش و میگه تا آخر عمرت طلاقت نمیدم و بلاتکلیف خواهی ماند و بچه رو بعد از هفت سالگی میبرم و عمرا نخواهی دید
  حالا من چجوری طلاق بگیرم وقتی خودش راضی ب طلاق نیست لطفا بگید چیکار کنم

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم خواهر گرامی
   اینکه دادگاه الزام به تمکین داده و … نشون میده زمان زیادی هست که در مسیر دادگاه هستید، و اینکه حکم به ازدواج مجدد داده نشون میده که شما نتونستید خوب مراحل قانونی رو طی کنید. ابتدای کار نیست که بشود به این راحتی راهنمایی کرد. اینجا محل ورود متخصص به پرونده شماست حتما یک وکیل قوی بگیرید، وگرنه کار دشوار تر از این می شود. امیدوارم قبل از این هم مشاور خانواده رفته باشید.
   اگر این مراحل را طی نکرده باشید نشان می دهد که مسیر را درست تشخیص نداده اید. در هر حال الان حتما با یک یا چند وکیل حرفه ای صحبت کنید. جلسات مشاوره خانواده هم داشته باشید.
   وفقکم الله لکل خیر

 23. ملکی می گوید

  سلام وقتتون بخیر
  من ۹ ماهه عقد کردم ساکن تهران و نامزدم ساکن تبریز هستن بعد از ۹ ماه متوجه شدم که فرهنگمون اخلاقامون خانواده هامون خیلی باهم فرق میکنن ایشون همسری میخوان که فقط تو خونه باشه و مرد سالاری حاکم باشه اما من قبل از نامزدی شاغل بودم و دختر اجتماعی هستم از مرد سالاری یا زن سالاری بدم میاد خیلی بد دهنی میکنن به همه هرجا میریم دعوا راه میندازن مامورا میان تعهد میگیرن ازش خانوادش هم نصیحت نمیکنن و مشکلی ندارن اصلا با این طرز رفتار . به گذشته ی من توهین میکنن که چون مانتویی بودی پدر مادر بالا سرت نبود و ب خانوادم بی احترامی میکنن .
  لطفا راهنمایی کنید من اصلا نمیتونم ایشونو بعنوان همسر بپذیرم .

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم خواهر گرامی
   سوالات زیادی درباره ازدواج شما مطرح هست، اینکه با چه معیارهایی ازدواج کردید؟ چقدر تحقیق کردید و حالا با چه معیاری می خواهید طلاق بگیرید؟… مسئله ساده ای نیست توصیه می کنیم ابتدا با یک مشاور خانواده صحبت کنید. تا ان شاالله اگر امکان رفع اختلاف هست این کار را انجام بدهید. در هر حال سوال شما کلی هست و نیاز به بررسی دارد.
   وفقکم الله لکل خیر

 24. شیما می گوید

  سلام
  شوهرم منو بچمو از خونه بیرون کرده
  بعد هم تمکین زده
  من حاضر ب برگشتم ولی همسرم میگه باید مهرتو ببخشی و حق برگشت نداری
  بزرگ فامیلم فرستادیم که گفتن نمیخوایم و میخواهیم طلاق بدهیم
  نفقه رو هم اقساط کردن
  اول منو ترسونده که حق برگشت نداری و زندگیتو نابود میکنم و بعد حکم تمکین رو با مامور به اجرا در میاره در صورتیکه حاضر نیست خودش همراه مامور بیاد و وکیلش را میفرستد.
  تکلیف من چیه این وسط
  وقتی نه میتونم طلاق بگیرم نه زندگی کنم
  باید بلا تکلیف بمونم؟؟ یا از حق و حقوقم بگزدم و طلاق بگیرم؟؟ چرا کسی به داد زن های بلاتکلیف نمیرسه؟؟
  به هر وکیلی هم که مشکلمو گفتم میگه شوهرت نمیخوادت و بشین پای طلاق توافقی
  به کجا باید مشکلامو بگم تا حل بشه؟

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم خواهر گرامی
   دقت کنید، ظاهرا مشکل اصلی شما این هست که آشنایی با قوانین ندارید، به راحتی با یک وکیل می توانید به حق و حقوقتان برسید. هنوز زود هست که مهریه را ببخشید، توصیه می کنیم فعلا این کار را نکنید. جازه بدهید چند جلسه دادگاه برگزار بشود و وکیل شما از شما دفاع کند. انتظار نداشته باشید یک دفعه طلاق بگیرید.
   عدم تمکین زده باشند شما هم بدهید وکیل نامه بزنند که آماده برگشت هستید، و بزرگان فامیل هم شهادت بدهند که پادرمیانی کرده اما همسر شما بهانه می گیرند.
   تا می توانید این اسناد را جمع کنید، تهدیداتی که دارند مثلا در پیامک و غیره همه و همه سند قانونی به نفع شماست. تا زمانی که یک وکیل قوی و حاذق نگیرید دچار مشکل خواهید بود و چه بسا چون وکیل دارند در موارد شما را فریب بدهند.
   حتما پدر و برادر شما نیز در جریان کار شما در کنار وکیل باشند.
   از دادگاه و بزرگان فامیل درخواست کنید که آقا حتما به یک مشاور خانواده رجوع کنند. پس از چند جلسه مشاور ان شاالله کمک می کند که اختلاف حل شود و اگر مرد سر ناسازگاری داشت نظر مشاور را می توانید ضمیمه نظر دادگاه کنید.
   وفقکم الله لکل خیر

 25. یاسمن می گوید

  سلام.
  من میتونم به علت دو مرتبه تشنج شوهرم قبل از ازدواج طلاق بگیرم؟
  الان خیلی وقته کاربامازپین میخورن ولی دکتر میگه تا اخر عمر باید مصرف بشه.
  بهتر نشده و نمیشن و اینو از ما پنهان کردند.
  علاقه ای بین ما نیست و بیکار هستند و نفقه ای پرداخت نکردند
  یک ریال هم از خودشون هیچی ندارن
  حتی گوشی موبایلشونم خانواده شون براش خریدن.
  خلاصه به قول معروف بی جنم و بی عرضه در سن ۲۸ سالگی اند
  از طرف خانواده خودشون هم اصرار و فشار به جدایی هست ولی شوهرم میگه کل مهریه رو ببخش بعد میذارم بری.
  من بارها چند تا مشاوره مختلف رفتم همه موافق جدایی بودن و گفتن حق با منه.
  شوهرم یه بار با التماس اومد مشاوره و این نتیجه رو قطعی تر کرد.
  الانم هیچکسو به عنوان داور یا مشاور قبول نداره.
  من بعد سه سال زندگی اندازه ده سال پیر شدم
  از چه طریقی جدا بشم؟
  دوستش ندارم خیلی اذیتم کرد.
  تاحالا کتک هم دوبار زده ولی بخاطر آبرو به کسی نگفتم.
  خیانت هم کرده ولی مثلا قول داده دیگه نکنه ولی الله اعلم
  ممنون میشم جواب بدین

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   توصیه ما این است که در گام اول به مشاور مذهبی امین رجوع کنید.
   و در گام های بعدی اگر همسر اصلاح نشد، خدای متعال راه طلاق را قرار داده است.
   مجموعه اسناد و شواهد را جمع آوری کنید، با خانواده خود مشورت کنید چون نیاز هست از شما حمایت کنند و با یک وکیل حاذق مشورت کنید. وکیل پس از مطالعه پرونده شما مسیر قانونی را کامل به شما ان شاالله نشان می دهد.
   وفقکم الله لکل خیر

 26. آسمانی می گوید

  باسلام،خانمی ایرانی مقیم آمریکا آذر ماه سال ۹۶ به ایران آمدند و با مهریه یک شاخه گل با آقایی عقد کردند فردای روز عقد برگشتند آمریکا تا مراحل اداری مهاجرت آقا به آمریکا انجام شود.پس از ۳ ماه مکالمه تلفنی خانم تصمیم به جدایی از آقا گرفتند به علت عدم سازش و همفکر نبودن.پس از طی یکسالو نیم درخواست نفقه رای صادر شده ولی هنوز میگه طلاق نمیدم و میخام اذیتت کنم.حداقل ۵ سال وکیل میگه طول میکشه وقتی مرد طلاق نمیده باید وارد مرحله عسر و هرج شه …،در ضمن از آذر سال ۹۶ تا امروز خرداد ۹۸ آقا لج کرده و درخواست ممنوع الخروجی این خانم رو داده.یعنی نمیتونه وارد ایران بشه حالا سوالم اینه این خانوم با کسه دیگه میخان در ایران ازدواج کنن ولی نمیشه چون طلاق نداده هنوز و طلاق داره سیره قانونیشو انجام میده ولی زمانبره حالا سوالم اینه که آیا از طریق کشور گرجستان یه ازدواج بین المللی انجام بشه و ارتباطی با آقا نداشته باشن آیا گناهه?چون بحث ۳ سال طی شدن زمانی هست برای مهاجرت همسر به آمریکا …

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   برای طلاق لازم هست مستقیم با دفتر مرجعتان تماس بگیرید، اگر مشخص شود که مرد صلاحیت ندارد، آنها می توانند بیشتر به شما کمک کنند.

   زن تا زمانی که صیغه طلاق خوانده نشده نمی تواند با شخص دیگری ازدواج کند حالا چه ازدواج در داخل کشور باشد یا خارج کشور، این ازدواج دوم باطل است. لذا اگر زن با دیگری ازدواج کند و رابطه داشته باشد گناه کرده و موجب حد شرعی است. باید ابتدا از مرد اول طلاق بگیرد شرعا، بعد عده نگه دارد و پس از آن با هر شخص دیگری خواست ازدواج کند.
   چیزی به اسم ازدواج بین المللی نداریم، ازدواج باید بر اساس شرایط اسلامی باشد اما می توان این ازدواج را در کشورهای مختلف ثبت قانونی کرد.

   وفقکم الله لکل خیر

 27. کامران می گوید

  سلام من ۲۹ سالمه سه سال پیش ازدواج کردم،همون روزاول قبلاازعقد ونامزدی به خانمم گفتم من شغلم کشاورزیه اگه مشکلی نداری ازدواج کنیم،بعدا نگی شغلت خوب نیست،الان سالی نزدیک۳۰ تومن درآمدکشاورزی دارم،الانم یه ساله خونه اجاره کردیم وباخانمم زندگی میکنیم توزندگیمونم هم هیچ کم وکسری نداشته،ولی الان یک ماهه خانمم درحالی که من خونه نبودم بدونه اجازه من خونه روتدک کرده رفته خونه باباش میگه باید کشاورزیوول کنی بری سراغ یه شغل دیگه!!!منم روزاول باهاش قرارکردم الانم نمیتونم شغلموتغییربدم هیچ مشکلی هم باشغلم ندارم،تواین یک ماه سه بارخودم رفتم دنبالش نمیاد اصلا هم جواب گوشیشونمیده،ریش سفیدهم فرستادم ولی نیومده،میگه طلاق میگیرم،الان من هم دوسش دارم هم زندگیمودوس دارم،نمیخامم طلاقش بدم،الان با توجه به این شرایط من باید چیکارکنم؟میتونه طلاق بگیره؟زود جواب بدین توروخدا

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   حق طلاق با شماست از لحاظ قانونی و اگر سوء رفتار نداشته باشید نمی توانند به این راحتی طلاق بگیرند.
   مشکل خاص و ریشه ای نیست، به نظرم می توانید با مشاوره ان شاالله حل کنید. با گفتگو با پدر خانم و اطرافیان ایشان ان شاالله می توانید حل کنید. توصیه می کنیم یک دسته گل و شیرینی بگیرید و خودتان منزل پدر خانم بروید میلاد امام حسن مجتبی ع نزدیک هست، حتی اگر خانم هم رفت به اتاق دیگر ناراحت نباشید شما ارتباط را با خانواده ایشان حفظ کنید مطمئن باشید با استفاده از این تکنید و تکرار آن اطرافیان ایشان زمینه بازگشت را فراهم می کنند.
   شما قبل از اینکه بخواهید هر توافقی با ایشان داشته باشید شرط بگذارید که دو سه جلسه مشاوره بروید، مشاور ریشه یابی می کند که چرا ایشان از شغل شما الان متنفر شده است، گاهی طعنه اطرافیان ایشان هست یا زوایای پنهان دیگری دارد. پس ریشه ای به این مسئله نگاه کنید. یک مشاور مذهبی می تواند بسیار به شما در این زمینه کمک کند.
   از دعا هم غافل نشوید، مدتی نماز جعفر طیار را با توجه بخوانید در کنارش نذر صلوات به عدد بالا مثل ۱۰۰۰؛ ۱۲ هزار و ۱۴ هزار بسیار مناسب و خوب است تا اگر مانعی هست بر طرف شود و قلب ها به هم متمایل گردد.
   وفقکم الله لکل خیر

   1. کامران می گوید

    ممنون ازپاسخگویی سریع واقعاممنونم،اجرتون باخدا.حالامن این راههایی که گفتین روامتحان کنم ببینم چی میشه،امیدوارم برگرده سرزندگیش،لطفاواسه من دعاکنین🤲

 28. حمیدرضا می گوید

  با سلام خدمت استاد گرامی بنده حقیر حمیدرضا هستم
  که به مدت ۱۰ سال با همسرم زندگی کردم و حاصل این زندگی دختری زیبا میباشد ولی متاسفانه باید بگویم همسره بنده بدون دلیل و با زدن تهمتهای بیجا و بی اساس درخواست مهریه خود را کرده است و از زمانی که درخواست مهریه را کرد دیگر به منزل نیامد و الان حدود ۹ ماه است که به منزل نیامده است و من با درخواست مهریه و منجر به بسته شدن حسابهای حقوقی من هر ماه به صورت اقساط مهریه پرداخت نشده است و حتی بنده به کمک وکیلم درخواست تمکین دادم ولی بعد از مدتی مادر ایشان با دخالتهای بیجا بحث طلاق را به میان کشیدند میخواستم بدونم که آیا من میتونم که به هر صورت طلاق ایشان را ندهم
  البته بنده هم کار دارم هم خرج دخترم را که پیش ایشان هست را دارم میدم
  میخواستم بدونم تکلیف چیست ؟؟؟

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   توصیه می کنم حتما با یک مشاور هم شما و هم همسر محترمه جلساتی را داشته باشید. طلاق آثار زیانباری روی فرزندان می گذارد.
   درباره پرونده حتما باید از نزدیک مطالعه شود و هر کاری که می خواهید انجام بدهید با یک وکیل حاذق صحبت کنید.
   اگر شما مهریه و نفقه را می پردازید، باید درخواست تمکین زن را به دادگاه بدهید و اگر زن از برگشت امتناع کند مستحق تمکین نخواهد بود اما مهریه را باید در هر حال بپردازید.
   نفقه دختر بحثش جداست.
   طلاق در دست شماست و دادگاه یا هیچ شخص دیگری نمی تواند شما را مجبور به طلاق کند.
   وفقکم الله لکل الخیر

 29. mmmmmmm می گوید

  ممنون از راهنمایی خوبتون بله من از یک وکیل خانم ک بسیار خبره اند مشورت میگیرم اما ایشون گفتن دلیل محکم . محکمه پسندی ک بتونم در اسرع وقت طلاق بگیرم ندارم و مدت زیادی طول میکشه و من مجبورم باشرایطی که برام تعیین کرده توافقی جدا بشم.متاسفانه مادرم اونقدر منو محدود کرده ک اجازه ندارم بیرون برم چه برسه ب سفر زیارتی و. امامزاده و یک مشکلی که وجود داره اینه ک حرف حرف مادرمه . پدرم هیچ اختیار و قدرتی نداره و من حتی اجازه ندارم با پدرم درد دل کنم.اما خوشبختانه هم مشاوره مذهبی میگیرم و هم تحت درمان روانکاویم.به توصیه های خوبتون حتما عمل میکنم و ممنونم اما اینقد از همه طرف تحت فشارم ک بعد از طلاق میخام زودتر ازدواج کنم . اگر مجبور به ادامه زندگی با همسرم بشم خدامیدونه که نمیتونم تحمل کنم و میترسم دست به خطای قتل نفس بزنم ان شالله بتونم بازم طاقت بیارم و همه سعیمو کنم از زندگی که خدا بهم بخشیده بهترین استفاده رو کنم انشالله عاقبت بخیر شیم همگی و اخرتمون خوب باشه این دنیا دار مکافاته و منم واقعا به این رسیدم و فقط به اون دنیا امید دارم… خداخیرتون بده ک ب مسایل و. مشکلات افرادی مثل من رسیدگی میکنید

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم خواهر گرامی
   از اینکه با سایت هدانا ارتباط دارید تشکر می کنم و باعث افتخار هست.
   اینکه وکیل دارید بسیار خوب و مهم هست، حتما مسیر قانونی را طی کنید. از دعا و دستوراتی هم که عرض کردیم در دیدگاه های قبل غافل نشوید.
   درباره ازدواج زود هنگام پس از طلاق، باید بیشتر دقت کنید حداقل چند ماه باید خوب استراحت کنید و با دقت به ازدواجهای بعد فکر کنید، چونکه ازدواج به خاطر فرار از این مشکلات یا زود پس از طلاق، نوعا توصیه نمی شود چون زمینه اینکه ازدواج بعدی هم ناموفق بشود زیاد هست. البته داشتن دوران نامزدی مثل ۶ الی یک سال برای ازدواج دوم توصیه می شود تا طرف مقابل را خوب بشناسید.
   برای اینکه فشار روحی کاسته شود، علاوه بر اینکه از دعا غافل نیستید، حتما ورزش، پیاده روی و صحبت با دوستان را داشته باشید. جمع های دوستانه و مسجد بسیار نشاط بخش و امید افزا هست. توصیه می کنم حتما جلسات سخنرانی حجت الاسلام پناهیان را از وبسایت ایشان دانلود و گوش کنید، بسیار به شما از جهت روحی کمک می کند.
   برای مادر هم دعا کنید، اگر دایی دارید یا خاله که روی مادر شما تاثیر گزار هست حرف بزنید که آنها با مادر شما صحبت کنند تا در رفتارش تغییر رویه بدهد. تاثیر گزار هست.
   در هر حال بنده به نوبه خودم برای حل مشکلات شما و تمام مومنان و شیعیان دعا می کنم شما نیز ما را از دعای خیر محروم نکنید.
   وفقکم الله لکل الخیر

 30. mmmmmmm می گوید

  من همون mmmmmmام و میخاستم بگم بخاطر ابروی مادرم نمیخام این موضوع رو توی دادگاه مطرح کنم و اینکه من هیچ مدرکی ندارم و اون پیام ها برای حداقل دوسال پیشه.
  به جدم از خدا میخام برای هیچکی اینجوری پیش نیاد از مادرم به من نزدیک تر نبود و واقعا عاشق مادرم و همسرم بودم اما شکستم له شدم خدا میدونه دیگه تحمل ندارم بعد از ۷ سال مخصوصا بعد از اینکه تو دوران عقد دوقلو باردار شدم و به تهدید که اگ نندازی خودتو بچه هارو میکشم و با کتک و مشت و لگد به دلم مجبورم کرد بچه هامو از بین ببرم اکه نظر جدم نبود با فشار۴ رفته بودم تو کما خودم ب درک بقران هنوز ک هنوزه بچه میبینم جیگرم اتیش میگیره دیدم دیگه نمیتونم وافعا همه سعیمو کردم اما میترسم خودم هم خطا کنم از سر تلافی… برام دعا کنید خیلی محتاجم

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   مطرح کردن این مسئله در دادگاه چون سند ندارید، بر علیه شما چه بسا همسر شما شکایت بکنند، در دیدگاه قبل عرض کردیم حتما هر کاری می کنید با نظر وکیل باشد.
   برای اینکه مرتکب اشتباه نشوید، در هر کاری مشورت کنید با مشاور مذهبی، با وکیل در کنارش از دعا غافل نشوید خداوند هدایت می کند اما اگر خودسرانه و بدون تحقیق و توسل کاری بکنید احتمال آسیب و مشکلات بعدی هست.
   حتما برای شما دعا می کنیم، توصیه می کنیم اگر می توانید یک سفر زیارتی هم به مشهد یا امامزاده های نزدیک به محل سکونت تان داشته باشید برای آرامش روحی و حل مشکلات بسیار ضروری هست.
   وفقکم الله لکل الخیر

 31. mmmmmmm می گوید

  سلام وقت بخیر
  حدود پانزده ماه است ک ازدواج کردم و قبلش دوسال عقد بودم از دوران صیغه همسرم مکررا خیانت میکرد به من و حتی پیام جنسی با مادرمن رد و بدل کرده بودن حتی بعد از عقد دوباره پیام جنسی و برقراری رابطه دادن به هم.از اون زمان از نظر روحی اسیب دیدم و چند سال دارو درمانی و روانکاوی میشم شوهرم دست بزن داره و حتی قصد خفه کردن و کشتن منو داشته بددهن بود و مدام توهین و تحقیر میکرد الان حدود چهار ماه متارکه کردم و قصد طلاق دارم حاضر به طلاق من نیست گ برای طلاق توافقی شرط گذاشته ک مهریه امو که قبلا از ۴۰۰تابه۱۴تا تغییر داده بودم کامل ببخشم و طلاهایی که جزو خرید عقد و ازدواج نبوده و بعنوان هدیه و هبه بوده رو بهش بدم و یک پرونده کیفری ک ضرب و شتم بوده رو ببندم درغیر اینصورت طلاق نمیده.از طرف مادرم بشدت تحت فشارم ک ب زندگی ادامه بدم وگرنه منو عاق میکنه اما تمام مشاور ها طلاق رو صلاح من میدونن طی مدت زندگی ضررهای جسمی روحی و مالی زیادی به من زده ایا راهی هست که تو یک مدت کوتاه بتونم کمی از حق مادی رو هم اگ بشه بگیرم و ازش جدا شم؟البته در پرونده کیفری اون هم از من شکایت کرده چون حین خفگی من دست و پا میزدم بدنش خراش برداشت و پرونده پزشک قانونی برای خودش باز کرد.شمارو بخدا این اقا باعث شده من تو سن ۲۲سالگی مریض روانی بشم باضربه ها و کتک هاش مشکل دیسک و سیاتیک گرفتم و اسیب زیادی دیدم اما چون همیشه بفکر سازش بودم اصلا بفکر پرونده سازی نبودم و فقط سری اخر که قصد کشت منو داشت ب پزشکی قانونی رفتم.شماروبخدا کمکم کنید از این منجلاب دربیام

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم خواهر گرامی
   پیام شما را با دقت خواند و بسیار متاثر و ناراحت شدم!، این چه رفتارهایی است که بعضی از مردان دارند،حداقل از خدا نمی ترسند از وجدان نداشته حیا کنند.
   نشان می دهد انتخاب شما دارای اشکال بوده، خوب تحقیق نکرده اید و این مشکلات پدید آمده است.
   اما توصیه ما، مطابق آنچه نوشته اید ظاهرا ایشان اصلا صلاحیت زندگی ندارند و کتک می زنند!، این رفتاری غیر طبیعی است. در ابتدا ما توصیه به مشاوره مذهبی می کنیم.
   درباره عاق مادر، حرف ایشان و نفرین ایشان دراین مورد اصلا اعتبار ندارد و نفرینشان بب اثر است. مسئله زندگی شماست و خدای ناکرده احتمال آسیب جدی روحی و جسمی شماست، اگر این موارد باشد ایشان حق ندارند شما را تهدید کنند، خود ایشان باید در محضر خدا اگر رابطه پیامکی با همسر شما داشته اند پاسخ بدهند، و مسئول هستند که زندگی شما را به لبه پرتگاه برده اند. بیشتر از این وارد جزئیات در این زمینه نمی شونم اما اگر کوتاهی داشته اند باید توبه کنند، امید که خداوند ببخشد این گناه بسیار بزرگ را!. در هر حال عاق کردن به این راحتی و بی منطقی نیست، ایشان خودشان اگر با همسر شما رابطه داشته باشند مشمول عاق اهل البیت و نفرین خدا هستند که با زندگی شما بازی کرده اند، بروند تا فرصت حیات هست باقی مانده عمر را توبه و انابه کنند.
   اما در بخشش مهریه، به هیچ عنوان الان این کار را نکنید، نه مهریه را نه شکایت کیفری را، با همین شکایت می توانید عدم صلاحیت ایشان را احراز کنید و دادگاه خود راسا طلاق شما را می گیرد همراه با تمام حق و حقوق. اما برای اینکه همانند ازدواج دچار اشکال نشوید حتما با یک وکیل خانم حاذق مشورت کنید، تمام مراحل را مو به مو با قانون جلو بروید که در اینجا ضرر نبینید، و اگر قرار شد ببخشید حتما با حضور وکیل باشد و متقابلا تعهدات را بگیرید، در هر حال اگر دیدید روند دادگاه طولانی هست و مثلا به یک سال و بیشتر کشید، با مشورت وکیل طلاق توافقی بگیرید چون جوان هستید و فرصت ازدواج دارید انشاالله، و از همه اینها گذشته آسیب روحی بیش از این نبینید. پس مراقب احساسات خود باشید، هیچ کاری را بدون مشاور و وکیل انجام ندهید.
   توصیه می کنیم عصر ها دعای آل یاسین که کوتاه است را بخوانید، به امام عصر متوسل بشوید از لحاظ روحی شما را قوی می کند و درهای بسته را باز می کند، مدتی هم به نیت اصلاح همسر و رفع موانع نماز جعفر طیار بخوانید، آثار عجیبی دارد. انشاالله زمینه ازدواج بعدی فراهم میشود (در ازدواج بعد هم حتما مشاوره بروید).
   ما هم برای شما دعا می کنیم، از خدای بزرگ می خواهیم که این مشکلات و گرفتاری های شما و تمام مومنان برطرف شود.
   وفقکم الله لکل الخیر

 32. یک دختر می گوید

  پس تکلیف دختری که اصلا دل نمیخواد زندگی رو ادامه بده چیه؟ وقتی حق طلاق رو نداره؟
  باید بسوزه و بسازه؟ این مملت و قانونه اخه؟

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم خواهر گرامی
   خانم می تواند در ابتدا شرط وکالت و حق طلاق بکند.
   ثانیا حق های زیادی مثل مهریه هم هست که آنکس که رمد دارد نمی بیند، گاهی برخی میلیونها تومان از بابت مهریه بدست می آورند اما آنجا بانگ مملکت و قانون را بر نمی آورید.
   ثالثا، امکان طلاق از طریق دادگاه هم وجود دارد. پس با آرامش قبل از هر تعهد و کاری ابتدا قوانین آن کار را یاد بگیرید.
   ما برای شما آرزوی موفقیت می کنیم.
   وفقکم الله لکل الخیر

 33. زهرا .م می گوید

  با سلام من پنج سال ازدواج کردم و یک پسر ۴ ساله دارم تو این پنج سال از طرف همسرم واقعا اذیت شدم ایشون خیلی بی احترامی میکنند و فحاشی دست بزن دارن و همیشه با رفقای ناباب میگردن و مصرف مشروبشون خیلی زیاده من اگر از تمام حق و حقوقم بگذرم میتونم از ایشون طلاق بگیرم چون واقعا ادامه زندگی برام سخت شده بشدت ازشون بدم میاد پیش مشاوره هم رفتم ولی نظر منو عوض نمیکگه
  چیکار میتونم بکنم ک طلاقم بده

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   با یک وکیل حقوقی مشاوره بگیرید، هر چند توصیه می کنیم با رجوع به مشاوره مشکل را حل کنید.
   وفقکم الله لکل الخیر

 34. السا می گوید

  سلام حاج اقا من همون السای ۲۰ ساله هستم که همسرم اعتیاد داشت الان میگه اونا برای من نیست من به همتون ثابت میکنم پدرمم بخاطر حرفاش یکم تحت تاثیر قرار گرفته اما برای احتیاط یه شرط گذاشته اونم اینکه در صورت اعتیاد داشتنش حق طلاق با من باشه اما اون قبول نمیکنه میگه من ۱۱ مورد رو در عقدنامه امضا کردم که اعتیاد هم جزو این ۱۱ شرایط بود میگه من نمیتونم اعتماد کنم فردا برم سرکار تو بیخودی بیای بخاطر اینکه از پدرت حرف شنوی داری طلاق بگیری اونوقت من چیکار کنم ما عاشق همیم تو این هیچ شکی نیست حتی بهش قول دادم که تا ازت اعتیاد نبینم ازت جدا نمیشم میگه خب میخوای بخاطر اون طلاق بگیری من قبلا اون ۱۱ موردو امضا کردم تو اگه دوباره دیدی میتونی اقدام کنی برای جدایی.حالا من میخوام بدونم به نظر شما این امکان هست که در شرایط معتاد بودنش حق طلاقو به من بده ینی برام شرط بذاره که غیر از اینکه اعتیاد داشته باشه من نتونم ازش جدا بشم؟میخوام خودشو متقاعد کنم فقط

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   اینکه بخواهند ثابت کنند که اعتیاد ندارند بسیار عالی هست و یک برگ برنده هست، شما همین فردا به یک پزشک مشاور ترک اعتیاد مراجعه کنید، ببینید چه آزمایشات دقیقی هست که بتواند اعتیاد را نشان بدهد، و همسر شما بیایند و این آزمایش را بدهند. ابتدا مشخص کنید که آیا اعتیاد دارند یا نه؟!، و اعتیاد ایشاد در چه سطحی هست و تعهد کتبی بدهند سالی یکبار آزمایش اعتیاد داشته باشند.
   قبل از اینکه اعتیاد ایشان اثبات بشود، و میزان اعتیاد او مشخص بشود حرف از گرفتن حق طلاق ضرورتی ندارد و باید حق بدهید که چنین حقی را ندهند. اما شما از حق خودتان استفاده کنید که با شما به چند مشاور و پزشک مراجعه کنند تا خیال شما آسوده شود و اطمینان پیدا کنید که اعتیاد ندارند و از پزشک سوال کنید آیا با آزمایشات اعتیاد تا چه میزان روشن می شود و بخواهید به شما مشاوره بدهند،در عقدنامه بحث اعتیاد آمده است و این موارد برای شما از جهت حقوقی ثابت هست.
   شما گام به گام پیش بروید، الان رجوع به پزشک متخصص برای ترک اعتیاد، انجام آزمایشات تخصصی هست و بفهمید که چند سال هست اعتیاد دارند یا اصلا ندارند. زمانی که این مرحله را طی کردید در گام بعد با یک مشاور مذهبی خانواده باید صحبت کنید تا شما را در تصمیم ها یاری کنند.
   از دعا هم غافل نشوید، و فراموش نکنید پل ها را پشت سر خود خراب نکنید تا اعتیاد ایشان ثابت نشده هیچگاه تهمت نزنید، یا پدر شما رفتاری انجام ندهند که زمینه کدورت ایجاد بشود، فقط و فقط پافشاری کنید که آزمایشات را انجام بدهند.
   وفقکم الله لکل الخیر

 35. اسماعیل می گوید

  سلام اسماعیل هستم.من ۷ساله ازدواج کردم و ی بچه ۶ ساله هم دارم.زندگی مونم خوب بود تا اینکه من افتادم با رفقای ناباب و خراب شدم معتاد شدم کار نمیکردم شب مبنشستم تا روز با رفقا و مواد کشیدن خراب کاری کردن.البته خونمون داخل ی حیاط با پدرو مادرم زندگی میکردیم زنم هم دختر عمومه ولی اخلاق رفتارم با زنم خوب بود زنمم خیلی منو میخاد.حالا هم زنم برای چهار پنجمین بار رفته خونه پدرش و میخاد طلاق بگیر لازم ب ذکر هس ک این چهار بار هر چهارتاشو تعهد دادم ک برگردم ب قول مادرزنم نشد.ک من الان خونه نشین شدمو با هیچ احدو ناسی هم نیستم فقط تو خونه هستم ولی کار درست حسابی هم نیس ک برم سرکار .وحالا دیگه زندگی مون روی پرتگاهه و میخاد از هم بپاشه.چکار کنم.راهنمایی کنید جواب بدید حتما منتظرم البته برای آخرین بار ی مهلت ۳ماهه دادن گفتن درست شو خب من دیگه چطور درست بشم

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   مشکل شما کمی همت هست، به همسرتان حق بدهید که بارها قول داده اید و زیر عهد زده اید. به فکر آن بچه عزیز و معصوم باشید!، شما الگوی او هستید، به گونه ای از این مشکلات خارج بشوید که فردا روز اگر مشکل کوچکی برایش پیش آمد بگویید عزیزم من وضعیت بدتر از تو را داشتم و به لطف خدا حل کردم.
   توصیه می کنیم از نزدیک با یک مشاور صحبت کنید، به نظر ما راه در این هست که یک توبه جدی بکنید، مشهد بروید و اگر نمی توانید از راه دور با امام رضا علیه السلام عهد ببندید که به هیچ عنوان به دنبال مواد مخدر نروید و عهد ببندید که هر رفیقی شما را به سمت مواد تشویق کرد یا اسم مواد را آورد قطع ارتباط کنید، مرد باشید، شیعه امام رضا و امام حسین بن بست و نا امیدی ندارد.
   برای تقویت اراده وحل این مشکلات عهد ببندید که در هفته یکبار هیئت بروید و برای امام حسین علیه السلام عزاداری کنید. راه همین هست که عرض کردم، همت، همت همت و وفای به عهد آنگاه ببینید خود امام رضا چطور دست شما را می گیرد.
   به هیچ عنوان هم صبح ها در منزل نمانید، طبیعی هست مردی که همه ساعات روز در منزل هست، خانم را نا امید می کند!، از آینده او را می ترساند!. هر روز بزنید بیرون توکلتان به خدا باشد، اگر ماشین دارید مسافر جابجا کنید و در کار زیاد صلوات بفرستید و به امام رضا علیه السلام هدیه کنید، اگر ماشین ندارید، با موتور پیک موتوری باشید، برادر عزیز من، همت کنید، مطمئن باشید با توکل به خدا در آینده ای نچندان دور به موفقیت های بزرگی می رسید. زندگیتان را با امام رضا علیه السلام وصل کنید از کارهای کوچک شروع کنید، ماهواره، فیلم، موسیقی اراده شما را ضعیف می کند، در مقابل هیئت، مسجد، خواندن زندگی شهدا به شما همت و اراده می دهد.
   شما سرمایه ای به نام اهل البیت دارید، چرا نا امید باشید، چرا؟!، مگر با وجود این خاندان جود و کرم ما و شما بن بست داریم.
   در هر حال راه شما همین هست، مدتی عمل کنید ببینید همسرتان چطور عاشق شما می شود و درهای بسته چطور بروی شما باز می شود. نمازهایتان را اول وقت بخوانید و زیاد صلوات و استغفار بفرستید آنگاه مطمئن باشید انشاالله موفق خواهید شد.
   وفقکم الله لکل الخیر

 36. Saeed می گوید

  سلام خسته نباشید من الان دو سال نیم هست نامزد هستم ..و قرار بود آخر سال عروسی بگیرم…متاسفانه خانوم من به بهانه مختلف..که تو خسیسی ..افسرده ای …قهر کرده ..در صورتی که من هر چی خواسته خریدم شاید میانگین ماهی پانصد هزار تومان..اما نمیدونم چیکار کنم قهر کرده و از من فرار میکند…الان سه هفته شده به من میگه ازت متنفرم…علاقه ای بهت ندارم….خواهشا راهنمایی کنید

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   توصیه می کنیم با یک مشاور از نزدیک شما و همسر محترمتان گفتگو کنید، کمی دوران نامزدی شما طولانی شده و چه بسا برخی از مشکلات از همین جهت هست. شاهدیم دخالت اطرافیان در طولانی شدن این دوران زمینه ساز اختلافات هست.
   حضور یک مشاور می تواند به شما و ایشان کمک کند که تعریف ایشان از خساست با مدیریت اقتصادی زندگی متفاوت بشود.
   باید بررسی بشود چرا خانم به این مرحله رسیده که این حرف را می زنند، به این راحتی این نوع گفتگو و این مرحله ایجاد نمی شود، مراحلی که شما در این توضیحات ننوشته اید یا متوجه آن نشده اید. در هر حال شما نیز توجه کنید این دوران زمان شناخت طرف مقابل هست، و اگر کوتاهی نکرده باشید و مشاور امین هم همین را بگوید و همسر شما نیز نخواهند تغییرات و اشتباهات خود را بپذیرند شما باید درباره آینده با یک منطق قوی تری تصمیم گیری کنید.
   سعی کنید گفتگوهای خودتان را در محیط های آرام و خوب داشته باشید، می توانید زمینه های این اختلافات را پیدا کنید به شرط آنکه با آرامش گوش کنید و مشتاق به گوش کردن باشید.
   از دعا هم غافل نشوید، روزانه زیارت آل یاسین که کوتاه هست را بخوانید و به امام عصر ارواحنا فدا متوسل بشوید تا مشکلات برطرف شود.
   وفقکم الله لکل الخیر

 37. السا می گوید

  سلام خسته نباشید
  من ۲۰ سالمه و خانه دار هستم و ۵ ماهه که ازدواج کردم و از جیب شوهرم پایپ پیدا کردم و فهمیدم که اعتیاد داره باور کنید خونه رو سرم خراب شد و چون عاشق هم بودیم و زندگیم از روی عشق شروع شد اصلا دوست ندارم که جدا بشیم اما خانوادم میگن یا طلاق بگیر یا مارو برای همیشه فراموش کن از طرفی هم همسرم هنوز گردن نمیگیره که اعتیاد داره مطمئنم اخلاق بد و پرخاشگری ها هم بخاطر اعتیاده وگرنه خیلی مرد خوبی بود بخدا وقتی فکر میکنم زندگیمون دا ه بخاطر اعتیادش از هم میپاشه دیوونه میشم مشاوره هم رفتیم اما همه میگن طلاق بگیرید واقعا نمیدونم چکار کنم لطفا کمکم کنید

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   دقت کنید مرحله حساس و مهمی هست، و نمی توان به این راحتی به عنوان مشاور گفت که به زندگی ادامه بدهید یا ترک کنید. اول باید ببینید اعتیاد ایشان چقدر هست و در چه مرحله ای هست، ثانیا اگر از جهت روحی شخصیت قوی دارند و قابل اعتماد و از جهت خانوادگی در یک خانواده مذهبی و معتقد رشد کرده اند، به نظر می رسد یک فرصت یک ساله بدهید، اما با شرایط خاص؛ اول اینکه اعتیاد ایشان پیشرفته نباشد،ثانیا متوجه اشتباه خود شده باشند، ثالثا رسما در جمع خانواده تضمین بدهند ترک کنند، رابعا جلسات رسمی ترک اعتیاد را شرکت کنند و در این یک یا دو سال برای بچه دار شدن اقدام نکنید، و خامسا آزمایش های دقیق خون را داشته باشند که نشان بدهد که در حال ترک هستند.
   پس اگر ایشان راضی به این شرایط شدند و تضمین دادند که اشتباه خود را جبران کنند، خب می توان امید وار بود، همه ما چه بسا در زندگی اشتباه بکنیم، خداوند راه توبه را باز گذاشته است اما این به این معنا نیست که شما بیش از حد خوش بین یا بد بین باشید، قدم به قدم پیش بروید و لازمه اش این هست که همسر شما متوجه اشتباه خود شده باشد و بخواهد جبران کند.
   توصیه می کنیم با دو مشاور صحبت کنید یک مشاور خانواده و یک مشاور ترک اعتیاد، ببینید چقدر امکان بازگشت ایشان یا موارد دیگر هست. در این مسیر توکلتان به خدا باشد، برای اصلاح ایشان مدتی نماز جعفر طیار بخوانید، و به هیچ عنوان خانواده خودتان را از دست ندهید، شوهر شما باید بتواند شما و آنها را راضی کند و گذشته را اصلاح بکند.
   وفقکم الله لکل الخیر

   1. السا می گوید

    خیلی ممنون لطف کردین از پاسخگوییتون بسیار ممنونم

 38. نازنین می گوید

  با سلام
  اگه میشه لطفا زودتر جواب من رو بدین نمیخام خانواده شوهرم این پیام رو ببینن

  من ۲۰ سالمه و سه ساله ازدواج کردم و چهار ماهه ک خانه خودم هستم من از همون اول ب زور ازدواج کردم و همسرم رو دوست نداشتم و باهم خیلی اختلاف عقیدتی و فکری داشتیم ولی شوهرم با رفتارش و حرفاش کاری کرد ک من دوسش نداشته باشم مثلا معتاد بود ولی ن زیاد و مدتی فهمیدم ک از رابطه ما برای دوستاش تعریف میکرده و خیلی حرفای نیش دار و تلخ میزد ک باعث شد من ازش بدم بیاد و مدت یک ماه افسرده شده بودم خانوادم من رو پیش مشاور بردن وقتی حرفامو ب مشاور زدم گفت نباید عروسی بگیرین تا مشکلتون حل بشه و باید شوهرمو ببرم پیش مشاور تا باهاش حرف بزنه ولی شوهرم نیومد بازم ب اصرار خانوادم باهاش ادامه دادم ولی بعد از یه مدت دوباره حرفا و رفتاراش رو ادامه داد نمیزنه ولی از نظر روحی خیلی من رو شکنجه میکرد چندین بار بخشیدمش ولی فایده نداشت و بازم ب رفتارش ادامه داد موقع عروسی خانوادش خیلی اذیتم کردن و خودشم مدام ب من گیر میداد و هرجا میرفتیم فک میکرد من با کسی دوستم مثلا اگه مغازه میرفتیم فک میکرد با مغازه دار دوستم خلاصه منم پرسیدم ک چطوری باید طلاق بگیرم گفتن باید مهریه رو ب اجرا بزارم تا طلاق بده منم همین کارو کردم خیلی جدی بودم ولی ایندفه با خالش اومدن و گریه کرد گف قول میده رفتارش عوض بشه منم بخشیدمش و عروسی گرفتیم با اینه مشکل زیاد داشتیم ولی تا یک ماه تقریبا رفتار خوبی داشت و منم دوسش داشتم ولی بعد از مدتی دوباره بی محبتی و بی مهری کرد و بعضی رفتارای عذاب آور داشت مثلا میگفت من نمیخاستم بیام دنبالت مجبور بودم بیام یا همیشه عروسی ک پدرش گرفته بود رو منت میزاشت یا با من حرف نمیزد اصلا خونه نمیومد همش میرفت بیرون ب من میگفت حق نداری بری خونه بابات ولی من زنگ میزدم بابام دنبالم میومد دکتر میخاستم برم با پدرم میرفتم اون اصلا سر کار نمیرفتم فقط ۲۰ روز رفت خونه ای هم ک توش زندگی میکردیم ب نام پدرش بود و یک اتاقش رو قفل کرده بود میگفت میخام مغازه بزنم بعد از صحبتی ک با شوهرم کردم ب من گف تو برو خونه بابات من طلاقت میدم منم رفتم روز بعدش اظهار نامه داد ک از روزی ک رفتی نفقه نمیدم منم گفتم مهم نیست و استرداد جهیزیه گرفتم ولی قبل از من رفته بودن همه وسایل های خونه رو بهم ریخته بودن یک فرش رو برداشتن و تلویزیون رو عوض کردن منم بقیه وسایلارو اوردم ولی پدر شوهرم ب من گفت تا اخر عمرت طلاقت نمیدیم حالا من واقعا موندم چیکار کنم قصدم طلاقه و مهریه نمیخام از طرفی میخام مهریمو ب اجرا بزارم ولی میترسم بعد از قسط بندی مهریه از دادگاه اجازه ازدواج مجدد بگیره و ازدواج کنه منم بلاتکلیف بزاره از طرفی هم اگه مهریمو اجرا نزارم اونم ب زندگیش ادامه میده منم موندم چیکار کنم اگه میشه کمکم کنین

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   با توضیحاتی که نوشته اید، مشخص است که از همان ابتدا اصرار به چنین زندگی اشتباه بوده و آثار بیماری روانی در همسر شما تا حدودی مشهود هست.
   در هر حال با توجه به شرایطی که دارید توصیه می کنیم حتما حتما با یک وکیل قوی مشورت کنید، مانند قبل دچار اشتباه نشوید، ظاهرا خانواده شما نتوانسته اند خوب به شما راهنمایی بدهند پس لازم است حتما با وکیل صحبت کنید، اگر سندی از اعتیاد، یا عدم صلاحیت چنین مردی دارید دادگاه مسیر طلاق شما را راحت تر می کند، در هر حال لازم هست مدارک و مستندات و شاهدان شما از نزدیک مورد بررسی قرار بگیرد.
   بدون وکیل هیچ اقدامی نکنید، از دعا هم غافل نشوید انشا الله آنچه به صلاح شما هست تحقق پیدا کند. مدتی نماز جعفر طیار بخوانید.
   وفقکم الله لکل الخیر

 39. امیر می گوید

  اگرمردی زنش را مورد آزار و اذیت قرار دهد و شدیدترین کتک ها در موردش روا دارد و زن به هیچ وجه حاضر به ادامه زندگی نباشد زن میتواند تقاضای طلاق کند و درصورتیکه دو طرف نزد آخوندی طلاق شرعی داشته باشند آیا بعنوان سند قابل استفاده است؟اگر مرد در زمان امضای طلاق شرعی ادعای مست بودن کند توجیه قانع کننده ای میتواند باشد لطفا جواب مرا بدهید. باتشکر

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   اگر طلاق با شرایط خوانده شده باشد، شرعا معتبر است.
   صرف ادعای مرد کافی نیست و شاهدین طلاق نیز اگر در زمان اجرای عقد مطمئن بوده اند که عقل و اختیار مرد محرز بوده است، طلاق صحیح است. مگر اینکه قراینی بر خلاف باشد.
   البته اگر بر قاضی محرز بشود که مرد در دادگاه ادعای مستی می کند، قاضی او را حد شرعی می زند و تعزیر می کند.
   وفقکم الله لکل الخیر

 40. امیر می گوید

  سلام،اگر مردی خانواده اش را آزار دهد و رفتار های غیر معمول و خشنی در خانه داشته باشد و با هیچ یک از اعضای خانواده حرف نزند و نفقه همسر را ندهد و او را کتک بزند و نخواهد همسر را طلاق دهد تکلیف چیست؟آیا زن باید خود اقدام کند؟

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   با داشتن شواهد و مدارک خانم می تواند به دادگاه رجوع کند و با احراز عدم صلاحیت مرد، زن می تواند با اجازه قاضی و حاکم شرع طلاق بگیرد.
   وفقکم الله لکل الخیر

 41. هانی می گوید

  سلام وقت بخیر
  ببخشید من الان حدود هفت سال عقد کردم و بنا ب دشمنی هایی ی سال بعده عقدم بین منو شوهرم اختلاف پیش اومد اونا منو تهمت زدن ولی در تمام دادگاه تبرعه شدم.شوهرم گفت میریم سرزندگی منم صبر کردم بعد دیدم ادم فرستادن برای جداشدن بصورت توافقی .
  من حدود هفت ماه با این قضیه صبر کردم دیدم چیزی نمیشه رفتم مهریه و نفقمو اجرا گزاشتم شاید فرجی بشه ب زندگیم برسم ولی بنا ب اشنایی ک داشتن قاضی تعداد سکه و تقسیطشو جوری برید ک ب نفع اون شد من تمام مراحل مشاوره و دادگاه گفتم فقط زندگی میخام.اونم خواست منو از نفقه رد کنه تمکین شکایت کرد بازم گفتم زندگی و شکایتش رد شد.اون تو دادگاه میگه زندگی میخام خودش بیاد .ن عروسی ن هیچی.اینم برم باخونوادش زندگی کنم.دیروز ک دادگاه داشتیم قاضی بهش گفت اینطور ک تو میگی نمیشه .ب قاضی گفت حرف طلاقو تو پرونده ننویس ک امضا نمیکنم.حالا هیچ راهی هس ک من بتونم جدا شم یا ی شکایتی هس ک ب زندگیم برسم؟اخه هر راهیو انتخاب میکنم ب بن بست میخورم…بخدا من اصلا قصدم پول گرفتن نیس فقط قصدم زندگیه

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   اینکه قصد شما زندگی هست، واقعا سطح فکری خوبی دارید، اما حتما توصیه می کنم با یک مشاور مذهبی از نزدیک صحبت کنید، واقعا اگر یک مردی -با توجه به آنچه نوشته اید- برخی از فداکاری های شما را متوجه نمی شود، خب فردا روز هم اگر وارد زندگی بشوید سر مورد دیگری طلاق می گیرد!، پس فکر کنید با چه کسی و برای چه می خواهید زندگی کنید، با تامل و دقت.
   توصیه می کنیم جلساتی را با همسرتان به یک مشاور مذهبی رجوع کنید، اگر واقعا مشخص شد که سطح تفکر شوهر نسبت به زندگی پایین هست، الان که فرصت دارید و جوان هستید و می توانید زندگی بهتر دیگری را تشکیل بدهید، خب چرا این کار را نکنید؟. کمی فکر کنید الان فرصت دارید، فردا روز که پا به سن گذاشتد و بچه هم داشتید و بهانه های دیگر این مرد آمد و طلاق داد چه می کنید؟!.

   از بنده می شنوید به عنوان مشاور عرض می کنم، چنین مردانی که نگاه و دیدشان دینی نیست و کوتاه است، حتی شده انسان مهریه را ببخشد و هرچه زودتر از این مرد طلاق بگیرد معقول و خداپسندانه هست. چون اینهمه کشمکش بدون دلیل در اول زندگی که این هست، نمی توان امیدوار بود که در آینده خطرات جدی تر شما را تهدید نکند. بسیاری از حریمها و مهربانی ها شکسته می شود. در هر حال پول و مهریه هر چقدر هم بالا باشد ارزش آسیب های فکری و روحی فعلی و آینده شما را ندارد. با این کار فرصت پیدا می کنید مجدد ازدواج کنید.
   در هر حال تاکید می کنم، تاکید جدی، حتما مشاور بروید، مشاور حرفهای شما را بشنود، حرفهای همسر شما را حتما بشنود، بعد باید تصمیم جدی و معقول را بگیرید. شما باید با مردی زندگی کنید که منطقی و مومن باشد، با چنین مردی هیچ بن بستی به فضل الهی در زندگی نخواهید داشت، پس شما نیز ملاکتان را باید در زندگی عوض کنید، گاهی خانمها ملاکات انتخاب همسرشان از همان اول اشکال داشته و بخشی از مشکلات بخاطر خودشان و ملاکات آنها است.
   وفقکم الله لکل الخیر

 42. رضا می گوید

  سلام
  بنده همون رضا هستم ممنون از پاسخگویی شما…
  تحصیلات بنده کارشناسی ارشد و خانمم سیکله… اما چون دیگر معیارهای انتخاب منو داشتن در تصمیم نهایی من تحصیلات تاثیر نداشت و با این موضوع کنار اومدم و دیگه برام مهم نبود و نیس…
  من خانمم رو خیلی دوست دارم و بی بهانه براشون کادو میخرم هفته ای یکبار براش گل میخرم… به روش های سنتی و نوین بهشون ابراز علاقه میکنم… خیلی مودبانه و محترمانه باهشون رفتار میکنم تا حالا یکبار سرشون فریاد نزدم… به حرفاش گوش میدم… در کارهای منزل کمکش میکنم اصلا بهشون فشار نمیارم.. در مسائل جنسی همه فکر و ذهنم تامین نیازهای جنسیشه…. ادم صبوری هستم و کاملا اجتماعی و شوخ طبع اما در حد معقول … حالا یکسال از تاریخ ازدواجمون میگذره در این مدت خانمم حتی یکبار بهم ابراز علاقه نکرده بهشون گفتم میگفت راه و روش ابراز علاقه رو بلد نیست و من تمام انرژیمو گذاشتم تا شرایط رو براش مهیا کنم که بتوونه راحت ابراز علاقه کند حالا بهم میگه من به اجبار خانواده ام باهات ازدواج کردم و هیچ علاقه ای بهت ندارم نه اینکه ازت متنفر باشم اما نمیتوونم دوستت داشته باشم… من در زمان عقد بهشون گفتم اگه مجبوری بهم بگو اما ایشان شفاف نگفتن… میگه جرات گفتن نه به خانواده اشو نداشته… من ۳۰ سالمه و خانمم ۲۱ سال… من زندگی مستقلی دارم و تمام هزینه های ازدواج و منزل با من بوده و حتی یک ریال ازشون کمک نگرفتم… الان از من میخواد طلاقش بدم؟! از نظر ظاهری بنده چهره متوسط؛ شیک پوش؛ خوش اندام؛ اما کچل هستم… به ظاهرم هم میرسم… نمیگه از چی من خوشش نمیاد میگه تو هیچ عیبی ندارد مشکل منم!! از طرفی من به پاکدامنی اش هیچ شکی ندارم از رو بصیرت میگم و نفر سومی در زندگیشون نیس… ازش میخوام پیش مشاوره بریم قبول نمیکنه؟! الان مونده ام چکار کنم؟! خیلی دوستش دارم با اینکه دلمو شکوند! از طرفی نگرانشم اگه طلاقش بدم میدونم هیشکی از اعضای خانواده اش درکش نمیکنه و میترسم افسرده شود و کسی پیشش نباشه باهاش درد دل کنه!! چون خانواده اش همگی با طلاق مخالفند… از مخالف های خانواده اش هم میترسه… و این ترس کمی ایشون رو متردد کرده؟! من نه اهل دود و مشربات الکی هستتم و نه اهل عیاشی… تمام وسایل منزل رو به انتخابش ایشون بوده… در این یکسال کلی سختی کشیدم و تحمل کردم به امید اون لحظه ای که یکبار از خانمم محبت ببینم و کلمه عاشقانه بشنوم… ای کاش میدونستم چه عیبی دارم تا اصلاحش میکردم؟! میگم تو که مجبورت کردن چرا همون اولش بهم نگفتی میگه جراتشو نداشتم… الان میگه تقصیره خانواده اشه که زندگی دو تامون رو نابود کردن!! میگم اهداف و برنامه هات چین که نمیتوونی با محققشون کنی؟! چیزی نمیگه.. گیج شدم؟! نمیدونم از دری باید وارد شم که این مشکلم حل بشود؟! کلی ازش خواعش حتی التماسش کردم که زندگیمون رو خراب نکنه در جواب میگه من دوست ندارم و این حرفش نابودمو میکنه… اما چه کنم واقعا نگران وضعش بعد از طلاقم؟!

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   بنده پیام شما رو با دقت خواندم، مشکلی که هست این هست که تا زمانی که صحبت های همسر محترم شما شنیده نشود و مشخص نباشد واقعا هیچ مشاوری نمی تواند به صورت دقیق در این باره اظهار نظر کند و ریشه یابی کند. اینکه با این صبر و حوصله به دنبال حل مشکل هستید، و حتی به فکر همسرتان پس از طلاق هستید، خب این نشانه خوبی است که سطح فهم و نگاه بالای شما را می رساند.

   اما در همین حرف های شما نکات قابل تامل و سوال زیاد هست، مثلا این گفته شما: «در زمان عقد بهشون گفتم اگه مجبوری بهم بگو »!!!.
   ببینید هیچ مردی به زنش آن هم در روزهای خوش عقد چنین حرفی را نمی زند،فضای دوران عقد فضای خاص به خود است؛ ظاهرا شما از همان روزها متوجه همین عدم علاقه شده اید، یا مسائلی هست که مطرح نکرده اید، خب چرا همان زمان پیگیری نکردید، یا به فکر نبودید و به سادگی از کنار رفتارهای ایشان گذر کرده اید و الان ثمره اش شده کم فروغی عشق همسر شما؟!.

   در هر حال باید بررسی کرد ایشان جزو اقوام شما هست، مثلا دختر عمو و پسر عمو هستید، یا دختر خاله و پسر خاله و … که خانواده ها ایشان را مجبور به این ازدواج کرده باشند.
   نکته بعدی این هست که باید رفتارهای ایشان در زمان عقد هم بررسی بشود، حتی قبل از عقد باید دید چه تیپ شخصیتی و رفتاری را داشته اند، که آیا از زمان ازدواج سرد شده اند، یا قبلا هم همین بوده اند، آیا زمینه بیماری افسردگی و یا روانی در خانواده ایشان هست یا نه؟!، آیا شخص دیگری را دوست داشته اند و هزاران اگر دیگر…. خب برای اینکه مشکل شما اولا ریشه یابی بشود بعد برویم سر حل مشکل، لازم است یک مشاور حاذق از نزدیک با شما و ایشان صحبت کند و در کلام، بسیاری از اسرار درونی و رفتارها خودشان را نشان می دهند.

   بهترین و ضروری ترین توصیه بنده این هست که به مشاور رجوع کنید، چه بسا ما به عنوان مرد بسیاری از ویژگی ها و اولویت های اساسی را داشته باشیم، اما برای خانم ها برخی نکات ظریف جذاب تر و زمینه عشق و علاقه بیشتر را فراهم می کند که ما توجه نداشته باشیم. پس قبل از اینکه زندگی شما وارد مراحل جدید مثل طلاق یا بچه دار شدن بشود، وقت مشاوره بگیرید، یک یا دو جلسه خودتان بروید و بعد حتما راضی کنید که با شما به مشاور بیایند.
   و اگر نخواستند یا اصرار بر رفتارهایی داشتند که منطقی نیست، بحث فرق می کند و شما وظیفه ای نسبت به آینده ایشان ندارید و خود موظف هستید به وظایف دیگر خود برسید.

   از دستورالعمل هایی هم که در دیدگاه قبل برای محبت عرض کردیم هم غافل نشوید.
   وفقکم الله لکل الخیر

 43. رضا می گوید

  سلام بنده خانمم را خیلی دوست دارم اما متاسفانه بنا بر حرف هایش به اجبار خانواده اش با من ازدواج کرده و هیچ علاقه ای به من نداشته و ندارد.. در خال حاضر از من خواسته که طلاقش بدم… اگر ایشان درخواست طلاق بدهد براساس شرع و قرآن باید مهریه اش رو پرداخت کنم؟!! یا میتوونم پرداخت نکنم؟! نمیخوام حق کسی بر گردنم بماند… لطفا راهنماییم کنید یک ساله که ازدواج کردیم…

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   دو بحث هست یک بحث فقهی و یک بحث ازباب مشاوره و نصیحت.
   ۱- شرعا بر مرد واجب است که مهریه زن را بپردازد. چه طلاق بدهد و چه همسرش باشد. اما چون حق طلاق با مرد است، و حق مهریه با زن است و زن دوست دارد طلاق بدهید، در مقابل شما نیز می توانید شرط کنید که شما از حق طلاق خود کوتاه می آیید، زن نیز از حق مهریه کوتاه بیاید. و اگر مرد سوء رفتار ندارد دادگاه نمی تواند بدون اجازه و رضایت شما طلاق بدهد. پس می توانید با هم به توافق برسید که زن مهریه را ببخشد، و مرد هم حق طلاق را.

   ۲- اما یک نصیحت، اولا توصیه اول بنده به همسر شماست، اگر علاقه نداشته اید چرا از همان اول ازدواج کردید، و با زندگی شوهر بازی کرده اند و پول و عمر همسرتان را به بازی گرفته اید. اینطور نیست ما مسئول رفتارمان در ارتباط با دیگران نباشیم، فکر نکنند اگر بروند و ازدواج دیگری بکنند خوشبخت می شوند!، اگر شوهر شما در راه زندگی تلاش می کند و به شما علاقه دارد، خب این کفران نعمت هست که انسان اگر مشکلی در این زندگی هست را برطرف نکند و بخواهد زندگی را خراب کند. کفران نعمت خشم خدا را به همراه دارد. و چه بسا بعدا زندگی این خانم دچار نکبت بشود.
   اگر نمی خواستند چرا ازدواج کردند. ما حق نداریم با زندگی دیگران بازی کنیم.
   من توصیه می کنم جلسات مشاوره ای را با حضور همسر محترمتان در فضایی آرام با یک مشاور داشته باشید، واقعا مسئله آنقدر سخت نیست که نتوان حل کرد.
   البته باید صحبت های خانم را هم شنید، شما نیز با محبت بیشتری برخورد کنید و جلسات مشاوره را داشته باشید حتما نیاز هست هر دو شما سبک زندگی و رفتارهای خود را تغییر بدهید.
   این دستورالعمل را هم که برای محبت در سایت گفته ایم از اینجا کلیک کنید و برای محبت همسر انجام بدهید. به همین کیفیتی که گفته ایم ذکر«یا وَدود» را بگویید به نیت محبت همسر.
   یک انگشتر عقیق با رکاب نقره هم که این ذکر بر آن نقش بسته باشد تهیه کنید.
   مدتی هم نماز جعفر طیار بخوانید که مبدا میل و محبت همسر شما تغییر کند و اگر محبت غیر هست از بین برود.
   آنچه نوشته ایم را به همسر محترمتان نیز نشان بدهید تا ایشان نیز بخوانند.
   وفقکم الله لکل الخیر

 44. محمد ج ع می گوید

  با سلام خدمت شما
  بنده نزدیک به ۱۴ ماهه ازدواج کردم با خانومم سر موضوع های خیلی الکی بحث داریم البته این رو هم بگم ایشون اصلا از بنده حرف شنوی نداره و فقط کار خودش رو میکنه( تو همه موارد هم جنسی هم مسایل خونه حرفشنوی نذاره)
  ایشون تو اردیبهشت ماه رفتند که ادرس مطب یه دکتزی رو پیدا کنند هرچه من بهشون گفتم نرو اصلا توجه نکردند بعد که من اعتراظ کردم شروع به ناسازگاری کردند منهم عصبی شدم ایشون رو به منزل پدزیشون بردم و گله کردم این رو هم بگم یکم سر بچه داشتن دعوامون شد ایشون بچه نمیخواست ولی من میخواستم
  بعد به مادزشون گله کردم متوجه شدم مادرشون داره دخالت میکنه بهرحال بعد از گذشت ۲ ماه و ۴ مرتبه مراجعه با خانواده ایشون راضی به برگشت نشده و رفته شکایت طلاق کرده
  ایا راهی داره که من از مادرش که دخالت میکنه شکایت کنم و در ضمن ایشون اصلا نه تلفنش رو جواب میده نه پادرمیانی افراد رو قبول میکنه
  الان من باید چکار کنم و ایشون بابت چه موضوعی از من شکایت کرده؟؟؟؟؟

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   یکی از توصیه های قبل از ازدواج این هست که خانواده همسر خانواده فهمیده و خوبی باشند تا در مشکلات بتوانند کمک کنند، مادر ایشان باید مراقب زندگی دخترشان باشد وکارشکنی نکند. شما نیز کمی آرامش خود را حفظ کنید همان اول زندگی که مسیر شکایت را پی نمی گیرند. از قرائن پیداست که شما کمی انتظار دارید که حرف شما باشد.
   فراموش نکنید زندگی مشترک یعنی تفاهم و همفکری و انتظار اینکه در جزئیات زن از مرد همواره تبعیت کنید انتظار درستی نیست، آنچه هست در مواردی که شرع دستور داده بغیر از اموری که حرام است زن باید از مرد تبعیت کند چون مرد مدیر خانواده است، اما همین هم به این معنا نیست که زن در زندگی هیچ حقی نداشته باشد و فقط باید تابع مرد باشد، این غلط است. امیدوارم با همین یک خط کوتاه نوشتن مطلب را منتقل کرده باشم. پس بنا را در زندگی بر تفاهم و صحبت فرار بدهید و با هم و با عشق و علاقه روی موضوعات صحبت کنید.
   انتظار شما برای فرزند انتظار خوبی است اما شرایط خانم را هم ببینید، خب شاید دوست داشته باشند چند ماه بعد باشد، شما هم این فرصت را بدهید یا تشویق کنید مثلا جایزه قرار بدهید که فلان چیز را که دوست دارند برایشان تهیه می کنید، زندگی یعنی همین نشان بدهید که در مکتب اهل البیت بزرگ شده اید و احترام همسر را دارید در کنارش معقول و منطقی تصمیم می گیرید.
   نکته بعدی این هست که حتما به مشاور رجوع کنید، با زبان خوب و با واسطه بخواهید نزد یک مشاور مذهبی خوب بروید همه ما نیاز به مشاوره داریم، یادبگیریم و عمل کنیم، هرکدام از شما که نخواست به مشاور برود عیب مشخص می شود که از چه کسی هست، مشخص می شود که حق با کیست و چه کسی خودرای است و چه کسی منطقی؛ با مشاوره و فداکاری بسیاری از مشکلات حل می شود و همین که شما اینجا مسئله را مطرح کرده اید نشان دهنده این هست که فهمیده هستید و به دنبال راه حل می باشد.
   امیدوارم به حق اهل البیت خداوند محبت را بین شما و همسرتان قرار بدهد و موانع را برطرف سازد، مدتی نماز جعفر طیار بخوانید تا ان شاالله خداوند هر آنچه به صلاح است را رقم بزند.
   وفقکم الله لکل الخیر

 45. ایمان می گوید

  با سلام من حدود سه سالی هست که ازدواج کردیم متاسفانه همسر من که خانه دار است می گوید هیچ قانونی مبنی بر انجام وظایف خانه داری زن وجود ندارد و از ان ها تا حدودی امتناع می کند آیا راه حلی هست که آنها را بهبود ببخشم ؟ در ضمن بنده کارمند هستم و درآمد نسبتا متوسطی دارم .

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   بهترین راه مشاوره هست، یک مشاور خوب به شما می تواند کمک کند،،اساس زندگی دینی بر قانون نیست، خب مرد هم می تواند چند همسر انتخاب کند آیا خانم راضی هست؟!. یا مرد هم بگوید من فقط اندازه ای که شرع گفته برای زن خرج می کنم و بیش از آن تکلیفی ندارم.
   قانون مرحله پایین در یک زندگی است آنچه اساس یک زندگی دینی را تشکیل می دهد ? فداکاری است که همین در روایات بسیار تاکید شده است.
   تلاش مرد و زن مومن در منزل عبادت است، پیامبر گرامی اسلام فرمود : هيچ زنى نيست كه جرعه اى آب به شوهرش بنوشاند مگر آن كه اين عمل او برايش بهتر از يك سال باشد كه روزهايش را روزه بگيرد و شبهايش را به عبادت سپرى كند .إرشاد القلوب : ۱۷۵ .
   همین پاسخ بنده را به ایشان نشان بدهید امیدوارم با همین نصیحت کارساز واقع بشود و فراموش نکنید کمک مرد به همسر در خانه نیز عبادت است.
   وفقکم الله لکل الخیر

 46. آرین می گوید

  سلام
  ۸ ماه پیش عقد کردیم
  همسر من با فحاشی و داءم حرف از طلاق قصد تهدید من را داشتند
  و الان کار به جایی رسیده که دیگه خوده منم به این زندگی راضی نیستم
  تو این چند ماه که عقد هستیم ایشان منزل پدر من حضور دارند و زندگی میکنیم.
  الان که ایشان ترک کردن منزل مارو خگدم میخواهم درخواست طلاق بدهم
  امادگی پرداخت مهریه را کامل دارم ولی ترس از حبس دارم. چون محل عقد ما شهرستان بوده و از انجایی که در شهرستان های کوچک همه همدیگرو میشناسن شاید تبانی بکنند و یه حبس برای من ببرند که این خیلی خیلی نگران کرده منو.
  ۲ سوال
  ایا میتوانند اینکارو انجام بدن؟
  و سوال دوم اینکه ماشین ایشون منزل پدریه من است و تا الان نیامدن که ماشینو ببرن
  ایا میتونن شکایت کنند که من جلوگیری میکنم از بردن ماشین یا علکی بگن که من ماشین خانم رو سرقت کردم؟

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   با وجود توانایی مالی و یا تقسیط مهریه قاضی حق حبس ندارد.
   شما قبل از هر کاری با حضور خانم با یک مشاور خانواده صحبت کنید و پس از آن اگر حل نشد حتما باید با یک وکیل صحبت کنید و از پیچ و خم های قانونی اطلاع پیدا کنید.
   وفقکم الله لکل الخیر

 47. ساناز می گوید

  من دو سال و نیمه عقدم شوهرم بیکار بود الان پنج ماهه که تهران مشغول بکار شده و ازون زمان رفتارش با من سرد شده نه زنگ میزنه و نه زنگ منو جواب میده هزاران بار بهش پیام دادم که چته دلیاش چیه ولی جوابی نداده چندبار گفته میام حضوری حرف بزنیم ولی نیومده و منو بلاتکلیف گذاشته.میخوام درخواست طلاق بدم میتونم بخاطر بی محلی ها و بی خبریا و بی مسئولیتیاش ازش جدا شم؟

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   شما قبل از درخواست طلاق از طریق بزرگان فامیل، پدر و مادر ایشون و خودتان و ازباب نصیحت اقدام کنید و حتی به یک مشاور خانواده رجوع کنید. اگر مسیر های گفته شده به جایی نرسید و مرد نسبت به وظایف حقوقی و شرعی خود کوتاهی کرد مسیر دادگاه را می توان طی کرد.
   وفقکم الله لکل الخیر

 48. زهرا-الف می گوید

  سلام.من به خاطرسوءرفتارشوهرم سالها پیش چنددست خط ازایشان دارم …حال باگذشت ۲۰سال ایشان رفتارمطلوبی ندارند بسیار عقده ای وفحاش هستند وحاضربه طلاق هم نیستند.آیاصرفا داشتن دستخط ازیشان میتواند در امرگرفتن طلاق کمک رسان باشد یاخیر؟

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   بله اگر ایشان امضا کرده باشند، قطعا در روند اجرای حکم به شما کمک می کند. لازم است با یک وکیل صحبت کنید و پرونده شما را از نزدیک ببیند.
   قبل از هر کاری با یک مشاور خانواده هم صحبت کنید.
   وفقکم الله لکل الخیر

 49. mary می گوید

  سلام و خسته نباشید
  من وقتی مدت ده ساله که با شوهرم ازدواج کردم و بیست سال اختلاف سنی داریم ایه پسر ۷ساله دارم همسرم قبل من یه ازدواج نام.فق داشته که حاصلش یه پسره که ده سال از من کوچیکتره از ابتدا که نامزد کردیم ب این اقا هیچ علاقه ای نداشتم من ۱۷سالم بود ان زمان وه وقتی در دوران نامزدی و عقد خواستم عکس العملی نشون بدم با مخالفت خانواده ام مواجع شدم اوضاع ما هر روز بدتر میشه از وقتی پسرمم ب دنیا اومد ایشون فقط ب نیاز جنسی خودشون میرسیدن وه ب فکر نیاز جنسی من نبودن منم چون خیلی اذیت میشدم یه ساله اجازه نزدیکی بهشونو ندادم که البته طی این مدت ب زور کتک چن بار کار خودشونو انجام دادن قبل این یه سال متوجه خیانتشم شدم
  ولی مشکل بزرگ من اینه که اصلا دوسش ندارم و وقتی نگاش میکنم فقط دوس دارم خودمو بکشم میگه میخوای طلاقت میدم ولی نه بچه نه مهریه بهت نمیدم

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   خانواده شما نباید با این اختلافات و عدم علاقه شما را اجبار به این ازدواج می کردند. قطعا این اختلافات ریشه اش همان انتخاب اول هست.
   در هر حال امیدتان به خدای بزرگ باشد، شما باید دقت کنید که فرزندتان هم هست، یعنی با طلاق چه بسا مشکل هم زیاد بشود و زندگی آینده فرزندتان هم آسیب جدی ببیند. لذا تاوصیه می کنیم حضوری با مشاور صحبت کنید قطعا راهنمایی های بهتری می توان داشت. سعی کنید با مطالبع کتاب های خانواده از جهت رفتاری روی همسرتان تاثیر بگذارید، زمینه های دینی را در خانواده قوی تر کنید، آرام آرام شاهد تغییرات رفتاری ایشان خواهید بود، البته قبل از آن خود شما تا می توانید روحیه و اعتقادات را قوی کنید تا انشاالله مشکلات حل گردد.
   وفقکم الله لکل الخیر

 50. علیرضا اشرفی می گوید

  سلام خسته نباشید
  ببخشید.خواهره من تقریبا یک سالو نیم پیش ازدواج کر ولی از همون اول رفتار شوهرش و خانواده شوهرش خوب نبود.ینی ۱۱ماهی که خواهرم زنه اون آدم بود به ما نمیگفته ولی همش اذیتش میکرده کتکش میزده همش باهاش دعوا میکرده ولی به ما اطلاع نمیداده بالاخره بعده ۱۱ ماه تقریبا ماه رمضانه ۹۶ اومد خونه ما درخواسته طلاق هم دادیم .متاسفانه چون اون موقع به ما نمیگفت مدرکی نداریم که ثابت کنیم اذیتش میکرده.یک سالی میشه که پروندش تو دادگاهه ولی متاسفانه اونا راضی نمیشن که هم مهریه بدن هم طلاق بدن .اینجوری حق ما ضایع میشه.از هر راهی میریم متاسفانه به بن بست میخوریم.الان هم وکیلمون بهمون گفته که بگید خونه ی پسر برای زندگی مناسب نیستو با خانوادش یکجا زندگی میکنن و خانودش تو زندگیمون دخالت میکنن حالا اونا یا یک خونه دیگه میگیرن یا خونه نمیگیرن در هر دو صورت تکلیف چیه؟میشه طلاق بگیره؟اخه اصلا مشکل ما خونه نیست که ما خونه رو بهونه میکنیم تا طلاقش رو بگیریم بخدا اصلا مرد زندگی نیس برای همین .
  ممنون میشم پاسخ بدین .باتشکر و خسته نباشین

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   حتما بایک مشاور خانواده طرفین باید صحبت کنند.
   درباب مسائل حقوقی حتما لازم هست با یک وکیل صحبت کنید، تا اسناد و مدارک شما را از نزدیک ببینند و نظر بدهند. چون قاضی وظیفه دارد بر اساس اسناد حکم بدهد و غیر از این هم راهی ندارد.
   در هر حال اگر واقعا چنین مردی هست که دست بزن دارد و با مشاوره هم حل نمی شود و قابل اصلاح نیست، توصیه می کنیم حتی توافقی هم که شده طلاق بگیرند و اصرار زیاد روی مهریه با اینکه خواهر محترم شما آسیب روحی بیشتر از این ببینند یا فرصت ازدواجهای بهتر را از دست بدهند معقول نیست.
   وفقکم الله لکل الخیر

 51. علس می گوید

  سلام خسته نباشید من چهار ماهه ازدواج کردم زنمو خیلی دوست دارم حتی چند هفته قبل از ازدواج درخواست هایی از من کرد گرون قیمت و من موافقت کردم و قبل از ازدواج با احترام صحبت میکرد و ابراز علاقه میکرد ولی بعد از ازدواج نافرمانی و‌بی احترامی میکند و حتی میگوید من هیچ وظیفه ای در قبال تو‌ندارم و تمکین نمی کند و حتی بعد از چهار ماه هنوز باکره هست و تلاشی برای همخوابی نمیکند الان یک ماه هست با من قهر هست ولی من با خانواده همسرم رفت و آمد دارم خانمم خانمم به من دروغ میگوید خیلی با جرات جلوی خانوادم میگوید من برای وقتی که شوهر نداشتم پس انداز میکنم ولی من چون دوستش داشتم مهریه را بالا گفتم در موقع نبودم خانمم بی پول نماند من به تمام وظایفم عمل کردم و هیچ بی احترامی به خانمم نکردم و هنوز دوسش دارم آیا دادگاه کمکم نمیکنه تا خلاص بشم دوستی ما یک طرفه هست آیا دادگاه اگر من طلاق ندهم و زنم طلاق بخواد درخواست زنم‌اولویت دارد؟؟؟

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   توصیه می کنیم حتما با یک مشاور صحبت کنید، لازم هست صحبت های خانم هم شنیده شود. ان شاالله با جلسات مشاوره مشکلات حل خواهد شد. اگر در اطرافیان خانم شخص فهمیده ای هست درخواست کنید وساطت کند تا ایشان به زندگی برگردند و مشکلات را با مشاور حل کنند.
   درباره مهریه بالا هم بارها هشدار داده شده!.
   دادگاه بر اساس مستندات نظر می دهد، قطعا اگر شما طلاق ندهید دادگاه تا زمانی که عدم صلاحیت شما را احراز نکند حکم طلاق نمی دهد، حتما با یک وکیل خوب صحبت کنید، تمام رفتارهای خانم را ب صورت حقوقی به دادخواست تبدیل کنید، وکیل می تواند به شما بسیار کمک نماید.
   وفقکم الله لکل الخیر

 52. ناشناس می گوید

  با سلام.من زنی ۳۴ساله هستم ک۱۹ساله ازواج کردم و با شوهرم ۱۲سال اختلاف سنی دارم .ودارای دو دختر ۱۸و۱۱ساله ام.همسر من یکساله ک مارو ترک کرده ونه شب و نه روزبه منزل نمیاد و توی محل کارش میمونه.من چند بار هم رفتم ب صاحب کارش،گفتم فایده ای نداشته.برای خرج و مخارج زندگی هم کوتاهی میکنه و هفته ای مبلغی نا چیز اونم با هزار،بار زنگ زدن و التماس کردن بهمون میده ک به زور شکم دخترام سیر میشه .چه برسه ب خرج مدرسه و پوشاک و ….،من چون خانواده مذهبی و با ابرویی هستیم تا الان شکایتی به دادگاه و این جور مسایل نداشتیم.تا ب خودشم میگم تکلیف ما رو روشن کن میگه برو شکایت کن بیام طلاقت بدم.من خیلی زیاد به دخترام وابسته ام و از آینده اشون میترسم.الان میخاستم راهنماییم کنید.ممنون

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   کاملا واضح هست با توضیحات شما که چنین همسری دارند کوتاهی می کنند و فردای قیامت باید پاسخگو باشند.
   توصیه می کنیم با یک مشاور خانواده هم صحبت کنید هم شما و هم ایشان. اگر از کسی در فامیل مثل برادرش یا پدر حرف شنوی دارد بخواهید که او را نصیحت کنند.
   دختران شما در آینده نچندان دور می خواهند ازدواج کنند، و اگر پدر مسئولیت پذیر نباشد روی خواستگارها و روی اطرافیان تاثیر گزار هست.
   با شرایط شما نمی توان توصیه به طلاق کرد، دختران شما در بحث ازدواج آینده آسیب جدی می بینند.
   مسیر مشاوره را حتما طی کنید. مدتی هم نماز جعفر طیار بخوانید (مخصوصا پنج شنبه و جمعه ها) تا انشاالله زمینه تحول روحی همسرتان فراهم شود.
   وفقکم الله لکل الخیر

 53. فرانك می گوید

  سلام. من ده ساله ازدواج كردم شوهرم بارها بهم خيانت كرده سالي دو يا سه بار همشم اخر مياد معذرت خواهي ك منو ببخش تكرار نميكنم وباز من گولشو ميخورم ميبخشم مشكل دومم اعتياد و سيگار كشيدنشون هست هر سال مواد رو ترك ميكنن و باز شروع ميكنن به كشيدن اصلن اراده نداره توي كار تنبله ن اجاره مغازه اش ميده ن خونه كلي بدهي وقرض بالا اورديم .رابطه جنسي اصلن ندارن ميگن تو هميشه هستي اما زنا ديگه هميشه نيستن و ب اونا حس داره به من نه. ديگه ازش خسته شدم ازش متنفرم اگه بخاطر ترس از خدا نبود تا الان ده بار خودكشي كرده بودم از زندگيم نااميدم هيچي اميدي ندارم ن بچه ن شوهر خوب ن خونه ن اينده ن بيمه هيچي. ميگه طلاقتم نميدم يبار رفتم براي طلاق حتي پول تمبر نداشتم بزم منصرف شدم دارم ديوونه ميشم شما. خرجي هم بهم نميده مهريه ام هم عندالوسعق زدم از سادگي الان من چيكار كنم

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   قطعا طلاق راه آخر هست شما مسیر مشاوره را طی کنید. اعتیاد ایشان اگر وکیل داشته باشید و مراحل قانونی را طی کنید می تواند دلیلی بر عدم صلاحیت ایشان باشد.
   اگر میل جنسی به شما که همسرش هستید ندارد از عوارض اعتیاد و نشان دهنده تنوع طلبی جنسی و مشکلات روانی هست، لذا یک روانشناس و مشاور باید در این قسمت به ایشان مشاوره بدهد.
   از جهت قوه قضاییه و هزینه اگر توان پرداخت ندارید خدمات رایگان مشاوره در دادگاه های طلاق هست می توانید حضوری بروید و سوال کنید. در هر حال گام اول مسیر مشاوره و وساطت بزرگان فامیل هست پس از آن اگر همسر شما نخواست و تعهد اخلاقی و دینی به همسرش نداشت می توانید مسیر های دیگر را طی نمایید.
   وفقکم الله لکل الخیر

 54. امید می گوید

  سلام من با زنم مشکلی نداشتم و ندارم ولی به علت بعضی مشکلات نمیتوانستم زنم را زیاد به گردش ببرم وبا احوال خوش وخندون خندون برای دیدو بازدید عید رفتیم خونه مادرزنم وقتی خواستم انها راباز گردانم مادر زنم قبل زنم گفت که من دیگه نمیزارم ببری ودیگر دخترم و بهت نمیدم دختر من زندانی تو شده ووو…. باید اینم بگم که دختر یکی یه دونم هم نمیدنند ومن هم زنمو وهم دخترمو دوست دارم نمیخوام طلاق بدم ایم بگم کل کل ختاف من فقط و فقط سیگاره حالا تکلیف چیست باتشکر.

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   مشکل شما خیلی ساده هست و با یک مشاوره ساده و توکل به خدا و کمی اصلاح در رفتار مثل ترک سیگار حل خواهد شد انشاالله.
   با همسرتان به یک مشاور خانواده امین رجوع کنید و پیرامو مسائل زندگی گفتگو کنید تا شما و ایشان را راهنمایی نمایند، به راحتی قابل حل شدن هست.
   وفقکم الله لکل الخیر

 55. م.ر می گوید

  سلام خداقوت .من اصفهانی ام همسرم نظامیه نیروی دریایی از اصفهان جنوب کشور منطقه ای که ما هستیم.قبلا فکر میکردم میتونم بیام این منطقه محروم و کار کنم اصفهان مدرس بودم اما اینجا هیچ موقعیتی برای کار ندارم و همسرمم پول بهم نمیده که خودم خرید کنم چیزهایی هم که من دوست دارم نمیخره فقط هرچی نظر خودش باشه .بهش گفتم اگه خانه خریدی به نام من میزنی صریحا گفت نه .ناراحت شدم .اما من دوساله که ازدواج کردیم مفت در اختیارش بودم .میخوام مهریه ام را طلب کنم و بزارم تو بانک سودش را بگیرم و برای خودم استقلال مالی داشته باشم .وقتی اون حاضر نیست از پول و مالش بگذره چرا من بگذرم؟اما چندتا مشکل دارم .اگه مهریه ام را طلب کنم شوهرم اجازه داره حق دیدار با پدر و مادرم را ازم بگیره؟اگه حق داره من را دیدار والدینم صلب کنه .مهریه ام را ببخشم و طلاق بگیرم .برگردم اصفهان میتونم کار کنم هروقت هم دلم خواست خانواده ام را ببینم هرچی هم دلم خواست بخرم .اصلا چرا ما خانمها ازدواج میکنیم ؟دست و پام فلج شد بعد از ازدواج خشکیدم تو خونه دیگه تحمل ندارم

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   توصیه جدی می کنیم حتما به مشاور رجوع کنید هم شما و هم ایشان نباید سر مسائل جزئی به راحتی به فکر طلاق باشید. شما قطعا حقوقی دارید من حق را در مواردی به شما می دهم اما سر هر مسئله ساده ای مثل به نام کردن منزل که نباید زندگی را به لبه پرتگاه طلاق ببرید، نوعا در اوایل زندگی این درخواست ها کمی زیاده خواهی و به زندگی نگاه مادی داشتن صرف هست!.
   همسر شما هم باید برخی از نکات را توجه کنند و حتی کلاس های همسر داری بروند. در کنار هم با توکل به خدا زندگی کنید، اگر مهریه شما بالاهست چه اصراری دارید که بیشتر از آن از جهت مالی بدست بیاورید اینطور شخصیت همسرتان را تضعیف می کنید و از جهت روانی جایگاهش پایین می آید و خود شما در زندگی آسیب می بینید.
   باز هم توصیه می کنم با یک مشاور جلساتی را داشته باشید، شما با هر شخصی ازدواج کنید مشکلات هست، باید یاد گرفت که چطور مشکلات را حل کنید. کمی فداکاری و بخشش و زندگی مشترک را فقط مادیات ندیدن، زندگی را لذت بخش تر و شما را آرامتر می کند در مقابل هم همسر شما باید شرایط شما را درک کند و تمام تلاش خود را بکند که شما راضی باشید. اینکه مهریه را بگیرید و در بانک بگذارید این نگاه اصلا درست نیست، خب همسر شما هم از حقوقی که دارند استفاده می کنند، زندگی می شود میدان جنگ خواستن های شخصی، شما پول را می خواهید که به آرامش برسید در صورتی که به ناآرامی زندگی دامن می زنید، عشق و عاشقی یعنی از خود گذشتن بخاطر دیگری و با داشتن این روحیه لحظه لحظه زندگی زیبا می شود وگرنه پول و ثروت آنچنانی بدون داشتن نگاه درست هیچ کسی را خوشبخت نکرده و نخواهد کرد.
   در هر حال باید شیوه زندگی کردن و مقابله با مشکلات را یاد گرفت چون چه با وجود همسر چه بدون همسر اگر روحیه ضعیفی داشته باشیم همیشه مسئله ای برای ناراحت شدن هست و زمینه آسیب های روحی هست. علاوه بر مشاوره از دعا هم غافل نشوید وامیدتان به خدای بزرگ داشته باشید.
   وفقکم الله لکل الخیر

 56. Leyla می گوید

  سلام خانمی هست۳۹ ساله وچهارسال جداازشوهرم زندگی میکنم…این مدت موفق ب طلاق نشدم اخیراتوافق کردیم من یک چهارم مهریه قبول کردم بقیش بذل کردم بااین وضع بازم طلاقم نمیدهددیگ خسته شدم ناراحتی جسمی وروانی گرفتم…
  توروخداراهنماییم کنیدنجات پیداکنم

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   ابتدا با یک مشاور خانواده و سپس با یک وکیل قوی صحبت کنید، شما می توانید بخاطر این چهار سال و باقی حقوق به صورت رسمی از طریق دادگاه اقدام کنید. هر چند ابتدا توصیه می کنیم از طریق مشاور خانواده و بزرگان فامیل حل و فصل کنید مشکلات را و به یک توافق واحد برسید.
   وفقکم الله لکل الخیر

 57. سمانه می گوید

  با سلام خدمت شما.من ۸ ساله که ازدواج کردم دو تا بچه دارم ولی به شوهرم علاقه ندارم میخوام ازش طلاق بگیرم چی کار کنم؟؟

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   قطعا طلاق آسیب زاست هم برای شما و مخصوصا بچه ها که در نبود پدر و مادر آسیب های روحی جدی می بینند.
   توصیه می کنیم با یک مشاور خانواده جلسات متعددی را داشته باشید، تا این عدم علاقه را ریشه یابی کنند!، یاد بگیرید همین زندگی رو خوب بسازید و اگر هم همسرتون مشکلاتی دارند با مشاور می تونید در ایشون تغییرات ایجاد کنید. بخش خانواده سایت هدانا را خوب مطالعه کنید مقالات خوبی درباره خانواده منتشر شده است که به شما کمک خواهد کرد.

   با شناخت دقیقی که از اکثر آقایون داریم هیچ تضمینی نیست که زندگی بعدی شما بهتر از این زندگی باشد یا دچار آسیب های بعد از طلاق نشوید، لذا با تجربه ای که داریم عرض می کنیم تمام تلاشتون رو بگذارید روی همین زندگی، بچه ها رو هم خوب ببینید.
   مدتی هم پنج شنبه ها نماز جعفر طیار بخوانید، به نیت علاقه شما به همسر و علاقه ایشان به شما.
   وفقکم الله لکل الخیر

 58. رها می گوید

  سلام.. من صیغه اقایی بودم بمدت دوسال.. ولی اقا قبل از تمام شدن مدت بدون دلیل ومنطق مرا رها کرده و الان یکماه شده بلاتکلیفم.. تکلیف چیست؟ راهی برای طلاق هست؟

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   با دفتر مرجع تقلید تماس بگیرید و مشکل را شرح بدهید، مرجع به عنوان حاکم شرع می تواند ورود کند.
   یکی دیگر ار راهها پیگیری از طریق دادگاه است که می توانید پیگیر باشید و طلاق غیابی بگیرید.
   وفقکم الله لکل الخیر

 59. کارن میرزایی می گوید

  باسلام طبق دستورات ایات عظام اگر مردی توانایی نزدیکی با خانم خودرا نداشته باشد و معتاد بوده ونزدیک به دوسال میباشد که خانم تحمل کردن وجوان هم هستن ولی طبق دستور مراجع تقلید باید خانم صبر پیشه کند . سئوال من اینجاس که مگه میشود این خانم تا اخر عمر با همسرخود بنا بدلایل ناتوانی شوهرنزدیکی نداشته باشد و تنها بعنوان کلفت وخدمه انجام وظیفه بکند .بنظر شما این دستوری که مراجع محترم تقلید فرمودند راه را برای بزهکاری این تیپ خانم ها باز نمیکنند خب چرا قانون اجازه به طلاق نمیدهند.

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   قانون اجازه به طلاق به این خانمها می دهد و راه بسته نیست، از طریق درخواست عسر و حرج و اعتیاد و عدم صلاحیت می توانند ورود کنند و درخواست طلاق بدهند.
   اشکال کار این هست که متاسفانه با قوانین آشنا نیستید!.
   حتما با یک وکیل قوی صحبت کنید، نیاز به دانش حقوقی دارید، بیشتر به شما کمک خواهند کرد.
   وفقکم الله لکل الخیر

 60. محمد می گوید

  سلام. یک سال و نیمه که عقد کردم. دیوونه وار عاشق همسرمم. تو یه شهر نیستیم. وقتی پیشمه دنیا مال ماست ولی میرسه خونه پدرش از این رو به اون رو میشه .. کوچکترین حرفامو به پدر مادرش انتقال میده. بخدا تا حالا حتی تو خطاب نکردم همسرمو. ولی هربار سر کوچکترین چیزی پدرش زنگ میزنه اهانت میکنه و گوشیه همسرمو میگیره و خاموش میکنه و میگه دخترمو بهت نمیدم. خسته شدم از این وضع بخدا

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   یکی از علت های بروز این اشکالات را معمولا در طولانی شدن دوران عقد شاهدیم. شما باید مقدمات ازدواج را فراهم کنید. تا زمانی که نتوانید مستقیم در زندگی مشترک با هم گفتگو و تصمیم بگیرد این دخالتهای نابجا از دور در زندگی شما وجود خواهد داشت. یکی از برکات زیر یک سقف رفتن و زندگی مشترک بلوغ فکری طرفین هست، ایشان باید متوجه باشند از زمانی که ازدواج کرده اند لازم هست با گفتگو خودشان مستقلا با همسر مشکل را حل کنند نباید سر هر امر کوچکی پای پدر و مادر را به میان بکشند، زندگی آسیب می بیند. فقط در مسائل کلان باید ازمشاوره و حضور والدین بهره جست. با همسرتان صحبت کنید که زندگی خودش هست باید به مرحله ای از رشد و آمادگی برای زندگی برسد که مسائل را با آرامش با هم حل کنید، در مشاوره ها شاهدیم درد و دل های بیجا که خانمها نوعا از روی عواطف دارند، یا بخاطر طولانی شدن دوران عقد پیش می آید به زندگی آنها آسیب می زند. از یاد نبرید روزانه باید باهم چند ساعت صحبت کنید، تا خانم از جهت روانی با صحبت به آرامش برسند و گرنه همین صحبت ها را با دیگران انجام می دهند و چه بسا زمینه دخالتهای نابجاست! ایشان شاید خواهان این دخالتها نباشد و فقط به دنبال تخلیه روانی و آرامش باشد ولی زمینه بروز این اختلافات هست.
   علاوه بر اینها خانم باید با پدر و مادر خود صحبت کنند که به این راحتی سر هر امر ریز و درشتی حرف آخر را اول نزنند!، طلاق که بچه بازی نیست، پدر ایشان باید تا می تواند به عنوان دوست و ناصح عاقل به شما و زندگی دخترش کمک کند.

   مسئله بعد این هست که حتما باید هم شما و هم ایشان از نزدیک با یک مشاور صحبت کنید، چرایی حرفهای همسر را ریشه یابی کنید چه بسا شما هم رفتارهایی دارید که باعث ناراحتی ایشان می شود. با این سطح از علاقه انشاالله مطمئن هستم با چند جلسه مشاوره مشکل برطرف خواهد شد. از دعا هم غافل نشوید، مدتی نماز جعفر طیار بخوانید و سوره یاسین هم موثر هست.
   وفقکم الله لکل الخیر

 61. مریم می گوید

  سلام ببخشید اگر شوهر نسبت به پیامبر و ائمه توهین کند و انها را قبول نداشته باشد باوجودیکه اول مسلمان بوده چگونه میتوان طلاق گرفت؟

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   هرگاه کسى- پناه بر خدا- به خدا، یا پیامبر(صلی الله علیه و آله) یا یکى از ائمّه معصومین(علیهم السلام) یا فاطمه زهرا (سلام الله علیها) دشنام و ناسزا گوید یا عداوت داشته باشد، کافراست. اگر حال او حال عادى باشد، از اسلام بیرون رفته است و همسرش باید از او جدا بشود ولى اگر از حال طبیعى خارج شده و یا مشکوک است که از حال طبیعى خارج شده یا نه، محکوم به اسلام است و در صورت اوّل اگر توبه کند و دوباره آن زن به عقد آن مرد درآید عقدش صحیح است. وگرنه بدون طلاق زن شروع به عده می کند و از هم جدا می شوند. روند قانونی نیاز به شاهد و موارد دیگر دارد که توصیه می کنیم با وکیل صحبت کنید.
   در سایت هدانا سرچ کنید با عنوان «حکم کسی که به امامان فحش و ناسزا بگوید (العیاذبالله)»!.
   وفقکم الله لکل الخیر

 62. فرشته می گوید

  از سال ٨٧ ازدواج كردم و يك دختر بچه ٦ ساله دارم بعد از ازدواجمان همسرم به بيماري ام اس مبتلا شد اما من با ايشان ماندم و تشويشقان كردم به دانشگاه برود و در رشته علوم قضايي مدرك گرفتند اما به دليل دانشگاه و مغازه هايي كه داشتيم در كنار من زندگي نمي كردند و در رفت و امد بودند تير ماه ٩٥ به دليل درخواست من كه با هم زندگي كنيم و ديگر نيازي به دور بودن نيست ايشان ترك منزل نمودند و دخترم و ما را رها كردند البته بخاطر اينكه خواهرشان وكيل بودند و خودشان قانون دان مرا براي گرفتن مهريه بسيار ازار دادند و حال كه حكم جلب ايشان را دارم در هيچ كدام از دادگاهها از جمله طلاق حضور ندارند به دليل طولاني شدن مراحل طلاق من به درخواست طلاقم عسر و حرج عدم پرداخت نفقه من همچنين ترك منزل و بيماري ام اس اقدام كرده ام اما قاضي مي گويد قرف صعب العلاج بودن نمي تواند مخاطره اميز باشد و باعث طلاق گردد و اينكه ايشان همسري را به صورت موقت هم اختيار نمو ده اند و قاضي مي گويد كه من زن صيغه اي را قبول ندارم براي طلاق حال به نظر شما من با ادله ترك منزل و نفقه مي توانم طلاق بگيرم يا بيماري ايشان هم بايد بر روي پرونده قرار بگيرد بهتر است با تو جه به اينكه ايشان پرونده را تا ديوان عالي كشور ادامه خواهند داد چه كار كنم بهتر است؟

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   حتما نیاز به مطالعه کامل پرونده داریم تا بتوانیم نظر نهایی را بدهیم، شما لازم است حتما با یک یا چند وکیل بسیار قوی صحبت کنید مخصوصا چون طرف شما آشنا به مسائل حقوقی هستند.
   شما می توانید به دفتر مرجعتان با وجود اسناد و مدارک رجوع کنید، و بخوهید که مرجعتان به عنوان حاکم شرع صیغه طلاق را بخوانند، این درصورتی است که ادله شما کافی و خطای قاضی محرز باشد. در این صورت شما به راحتی می توانید طلاق بگیرید، و از جهت قانونی ادامه روند را هم در دادگاه طی کنید. با یک وکیل خوب مشورت کنید راههای زیادی را به شما نشان خواهند داد.
   از دعا مخصوصا نماز جعفر طیار هم غافل نشوید آثار فراوانی دارد، هر روز بخوانید و صدقه بدهید.
   وفقکم الله لکل الخیر

 63. امید می گوید

  سلام من با دختری دوست شدم و اون باکره نبود ولی وقتی خانوادش فهمیدن ک باکره نیست انداختن گردنه من و ازم شکایت کردن و پرونده رو طوری پیش بردن که منو تا نزدیکی اعدام بردن در اخرم تنها راهی ک داشتم اینبود ک عقد کنمش الانم ب اجبار عقد کردم ولی نمیتونم باهاش زندگی کنم اونا هم راضی ب اینکه طلاق بدن نمیشن بعدم میگن باید مهریه رو بدی و الا میندازیمت زندان میخاستم بدونم اونا این کارو میتونن انجام بدن یانه ک بندازنم زندان

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   حتما باید با یک وکیل قوی صحبت کنید بخاطر رابطه دو شخص مجرد کسی رو اعدام نمی کنند! حد شرعی دارد.
   حتما به وکیل رجوع کنید وکیل هم پرونده پزشکی قانونی و شواهد دیگر رو بررسی می کنه و بر اساس روند پرونده به شما کمک خواهد کرد.
   وفقکم الله لکل الخیر

   1. امید می گوید

    همه چیز تموم شد من اونو تو زندان عقد کردم اونا هم رضایت دادن ولی من الان نمیخامباهاش زندگی کنم اگه میشه چنتا راه بهم بگین ک طلاقش بدم

    1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

     سلام علیکم
     بهترین راه حل الان رجوع به مشاور خانواده هست، هم شما و هم ایشون به مشاور رجوع کنید.
     طبیعتا اگر بخواهید طلاق بدهید مهریه را هم باید بپردازید.
     در همان زندان هم امیدوارم از وکیل استفاده کرده باشید چون تمام تصمیمات فعلی شما بر اساس مشاوره های حقوقی قبلی شماست. دقت کنید حتما با یک وکیل و مشاور خانواده خوب صحبت کنید، از راه دور نمی توان به صورت کامل بیش از این راهنمایی کرد.
     وفقکم الله لکل الخیر

 64. فرشاد می گوید

  سلام با توجه ب پرسش شماره ۲۴۳ ک مرد تمام وظایف قانونی وشرعی خودراانجام دهد و زن ب ادامه زندگی کراهت داشته باشد و تقاضای طلاق کند ایا میتواند درخواست مهریه کند؟

  1. حجت الاسلام مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   مهریه حق زن هست و می تواند درخواست کند.
   وفقکم الله لکل الخیر

 65. رضا می گوید

  سلام خسته نباشین من الان یک سال ونیم ازدواج کردم ولی مشکل آنچنانی باهم نداشتیم ولی احساس زیادی بین ما نبود من تنها گناهی که کردم چندتا پیامک بهش دادم اونم فقط از روی ناراحتی گفتم که تو راضی منم راضی بیا ازهم جدا بشیم با اینکه میدونه چیزی تو دلم نیست اینو کرده بهانه ومیگه طلاق میخوام وگرنه خودکشی میکنم چهارتا برادر و۳تا خواهر با مامان باباش راضی به طلاق ما نیستن وهمشونم از من همایت میکنن ولی اون پاش روکرده تو یه کفش و طلاق میخواد من یه گناه دیگه داشتم که نزدیک ۳ ماه بیکار بودم الان مغازه دارم آیا زنم بدون داشتن هیچ مدرکی زد من میتواند طلاق بگیرد؟قسم خورده که طلاق میخواد نظر شما چیست؟ ممنون

  1. حجت الاسلام دکتر مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   حتما باید با یک مشاور صحبت کنید. شما باید نحوه ارتباط برقرار کردن رو با همسرتون بهتر از اینها یاد بگیرید. حتی اگر نیاز بشه با همسرتون با هم مشاوره بروید خیلی وقتها هم خانم حرفهای زیادی برای گفتن دارد که ما مردها کمتر بدان توجه می کنیم.
   خانم ها نیاز به محبت دارند و معمولا هم بسیار بخشنده و فداکار هستند، اگر از شما صداقت ببینند و مهربانی مطمئنا نظرشون رو تغییر می دهند. از دعا هم غافل نشویدف مدتی نماز جعفر که در مفاتیح امده را بخوانید و از خداوند بخواهید قلب همسرتان را به شما مهربان کند، در کنار دعا باز تاکید می کنم مشاوره بروید. ما هم برای شما دعا می کنیم.
   لازم هست گذشته رو اصلاح کنید و مهم تر از همه ثابت کنید که ایشان را دوست دارید و همسر ایده الی هستید که می توانید او را خوشبخت کنید. قسم هم در حالت عصبانیت بی ارزش هست و اعتباری ندارد، با یک مشاور صحبت کنید، و با هدیه و صحبت کردن می توانید فضا رو برگردونید.
   طلاق به این راحتی ها نیست. باید پرونده را به صورت کامل از جهت حقوقی دید.
   وفقکم الله لکل الخیر

 66. آزیتا می گوید

  سلام من حدود ۶ماه با آقایی عقد كردم.تو این مدت فهمیدم معتاد هستن.و منو مورد ضرب وشتم قرار میداد نفقه هم نمیداد. من درخواست طلاق دادم و فهمیدم که این اقا ثابقه دار هستن و چند مورد پرونده سرقت دارن.میخواستم بدونم با این عسر وهرج میتوانم زود طلاق بگیرم؟؟

  1. حجت الاسلام دکتر مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   شما باید ابتدا با یک مشاور خانواده و پس از آن با یک وکیل قوی صحبت کنید، اسناد و مدارک خود را ارائه کنید، مسیر قضایی رو کامل برای شما توضیح می دهند.

   در صورتیکه بتوانید دروغ گویی ایشان را در غالب سوء رفتار ایشان همراه با اعتیاد اثبات نمایند میتوانید طلاق بگیرید. با مطالبی که نوشته اید، پرونده به نفع شماست و انشاالله می توانید به حق خود با توکل به خدا برسید.
   وفقکم الله لکل الخیر

 67. مهدیه می گوید

  سلام وخسته نباشید
  ببخشید من ۲۲سالمه۳سال که ازدواج کردم تواین سه سال خیلی سعی کردم بابیکاری ومشروب خوردن شوهرم کناربیام خیلی وقتا خواستم کمک وراهنماییش کنم اما هربار بهم گفت تو بچه ای نمیفهمی
  اصلا بهم نفقه نمیده اماهربارپول لازم داشته باشم اونم ضروری باشه بهم میده اماواسه نیازام نه میگه ازبابات بگیرکلا زندگیم خیلی سخت شده
  خیلی وقتاازنظرمالی کمکش کردم اماالان خانوادش میگن وظیفتون بوده اما یه ریالم واسه من نبوده
  ازتون خواهش میکنم کمکم کنید الانم ۴ماهه باردارم وکاملاناخواسته بوده
  لطفا به ایمیلم جواب بدین
  مشاوره هم رفتم بعدچندجلسه گفتن اصلا ادامه زندگی به صلاحم نیست
  خیلی ازفرصتای زندگیموازدست دادم خستم

  1. حجت الاسلام دکتر مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   باید با مشاور خانواده صحبت کنید، اینکه آیا می دونستید ایشون اهل مشروب هست؟!، یا در ملاک های شما دین داری بوده یا نه؟!، برای همین در روایات هست که با اهل ایمان ازدواج کنید… نزد یک مشاور خوب بروید، همسرتون رو هم قانع کنید که پیش مشاور بروند، نیاز هست بیشتر در جریان جزئیات قرار بگیرند. انشاالله قابل اصلاح هست، نا امید نباشید، از هنر زن بودن استفاده کنید و ایشون رو راضی کنید که جلساتی رو به مشاور رجوع کنند. مشروب رو هم ترک کنند، گناه بزرگی است و خداوند خیر و برکت را از آن خانه و زندگی می برد، و آرام آرام عقل رو زایل می کند و رفتارهای نادرست اخلاقی در زندگی زیاد می شود باید سبک زندگی رو تغییر و یک مسیر جدید رو شروع کید. پس لازم هست مشاور بیشتر در جریان زندگی و احوالات ایشون باشند و ملاک هایی که شما برای ازدواج داشتید رو بازنگری کنند و روشها و تکنیک های مدیریت زندگی رو یاد بگیرید، ان شاء الله.
   وفقکم الله لکل الخیر

 68. محمد می گوید

  سلام من الام در مراحل اولیه ی طلاقم زنم رفته ب دروغ پزشک قانونی و گفته ک زدمش ک دروغ در صورتی ک اون منو زده و ب دروغ گفته در این ۶ ماهه نزدیکی نداشتیم ک بتونه طلاق بگیره الانم ب میل خودش رفته و ب دروغ گفته من بیرونش کردم من فقط شکایت تمکین نوشتم زنم در موقع بحثامون فقط داد میزد ک همسایه ها هم شنیدن ب من چاقو کشیده ولی نزد چند بارم دست ب خودکشی زده ب عمدی منو عصبی میکرد ک من بزنمش منم نزدم نظرتون چیکار کنم ک من پیروز بشم منم طلاقش نمیخوام بدم تا اذیت بشه…….. چیکار کنم زود جواب بدید ممنون

  1. مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   حتما لازم هست با یک مشاور خانواده و یک وکیل صحبت کنید.
   وفقکم الله لکل الخیر

 69. hamed می گوید

  با سلام من دو سال و نیمه تو عقدم از اول به خاطر مشکلاتی که پیش اومد مابین برادرام و زنم به ناچار خونه گرفتم و زندگی کردم تا موقعی که رسمی بریم سر خونه زندگیمون اما انگار ازدواج ما دووم نداشت. الان زنم یه هفتست به خاطر برادرش زد تو گوشم منم زدم تو گوش ایشون اما ایشون رفتن شکایت کردن و خواستار دیه هستن و قفل درب خونه هم عوض کردن. هنوز نمیتونم احساسم به زنم رو بکشم اما خیلیا میگن طلاق نگیری ایندت تباهه والا بلا موندم چکار کنم اگه برم سمت زنم قید همین پدر مادرمم باید بزنم و . . .

  1. مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   نیاز هست ریشه یابی کنید که اختلافات بین همسر شما و خانواده شما به چه علت هست، یک مشاور به خوبی می تواند به شما کمک بکند.
   از یک واسطه هم بخواهید پادر میانی کنید، طلاق امر کوچکی نیست، تمام تلاش خودتان را بکنید که زندگی رو بسازید.
   به دنبال این باشید که بتونید راهی پیدا کنید که با ایشون صحبت کنید، یه رستوران، یه جای خوب قرار بگذارید و با خرید گل عذر خواهی کنید… شاید در تماس اول جواب ندهند، اما شما با توکل به خدا با یک فاصله درست مجدد این تماسها رو ادامه بدهید.
   با خانواده هم صحبت کنید. لازم هست، طرفین اشتباهاتشون رو بپذیرند. از دعا هم غافل نشوید.
   وفقکم الله لکل الخیر

 70. سمانه می گوید

  سلام.من ۲۴ سال دارم دو ساله ازدواج کردم شوهرم اخلاق خوبیدداره ولی از لحاظ جسه و اینا از چشمم افتاده .از اول مایل به ازدواج باهاش نبودم . حق طلاق هم ندارم به نظرتون چطور میتونم جدا شم؟؟؟؟؟ بخدا یه لحظه هم نمی تونم کنارش احساس خوبی داشته باشم. راهنماییم کنید لطفااا

  1. مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم خواهر گرامی
   ببینید هر مردی ایراات خاص به خودش را دارد، باور کنید خیلی از خانمها دنبال یک همسر خوب و با اخلاق هستند، قدر نعمت رو بدونید، محاسن و خوبی های همسرتون رو ببینید.
   حتما با یک مشاور صحبت کنید، چه بسا شما در شبکه های مجازی یا محیط پیرامونی مردهایی را می بینید و به صورت ذهنی این مقایسه ها برای شما ایجاد شده است.

   اگر واقعا همسر شما دارای خوبی هایی باشند و شما بخواهید به همین راحتی ترک کنید، این نوعی کفران نعمت هست، مطمئن باشید ازدواج بعدی شما چه بسا بدتر از این باشد!.

   پس یک مشاور خوب خیلی می تونه در تغییر نگاه شما کمک کند. توصیفات بیشتر شما از خودتون و نگاه شما و روحیات همسر شما به مشاور کمک بیشتر می کند که به شما کمک کند، از جهت جسمی هم چه بسا بایک رژیم خوب به علاقه هاتون برسید، زندگی رو باید ساخت نه اینکه دنبال زندگی ساخته شده باشید، پیدا نمی کنید!
   وفقکم الله لکل الخیر

 71. محمد می گوید

  من سی میلیون کار کردم برای کسی ک حیف اسم پدر ک بهش بگی اتوبوس خریدم تو شرکت واحد
  الان نصف روزه کار می‌کنه همش ب مادرم فوش میده یا دیوانه بازی در آورده ۱۰بار خواستم بزنمش ب قصد کشت مادرم نذاشت
  از بچه گی مارو هی میزد بیکار بود مادرمو میزد
  مادر ۲۰ساله کار می‌کنه ب خدا کل زندگیم مادرمه

  این آدم معتاده حدود ۳۰سال
  ن دین داره ن خدارو می‌شناسه ب همه چیز همه کس فوش میده
  مادرم میخواد طلاق بگیره چ جوری زود طلاقشو بگیرم
  ب خدا من از سرکار زود میام ک خدا نکرده بلای سر مادرم میاره
  ی راهی با نشون بدید
  جفت خواهرام ب خاطر بیکاری و معتادی و دست بزن این پدر شوهر نکردم چون جهیزیه نداشتن

  1. مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم برادر عزیز
   پیام شما من رو متاثر کرد، اما توجه کنید امتحان شما در صبر و مدارا هست به هیچ عنوان به پدر بی احترامی نکنید، حتی اگر از این پدر ناراحت هستید…به هیچ عنوان دست بلند نکنید، خدای ناکرده عمر شما کوتاه می شود!، عواقب بدی دارد، ازمادر حمایت کنید، اما به هیچ عنوان بی احترامی نکنید، ایشان فردای قیامت باید جواب خودش را بدهد و خدا می بیند، شما وظیفه خود را انجام بدهید.

   امام صادق عليه السلام : نافرمانى والدين از گناهان كبيره است؛ زيرا خداوند متعال فرزند نافرمان را عصيانگر بدبخت قرار داده است.علل الشرائع : ۴۷۹/۲٫
   پيامبر خدا عليه السلام : به فرزند نافرمان گفته مى شود: هر كار [عبادى ]كه مى خواهى بكن كه من تو را نمى آمرزم.بحار الأنوار : ۷۴/۸۰/۸۲٫

   برای طلاق باید از طریق دادگاه و وکیل اقدام کنید، هر چند توصیه می کنیم تا می توانید وقت بگذارید، هزینه کنید تا پدراعتیاد را ترک کند و بهتر بشوند.
   وفقکم الله لکل الخیر

 72. علی می گوید

  سلام من با خانونی ۵ ساله رابطه دارم مارو گرفتن در خانه الانهم منتظر دادگاهی هستیم من خانوم رو عقد کردم ولی هنوز ثبت نکردم خانوم هم راضی به ازدواج نیست میخواد طلاق بگیره ولی من دوستش دارم نمیخواهم طلاقش بدم ایا میتونه? اگه راضی به ثبت اذدواج نشه چیکار باید انجام بدم?

  1. مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   اگر عقد شرعی خوانده شده است، ایشان همسر شرعی و قانونی شما هستند، لازم هست با یک وکیل مشورت کنید تا پرونده را از نزدیک مطالعه کنند.
   وفقکم الله لکل الخیر

 73. پریسا می گوید

  سلام
  من ۲۰سالمه و از ۱۷سالگی ازدواج کردم بدون حتی ی کلمه حرف زدن با شوهرم.تاالان جز رفتار های بچگانه و زورگویی و توهین جنسی به خانواده و خودم چیزی ندیدم.ایا قانون و شرع اینقدر سفیهانه حق رو ب کسی داده اند که حتی اختیار تصمیماتش دست خودش هم نیست؟ایشان تاالان نفقه من رانداده اند و من هم ب این فکر نمیکردم که کارد به استخوان برسد و حالا مدرکی هم. ندارم من هم سعی در تعامل داشتم اما اکنون به نتیجه ی بدتری رسیدم که موجب اخاذی از پدرم هم شده.نه تنها نفقه نمیگرفتم از پدرم پول ب اجبار شوهرم میگرفتم و انها را باج میکردم ک مشکل ایشان حل شود.من تهدید ب مرگ شدم اگه بااو زندگی نکنم ایا میتواند کسی اینگونه باترس زندگی کند؟ایا اسلام بااینگونه امار طلاق اوردنای مسخره و خجالت اور از طرف قوه قضائیه موافق است؟ایا کسی در اسلام پس از اشتباه فرصت توبه ندارد که در ازدواج اگر در قسمت شروط ضمن شرطی قید نشود بنده محکوم ب زندگی با یک شخص مخالف درس و کار و پیشرفت وعامل تصمیم به خودکشی من باشد؟ایا ما مسلمانیم؟چطور مرد بدون اجازه همسرش هم میتواند اورا طلاق دهد اما زن بااین مکافات؟فکر نمیکنید که طاقت هرکس زیاد نیس و وارد رابطه با شخص دیگر شدن برای تسکین درد راحتتر باشد؟من از. کجا مدرک بیارم عسر و حرج دارم؟چ کسی منتظر روز طلاق است که بخواهد برایش مدرک جمع کند.رای اقوام درجه یک که شاهد بی عدالتی هستند هم ملاک نیس.خود را مسخره میکنیم یا خدای بالای سرمان را ؟انهم با قوانینی که به اسم اسلام و دین نوشته میشود.حقوق زن به هیچ عنوان رعیت نمیشود عرب جاهلیت به عجم جاهلیت تبدیل شده.ایران با تمدن که به زن احترام میگذاشت الان به باتلاق زنان تبدیل شده
  مدیون به معبودم هستین اگه دردمو نادیده بگیرین و پیاممو نذارین
  باتشکر فراوان

  1. مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   پیام شما رو کامل خواندیم، متاثر کننده هست!… دقت کنید مشکل اصلی انتخاب شما یا خانواده شماست که چنین شخصی را قبول کرده اند، امروز هم باید حمایت کنند!… متاسفانه افراد تا با همسرشان لذت می برند می گویند از موفقیت ماست اما تا زمانی که ناکامی در زندگی پیش می آید آسمان و ریسمان می بافند!… ببنید آزردن زنان توسط مردان نادان فقط که در ایران نبوده و نیست! این یک اختلال روانی است که عده ای دارند حالا چه مسلمان چه کافر!.
   حرف پیغمبر روشن هست، پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : بدانيد كه خداوند عزّ و جلّ و رسولش بيزارند از كسى كه به زنى آزار رساند، تا آن كه طلاق خُلع بگيرد .(ثواب الأعمال : ۳۳۸/۱ .) خب خدا و پیامبر بیزار هست یعنی چه؟!.چرا این تعابیر را نمی بینید؟!.
   پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هر چه ايمان بنده بيشتر شود، زن دوستى او فزونتر مى شود.النوادر للراوندي : ۱۱۴/۱۰۹ .

   خواهر گرامی حرف پیامبر روشن هست اگر کسی به روایت بالا و دهها روایت دیگر عمل نکرد مطمئن باشید که از اسلام بویی نبرده!… اگر شوهری خانمش را تهدید به مرگ کرد، خب این یک روانی هست باید او را تیمارستان برد، چه ربطی به دیگران دارد!، البته شما ناراحت هستید و حق دارید.
   اسلام با آمار طلاق موافق نیست، اما بروید ببینید اینهایی که طلاق می گیرند چقدر بویی از دین برده اند؟!. انواع فسادها را می کنیم، بدحجابی ها رقصها، آهنگ ها، بعد از آسمان می نالیم… خب زندگی ها را باید اصلاح کرد.
   شما می توانید طلاق بگیرید، حتما با یک وکیل صحبت کنید و واقعا یا راه درمان چنین شوهری را پیش بگیرید یا طلاق بگیرید.
   ضمنا اقوام درجه یک هم حرفشان برای قاضی علم آور هست، شما وکیل بگیرید و مراحل را طی کنید، خیلی ها هم طلاق گرفتند!.
   از همه اینها گذشته مگر ما موافق این هستیم که حقوق زن رعایت نشود!، این همه حدیث و روایت درباره ظلم نکردن، درباره احترام به همسر، اما کو گوش شنوا،!!! باور نمی کنید در مشاوره هایی که خانم ها رجوع می کنند و از بد اخلاقی همسر می گویند ، ما چقدر ناراحت می شویم! هر کجا هم که بتوانیم چه در سخنرانی و چه در سایت از خانم ها دفاع می کنیم، منطق دین این هست اما چه کنیم که …!.
   اگر کسی به قانون عمل نکرد مگر مشکل از قانون است. برخی از مردم انواع گناه ها را می کنند، ماهواره ، فیلم فساد، و غیره… و به دین می خندند اما زمانی که به مشکل بر می خورند ندای وااسلاما سر می دهند!. و طنز اینجاست که می گویید ایران با تمدن به زن احترام می گذاشت!، بله احترام می گذاشت بروید تاریخ را بخوانید!. انصاف هم چیز خوبی است. حرف دین این است که به کسی ظلم نکنید!، آیا واقعا در عمرتان این کلام خدا و پیامبر را نشنیده اید!.

   از همه اینها گذشته اینطور هم نیست که تمام زندگی های مردم دچار مشکل باشد، خب هستند افراد خوب و مردان خوبی که در کنار همسر به خوبی و خوشبختی زندگی می کنند. در هر حال توصیه می کنیم حتما با یک مشاور خوب صحبت کنید، نیاز هست مشکل را به درستی ریشه یابی کنید. اینکه شما ناراحت هستید، ناراحت کننده هست در قسمتی از صحبت ها هم حق دارید اما از مسیر درست انشاالله به دنبال حل مشکل باشید.
   وفقکم الله لکل الخیر

 74. عاااا می گوید

  باسلام
  توی یکی از جوابهاتون گفتین قانون دست زنه،میشه لطفا ی نمونه اشو بگین؟زن زمانی ازمهریه و نفقه اش استفاده میکنه که واقعا بخاد جدا بشه،اما درهمین صورت بازهم بایدمرد اجازه و رضایت طلاق بده،وتازمانیکه ازاینها نگذره مرداجازه نمیده.تمام پرونده های طلاق ب این ختم میشه که زن از حقوقش بگذره تابتونه ازاسارت خلاص بشه،این کجاش و چیش ب نفع زنهاست؟درضمن اززمان عقد مردموظف ب پرداخت نفقه ست،حتی درزمان دوران عقد.بجز حق مسکن.چرا وقتی چیزی ب نفع مردهاست عرفه اما واسه زن دین و قانونه؟

  1. مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   عرض شد که زن می تواند شرایط خاص به خودش را در آغاز ازدواج قرار بدهد.
   ثانی تمام پرونده های طلاق هم اینطور نیست که شما مطرح می کنید، هستند خانم هایی هم که طلاق گرفته اند، اگر به آمار طلاق نگاه کنید متوجه می شوید!.
   ثالثا پرداخت نفقه بر شوهر زمانی که همسر تمکین می کند واجب است، ربطی هم به عرف ندارد، اگر خانم تمکین ندارد، نفقه هم به او تعلق نمی گیرد.
   در هر حال هیچگاه توصیه به طلاق نیست، حتما ابتدا باید ملاکهای دین را برای انتخاب همسر در نظر داشت و اگر هم مشکلی پیش آمد باید با یک مشاور امین مشکلات را مطرح کرد.
   وفقکم الله لکل الخیر

 75. كوثر می گوید

  با عرض سلام و خسته نباشى!
  من يك سوْال داشتم اگه ميشه لطفا جوابشو هر چه زودتر بنويسيد.
  من زمانى كه ازدواج كردم شوهرم رو اصلا إز نزديك نديده بودم در تمام زندگيم. يعنى چطورى بگم خانواده م ديدن و پسنديدن و خودشون هم جواب بله رو دادن. به دليل اينكه پسر عموى من عاشق من بود و من هم همينطور اين كار رو انجام دادن.
  هفت سال باهاش زندگى كردم ولى هيچ لذتى كه إز زندگى باهاش برده باشم رو نداشتم. خيلى كتك خوردم ازش. و خيلى تلاش ميكردم تو زندگيم كه به يك جايى برسم. منظورم إز درامد پولى هست. قالى ميبافتم. گلدوزى ميكردم. بچه دارى. هم به خودشو بچهاش ميرسيدم و هم به مادر پيرش. هر جايى كه ميرفتيم مادرشم باهامون بود.
  تا حتا شبها كه ميخوابيديم به مادرش ميگفت بيا زير پاى ما بگير بخواب. آه. خيلى زجر كشيدم.
  الان چهار ساله كه ازش دورم. و ميخوام طلاق بگيرم ازش. چون همون موقع هيچ علاقه ايى بهش نداشتم الان كه چهار سال ازش دورم كه ديگه ازش نفرت دارم وقتيكه كارهاش يادم مياد.
  خانوادم ميگه به خاطر بچهاش طلاق نگير. اما واقعا دوستش نداشتم و ندارم. موندم چى كار كنم.
  خواهش ميكنم راهنمايم كنيد كه چى كار كنم.
  ممنون

  1. مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   پیام شما رو با دقت خواندیم، متاثر شدیم!.
   همیشه توصیه اصلی این هست که با حضور مشاور یا بزرگان فامیل بتوان راه درستی را پیدا کرد، که فرزندان هم آسیب نبینند! و همسر هم بتواند خواسته ها و نیازهای درست و منطقی و به حق شما را برآورده کند. اگر چنین کاری رخ نداد و در گرفتن طلاق اصرار دارید باید با یک وکیل خوب مشورت کنید و از نزدیک شرایط و پرونده شما را مطالعه نماید تا بتواند راه قانونی درست را مطابق شرایط شما به شما نشان بدهد.
   وفقکم الله لکل الخیر

 76. ستاره می گوید

  باسلام وممنون بخاطر وقتی که بابت پاسخگویی به سوالات صرف میکنید.من خانمی ۲۶ساله هستم که به مدت دوسال عقد کردم و الان حدود ۴سال هست که با همسرم در یک خانه زندگی میکنیم.از اول شروع زندگی ،نود درصدمخارج از اجاره و پوشاک و خوراک و… بر عهده من بوده و هست.همسرم درمدت ازدواجمون اکثر مواقع بیکار بوده با اینکه تحصیلکرده و از نظر جسمی کاملا سالم هستند،از نظر رابطه هم تا امروز نزدیکی نداشتیم،یعنی از اول همیشه خودشون رو سرگرم بازی و کامپیوتر کردن وبه من نزدیک نشدن،در ضمن در حال حاضرمن بدلیل عدم رعایت بهداشت فردیشون نسبت بهشون کراهت دارم.برای حل مشکلات هم تنهایی مشاوره رفتم ولی همسرم حتی حاضر نیستن با کمک مشاور مشکلاتمون حل بشه.خیلی صبر کردم تا شاید درست بشه و در مقابل خدا شرمنده نشم و عذاب وجدان پیدا نکنم،ولی دیگه خسته شدم،ازشون خواستم که طلاق توافقی بگیریم با شرط اینکه من تمامی مهریه و حقم را میبخشم ولی ایشون راضی نمیشن،اگر درخواست طلاق بدم و ایشون نخواهند من را طلاق بدن،من چطور میتونم راضیشون کنم وآیا حقی به من داده میشه؟لازم به ذکر است که برای تمامی ادعاهایی هم که کردم مدرک دارم.

  1. مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   شرعا مرد حق ندارد چنین رفتاری را با همسر خود داشته باشد، این ظلم بزرگی است و خدای متعال با چنین افراد ظالمی از سر قهر برخورد خواهد کرد!.
   سعی کنید با یکی از بزرگان فامیل که می شناسید و منطقی هست مشورت کنید و از ایشان بخواهید نصیحت کنند. در هر حال تا می توانید به دنبال اصلاح باشید.
   شما قطعا حق شرعی و قانونی دارید.
   برای اینکه درت به حقتان برسید حتما باید با یک وکیل خوب مشورت کنید، راههای قانونی را به شما نشان خواهند داد.
   وفقکم الله لکل الخیر

 77. فاطمه می گوید

  شوهرم هميشه دست بزن دارد
  همه را ميزند، توي خيابان دعوا ميكند نميتوانم با او درد دل كنم چون باعث دعواميشود و من را هم ميزند
  چهار سال است ازدواج كرده ام، دكتر هم رفته ايم اما درست نميشود كه نميشود
  همش عصبي هست، هميشه پشت من را خالي ميكند ديگر خسته شده ام ادامه زندگي برايم خيلي سخت شده
  مادر و پدرم هم فوت شدن. و كسي را ندارم كه در مورد زندگيم مشورت كنم
  ميخواهم جدا شوم امكانش هست من را راهنمايي كنيد

  1. مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   توصیه ما همیشه رجوع به مشاور آگاه و مذهبی هست، یا کسی که در فامیل بتواند به طرفین کمک فکری بدهد، طلاق آسیب های خاص به خودش را دارد.
   در هر حال برای طلاق نیاز هست با یک وکیل مشورت کنید، پرونده و صحبت های شما را کامل بشنود و به صورت کامل به شما راهنمایی کند. در دادگاههای طلاق نیز کارشناسانی وجود دارند که می توانید سوال کنید.
   وفقکم الله لکل الخیر

 78. سید می گوید

  سلام و ممنونم از جوابی که در پاسخ به سوال من دادین ،
  موضوعی که مد نطر من هست اینکه، هیچ کسی راضی نمیشه زندگی رو با وجود دوتا بچه بعد از ده سال رها کنه و حاضر بشه از مهریه هم بگذره، ولی شوهر حتی دادگاه هم نیاد و بخواد اذیت کنه، هیچ کس از آینده خبر نداره که در حین عقد شروط خاصی بزاره، حالا خانمی بخواد جدا بشه و شوهر امتناع کنه باید چیکار کنه ، آیا این انصافه چندین سال تو راه دادگاه باشه. بخاطر همین آمار خیانت در کشور ما بالا هست چون ازدواج خیلی راحتتر از طلاق گرفتن هست، که این داستان باید برعکس باشه. حتما باید زندگی به خودکشی و بزن بزن برسه تا بقیه متقاعد بشن که ادامه این زندگی امکان نداره. ممنون میشم راهکار برای طلاق یکطرفه برای خانمها بدین .
  براتون آرزوی سلامتی و موفقیت دارم

  1. مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   ما نیز با بخشی از فرمایشات شما موافق هستیم.
   طولانی شدن روند دادگاه فقط برای زن نیست برای مرد نیز هست، شرعا چون تعهد داده نمی تواند تا دادگاه اجازه نداده ازدواج مجدد بکند!. چرایی طولانی شدن دادرسی ها گاهی بخاطر این هست که زمینه اصلاح فراهم شود، طلاق مسئله راحتی نیست که بتوان گفت یک شبه تسهیل کنند تا از هم جدا بشوند، کمی تاخیر منطقی هست اما نباید چند سال طول بکشد طرفین دچار بحرانهای اجتماعی می شوند.
   علت دیگر طولانی شدن روند دادگاه همان شلوغ بودن دادگاهها و مشکلات قوه قضاییه هست.
   در هر حال با داشتن یک وکیل خوب انشاالله آنچه به صلاح است در زمان کوتاه اتفاق بیفتد.
   وفقکم الله لکل الخیر

 79. سادات می گوید

  مراجع ما نباید قانونگذار باشن بلکه جامعه امروز نیاز به انعطاف احکام ثانویه داره….پس قانون رو باید طبق صلاح روز نوشت…زن برده نیست

  1. مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   مراجع قانونگذار نیستند!، تمام قانون دست زن هست، هر شرطی که دوست داشته باشد می تواند برای مرد قرار بدهد!…شما آزاد هستید شروطتان را مطرح کنید، و ثانیا باید در امر ازدواج دقت داشت!، خیلی ها هم زندگی می کنند و خوشبخت هستند.
   لطف کنید خودتان مطابق طلاح روزتان و صلاح آیند شروطی را که فکر می کنید معقول هست بنویسید بعد در خواستگاری مطرح کنید، اگر مرد پذیرفت خب زندگی کنیدف اگر نپذیرفت، باز اختیار دست شماست. تا زمانی که لذت می برند، کسی نمی گوید مراجع!، در هر حال مرجع فقط شیوه عقد را در رساله می نویسد.
   شما هستید که باید چشم باز کنید و طرف مقابل را بشناسید، خوب مشورت کنید و اگر خیلی می ترسید، حق طلاق را بگیرید!، توافق شماست، فردا هم اگر طوری بشود، خودتان مسئول هستید!، پس زن برده نیست! این چه حرفی است که می زنید!.
   اگر بر اثر اشتباه خودتان موفق نبودید، خب نمی توانید تقصیر را به گردن دیگری بیندازید!.
   وفقکم الله لکل الخیر

 80. سید می گوید

  سلام و ممنون از راهنمایی خوبتون،
  خانمی به دلایل غیر محکمه پسند تقاضای طلاق داره و ادامه زندگی با شوهرش براش امکان نداره
  و حاضر به بخشیدن مهریه و اجرت المثل و تمام حقوقش هست .
  حالا با وجود دو تا پسر ۵ و ۹ ساله میخواد طلاق بگیره.سوال اینکه چه مدت طول میکشه تا طلاق بگیره و شوهرش هم قصد دادن طلاق نداره. باید چیکار کنه .ب نظرتون اینکه تا شوهر اجازه نده نمیتونه یا به سختی میتونه طلاق بگیره از حقوق بشر و ازادی انسانها به دوره . آیا فقط دوست داشتن یکطرفه ملاک زندگی هست . ممنون میشم جواب برام ایمیل یا تلگرام کنید

  1. مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   مقدار طول کشیدن طلاق بستگی به نوع پرونده دارد و اینکه طرفین روابطشان چطور هست.
   همه انسانها آزاد هستند و حقوقشان محفوظ هست، به هر اندازه تعهدات در ضمن عقد داده باشند باید متعهد باشند، علاوه بر این بحث های اخلاقی هم در اینجا مطرح هست.
   هیچ زنی با داشتن دو تا پسر به این راحتی تقاضای طلاق نمی دهد مگر اینکه مرد همه چیز را با یک چشم ببیند و فکر کند حق با اوست،و دلایل خانم محکمه پسند نیست!!!، توصیه می کنیم چنین مردی برود با یک مشاور قوی مذهبی بنشیند و صحبت کند!. حرفهای خانمش را هم خوب گوش کند، پس از چند سال زندگی کدام زنی به این راحتی آنهم با بخشیدن مهریه می خواهد طلاق بدهد!!.
   نوعا در این پرونده ها ها مردها هم کم تقصیر نیستند، در هر حال قضاوت نمی کنیم، اما حتما نیاز به مشاور در این مورد به خوبی دیده می شود!.
   وفقکم الله لکل الخیر

 81. حسین می گوید

  سلام من همسرم درخواست نفقه نموده و من هم به خاطر دروغگویی و عدم راز داری او به هیچ عنوان حاضر به سازش با ایشون نیستم با وجود اینکه سن دو تامونم کمه و من ۱۸ سالمه و محصلم و هنوز به خدمت سربازی نرفتم و همسرم هم باکره هست نفقه شامل حال او میشود؟خواهشمندم منو راهنمایی کنید ممنون

  1. مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   مطابق آنچه در عرف معمول امروز است، تا زمانى که زن به خانه شوهر نیامده نه نفقه دارد و نه براى خروج از منزل از شوهر اجازه مى گیرد، و این در واقع نوعى شرط ضمن عقد است.آيت الله مكارم شيرازي .

   در هر حال سعی کنید با مهر و محبت برخورد کنید، از جهت مالی کمکشون کنید، باعث می شود آرام آرام زندگی خود شما شیرین شود و آثار آن را ببینید. خانم تحت تاثیر شوهر هست، با مهربانی می توانید رفتارهای ایشان را تغییر بدهید.
   وفقکم الله لکل الخیر

 82. بيزن می گوید

  سلام من همسرم دادخواست طلاق داده به دليل كراهتي كه نسبت به من پيدا كرده بچه۷ساله داريم هر كاري مي كنم و كردم برنمي گرده وكيل گرفته و دلايلش عدم پرداخت نفقه و نداشتن رابطه جنسي از طرف من عنوان كرده در حاليكه اينا صحت نداره منم نمي خوام طلاقش بدم زندگيمو دوست دارم موندم چيكار كنم… وكيلشم قول ۱۰۰درصد داده ك طلاقشو مي گيره ميشه راهنمائيم كنيد

  1. مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   حتما باید با مشاور و یک وکیل خوب از نزدیک مشورت کنید.
   نیاز هست پرونده شما از نزدیک مورد مطالعه قرار بگیرد. به این راحتی نیست که بتوانند بدون رضایت شما طلاق بگیرند، مگر اینکه عدم صلاحیت یکی از زوجین برای قاضی محرز بشود.
   وفقکم الله لکل الخیر

  2. محمد می گوید

   باسلام
   آيا بعد از اينكه زن دادخواست طلاق داد ،مرد مي تواند دادخواست منع اشتغال وي را درخواست كند؟

   1. مهدی طاها می گوید

    سلام علیکم
    تا زمانی که مرد طلاق نداده، خانم همسرش می باشد و می تواند اگر اشتغال زن مانع زندگی هست، درخواست منع اشتغال بدهد
    اگر در حین عقد تعهد و رضایت به اشتال داده اید، نمی توانید منع کنید.
    وفقکم الله لکل الخیر

 83. منا می گوید

  چه بد شاید یه زن بعد زندگی مشترک از یه مرد متنفر بشه نتونه با اخلاقش بسازه بعد باید صبر و انتظار پیشه کنه خنده داره

  1. مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   راههای مختلفی هست، اگر خانم نخواست می تواند از طریق حاکم شرع(دادگاه) اقدام کند، ثانیا از همان ابتدا هم می تواند شرط وکالت طلاق را داشته باشد.
   تمام شرایط زندگی در اختیار خانم هست، در ابتدای زندگی می تواند شرایط خود را مطرح کند، ضمنا خنده دار زمانی هست که مهریه های بسیار بالا قرار می دهند!، آنجا چرا کسی نمی خندد! .
   موفق باشید

   1. محمدحسن می گوید

    اره واقعا
    اونجا که بحث مهریه هست مهریه بالا میخوان ولی جایی که به ضررشون میگن این چه وضعشه این چه قانونیه
    همون اول بگو مهریه نمیخوام حق طلاق بده بهم

    1. مهدی طاها می گوید

     سلام علیکم
     ما هم با مهریه های سنگین امروزی مخالفیم!.
     مهریه در اسلام به اندازه متعارف و معقول سفارش شده و مستحب هست که به هر علتی طلاق گرفته شد، مرد مهریه را بدهد، نباید توقع داشت که مهریه را خانم کامل ببخشد! تا طلاق بگیرد.
     یک مهریه معقول.
     بر فرض هم خانم پس از چند سال زندگی ادامه زندگی برایش مقدور نبود توصیه دین به مردها این است با کرامت و احترام بدون اذیت کردن مهریه را بپردازند و اگر خانم می خواهد جدا بشود، مرد هم اگر واقعا دیگر راهی نبود اجازه طلاق را بدهد.
     هم زنها باید مهریه را بر اساس دین قرار بدهند و هم مردها رفتارشان را بر اساس دین، هیچگاه حق و تکلیف یکطرفه نیست!
     وفقکم الله لکل الخیر

     1. مرجان می گوید

      الان كه مهريه كه قانوني تعدادي سكه شده كه زنم بخواد قسطي ميكنن قبول كنيد قانون به نفع مرده من ديدم مردهايي كه ميگن ماهى يه چيزى ميديم ولى طلاق نميديم تا موهاتون رنگ دندوناتون بشه

 84. فاطمه اسلامى می گوید

  كاش خانمها هم مرجع ميشدند كه يه نفر هم به داد دل خانمها برسه، اينا كه همه شون مرد هستن

  1. مهدی طاها می گوید

   سلام علیکم
   الان مشکل شما چی هست که مراجع نمی توانند حل کنند؟!.
   وفقکم الله لکل الخیر